Presentasjon av Lisa Hartmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Lisa Hartmark"

Transkript

1 Presentasjon av Lisa Hartmark

2 Tema for foredraget 1. Bakgrunnsinformasjon 2. Suggestopedi metoden- hva er det? 3. Resultater for både analfabeter og de med mye skolebakgrunn fra hjemland. 4. Noen elementer i metoden. 5. Hvordan lære norsk med denne metoden? 6. Tilbakemeldinger fra lærere og elever 7. Utfordringer framover

3 1. Bakgrunnsinformasjon

4 Bakgrunnsinformasjon: En fjerdedel av asylsøkerne som kommer til Norge har manglende eller ingen utdanning.( Vg. Nett ) 7 av 10 minoritetsspråklige barn snakker for dårlig norsk når de begynner på skolen. Aften ) Innvandrere 25 år i landet: Halvparten på trygd. ( Rapport fra Frischsenteret ) Mange innvandrere må bruke tolk etter mange år i Norge. ( Egen opplevelse i undervisning av innvandrere) Norge er dårligst av alle OECD land når det gjelder opplæring av nyankomne unge som kommer sent i skoleløpet. (OECD Reviews of Migrant Education june 2009 )

5 Hvorfor må flere innvandrere i jobb? Velferd og migrasjonsutvalget ledet av Grete Brochmann har laget en utredning om Den norske modellens framtid. Vi kan miste flere av våre velferdsgoder i 2030 om ikke flere innvandrere kommer i jobb.

6 Hvilke utfordringer står vi overfor? Mindre behov for ukvalifisert arbeidskraft i framtiden. Stort behov for både fagpersoner og høyt utdannede i flere sektorer i framtiden ikke minst innen helse, utdanning, bygg-anlegg og andre.

7 Deltakere i norskopplæringen for voksne innvandrere, 2011 ( SSB) I alt Menn Kvinner Deltakere Deltakere Prosent Deltakere Prosent I alt , ,7 Nordland ,1

8 Deltakere fordelt på spor Skoleåret 2011/ 2012 Spor 1 Spor 2 Spor 3 Totalt Antall Prosent andel

9 Resultater i 2012 for hele landet *Vox statistikk banken Norskprøve 2 Norskprøve 3 Antall avlagte prøver Prosent andel bestått Antall avlagte prøver Prosent andel bestått Muntlig Skriftlig

10 Resultater i 2012 for Nordland Norskprøve 2 Norskprøve 3 *Vox statistikk banken Antall møtt Prosent andel bestått Antall møtt Prosent andel bestått Muntlig Skriftlig

11 Kandidater fordelt på oppholdstid i Norge Norskprøve 2 Norskprøve 3 Tid i Norge Antall Prosent bestått Antall Prosent bestått Totalt Under 1 år år år år år Over 5 år

12 Ansettelse i Oslo kommune Krav om bestått norskprøve 2 og 3 for innvandrere som ønsker å jobbe i: Barnehager Sykehjem

13 Hvorfor metode i språkopplæringen av innvandrere? Så mange som mulig av innvandrerne må komme i arbeid eller utdanning (Intro) Fokus i ca. 30 år har vært på antall timer ikke på kvalitet i opplæringen. Forskning har bekreftet behov for metoder i språkopplæringen. Språkteori har vært viktigere enn læringsteori for innvandrere. Tidligere mye skriftlig fokus og stor vekt på grammatikk.

14 Alternative metoder - Gode nyheter Artikkel i Utrop 10.februar 2013 AP vil ha alternative metoder i norskopplæringen. Intervju med Helga Pedersen Det er viktig at vi tar i bruk et større mangfold av metoder.

15 Alt har en begynnelse Historien om elevene på ungdomskolen som ikke ville ut i friminuttet for det var så morsomt å lære. Hvorfor jobber vi ikke slik at elevene får lyst til å lære?

16 2. Suggestopedi metoden hva er det?

17 Hva betyr ordet suggestopedi? Det er det engelske ordet suggest som brukes i betydningen foreslå eller tilby. Pedi er forkortelse av ordet pedagogikk Deltakerne i den suggestopediske undervisningen er aktive og gjør egne bevisste valg mens de lærer på en lystbetont måte.

18 Hva er suggestopedi? Suggestopedi dreier seg om å gjøre et undervisningsstoff som kan være vanskelig på så mange ulike måter at det som skal læres føles så lett at deltakerne lærer det. Dette krever kompetanse og opplæring av lærere.

19 Dr. Georgi Lozanov Født i Sofia i Bulgaria i Hjerneforsker med Phd i medisin og spesialutdannelse i psykiatri og nevrologi. I tillegg spesialist i hjernefysiologi. 5 års studier i pedagogikk og psykologi ved Universitetet i Sofia

20 Ingen kvikk-fix metode 2 trinns opplæring: 1. Begynnerkurs for lærere i et språk de ikke kan i 4 dager. Sette seg inn i deltakernes sko! SVÆRT GODE EVALUERINGER AV DISSE KURSENE. 2. Høgskolestudium på 15 studiepoeng Nordland Fylkeskommune kjøpte et studium til lærere i Nordland i 2012/2013

21 Oversikt over begynnerkurs, totalt 33 og 8 i Nordland

22 UNESCO anbefaler suggestopedi for følgende grupper: Personer med dysleksi Aanalfabeter Innvandrere (for å gjøre integreringsprosessen lettere) Fremmedspråkundervisningen i skolen (tysk, fransk, spansk osv.)

23 Kommentar fra fil.dr. Gunilla Laberg Gunilla Ladberg, fil.dr. i pedagogik och författare till bland annat böckerna Tala många språk och Den mänskliga hjärnan en upptäcktsfärd. Kanske det bästa sättet att introducera suggestopedin är att betona att ny hjärnforskning talar för den! Skulle vi skapa en skola från noll idag, utifrån de kunskaper vi nu har om hjärnan, så skulle många känna igen sig i suggestopedin

24 Jakten på gullnøklene Dr. Georgi Lozanov hevder at det er ikke mengden av stoff som skal læres som er et problem, men hvordan vi organiserer undervisningen for at den optimale læringen skal finne sted.

25 3. Resultater for både analfabeter og de med mye skolebakgrunn fra hjemland. ( Video visning)

26 Resultater for de med høyere utdanning fra hjemlandet 17 av 18 arbeidsinnvandrere fra Spania klarte eksempeltesten for språkprøve 2 skriftlig og muntlig etter 64 timer norskopplæring i juni De er alle i jobb. Innvandrere med akademisk bakgrunn klarte norskprøve 3 skriftlig og muntlig etter 2 1/2 måned i Norge. Flere av deltakerne er i jobb nå.

27 2 prosjekter i Bydel Alna Prosjekt 1: somaliske kvinner 4. januar 1. mars ( forlenget til 14.juni) gjennomsnittelig 4 års skolebakgrunn. Prosjekt 2: analfabeter ( kvinner) 17. oktober 30. november 7 analfabeter ( alle innvandrerkvinner) Del av et Eu prosjekt

28

29 Prosjekt 1: 14 somaliske kvinner Gjennomsnittelig botid i Norge 9 år og 2 måneder På tradisjonelle norskkurs 1 år og 8 måneder Gjennomsnittlig utdanningsbakgrunn 4 år Alle kunne lese og skrive somali Kvinnene hadde til sammen 78 barn 2-3 kunne snakke litt norsk, men kunne ikke snakke norsk muntlig. Det ble brukt tolk ved kursstart og informasjonsmøte

30 Resultater i prosjekt 1 Etter 5 uker begynte de somaliske kvinnene å snakke norsk Etter 2 måneder sluttet de med tolk Flertallet tok Norskprøve 2 i juni 2010 Kommentarer fra kvinnene: De sa at de trodde de var dumme da de ikke lærte norsk tidligere, men det var den tradisjonelle metoden som var feil for dem. Kvinnene sa de lærte mye mer enn de hadde forventet ved å bruke denne metoden. (Se evalueringsrapport)

31 Prosjekt 2: Kurs analfabeter 7 kvinner totalt 6 av 7 kvinner uten noen skolebakgrunn 1 kvinne med 3 års skolebakgrunn fra hjemlandet 2 fra Kurdistan i Irak sorani 2 fra Marokko berbisk 3 fra Pakistan urdu/ punjabi Botid i Norge fra 30 år 7 måneder. Flertallet har deltatt på tradisjonelle norskkurs med en variasjon fra 1 år 5 måneder.

32 Testing av deltakernes språkkunnskaper før kursstart og etter at kurset er avsluttet Suggestopedi bruker egne tester før oppstart og etter at kurset er avsluttet: - m.h.t norsk uttale - muntlig norsk kompetanse - leseferdigheter på eget språk - leseferdigheter på norsk

33 Mål for kurset på 7 uker Det ble satt tre mål: Deltakerne som var analfabeter skulle få kursbevis for Norskprøve 1 muntlig Deltakerne skulle knekke lesekoden på norsk. Deltakerne skulle lære tekstilfaglig ord og uttrykk og tekstilfaglig kompetanse

34 Testing av uttale av 40 norske ord før kursstart og etter kursets slutt Deltaker Testing før kursstart Testing etter Resultater kurset A Kunne uttale: 32 Kunne uttale: B Kunne uttale : 39 Kunne uttale: 39 0 C Kunne uttale : 40 Kune uttale: 40 0 D Kunne uttale: 39 Kunne uttale: 39 0 E Kunne uttale: 35 Kunne uttale: F Kunne uttale : 34 Kunne uttale: G Kunne uttale: 36 Kunne uttale: Sum 255/ 280 (91%) 275/280 (98,2 %) + 20 (7,14 %)

35 Testing av muntlig norsk før kursstart og etter kursets slutt Deltaker Testing før kursstart: Kan svare på antall spørsmål Testing etter kurset: Kan svare på antall spørsmål Resultater etter kurset på 7 uker Forbedring A Kan svare : 0 Kan svare: B Kan svare: 0 Kan svare: C Kan svare: 0 Kan svare: D Kan svare: 1 Kan svare: E Kan svare: 0 Kan svare: F Kan svare: 0 Kan svare: G Kan svare: 1 Kan svare: Sum 2 av 147 mulige (1,36 %) 131/ 147 mulige (89,1 % ) 129/147 ( 87,7%) forbedring

36 Lesing av 15 norske ord med to - fire bokstaver + en setning Deltaker Testing før kurstart Testing etter kurset Resultater A Kan lese antall ord: 0 Kan lese antall ord: B Kan lese antall ord: 0 Kan lese antall ord: C Kan lese antall od: 0 Kan lese antall ord: D Kan lese antall ord: 0 Kan lese antall ord: E Kan lese antall ord: 0 Kan lese antall ord: F Kan lese antall ord: 0 Kan lese antall ord: G Kan lese antall ord: 0 Kan lese antall ord: Sum 0/ 105 ( 0%) 91/ 105 (86.6 %) 91/105 (86.6 %)

37 Resultater for analfabetene i EU prosjektet i bydel Alna Analfabetene knakk lesekoden på 7 uker. 6 av 7 analfabeter mottok kursbevis for Norskprøve 1 på 7 uker (kunne ikke norsk før kursstart. Se både evalueringsrapport og en egen rapport om EU-prosjektet på

38 Suggestopediens mål er å åpne døra til vårt potensial

39 4. Noen elementer i metoden

40 Hva gjør vi som skaper aktive deltakere? Nye identiteter Navn Yrke Bosted Fantasihistorier Deltakerne lager ofte egne bøker Grammatikkplakater NB: Bruker lange dialogtekster som er interessante og litt spennende

41 Læreren må være glad i sitt arbeid Suggestopedi handler om å kommunisere slik at mottakeren føler seg verdifull.

42 Lærerens forventninger om resultater Dr. Lozanov stiller spørsmålet: Hvordan kan vi lykkes med gode resultater hvis vi ikke tror at vi kan oppnå dem?

43 Helhet - deler deler helhet Et viktig prinsipp i suggestopedi er at alt henger sammen. Du lærer helheten gjennom delene og delene gjennom helheten. Kunnskapen skal henge sammen.

44 Fem ganger større undervisningsmateriell Passiv læring som viktig for at det skal finne sted aktiv læring. Vi er omgitt av passiv kunnskap hver dag, men ofte registreres det bare i underbevisstheten. Eks. trappene, knapper i en jakke, blomster i en hage, osv.

45 Bruk av perifer persepsjon Plakater med grammatikk snill snillere snillest Kunst og estetikk

46 Støtte i plakater

47 Et eksempel fra et suggestopedisk klasserom

48 5. Hvordan lære norsk med denne metoden?

49 Hvilke grep bruker vi i metoden? Fantasi Dialogtekster Humor Pedagogiske sanger Plakater

50 Flere virkemidler i metoden Passiv læring Interessante dialoger (bruke språkfunksjoner aktivt fra dag 1) Utvalgt musikk Pedagogiske spill Rollespill Aktiviteter Estetikk Tester før og etter kurs

51 Nye identiteter for lærer og elever

52 Ny identitet for elev Her er en elev som var analfabet da vi startet.

53 Lærer og elever lager sine fantasihistorier

54 27 år, kokk fra Levanger

55 Humor Unnskyld er denne plassen ledig?

56 Musikk,sanger og rapp Aktiv og passiv konsertlesing Pedagogiske sanger

57 Sammenhengende historie foreløpig i 4 hefter og m/ oversettelser Språkblokker med 6 oversettelser urdu, somalisk, polsk, spansk, arabisk og engelsk Tillegg språkblokker introduksjonen og kapittel 1: portugisisk, tamilsk og tyrkisk Papirutgave: Introduksjonen; dari, burmesisk,russisk, falam, karen, chin-hakka + litauisk (alle kapitlene)

58 Eksempler på språkblokker

59 Den suggestopediske sirkelen

60 6. Tilbakemeldinger fra lærere og elever

61 Aktiv konsertlesing Hva synes du om aktiv konsertlesing som ble parallell oversatt til eget språk. Begrunn svaret ditt. Svar fra de somaliske kvinnene: 100,00% Svar fra alfaelevene: 11 sa at det var veldig bra og lettere å lære norsk når teksten var oversatt til somali 14,29% 85,71% 6 sa at det var veldig bra og lettere å lære norsk 1 sa at det var riktig at historien ble oversatt til deres morsmål

62 Introduksjonen Hvordan opplevde du introduksjonene til hvert kapittel? Svar fra de somaliske kvinnene: 100,00% 11 svarte veldig bra, morsomt, fantasi, likte det godt Svar fra alfaelevene: 7 svarte veldig bra, morsomt, fantasi, likte det godt 100,00%

63 Tilbakemeldinger fra kvinnene i alfa Kvinnene sier i evalueringsrapporten at suggestopedi metoden bør brukes på de med liten eller ingen skolebakgrunn. De vil ikke tilbake til tradisjonell metode og lærebøker. De sier at i suggestopedi kaster man ikke bort tiden. De påpeker at undervisningen er variert og dynamisk og at de lærer fortere på denne måten. De understreker at de er VELDIG fornøyde.

64 2 avisartikler om Karrieresenteret i Lofoten ( Lofotposten) og ( Dagen) Ikke så vanskelig Vraker tradisjonell norskundervisning Dette er det beste kurset. Vi lærer mens vi praktiserer morsomme aktiviteter. Vi får en positiv følelse og da husker vi bedre etterpå sier Mai Guijarro som har bodd i Norge i fire år. ( Dagen )

65 Noen uttalelser fra deltakere ved voksenopplæringen i Skien Hans (Ali, iransk kurder, 17 år): Det er mye fortere og lettere å lære på denne måten. Synnøve (Blancha fra Mexico, 38 år): Det er ikke kjedelig fordi det så mye kreativitet. Gruppa snakker sammen om så mye morsomt og interessant. Jeg tror denne metoden er bra for alle sammen. Bra med mye fantasi, jeg tenker annerledes. Kari (Nasrin, iransk kurder, 43 år, har tidligere gått i tradisjonell gruppe i 6 mnd.): Veldig bra! Jeg forstår mer nå!

66 Flere uttalelser fra deltakere ved voksenopplæringen i Skien Marie (Maribel fra Filippinene, 36 år): Jeg synes det er gøy og spennende å lære norsk. Det hjelper å ha norske navn og yrker, ny identitet. Sara (Nasrin fra Iran, 54 år): Jeg synes det er fantastisk, men har ikke oversettelse på persisk, bare dari. Det er litt vanskelig. Ingeborg (Salome fra Kenya, 31 år): Å lære å snakke først er en god plattform å bygge videre på. I dialogen er det så mange ord fra dagliglivet som vi trenger.

67 Bare positive tilbakemeldinger Læreren spurte etter negative kommentarer, men det var ingen som hadde noen. Det eneste er at det mangler noen oversettelser.

68 Uttalelser fra lærer Jan Ekhorn v/ Karrieresenteret i Nordland Suggestopedi har en helsegevinst. Jeg ser at elevene mine knytter en helt unik kontakt med hverandre. De tar initiativ til trivsel tiltak, får venner og et nettverk. ( fra avisen Dagen )

69 Onnenklieli Oy - Suggestopedi senter i Finland Adult Education Quality Award 2002 The Ministry of Education Suggestopedic language teaching method Pirkanmaa Adult Education Annual Award 2002 Tampere Entrepreneur of the Year 2011

70 Situasjonen i Norge p.t. Mottok halvparten av midlene vi søkte for å utgi Den lange reisen (bare utgitt 4 av 6 hefter) og 24 plakater. Ingen aktiviteter. Måtte ta opp personlige lån i tillegg. Avslag fra Kunnskapsdepartementet på søknad om oversettelser til 25 språk

71 Suggestopedi i Norge p.t. Bydel Søndre Nordstrand ønsker å bruke metoden igjen Bydel Bjerke starter i november Et firma på Gardermoen ønsker metoden på ny gruppe Bydel Alna ønsker å bruke metoden igjen. Planer om høgskolestudium i Bodø Den brukes i flere kommuner og voksenopplæringssentre.

72 7. Utfordringer framover

73 Utfordringer framover Ta tilbake det gode, faglige arbeidet Utdanning av lærere Veiledning av lærere - ta vare på lærerne Oversettelser til flere språk Utvikling av mer materiell

74 Det er mye man må ha med til undervisningen!

75 Utfordringer i framtiden Suggestopedi i helseopplæringen Suggestopedi i skolen i språkfag og kanskje andre fag. Suggestopedi i leseopplæringen for barn

76 Topp miljø og topp pedagogikk Ordene er fra Eiliv Grue som tidligere jobbet i Pedlex. Han besøkte dr. Lozanovs institutt for mange år siden: Det var finslipt og variert metodikk samtidig som det ble lagt vekt på trygt og godt læringsmiljø.

77 Organiseringen av voksenopplæringen Regionalisering av koordineringsansvaret for norskopplæringen til karrieresentrene. Det finnes 14 i dag + 6 v/ universitetene. Gi karrieresentrene en utvidet portefølje med norskopplæringen for innvandrere så de kan gi veiledning til kommunene. Karrieresentrene har en kompetanse som mange innvandrere trenger. ( CV, veiledning, arb.markedet) Gi fylkeskommunene ansvaret for etter- og videreutdanningen av lærere for kommunene er for små.

78 Avslutningsord Jeg vil avslutte med noen ord fra den berømte franske pedagogen Robert Galisson: Dr. G. Lozanov vil med tiden bli tildelt den anerkjennelsen og plass i historien som han fortjener for sitt store arbeid.

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI)

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) 12. - 15. april 2016 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i Lozanovmetoden ( suggestopedi) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden)

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole Voksenopplæringa v/fagertun skole inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) 3. - 6. mars 2015 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) i Oslo 29.mars 1. april 2017 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i Tilpasset

Detaljer

Innspill fra Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark

Innspill fra Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark Innspill fra Lozanovmetoden v/ Lisa Hartmark Et lite historisk tilbakeblikk Undervisningen av voksne innvandrere er ikke et nytt felt selv om det kan oppfattes slik av mange. Vi snakker om et felt som

Detaljer

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse:

Saksframlegg. Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringsuttalelse: Saksframlegg Høring - Forslag til endring i statsborgerloven. Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap Arkivsak.: 14/52856 Forslag

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015 VEDLEGG : STATISTIKKRAPPORTERING 0 Bosetting Vedleggstabell - Se vedlegg Årsrapport for busetting 0 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Vedleggstabell -: Tall fra NIR er ikke tilgjengelig Introduksjonsprogram

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Den flerkulturelle skolen

Den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Om opplæring for språklige minoriteter Lover og regelverk Læreplaner med veiledninger Kartleggingsverktøy Læringsressurser Idehefte til arbeid med språklig mangfold Innledning

Detaljer

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Nivå 1 1. Hva heter du?... 1 2. Familie og skole... 6 3. Hva er klokka?... 15 4. Fra morgen til kveld... 21 5. Butikker og penger... 28 6. På handletur... 34 7. Her

Detaljer

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund Prøve i samfunnskunnskap Ingun Westlund Hvorfor er det innført en prøve i samfunnskunnskap? Hvordan har vi laget prøven? Hva skjer framover? Hva skal dere gjøre? Ingun Westlund 23.10.2013 Side 2 Bakgrunn

Detaljer

Praksisrapport for TV-reportasje, vår 2016

Praksisrapport for TV-reportasje, vår 2016 Praksisrapport for TV-reportasje, vår 2016 Mål og rammer for praksisperioden Praksisperioden omfatter 3 ukers oppgave i fagene «Medier og kommunikasjon» og «Film og TV». Overordnet mål for perioden er

Detaljer

Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis. Liv Bøyesen

Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis. Liv Bøyesen Tiltak 13 Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis Liv Bøyesen Kartlegging og utredning av elevens ferdigheter og behov I kartleggings- og utredningsarbeidet skal direktoratet utarbeide og prøve utmetoder

Detaljer

flerspråklige nettressurser for en flerspråklig barnehage Digital arena barnehage 2016 Tromsø - Lillestrøm - Bergen

flerspråklige nettressurser for en flerspråklig barnehage Digital arena barnehage 2016 Tromsø - Lillestrøm - Bergen Tema Morsmål flerspråklige nettressurser for en flerspråklig barnehage Digital arena barnehage 2016 Tromsø - Lillestrøm - Bergen Målfrid Bleka, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Språklig

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Å bli presset litt ut av sporet

Å bli presset litt ut av sporet Å bli presset litt ut av sporet Psykoedukative grupper for ungdommer med sosiale og organisatoriske vansker Periode: februar 2007 juni 2009 Initiativtaker Enhet for voksenhabilitering i Telemark Midt-Telemark

Detaljer

Glade og flinke innvandrere Behov Tiltak og plan Resultater Evalueringer og tilbakemeldinger Praksis De andre og vi - og demokrati Ønske og vilje Visjon og verktøy Mange innvandrergrupper uten rettigheter

Detaljer

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015

Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 Hvem er flyktningene som kommer til Norge? - Erfaringer fra kommisjonsreise til Tyrkia, høsten 2015 1 Fordeling av flyktninger i verden Tyrkia Pakistan Libanon Iran Etiopia Jordan.har 85% av verdens flyktninger

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Gi meg et tegn! Trine Anette Danielsen, Nordahl Grieg videregående skole

Gi meg et tegn! Trine Anette Danielsen, Nordahl Grieg videregående skole COMMUNICARE NUMMER 2 2012 KOMMUNIKASJON Gi meg et tegn! Trine Anette Danielsen, Nordahl Grieg videregående skole Visste du at noen videregående skoler i Norge tilbyr tegnspråk som fremmedspråk? Jeg jobber

Detaljer

Norskopplæring til ulike grupper innvandrere i Nordland

Norskopplæring til ulike grupper innvandrere i Nordland 1 Norskopplæring til ulike grupper innvandrere i Nordland Rettigheter og muligheter Tilflytningsprosjektet i Nordlan Photo: Espen Mortensen /esmofoto 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Rett og plikt til norskopplæring

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

En annen måte å lære fremmedspråk på

En annen måte å lære fremmedspråk på Foto: Abstractus Designus/Fotolia Suggestopedi En annen måte å lære fremmedspråk på n av anna cramér Suggestopedi, også kalt Lozanov-metoden, dreier seg om å lære et nytt språk uten hjemmelekser og pugging.

Detaljer

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet Hanne C. Kavli Foto: Bax Lindhardt, NTB scanpix Disposisjon Hva vet vi om hvor mye utdanning flyktningene har? Hva slags tilbud

Detaljer

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen

Kombinasjonsklassen. Kombinasjonsklassen Kombinasjonsklassen Et skoletilbud for minoritetsspråklige ungdommer i Larvik med kort botid i Norge. Kombinasjonsklassen Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdahl videregående skole

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i

LI Unlo. Endringer i. Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet. Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo. Høringssvar fra Unio - Endring i Tel: LI Unlo Barne-, likestilling- og diskrimineringsdepartementet Postboks 8036, Dep. 0030 Oslo Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Jorunn Solgaard 21.05.2013 2007-0063

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

SPRÅKVERKSTED. på Hagaløkka skole

SPRÅKVERKSTED. på Hagaløkka skole SPRÅKVERKSTED på Hagaløkka skole Språkverkstedet er en strukturert begrepslæringsmodell for barn og unge med ulike språkvansker. Modellen ble utprøvd i flere barnehager og skoler i Sør-Trøndelag i 2008/2009,

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering.

Stiftelsen Kanvas viser til forespørsel om innspill til veileder om språkkartlegging og språkstimulering. Møllergata 12 0179 Oslo tlf 22 40 58 40 faks 22 41 22 05 www.kanvas.no org nr 971 272 643 Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no Oslo, den 31. august 2012 Innspill til veileder om språkkartlegging

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid.

Vi takker lærerne, skolene og alle andre involverte for et godt samarbeid. Tiltaksplan for programfag innen fremmedspråk Sluttrapport I denne rapporten oppsummerer vi arbeidet med Tiltaksplanen for programfag innen fremmedspråk i perioden 2009-2010 til 2013-2014. Tiltaksplanens

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Hvem er vi? Hanne Lavik, Avdelingsleder ved Nygård skole Sølvi Marie Mulehamn, Rådgiver ved Nygård

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap

Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Notat 16/2016 Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Forfattere: Pernille Birkeland og Simen Andreas

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT: NYBORG BARNEHAGE "VERDILØST MATERIALE" RESERTIFISERING TIL GRØNT FLAGG HØSTEN 2013 "Verdiløst materiale" Ved Nyborg barnehage har vi jobbet med miljøprosjektet "Verdiløst materiale" siden

Detaljer

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Statistikktabell 3: Antall bosatte i 2016, fordelt på fylke og personkategori. I tillegg familieinnvandrede i 2016 med personer som tidligere har blitt

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet FORBEREDELSER OG GJENNOMFØRING AV UNDERVISNING Aurore Lévêque Søndag 19. april 2015 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Flerspråklige elever: Kartlegging av leseog språkrelaterte ferdigheter

Flerspråklige elever: Kartlegging av leseog språkrelaterte ferdigheter Flerspråklige elever: Kartlegging av leseog språkrelaterte ferdigheter Liv Bøyesen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for flerspråklig opplæring www.hio.no/nafo Faktorer som fremmer flerspråklige elevers

Detaljer

Må realfag være tungt og kjedelig? Kari Folkvord og Grethe Mahan

Må realfag være tungt og kjedelig? Kari Folkvord og Grethe Mahan Må realfag være tungt og kjedelig? Kari Folkvord og Grethe Mahan Levende naturfag et elevaktivt klasserom (2007) Engasjerende realfag elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi (2011) Forfatterne har mange

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Mørkved skole, Brumunddal

Mørkved skole, Brumunddal Mørkved skole, Brumunddal Comenius-prosjekt 2010-2012 med partnerskoler i Tyskland Danmark Slovenia Romania Prosjektsøknaden: Prosjektinvitasjon fra rektor ved Mørkved skole på EU sine skolesider høsten

Detaljer

Internasjonalisering i grunnskolen

Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering i grunnskolen Internasjonalisering - flerkulturell skole, kulturmangfold, interkulturell kompetanse, inkluderende skole Norsk skole 2015 er internasjonal Hva klarer vi voksne å gjøre

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Sharing and caring! Tarjei Birkeland og Kari Hertzberg, Bleiker vgs.

Sharing and caring! Tarjei Birkeland og Kari Hertzberg, Bleiker vgs. Sharing and caring! Tarjei Birkeland og Kari Hertzberg, Bleiker vgs. Hvem er disse menneskene? Innføringsklassene på Bleiker Forberedende år til vg1 Elever fra hele verden Alderen 16-24 år Ulik skolebakgrunn

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Lærerens hefte Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø.

Arbeidsliv. Levanger kommune. Lærerens hefte Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Lærerens hefte Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Arbeidsliv Delprosjekt Rune Kvam og Rune Leirset

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Generell info Tanja Aas, Vox, 2016 08.11.2016 Side 1 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 22 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Målsetninger for prosjektet

Målsetninger for prosjektet LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? Målsetninger for prosjektet Hvordan kan tospråklig assistanse i barns lek og relasjoner bidra til å

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget

Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Oppgavesett nordiske språk i norskfaget Skisse for timene: 1. Presentasjon av mål for timen. 2. Skandinavisk språkfellesskap. Refleksjon og diskusjon, oppg.1 og 2. 3. Dansk musikkvideo. Lese, lytte og

Detaljer

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen

Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Hvorfor fagbrev? 14. oktober 2014 Eli Sogn Iversen Lørdag 20. juni 2016 Det fantastiske prosjektet «fagbrev på jobb» gjør stor suksess flere steder i landet og i Nord-Trøndelag har det vært jobbet fantastisk

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurs for frivillige norsktrenere Kurs for frivillige norsktrenere Agenda for dagen 1. Velkommen og presentasjon 2. Nettsiden om norsktrening 3. Introduksjon til norsktrening 4. Praktiske øvelser 5. Materiell 6. Læringsressurser på nett

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer