Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III"

Transkript

1 Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer Iht. STCW regel II og III Emneplanene er utarbeidet av Simsea AS. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer

2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Bruk av emneplanen Prøvens omfang: STCW referanse Ressurser Personell Utstyr og lokaler Krav til planlegging av prøven Krav til kandidaten Gjennomføring av prøven Vurdering av kompetanse Hensikten med vurdering Metoder for vurderingen Vurderingsform: Evaluering Dokumentasjon Klage Sertifikatprøvens hensikt, metoder, vurderingsform og innhold Dekksoffisers sertifikater Sertifikatprøvens hensikt: Testmetoder: Innhold D5:

3 2.1.4 Innhold D4: Innhold D3-D1: Maskinoffiserer Sertifikatprøvens hensikt: Testmetoder: Innhold M4: Innhold M3-M1:

4 1. Introduksjon 1.1. Bruk av emneplanen Emneplanen er et felles dokument for alle opplæringsinstitusjoner i Norge som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og som har særskilt godkjenning for gjennomføring av sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer iht. STCW konvensjonen. Emneplanen skal sikre at sertifikatprøven tilfredsstiller kavene i konvensjonen og sikre like kriterier for gjennomføring av prøven, herunder også de kriteriene som skal ligge til grunn for evaluering av kandidatenes prestasjoner. Emneplanen gir videre bestemmelser for valg av instruktører og assessorer og for valg av tekniske og andre hjelpemidler som brukes for å gjennomføre prøven Prøvens omfang: STCW referanse. Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel II, avsnitt A II og regel III, avsnitt A III Ressurser Personell Instruktørstøtte skal gis av personell med kompetanse iht. STCW A-I/6 og A-I/8. Assessorer skal inneha gyldig sertifikat for det sertifikatnivå som skal utstedes og være forhåndsgodkjent av Sjøfartsdirektoratet. Alternativt kan assessorer inneha undervisningsstilling ved godkjent maritim utdanningsinstitusjon og instruktør- og assessorkurs. De assessorer som brukes må møte kravene til habilitet, ref. forvaltningsloven kapittel II Utstyr og lokaler Sertifikatprøven skal gjennomføres i fullskala simulatorer (hhv. bro og maskin) sertifisert av ett av Sjøfartsdirektoratet anerkjente klasseselskap, ref. RSV Simulatorene skal også møte kravene i STCW konvensjonens regel 1/12 og STCW kodens avsnitt A-1/12. Alle klasserom skal ha audiovisuelt presentasjonsutstyr. Ved debrief av den gjennomførte prøven skal man ved behov kunne vise opptak fra simulatorøvelsene Krav til planlegging av prøven Hver institusjon skal utarbeide minimum tre test dokument iht. godkjent emneplan som beskriver både teoretiske oppgaver og simulatoroppgaver som kandidatene skal løse tilfredsstillende for å bestå sertifikatprøven. I tillegg skal det utarbeides sensorveiledning. Hver prøve skal inneholde et representativt utvalg av emner iht. pkt. 2 nedenfor. Institusjonen skal videre utarbeide planer for gjennomføring av sertifikatprøver og ha et hensiktsmessig digitalt system for påmelding. 3

5 1.5. Krav til kandidaten Ved påmelding må kandidaten vedlegge kopi av det sertifikatet som ønskes fornyet. Ved fremmøte må kandidaten legitimere seg. Merk at før utstedelse av sertifikat må kandidaten ha bestått sertifikatprøve og pålagte kurs iht. STCW Gjennomføring av prøven Prøven gjennomføres iht. test dokument. Teoretisk del skal avlegges og være bestått før praktisk del i simulator. Prøvens varighet er 8 timer og inntil en times debrief etter gjennomført prøve, inklusive tilbakemelding fra kandidaten. Kandidaten skal tilbys familiarisering med simulator. Familiarisering inngår ikke i de 8 time prøven varer Vurdering av kompetanse Hensikten med vurdering Vurderingen skal foregå slik at det er mulig å avgjøre om kandidaten har tilstrekkelig kompetanse til å få fornyet sitt sertifikat Metoder for vurderingen Testmetodene inkluderer en skriftlig prøve og simulatortesting supplert med muntlige spørsmål iht. krav i emnedokumentet, se nedenfor Vurderingsform: Vurderingsformen er bestått/ikke bestått. For å bestå sertifikatprøven må kandidaten minimum ha 70 % score for hver funksjon Evaluering Etter hvert sertifikatprøve skal det innhentes evaluering av prøveoppsettet fra kandidaten både skriftlig og muntlig. Institusjonen plikter til minst en gang i året å foreta faglig evaluering av sertifikatprøvens innhold og gjennomføring. Evalueringen skal gi grunnlag for justeringer som er nødvendig for å tilfredsstille og forbedre test dokumentet. 1.9 Dokumentasjon Søknadsdokumenter, teoretisk bevarelse samt dokumentasjon av simulator vurdering skal oppbevares iht. Forvaltningsloven. Simulatorvurdering dokumenteres med utfylte og signerte sjekklister med de kunnskaper som ble vurdert i de enkelte øvelsene samt video opptak. 4

6 1.10 Klage Avgjørelsen «ikke bestått» kan påklages og klagefristen er en uke fra avlagt prøve. En egen klagenemd bestående av to uavhengige sensorer, avgjør klagesaken. Avgjørelser fra klagenemd kan ikke påklages. 2. Sertifikatprøvens hensikt, metoder, vurderingsform og innhold. 2.1 Dekksoffisers sertifikater Sertifikatprøvens hensikt: Hensikten med sertifikatprøven er å verifisere at kandidaten har den kompetanse som kreves i STCW for ulike typer dekksoffisers sertifikater: D5: STCW konvensjonens regel II/3, STCW kodens avsnitt A II/3 D4: STCW konvensjonens regel II/1, STCW kodens avsnitt A II/1 og A II/3 D3-D1: STCW konvensjonens regel II/2, STCW kodens avsnitt A II/1, A II/2 og A II/3 (unntatt D1) Testmetoder: Metoden som er valgt for å vurdere kompetanse er relevante i forhold til å kunne avgjøre om kandidaten har den kompetanse de skal ha i henhold til STCW konvensjonens krav Innhold D5: Kompetansekrav A II/3 Navigasjon Planlegge og utføre sikker kystseilas og bestemme sikker posisjon Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmetode Vurderingskriterier 1 Kart; forståelse og bruk 2 Innhold i seilas plan under alle forhold 3 Navigasjonshjelpemidler inklusive kompass og autopilot 4 Bestikkregning under hensyntaking til vind og strøm 5 Bruk av meteorologiske hjelpemidler Simulatortest Skipet føres sikkert fra posisjon til posisjon ved bruk av alle tilgjengelige og relevante hjelpemidler under alle forhold. 5

7 6 Metoder for posisjonsbestemmelse med angivelse av krav til sikker posisjon 7 VTS systemer Sikker brovakt 1 Sjøveisregler 2 Vaktholds prinsipper 3 Bruk av forhåndsdefinerte seilingsruter 4 Rapporteringskrav Håndtering av nødssituasjoner 1 Sikkerhet for passasjerer 2 Skade kontroll 3 Brann 4 Kollisjon 5 Grunnstøting 6 Nødstyring 7 Tauing 8 Mann over bord 9 Hjelpe fartøy i nød 10 Nødssituasjon i havn Respons på nødsignaler 1 Søk og redning 2 IAMSAR Manøvrering 1 Kjennskap til faktorer som påvirker manøvreringsevne 2 Sikker manøvrering og håndtering av skipet 3 Hjelpemaskineri/strømforsyning 4 Ankring og fortøyning Lastelære Kontroll av lasting, lossing, stuing og sikring av last under seilasen 1 Sikker behandling av ulike laster inkludert farlig last og dens konsekvenser for liv og skip 2 Bruk av IMDG koden og simulatortest Simulator Kunnskaper om og overholdelse av relevante nasjonale og internasjonale lover og regler. Skipet manøvreres sikkert i havn og i nærheten av andre installasjoner under alle forhold.. 6

8 Krav til forhindring av forurensning 1 Proaktive forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Prosedyreverk (MARPOL) Krav til sjødyktighet 1 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2 Håndtering av lekkasje 3 Vanntett integritet 4 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet Lover og regler 1. SOLAS 2. Nasjonale lover og regler Innhold D4: internasjonale lover og regler. Kompetansekrav A II/1 og A II/3 Navigasjon Planlegge og utføre sikker kystseilas og bestemme sikker posisjon Vurderingskriterier Kandidaten skal vise kunnskaper om: 1 Kart; forståelse og bruk 2 Innhold i seilas plan under alle forhold 3 Navigasjonshjelpemidler inklusive kompass og autopilot 4 Astronomisk navigasjon 5 Bestikkregning under hensyntaking til vind og strøm 6 Bruk av meteorologiske hjelpemidler 7 Metoder for posisjonsbestemmelse med angivelse av krav til sikker posisjon 8 VTS systemer Sikker brovakt 1 Sjøveisregler 2 Vaktholds prinsipper 3 Bruk av forhåndsdefinerte seilingsruter 7 Vurderingsmetode Vurderingskriterier Simulatortest og simulatortest Skipet føres sikkert fra posisjon til posisjon ved bruk av alle tilgjengelige og relevante hjelpemidler under alle forhold. Kunnskaper om og overholdelse av relevante nasjonale og internasjonale lover og regler.

9 4 Blindseilas 5 Radarnavigasjon og ARPA 6 Rapporteringskrav Håndtering av nødssituasjoner 1 Sikkerhet for passasjerer 2 Skade kontroll 3 Brann 4 Kollisjon 5 Grunnstøting 6 Nødstyring 7 Tauing 8 Mann over bord 9 Hjelpe fartøy i nød 10 Nødssituasjon i havn Respons på nødsignaler 1 Søk og redning 2 IAMSAR Kommunikasjon 1 Engelsk skriftlig og muntlig (IMO SMCP) Sende og motta informasjon ved visuell signalering 1 Bruk av «International Code of Signals» 2 Sende og motta enkle morsesignaler Manøvrering 1 Sikker manøvrering og håndtering av skipet 2 Effekt av dødvekt, dyptgående, trim og vann under kjølen på svingsirkler og stoppedistanse 3 Effekt av vind og strøm 4 Squat, grunt vann og lignende effekter 5 Mann over bord manøvrer 8 Simulatortest Muntlig engelsk i simulator og skriftlig på halvparten av spørsmålene i skriftlig prøve Simulatortest Korrekt språkbruk. Skipet manøvreres sikkert i havn og i nærheten av andre installasjoner under alle forhold.

10 Lastelære Kontroll av lasting, lossing, stuing og sikring av last under seilasen 6 Hjelpemaskineri/strømforsyning 7 Ankring og fortøyning 1 Effekt av last, inkludert tunge løft, på sjødyktighet og stabilitet. 2 Sikker behandling av ulike laster inkludert farlig last og dens konsekvenser for liv og skip 3 Bruk av IMDG koden 4 Krav til kommunikasjon under lasting og lossing Krav til inspeksjon og rapportering 1 Mulige skader og korrosjon på lasteområde, luker og ballasttanker 2 Værforhold som påvirker lasting og lossing 3 Inspeksjonsplan som over tid dekker alle deler av skipet 4 Identifisere de deler av skipet som er kritiske for skipets sikkerhet 5 Fastslå årsaker til korrosjon i lasteområder og ballast tanker og hvordan slik korrosjon kan identifiseres og forhindret. 6 Inspeksjonsprosedyrer 7 Metoder for sikker og pålitelig identifikasjon av defekter og skader 8 Inspeksjonsprogrammer Krav til forhindring av forurensning 1 Proaktive forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Prosedyrer og utstyr for å forhindre forurensning 9

11 2 Prosedyreverk (MARPOL) Krav til sjødyktighet 5 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 6 Håndtering av lekkasje 7 Vanntett integritet 8 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet 9 Generelt om skipsstruktur og navn på kritiske komponenter Lover og regler 1. SOLAS 2. Nasjonale lover og regler Innhold D3-D1: internasjonale lover og regler. Kompetansekrav A II/1, A II/2 og A II/3 (untatt D1) Navigasjon Planlegge og utføre sikker seilas og bestemme sikker posisjon Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmetode Vurderingskriterier 1 Kart og navigasjonsvarsler; forståelse og bruk 2 Innhold i seilas plan under alle forhold 3 Navigasjonshjelpemidler inklusive kompass og autopilot, prosedyreverk og feilkilder 4 Astronomisk navigasjon 5 Deviasjon og gyrofeil 6 Bestikkregning under hensyntaking til vind og strøm 7 Bruk av meteorologiske hjelpemidler 8 Områder med store tidevannsforskjeller 9 Metoder for posisjonsbestemmelse med angivelse av krav til sikker posisjon 10 Simulatortest Skipet føres sikkert fra posisjon til posisjon ved bruk av alle tilgjengelige og relevante hjelpemidler under alle forhold.

12 Sikker brovakt og utarbeidelse av broprosedyrer Forutse vær og oseanografiske forhold 10 VTS systemer 1 Sjøveisregler 2 Vaktholds prinsipper 3 Bruk av forhåndsdefinerte seilingsruter 4 Blindseilas 5 Radarnavigasjon og ARPA 6 Rapporteringskrav 7 Totalevaluering av seilasen basert på all tilgjengelig informasjon 1 Værkart 2 Tropisk storm med farlig kvadrant 3 Havstrøm 4 Tidevann 5 Nautiske publikasjoner Håndtering av nødssituasjoner 1 Sikkerhet for passasjerer 2 Strandsetting 3 Skade kontroll 4 Brann 5 Kollisjon 6 Grunnstøting 7 Nødstyring 8 Tauing 9 Mann over bord 10 Hjelpe fartøy i nød 11 Nødssituasjon i havn Respons på nødsignaler 1 Søk og redning 2 IAMSAR Kommunikasjon 1 Engelsk skriftlig og muntlig (IMO SMCP) og simulatortest Muntlig engelsk i simulator og skriftlig på halvparten av Kunnskaper om og overholdelse av relevante nasjonale og internasjonale lover og regler. Kunnskaper om meteorologi og oseanografi. Korrekt språkbruk. 11

13 Manøvrering 1 Sikker manøvrering og håndtering av ulike skipstyper under ulike forhold 2 Ankomst/avgang losstasjon 3 Elveseilas 4 Kontrollert turn 5 Effekt av dødvekt, dyptgående, trim og vann under kjølen på svingsirkler og stoppedistanse 6 Manøvrering til og fra kai 7 Effekt av vind og strøm 8 Squat, grunt vann og lignende effekter 9 Mann over bord manøvrer 10 Bruk av taubåt 11 Ulike manøvreringssystemer 12 Maskineri/strømforsyning 13 Ankring og fortøyning 14 Dokking 15 Håndtering av skip i dårlig vær 16 Utsetting av redningsbåt 17 Følger for tredjepart av fart eget fartøy 18 Is navigering 19 Manøvrering nær separasjonssoner Lastelære Kontroll av lasting, lossing, stuing og sikring av last under seilasen 1 Bruk av relevante internasjonale regler og koder. 2 Effekt av ulike typer last, inkludert tunge løft, på sjødyktighet og stabilitet. 3 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 12 spørsmålene i skriftlig prøve Simulatortest Skipet manøvreres sikkert i havn, nær seperasjonssystemer og nærheten av andre installasjoner under alle forhold.

14 4 Laste og losse operasjoner med fokus på transport iht. internasjonale koder og regler. 5 Stuing og sikring av last 6 Tankskip og tankskips operasjoner 7 Bulk skip og bulk skips operasjoner 8 Bruk av all relevant skipsinformasjon relatert til lasting og lossing av bulk laster. 9 Sikker behandling av ulike laster inkludert farlig last og dens konsekvenser for liv og skip 10 Krav til kommunikasjon under lasting og lossing 11 Bruk av IMDG og IMSBC kodene Krav til inspeksjon og rapportering 1 Mulige skader og korrosjon på lasteområde, luker og ballasttanker 2 Værforhold som påvirker lasting og lossing 3 Inspeksjonsplan som over tid dekker alle deler av skipet 4 Identifisere de deler av skipet som er kritiske for skipets sikkerhet 5 Fastslå årsaker til korrosjon i lasteområder og ballast tanker og hvordan slik korrosjon kan identifiseres og forhindret. 6 Inspeksjonsprosedyrer 7 Metoder for sikker og pålitelig identifikasjon av defekter og skader 8 Inspeksjonsprogrammer 13

15 Vurdere skaderapporter på luker og lasterom 1 Strukturelle begrensinger på vitale deler av et standard bulkskip 2 Hvordan unngå skadelige effekter av korrosjon på et bulkskip. Krav til forhindring av forurensning 1 Forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 3 Prosedyreverk (MARPOL) Krav til sjødyktighet 1 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2 Håndtering av lekkasje 3 Vanntett integritet 4 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet og tiltak for å opprettholde sjødyktighet under ulike lasteforhold 5 IMO anbefalinger vedrørende stabilitet Lover og regler 1 Skipssertifikater og andre skipsdokumenter som skal være om bord 2 Lastelinjekonvensjonen 3 SOLAS 4 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 5 International Health Regulation 6 Regulations, responsibilities under international instrument affecting the safety of ship and passengers, crew or cargo 7 Nasjonale lover og regler internasjonale lover og regler. 14

16 1.1 Maskinoffiserer Sertifikatprøvens hensikt: Hensikten med sertifikatprøven er å verifisere at kandidaten har den kompetanse som kreves i STCW for ulike typer dekksoffisers sertifikater: M4: STCW konvensjonens regel III/1, STCW kodens avsnitt A III/1 M3-M1: STCW konvensjonens regel III/2, STCW kodens avsnitt A III/ Testmetoder: Metoden som er valgt for å vurdere kompetanse er relevante i forhold til å kunne avgjøre om kandidaten har den kompetanse de skal ha i henhold til STCW konvensjonens krav Innhold M4: Kompetansekrav A III/1 Sikker maskinvakt Vurderingskriterier Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmeto de Vurderingskriterier 1. Vaktoverlevering og -overtakelse 2. Vaktrutiner inklusive sikkerhetsregler 3. Utfylling av loggbøker 4. Sikkerhets- og nød prosedyrer VHF, UHF, PA- anlegg, etc. Korrekt språkbruk. Bruk av interne kommunikasjonssystemer Kommunikasjon Engelsk, muntlig og skriftlig Muntlig engelsk i simulator og skriftlig på halvparten av spørsmålene i skriftlig prøve Klargjøring, operasjon, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av maskineri og kontrollsystemer 1. Sikkerhetsregler 2. Tegninger og håndbøker 3. Diesel motor 15 Simulatortest Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med

17 4. Steam turbin 5. Gass turbin 6. Kjele anlegg 7. Propell anlegg 8. Pumper, kompressorer, separator, ferskvannsgenerator, kjøleanlegg, AC system og vifteanlegg. 9. Styremaskin 10. Automatiske kontrollsystem 11. Dekksmaskineri 12. Smøroljesystem 13. Brennoljesystem 14. Kjølesystem 15. Lensevann systemer og -separator 16. Ballast system 17. Lastepumpe systemer Operasjon av drivstoff, smørolje, 1. Operasjonelle karakteristikker av pumper ballast og andre pumpesystemer og pumpesystemer 2. Operasjonsprosedyrer for pumper og pumpesystemer 3. Separatorsystemer for forurenset væske Klargjøring, operasjon, feilsøking, 1. Sikkerhetsregler vedlikehold og reparasjon av 2. Tegninger og håndbøker elektriske, elektroniske og tilhørende 3. Grunnleggende konfigurasjon kontrollsystemer 4. Elektriske anlegg; generator, tavlesystem, elektriske motorer, frekvensomformer. 5. Høyspent installasjoner 6. Elektroniske anlegg, funksjoner og karakteristikker 7. Elektriske og elektroniske kontrollssystemer 16 Simulatortest Simulatortest driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer.

18 Bruk av verktøy og måleinstrumenter 1 Sikkerhetsregler 2 Materiallære 3 Metoder for midlertidige reparasjoner 4 Materialer brukt til tetning og reparasjoner 5 Måleinstrumenter Overholde forhåndsregler mot forurensning 1 Forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Forurensningsprosedyrer og tilhørende utstyr 3 Viktigheten av pro aktive tiltak for å beskytte marint miljø Sjødyktighet 1 Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2 Håndtering av lekkasje 3 Vanntett integritet 4 Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet og tiltak for å opprettholde sjødyktighet under ulike lasteforhold 5 IMO anbefalinger vedrørende stabilitet Lover og regler 1 SOLAS 2 MARPOL 3 Nasjonale lover og regler Kunnskaper om verktøy og måleinstrumenter. internasjonale lover og regler. 17

19 1.1.4 Innhold M3-M1: Kompetansekrav A III/1 og AIII/2 Ledelse og drift av fremdrifts maskineri. Lede, tilrettelegge, håndtere og overvåke ulike operasjoner ombord. Drift, overvåkning og opprettholdelse av sikker drift av hoved-, hjelpe-maskineri og propellanlegg. Kandidaten skal vise kunnskaper om: Vurderingsmetode Hovedtrekk i oppbygging og operasjon av: 1. Marine Diesel motor 2. Steam turbin 3. Gass turbin 4. Steam kjele 3. Seilasplanlegging 4. Vaktoverlevering og -overtakelse 5. Vaktrutiner 6. Utfylling av loggbøker Teoretisk kunnskap 1. Termodynamikk, Mekanikk og Hydraulikk 2. Driftskarakteristikk av diesel motor, steam og gass turbin og drivstoff forbruk. 3. Kjøle- og fryse-anlegg. 4. Fysiske og kjemiske egenskaper for brennoljer, smøre- og hydraulikkoljer. 5. Material lære 6. Skips design, skipskonstruksjoner. Praktisk kunnskap: 18 og simulatortest driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt Kunnskaper om: 1. Termodynamikk, Mekanikk og Hydraulikk 2. Driftskarakteristikk av diesel motor, steam og gass turbin og drivstoff forbruk. 3. Kjøle- og fryse-anlegg. 4. Fysiske og kjemiske egenskaper for brennoljer, smøre- og hydraulikk-oljer. 5. Material lære 6. Skips design, skipskonstruksjoner

20 1. Oppstart og nedstengning av maskineri og systemer. 2. Drift, overvåkning og opprettholdelse av sikker drift av hoved-, hjelpe-maskineri og propellanlegg. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer. Ledelse, planlegging og håndtering av brennolje, smøre olje og ballast operasjoner 3. Funksjons forståelse for automasjons og styring-systemer for hovedmaskin 4. Funksjons forståelse for automasjons og styring-systemer for hjelpemaskineri som: Generator og tavlesystem Steam kjeler Separatorer Fryse og kjøleanlegg Pumper og rørsystem Styremaskineri og systemer Last håndterings utstyr og dekks maskineri. Drift og vedlikehold av maskineri, pumper og rørsystem. Brennolje og ballast operasjoner utføres i henhold til prosedyrer og gjeldende krav for å hindre forurensning til det marine miljø. 1. Operasjonelle karakteristikker av pumper og pumpesystemer 2. Operasjonsprosedyrer for pumper og pumpesystemer 19 driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt

21 3. Separatorsystemer for forurenset væske Lede og planlegge klargjøring, operasjon, tilstandskontroll, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av maskineri og kontrollsystemer Lede og planlegge klargjøring, operasjon, tilstandskontroll, feilsøking, vedlikehold og reparasjon av elektriske, elektroniske og tilhørende kontrollsystemer 1. Sikkerhetsregler 2. Tegninger og håndbøker 3. Diesel motor 4. Steam turbin 5. Gass turbin 6. Kjele anlegg 7. Propell anlegg 8. Pumper, kompressorer, separator, ferskvannsgenerator, kjøleanlegg, AC system og vifteanlegg. 9. Styremaskin 10. Automatiske kontrollsystem 11. Dekksmaskineri 12. Smøroljesystem 13. Brennoljesystem 14. Kjølesystem 15. Lensevann systemer og -separator 16. Ballast system 17. Lastepumpe systemer 1. Sikkerhetsregler 2. Tegninger og håndbøker 3. Grunnleggende konfigurasjon 4. Elektriske anlegg; generator, tavlesystem, elektriske motorer, frekvensomformer. 5. Høyspent installasjoner 6. Elektroniske anlegg, funksjoner og karakteristikker Simulatortest. Simulatortest. Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer Arbeidsoperasjoner planlegges og foretas i samsvar med driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer 20

22 7. Elektriske, elektroniske, hydrauliske og pneumatiske kontrolls-systemer. Lede og håndtere vedlikeholds- og 1. Kunnskap om god arbeidspraksis reparasjonsarbeid på en sikker måte. 2. Lede og håndtere vedlikeholds- og reparasjons-arbeid på en sikker måte. 3. Planlegge vedlikehold i henhold til Flaggstat, Klasse og gjeldende lovog regel-verk. Styrende dokumentasjon og sikker Sikker arbeidspraksis som: arbeidspraksis 1. Risikovurderinger 2. Sikker jobbanalyse/-samtale 3. Arbeidstillatelser Prosedyreverk/sjekklister Sjødyktighet 1. Skipsstabilitet, trim og stresstabeller, diagram og lastekalkulator 2. Håndtering av lekkasje 3. Vanntett integritet 4. Skipskonstruksjoners betydning for trim og stabilitet og tiltak for å opprettholde sjødyktighet under ulike lasteforhold 5. IMO anbefalinger vedrørende stabilitet Bruk av verktøy og måleinstrumenter 1. Sikkerhetsregler 2. Materiallære 3. Metoder for midlertidige reparasjoner 4. Materialer brukt til tetning og reparasjoner 5. Måleinstrumenter Lede og planlegge arbeidet med å overholde forhåndsregler mot forurensning 1 Forhåndsregler for å forhindre utslipp til sjø og luft 2 Forurensningsprosedyrer og tilhørende utstyr 21 driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt driftshåndbøker, etablerte regler og prosedyrer samt Kunnskaper om verktøy og måleinstrumenter..

23 3 Viktigheten av pro aktive tiltak for å beskytte marint miljø Kommunikasjon 1. Engelsk muntlig og skriftlig Muntlig engelsk i Korrekt språkbruk. simulator og skriftlig på halvparten av spørsmålene i skriftlig prøve Bruk av interne kommunikasjons- VHF, UHF, PA- anlegg, etc. Simulatortest Korrekt bruk av systemer Lover og regler 1. Skipssertifikater og andre skipsdokumenter som skal være om bord 2. Lastelinjekonvensjonen 3. SOLAS 4. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 5. International Health Regulation 6. Regulations, responsibilities under international instrument affecting the safety of ship and passengers, crew or cargo 7. Fremgangsmåte og systemer for å forhindre forurensning fra skip 8. Nasjonale lover og regler kommunikasjonssystemer. Kunnskaper om internasjonale lover og regler. 22

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01B - Emneplan for: Lasting, lossing og stuing på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Linda Gran Kalve Versjon: 3.01 Gjelder fra: 27.09.2016

Detaljer

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8

Innholdsfortegnelse. USB Rev. 0.0 Side 2 av 8 [Skriv inn tekst] Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2

KVALITETSHÅNDBOK. FAGSKOLEN ROGALAND Avdeling for maritim utdanning Karmsund videregående skole. Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Dekksoffiser - ledelsesnivå Funksjon 1-3 STCW-referanse: Tabell A-II/2 ÅRSPLAN FOR NAUTISK LINJE, LEDELSESNIVÅ Funksjon 1: Navigering på ledelsesnivå Planlegge en

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6

Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 Avdeling USB Rev. 0.0 Side 1 av 6 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Versjon 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.11.2014

Versjon 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.11.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM1J - Emneplan for: Lasting, lossing og stuing på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 4.01 Gjelder fra:

Detaljer

Bruk av databasert vedlikeholdssystem. Bruk av simulator for trening i daglige og kritiske situasjoner

Bruk av databasert vedlikeholdssystem. Bruk av simulator for trening i daglige og kritiske situasjoner Emneplan FTM02A Maskinoffiser opperativt nivå Fremdrift /Undervisningsplan 2.1. Opplærings kompetansekrav nr. 01 2.1.1. Opplæringens hensikt: Sikre etterlevelse av grunnprinsipper, regelverk, anerkjente

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02C - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på det Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy

Vurderingskriterier for programområde: FISKE OG FANGST Programfag: FFA 2001 Drift av fartøy Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planleggje og gjere greie Kandidaten skal kunne beherske for gjennomføring av ei bestikkregning kystreise og bestemme posisjon Karakteren 3

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02J - Emneplan for: Elektriske og elektroniske anlegg og Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.03 Gjelder fra: 11.08.2016 Generelt

Detaljer

Emneplan FTM02A Maskinoffiser opperativt nivå Fremdrift /Undervisningsplan Opplærings kompetansekrav nr. 01

Emneplan FTM02A Maskinoffiser opperativt nivå Fremdrift /Undervisningsplan Opplærings kompetansekrav nr. 01 Emneplan FTM02A Maskinoffiser opperativt nivå Fremdrift /Undervisningsplan 205-6 2.. Opplærings kompetansekrav nr. 0 2... Opplæringens hensikt: Sikre etterlevelse av grunnprinsipper, regelverk, anerkjente

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01B - Lasting, lossing og stuing på Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.2

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 4.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 17.11.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.5

Detaljer

KVALITETSSYSTEM. Karakteren 3 og 4 nokså god/god kompetanse Kandidaten skal kunne planlegge, dokumentere og gjennomføre en seilas

KVALITETSSYSTEM. Karakteren 3 og 4 nokså god/god kompetanse Kandidaten skal kunne planlegge, dokumentere og gjennomføre en seilas Vurderingskriterer Drift av farty Kompetansemål Karakteren 5 og 6 mykje god/framifrå kompetanse Planleggje og gjere greie Kandidaten skal kunne beherske for gjennomføring av ei bestikkregning kystreise

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på ledelsesnivået Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02K - Emneplan for: Vedlikehold og reparasjoner på Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11

Dok.id.: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Breivika Tromsø maritime skole V-S-Læreplan matros, Valgfritt programfag VG2 - Utgave: 1.00 Skrevet av: Per Morten Brennvik Gjelder fra: 25..2016 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.5 Dok.type:

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013.

Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013. Emneplanene er utarbeidet av nautisk/ maskinteknisk arbeidsgruppe 2012. Emneplanen er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, som nasjonal Emneplan for BRM og ERM opplæring, 07. Januar 2013. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2

Tromsø maritime skole. V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Tromsø maritime skole Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.1 V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Utgave: 7.03 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 04.04.2016 Godkjent av: Roar Arild Johansen Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Matrosfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang:

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang: 1 Innhold 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av læreplanen... 3 1.. Planens omfang:... 3 1..1. I forhold til STCW seksjon A, og eventuelle nasjonale tilleggskrav.... 3 1... Lokaler... 3 1..3. Utstyr... 3 1.3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6

Dok.id.: 2.2.5.3.2.5. Dok.type: Styringsdokumenter. Sidenr: 1 av 6 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01E - Maritim engelsk på operativt nivå Utgave: 2.00 Skrevet av: Astrid Sebulonsen Gjelder fra: 30.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.2.5.3.2.5

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate)

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring (General Operator Certificate) Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01D - Emneplan for: Generell radiooperatøropplæring Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

STCW konvensjonens regel III/1, III/2, III/3 for Maskinoffiserer

STCW konvensjonens regel III/1, III/2, III/3 for Maskinoffiserer Tromsø maritime skole S-F- Kurs- og progresjonsplan oppgradering for Maskinoffiserer: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på operativt og ledelsesnivå. Utgave: 1.01 Skrevet av:

Detaljer

Elevens individuelle opplæringsplan Motormannfaget, fag til fordypning og praksis

Elevens individuelle opplæringsplan Motormannfaget, fag til fordypning og praksis ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.02 Gyldig fra 28.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Olav Haugan Godkjent Knut Pettersen Side 1 av11 Elevens individuelle læreplan Skoleåret 2015/2016 Sandnessjøen

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan. for tilleggsopplæring av. førere og styrmenn av fritidsbåter. inntil 50 tonn. med utvidet fartsområde D5LA

Læreplan. for tilleggsopplæring av. førere og styrmenn av fritidsbåter. inntil 50 tonn. med utvidet fartsområde D5LA Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 50 tonn med utvidet fartsområde D5LA Oslo, 18. oktober 2004 Innhold: 1 Generell informasjon...3 2 Mål...3 3 Undervisningsformer...3

Detaljer

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon

Planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01A - Navigering på det operative nivået Utgave: 1.03 Skrevet av: Vidar Johan Hanssen Gjelder fra: 22.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.:

Detaljer

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse

FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ. Ny STCW, nye EMSA krav. konsekvenser for maritim utdanning. Rune Vikse Ny STCW, nye EMSA krav konsekvenser for maritim utdanning Rune Vikse 1 Tilbakeblikk STW gjennom fire år Manila 2010, endringene vedtas Høst 2011 utkast til ny forskrift på høring 2 Videre fremdrift Forskrift

Detaljer

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. januar 2017 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Læreplan D5LA Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Haugesund, 15. april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3

Detaljer

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i dekk, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6. - Beregning og planlegging av skipets dypganger som funksjon av deplasement, Uke 34

Dok.id.: Dok.type: Generelt. Sidenr: 1 av 6. - Beregning og planlegging av skipets dypganger som funksjon av deplasement, Uke 34 Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01B - Lasting, lossing og stuing på Utgave: 1.00 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 27.09.2015 Godkjent av: Jarle Johansen Dok.id.: 2.21.2.4.3.2.2

Detaljer

Risikorapport og fokusområde for 2017

Risikorapport og fokusområde for 2017 Risikorapport og fokusområde for 2017 Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS 3. Risikorapport Opplag 8000 Distribueres i år til alle rederier/eiere av næringsfartøy Risikobilde + fokusområde

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form Nedenfor gjengis den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip vedlegg III om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form (MARPOL 73/78

Detaljer

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje

Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Sist endret: 28-11-2014 Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje Dette kapittelet inneholder kriterier for oljeutslipp. Operasjonelle utslipp av olje fra oljetankskip er tillat, kun når alle

Detaljer

2og 4 takt dieselmotoranlegg, F.1.2/

2og 4 takt dieselmotoranlegg, F.1.2/ Emneplan 00TM02I Maskineri på ledelsesnivået Fremdrift /Undervisningsplan 2015-16 Opplæringsmodul nr. 1: Mål for opplæringen: Studenten skal kunne redegjøre for drift av fremdriftsmaskineri og tilknyttede

Detaljer

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde

Læreplan D5LA. Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Læreplan D5LA Læreplan for tilleggsopplæring av førere og styrmenn av fritidsbåter inntil 24 meters skroglengde med utvidet fartsområde Haugesund, 08.09.2014 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1

Detaljer

Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i maskin, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene:

Nasjonal standard. Maritim fagretning. Fordypningene: Nasjonal standard Standard for vurdering for ettårige og toårige maritime fagskoleutdanninger Maritim fagretning Fordypningene: FTM01 dekksoffiser på ledelsesnivå FTM02 maskinoffiser på ledelsesnivå FTM03dekksoffiser

Detaljer

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i matrosfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. mars 2013 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Lærerveiledning til emneplan - opplæring i skolen Motormannfaget, fag til fordypning og praksis STCW A-III/4 & A-III/5

Lærerveiledning til emneplan - opplæring i skolen Motormannfaget, fag til fordypning og praksis STCW A-III/4 & A-III/5 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.00 Gyldig fra 01.08.015 Forfatter Olav Haugan Verifisert Heidi Brastad Godkjent Knut Pettersen Side 1 av1. Maskineri på støttenivået Opplæring og bedømmelse av ferdighetssertifikat

Detaljer

Retningslinjer for Båtførerprøven

Retningslinjer for Båtførerprøven Retningslinjer for Båtførerprøven A. Generelle retningslinjer 1. Båtførerprøven er en teoretisk prøve, som er ment å gi et minimum av kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt. Prøven kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell...

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MOTORMANN. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av hovedområdene Sikkerhetsfamiliarisering Hovedområdet omfatter skipets alarminstruks, brann- og sikkerhetsplan og

Detaljer

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. juni 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13

Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 Navigasjon og navigasjonsberegninger TP2M MAR2002 Mål 13 ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, DH.4.1.1.14 Versjon 1.04 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Verifisert Godkjent Side Linda Karlsen Heidi Brastad og Lars Arne

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer

- 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer - 1 - VEDLEGG III Tabell A-II/1 Spesifikasjon av minstenormer for for vakthavende dekksoffiser på skip med bruttotonnasje på 500 eller mer Opplæring og bedømmelse etter tabell A-II/1 (1) Kravene til etter

Detaljer

Formål med programfag på Vg2 maskin

Formål med programfag på Vg2 maskin Breivika Tromsø maritime skole V-S-Læreplan i maskin, valgfritt programfag Vg2 - Utgave: 1.01 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 14.11.2016 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.4 Dok.type:

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13

Frem mot 01.01.2017. orm@dnmf.no 01.12.13 Frem mot 01.01.2017 orm@dnmf.no 01.12.13 STCW revisjon Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk ble vedtatt 7. juli 1978 og trådte i kraft 28. april 1984.

Detaljer

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy

Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Sikker Fisker 29 - Erfaringer ved inspeksjon fiskefartøy Karstein Skogheim senioringeniør Svolvær regionskontor Foto K.Skogheim Hjemmel for å foreta uanmeldt inspeksjon Skipssikkerhetsloven Kapittel 10,

Detaljer

3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010. av 20. mai 2010

3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010. av 20. mai 2010 3.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/115 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 428/2010 2015/EØS/51/12 av 20. mai 2010 om gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MATROSFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Matrosfaget skal legge grunnlag for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk

Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Ofte stilte spørsmål knyttet til søknad om maritimt sertifikat for sjøfolk Fartstid: 1. Hvordan kan jeg dokumentere fartstid? Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter: Rederiet innrapporterer

Detaljer

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor Nytt fra Sjøfartsdirektoratet FosFor 05.12.17 Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, underavdeling Sjøfolk. Forslag til endring i Kvalifikasjonsforskriften Forslag til ending i forskrift av 22. desember 2011

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL MOTORMEKANIKERFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Formål Motormekanikerfaget skal legge grunnlag for kompetanse innen installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorer,

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser Fremdrift /Undervisningsplan 2015-16 Elektro, Maskinoffiser operativt nivå. Funksjon 2 Fra Emneplan FTM02B Opplærings kompetansekrav nr. 01 2.1.3 Omfang: 4 fagskolepoeng Kunnskap, Forståelse og Dyktighet.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. PROGRAMFAG FOR Drift av fartøy : D-5. VG2 Fiske og Fangst. Nord-Troms videregående skole skolested Skjervøy

LOKAL LÆREPLAN. PROGRAMFAG FOR Drift av fartøy : D-5. VG2 Fiske og Fangst. Nord-Troms videregående skole skolested Skjervøy Nord-Troms videregående skole Davvi-Romssa joatkkaskuvla Lokal læreplan programfag "Drift av fartøy" D-5 Utgave: 12.00 Skrevet av: Per Inge Andersen Gjelder fra: 25.02.2013 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.:

Detaljer

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning 1.1 Rederiets og skipsfører sitt ansvar og myndighet 1.1.1 Har rederiet etablert et sikkerhetsstyringssystem? Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet. Forskrift

Detaljer

Figur 1. Innholdsfortegnelse

Figur 1. Innholdsfortegnelse Figur 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.2.1. Personell... 2 1.2.2. Utstyr og lokaler... 2 1.3. Krav til planlegging av opplæringen... 2

Detaljer

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C

Emne: Lasting, lossing og stuing på det operative nivået Fremdrift /Undervisningsplan Fra Emneplan FTM01C Breivika Tromsø maritime skole F-S-Fremdriftsplan 00TM01C - Kontroll av skipets drift og omsorg Utgave: 2.01 Skrevet av: Jarle Johansen Gjelder fra: 31.10.2017 Godkjent av: Harry Haugen Dok.id.: 2.21.2.4.4.2.3

Detaljer

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013

hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMOhva, hvem, hvordan v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund Møte i Sikkerhetsforum 4.04.2013 IMO; SAFE, SECURE AND EFFICIENT SHIPPING ON CLEAN OCEANS IMO er FN's organisasjon for skipsfartssaker IMO's

Detaljer

1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon )

1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1251B SMC Sertifikat for sikkerhetsstyringssystem Fartøy - Utvidet (versjon 22.06.2017) 1.1 ISM 2 Politikk for sikkerhet og miljøvern 1.2 ISM 3 Selskapets ansvar og myndighet 1.3

Detaljer

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler.

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning. Erfaringer etter revisjoner av skoler. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet Ny STCW konvensjon Revidert STCW konvensjon ferdig

Detaljer

Retningslinjer om gjennomføring av praktisk prøve for internasjonalt båtførersertifikat (ICC)

Retningslinjer om gjennomføring av praktisk prøve for internasjonalt båtførersertifikat (ICC) Retningslinjer om gjennomføring av praktisk prøve for internasjonalt båtførersertifikat (ICC). Krav til virksomheten Praktisk prøve må avlegges ved virksomhet som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Tilbyder

Detaljer

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS).

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17.april nr. 19 om havner

Detaljer

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ( ) juni 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 om havner og farvann 13, jf. kgl.res.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

STCW Blå farge = A-II/4 Grønn farge= A-II/5

STCW Blå farge = A-II/4 Grønn farge= A-II/5 Framdriftsplan STCW MAR A Klasse: TP Mar A ( Matroser ) Kontakt lærer Øystein Østervold Skole år : 2014/2015 Fag: PFO STCW Blå farge = Grønn farge= Flere av temaene er gjennomgående i løpet av kurset Ukenummer

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Maritime kurs for yrke og fritid

Maritime kurs for yrke og fritid Maritime kurs for yrke og fritid 2016 Dekksoffiser D5 Fritidsskipper D5L Fritidsskipper D5LA SRC / VHF ROC / GMDSS Båtførerbevis / ICC 22 62 21 22 www.nmks.no Godkjent av Sjøfartsdirektoratet Dekksoffisersertifikat

Detaljer

Kampanjesjekklisten 2018

Kampanjesjekklisten 2018 Kampanjesjekklisten 2018 Årets kampanjesjekkliste er spisset inn mot operasjonelle forhold om bord på fartøyet. Det har vist seg at denne delen av sikkerhetsstyringssystemene er mangelfulle, og Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder:

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder: STCW/CONF.2/34-1 - VEDLEGG VII Opplæring i passasjerhåndtering 1 Opplæringen i passasjerhåndtering som kreves i 60 (regel V/2 nr. 4) for personell som i følge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole skolested Rambergan

Ishavsbyen videregående skole skolested Rambergan Ishavsbyen videregående skole skolested Rambergan Dok.id.: 2.2.4.3.3.2.1 V-S læreplan Vg2 maritime fag TPMAR2 Utgave: 9.00 Skrevet av: Roar Arild Johansen Gjelder fra: 08.06.2017 Godkjent av: Harry Haugen

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund

FAFO ØSTFORUM. «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund FAFO ØSTFORUM «Lovløse forhold i norske farvann?» 26. November 2016 Advokat Mari Kimsås-Otterbech Norges Rederiforbund NORGES REDERIFORBUND (NR) NÆRINGS- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR SKIPSFART OG OFFSHORE

Detaljer

Regelverksutvikling for autonome og fjernstyrte skip. Svein David Medhaug Prosjektleder Innovasjon og ny teknologi

Regelverksutvikling for autonome og fjernstyrte skip. Svein David Medhaug Prosjektleder Innovasjon og ny teknologi Regelverksutvikling for autonome og fjernstyrte skip Svein David Medhaug Prosjektleder Innovasjon og ny teknologi Innovasjon og ny teknologi Norge skal være verdens ledende innen Maritim innovasjon Norsk

Detaljer

Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole

Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole Læreplan i anleggsmaskinmekanikerfaget Vg3 / opplæring i skole Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli senioringeniør Sjøfartsdirektoratets overordnede målm er å oppnå høy y sikkerhet for liv, helse, fartøy y og miljø. Vårt formål l og vår v r

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler 3 1.1 Sjømannskap 3 1.2 Lover og regler 4 1.3 Navigasjon og kartlesing 5 1.4 Spesielt viktige

Detaljer

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift fra 1. januar 2015 Nye skip inngått kontrakt 1. januar

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge

Skipsoffisersutdanningen i Norge Skipsoffisersutdanningen i Norge Dok.id.: FTM04.5 00TM02A - Emneplan for: Maskineri på det operative nivået Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. November Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. November Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område November 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet rev 0.0

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet rev 0.0 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 10.08.2015 rev 0.0 Innhold Innledning... 3 Veiledning til tidsbruk:... 4 Eksamensstruktur... 5 Kompetansemål etter 78 med senere endringer, tabell A-II/3.... 6 Funksjon

Detaljer