Ny Biogassfabrikk i Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Biogassfabrikk i Rogaland"

Transkript

1 Ny Biogassfabrikk i Rogaland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Den Norske Gasskonferansen Clarion Hotel Stavanger, mars 2014

2 Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre del av regionen. Hå biopark ble etablert i samarbeid med Lyse i 2009 for å bygge et biogassanlegg basert på slam og husdyrgjødsel. Dette ble skrinlagt i 2011 pga manglende interesse fra landbruket. IVAR besluttet å bygge anlegget i egen regi. På sikt kan landbruket tilknyttes anlegget dersom rammebetingelsene er tilstede.

3 Unikt biogassanlegg på Grødaland Et av Norges største biogassanlegg. Er plassert i landets mest intensive jordbruksområde med landets største biogasspotensiale. Bygges for også å kunne levere fornybar fjernvarme til Kviamarka næringspark ( forbrenningsanlegg basert på biorester + returflis). Sammen med biogassproduksjonen på SNJ kan biogassen dekke behovet til regionens bussflåten ( ca.100 GWh) Designet for gjenvinning av N, P og K i returstrømmene.

4 Status Utslippstillatelse for biogassanlegget og forbrenningsanlegget ( 2MW) er gitt. Grunnarbeidene for adm. bygg og prosessbygg er igangsatt. Samarbeid med JFV er innledet med sikte på intensjonsavtale for levering av fornybar fjernvarme til Kviamarka. Det må derfor søkes om endring i tillatelse for forbrenningsanlegget ( 8MW) samt konsesjon( > 10 MW). Vil trolig innløse ny Enova støtte. Dessverre har det ikke lykkes å få gehør for at biogass innarbeides i Fylkeskommunens neste anbudsrunde for kollektivtrafikken.

5 Behandlingsanlegg Slam SNJ - biogassanlegg Matavfall Hogstad komposteringsanlegg Slam + matavfall Grødaland Biogassanlegg Lyse sitt naturgassnett

6 Bruk av biogass Biogass GWh ( 4%) Oppgradering Oppvarming 700 GWh Industri Naturgass Drivstoff GWh (96%) Potensiale buss (20%)

7 Prinsipp for oppgradering biogass CO 2 til atmosfære Propantank Amin løsning H 2 S fjerning Biogass Til Lyse sitt gassnett CO 2 fjerning Kjølevann CO 2 stripping Tørking og kompresjon

8 Grødaland næringsområde Biogassanlegg Grødaland RA Forbrenningsanlegg

9 Prinsippskisse biogassanlegg Grødaland Slam Annet Egen våtorganisk slamprod. avfalll Forbehandling Termisk Hydrolyse Utråtning, mesofilt 38 C Avvanning Annen sluttdisponering 14GWh Biorest til forbrenning Matavfall Forbehandling Damp Biorest 3 GWh Oppgradering biogass Returflis Biogass Energisentral Gassnett

10 Biogassanlegg -3 D modell Biogassanlegg Grødaland RA Forbehandling Biobrenselanlegg Mottak matavfall Adm.bygg

11 Hoveddata Design kapasitet tonnts/år ( 2035). Biogassproduksjon ca 65 GWh/år ( 2035). Mottaksanlegg, THP anlegg, biogassreaktorer (3 x 4000 m3), avvanning, oppgraderingsanlegg for biogass og energisentral(forbrenningsanlegg). Mottaksanlegg for matavfall skal bygges i trinn 2. Tilsagn om 52 mill. kr fra Enova (eks.forbehandling)

12 Mottak av råstoffer til biogassanlegget I utslippstillatelsen er det fastsatt følgende rammer: Slam tonn/år Annet organisk avfall ( herunder matavfall) tonn/år Privat husholdninger ( tonn) Storhusholdninger ( tonn) SVAR selskapene m.fl. ( tonn) Totalt ( tonn)

13 Mengder biorester Sentralrenseanlegg Nord Jæren ( SNJ) Grødaland Biogassanlegg ( inkl.matavfall) 2015/ Tørket tonn/år ( 85 % TS) Avvannet tonn/år ( 32 %TS) Bruk: SNJ : Gjødselproduksjon, Minorga Grødaland biogassanlegg: Jordblandinger? ( store mengder i forhold til marked) Gjødselproduksjon? ( avhengig av marked) Forbrenning? (fornybar energiproduksjon/ fleksibilitet)

14 Slam i jordblandinger - utfordrende For å lage 1 tonn jordblanding medgår ca. 200 kg slam. HØST AS produsere i dag tonn kompostbasert jord (13 år) - Slambasert: ca. 40 %: tonn - Slammengde: ca tonn Produksjonen på Grødaland tilsvarer tonn/år. Dette er altfor store mengder inn i et kommersielt marked.

15 Bruk av biorestene Det må sikres fleksibilitet og forutsigbarhet i sluttanvendelsen av produktet. Usikkerthet knyttet til nytt regelverk som trolig innebærer kraftig innskjerping mhp fosforgjødsling. IVAR skal etablere gjødselfabrikk på SNJ i 2014 for å møte denne utviklingen og vil vurdere utvidet produksjon i lys av erfaringene med produksjon og salg av Minorga. På Grødaland biogassanlegg nyttes biorestene som råstoff til produksjon av fornybar energi ut fra en miljømessig helhetlig løsning.

16 Biobrenselanlegg Anlegget på ca 8 MW skal i tillegg til å dekke eget behov ( 2MW) også kunne forsyne Kviamarka med fornybar fjernvarme. I tillegg til biorestene medfører dette behov for bruk av ca tonn trevirke som i dag samles inn av IVAR. Utfordring til bruk av biorester basert slam og matavfall.hva med P i askerest?

17 Alternativ til separasjon av P fra askerest? For- og etteravanning Til forbrenning No x - Rensing MgHPO4 Flokkulant Rejektvann NH4, PO4 og K flokkulering Struvitt ( MgNH4HPO4) Oppvarming Stripping NH3 Gjødselprodukter

18 Fremdrift Bygging igangsatt Januar Ferdigstillelse trinn 1: 4. kvartal Ferdigstillelse trinn 2 ( matavfall) 4. kvartal Ferdigstillelse forbrenningsanlegg 4. kvartal 2016.

19 Formidling av kunnskaper IVAR har inngått avtale med Jærmuseet om å etablere en visningsavdeling for å formidle kunnskap om biogass: Forståelse av verdikjeden. Kunnskap om hvordan produksjonen og bruk av biogass påvirker utslipp av klimagasser. Få et samspill og synergi med aktuelle målgrupper for å kunne ta imot grupper og formidle kunnskap om anlegget på Grødaland.

20 Takk for oppmerksomheten

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt

LISTA BIOGASS. Sluttrapport fra forprosjekt LISTA BIOGASS Sluttrapport fra forprosjekt Sammendrag Lista bondelag har siden 2011 arbeidet med mulighetene for å etablere et biogassanlegg basert på lokalt tilgjengelig husdyrgjødsel. Arbeidet har vært

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

Biogass som drivstoff for busser

Biogass som drivstoff for busser Biogass som drivstoff for busser Desember 2010 Med støtte fra: 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi

Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. HOG Energi Gassbusser Biogass som drivstoff for busser HOG Energi Desember 2010 1 1 INNLEDNING HOG Energi la i februar frem en foreløpig utgave av rapporten: Gassbusser Biogass som drivstoff for busser. I rapporten

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass

Innspillmøte biogass. Siri Sorteberg og Christine Maass Innspillmøte biogass Siri Sorteberg og Christine Maass Historikk rapporter utgitt av Klif 2005: Rapport «Reduksjon av klimagassutslipp i Norge», så blant annet på produksjon av biogass fra husdyrgjødsel

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Forord. Biogass i Hordaland

Forord. Biogass i Hordaland Forord I denne rapporten ser vi på hvilke muligheter som ligger i økt produksjon og bruk av biogass i Hordaland. Ambisjonsnivået i prosjektet er ikke å gi en fullstendig gjennomgang av alle aspekter ved

Detaljer

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor

Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Gassløsningen - mot en klimanøytral transportsektor Natur- og biogass som drivstoff for tunge kjøretøyer 11.11.2009 Per Kragseth Klimakrisen er vår tids største utfordring Transportsektoren I Norge står

Detaljer

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold

Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold Muligheter for økt produksjon av biogass av drivstoffkvalitet ved offentlige avløpsrenseanlegg i Østfold En forstudie Biogass Østfold 2015, 25. feb. 2014 Per Even Vidnes Muligheter for økt produksjon av

Detaljer

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet

Fakta om BIOGASS. Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Fakta om BIOGASS Norsk kulturlandskap - det nye gassfeltet Nasjonalt mål Regjeringen har en ambisjon om at 30 % av husdyrgjødselen skal igjennom en biogassreaktor innen 2020. St. meld. nr 39 (2008-2009)

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5. Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 ÅRSRAPPORT 21 INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 Hva gjør IVAR i Ryfylke? 6 Aktuelle saker 8 DRIFTSRAPPORT 21 Markedstiltak og merkevarebygging 1 Kvalitet og HMS 12 Vann 14 Avløp 15 Renovasjon 18 STYRETS BERETNING

Detaljer

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst

Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst MEDLEMSBLAD NR. 3/06 Avfall Norge: Sikre ny behandlingskapasitet for restavfall er viktigst Avfall Norge har vært i møte med både Finanskomiteen og Energi- og miljøkomiteen for å gi synspunkter og innspill

Detaljer

Fra bygass til fjernvarme, fortidens og dagens energimiks med Bergen som case

Fra bygass til fjernvarme, fortidens og dagens energimiks med Bergen som case Fra bygass til fjernvarme, fortidens og dagens energimiks med Bergen som case Bygass 1848 1984: 17 bygassverk i Norge Det siste bygassverket som ble lagt ned var gassverket i Bergen... BERGEN GASVÆRK Norges

Detaljer

Engasjert pålitelig. Agurk inneholder 96,5 prosent vann.

Engasjert pålitelig. Agurk inneholder 96,5 prosent vann. Årsrapport 2012 Åpen Engasjert pålitelig INNHOLD Agurk inneholder 96,5 prosent vann. 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Vannets rolle 09 Utvikling av IVARs vannforsyning: Nok, godt og sikkert

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Biogass som drivstoff

Biogass som drivstoff Biogass som drivstoff Norsk Gassforum 07. november 2013 Trond Edvardsen Østfoldforskning AS Østfoldforskning AS Holder til i Fredrikstad, på Værste-området Etablert 1. mars 1988, FoU-selskap fra 1.07.07.

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel

FJERNVARME I HARSTAD. Status og leveranse av brensel FJERNVARME I HARSTAD Status og leveranse av brensel AGENDA 1. Statkraft Varme en kort status 2. Status fjernvarmeutbygging i Harstad Valg av teknisk løsning bioenergianlegg 3. Initiativ til utvikling av

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 9/13

Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Jorunn Holter Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 11.oktober 2013 Møteinnkalling styremøte nr 9/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak?

Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Hva ligger i begrepene biodrivstoff, klimautslipp, -regnskap, -mål og tiltak? Halvdagsseminar Klima, avfall og biogass Sarpsborg rådhus 9. februar 2012 Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning Østfoldforskning

Detaljer