Asker kommune 12. juni Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker kommune 12. juni 2012. Adm.dir. Ernst Petter Axelsen"

Transkript

1 Asker kommune 12. juni 2012 Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

2 Presentasjon Resultater 2011 Strategiske utfordringer Rammebetingelser

3 Adm. dir. Marked Senior rådgiver Senior rådgiver Økonomi KVALITET Kval.sjef PRODUKSJON Prod.sjef VEDLIKEHOLD Vedl. sjef Pros.ing. Ass. prod.sjef Ass. prod.sjef HJELPESYS. LÆRLINGER PROSJEKT IKT LAB. Kontrollromstekniker Pros.ing. 6 personer 2 personer 3 personer 5 personer VANN- BEHANDLING SLAM- BEHANDLING AVVANNING 6 personer 4 personer 5 personer 49 ansatte: 13 kvinner; 36 menn. Sykefravær: 5,0 %

4 VEAS en avansert produksjonsbedrift Råvare Avløpsvann (108,4 mill m 3 ) - Oslo 67,1 % - Bærum 23,7 % - Asker 9,2 % personer Volumstrøm 2 11 m 3 /s VEASprosessen Prosessindustri Høy kompetanse 8 prosesslinjer Regnvannsrenseanlegg m 3 magasin Produkter Renset vann (106,7 mill m 3 ) VEAS-jord ( tonn) Biogass (71,7 GWh) Ammoniumnitrat (4 018 tonn) Ristgods (2 105 tonn) Sand (414 tonn) Parameter Konsesjonskrav, inkludert overløp Resultat 2011 Nitrogen 70 % 70,5 % Fosfor 90 % 92,0 %

5 Regnskap for 2011 Vesentligste endringer i forhold til budsjett: Endringer i driftsinntekter og - utgifter Inntekter (høyere) Lønnsutgifter (lavere) Ordinært resultat kr 13,44 mill kr 1,39 mill kr - 5,10 mill Prosesskjemikalier (høyere) kr 1,76 mill Kjøp av elektrisk kraft (lavere) kr - 4,15 mill Kalkulatoriske avskrivninger (høyere) kr 8,73 mill Interne finansieringstransaksjoner Bundet investeringsfond Frie investeringsfond Frie driftsfond Sum fondsavsetning kr 12,48 mill kr 10,79 mill kr 23,64 mill kr 46,91 mill

6 Strategisk utfordring Vareta kommende krav og forventninger til blant annet befolkningsøkning, klimautfordring og ressursutnyttelse Strategi 2010 beskriver økte stoffmengder på: % i 2020; 58 % i 2050 forhold til Økningen i tilført vannmengde pga økt tilknytning anslås til 19 % fra 2009 til 2050 VEAS kapasitetsstudie (2011) peker på prosesstrinn som har nådd, eller er i ferd med å nå, sine kapasitetsgrenser og levetid Trygg og sikker arbeidsplass i et driftssikkert, effektivt og tidsmessig anlegg

7 Rehabilitering av betongbassenger

8 Bakgrunn løse fundamenter

9 Norconsults vurdering «Årsaken til skadene i dekket i DEN 83 skyldes sannsynligvis de løse fundamentene som ble avdekket under reparasjons-arbeidene.» «Risikoen for at samme type skader kan oppstå i de øvrige bassengene er absolutt til stede. Årsaken til at fundamentene løsnet er en byggefeil som sannsynligvis er systematisk.» «For DEN 83 skjedde dette etter ca. 15 år. Øvrige bassenger har i dag en alder fra år. Det vil si at samme skade vil kunne oppstå på ett eller flere av de bassengene hvis en utsetter rehabiliteringen for lenge. Innen 5 år har alle bassengene passert samme alder som DEN 83 hadde når skaden ble avdekket.»

10 Alternativer for gjennomføring Alt. Metode Estimert tidsbehov Estimert rensegrad tot-n 1 Ett basseng ad gangen år % 2 To bassenger samtidig, ett NIT og ett DEN 8-år % 3 En prosesshall ad gangen 3,5 år Ca. 60 % 4 To-og-to DEN-bassenger ad gangen inntil prosesshall 5 og 6 er bygd ut. Deretter kan énog-én prosesshall tas ut av drift slik at de gjenstående NIT-filtrene kan rehabiliteres. 5 år 70 % Fare for økt overløp ved Lysaker

11 Kostnad og fremdrift Kostnadsfordeling og fremdrift for alternativ 3: Sum kr kr kr kr kr

12 VEAS arealbehov

13 Bakgrunn Dagens anlegg er i ferd med å nå sin kapasitetsbegrensing I følge Strategi 2010 vil VEAS få økt tilknytning på: % i % i % i 2050 Den hydrauliske belastningen vil øke i størrelsesorden 19 % frem mot 2050 VEAS har igangsatt et planarbeid for å legge til rett for utbygging som skal løse utfordringene som følger av befolkningsvekst og utbygging i Osloområdet frem mot 2080

14

15 Alternativ 1

16 Alternativ 2

17 Foretrukket løsning: Alternativ 1

18 Rammebetingelser budsjett og finansiering

19 Forutsetninger En samlet årlig vannmengde på 114 mill. m 3 (tilsv. dagens) Etablere rensekapasitet for 27 % økt belastning (ca pers.) innenfor eksisterende areal innen 2020 Forutsetter nåværende rensekrav i 2020 Rehabilitering av betongbasseng Planlegge for økt tilførsel og evt. nye krav fram mot 2050

20 Rammebudsjett 2013 Endringer som fører til økningen i 2013 (i mill. kr) er: Betongrehabilitering 34,9 Slamstreng, inkl. termofil utråtning 25,0 Pumpestasjon Sollerud 12,0 Øvrige større prosjekter 3,6 Lønn og personalkostnader 2,2 Til styrets disposisjon 2,0 Øvrig drift (bl.a. plater til presser, og kjemikalier) 5,4 Økningen fører til økt kapitalbehov 85,1 Redusert bruk av fond fra kr 26,12 mill. i 2012 til kr 0 i ,1 Øvrige inntekter forventes økt med (0,3) Økt kapitalbehov i ,9

21

22 Finansiering Forslaget til rammebudsjett og langtidsbudsjett er aktivitetsstyrt Det tas sikte på: Fremmedfinansiering av langtidsbudsjettets ( ) investeringer, anslår 20 års nedbetalingstid Utjevne kapitalbehov/-kostnader fra eierkommunene Ferdigstille kapital-/finansieringsmodell primo august Forutsetninger: Krever likelydende vedtak i eierkommunene for fremmedfinansiering Årlig budsjettbehandling gir bevilgningsvedtak for bruk av fremmedfinansiering

23 Takk for oppmerksomheten!

Asker kommunes eierdag 28. mai 2013. Adm.dir. Ernst Petter Axelsen

Asker kommunes eierdag 28. mai 2013. Adm.dir. Ernst Petter Axelsen Asker kommunes eierdag 28. mai 2013 Adm.dir. Ernst Petter Axelsen Ernst Petter Axelsen Administrerende direktør Øystein Moursund Seniorrådgiver Kirsti G. Berg Seniorrådgiver Terje Tonning Økonomisjef Anne

Detaljer

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2008 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 28 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2002 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad Tlf. 98 20 86 00 - www.veas.nu Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD

ÅRSMELDING 2004 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD ÅRSMELDING 2004 VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP RENERE OSLOFJORD Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad Tlf. 98 20 86 00 - www.veas.nu Vestfjorden Avløpsselskap Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS torsdag 24 november 2011, kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte 2011 Med dette oversendes

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: 16.04.2015 Arkiv: :FA - U01 Arkivsaksnr.:15/762 Journalpostløpenr.:2015011591 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund næring

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2013

1. TERTIALRAPPORT 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/1793 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 Formannskapet 04.06.2013 / Kommunestyret 20.06.2013 Forslag til vedtak: 1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer