Havarikommisjonen: fra luftfart til andre transportsektorer Synergi og erfaringsoverføring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havarikommisjonen: fra luftfart til andre transportsektorer Synergi og erfaringsoverføring?"

Transkript

1 Havarikommisjonen: fra luftfart til andre transportsektorer Synergi og erfaringsoverføring? sikkerhetsdagene I TRONDHEIM Direktør Grete Myhre Statens havarikommisjon for transport

2 HISTORIKK Virksomhetsstyring i sivil luftfart lagt til Forsvarsdepartementet Norsk Lov om Luftfart fra 1923

3 HISTORIKK Nye tanker om undersøkelser på tallet Sikkerhet som mål ikke fordele skyld og ansvar (Jimmy Lederer forløper til dagens NTSB i USA)

4 HISTORIKK Chicagokonvensjonen fra 1944 ICAOs Annex 13

5 HISTORIKK Norske forhold etter 2. Verdenskrig - fortsatt ad hoc kommisjoner Styrt av samme myndighet som hadde sikkerhetsansvar (Luftfartsdirektoratet) Påtalemyndighet med i kommisjonen

6 HISTORIKK Ny norsk forskrift 1988 Kommisjon med fast ansatte medarbeidere fra 1. januar 1989, administrert av SD. (Innebar også at påtalemyndigheten ble utelatt fra kommisjonen) Egen etat under SD fra 1. juli 1999

7 HAVARIKOMMISJONEN HISTORIKK Fra 2002 undersøker kommisjonen også jernbaneulykker (HSLB) Fra 1. september 2005 undersøker kommisjonen vegtrafikkulykker (SHT) Fra 1.juli 2008 startet undersøkelser av sjøulykker SHT er nå en nasjonal undersøkelsesmyndighet for alle transportgrener

8 SHTs MANDAT FORMÅL OG AVGRENSNING : SHT skal undersøke ulykker og hendelser innenfor luftfarts-, jernbane-, sjø- og vegsektoren. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for å kunne forebygge transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. SHT avgjør selv omfanget av de undersøkelser som skal foretas. Undersøkelsens forventede sikkerhetsmessige verdi vurderes i forhold til nødvendige ressurser.

9 UTVIKLING AV MULTIMODALE HAVARIKOMMISJONER SVERIGE OG FINLAND VAR BLANT DE FØRSTE I 1990 NEDERLAND i 1999 NORGE i 2004

10 UTFORDRINGER FIRE ULIKE HISTORIER FIRE ULIKE TRADISJONER FIRE ULIKE KULTURER EN KOMMISJON Kan dette gå bra?

11 Ulike bransjer/tradisjoner, men finnes det fellestrekk?

12 Roller og motiver i forbindelse med ulykker Havarikommisjonen Ren (uavhengig og helhetlig) sikkerhetsundersøkelse Overlevende og pårørende/etterlatte Årsak, ansvar/skyld og straff Ansvarlige organisasjoner og produsenter Intern gransking og/eller Umiddelbare reaksjoner Påtalemyndighet/politi Strafferettslig ansvar/skyld Tilsynsmyndighet/ Direktorat Umiddelbare reaksjoner/pålegg Media Sensasjon, salg og utpeke syndebukk og/eller helt Forsikringsselskaper Erstatningsoppgjør

13 SYSTEMATISK OG METODISK UNDERSØKELSESARBEID GJENNOMFØRE HOVEDUNDERSØKELSE Analysemetodikk: STEP-analyse Barriere- /årsaksanalyse Resultat fra høringer Prosess: Beskrive hendelsesforløp Identifisere sikkerhetsproblemer Kartlegge og beskrive årsakskjeder/ root causes (Identifisere årsaksforhold) Konkludere årsaksforhold Utforme sikkerhetstilrådinger som antas å gi sikkerhetsgevinst Rapportinndeling: Faktiske opplysninger Kommisjonens analyse/vurderinger Konklusjon Sikkerhetstilrådinger

14 ARBEIDSMETODER Samtaler med vitner/involverte Tekniske undersøkelser Innsamling av informasjon (eks: vedlikeholdshistorikk,produsentinformasjon, forskningsresultater, informasjon fra lufttrafikktjenesten, togledersentral, trafikksentral o.l, samt erfaringer fra brukere og tilsynsmyndigheter) Registratorer (CVR, FDR, VDR, Telloc, kjøreskive) Systemundersøkelser

15 ER DET ANDRE FORHOLD SOM ER FELLES? organisasjon oppgaver/ omgivelser individ barrierer Sikkerhetskultur Lederskapsstruktur Kommunikasjon Uforenelige målsettinger Latente feil: Kultur Utstyr Prosedyrer Turnus Stress Vedlikehold Aktive feil: Forglemmelser Overtredelser Misforståelser Glipp Mental tilstand Trening

16 Organisatorisk innflytelse organisasjons analyse undersøkelsesretning produksjonslinje Risikokontroll: Hva bør være tilstede for å redusere problemet? Lokale forhold/tekniske forhold/lover Hvilken rolle spilte mennesket i situasjonen? Hendelsesbeskrivelse risikoanalyse sosiologisk kartlegging tekniske us regelverk intervju spes. forhold begrensninger stress stepdiagram

17 UNDERSØKELSER LUFTFART Alvorlige hendelser og luftfartsulykker. JERNBANE Alvorlige hendelser og jernbaneulykker. VEI Alvorlige transportulykker (busser, tungtrafikk, farlig gods og tunnelulykker) SJØ Alvorlige sjøfarts- og arbeidsulykkeundersøkelser der det ved driften av skip er omkommet mennesker eller voldt betydelig skade på person, skip, last, eiendom utenfor skipet eller miljø.

18 Statens Havarikommisjon for Transport, SHT Grete Myhre Direktør Menneskelige Faktorer Teknologi Administrasjon Systemsikkerhet Kirsten Mulligan Avd.dir Kvalitetsstyring 8 medarbeidere Luft Roger Holm Avd.dir Bane Kurt Olsen Avd.dir Vei Rolf Mellum) Avd.dir Sjø William Bertheussen Avd.dir 7 havariinspektører 5 havariinspektører 4 havariinspektører 6 havariinspektører

19 UNDERSØKELSESPROSEDYRE Standardisering av undersøkelser skjer ved bruk av en: Definert prosess Standard terminologi Ulykkemodell Felles verktøysett Faste retningslinjer Felles opplæringsprogram

20 OPPDATERING OG FORBEDRING AV SHTs ARBEID SKJER VED: Regelmessig vurdering av spesialister innen risikovurdering og sikkerhetsanalyser (SHT er med i et evalueringsprogram) ene blir stadig oppdatert på nye undersøkelsesmetoder Tilbakemelding fra høringene er nødvendige korreksjoner og fungerer som en kvalitetssikring

21

22 FELLESTREKK FOR TRANSPORTGRENENE: SYSTEMENE ER BASERT PÅ: kommunikasjon TEAMWORK samarbeid koordinasjon disse forholdene har sin basis i etnisk kultur og profesjonskultur funksjonsnivået er avhengig av stressnivået

23 HVEM HAR ANSVAR FOR Å GJENNOMFØRE OPPGAVENE PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE? LEDELSEN? GRUPPEN? INDIVIDET?

24

25

26 HVA LEGGES DET MEST VEKT PÅ I ORGANISASJONEN? økonomi? sikkerhet?

27 CRM - hva er det? Hyppige registrerte menneskelige feil: bruker ikke tilgjengelig informasjon bruker ikke tilgjengelige ressurser slurver med regler og prosedyrer tar ikke ansvar stress prioriterer galt mangelfull kommunikasjon

28 PERSEPSJON - SANSEOPPFATNING EFFEKT AV STRESS PÅ PERSEPSJON nedsatt hørsel tunnelsyn tar bare inn begrenset informasjon mister detaljer roter med rekkefølger

29 HOLDNINGER Har tre komponenter: følelser tanker adferd

30 HOLDNINGER Holdninger er mønstre som styrer våre tanker og følelser og vår adferd i forhold til situasjoner og personer

31 HOLDNINGER Endring av holdninger: hmer kunnskap hendre gruppemedlemskap hinformasjon fra flere kilder herfaring

32 MÅL FOR FOKUS PÅ MENNESKELIGE FAKTORER Sikkerhet er første prioritet Sikkerhet skapes gjennom aktiv innsats fra alle involverte Vekt på menneskelige faktorer er et avgjørende grunnlag for sikkerhet Menneskelige faktorer er kunnskap om mennesket og menneskets møte med andre faktorer i det operative system som innebærer teknologi, lover og regler, miljø og andre mennesker

33 MÅL FOR FOKUS PÅ MENNESKELIGE FAKTORER Menneskelige faktorer må fokuseres på og utvikles til sikker atferd Det skjer gjennom sikkerhetsstyringssystemer, kontinuerlig kompetanseutvikling og trening innen HF / CRM Dette vil styrke sikkerhet og effektivitet

34 Ulykkesårsak? En mann krangler med sin kone Han stormer ut av huset, inn på nærmeste pub og drikker fire doble whisky Han bestemmer seg så for å ta en kjøretur Det er mørkt og snø på veien Bilen har sommerdekk I det mannen runder en feildosert sving i altfor høy hastighet, punkterer det ene forhjulet. Bilen raser av veien og krasjer Hva er årsaken til ulykken?

35

36 Statens Havarikommisjon for Transport, SHT Grete Myhre Direktør Menneskelige Faktorer Sigurdur Petursson Seniorrådgiver Teknologi Kåre Halvorsen Sjefingeniør Systemsikkerhet vakant Sjefingeniør Kvalitetsstyring Vakant sjefingeniør Administrasjon Kirsten Mulligan Avdelingsdirektør Anne S. Østensen Konsulent (80%) Anne Marit Hanssen Førstesekretær Aksel Norbakken IT-rådgiver Torunn Henriksen Førstekonsulent Nina Nerdrum Konsulent Grete Svee Konsulent Torunn Espe Rådgiver Luft Roger Holm Avdelingsdirektør Birger A. Bull Edith Irgens Torbjørg Gaasland Ørnulf Lien Inge Arnesen Tor Nørstegård Jon Sneltvedt Bane Kurt Olsen Avdelingsdirektør Hans Bjørnseth Johan S. Johansen Henning Johansen Tor J Vasset 60 % Marius Wold Albert havariinspektør Vei Rolf Mellum) Avdelingsdirektør Per Andreas Langeland Martin Visnes Tor Østberg Ingvild Ytrehus Atle Olaussen Sjø William Bertheussen Avselingsdirektør Bjørn Bratfoss Kurt H. Brenna Pål Brennhovd Morten Kveim Elisabeth Juel Ramos Jon Wilsgaard

37 ulykke rekonstruksjon analyse sikkerhets tilrådninger lukking Innsamling av data -vrakdeler -spor -registratorer -sertifikater -vedlikehold -prosedyrer -operasjon

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.

ÅRSRAPPORT 2008. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn. ÅRSRAPPORT 2008 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.no Forord I 2008 ble SHT en fullt multimodal havarikommisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.

ÅRSRAPPORT 2009. Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn. ÅRSRAPPORT 2009 Statens havarikommisjon for transport Postboks 213, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 89 63 00 Faks: 63 89 63 01 www.aibn.no post@aibn.no Forord Begrepet sikkerhet får stadig større plass i offentlige

Detaljer

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn Sammendrag: Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn TØI rapport 1404/2015 Forfatter: Beate Elvebakk Oslo 2015 87 sider I løpet av de siste par tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

IFE/HR/F 2009/1406. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning IFE/HR/F 2009/1406 Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning Postadresse Telefon Telefax KJELLER HALDEN Tilgjengelighet NO-2027 Kjeller NO-1751 Halden +47 63 80 60 00 +47 69 21

Detaljer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer Sammendrag: Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer TØI rapport 1269/2013 Tor-Olav Nævestad og Ross Owen Phillips Oslo 2013, 92 sider Denne rapporten gjengir

Detaljer

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2008 Sjekker sikkerheten på sjarker Side 6 10 Tar grep om ulykkesetterforskning Side 12 15 Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

ANNA BAKHILKINA BAROUTI NTNU

ANNA BAKHILKINA BAROUTI NTNU ANNA BAKHILKINA BAROUTI NTNU SIKKERHETSTILTAK ETTER STORULYKKER I NORGE. Oppfølging av rekommenderte tiltak og eventuell bruk av atferdsbaserte sikkerhetsprogrammer innenfor jernbane og sjøfart SAFETY

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer