Ultralyd av normale abdominalorganer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ultralyd av normale abdominalorganer"

Transkript

1 Ultralyd av normale abdominalorganer Geir Folvik Haukeland Universitetssykehus Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd Novemeber

2 Ultralyd abdomen ultralyd baseres på refleksjon fra overganger i tetthet ultralydfrekvens: 3,5-5 (-15) MHz økt frekvens: økt oppløselighet, men redusert dybdepenetrans attenuasjon (svekking) av ultralyd skyldes refleksjon, refraksjon, absorpsjon og spredning luft/gass og ben: høy refleksjonsfaktor fettvev: høy absorpsjon 2

3 Hjelpeteknikk kjenne ultralydapparatet fastende pasient full urinblære væskeinstillasjon respirasjon presse ut buken leieendring 3

4 6+ -en systematisk US-undersøkelse av abdomen Stasjon 1 Transversalsnitt i epigastriet. Aorta, vena cava, art. mesenterica superior, truncus coeliacus, pancreas og lever. Stasjon 2 Lengdesnitt epigastriet. Aorta med avgående kar i lengderetning, v.cava og retroperitoneale lymfeknuter. Magesekken (antrum) avbildes i samme lengdesnitt. Stasjon 3 Skråsnitt subcostalt. Galleblæren sees vanligvis godt med ventral, subcostal tilgang samt intercostalt fra lateralsiden. Scqanning av lever under dyp inspirasjon. Levervener. Stasjon 4 Skrå- og lengdesnitt fra hø lateralflate. Skanning av lever, portalområde, galleveier og høyre nyre med intercostal og longitudinal tilgang lateralt. Stasjon 5 Snitt fra venstre lateralflate. Milten lokaliseres intercostalt bak midtaxillærlinjen. Ve. nyre fra pol til pol i både longitudinal- og transversalplan. Halepartiet av pancreas vil ofte kunne sees fra venstre flanke gjennom milten. Stasjon 6 Transveral- og lengdesnitt over symfysen. Det lille bekken undersøkes best når urinblæren er fylt. Både prostata, rektum, uterus og evt. eggstokkene kan som regel sees Stasjon + Orienterende skanning av tarmer for å se etter target lesions eller fortykket tarmvegg. Man kan da starte i høyre fossa iliaca og identifisere distale ileum og evt appendix. Så følger man colon helt fra coecum og i distal retning ned til sigmoideum. 4

5 Organvurdering størrelse og form struktur og ekkogenisitet overflate gangsystemer blodkar bevegelse 5

6 Lever overflate/ kontur struktur og ekko (lett hyperekkogen ift. nyrecortex) ingen fokale forandringer spiss kant størrelse (unøyaktig) avrundet leverkant lever nedenfor høyre costalbue størrelse målt a.m. Kratzer right lobe angle >75º sagitalsnitt -vinkel mellom anteriore -posteriore/ inferiore begrensning left lobe angle > 45º transversalsnitt -vinkel mellom anteriore -posteriore/ inferiore begrensning segmenter 6

7 Lever 7

8 Lever størrelse a.m Kratzer største craniocaudale diameter i hø. MCL fastende, ryggleie og hø. arm under hodet maks inspirasjon 88,5% i et normalmateriale har diam. <16 cm BMI høyde kjønn Kratzer et al. J Ultrasound Med

9 Segmenter 2 lober høyre og venstre 8 segmenter: lobus caudatus 1 venstre lobe 2,3 høyre lobe 4-8 ligamentum teres ligamentum venosum ligamentum falciforme 9

10 Segmenter

11 Levervener og portalvene vv. hepaticae deler seg i spisse vinkler manglende ekko i karvegg maks diameter på 1 cm 2 cm fra innmunningen i v. cava typisk flowkurve ved Doppler (atriekontraksjon/ respirasjon) v. porta tydelig ekko i karveggen deler seg i mindre skarpe vinkler <13-15 mm? 11

12 Vv. hepaticae 12

13 Vv. hepaticae 13

14 Leverveneflow 14

15 V. porta 15

16 V. porta 16

17 Galleblære galleblære (inter-/ subcostal tilgang) fastende ryggleie/ ve. sideleie/ sittende/ stående/ inspirasjon hypoekkoisk veggtykkelse normalt <2-3 mm (grenseverdi 4 mm) ingen lagdeling av galleblæreveggen <4-5 cm i tverrdiameter (2-3 cm x 7-8 cm) 17

18 Galleblære 18

19 Galleganger Galleganger ductus hepaticus communis/ choledochus <5mm patologi >7mm normalt opp til 8-9 mm etter cholecystectomi? drei-spϋrige autobahn intrahepatiske galleganger følger v. porta (sees normalt ikke) ved dilatasjon: parallell sign / for mange snodde rørstrukturer ved tvil: farge-doppler 19

20 Galleganger 20

21 Galleganger intrahepatisk cholestase 21

22 Pancreas» transversal- og longitudinalsnitt i midtlinjen evt. tilgang til cauda gjennom milt» karakteristisk landemerke i transversalsnitt» evt. drikke 300 ml vann» stor variasjon i både størrelse og form caput <3cm/ corpus 2 cm/ cauda 2,5 cm» lokalisert fortykkelse?/ endret ekko?/ fokale forandringer?» tiltakende hyperekkogen med økende alder (fett/fibrose) normalt lett hyperekkoisk ift lever» ductus pancreaticus 1-2mm (sikkert dilatert >5mm) 22

23 Pancreas 23

24 Pancreas 24

25 Pancreasgang Doppler 25

26 Nyrer intercostal/ lumbal scan longitudinal/ transversal scan puste inn og ut parenchym lett hypoekkoisk ift lever(1/3 x 2)» måler 1,3-2 cm (cortex+medulla/ pyramider)» pyramidene hypoekkoiske (likner cyster) sinus utgjør 1/3 (samlesystem/ kar/ fett/ bindevev) lengde cm 26

27 Nyre 27

28 Nyre -hydronefrose 28

29 Milt ryggleie intercostalt og posteriort ekko som i lever maks størrelse 12 x 8 x 4cm bimilt hos 2-3% av normalbefolkningen 1-3 cm/ sirkulær/ milthilus 29

30 Milt 30

31 Urinveier/ genitalia ureteres sees normalt ikke urinblære transversal og longitudinal scan full blære volum: h x b x l x 0,5 prostata probe bak symfyse full blære 2,5 x 3 x 3,5 cm volum: h x b x l x 0,5 31

32 Urinblære 32

33 Genitalia uterus» longitudinal og transversal scan med full blære i ryggleie» hyperekkogen» endometrie -lys linje» 3 x 5 x 8 cm væske fossa Douglasi? ovarier» transversalt scan med full blære til siden for uterus» ekko som uterus» tarmer!» 1 x 2 x 3 cm 33

34 Uterus 34

35 Lymfeknuter/ binyrer/ varia lymfeknuter drueformet normale lymfeknuter kan være vanskelig å se paraaortalt i ryggleie hypoekkoisk parenchym og hyperekkoisk sinus binyrer høyre: 3 mm stor hypoekkoisk struktur bak VCI mellom lever og øvre nyrepol (intercostal) ve. sees normalt ikke ascites: Morrisons lomme og fossa Douglasi pleuravæske 35

36 Ventrikkel/ tarm luft/ gass ventrikkel» evt. drikke væske» normal veggtykkelse 2-5 mm tarm» tynntarm: 1-2 mm (d<4 cm)» colon: 1-2 mm (d<6 cm)» target lesion» high frequency ultrasound vegglag hydrocolonsonografi/ hydrotynntarmsonografi 36

37 Target lesjon ved cancer koli 37

38 Ileum terminale Folvik et al. Scand J Gastroenterol 1999;34:

39 Store kar vena cava inferior Valsalva/ kalibervariasjon/ komprimerbar aorta normalt 1,5-3,0 cm AAA ved diameter>3 cm/ trombe? truncus coeliacus arteria mesenteria superior 39

40 Vena Cava Inferior 40

41 Aorta/ truncus coeliacus/ AMS 41

42 AAA med trombose 42

43 Truncus coeliacus 43