Endringsdokumentasjon versjon 2 for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 (NCSP-N)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsdokumentasjon versjon 2 for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 (NCSP-N)"

Transkript

1 Endringsdokumentasjon versjon 2 for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 (NCSP-N) I nedenstående tabell er oppført endringer for 2005 i forhold til 2004-utgaven av boken. Endringene følger årets revisjon av den felles nordiske grunnutgaven NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP-E), versjon 1.9, og er gyldige fra 1. januar Fra samme tidspunkt legges de også til grunn for de kirurgiske DRG er i norsk utgave av NordDRG. Tabellen omfatter endringer i forhold til bokfilen og søkeverktøyet for år Kumulativ endringsdokumentasjon for årene er satt inn som vedlegg 3 i søkeverktøyet og bokversjonen for Det ble oppdaget en feil i bokfilen og søkeverktøyet for Det var gjort en endring i kodetekst for feil kode. Dette gjelder koden GBA32. Endringen av kodeteksten for denne koden skulle ikke vært gjort og er nå endret tilbake til 2004 versjonen av teksten. Derimot skulle kodeteksten for GBA35 endres. Dette er nå gjort. Ettersom 2005 utgaven av boken var sendt til trykking da denne feilen ble oppdaget vil den trykte boken inneholde feilen, men den er rettet i søkeverktøyet og i pdf filen av boken. I tabellen nedenfor er endringene kommentert. Nye koder og endringer i kodetekster og merknader til kodene Kode Betegnelse Kommentar CJA 00 CJA 10 FAE 50 Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i fremre kammer Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i bakre kammer Total ekstrakardial cavopulmonal forbindelse med shunt til atrium Inklusive: Med ekstrakardial shunt eller fenestrasjon. Atrial anastomoseoperasjon: Se FFK FAF Inngrep etter cavopulmonale anastomoseoperasjoner Ny tretegnsgruppe FAF 00 Fenestrasjon av total cavopulmonal forbindelse FAF 10 FAF 12 FAF 20 FAF 96 FBK FBK 00 Lukking av fenestrasjon ved cavopulmonal forbindelse Perkutan transluminal lukking av fenestrasjon ved cavopulmonal forbindelse Inklusive: Bruk av okkluderende implantat Lukking av cavopulmonal anastomose Inklusive: Åpning av atrieseptumdefekt Systemopulmonale shuntoperasjoner: Se FBJ, FBL Annet inngrep etter cavopulmonal anastomoseoperasjon Lukking av subklaviopulmonal anastomose Inklusive: Deling av arterie eller interposisjonsprotese Lukking av subklaviopulmonal anastomose uten interposisjon med inklusjon og kryssreferanse med inklusjon med inklusjon og kryssreferanse Ny inklusjon Kode utgår FBK 03 Lukking av subklaviopulmonal anastomose FBK 10 Lukking av subklaviopulmonal anastomose med rekonstruksjon av a. pulmonalis Kode utgår

2 FBK 13 FD FDA 10 Lukking av subklaviopulmonal anastomose med rekonstruksjon av a. pulmonalis Misdannelser med relasjon til torakalaorta Aortopulmonal anastomose: Se FBL Operasjoner for pulmonal karslynge: Se FBH Subklaviopulmonal anastomose: Se FBJ Unifokalisering ved MAPCA: Se FBG Operasjoner på arterier utgående fra aortabuen, unntatt aortopulmonal shunt: Se PA Vanlige forkortelser: IAA = Interrupted aortic arch HLHS = Hypoplastic left heart syndrome MAPCA = Multiple anomalous pulmonal collateral arteries TGA : Transposition of the great arteries Aortaplastikk og ventrikulopulmonal shunt for hypoplastisk venstre hjertesyndrom Eponym: Sano modifikasjon av Norwood, første seanse Endret forklaring FDB 00 Operasjon for enkel transposisjon av de store arterier Kode utgår FDB 03 FDB 10 Arteriell switch for transposisjon av de store arterier Inklusive: Lukking av ductus arteriosus Samtidig lukking av ventrikkelseptumdefekt: Se FHB Samtidig intraatrial switch (dobbel switch): Se FFJ Samtidig korreksjon av anomal koronararterie: Se FNK Intraventrikulær switch kombinert med ekstraventrikulær conduit (Rastelli, REV): Se FHG 20 Operasjon for kompleks transposisjon av de store arterier med forklaring med inklusjon og kryssreferanser Kode utgår FHB Lukking av medfødt ventrikkelseptumdefekt FHB 40 Intraoperativ transluminal lukking av ventrikelseptumdefekt Intraoperativ transluminal innlegging av paraplyprotese e.a. med ekstraventrikulær, men ikke perkutan tilgang. Samtidig med direkte lukking av multiple VSD, brukes koden i tillegg til kode fra FHC FHB 96 Annen lukking av medfødt ventrikkelseptumdefekt FHD 05 FHG 20 FMD FMD 33 Rekonstruksjon med atrial patch og sutur av ventrikkelseptumdefekt ved komplett atrioventrikulær septumdefekt Intraventrikulær switch med ekstraventrikulær conduit Eponym: Rastelli, synonym: REV Implantasjon av aortaklaffeprotese Inklusive: Eksisjon av defekt klaff Reseksjon av aortarot og aorta ascendens og rekonstruksjon med protese: Se FCA Implantasjon av xenograft i aortaroten med reimplantasjon av koronararterier med forklaring med forklaring Ny kryssreferanse

3 FNE 20 FPB 22 FPB 32 FPE 26 FXA 13 Koronar bypass med fritt transplantat av arteria radialis Inklusive: Ved sammensatt rekonstruksjon, hvor det frie transplantat interponeres mellom a. mammaria interna eller a. gastroepiploica og en koronararterie, når en av disse arteriene er direkte anastomosert til en annen koronararterie. Kode for den direkte anastomose til koronarkar: Se FNA, FNB Transvenøs radiobølgeablasjon av aberrant ledningsbane eller hjertefokus Av ledningsbane eller fokus på lungevene: Se FPB 32 Transvenøs radiobølgeablasjon av aberrant ledningsbane eller fokus på lungevene Implantasjon av transvenøs pacemaker med biventrikulære elektroder Total peroperativ kardiopulmonal bypass med dyp hypotermi og selektiv cerebral perfusjon med inklusjon og kryssreferanser Ny kryssreferanse GBA 32 Endoskopisk innlegging av stent i trachea GBA 32 Endoskopisk dilatasjon av trachea kun i søkeverktøy og pdf fil GBA 35 Endoskopisk innlegging av stent i trachea kun i søkeverktøy og pdf fil GCA 32 Endoskopisk innlegging av stent i bronkie JDA 12 JDH 35 JFA 65 JFA 68 JFH 01 Endoskopisk innlegging av stent i ventrikkel Inklusive: Stent med nedre ende distalt for ventrikkelen Endoskopisk innlegging av stent i duodenum Inklusive: Stent med nedre ende distalt for duodenum Stent med øvre ende proksimalt for duodenum: Se JCF 12, JDA 12 Endoskopisk innlegging av stent i tynntarm Inklusive: Stent med nedre ende distalt for tynntarmen Stent med øvre ende proksimalt for tynntarmen: Se JCF 12, JDA 12, JFA 35 Endoskopisk innlegging av stent i colon Inklusive: Stent som fortsetter ned i rectum Stent med øvre ende i tynntarm: Se JFA 35 Laparoskopisk total kolektomi og ileorektal anastomose med inklusjon med inklusjon og kryssreferanse med inklusjon og kryssreferanse Ny kryssreferanse JFH 11 Laparoskopisk total kolektomi og ileostomi JGA 58 JGB 31 Endoskopisk innlegging av stent i rectum Stent som fortsetter opp i tynntarm eller colon: Se JFA 65, JFA 68 Laparoskopisk og perineal rektumamputasjon Inklusive: Med endekolostomi hvis ikke tidligere utført med inklusjon KFH Rekonstruksjonsinngrep på scrotum og skrotalorganer

4 KFH 60 Fjerning av testikkelprotese KFH 70 Sutur av scrotum KFH 73 KFH 96 NHG PAC PAQ Rekonstruksjon av scrotum Tilleggskoder for transplantat eller lapp: Se ZZ Annet rekonstruksjonsinngrep på scrotum eller skrotalorganer Nøkkel til siste kodesiffer i gruppen NHG: 0 Talokruralledd 1 Subtalarledd 2 Trippelartrodese 3 Tarsalledd 4 Første tarsometatarsalledd 5 Annet tarsometatarsalledd 6 Første metatarsofalangealledd 7 Annet metatarsofalangealledd 9 Annet ledd i fot Sutur av arterier fra aortabuen og dens greiner Fjerning av stent: Se PAR Innlegging av stent i arterier fra aortabuen og dens greiner med kryssreferanse Endret tekst for nøkkelverdi 7 (trykkfeil i tidligere utgaver) PAQ 10 Innlegging av stent i truncus brachiocephalicus PAQ 20 Innlegging av stent i a. carotis communis PAQ 21 Innlegging av stent i a. carotis interna PAQ 30 Innlegging av stent i a. subclavia PAQ 99 PAR Innlegging av stent i annen arterie fra aortabuen eller dens greiner Fjerning av stent fra arterier fra aortabuen og dens greiner PAR 10 Fjerning av stent fra truncus brachiocephalicus PAR 20 Fjerning av stent fra a. carotis communis PAR 21 Fjerning av stent fra a. carotis interna PAR 30 Fjerning av stent fra a. subclavia PAR 99 PAU PBU 87 PCC Fjerning av stent fra annen arterie fra aortabuen eller dens greiner Ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av arterier fra aortabuen og dens greiner Fjerning av stent: Se PAR Injeksjon av terapeutisk substans i arteriovenøs fistel fra overekstremitetsarterie Sutur av suprarenale bukaorta og visceralarterier Fjerning av stent: Se PCR

5 PCQ Innlegging av stent i suprarenale bukaorta og visceralarterier PCQ 10 Innlegging av stent i suprarenale bukaorta PCQ 20 Innlegging av stent i a. coeliaca eller dens greiner PCQ 30 Innlegging av stent i a. mesenterica superior PCQ 40 Innlegging av stent i a. renalis PCQ 99 Innlegging av stent i annen visceralarterie PCR Fjerning av stent fra suprarenale aorta og visceralarterier PCR 10 Fjerning av stent fra suprarenale bukaorta PCR 20 Fjerning av stent fra a. coeliaca eller dens greiner PCR 30 Fjerning av stent fra a. mesenterica superior PCR 40 Fjerning av stent fra a. renalis PCR 99 Fjerning av stent fra annen visceralarterie PCU 84 PCU 85 PCU 99 PDC PDQ Innlegging av stent i bypass fra suprarenale bukaorta eller til visceralarterie Fjerning av stent fra bypass fra suprarenale bukaorta eller til visceralarterie Annen ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av suprarenale bukaorta eller visceralarterie Fjerning av stent: Se PCR Sutur av infrarenale bukaorta og iliakalarterier Fjerning av stent: Se PDR Innlegging av stent i infrarenale bukaorta og iliakalarterier Ny inklusjon og kryssreferanse PDQ 10 Innlegging av stent i infrarenale bukaorta PDQ 30 Innlegging av stent i iliakalarterie PDR Fjerning av stent fra infrarenale bukaorta og iliakalarterier PDR 10 Fjerning av stent fra infrarenale bukaorta PDR 30 Fjerning av stent fra iliakalarterie PDU 84 PDU 85 PDU 99 PEC PEL Innlegging av stent i bypass fra infrarenale bukaorta eller iliakalarterie Fjerning av stent fra bypass fra infrarenale bukaorta eller iliakalarterie Annen ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av infrarenale bukaorta, iliakalarterier eller distal forbindelse Fjerning av stent: Se PDR Sutur av a. femoralis og dens greiner Fjerning av stent: Se PER Konstruksjon av arteriovenøs fistel fra a. femoralis og dens greiner Ny tretegnsgruppe

6 PEL 10 Konstruksjon av arteriovenøs fistel fra a. femoralis PEM Lukking av arteriovenøs fistel fra a. femoralis og dens greiner PEM 10 Lukking av arteriovenøs fistel fra a. femoralis Ny tretegnsgruppe PEQ Innlegging av stent i a. femoralis og dens greiner PEQ 10 Innlegging av stent i a. femoralis communis PEQ 11 Innlegging av stent i a. profunda femoris PEQ 12 Innlegging av stent i a. femoralis superficialis PER Fjerning av stent fra a. femoralis og dens greiner PER 10 Fjerning av stent fra a. femoralis communis PER 11 Fjerning av stent fra a. profunda femoris PER 12 Fjerning av stent fra a. femoralis superficialis PEU 84 PEU 85 PEU 99 PFC Innlegging av stent i bypass fra a. femoralis til a. poplitea Fjerning av stent fra bypass fra a. femoralis til a. poplitea Annen ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av a. femoralis med greiner eller forbindelse til a. poplitea Fjerning av stent: Se PER Sutur av a. poplitea Fjerning av stent: Se PFR PFQ Innlegging av stent i a. poplitea og arterier i legg PFQ 10 Innlegging av stent i a. poplitea PFQ 30 Innlegging av stent i arterie i legg PFR Fjerning av stent fra a. poplitea og arterier i legg PFR 10 Fjerning av stent fra a. poplitea PFR 30 Fjerning av stent fra arterie i legg PFU 84 PFU 85 PFU 99 Innlegging av stent i bypass fra a. femoralis eller a. poplitea til arterie i legg eller fot Fjerning av stent fra bypass fra a. femoralis eller a. poplitea til arterie i legg eller fot Annen ny operasjon etter tidligere bypass fra a. femoralis eller a. poplitea eller rekonstruksjon av a. poplitea eller arterie i legg og fot Fjerning av stent: Se PFR PGU 84 Innlegging av stent i ekstraanatomisk bypass PGU 85 Fjerning av stent fra ekstraanatomisk bypass PHC Sutur av vener Fjerning av stent: Se PHR PHQ Innlegging av stent i vener PHQ 23 Innlegging av stent i iliakalvene PHQ 30 Innlegging av stent i v. cava inferior

7 PHQ 35 Innlegging av stent i portosystemisk shunt PHQ 99 Innlegging av stent i annen vene PHR Fjerning av stent fra vener PHR 23 Fjerning av stent fra iliakalvene PHR 30 Fjerning av stent fra v. cava inferior PHR 99 Fjerning av stent fra annen vene

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006 Informasjonshefte Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

Sak 91. Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-01-31 Lars Rønningen 13

Sak 91. Sak 91 Ny DRG-løsning for HDG 2 Øye.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-01-31 Lars Rønningen 13 GJELDER Sak 91 NOTAT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Ny DRG-løsning for

Detaljer

Se mottakerliste nedenfor

Se mottakerliste nedenfor v3.1-16.05.2014 Se mottakerliste nedenfor Deres ref.: Vår ref.: 15/2415-1 Saksbehandler: Anna Catharina Hegstad Dato: 10.03.2015 Høringsbrev: Forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene

Detaljer

KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN UTKAST TIL KATEGORIER OG BETEGNELSER Versjon 1.0 HØRINGSDOKUMENT Dato: 11.03.2004 KITH Rapport 03/04 ISBN xx-xxx-xx-xx KITH-rapport

Detaljer

håndboka til familier med hjertesyke barn

håndboka til familier med hjertesyke barn håndboka til familier med hjertesyke barn FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Når barnet ditt har hjertefeil Hjertefeil? Verden raser sammen noen sekunder. Hjertet, noe galt med hjertet til barnet? Det må jo

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS

Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS Velkommen til Ellipse FDV IKEL HMS Innhold Innlogging og oppstart av Ellipse side 1 Manøvrering i Ellipse. side 3 Veiledning Ellipse IKEL side 3 Tavler.. side 7 Arbeidsordre-varsling. side 8 Utfør IKEL.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

1 Endringer siden NOIS-4

1 Endringer siden NOIS-4 Innhold 1 Endringer siden OIS-4 1 2 Begrunnelse og bakgrunn 2 2.1 Formål 2 2.2 Deltaking 2 2.3 Overvåkingsperiode 3 2.4 Inngrep som skal overvåkes 3 2.5 Pasienter som skal overvåkes 3 3 Definisjoner av

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten

Beregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten eregning av volum av et utvalg av kirurgiske prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge Notat fra Kunnskapssenteret april 2008 akgrunn: Nettstedet for Fritt sykehusvalg

Detaljer

Oppgave: BOW Bowling. Regler for Bowling. norwegian. BOI 2015, dag 1. Tilgjengelig minne: 256 MB. 30.04.2015

Oppgave: BOW Bowling. Regler for Bowling. norwegian. BOI 2015, dag 1. Tilgjengelig minne: 256 MB. 30.04.2015 Oppgave: BOW Bowling norwegian BOI 0, dag. Tilgjengelig minne: 6 MB. 30.04.0 Byteasar er glad i både bowling og statistikk. Han har skrevet ned resultatene sine fra noen av gangene han har spilt bowling.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om: klar for skolestart side 6-8 kan vi skylde på operasjonene? side 16-17 Ha høye forventninger til barna side 22-23

H ERTEBARNET. Les mer om: klar for skolestart side 6-8 kan vi skylde på operasjonene? side 16-17 Ha høye forventninger til barna side 22-23 nr. 3 2011 Utgis AV Foreningen For HJertesYke BArn H ERTEBARNET 53 år Les mer om: klar for skolestart side 6-8 kan vi skylde på operasjonene? side 16-17 Ha høye forventninger til barna side 22-23 Nr. 3

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20 Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - mai. 2006 Tema: Moderne intervensjonsmetoder ved gastroenterologiske lidelser side 9 Portrett: Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer