Endringsdokumentasjon versjon 2 for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 (NCSP-N)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsdokumentasjon versjon 2 for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 (NCSP-N)"

Transkript

1 Endringsdokumentasjon versjon 2 for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 (NCSP-N) I nedenstående tabell er oppført endringer for 2005 i forhold til 2004-utgaven av boken. Endringene følger årets revisjon av den felles nordiske grunnutgaven NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP-E), versjon 1.9, og er gyldige fra 1. januar Fra samme tidspunkt legges de også til grunn for de kirurgiske DRG er i norsk utgave av NordDRG. Tabellen omfatter endringer i forhold til bokfilen og søkeverktøyet for år Kumulativ endringsdokumentasjon for årene er satt inn som vedlegg 3 i søkeverktøyet og bokversjonen for Det ble oppdaget en feil i bokfilen og søkeverktøyet for Det var gjort en endring i kodetekst for feil kode. Dette gjelder koden GBA32. Endringen av kodeteksten for denne koden skulle ikke vært gjort og er nå endret tilbake til 2004 versjonen av teksten. Derimot skulle kodeteksten for GBA35 endres. Dette er nå gjort. Ettersom 2005 utgaven av boken var sendt til trykking da denne feilen ble oppdaget vil den trykte boken inneholde feilen, men den er rettet i søkeverktøyet og i pdf filen av boken. I tabellen nedenfor er endringene kommentert. Nye koder og endringer i kodetekster og merknader til kodene Kode Betegnelse Kommentar CJA 00 CJA 10 FAE 50 Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i fremre kammer Implantasjon av intraokulær kontaktlinse i bakre kammer Total ekstrakardial cavopulmonal forbindelse med shunt til atrium Inklusive: Med ekstrakardial shunt eller fenestrasjon. Atrial anastomoseoperasjon: Se FFK FAF Inngrep etter cavopulmonale anastomoseoperasjoner Ny tretegnsgruppe FAF 00 Fenestrasjon av total cavopulmonal forbindelse FAF 10 FAF 12 FAF 20 FAF 96 FBK FBK 00 Lukking av fenestrasjon ved cavopulmonal forbindelse Perkutan transluminal lukking av fenestrasjon ved cavopulmonal forbindelse Inklusive: Bruk av okkluderende implantat Lukking av cavopulmonal anastomose Inklusive: Åpning av atrieseptumdefekt Systemopulmonale shuntoperasjoner: Se FBJ, FBL Annet inngrep etter cavopulmonal anastomoseoperasjon Lukking av subklaviopulmonal anastomose Inklusive: Deling av arterie eller interposisjonsprotese Lukking av subklaviopulmonal anastomose uten interposisjon med inklusjon og kryssreferanse med inklusjon med inklusjon og kryssreferanse Ny inklusjon Kode utgår FBK 03 Lukking av subklaviopulmonal anastomose FBK 10 Lukking av subklaviopulmonal anastomose med rekonstruksjon av a. pulmonalis Kode utgår

2 FBK 13 FD FDA 10 Lukking av subklaviopulmonal anastomose med rekonstruksjon av a. pulmonalis Misdannelser med relasjon til torakalaorta Aortopulmonal anastomose: Se FBL Operasjoner for pulmonal karslynge: Se FBH Subklaviopulmonal anastomose: Se FBJ Unifokalisering ved MAPCA: Se FBG Operasjoner på arterier utgående fra aortabuen, unntatt aortopulmonal shunt: Se PA Vanlige forkortelser: IAA = Interrupted aortic arch HLHS = Hypoplastic left heart syndrome MAPCA = Multiple anomalous pulmonal collateral arteries TGA : Transposition of the great arteries Aortaplastikk og ventrikulopulmonal shunt for hypoplastisk venstre hjertesyndrom Eponym: Sano modifikasjon av Norwood, første seanse Endret forklaring FDB 00 Operasjon for enkel transposisjon av de store arterier Kode utgår FDB 03 FDB 10 Arteriell switch for transposisjon av de store arterier Inklusive: Lukking av ductus arteriosus Samtidig lukking av ventrikkelseptumdefekt: Se FHB Samtidig intraatrial switch (dobbel switch): Se FFJ Samtidig korreksjon av anomal koronararterie: Se FNK Intraventrikulær switch kombinert med ekstraventrikulær conduit (Rastelli, REV): Se FHG 20 Operasjon for kompleks transposisjon av de store arterier med forklaring med inklusjon og kryssreferanser Kode utgår FHB Lukking av medfødt ventrikkelseptumdefekt FHB 40 Intraoperativ transluminal lukking av ventrikelseptumdefekt Intraoperativ transluminal innlegging av paraplyprotese e.a. med ekstraventrikulær, men ikke perkutan tilgang. Samtidig med direkte lukking av multiple VSD, brukes koden i tillegg til kode fra FHC FHB 96 Annen lukking av medfødt ventrikkelseptumdefekt FHD 05 FHG 20 FMD FMD 33 Rekonstruksjon med atrial patch og sutur av ventrikkelseptumdefekt ved komplett atrioventrikulær septumdefekt Intraventrikulær switch med ekstraventrikulær conduit Eponym: Rastelli, synonym: REV Implantasjon av aortaklaffeprotese Inklusive: Eksisjon av defekt klaff Reseksjon av aortarot og aorta ascendens og rekonstruksjon med protese: Se FCA Implantasjon av xenograft i aortaroten med reimplantasjon av koronararterier med forklaring med forklaring Ny kryssreferanse

3 FNE 20 FPB 22 FPB 32 FPE 26 FXA 13 Koronar bypass med fritt transplantat av arteria radialis Inklusive: Ved sammensatt rekonstruksjon, hvor det frie transplantat interponeres mellom a. mammaria interna eller a. gastroepiploica og en koronararterie, når en av disse arteriene er direkte anastomosert til en annen koronararterie. Kode for den direkte anastomose til koronarkar: Se FNA, FNB Transvenøs radiobølgeablasjon av aberrant ledningsbane eller hjertefokus Av ledningsbane eller fokus på lungevene: Se FPB 32 Transvenøs radiobølgeablasjon av aberrant ledningsbane eller fokus på lungevene Implantasjon av transvenøs pacemaker med biventrikulære elektroder Total peroperativ kardiopulmonal bypass med dyp hypotermi og selektiv cerebral perfusjon med inklusjon og kryssreferanser Ny kryssreferanse GBA 32 Endoskopisk innlegging av stent i trachea GBA 32 Endoskopisk dilatasjon av trachea kun i søkeverktøy og pdf fil GBA 35 Endoskopisk innlegging av stent i trachea kun i søkeverktøy og pdf fil GCA 32 Endoskopisk innlegging av stent i bronkie JDA 12 JDH 35 JFA 65 JFA 68 JFH 01 Endoskopisk innlegging av stent i ventrikkel Inklusive: Stent med nedre ende distalt for ventrikkelen Endoskopisk innlegging av stent i duodenum Inklusive: Stent med nedre ende distalt for duodenum Stent med øvre ende proksimalt for duodenum: Se JCF 12, JDA 12 Endoskopisk innlegging av stent i tynntarm Inklusive: Stent med nedre ende distalt for tynntarmen Stent med øvre ende proksimalt for tynntarmen: Se JCF 12, JDA 12, JFA 35 Endoskopisk innlegging av stent i colon Inklusive: Stent som fortsetter ned i rectum Stent med øvre ende i tynntarm: Se JFA 35 Laparoskopisk total kolektomi og ileorektal anastomose med inklusjon med inklusjon og kryssreferanse med inklusjon og kryssreferanse Ny kryssreferanse JFH 11 Laparoskopisk total kolektomi og ileostomi JGA 58 JGB 31 Endoskopisk innlegging av stent i rectum Stent som fortsetter opp i tynntarm eller colon: Se JFA 65, JFA 68 Laparoskopisk og perineal rektumamputasjon Inklusive: Med endekolostomi hvis ikke tidligere utført med inklusjon KFH Rekonstruksjonsinngrep på scrotum og skrotalorganer

4 KFH 60 Fjerning av testikkelprotese KFH 70 Sutur av scrotum KFH 73 KFH 96 NHG PAC PAQ Rekonstruksjon av scrotum Tilleggskoder for transplantat eller lapp: Se ZZ Annet rekonstruksjonsinngrep på scrotum eller skrotalorganer Nøkkel til siste kodesiffer i gruppen NHG: 0 Talokruralledd 1 Subtalarledd 2 Trippelartrodese 3 Tarsalledd 4 Første tarsometatarsalledd 5 Annet tarsometatarsalledd 6 Første metatarsofalangealledd 7 Annet metatarsofalangealledd 9 Annet ledd i fot Sutur av arterier fra aortabuen og dens greiner Fjerning av stent: Se PAR Innlegging av stent i arterier fra aortabuen og dens greiner med kryssreferanse Endret tekst for nøkkelverdi 7 (trykkfeil i tidligere utgaver) PAQ 10 Innlegging av stent i truncus brachiocephalicus PAQ 20 Innlegging av stent i a. carotis communis PAQ 21 Innlegging av stent i a. carotis interna PAQ 30 Innlegging av stent i a. subclavia PAQ 99 PAR Innlegging av stent i annen arterie fra aortabuen eller dens greiner Fjerning av stent fra arterier fra aortabuen og dens greiner PAR 10 Fjerning av stent fra truncus brachiocephalicus PAR 20 Fjerning av stent fra a. carotis communis PAR 21 Fjerning av stent fra a. carotis interna PAR 30 Fjerning av stent fra a. subclavia PAR 99 PAU PBU 87 PCC Fjerning av stent fra annen arterie fra aortabuen eller dens greiner Ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av arterier fra aortabuen og dens greiner Fjerning av stent: Se PAR Injeksjon av terapeutisk substans i arteriovenøs fistel fra overekstremitetsarterie Sutur av suprarenale bukaorta og visceralarterier Fjerning av stent: Se PCR

5 PCQ Innlegging av stent i suprarenale bukaorta og visceralarterier PCQ 10 Innlegging av stent i suprarenale bukaorta PCQ 20 Innlegging av stent i a. coeliaca eller dens greiner PCQ 30 Innlegging av stent i a. mesenterica superior PCQ 40 Innlegging av stent i a. renalis PCQ 99 Innlegging av stent i annen visceralarterie PCR Fjerning av stent fra suprarenale aorta og visceralarterier PCR 10 Fjerning av stent fra suprarenale bukaorta PCR 20 Fjerning av stent fra a. coeliaca eller dens greiner PCR 30 Fjerning av stent fra a. mesenterica superior PCR 40 Fjerning av stent fra a. renalis PCR 99 Fjerning av stent fra annen visceralarterie PCU 84 PCU 85 PCU 99 PDC PDQ Innlegging av stent i bypass fra suprarenale bukaorta eller til visceralarterie Fjerning av stent fra bypass fra suprarenale bukaorta eller til visceralarterie Annen ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av suprarenale bukaorta eller visceralarterie Fjerning av stent: Se PCR Sutur av infrarenale bukaorta og iliakalarterier Fjerning av stent: Se PDR Innlegging av stent i infrarenale bukaorta og iliakalarterier Ny inklusjon og kryssreferanse PDQ 10 Innlegging av stent i infrarenale bukaorta PDQ 30 Innlegging av stent i iliakalarterie PDR Fjerning av stent fra infrarenale bukaorta og iliakalarterier PDR 10 Fjerning av stent fra infrarenale bukaorta PDR 30 Fjerning av stent fra iliakalarterie PDU 84 PDU 85 PDU 99 PEC PEL Innlegging av stent i bypass fra infrarenale bukaorta eller iliakalarterie Fjerning av stent fra bypass fra infrarenale bukaorta eller iliakalarterie Annen ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av infrarenale bukaorta, iliakalarterier eller distal forbindelse Fjerning av stent: Se PDR Sutur av a. femoralis og dens greiner Fjerning av stent: Se PER Konstruksjon av arteriovenøs fistel fra a. femoralis og dens greiner Ny tretegnsgruppe

6 PEL 10 Konstruksjon av arteriovenøs fistel fra a. femoralis PEM Lukking av arteriovenøs fistel fra a. femoralis og dens greiner PEM 10 Lukking av arteriovenøs fistel fra a. femoralis Ny tretegnsgruppe PEQ Innlegging av stent i a. femoralis og dens greiner PEQ 10 Innlegging av stent i a. femoralis communis PEQ 11 Innlegging av stent i a. profunda femoris PEQ 12 Innlegging av stent i a. femoralis superficialis PER Fjerning av stent fra a. femoralis og dens greiner PER 10 Fjerning av stent fra a. femoralis communis PER 11 Fjerning av stent fra a. profunda femoris PER 12 Fjerning av stent fra a. femoralis superficialis PEU 84 PEU 85 PEU 99 PFC Innlegging av stent i bypass fra a. femoralis til a. poplitea Fjerning av stent fra bypass fra a. femoralis til a. poplitea Annen ny operasjon etter tidligere rekonstruksjon av a. femoralis med greiner eller forbindelse til a. poplitea Fjerning av stent: Se PER Sutur av a. poplitea Fjerning av stent: Se PFR PFQ Innlegging av stent i a. poplitea og arterier i legg PFQ 10 Innlegging av stent i a. poplitea PFQ 30 Innlegging av stent i arterie i legg PFR Fjerning av stent fra a. poplitea og arterier i legg PFR 10 Fjerning av stent fra a. poplitea PFR 30 Fjerning av stent fra arterie i legg PFU 84 PFU 85 PFU 99 Innlegging av stent i bypass fra a. femoralis eller a. poplitea til arterie i legg eller fot Fjerning av stent fra bypass fra a. femoralis eller a. poplitea til arterie i legg eller fot Annen ny operasjon etter tidligere bypass fra a. femoralis eller a. poplitea eller rekonstruksjon av a. poplitea eller arterie i legg og fot Fjerning av stent: Se PFR PGU 84 Innlegging av stent i ekstraanatomisk bypass PGU 85 Fjerning av stent fra ekstraanatomisk bypass PHC Sutur av vener Fjerning av stent: Se PHR PHQ Innlegging av stent i vener PHQ 23 Innlegging av stent i iliakalvene PHQ 30 Innlegging av stent i v. cava inferior

7 PHQ 35 Innlegging av stent i portosystemisk shunt PHQ 99 Innlegging av stent i annen vene PHR Fjerning av stent fra vener PHR 23 Fjerning av stent fra iliakalvene PHR 30 Fjerning av stent fra v. cava inferior PHR 99 Fjerning av stent fra annen vene

Endringsdokumentasjon for koderegistrene versjon 2 til Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005

Endringsdokumentasjon for koderegistrene versjon 2 til Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 Endringsdokumentasjon for koderegistrene versjon 2 til Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2005 Endringer fra 2004-versjonen, gyldige fra 1. januar 2005. Omfatter nye og slettede koder, samt koder med

Detaljer

Endringsdokumentasjon for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2006 (NCSP-N)

Endringsdokumentasjon for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2006 (NCSP-N) Endringsdokumentasjon for Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2006 (NCSP-N) I nedenstående tabell er oppført endringer for 2006 i forhold til 2005-utgaven av boken. Endringene følger årets revisjon av

Detaljer

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2007 Endringstabell sortert på år i fallende rekkefølge, dernest på kode i stigende rekkefølge for dokumentasjon av endringer i kodeverket for hvert år.

Detaljer

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2007 Endringstabell sortert på år i fallende rekkefølge, dernest på kode i stigende rekkefølge for dokumentasjon av endringer i kodeverket for hvert år.

Detaljer

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 KITH/TF/19.11.2010 CBB 12 Reseksjon av m. orbicularis oculi CFA Incisjon, biopsi og reseksjon av conjunctiva Lagt til reseksjon i teksten CFA 30 Reseksjon

Detaljer

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011

Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 Endringsdokument for NCSP gjeldende fra 1. januar 2011 KITH/OFM/30.08.2010 CBB 12 Reseksjon av m. orbicularis oculi CFA Incisjon, biopsi og reseksjon av conjunctiva Lagt til reseksjon i teksten CFA 30

Detaljer

Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010

Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010 Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999- Gjelder for bokutgave og elektronisk søkeverktøy. Endringstabell sortert på kode i stigende rekkefølge dernest på år i stigende rekkefølge, for dokumentasjon

Detaljer

Endringsdokumentasjon for NCSP koderegistre

Endringsdokumentasjon for NCSP koderegistre Endringsdokumentasjon for NCSP koderegistre 2008-2009 Koder med endret tekst og nye koder, med gyldighet fra 1. januar 2009. Midlertidige nasjonale særkoder som ble satt inn igjen i koderegistrene for

Detaljer

Endringsdokumentasjon for full tekst koderegister

Endringsdokumentasjon for full tekst koderegister Endringsdokumentasjon for full tekst koderegister 1. Nye koder 2006 Kode ABC21 Fremre dekompresjon i cervikalkolumna med diskektomi og interkorporalt fiksasjonsimplantat ABC28 Innsetting av ekspanderende

Detaljer

Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP

Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP Alfanumerisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2007 Endringstabell sortert alfanumerisk på kode dernest på år for dokumentasjon av endringer for enkeltkoder og kodegrupper under årlige oppdateringer.

Detaljer

Endringsdokumentasjon for 60 tegns koderegister

Endringsdokumentasjon for 60 tegns koderegister Endringsdokumentasjon for 60 tegns koderegister 1. Nye koder 2006 Kode ABC21 Fremr dekompr cervkol m/ diskektomi og interkorp fiksasjimpl ABC28 Innsetting av ekspanderende interspinøst implantat DHB45

Detaljer

Endringsdokument for NCSP-N koderegisterfiler 2007-2008

Endringsdokument for NCSP-N koderegisterfiler 2007-2008 Endringsdokument for NCSP-N koderegisterfiler 2007-2008 Nye koder: Kode Full tekst 60 tegns tekst CKC12 Transpupillær lokal laserbehandling av retina Transpupillær lokal laserbehandling av retina JAL23

Detaljer

ENDRINGSDOKUMENTASJON NCSP N 2009 2010. Originaltekst NCSP N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar

ENDRINGSDOKUMENTASJON NCSP N 2009 2010. Originaltekst NCSP N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar ENDRINGSDOKUMENTASJON NCSP N 2009 2010 AAP Rekonstruktive inngrep for AAP Rekonstruktive inngrep for Lagt til facialisparese facialisparese Operasjon for ptose av øyebyn alene,se: CBJ 50 CB Øyelokk CB

Detaljer

En summarisk oversikt over antall avanserte kirurgiske prosedyrer i K3 Klinikken siste tre år

En summarisk oversikt over antall avanserte kirurgiske prosedyrer i K3 Klinikken siste tre år En summarisk oversikt over antall avanserte kirurgiske prosedyrer i K3 Klinikken siste tre år Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord For bedre planlegging av operasjonsprogrammene,

Detaljer

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2008 Gjelder for bokutgave og elektronisk søkeverktøy Endringstabell sortert på år i fallende rekkefølge, dernest på kode i stigende rekkefølge for dokumentasjon

Detaljer

Case of the Month november Endovascular behandling av pseudoaneurysme i aorta med udekka sjølv-ekspanderande Nitinol stent.

Case of the Month november Endovascular behandling av pseudoaneurysme i aorta med udekka sjølv-ekspanderande Nitinol stent. Case of the Month november 2017. Endovascular behandling av pseudoaneurysme i aorta med udekka sjølv-ekspanderande Nitinol stent. Radiologisk avd. Haugesund Sjukehus. Sjukehistorie Kvinne 81 år med KOLS

Detaljer

Endringsdokument for koderegisterfiler 2007-2008

Endringsdokument for koderegisterfiler 2007-2008 Nye koder Endringsdokument for koderegisterfiler 2007-2008 Kode Full tekst 60 tegns tekst CKC12 Transpupillær laserbehandling av retina Transpupillær laserbehandling av retina JAL23 Eksisjon av lokal lesjon

Detaljer

Diagnosekoder som kvalifiserer for registrering i Hjerte- og karregisteret

Diagnosekoder som kvalifiserer for registrering i Hjerte- og karregisteret Diagnosekoder som kvalifiserer for registrering i Hjerte- og karregisteret ICD-10 Fulltekst 2012 2013 A395 Hjertesykdom forårsaket av Meningococcus x x A520 Kardiovaskulær syfilis x x B332 Viruskarditt

Detaljer

Endringer i koderegistre for NCSP fra 2006 til 2007

Endringer i koderegistre for NCSP fra 2006 til 2007 Endringer i koderegistre for NCSP fra 2006 til 2007 1: Nye koder AAA50 Intrakraniell endoskopi Intrakraniell endoskopi AAH80 Transposisjon av hjernenerve Transposisjon av hjernenerve AAK80 Partiell eksisjon

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

HJERTEKIRURGI HOS VOKSNE MED MEDFØDTE HJERTEFEIL

HJERTEKIRURGI HOS VOKSNE MED MEDFØDTE HJERTEFEIL HJERTEKIRURGI HOS VOKSNE MED MEDFØDTE HJERTEFEIL Gunnar Erikssen og Harald Lindberg 2. Kardiologisk avdeling og 2 Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Fra begynnelsen av 97-tallet

Detaljer

Koronarsirkulasjonen

Koronarsirkulasjonen 1 Koronarsirkulasjonen Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim Koronarsirkulasjonen har blodårer som fører oksygenrikt blod til hjarta (koronararterier) og som fjerner

Detaljer

KURS I EKKOKARDIOGRAFI

KURS I EKKOKARDIOGRAFI KURS I EKKOKARDIOGRAFI kurs nr. O-24197 torsdag 4. mars 2009 Medfødte hjertefeil AXIOM 1 The child is not a little man AXIOM 2 The neonate is not a little child SPESIELLE FORHOLD VED PEDIATRISK KARDIOLOGISK

Detaljer

Kasus 1. Hemoptyse fra primo januar Blodmengde ca 1 dl per blødningsepisode, men avtagende Opprettholder planen med bronkoskopi om noen dager

Kasus 1. Hemoptyse fra primo januar Blodmengde ca 1 dl per blødningsepisode, men avtagende Opprettholder planen med bronkoskopi om noen dager Det ligger mye læring i teknisk krevende, vellykkede kasus, men det kan ligge vel så mye læring i komplikasjoner. Vi skal med dette legge frem 3 tilfeller av Stenter til besvær Eric, Rune, Geir og Ulrik

Detaljer

Den Fontanopererte pasient - Helt ubegripelig eller hvordan angripe? Henrik Brun OUS-Barnehjerteseksjonen

Den Fontanopererte pasient - Helt ubegripelig eller hvordan angripe? Henrik Brun OUS-Barnehjerteseksjonen Den Fontanopererte pasient - Helt ubegripelig eller hvordan angripe? Henrik Brun OUS-Barnehjerteseksjonen Fontan-spørrerunde 1 Har du noen gang ekkokardiografert en Fontanpasient? 1. Har aldri skjedd 2.

Detaljer

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010

Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999-2010 Kronologisk endringsdokumentasjon for NCSP 1999- Gjelder for bokutgave og elektronisk søkeverktøy. Endringstabell sortert på år i fallende rekkefølge dernest på kode i stigende rekkefølge, for dokumentasjon

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014

Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014 2015 Hjerte- og karregisteret Rapport for 2014 Hjerte- og karregisteret Rapport for 2014 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Område 3 Avdeling for helseregistre 16. september 2015 Tittel: Hjerte-

Detaljer

Se mottakerliste nedenfor

Se mottakerliste nedenfor v3.1-16.05.2014 Se mottakerliste nedenfor Deres ref.: Vår ref.: 15/2415-1 Saksbehandler: Anna Catharina Hegstad Dato: 10.03.2015 Høringsbrev: Forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige prosedyrekodeverkene

Detaljer

Hjertesvikt - røntgenfunn

Hjertesvikt - røntgenfunn Hjertesvikt Hjertesvikt - røntgenfunn Hjertestørrelse Hele eller deler av hjertet Venøs pulmonal hypertensjon Redistribusjon Interstitielt ødem Alveolært ødem Pleuravæske Hjertestørrelse På skjønn gamle

Detaljer

NCMP og NCSP - Klinisk prosedyrekodeverk 2009

NCMP og NCSP - Klinisk prosedyrekodeverk 2009 NCMP og NCSP - Klinisk prosedyrekodeverk 2009 G Tilrettelegging/redigering: KITH AS Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Utgave 2009 1. opplag Oslo 2008 ISBN 978-82-450-0805-0 Utgitt av Helsedirektoratet

Detaljer

Klinisk prosedyrekodeverk 2005

Klinisk prosedyrekodeverk 2005 Klinisk prosedyrekodeverk 2005 KLASSIFIKASJON AV KIRURGISKE INNGREP 2005 Norsk utgave av The NOMESCO Classification of Surgical Procedures Med tillegg av foreløpige koder for ikke-kirurgiske prosedyrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. iii

Innholdsfortegnelse. iii Klassifikasjon av helsefaglige.book Page iii Monday, November 22, 2010 12:20 PM iii Forord til NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2011... ix Årets utgave... x NCSP... x NCMP... x Veiledning

Detaljer

ICD-10 kode Fulltekst A395 Hjertesykdom forårsaket av Meningococcus x x x x x A520 Kardiovaskulær syfilis x x x x x B332

ICD-10 kode Fulltekst A395 Hjertesykdom forårsaket av Meningococcus x x x x x A520 Kardiovaskulær syfilis x x x x x B332 ICD-10 kode Fulltekst 2012 2013 2014 2015 2016 A395 Hjertesykdom forårsaket av Meningococcus x x x x x A520 Kardiovaskulær syfilis x x x x x B332 Viruskarditt x x x x x B376 Candidaendokarditt x x x x

Detaljer

NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER

NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER NORKAR - NORSK KARKIRURGISK REGISTER EN DEL AV NASJONALT HJERTE- OG KARREGISTER Fellesparametere for alle registreringer Personalia Land Sykehusnummer Fylke Pasient navn Pasient fødselsnummer Adresse Postkode

Detaljer

Hvordan følge opp voksne med medfødte hjertefeil (GUCH) utenfor de spesialiserte sykehus. Johnny Vegsundvåg, DT, LBC Ålesund Sykehus

Hvordan følge opp voksne med medfødte hjertefeil (GUCH) utenfor de spesialiserte sykehus. Johnny Vegsundvåg, DT, LBC Ålesund Sykehus Hvordan følge opp voksne med medfødte hjertefeil (GUCH) utenfor de spesialiserte sykehus Johnny Vegsundvåg, DT, LBC Ålesund Sykehus Omtale: Bakgrunnen for etablering av desentralisert GUCH-oppfølging i

Detaljer

Fasit til eksamensoppgavene

Fasit til eksamensoppgavene Fasit til eksamensoppgavene 1 a. carotis (halspulsåren) 10 2 arcus aortae (aortabuen) a. pulmonalis dexter (høyre lungearterie) Hjertet og sirkulasjonssystemet 3 a. coronaria sinistra (venstre koronararterie)

Detaljer

Langtidseffekter av kirurgisk behandling av barn med medfødte hjertefeil

Langtidseffekter av kirurgisk behandling av barn med medfødte hjertefeil Langtidseffekter av kirurgisk behandling av barn med medfødte hjertefeil En litteraturstudie av medisinstudent Aisha Jamil 1 Innholdsfortegnelse 1. Abstract...s. 3 2. Innledning s. 4 3. Metode.s. 4 4.

Detaljer

Nytt fra Direktoratet for e-helse

Nytt fra Direktoratet for e-helse Nytt fra Direktoratet for e-helse Avdeling helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 21/11-2016 Agenda Om endringer i ICD-10 Om endringer i prosedyrekodeverkene Om tilgang på informasjonsmateriell Om

Detaljer

Nytt i kodeverkene fra Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17

Nytt i kodeverkene fra Direktoratet for e-helse orienterer. DRG-forum 27/11-17 Nytt i kodeverkene fra 2018 Direktoratet for e-helse orienterer DRG-forum 27/11-17 Agenda Nytt i kodeverkene ICD-10 Prosedyrekodeverkene Nye kodingsregler (og et par gamle) Side 2 Nytt i kodeverkene fra

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister

Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt korsbåndregister 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsr egisterets

Detaljer

Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk

Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk Heparin indusert trombocytopenia (HIT syndrom). En kasustikk Lars Borgen Oskarsson V, Stavis P, Haga C, Myhre K, Fasting K Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Avd. for Bildediagnostikk/ Karkirurgisk seksjon.

Detaljer

Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015

Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015 Akuttkirurgisk virksomhet ved UNN Harstad og Narvik, 2014 des. 2015 En analyse utarbeidet av Lise Balteskard, UNN og Bård Uleberg, SKDE på oppdrag av direktør Tor Ingebrigtsen Datakilde og metode Datakilde;

Detaljer

Informasjon til sektoren høst 2015

Informasjon til sektoren høst 2015 Informasjon til sektoren høst 2015 Endringer i prosedyrekodeverkene fra 2016 Seksjon helsefaglige kodeverk, Helsedirektoratet, desember 2015 (Versjon 2) Hvem er denne bildeserien beregnet for, og hva inneholder

Detaljer

Originaltekst NCSP-N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar Rekonstruktive inngrep for facialisparese

Originaltekst NCSP-N 2009 Tillegg/Endringer Kommentar Rekonstruktive inngrep for facialisparese 1 NORSK REFERANSEGRUPPE ICD-10, NCSP/NCMP Endringer fra NCSP-N 2009 AAP Rekonstruktive inngrep for facialisparese AAP Rekonstruktive inngrep for facialisparese Operasjon for ptose av øyebyn alene,se: CBJ

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE

Metoder. Røntgen Ultralyd. CTA MRA Angiografi TEE Thorakal Aorta Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA MRA Angiografi Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Metoder Røntgen Metoder Røntgen Metoder Røntgen Ultralyd TEE CTA Angiografi MRA Transthorakal

Detaljer

Behandlingsstedets besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, 0369 OSLO Organisasjonsnummer: 914 607 493 Godkjenningsdato: 10.12.15

Behandlingsstedets besøksadresse: Sørkedalsveien 10 C, 0369 OSLO Organisasjonsnummer: 914 607 493 Godkjenningsdato: 10.12.15 Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør under ordningen fritt behandlingsvalg Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av HELFO for å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

PREOPERATIV HÅRFJERNING, SSHF Side 1 av 16

PREOPERATIV HÅRFJERNING, SSHF Side 1 av 16 G e n e r e l l e f a g p r o s e d y r e r Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 16 Gyldig til: 02.01.2016 HENSIKT... 3 OMFANG... 3 ANSVAR... 3 TILTAK... 3 METODE FOR BRUK AV ELEKTRISK HÅRKLIPPER:... 3

Detaljer

Ultralyd av normale abdominalorganer

Ultralyd av normale abdominalorganer Ultralyd av normale abdominalorganer Geir Folvik Haukeland Universitetssykehus Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd Novemeber 2014 1 Ultralyd abdomen ultralyd baseres på refleksjon fra overganger i

Detaljer

TTE: Integrert bruk av alle teknikker

TTE: Integrert bruk av alle teknikker Ekkokardiografi TTE: Integrert bruk av alle teknikker Svend Aakhus OuS Rikshospitalet Registreringer parasternalt Parasternal langakse 2D cineloop m-modemode venstre ventrikkel m-modemode aortarot og venstre

Detaljer

Medfødte hjertefeil hos nyfødte oppdaget i Troms og Finnmark, 2006-2011

Medfødte hjertefeil hos nyfødte oppdaget i Troms og Finnmark, 2006-2011 Medfødte hjertefeil hos nyfødte oppdaget i Troms og Finnmark, 2006-2011 5. åroppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Vår 2012. Forfatter: Julie Katrine Berg, MK-07

Detaljer

Venøse og arterielle sår

Venøse og arterielle sår Venøse og arterielle sår E L D B J Ø R N F U R N E S L E G E I S P E S I A L I S E R I N G K I R. A V D. N L S H B O D Ø VENØSE SÅR Epidemiologi 70% av alle leggsår 30 50% antas å være posttrombotisk

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

04.03.2015 13:35 ORT-HFD M653 - Triggerfinger NDM49 - Spalting av seneskjede i håndledd eller hånd

04.03.2015 13:35 ORT-HFD M653 - Triggerfinger NDM49 - Spalting av seneskjede i håndledd eller hånd Operasjonsdato P_operasjon P_avdeling Preopdiagkode stidspunkt Preopoprkode 04.02.2015 08:05 KIR-HFD Z302 - Sterilisering KFD46 - Bilateral vasektomi eller ligatur av ductus 04.02.2015 08:35 KIR-HFD Z302

Detaljer

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep

Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk fra høsten 21 (NOIS-6): Sårinfeksjoner etter kirurgiske inngrep Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) viser at forekomsten av sårinfeksjoner

Detaljer

Case of the month november 2015. Overlege Nora Chris9ne Tras9 Senter for angiografi og intervensjon Røntgenavdelingen UNN

Case of the month november 2015. Overlege Nora Chris9ne Tras9 Senter for angiografi og intervensjon Røntgenavdelingen UNN Case of the month november 2015 Overlege Nora Chris9ne Tras9 Senter for angiografi og intervensjon Røntgenavdelingen UNN Pasienten 68 år gammel mann Røyker Tidligere fåh diagnosen angina, men lite plaget

Detaljer

Komplikasjonsregisteret ved Gastrokirurgisk seksjon. 10 års erfaring. Geir Haarberg, Vidar Berg

Komplikasjonsregisteret ved Gastrokirurgisk seksjon. 10 års erfaring. Geir Haarberg, Vidar Berg Komplikasjonsregisteret ved Gastrokirurgisk seksjon 10 års erfaring Geir Haarberg, Vidar Berg Kontinuerlig komplikasjonsovervåking ved Gastrokirugisk seksjon Kontinuerlig komplikasjonsovervåkning ved

Detaljer

Mann 65 år operert for carcinoid og med cyanose og dyspné

Mann 65 år operert for carcinoid og med cyanose og dyspné Mann 65 år operert for carcinoid og med cyanose og dyspné When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Sherlock Holmes: The Sign of the Four, Arthur

Detaljer

RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS

RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Sven Weum Radiologisk avdeling Universitetssykehuset Nord-Norge HF Wilhelm Röntgen (1845-1923) Spektrum av elektromagnetisk stråling Oversikt abdomen Oversikt

Detaljer

INTERVENSJONSRADIOLOGI BLØDNINGSDIAGNOSTIKK OG BEHANDLING. Lillehammer 11. februar 2011

INTERVENSJONSRADIOLOGI BLØDNINGSDIAGNOSTIKK OG BEHANDLING. Lillehammer 11. februar 2011 INTERVENSJONSRADIOLOGI BLØDNINGSDIAGNOSTIKK OG BEHANDLING Lillehammer 11. februar 2011 Utredning og behandling av magetarmblødninger Venøse Øsofagusvariser Arterielle Ulcus ventriculi og duodeni Tumores

Detaljer

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00

SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014. Konsultasjon 350,00 SUN Cooperation EDUMED Klinikk Zagreb, Kroatia PRISLISTE 2014 MEDISINSKE BEHANDLINGER pris i NOK Konsultasjon 350,00 1 BRYSTOPERASJON Bryst augmentation/implantater, silikon 26.900,00 31.400,00 Korrigering

Detaljer

Nyheter i kodeverkene 2010

Nyheter i kodeverkene 2010 Nyheter i kodeverkene 2010 Mest om ICD-10 Litt om NCMP og NCSP Øystein Hebnes, KITH www.kith.no KITH KITH har det kodeverksfaglige ansvaret for nyutvikling oppdatering hjelp for de medisinske kodeverk

Detaljer

NOIS Resultater Det ble levert data fra 51 sykehus. Noen av disse overvåket flere ulike inngrep. Totalt overvåket 6 sykehus

NOIS Resultater Det ble levert data fra 51 sykehus. Noen av disse overvåket flere ulike inngrep. Totalt overvåket 6 sykehus NOIS-2012 Infeksjoner i operasjonsområde Overvåkingen gjennom Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) viser at insidensandelen av alle typer infeksjoner

Detaljer

Medfødte hjertefeil hos voksne som et tilfeldig/uventet funn hva gjør vi? Torbjørn Graven Sykehuset Levanger

Medfødte hjertefeil hos voksne som et tilfeldig/uventet funn hva gjør vi? Torbjørn Graven Sykehuset Levanger Medfødte hjertefeil hos voksne som et tilfeldig/uventet funn hva gjør vi? Torbjørn Graven Sykehuset Levanger Interessekonflikter Finansiell: Jeg har ingen penger Konsulentvirksomhet: Ingen spør meg om

Detaljer

Karkirurgi på Viscerale kar

Karkirurgi på Viscerale kar Karkirurgi på Viscerale kar Pål-Dag Line Seksjon for transplantasjonskirurgi Nyrearteriestenose - stum sykdom Hypertensjon Renin angiotensin aldosteron Dårlig medikamentell respons Potensiell kurerbar

Detaljer

Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2015

Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2015 2016 Hjerte- og karregisteret Rapport for 2015 Hjerte- og karregisteret Rapport for 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet Område for helsedata og digitalisering Juni 2016 Tittel: Hjerte- og karregisteret

Detaljer

Prikktest matpanel. Prikktest, eget materiale. Epicutantest med standardiserte prøver. Epicutantest, eget materiale. Allergenprovokasjon, peroral åpen

Prikktest matpanel. Prikktest, eget materiale. Epicutantest med standardiserte prøver. Epicutantest, eget materiale. Allergenprovokasjon, peroral åpen Prosedyrekoder hud Allergologi Prikktest luftpanel Prikktest matpanel Prikktest, eget materiale Epicutantest med standardiserte prøver Epicutantest, eget materiale Allergenprovokasjon, peroral åpen Provokasjonstest

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

10.12.2013. Klaffesykdom; Hjerteklaffer. Diagnostikk (og kontroll) Klaffesykdom (forekomst) Aortastenose. Aortastenose. andre

10.12.2013. Klaffesykdom; Hjerteklaffer. Diagnostikk (og kontroll) Klaffesykdom (forekomst) Aortastenose. Aortastenose. andre Hjerteklaffer Klaffesykdom; Årsaker, behandling og rehabilitering 4 klaffer i hjertet Aortaklaffen Mitralklaffen Pulmonalklaffen Trikuspidalklaffen Ellen H. Julsrud, lege v/rehab.avd. Feiringklinikken

Detaljer

Nytt om ICD-10 og NCMP for 2014. Øystein Hebnes, avdeling statistikk og kodeverk

Nytt om ICD-10 og NCMP for 2014. Øystein Hebnes, avdeling statistikk og kodeverk Nytt om ICD-10 og NCMP for 2014 Øystein Hebnes, avdeling statistikk og kodeverk ICD-10 Nye koder for mikrometastaser C77 Metastase og uspesifisert ondartet svulst i lymfeknuter C78 Metastase i åndedrettsorganer

Detaljer

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN

HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

NYRE-TRANSPLANTASJON i NORGE - inkl. DONASJON/NEFRECTOMI

NYRE-TRANSPLANTASJON i NORGE - inkl. DONASJON/NEFRECTOMI NYRE-TRANSPLANTASJON i NORGE - inkl. DONASJON/NEFRECTOMI OLE ØYEN Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon Avd. for Transplantasjonsmedisin OUS Rikshospitalet 1 Gjennomførte Nyre-Tx Rikshospitalet

Detaljer

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord

Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Ulike forbruksmønstre og behandlingsstrategier i ortopedi i Helse Nord Seminar for ortopeder november 2010 Klinikksjef Jens Munch Ellingsen Bård Uleberg og Lise Balteskard, SKDE Er det forskjeller...i

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Utvalgte sammendrag fra en internasjonal konferanse om Turner syndrom høsten 2000

Utvalgte sammendrag fra en internasjonal konferanse om Turner syndrom høsten 2000 Småskrift nr. 23 Utvalgte sammendrag fra en internasjonal konferanse om Turner syndrom høsten 2000 ISBN 1501-973X Innhold Forord... 3 Sammendrag 1: Genetikk ved Turner syndrom... 6 Sammendrag 2: Hjerte-/karproblemer

Detaljer

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring

Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Spesielt dersom blodtilførselen er dårlig SUS 18. april 2013 Frode Johannessen radiologisk avdeling, SUS Diabetes foten - en helsefaglig utfordring Dårlig blodtilførsel

Detaljer

Behandlingsstedets besøksadresse: Harald Pedersens gate 9, 3182 HORTEN Organisasjonsnummer: Godkjenningsdato: 6.

Behandlingsstedets besøksadresse: Harald Pedersens gate 9, 3182 HORTEN Organisasjonsnummer: Godkjenningsdato: 6. Vedlegg til vedtak om godkjenning som leverandør i ordningen fritt behandlingsvalg (FBV) Dette vedlegget bekrefter at følgende behandlingssted er godkjent av Helfo til å levere spesialisthelsetjenester.

Detaljer

FONTANSIRKULASJON EN KLINISK UTFORDRING

FONTANSIRKULASJON EN KLINISK UTFORDRING FONTANSIRKULASJON EN KLINISK UTFORDRING Gottfried Greve 1,2, Tom Roar Omdal 1 og Ansgar Berg 2,3. 1 Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus, 2 Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og 3 Barneklinikken,

Detaljer

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert.

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. GI Kurs 2014 Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. Kasus02 57 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse Barrett slimhinne og en liten polypp i ora serrata.

Detaljer

1. DESEMBER 2008 (V1.1)

1. DESEMBER 2008 (V1.1) 1. DESEMBER 2008 (V1.1) OPPDATERT ICPC-2 v.4.1 FRA 1. januar 2009 Helsedirektoratet har ansvaret for å oversette og tilrettelegge ICPC-2 til norsk. ICPC står for International Classification of Primary

Detaljer

NCMP 2008. Øystein Hebnes KITH. DRGforum 22.10.2007. www.kith.no. NCMP 2008 - DRGforum 22.10.2007

NCMP 2008. Øystein Hebnes KITH. DRGforum 22.10.2007. www.kith.no. NCMP 2008 - DRGforum 22.10.2007 NCMP 2008 Øystein Hebnes KITH DRGforum 22.10.2007 KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS Eid av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Kommunenes

Detaljer

Medfødte misdannelser hos barn behandlet ved barneavdelingen UNN -et 5 års materiale.

Medfødte misdannelser hos barn behandlet ved barneavdelingen UNN -et 5 års materiale. Medfødte misdannelser hos barn behandlet ved barneavdelingen UNN -et 5 års materiale. 5.årsoppgave i Stadium 4 Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø. Ina Parelius og Ida Aag, Kull- 03. Veileder Claus

Detaljer

Kardial ultralyd bare for kardiologer?

Kardial ultralyd bare for kardiologer? Kardial ultralyd bare for kardiologer? Takk for invitasjonen, en ære å få delta som eneste ikke-kardiolog. Spørsmålet arrangøren av symposiet har stilt er åpent og vidtfavnende. Som anesteesiolog er det

Detaljer

Aortastenose og TAVI. Marit Aarønæs MD, PhD Allmennlegekurs

Aortastenose og TAVI. Marit Aarønæs MD, PhD Allmennlegekurs Aortastenose og TAVI Marit Aarønæs MD, PhD Allmennlegekurs 14.03.17 Konvensjonell kirurgi Ca. 1500 opereres årlig for klaffsykdom i Norge Men mange har høy risiko ved konvensjonell kirurgi Aortastenose

Detaljer

Infeksjoner etter kirurgiske inngrep

Infeksjoner etter kirurgiske inngrep Ny statistikk (NOIS-4) Infeksjoner etter kirurgiske inngrep Resultater fra NOIS-4 (2008) viser at 5,8 % av alle opererte fikk en infeksjon i forbindelse med det kirurgiske inngrepet. Kun 13,3 % av infeksjonene

Detaljer

Oppgave: MED1100_OPPGAVE3_V16_ORD

Oppgave: MED1100_OPPGAVE3_V16_ORD Side 17 av 32 Oppgave: MED1100_OPPGAVE3_V16_ORD Del 1: I en minneverdig scene fra TV-serien Grey s anatomy, kommer det inn en ulykke der to pasienter er spiddet gjennom thorax av samme jernstang. Når pasientene

Detaljer

Neoadjuvant behandling for hvem?

Neoadjuvant behandling for hvem? Kurs i laparoskopisk kirurgi: Neoadjuvant behandling for hvem? Knut Jørgen Labori Seksjon for lever- og pankreaskirurgi Oslo universitetssykehus Disposisjon Forventet gevinst av neoadjuvant kjemoterapi?

Detaljer

Hjertekirurgi Norge 2014

Hjertekirurgi Norge 2014 Hjertekirurgi Norge 214 i samarbeid med Thoraxkirurgisk Forening Bakgrunn (NHKiR) er et nasjonalt kvalitetsregister hjemlet i «Hjerte- Kar forskriften» og finansiert av Helse og Omsorgsdept. via Helse

Detaljer

Case of the month mai Nora Christine Trasti Overlege Intervensjonsseksjonen Røntgenavdelingen UNN

Case of the month mai Nora Christine Trasti Overlege Intervensjonsseksjonen Røntgenavdelingen UNN Case of the month mai 2013 Nora Christine Trasti Overlege Intervensjonsseksjonen Røntgenavdelingen UNN Pasienten 35 år gammel mann Funnet ute bevisstløs og tynnkledd i minus 30 grader har sovnet utendørs

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken I vår hverdag ved sørenden av Mjøsa blandt bønder og sauer består arbeidsdagen mest av koronararterier

Detaljer

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD

SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD BODØ, 6. FEBRUAR 2009 NIFS-SEMINAR SINUS PILONIDALIS BEHANDLINGSALTERNATIVER / PRO OG CONTRA MARCUS GÜRGEN OVERLEGE KIRURGISK AVDELING SØRLANDET SYKEHUS HF FLEKKEFJORD Sinus pilonidalis er i utgangspunktet

Detaljer

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden

ACUDO Ryu. Treningsdokument. Akupunktør Nils Erik Volden ACUDO Ryu Treningsdokument Forfatter: Akupunktør Nils Erik Volden Treningnummer: 04 Dato: 02.11.2005 Treningstid: 21.00-22.00 Sted: Trondheim kampsportsenter Trener: Soke Nils Erik Volden Kontaktadresse:

Detaljer

Barn med hjertefeil på Agderbehov for habiliteringsbistand Status og utfordringer. Leif Eskedal Barnelege, SSHF

Barn med hjertefeil på Agderbehov for habiliteringsbistand Status og utfordringer. Leif Eskedal Barnelege, SSHF Barn med hjertefeil på Agderbehov for habiliteringsbistand Status og utfordringer Leif Eskedal Barnelege, SSHF Barn med hjertemisdannelser Pasientpopulasjon i Agder Behov for habiliteringsbistand Status

Detaljer

Student ID nummer:. Stasjon 11. Husk å fylle ut ditt ID nummer på toppen av arket.

Student ID nummer:. Stasjon 11. Husk å fylle ut ditt ID nummer på toppen av arket. Student ID nummer:. Stasjon 11 Husk å fylle ut ditt ID nummer på toppen av arket. En 83 år gammel kvinne innlegges akutt med høyresidig hemiparese og afasi. Det tas CT cerebrum uten intravenøs kontrast

Detaljer

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus

Årsrapport 2012 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus Årsrapport 1 Overvåking av postoperative sårinfeksjoner ved Akershus universitetssykehus 1. Hovedbudskap Dette dokumentet omtaler overvåking av sykehusinfeksjoner ved Ahus og resultater for 1. Ved Ahus

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer