Det var pr betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap."

Transkript

1 REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt Olaf Jensen Bernt Olav Knudsen Det var pr betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. Saker til årsmøtet 1. Styrets beretning 2. Revidert regnskap 3. Vedtektsendringer 4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår. 5. Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet skal holdes. 6. Valg - valg av leder (ble valgt for 2 år på forrige årsmøte) - valg av styremedlemmer (ingen på valg i år - valg av revisor (gjenvalg) - valg av innstillingskommite (gjenvalg) 7. Eventuelt (ikke årsmøtesaker) 1. Styrets beretning Styret fremla sin beretning. Se vedlegg 1. Styrets beretning ble godkjent. 2. Revidert regnskap Revidert regnskap ble presentert. Se vedlegg 2. Revidert regnskap ble godkjent. Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

2 3. Vedtektsendringer Følgende forslag til vedtektsendringer ble lagt frem: Styrets foreslår å ta vekk en linje i 4 som kun gjaldt på det første årsmøtet. Ny 4 blir da: 4. Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Årsmøtet velger 2 (henholdsvis 3) styremedlemmer for 2 år for å få kontinuitet i styret for senere år. Styreleder ved særskilt valg for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten. I saker som har karakter av tvist mellom velmedlemmer innbyrdes, skal styret straks gjøre oppmerksom på at man ikke kan behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg. Endringen ble godkjent 4. Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår (2009) Styret foreslo at kontingent økes til 300 kroner. Dette ble begrunnet med at vi skal betale kr 230 for hvert medlem til Sandnes Hytteeierforening. SHF har hatt en prøveordning med egen advokat og ønsker å videreføre ordningen. Kontingenten ble fastsatt til 300,- pr år pr medlem. Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

3 5. Innkomne forslag Det var kommet inn to forslag til årsmøtet: Forslag 1, fremmet av Stein A. Tonning: Basert på innspillene fra medlemmene bør det vel tas opp at Sluppen båtforening ikke har vært operativt på en stund og at arbeidet med nye båtplasser nå bør ivaretas av Uskekalven Vel, gjerne som en arbeidsgruppe under denne? Det bør være unødvendig med 2 foreninger som skal jobbe med samme sak, dvs båtplasser. Og jo flere kokker, jo mer søl. Dessuten bør det vel jobbes med å påvirke Sandnes kommune til å få endret kommuneplanene, som er til revidering, sammen med Sandnes hytteeierforening. Dvs tilbakeførsel fra LNF-område til hytteområde i de deler der de gamle hyttene står. Forslagene oversendes styret som tar dette med i sin handlingsplan. Forslag 2, fremmet av Sigmund Usken: Jeg tillater meg å fremme følgende forslag til årsmøtet i henhold til prioritert liste, sak 3: "forlengelse av veien." Eksisterende ulovlig oppført vei som ble stengt og som er en forlengelse av nåværende vei på Usken, blir ryddet og satt i slik stand at den kan benyttes til sti/vei i ca 1,5-2 m bredde. Denne føres fram mellom eksisterende hyttetomter til Ålkjervannet og mot eksisterende sti til Usken kai. Det er avsatt 2 m mellom hyttetomtene for allmenn ferdsel slik at et fornuftig veivalg skulle være mulig. Grunneier av veien, John Sivertsen, og Indre Sluppen velforening ved formann Pål Gausdal er positive til tiltaket. Når både grunneier av veien og Velforeningene er positive til dette, skulle det kunne la seg gjennomføre. Bydelsutvalget for Riska bør bearbeides med hensyn til en formell godkjenning og muligens økonomisk støtte. Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

4 Fordelene med tiltaket er etter min mening flere: a øke tilgjengelighet til Uskens "herligheter", to vann, nydelig natur og Usken kai. b Turvei og trimløype c Beredskapshensyn, syketransport og brann d Åpne opp i landskapet og forbedre flåttproblematikken e Øke fellesfølelsen for Usken og Uskekalven med vekt på større muligheter for sosiale for aktiviteter Ser fram til at styret i Uskekalven Vel fremmer denne saken på beste måte. Forslagene oversendes styret som tar dette med i sin handlingsplan. Det kom innspill om å ha i tankene at man ikke måtte fremprovosere at ruteanløp til en av kaiene (Usken / Uskekalven) legges ned. Styret bes ta dette i betraktning i det videre arbeidet. 6. Valg - valg av leder Arne Oscar Løschbrandt (1 år) - valg av styremedlemmer Øyvind Gabrielsen (2 år) Leif B. Sivertsen (2 år) Geir Ask (1 år) Jorun Einarsen (1 år) - valg av revisor Harald Thornes (1 år) - valg av innstillingskommite Leif B. Sivertsen (1 år) Helge Jensen (1 år) Bernt Olav Knudsen (1 år) Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer. Det var ingen medlemmer som stod på valg i år. Bortsett fra revisor og innstillingskomite. Harald Thornes ble gjenvalgt som revisor. I innstillingskomiteen går Jorun Einarsen ut og Leif B. Sivertsen ble valgt inn. Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

5 7. Eventuelt Orientering om kloakkprosjektet Olaf Jensen orienterte om det er arbeidet som er gjort. Det er blant annet lyst ut varsel om utslipp i avisene. Han redegjorde for området som er dekket og antall hytter som inngår i dette. Videre at det er et krav fra kommunen om at det må tas høyde for alle hyttene i området. Orientering om undersøkelse på hjemmesidene våre Arne Oscar presenterte resultatet av avstemmingen som ble gjennomført på hjemmesidene over hvilke saker medlemmene ønsket skulle prioriteres. Nødplakat Arne Oskar presenterte Nødplakaten som kan finnes på Norges Kartverks sider. Webredaktøren ble oppfordret til å legge ut link og beskrivelse på hvordan dette gjøres. I tillegg ønskes det at nummeret til Sjølyst legges ut på hjemmesidene. Signatur: Arne Oscar Løschbrandt Olaf Jensen Bernt Olav Knudsen Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

6 Vedlegg Vedlegg 1, Styrets beretning Styret har i hovedsak jobbet med å følge opp punktene fra handlingsplanen. Uskekalven Vel er blitt registrert i Enhetsregisteret og fått organisasjonsnr Hjemmesiden, som til tider er godt besøkt, vedlikeholdes av Øyvind Gabrielsen Vi har i 2008 betalt kontingent for 34 medlemmer i Sandnes hytteeierforening på samme måte som det har blitt gjort de seinere år. Vi kommer tilbake til dette på et senere punkt på årsmøtet. Det ble gjennomført dugnad i Kaihuset, renhold og nytt navneskilt og rydding i flere av strendene. Det er avholdt 3 styremøter der styremedlemmene har fått orientering om hva som foregår. Opplysninger er lagt ut på hjemmesiden etter hvert som ting har dukket opp og ordnet seg. Vi har vært med på flere av møtene til SHF bl. annet orientering om renovasjon i området til SHF. Dette får ingen konsekvenser for renovasjonen fra Uskekalven. Vi har foreslått kildesortering av papir, glass, metall og restavfall men Sandnes kommune mente at det var vanskelig å få dette til, men skulle se nærmere på saken på et seinere tidspunkt. Vi har fått til en avtale med kommunen om å kunne få med biler på ferje som henter boss også om lørdagene i hyttesesongen. Vi fikk til belysning av forurensningen på nordsiden av vegen mellom Usken og Uskekalven og det førte til at grunneier åpnet opp slik at sirkulasjonen ble bedre. Vi har funnet en nettadresse som på en enkel måte kan lages en nødplakat hvor kart og posisjon til den enkelte hytte kommer og som kan brukes i nødstilfelle for kontakt med luftambulansen. Det er tatt kontakt med Stavanger Aftenblad flere ganger for å få avisene til Uskekalven som morgenavis også her og det fungerer bra nå. Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

7 Vedlegg 2, Regnskap Regskap Uskekalven Vel 2008 Saldo pr. 1/ Kontingent til SHF Medlemskontingent januar 1200 Gebyrer januar 4 Medlemskontingent februar 1700 Medlemskontingent mars 200 Medlemskontingent april 200 Medlemskontingent november 200 Medlemskontingent desember 100 Renter 35 Gebyrer 4 Kontingent til SHF Kontingt tillegg Saldo pr. 22/ Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

8 Referat fra årsmøte i Uskekalven Vel, av 8

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig

7. Generelle bestemmelser: A Retningslinjer for «form og farge» B Grøntanlegg trær fritidsanlegg m.v. C Parkering D Salg av bolig VEDTEKTER FOR SKOGEN SØR VELFORENING 1. Definisjon 2. Formål og Virkemidler A Formål B Medlemskap C Uttalelser 3. Delegering av myndighet 4. Organer: A Generalforsamlingen B Velforeningens styre 5. Bestemmelser

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008

Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Referat fra årsmøtet 20. mars 2008 Møtet ble holdt i Skolehuset på Haugastøl skjærtorsdag, 20. mars 2008. Møtet ble ledet av Jan Erik Karlsen og 25 stemmeberettigede møtte frem. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper

Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Møtereferat generalforsamling Tyin Filefjell Turløyper Sted Varmestøga, Tyin Filefjell Skisenter Tidspunkt Tirsdag 29. Desember 20101kl 18:00 Styret: Tore Alfstad (TA) Lill Helen Måren (LHM) * Ingolf Søreide

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR SMEAHEIA SØNDRE VEL MED GRENDELAG. Endelig vedtatt på. stiftelsesmøtet for Smeaheia Vel Søndre \./ del\vedt. Smeah.Vel Søndre.

VEDTEKTER FOR SMEAHEIA SØNDRE VEL MED GRENDELAG. Endelig vedtatt på. stiftelsesmøtet for Smeaheia Vel Søndre \./ del\vedt. Smeah.Vel Søndre. 22.0r.2007 VEDTEKTER FOR SMEAHEIA SØNDRE VEL MED GRENDELAG Endelig vedtatt på stiftelsesmøtet for Smeaheia Vel Søndre \./ 1_ F: \PROS,JEKT FoRus\sMnetrsta\erendelag - velforrening Midtre del\vedt. Smeah.Vel

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer