Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon"

Transkript

1 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01A - Navigering på det operative nivået Utgave: 1.03 Skrevet av: Vidar Johan Hanssen Gjelder fra: Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon Planlegge og gjennomføre en reise, og bestemme posisjonen Dyktighet Astronomisk navigasjon Ferdighet i å bruke himmellegemer til å bestemme et skips posisjon astronomisk navigasjon - definere Solsystemet - Himmelkula og dens koordinater - Himmellegemets timevinkler - Himmellegemers tilsynelatende bevegelse - Sekstant og høyderettelser - Beregne gyroens feilvisning og kompassets deviasjon ved peiling av et himmellegeme. - sann tid sonetid og tidsjevning - Bruke Den Nautiske Almanakk - Kjennskap til den elektroniske versjon av den nautiske almanakk - Sola opp/nedgang Uke Uke

2 Side : 2 av Dyktighet Temaer i opplæringen - Beregne observert bredde med Polaris - Posisjonsfastsettelse med solen i og utenfor meridianen Foreleses fra uke Til uke Terrestrisk- og kystnavigering Skal kunne bestemme skipets posisjon ved bruk av: 1. landemerker 2. navigasjonshjelpemidler, fyrlykter, sjømerker og bøyer 3. bestikkhold, under hensyn til vind, tidevann, strøm og beregnet fart. Grundig kjennskap til og ferdighet i å bruke navigasjonskart og publikasjoner, som seilingsbeskrivelser, tidevannstabeller, EFS, navigasjonsvarsler over radio og informasjon om seilingsruter Terrestrisk- og kystnavigasjon Definere Jordens form og dens koordinater. Grunnleggende kunnskaper om sjøkart, kartprojeksjoner og kartrettelser. Datum, Distanser og måling av distanser i sjøkart. Posisjoner og stedlinjer. Beregne kurs og distanser ved middelbredde-, loksodrom- og storsirkelseilas. Beregne ankomst (ETA) lokal- og UT tid. Kartoppgaver, Innhente informasjon fra kart, fyrlister og andre publikasjoner. Tidevann, beregne tider og høyder ved bruk av tidevannstabell. Føring av dekksdagbok. Fra uke Uke

3 Side : 3 av Temaer i opplæringen Foreleses fra uke Til uke Planlegge og gjennomføre en reise, og bestemme posisjonen (forts.) Elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering Ferdighet til å bestemme skipets posisjon bed bruk av elektroniske hjelpemidler Ekkolodd og fartsmålere Elektroniske systemer for posisjonsbestemmelse og navigering - Hyperbelnavigasjon (Loran-C) - Satellitt navigasjon - GPS Uke Uke Ferdighet i å operere utstyret og anvende informasjonen riktig Ekkolodd og fartsmålere Magnetkompass og gyrokompass Kjennskap til prinsippene for magnetiske kompass og gyrokompass Ferdighet til å påvise feil ved magnetiske kompass og gyrokompass med astronomiske midler og terrestriske midler, og å ta slike feil med i beregningen. - Ekkolodd - Farts logg Magnetkompass og gyrokompass - Jordas magnetfelt - Magnetkompasset - Gyro kompasset - kursrettelser - Misvisning og feilvisning

4 Side : 4 av Planlegge og gjennomføre en reise, og bestemme posisjonen (forts.) Systemer for styringskontroll Kjennskap til styrekontrollsystemer, driftsprosedyrer og veksling fra manuell til automatisk kontroll og omvendt. Justering av kontrollinstrumenter for optimal funksjon. Meteorologi Ferdighet i å bruke og tolke informasjon fra skipets meteorologiske instrumenter om bord. Kjennskap om karakteristiske egenskaper for forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer? Ferdighet i å anvende den tilgjengelige meteorologiske informasjonen Systemer for styringskontroll - Autopilot meteorologi - Meteorologiske instrumenter ombord - Atmosfæren - Trykk - Vind - Skyer og nedbør - Sikt - Vind og trykk over hav - Lavtrykk - Antisyklon og andre trykksystem - Maritim værtjeneste - Observere og rapporter - Værmelding UKE UKE

5 Opprettholde en sikker brovakt Side : 5 av Opprettholde en sikker brovakt Brovakthold Grundig kjennskap til innholdet i, anvendelse av og formålet med De internasjonale sjøveisreglene 1972, med endringer. Grundig kjennskap til grunnprinsippene som skal iakttas for brovakt Bruk av seilingsruter i samsvar med General Provisions on Ships Routing Bruk av informasjon fra navigasjonsutstyret for å opprettholde en sikker brovakt 1.2 Opprettholde en sikker brovakt Grundig kjennskap til de internasjonale sjøveisreglene - De internasjonale sjøveisreglene 1972, med endringer. - Særskilte regler for norsk innenlands farvann Grunnprinsippene som iakttas for brovakt - Prinsipper for sikker brovakthold - Vakt i havn Uke Uke

6 Side : 6 av Kjennskap til blindnavigering Kunne rapportere i henhold til General Principles for Ship Reporting Systems og VTS-prosedyrer effektive bro rutiner - Prosedyrer for teamwork/samarbeid på bro ruteplanlegging - Ruteplanlegging vær - Bruk av oppslagsverk ships routing

7 Side : 7 av Opprettholde en sikker brovakt (forts.) Bridge Resource Management Ledelse av ressurser på broen Kjennskap til prinsipper for ledelse av ressurser på broen herunder:.1 fordeling, tildeling og prioritering av ressurser.2 effektiv kommunikasjon.3 bestemthet og lederskap.4 innhenting og opprettholdelse av situasjonsforståelse.5 vurdering av gruppens erfaring - holdning - kulturer - Brife og debrief av simulatorøvelser. - kommunikasjon på broen - planarbeid (kriseplaner) - autoritet - ledelse på broen - arbeidsbelastning og stress - menneskelig faktor - ta avgjørelser - krise ledelse - planlegge og gjennomføre en seilas i normal- og nødsituasjoner

8 Bruk av radar og ARPA fpr å opprettholde sikker navigering Side : 8 av Bruk av radar og ARPA for å opprettholde sikker navigering IMO modell kurs Radarnavigering Kjennskap til grunnleggende forhold ved radar og automatiske radarplotteanlegg (ARPA) Ferdighet i å betjene og å tolke og analysere informasjon fra radar, herunder følgende: Funksjon, herunder: 1. forhold som påvirker funksjon og nøyaktighet 2. etablering og opprettholdelse av bilde 1. Beskriv grunnteori og bruk av et skipsradarsystem - Radarens grunnprinsipper - Trygge avstander (fra radardeler) - Strålingsfare og forholdsregler - Forklare ulike radarsett og faktorer som påvirker yteevnen - Ytre forhold som påvirker mottaksevnen - Faktorer som kan føre til feiltolkning - Ytelses standarder: Res A.477(XII) Uke Uke

9 Side : 9 av 3. oppdagelse av feilaktig gjengivelse av informasjon, falske ekko, sjørefleks, radarfyr og radartranspondere (SART) Bruk, herunder: 1. avstand og peiling, andre skips kurs og fart, tid og avstand(cpa/tcpa) til nærmeste passerinspunkt for kryssende, møtende eller innhentende skip. 2. identifikasjon av kritiske ekko, oppdagelse av andre skips kurs- og fartsendringer, virkning av endringer av eget skips kurs eller fart, eller begge deler. 2. Innstilling og bruk av radaren iht. produsentens instruksjonsbok - Innstille og opprettholde et godt radarbilde - Måle avstander og peilinger 3. Utføre manuell radarplotting - Konstruere plottetriangelet (rel. motion) - Bestemme kurs, fart og aspekt til andre skip - Bestemme CPA og TCPA - Effekter av kurs- og fartsendringer - Rapportere opplysninger fra radarplotting

10 Side : 10 av 3. anvendelse av De internasjonale sjøveisreglene 1972, med endringer 4. Plotteteknikker og begrepene relativ og sann bevegelse. 5. parallellindeksering Hovedtyper av ARPA, deres bildekarakteristikk, ytelsesstandarder og faren for ensidig tiltro til og bruk av ARPA Ferdighet i å betjene og å tolke og analysere informasjon fra ARPA, herunder: 1. systemets funksjon og nøyaktighet, plotteegenskaper og begrensninger, og forsinkelser i informasjonsbehandlingen 2. bruk av operasjonelle varsling og systemtester 4. Bruk av radar for sikker navigasjon - Bestemme skipets posisjon ved bruk av radar - Identifisere objekter for navigasjon og sikkerhet - Parallell-indeksering i radarnavigasjon 5. Bruk av radar til å unngå kollisjoner og nærsituasjoner - Anvendelse av COLREGS for å unngå kollisjoner og nærsituasjoner 6. Beskrive et ARPA-system - Typiske ARPA-display (presentasjon) - IMOs ytelseskrav til ARPA - Plotting av ekko Sporingskapasitet og begrensninger - Forsinkelser (processing / system) 7. Betjene et ARPA-system - Oppsett og oppretthold av ARPA-displayet - Hvordan skaffe seg ekkoopplysninger

11 Side : 11 av 3. metoder målangivelse og deres begrensninger 4. sanne og relative vektorer, grafisk framstilling av målinformasjon og fareområder 5. avlede og analysere 6. informasjon, kritiske ekko, radarskala for ulik rekkevidde og forsøksmanøvrer 7. informasjon, kritiske ekko, radarskala for ulik rekkevidde og forsøksmanøvrer - Mulige feil i tolking av data - Faktorer som kan påvirke presentasjonen av data - Systemtester som avdekker nøyaktighet - Fare for å stole for mye på ARPA - Ekko-opplysninger (ref. pt 7.2), videre - Anvendelse av sjøveisreglene (COLREGS)

12 Bruk av ECDIS for å opprettholde sikker navigering Side : 12 av Bruk av ECDIS for å opprettholde sikker navigering. IMO-Model kurs 1.27 ECDIS(2010) Navigering med ECDIS Kunnskap om mulighetene og begrensninger ved bruk av ECDIS, herunder: 1. grundig forståelse av elektroniske navigasjonskart (ENC)-data, dataens nøyaktighet, regler for gjengivelse, visningsmuligheter og andre kartdataformater 2. faren for ensidig tiltro og bruk av ECDIS - ECDIS elementer - Brovakt ved bruk av ECDIS - ECDIS i ruteplanlegging - ECDIS ARPA/AIS mål, kart og system IMO modellkurs 1.34 AIS 1. AIS Definisjoner og terminologi 2. AIS data 3. installasjon av AIS 4. Operativ bruk av AIS 5. Familiarisering Uke Uke kjennskap til funksjonene i ECDIS

13 Side : 13 av 4. Dyktighet i behandling, fortolkning og analyse av informasjonen fra ECDIS, herunder: 5. bruk av funksjoner som er integrert med andre navigasjonssystemer i forskjellige anlegg, herunder riktig funksjon og justering til ønskede innstillinger 6. sikker overvåking og justering av informasjon, herunder egen posisjon, visning, modus og innstilling av sjøområde, viste kartdata, ruteovervåking, brukeropprettede informasjons lag, kontakter (ved grensesnitt med AIS og/eller radarplotting) og radaroverleggs-funksjoner (ved grensesnitt med det) 7. bekreftelse av skipets posisjon ved alternative metoder

14 Side : 14 av Temaer i opplæringen Foreleses fra uke Vurderingskriterier 4. effektiv bruk av innstillinger for å sikre at driftsprosedyrer overholdes, herunder alarmparameter for å unngå grunnstøting, nærhet til kontakter og spesielle områder, fullstendig kartdata og status for kartoppdatering, samt reserveordninger 5. justering av innstillinger og verdier tilpasset rådende forhold 6. situasjonsforståelse ved bruk av ECDIS, herunder sikkert farvann og nærhet til farer, strømsetting og avdrift, kartdata og valg av målestokk, rutens egnethet, oppdagelse og styring av kontakt, og integriteten til sensorer

15 Reagere i nødsituasjoner Side : 15 av Reagere i nødsituasjoner Nødprosedyrer Forholdsregler for beskyttelse og trygghet for passasjerer i nødsituasjoner Strakstiltak etter kollisjon eller grunnstøting, foreløpig skadeundersøkelse og kontroll 1.4 Reagere i nødsituasjoner Forholdsregler for beskyttelse og trygghet for passasjerer i nødsituasjoner - Kriseplaner og alarmberedskap - Tiltak for trygghet og sikkerhet for passasjerer Uke Uke Forståelse av de prosedyrer som skal følges når det skal reddes personer fra sjøen, ved assistering av et skip i nød, og hvordan man reagerer når det oppstår en nødsituasjon i havn Strakstiltak etter kollisjon eller grunnstøting - Forholdsregler ved stranding - Tiltak ved stranding - Tiltak etter kollisjon - Minske skader og berge skip etter brann - Evakuering av skipet - Bruk og rigging av nødstyring - Slep og forberedelse til slep

16 Side : 16 av redningsoperasjoner - Redning av personell fra skip i nød - Tiltak ved krise i havn - Assistanse av fartøy i nød Reagere på nødsignaler til sjøs Ettersøking og redning (SAR) Kjennskap til innholdet i International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) søk og redning Kjennskap til innholdet i håndboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) UKE Uke

17 Side : 17 av Bruk av IMO Standar Maritime Communication Phrases, og kunne bruke engelsk språk skriftlig og muntlig Temaer i opplæringen ( iht. modellkurs mv) Foreleses fra uke Til uke Bruk av IMO Standard Maritime Communication Phrases, og kunne bruke engelsk språk, skriftlig og muntlig Engelsk språk Tilfredsstillende kjennskap til engelsk språk som gjør offiseren i stand til å bruke kart og andre nautiske publikasjoner, å forstå meteorologiske opplysninger og meldinger om skips sikkerhet og drift, å kommunisere med andre skip, kyststasjoner og VTS-sentre, og å utføre offiserens plikter også med et mannskap med ulike morsmål, herunder ferdighet i å bruke og forstå IMOs maritime standard uttrykk (IMO Standard Marine Communication Phrases) (IMO SMCP) engelsk språk Skriftlig/muntlig maritime standarduttrykk Uke Uke

18 Sende og motta informasjon ved visuell signalering Side : 18 av Sende og motta informasjon ved visuell signalering Visuell signalering Ferdighet i å bruke International Code of Signals Ferdighet i å sende og motta nødsignal SOS med morselampe, som angitt i vedlegg IV i De internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, med endringer, og tillegg 1 i International Code of Signals, samt optisk signalering av enkeltbokstavsignaler, også som angitt i International Code of Signals 1.1. Sende og motta informasjon ved visuell signalering sende og motta morsesignal ved bruk av morselampe - Signalere ved bruk av morsekoden Bruk av International code of signals Uke 44 Uke 44

19 Manøvrering av skip Side : 19 av Manøvrering av skip manøvrering og behandling av skipet Kjennskap til: 1. virkningene av dødvekt, dypgående, trim, fart og klaring under kjølen på svingradius og stoppedistanser 2. virkningene av vind og strøm på behandlingen av skipet Skipsmanøvrering og behandling av skipet 1.1 virkningene av dødvekt, dypgående, trim, fart og klaring under kjølen på svingradius og stoppedistanser 1.2 Effekten av vind og strøm på behandling av skipet Praksis på simulator Fra uke Teori fra uke Uke Uke

20 Side : 20 av 3. manøvrer og prosedyrer for redning av person som har falt over bord 4. minskningen av klaring under kjølen når skipet er i bevegelse(squat), grunt farvann og liknende virkninger 5. forsvarlige prosedyrer for ankring og fortøyning 1.3 Manøvrer og prosedyrer ved mann over bord 1.4 Squat, grundtvannseffekt o.l. 1.5 egnede prosedyrer ved ankring og fortøyning Referanser: Kryssreferanser Styringsdokumenter - F-S-Plan for skipoffiserutdanningen i fagskolendekksoffisersutdanningen operativt og ledelsesnivå Eksterne referanser

21 Periodeplan 00TM01A Navigering, komp. 1.3 Navigasjonssimulator Side : 21 av KOMPETANSE IHHT : Tabell A-II/1 Emne / funksjon Mål for opplæringen er at studenten skal kunne: Planlegge, gjennomføre samt dokumentere en seilas Funksjon 1 Fremragende: Kompetent: Under utvikling: På begynnerstadiet: Kompetanse: Her skrives inn en kort beskrivelse av undervisningen Antall skoletimer:42 Faglærer: Danner seg en helhetlig forståelse underveis til å kunne oppdage, fastsette og korrigere feil. Kan planlegge en rute ved bruk av publikasjoner og kart for å lage en komplett "voyage plan". Fører dekksdagbok "korrekt". Bestemmer aktuelt tidevannsnivå. Bestemme posisjon ved å ta peilinger av landkjenninger. Kjenner til kartets oppbygging og virkemåte. Kan benytte terrestriske beregninger og kursrettelser til å fastsette sin posisjon, kurs og fart. Planlegge ruten i kart og tyde kartsymboler. UKE / PERIODE -HENVISNING EMNE 39 A-II/1 Navigering Bli kjent på simulatoren. Reglement. Lære å stille inn radarbildet. (BodØ) LÆREMIDDEL- HENVISNING Emneplan 00TM01I UNDERVISNINGS- METODE SIMULERTE ØVELSER TID 3

22 Side : 22 av UKE / PERIODE -HENVISNING EMNE 40 A-II/1 Navigering Ta landkjenning på radar, rekkevidde og små ekko. Svakheter, begrensninger og feilkilder. Bruk av papir kart for planlegging og gjennomføring av seilasen (BodØ) LÆREMIDDEL- HENVISNING Emneplan 00TM01I UNDERVISNINGS- METODE SIMULERTE ØVELSER TID 3 41 A-II/1 Navigering Overvåking og kontroll av annen trafikk, små ekko skip/bøyer, vikeplikt, grunnstøting og andre farer. Bruk av papirkart for planlegging og gjennomføring av seilas. (BODØ) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3 42 A-II/1 Navigering Sikker fart, vikemanøvrer, plotteteknikker på radar/optisk. Nattseilas, bruk av lykter. Manøvrering til kai. (BODØ) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3 43 A-II/1 Navigering Sikker fart, vikemanøvrer, plotteteknikker på radar. Nedsatt sikt. Manøvrering til og fra kai. (BODØ) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3

23 Side : 23 av UKE / PERIODE 44 -HENVISNING EMNE LÆREMIDDEL- HENVISNING UNDERVISNINGS- METODE TID 45 A-II/1 Navigering Innaskjærs seilas. Nattseilas. Planlegging og overvåking av seilas ved bruk av ECDIS. ARPAinformasjoner. (Bergen) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3 46 A-II/1 Navigering Seilas i tss, Bruk av Ecdis for planlegging og overvåking av seilas. Bruk av ARPA, auto plotting. Nattseilas, lanterneføring, (Dover) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3

24 Side : 24 av UKE / PERIODE -HENVISNING EMNE LÆREMIDDEL- HENVISNING UNDERVISNINGS- METODE TID 47 A-II/1 Navigering Innaskjærs seilas. Bruk av Ecdis uten input fra GPS. Bruk av radar for posisjonering. Manuell plotting ARPA. Nattseilas. Med nedsatt sikt. ( Bergen) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3 48 Bruk av TRIAL-manoeuvre, kryssing av TSS. Pliktige til å rapportere/unnlatelse. Inf orm asjon i k art. Planlegging og overvåk ing av seilas i Ecdis. Sjøveis regler, dag seilas (Dover) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3 49 A-II/1 Navigering Bruk av TRIAL-manoeuvre, kryssing av TSS. Pliktige til å rapportere/unnlatelse. Inf orm asjon i k art. Planlegging og overvåk ing av seilas i Ecdis. Sjøveis regler, Nedsatt sik t. (Dover) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3

25 Side : av UKE / PERIODE -HENVISNING EMNE LÆREMIDDEL- HENVISNING UNDERVISNINGS- METODE TID 50 A-II/1 Navigering Seilas i åpen farvann. Mann over bord øvelse. Williamson turn og Scharnow turn. (Dover) Emneplan 00TM01I SIMULERTE ØVELSER 3 51 A-II/1 Navigering Seilas i trange farvann, trykksoner, innhentende fartøy og møtende fartøy, sikker fart. (DUNKERQUE) SIMULERTE ØVELSER 3 2 A-II/1 Navigering Seilas i trange farvann, A n k r i n g. T i l f r a k a i. M a n ø v r e r i n g i h a v n e o m r å de, k o n t a k t m e d h a v n e m yn d i g h e t e n e. (DUNKERQUE) SIMULERTE ØVELSER 3 3 A-II/1 Navigering F1 Navigering Avsluttende prøve D4 3

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8 [Skriv inn tekst] Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01A - Emneplan for: Navigering på det operative nivået Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, DH.4.1.1.14 Versjon 1.04 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side Linda Karlsen Heidi Brastad og Lars Arne

Detaljer

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr

Arbeidskopi. Manus til leksjonene er hentet fra grunnlaget til en ny lærebok i navigasjon som utkommer på Universitetsforlaget, våren 2016, jfr Leksjon 5, uke 38.2015 Leksjon 5 I denne leksjonen skal vi se nærmere på Plotting på papir Logger og korreksjonstall Magnetisme og deviasjon Strømkoblinger og kursrettelser Arbeidskopi Manus til leksjonene

Detaljer

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 2.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 30.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.2.5.3.2.5

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 4.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 17.11.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.5

Detaljer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Dekksoffiser - ledelsesnivå Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Funksjon 1: Navigering på ledelsesnivå Planlegge en

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

Læreplan. for tilleggsopplæring av. førere og styrmenn av fritidsbåter. inntil 50 tonn. med utvidet fartsområde D5LA

Læreplan. for tilleggsopplæring av. førere og styrmenn av fritidsbåter. inntil 50 tonn. med utvidet fartsområde D5LA Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 50 tonn med utvidet fartsområde D5LA Oslo, 18. oktober 2004 Innhold: 1 Generell informasjon...3 2 Mål...3 3 Undervisningsformer...3

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01B - Lasting, lossing og stuing på Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.2

Detaljer

Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013.

Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013. Emneplanene er utarbeidet av nautisk/ maskinteknisk arbeidsgruppe 2012. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013. Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. PROGRAMFAG FOR Drift av fartøy : D-5. VG2 Fiske og Fangst. Nord-Troms videregående skole skolested Skjervøy

LOKAL LÆREPLAN. PROGRAMFAG FOR Drift av fartøy : D-5. VG2 Fiske og Fangst. Nord-Troms videregående skole skolested Skjervøy Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Lokal læreplan programfag "Drift av fartøy" D-5 Utgave: 12.00 Skrevet av: Per Inge Andersen Gjelder fra: 25.02.2013 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.:

Detaljer

Prosedyre for opplæring i bruk av ECDIS om bord

Prosedyre for opplæring i bruk av ECDIS om bord Versjon: 1.00 Opprettet: 15.06.2017 Skrevet av: EVH Godkjent av: JYT Gjelder fra: 27.06.2017 Prosedyre Sidenr: 1 av 6 Prosedyre for opplæring i bruk av ECDIS om bord 1. Hensikt Sikre at vakthavende dekksoffiser

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug

Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug Ett e-navigasjons Display? Svein David Medhaug Ett Navigasjons Display IMO MSC94 SIP IMO MSC95 MSC 95-19 (arbeids program IMO) 6 Planned «outputs» på High Level Action Plan (HLAP) 1. Retningslinjer for

Detaljer

Versjon 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.11.2014

Versjon 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.11.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planleggje og gjere greie Kandidaten skal kunne beherske for gjennomføring av ei bestikkregning kystreise og bestemme posisjon Karakteren 3

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6. - Beregning og planlegging av skipets dypganger som funksjon av deplasement, Uke 34

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6. - Beregning og planlegging av skipets dypganger som funksjon av deplasement, Uke 34 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01B - Lasting, lossing og stuing på Utgave: 1.00 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 27.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.3.2.2

Detaljer

IMO PERFORMANCE STANDARD

IMO PERFORMANCE STANDARD Sist endret: 28-12-2014 ECDIS står for «Electronic Chart Display and Information System» og er et navigasjonsinformasjonssystem med tilstrekkelig backup som tilfredsstiller Solas kravene for bruk av oppdaterte

Detaljer

Høring - ny forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler

Høring - ny forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.04.2014 2014/20209-1 Else Heldre/Øyvind Bore Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 52 74 51 77 Høringsinstanser i henhold til liste Høring - ny forskrift

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01C - Kontroll av skipets drift og omsorg Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.3

Detaljer

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Læreplan D5LA Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Haugesund, 08.09.2014 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1

Detaljer

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Tromsø maritime skole Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.1 V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Utgave: 7.03 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 04.04.2016 Godkjent av: Roar Arild Johansen Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

KVALITETSSYSTEM. Karakteren 3 og 4 nokså god/god kompetanse Kandidaten skal kunne planlegge, dokumentere og gjennomføre en seilas

KVALITETSSYSTEM. Karakteren 3 og 4 nokså god/god kompetanse Kandidaten skal kunne planlegge, dokumentere og gjennomføre en seilas Vurderingskriterer Drift av farty Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planleggje og gjere greie Kandidaten skal kunne beherske for gjennomføring av ei bestikkregning kystreise

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet rev 0.0

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet rev 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 10.08.2015 rev 0.0 Innhold Innledning... 3 Veiledning til tidsbruk:... 4 Eksamensstruktur... 5 Kompetansemål etter 78 med senere endringer, tabell A-II/3.... 6 Funksjon

Detaljer

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Læreplan D5LA Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Haugesund, 15. april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler 3 1.1 Sjømannskap 3 1.2 Lover og regler 4 1.3 Navigasjon og kartlesing 5 1.4 Spesielt viktige

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Nord-Troms videregående skole Dok.id.: 2.3.6.4.2 Davvi-Romssa joatkkaskuvla OVLSP-PS-Læreplan "Drifta av fartøy" D5 Utgave: 2.00 Skrevet av: Jan Tore Eriksen Gjelder fra: 04.02.2017 Godkjent av: Jan-Tore

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri

Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri e-nav.no 2014, Oslo John Erik Hagen, regiondirektør, Kystverket Vest Koordinator, IMOs korrespondansegruppe for e-navigasjon Utviklingslinjer

Detaljer

Temaer i opplæringen ( iht. modellkurs mv) Skott, vanntett oppdeling og vær- og vanntette dører

Temaer i opplæringen ( iht. modellkurs mv) Skott, vanntett oppdeling og vær- og vanntette dører Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01K - Kontroll av skipets drift og omsorg Utgave: 1.01 Skrevet av: Pål Mæland Gjelder fra: 22.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.11

Detaljer

Dok.id.: 2.2.5.3.2.15. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: 2.2.5.3.2.15. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01P - Norsk kommunikasjon på Utgave: 1.00 Skrevet av: Magnhild Stensrud Lunde Gjelder fra: 23.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.2.5.3.2.15

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11

Dok.id.: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Breivika Tromsø maritime skole V-S-Læreplan matros, Valgfritt programfag VG2 - Utgave: 1.00 Skrevet av: Per Morten Brennvik Gjelder fra: 25..2016 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.5 Dok.type:

Detaljer

Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III

Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplanene er utarbeidet av Simsea AS. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for Sertifikatprøve

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01G - Emneplan for: Matematikk på operativt nivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 2.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Læreplan for opplæring av. førere og styrmenn av. fritidsbåter inntil 50 tonn D5L

Læreplan for opplæring av. førere og styrmenn av. fritidsbåter inntil 50 tonn D5L Læreplan for opplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 50 tonn D5L Oslo, 18. oktober 2004 Innhold: 1 Generell informasjon...3 Beskrivelse av kurset...3 Kompetanse...3 2 Mål...3 3 Undervisningsformer...3

Detaljer

Breivika Tromsø maritime skole

Breivika Tromsø maritime skole Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01F - Fysikk på operativt nivå Utgave: 1.01 Skrevet av: Knut Magnus Sandaker Gjelder fra: 18.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.3.2.6

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01H - Norsk kommunikasjon på Utgave: 1.00 Skrevet av: Magnhild Stensrud Lunde Gjelder fra: 23.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.8

Detaljer

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ( ) juni 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 om havner og farvann 13, jf. kgl.res.

Detaljer

Ny teknologi - en utfordring for sikker navigasjon?

Ny teknologi - en utfordring for sikker navigasjon? Ny teknologi - en utfordring for sikker navigasjon? Norvald Kjerstad Høgskolen i Ålesund nk@hials.no Sjøsikkerhetskonferansen Haugesund 24.- 25. sept. 2008 Grunn til bekymring? Grunnstøtinger 70 60 50

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget.

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer matrosfaget. Tromsø maritime skole V-S-Lokal læreplan Vg2 Prosjekt til fordypning, matrosfaget (PTF2MTS) Utgave: 4.01 Skrevet av: Per Morten Brennvik Gjelder fra: 05.04.2016 Godkjent av: Per Morten Brennvik Dok.id.:

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02C - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Kunnskap, Forståelse og Dyktighet. STCW Temaer i opplæringen Studiekrav / Oppdrag

Kunnskap, Forståelse og Dyktighet. STCW Temaer i opplæringen Studiekrav / Oppdrag Emneplan FTM02D Maskinoffiser operativt nivå 2.1. Opplæringsmodul nr. 1: Hindring av forurensing 2.1.1. Opplæringens hensikt: Sikre etterlevelse av regelverkets bestemmelser til forebygging og hindring

Detaljer

Maritim innovasjon. Svalbard 3. Mars 2008 Norvald Kjerstad

Maritim innovasjon. Svalbard 3. Mars 2008 Norvald Kjerstad Utfordringer for sjøsikkerhet sikkerhet i polare områder av Norvald Kjerstad Professor, Nautical Science Høgskolen i Ålesund / Høgskolen i Tromsø nk@hials.no Maritim innovasjon. Svalbard 3. Mars 2008 Det

Detaljer

Utvikling av robust og nøyaktig satellittposisjonering på skip

Utvikling av robust og nøyaktig satellittposisjonering på skip Utvikling av robust og nøyaktig satellittposisjonering på skip Norvald Kjerstad Professor, Nautical Science Norwegian University of Science and Technology Norvald.kjerstad@ntnu.no Tlf. +47 975 43980 Himmel

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Nytt barrierenotat PTIL/PSA

Nytt barrierenotat PTIL/PSA Nytt barrierenotat Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle barrierer HP - Barrierer HP - Barrierer

Detaljer

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis

Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Modellkurs Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis Versjon 1. Ålesund 22. april 2008. Introduksjon 1. Farledsbevis generelt. Lov om lostjeneste m.v, Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann (FOR-1994-12-

Detaljer

Teknologiutvikling og drift av hurtiggående fartøy og ferger

Teknologiutvikling og drift av hurtiggående fartøy og ferger Teknologiutvikling og drift av hurtiggående fartøy og ferger Hurtigbåt og sikkerhet 2. desember 2010 Sjøulykke med hurtigbåten Helgeland ved Lovund 13. desember 2009. Gjennomgang av funnene fra sikkerhetsundersøkelsen

Detaljer

efarled enhanced fairway by electronic means

efarled enhanced fairway by electronic means INNOVASJONSKONFERANSEN e-nav.no 5. - 6. mai 2015 / Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk efarled enhanced fairway by electronic means Om efarled2020 Hva mener vi med efarled? Eksempel på tjenester

Detaljer

Utfordringer for navigasjon i nordlige farvann av

Utfordringer for navigasjon i nordlige farvann av Utfordringer for navigasjon i nordlige farvann av Norvald Kjerstad Professor, Nautical Science Høgskolen i Ålesund / Høgskolen i Tromsø nk@hials.no Maritim innovasjon DNV 28. November 2007 Det er menneskenes

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

Gjennomføringen av programmet vil stille store krav både til instruktør og student for å få et optimalt læringsutbytte.

Gjennomføringen av programmet vil stille store krav både til instruktør og student for å få et optimalt læringsutbytte. Forord INNHOLD Inneholder opplæringsprogram for bruk av navigasjonssimulator som består av dette dokumentet med vedlegg som beskriver øvelser, broprosedyrer og vurderinger. Denne dokumentasjonen er et

Detaljer

STCW Blå farge = A-II/4 Grønn farge= A-II/5

STCW Blå farge = A-II/4 Grønn farge= A-II/5 Framdriftsplan STCW MAR A Klasse: TP Mar A ( Matroser ) Kontakt lærer Øystein Østervold Skole år : 2014/2015 Fag: PFO STCW Blå farge = Grønn farge= Flere av temaene er gjennomgående i løpet av kurset Ukenummer

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Del 1: Opplæring for brovakt: Utkikk og rormann Fartøy: Navn :

Havforskningsinstituttet. Del 1: Opplæring for brovakt: Utkikk og rormann Fartøy: Navn : Opplæringsplan Matros Skjema Versjon: 5.00 Opprettet: 16.05.2012 Skrevet av: EVH Godkjent av: JYT Gjelder fra: 27.06.2017 Sidenr: 1 av 7 Del 1: Opplæring for brovakt: Utkikk og rormann Emne Instruktør

Detaljer

1 påvirker: - årstider - døgnvariasjoner. 2 - parallellsirkel - storsirkel, småsirkel - loksodrom - meridian

1 påvirker: - årstider - døgnvariasjoner. 2 - parallellsirkel - storsirkel, småsirkel - loksodrom - meridian 06 Navigasjon Pensumet avviker fra pensum for LAPL - har ikke: 1=Kjennskap, =Redegjør, =Forklar. Radionavigasjon, NDB, VOR/ILS og DME. Referanse Pensum detaljer og tilhørense målkrav Vekt NAVIGASJONENS

Detaljer

Sjøkrigsskolen. Bacheloroppgave. Fagområde: Operativ Marine. Klasse: OM 3. Thomas Loddengaard. Antall sider (inkl. forside): Antall ord: 1/20

Sjøkrigsskolen. Bacheloroppgave. Fagområde: Operativ Marine. Klasse: OM 3. Thomas Loddengaard. Antall sider (inkl. forside): Antall ord: 1/20 Sjøkrigsskolen Bacheloroppgave Fagområde: Operativ Marine Klasse: OM 3 Thomas Loddengaard Antall sider (inkl. forside): 20 Antall ord: 5199 1/20 Oppgaveformulering Min problemstilling er som følger: Hvordan

Detaljer

efarled enhanced fairway by electronic means Hva er efarled? Forholdet mellom efarled og enavigasjon Tjenester i efarled Videre arbeid

efarled enhanced fairway by electronic means Hva er efarled? Forholdet mellom efarled og enavigasjon Tjenester i efarled Videre arbeid Navigasjonskonferansen, Sjøkrigsskolen, Bergen 4. desember 2014 efarled enhanced fairway by electronic means Hva er efarled? Forholdet mellom efarled og enavigasjon Tjenester i efarled Videre arbeid 1

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For. Hans Brattström Standard Versjon: 1.01 Opprettet: 06.01.2015 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 09.01.2015 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For Hans Brattström The plan comply with

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G. M. Dannevig. IMO nr:

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: EST SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G. M. Dannevig. IMO nr: SEEMP G.M. Dannevig Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 09.12.2014 Skrevet av: KRR Godkjent av: EST Gjelder fra: 10.12.2014 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For G. M. Dannevig

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: KRR SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G O Sars. IMO nr: 9260316

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: KRR SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G O Sars. IMO nr: 9260316 SEEMP G O SARS Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 07.01.2014 Skrevet av: PV Godkjent av: KRR Gjelder fra: 27.03.2014 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For G O Sars IMO nr: 9260316

Detaljer

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer motormannsfaget.

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer motormannsfaget. Tromsø maritime skole V-S-Lokal læreplan Vg2 Prosjekt til fordypning, motormannsfaget (PTF2MOM) Utgave: 6.02 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 01.04.2016 Godkjent av: Roar Arild Johansen Dok.id.:

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

Elektronisk farled- efarled

Elektronisk farled- efarled Elektronisk farled- efarled Maritim innovasjon 2009 Arild Riis og Morten Zachrisen Kongsberg Maritime AS 1 Om prosjektet Hensikt: Forbedre sikkerheten i farleder gjennom utvikling av systemer for beslutningsstøtte

Detaljer

Kontraktsbilag 1 - Kravspesifikasjon: Skipsbro- og DP simulator Forklaring til hvordan kravtabell skal forstås og fylles ut:

Kontraktsbilag 1 - Kravspesifikasjon: Skipsbro- og DP simulator Forklaring til hvordan kravtabell skal forstås og fylles ut: 1 Tenkt lay-out 1. Tekniske krav Brosimulator som skal plasseres i et rom på 7,5 x 4,6 meter og hvor takhøyden er 2,49 meter. Instrumentering og funksjonalitet som er beskrevet under tenkes organisert

Detaljer

sjøulykken med Federal Kivalina

sjøulykken med Federal Kivalina Presentasjon av havarikommisjonens rapport om sjøulykken med Federal Kivalina - grunnstøting ved Årsundøya 6. oktober 2008 Statens havarikommisjon for transport Dato: 4. januar 2010 Pål Brennhovd Undersøkelsesleder

Detaljer

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. juni 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Dato: 21.05.2012. Saksnr.: Gjelder til: 31.05.2017. Opphever: Referanse til:

Dato: 21.05.2012. Saksnr.: Gjelder til: 31.05.2017. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 07-202 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 6 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral VTS in Norway Vardø VTS (2007) Fedje VTS (1992) Horten VTS (1999) Kvitsøy VTS (2003) Brevik VTS (1978) Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en

Detaljer

Rammer for gjennomføring av fag- og svenneprøver

Rammer for gjennomføring av fag- og svenneprøver Dok.id.: 2.1.4.4.3.28 VP-S-Veiledning for prøvenemnder Skrevet av: Ragnhild Bertheussen Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 26.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk

Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Utskriftsversjon av Webcadet Dekk Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-II/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og hvor?

Detaljer

Maritime kurs for yrke og fritid

Maritime kurs for yrke og fritid Maritime kurs for yrke og fritid 2016 Dekksoffiser D5 Fritidsskipper D5L Fritidsskipper D5LA SRC / VHF ROC / GMDSS Båtførerbevis / ICC 22 62 21 22 www.nmks.no Godkjent av Sjøfartsdirektoratet Dekksoffisersertifikat

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: GEO1001, SAF1001, REL1001, HIS1002, HIS1003, SAM3001, SAM3003, SAM3017, SAM3018, SAM3019, SAM3021, SAM3037,

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for kurstilbydere

Detaljer

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Kvitsøy Sjøtrafikksentral Vi tar ansvar for sjøvegen Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en effektiv trafikkavvikling Vi tar ansvar for sjøvegen Sjøtrafikkforskriften Fra 1 Januar

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 5 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01P - Norsk kommunikasjon på Utgave: 2.00 Skrevet av: Magnhild Stensrud Lunde Gjelder fra: 02..20 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.15

Detaljer

Ishavsbyen videregående og Fagskolen i Troms avd. Tromsø

Ishavsbyen videregående og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående og Fagskolen i Troms avd. Tromsø DVF-P-Prosedyre for avviksbehandling Utgave: 7.03 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 16.02.2017 Godkjent av:

Detaljer

9.0. Pos Del/system Kontroll Anvisninger 9.0 NAVIGASJONS- Visuell besiktigelse Komponenter skal være CE-merket etter Lanterner ISO-standard

9.0. Pos Del/system Kontroll Anvisninger 9.0 NAVIGASJONS- Visuell besiktigelse Komponenter skal være CE-merket etter Lanterner ISO-standard Alle tidligere Side 1 av 6 KAPITTEL 9 NAVIGASJONSUTSYR Pos Del/system Kontroll Anvisninger NAVIGASJONS- Visuell besiktigelse Komponenter skal være CE-merket etter 16.06.98. UTRUSTNING Lanterner ISO-standard

Detaljer

e-navigasjon fra internasjonal visjon til norsk verdiskaping

e-navigasjon fra internasjonal visjon til norsk verdiskaping e-navigasjon fra internasjonal visjon til norsk verdiskaping e-nav.no 2015, Oslo John Erik Hagen, regiondirektør Kystverket Hva er e-navigasjon? e-navigasjon har et globalt fokus og skal legge til rette

Detaljer

Kjell Øystein Netland Tromsø RødeKors Undervisning Januar 2011. Feltkurs

Kjell Øystein Netland Tromsø RødeKors Undervisning Januar 2011. Feltkurs Kjell Øystein Netland Tromsø RødeKors Undervisning Januar 2011 Feltkurs Timeplan i dag 09:00 09:45 10:00 10:45 11:00 12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:15 13:30 14:00 14:00 14:30 Etablering av feltleir

Detaljer

Kort oversikt over prosjektet Elektronisk farled - efarled

Kort oversikt over prosjektet Elektronisk farled - efarled Prosjektmøter og brukermøter for efarled Brukermøte 3 17.-19. april 2007 Kort oversikt over prosjektet Elektronisk farled - efarled efarled Elektronisk farled Hovedmål Øke sikkerheten ved seilas i farleder

Detaljer

Hva kan e-navigasjon bety for skip. Svein David Medhaug

Hva kan e-navigasjon bety for skip. Svein David Medhaug Hva kan e-navigasjon bety for skip Svein David Medhaug e- Navigasjon e-navigasjon er en elektronisk harmonisert innsamling, integrering, utveksling, presentasjon og analyse av maritim informasjon ombord

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

1. Eksamensoppgaven og vurdering av besvarelsen

1. Eksamensoppgaven og vurdering av besvarelsen Tromsø maritime skole VF-S-Vurderingsveiledning for D5L og D5LA Utgave: 3.01 Skrevet av: Harry Haugen Gjelder fra: 28.04.2015 Godkjent av: Asbjørn Rikardsen Dok.id.: 2.21.2.4.7.2 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01B - Emneplan for: Lasting, lossing og stuing på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 3.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR Foto: Morten Ovesen Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap september 2011 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

STARTHJELP FOR BÅTFØRERPRØVEN

STARTHJELP FOR BÅTFØRERPRØVEN STARTHJELP FOR BÅTFØRERPRØVEN Vi i maritime kompetanse vil takke for at du valgte oss som kursleverandør og gleder oss til å treffe deg på kursdagen. For å forberede deg til båtførerprøven har vi utarbeidet

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 21

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 21 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01I - Navigering på ledelsesnivå Utgave: 1.00 Skrevet av: Ivan Jørgensen Gjelder fra: 29.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2..2.4.3.2.9

Detaljer