Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88"

Transkript

1 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88 Vann s. 2, 6 og 15 Småtann s. 10 Den gode samtalen s. 12

2 i videregående i Vestfold Det ser ut til at en «vannepidemi» sprer seg over det ganske land. Tirsdag 15. mars ble vannkjølere tatt i bruk på alle videregående skoler i Vestfold. På Greveskogen videregående i Tønsberg var det ekstra mye festivitas da fylkesordfører Anne Rygh Pedersen klippet snoren og tok det første glass vann fra kjøleren mens en aula full av elever, lærere og gjester var tilskuere. Munnpleien var også der. En fornøyd gjeng: helsesøster Kjellaug Edland (fra venstre), tannpleier Lise Marie Johansen, Roy Bjelke i Vestfold Interkommunale Vannverk og folkehelsekoordinator Grete Evensen Øvrum. Tekst og foto: Reidun Stenvik Det summer av stemmer, scenen ligger åpen med spennende kulisser, og det ser ut til å være hektisk innspurt i aulaen på Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Salen er stappfull av elever, noen dresskledde menn observeres, bakerst ved siden av kantinedisken står den nye vannkjøleren. Tannpleier Lise Marie Johansen, helsesøster Kjellaug Edland og Roy Bjelke fra Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV), iført t-skjorter fra Norsk Tannvern, bemanner en stand med informasjon om vann. Og så kommer fylkesordføreren, Anne Rygh Pedersen, med kjede og det hele. Nå kan startskuddet gå. Partnerskap for folkehelse Prosjektet «Vann i videregående skoler i Vestfold» som har ført fram til åpning av vannkjølere i alle Vestfolds videregående skoler 15. mars kl. 1200, er basert på samarbeidsmodellen «Partnerskap for folkehelse» i Vestfold. Samarbeidspartnere har vært vannverkene, tannhelsetjenesten, skolehelsetjenesten, skolene, elevråd, fylkeskommunen, fylkesmannen og næringslivet. Det må være lov å si at tannhelsetjenesten har vært initiativtaker og pådriver. Den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold har samarbeidet med både VIV og de andre vannverkene om drikk vann-prosjekter fra 2003, og har i samarbeid delt ut nær vannflasker i grunnskolen. 10 godkjente partnerskapsfylker i 2005 Partnerskap for folkehelse ble i Folkehelsemeldingen fra 2003, lansert som en hovedstrategi for å styrke det lokale folkehelsearbeidet. Dette er en langsiktig satsing som regjeringen har fulgt opp i statsbudsjettet både i 2004 og I år fordeles 12,7 mill. kr til ti fylker, og midlene går hovedsakelig til å videreutvikle folkehelsearbeidet i kommunene. Målet er å styrke arbeidet ytterligere slik at det favner så mange fylker og kommuner som mulig. Hvert partnerskapsfylke har ansatt en «folkehelsekoordinator» tilknyttet rådmannens stab. Partnerskapsfylker per 2005 er Agder-fylkene, Akershus, Buskerud, Møre og Romsdal, Oppland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Vestfold og Østfold. Rektor Geir Salvesen smiler fornøyd. 2 MUNNPLEIEN NR 1/2005

3 Køen ble lang da elevene skulle fylle vannflaskene de fikk utdelt etter åpningen. Silje Merethe Hansen (fra venstre), Karina Løwe, Mari Vereide og Tuva Nodeland smiler og forsikrer oss om at nå skal de drikke mer vann og mindre brus. Tannpleier Grete Evensen Øvrum, som nå er folkehelsekoordinator i fylket, har vært en ildsjel i samarbeidet. Vi ønsket å gjøre noe i videregående skole der elevene har mange søte tilbud, både i kantiner og brusautomater, forteller hun og sier det begynte å skje noe da de fant ut at Sparebankstiftelsen DnB NOR kunne være sponsor for innkjøp av vannkjølere. Vi bruker midler på humanitært arbeid og satser på ungdom, sa Svein Lysaker fra DnB NOR under åpningen og var ikke så rent lite stolt over å fortelle at de hadde bidratt til innkjøp av 21 vannkjølere til de videregående skolene i fylket. Kaldt, reint og godt vann Fylkesordføreren takket for gaven og takket alle som hadde jobbet sammen om vannprosjektet. Det viser seg at samarbeid mellom private aktører og det offentlige kan ha stor effekt, sa hun og la til at det står et politisk initiativ bak satsingen på folkehelsearbeid i Vestfold. Jeg er glad for økt oppmerksomhet omkring ernæring, for vi blir hva vi spiser og drikker. Derfor er det så bra at elevene i våre videregående skoler kan få lett tilgang til kaldt, reint og godt vann, sa Anne Rygh Pedersen, erklærte prosjektet for åpnet og klippet snoren rundt vannkjøleren på Greveskogen videregående skole. Vannkø Så testet fylkesordføreren vannet før elevene fikk hver sin vannflaske og stilte seg i kø for å fylle flaskene. Imens får Munnpleien teknisk informasjon om vannkjølerne som er innkjøpt etter at Vannverket hadde vurdert flere ulike typer. Kjøleren har en kapasitet på 120 liter i timen og et filter som renser vannet på vei inn i maskinen. Filteret skiftes bare en gang i året og gjør at vannkjøleren får lengre levetid. Og da undervisningen skulle starte igjen etter en time, står fortsatt mange elever i kø. Noen har også vært med på vannsmaking for å kjenne forskjell på Olden, Imsdal og springvann fra Vestfold. Patriotene holdt selvsagt en knapp på Vestfold-vannet og det er helt gratis for elevene. Fylkesordfører Anne Rygh Pedersen har klippet snoren rundt vannkjøleren og smakt på vannet. Hun synes folkehelsearbeid er viktig og håper at godt og lett tilgjengelig vann skal utkonkurrere søte drikker. MUNNPLEIEN NR 1/2005 3

4 Sparebankstiftelsen med nærmiljømidler 21 vidergående skoler i Vestfold har fått midler til innkjøp av vannkjølere fra Sparebankstiftelsen DnB NOR. Men Vestfold er ikke alene om dette tilbudet. Samtlige videregående skoler i Sparebanken NORs gamle kjerneområde på Østlandet har fått tilbud om kroner for å installere kaldtvannsautomater. Sparebankene har lange tradisjoner for å tilbakeføre en andel av sitt overskudd til lokalsamfunnet. Tradisjonen går tilbake til etableringen av de første sparebankene tidlig på 1800-tallet, og er nedfelt i Sparebankloven. Denne tradisjonen videreføres gjennom Sparebankstiftelsen DnB NOR. Stiftelsens formål er blant annet å gi bidrag til allmennyttige formål, og det er Sparebankstiftelsens generalforsamling som hvert år fastlegger størrelsen på det samlede beløp stiftelsen kan bruke til gaver. Årlig blinkes ut ett eller flere gaveformål. For 2005 har stiftelsen besluttet at midlene i hovedsak går til kulturminneformål og til tiltak for ungdom mellom 13 og 18 år. Det er to søknadsfrister hvert år, 15. mars og 15. september. Formål som faller utenfor er: Partipolitiske aktiviteter, tiltak i utlandet, tilskudd til løpende drift og tradisjonell veldedighet. Stiftelsen vil ikke gi generelle bidrag sentralt til landsdekkende veldedige organisasjoner. Mer om Sparebankstiftelsen kan du lese på no. Her kan man også laste ned søknadsskjema. Her er det betydelige midler å hente. Vannverkene en god samarbeidspartner i folkehelsearbeidet NORVAR er kommunenes interesseorganisasjon innenfor vann og avløp (VA). NORVAR skal arbeide for at VA-verkene aktivt samarbeider for å gi befolkningen et godt drikkevann. NORVAR er derfor også å regne med som samarbeidspartner i folkehelsearbeidet. NORVAR-prosjektet «Drikkevannsinformasjon» gjennomføres i 2004/2005. Målet med prosjektet er å utvikle nytt informasjonsmateriell samt revidere eksisterende materiell, som vannverkene vil ha nytte av i kontakten med politikere, abonnenter, presse og skolebarn. Som ett av flere tiltak er det utarbeidet en tegneseriebrosjyre og klistremerker om DRIKKEVANN. Barn og unge skal bevisstgjøres om fordelene ved å drikke vann. Samtidig får voksne lesere, gjennom undertekster i brosjyren, faktainformasjon om vannforsyning. Dette materiellet tilbys til trykkekostnad, slik at kommunene/ vannverkene kan bestille ønsket antall eksemplarer og selv distribuere til egne abonnenter. Materiellet er også godt egnet til å deles ut til skoleklasser, ved besøk på vannverkene etc. Vi oppfordrer kommunene/ vannverkene til å benytte denne anledningen til å markedsføre det gode drikkevannet vårt overfor befolkningen, sier Toril Hofshagen i NORVAR BA. Demo-versjoner og bestillingsskjema kan lastes ned fra informasjon_om_va/brosjyrer 4 MUNNPLEIEN NR 1/2005

5 MUNNpleien nr 1/2005 Årgang 88 ISSN Utgiver: Norsk Tannvern Besøksadresse: Chr. Krohgsgt. 34, Oslo Postadresse: Postboks 9341 Grønland 0135 Oslo Telefon Telefaks Redaktør: Gerd Marit Brandt Redaksjonsutvalg: Reidun Stenvik, tannlege Agnes Haugan, tannpleier Bladet utkommer med to nummer i året. Opplag: Abonnementspris: Enkeltperson 295 kr/år Institusjoner 590 kr/år Abonnement løper til skriftlig oppsigelse er mottatt. Det som står i signerte artikler, står kun for forfatternes egen regning og må ikke oppfattes som uttrykk for Norsk Tannverns syn. Ettertrykk er tillatt når kilde og forfatter oppgis. Produksjon: Trine Suphammer AS Trykk: Merkur Trykk A/S Vann vinner venner og venner trenger vi I dette nummeret av Munnpleien bringer vi omtale av vannprosjekter i tre fylker og vi vet at det også i andre fylker foregår mye spennende samarbeid rundt «vann som tørstedrikk». Tilnærmingen er forskjellig, men felles for arbeidet som pågår er at tannhelsetjenesten samarbeider med ulike etater og faggrupper. Tidligere har vi kanskje først og fremst regnet helsetjenesten og skolene som aktuelle partnere i det helsefremmende arbeidet, men det viser seg at en organisasjon som sikkert har vært ukjent for tannhelsefolket, NORVAR, er en nyttig alliert. Dette er en paraplyorganisasjon for vann- og avløpsverkene i kommunene, som arbeider for at befolkningen skal få et sunt og godt drikkevann. NORVAR oppfordrer kommuner og vannverk om å markedsføre det gode drikkevannet vi har her i landet. For Norsk Tannvern som foretrekker å si «ja til vann» istedenfor «nei til brus», er denne organisasjonen en perfekt alliert. At Sparebankstiftelsen DnB NOR gir bidrag til allmennyttige formål og har «sponset» vannkjølere til alle de videregående skolene i Vestfold viser at også private aktører kan bidra til beste for folkehelsen. Allianser eller partnerskap er nettopp det som skal gjøre susen i folkehelsearbeidet framover. I Folkehelsemeldingen ble ideen om partnerskap mellom offentlige instanser og frivillige organisasjoner lansert, med løfte om statlige tilskudd til arbeidet. Nå viser det seg at fylkene kjemper om å bli såkalt partnerskapsfylke, men som vi ser i reportasjen fra Telemark fortsetter folkehelsesatsingen der, selv om de ikke kom med på listen over partnerskapsfylker i år. Jeg registrerer at det i kjølvannet av Folkehelsemeldingen har dukket opp spennende prosjekter der mange spiller med på laget. Dette er bra for Sosial- og helsedirektoratets prosjekt «Tenner for livet» som har vært omtalt flere ganger i Munnpleien. Takket være prosjektet sendes bladet til helsestasjoner, videregående skoler med helse- og sosialfag og sykepleierutdanningene. Tannhelsetjenesten trenger allierte, og vi håper at våre reportasjer og artikler kan oppmuntre og gi ideer til samarbeid. Barnehagene er en annen viktig arena for folkehelsearbeid, og vi venter spent på evaluering av barnehagekampanjen «Små tenner» i regi av Pedagogisk Forum/365 grader. Spennende blir det også å se resultatene av Sosial- og helsedirektoratets undersøkelse av kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene, der det også er tatt inn noen spørsmål som angår tannhelse. Forhåpentlig kan vi bringe mer stoff om barnehagene i neste nummer av Munnpleien. Til slutt vil jeg oppfordre til å ta en titt på vårt nettsted Der finner du blant annet mer informasjon om foreningen og vår materielloversikt. Munnpleien legges ut i fulltekst så snart det er sendt til dem som får det i posten. Forsidefoto: Bente Roestad MUNNPLEIEN NR 1/2005 5

6 Vannprosjektet i Sør-Trøndelag: Vann som tørstedrikk Det var fylkestannlegen som høsten 2003 tok initiativ til det som er blitt kalt «Vannprosjektet i Sør- Trøndelag». Hun fikk etablert en prosjektgruppe bestående av sju tannpleiere fra Den offentlige tannhelsetjenesten. De har dratt lasset og har nå avgitt en evalueringsrapport om prosjektets første år, men de har hatt mange gode hjelpere. Dette har virkelig vært en dugnad for vann. Tekst: Reidun Stenvik Høsten 2003 inviterte fylkestannlege Inger Meløe i Sør-Trøndelag samtlige tannpleiere i Den offentlige tannhelsetjenesten til en serie arbeidsmøter for å få en samkjøring av det helsefremmende og forebyggende arbeidet i fylket. Målet var at tannpleierne skulle komme fram til et prosjekt for hele fylket som ikke var snevert knyttet til tannhelse, men hadde et folkehelseperspektiv. Valget falt på vann som tørstedrikk, og dermed var fylkets vannprosjekt etablert. Prosjektgruppe Det ble dannet en prosjektgruppe bestående av sju tannpleiere, én fra hvert distrikt, forteller Siri Øwre som nå er prosjektleder for det videre arbeidet og fortsetter: Det første året hadde vi flat struktur og ingen leder; det viste seg å være litt upraktisk at ingen hadde et overordnet ansvar for framdriften i prosjektet, så fra 2005 er jeg blitt leder. Planleggingen som startet høsten 2003, ledet fram mot prosjektstart på «Verdens vanndag» den 22. mars Vi ønsket å lansere vann som den ideelle tørstedrikk og hadde elever i ungdomsskolen og videregående skole som målgruppe, sier hun og forteller at forarbeidet bestod i å innhente data fra skolene, utarbeide informasjonsbrev til rektorer, foreldrerådenes arbeidsutvalg, elevråd, kommunene, folkehelserådgiver hos fylkesmannen, regional utvikling i fylkeskommunen og aktuelle etater i Trondheim kommune. Dessuten tok vi raskt kontakt med medielinja på Brundalen videregående skole for å få hjelp til å utarbeide materiell 6 MUNNPLEIEN NR 1/2005

7 City syd På den internasjonale vanndagen 22. mars hadde Vannprosjektet stand på butikksenteret City syd utenfor Trondheim. Fra venstre Frode Selvik, Trondheim kommune, Avd. byteknikk, tannpleier Kirsten S. Skogstad, Tannhelsetjenesten i Sør- Trøndelag og Tor Arne Alseth, FNsambandet. Foto: Turid Forvemo Vannprosjektet i Sør-Trøndelag Mål: Å øke forbruket av vann som tørstedrikk og tilgjengeligheten til godt vann. Målgruppe: Elever i ungdomsskole og videregående skole i fylket (del 1) og ungdom i idrettslag (del 2). som en egen vannlogo, plakater, klistremerker, «buttons» og ikke minst en powerpointpresentasjon om vann, legger hun til. Vått og villig godt og billig Vi møtte stor velvilje på Brundalen, og to elever ble utplassert her hos oss for å hjelpe prosjektgruppa med slagord og utforming av materiellet. I og med at disse elevene selv var en del av målgruppa, var deres synspunkter viktig i prosessen, sier Siri Øwre som er svært godt fornøyd med dette samarbeidet. De tre forskjellige plakatene hadde følgende tekst: «vått og villig, godt og billig vann fra springen», «Jeg driver med kungfo og drikker derfor H2O» og «Vern om din kropp, putt vann i din kopp». Dessuten hjalp elevene til med å utforme et eget powerpoint- program om vann for å informere elevene om vannets velsignelser. Dette programmet er kopiert på CD og spredd over hele fylket. Tanken er at skolene skal kunne bruke dette videre uten Tannhelsetjenestens medvirking, forklarer Øwre. Dette programmet finnes for øvrig på nettstedet til fylkeskommunen www. stfk.no, og etter hvert vil et eget nettsted www. vannprosjektet.no ha både informasjon og materiell tilgjengelig. Dette ligger allerede på nettet, men studentene ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HIST) som skal videreutvikle det, skal gå løs på denne oppgaven i løpet av våren. «Enkelt og lite tidkrevende» Ifølge evalueringsrapporten var det en forutsetning fra Tannhelsetjenestens side at prosjektet skulle være enkelt og lite Prosjektgruppe: Tannpleierne Åshild Buås, Turid Forvemo, Unni Staven Haugen, Barbro Holmgren, Kine Nerli, Thea Pettersen, Sølvi Sandø, Siri Øwre og Marit Øverkil, Tannhelsetjenesten i Sør- Trøndelag (del 1 og 2). Samarbeidspartnere: Fylkeskommunen, fylkesmannen, Trondheim kommune, FN-sambandet, skolene, kommunene i fylket. Produksjon av materiell og faglig bistand: Medielinja ved Brundalen videregående skole, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) og MI Markeds Instituttet. MUNNPLEIEN NR 1/2005 7

8 tidkrevende. For Munnpleien kan det se ut som dette ble et omfattende prosjekt, men takket være et utmerket samarbeid og dugnadsånd fra mange etater, har de klart å dekke hele fylket. Plakater og annet materiell ble sendt til alle tannklinikker og skoler. Vi har hatt god dialog med helsesøstrene som er viktige forbundsfeller, og de var sammen med tannpleier i presentasjonen for annet nøkkelpersonell på skolene, men de fikk ikke det materiellet vi sendte til tannklinikkene og skolene, sier prosjektlederen som regner med at dette skal la seg ordne i årets prosjekt. Idrettsungdom I begynnelsen av mars ble vannprosjektets del 2 presentert på et møte i Trondheim. Ungdom er fortsatt målgruppe, men nå skal man nå dem gjennom samarbeid med idrettslag og sportsklubber. Både fylkeskommunen og fylkesmannen støtter opp om prosjektet. Dette er en stor dag for fylkeskommunen og en stor dag for folkehelsen. Det er meget gledelig at vi har så kreative medarbeidere som går i gang med dette, sa Olav Huseby, gruppeleder for Ap i fylkestinget, under åpningen og fikk støtte av Jorunn Lervik fra Fylkesmannens miljøavdeling: Vi jobber aktivt for å få en sunnere ernæring. At vi kan bringe vann inn i helsesammenheng på en slik måte, er flott. Folkehelsearbeid er et prioritert område, derfor har vi støttet dette prosjektet, uttalte hun. Viktige hjelpere i årets prosjekt er høgskolestudentene i næringsmiddelteknologi som har gjennomført en spørreundersøkelse i idrettslagene og skal foreta evalueringen av prosjektet. Dessuten har studenter ved MI Markeds Instituttet bistått med grafisk utforming. Ønske om kaldt vann Siri Øwre sier at det er samarbeidet med idrettslagene som skal prioriteres i år og legger til: Vi håper at prosjektet skal leve sitt eget liv rundt om på skolene og holdes i live ved hjelp av gymlærere og helsesøstre. Det er ikke tvil om at elevene også er interessert, men satsingen blir nok ikke knyttet til den internasjonale vanndagen fordi skolene foretrekker å 8 MUNNPLEIEN NR 1/2005 Møte om fase 2 Vannprosjektets del 2 ble presentert på et møte i Trondheim 11. mars. Her noen av de aktive prosjektarbeiderne: Foran fra venstre tannpleier Sølvi Sandø, student Tonje Julin Eidshaug, student Hilde Volden og bak fra venstre student Jane Johannesen, tannpleier og prosjektleder Siri Øwre, tannpleier Thea Pettersen og student Silje Hegle Kalland. Studentene kommer fra HIST (Høgskolen i Sør- Trøndelag). Foto: Karl-Henrik Linder legge det til skolestart. Og selvfølgelig skal tannpleierne og tannhelsetjenesten fortsatt være støttespillere. Evalueringen viste at vann var lett tilgjengelig på alle skoler, men kaldt vann var en mangelvare. Derfor kan det bli en oppgave i det videre arbeidet å finansiere vannkjølere rundt om på skolene. City syd Men vanndagen i år ble i hvert fall markert med stand på kjøpesenteret City syd utenfor Trondheim. Der stod representanter for Den offentlige tannhelsetjenesten sammen med folk fra Trondheim kommune, Avd. byteknikk og FN-sambandet for å informere om vann og dele ut vannflasker. Restlageret av vannflasker fra i fjor ble revet bort i løpet av en time. Kanskje ikke så rart når det var skolefri og City syd er et travelt og godt besøkt senter. Møteplass for folke Utfordri Over 400 deltok 1. april på Sosial- og helsedirektoratets årlige folkehelsekonferanse. Aldri har interessen for folkehelsearbeid vært større, sier assisterende direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Hun var møteleder for konferansen. Møteplassen ble første gang arrangert i 2001 (Forebyggingsforum). Neste gang var i 2004 og «Møteplassen» er nå etablert som en årlig konferanse for alle aktører innen folkehelsearbeid, både frivillig og offentlig sektor. Møteplassen skal legge til rette for at alle aktører innen folkehelsearbeid skal få informasjon og inspirasjon for å styrke samarbeidet om det lokale folkehelsearbeidet og få oversikt over hva de ulike aktører bidrar med. Partnerskap for folkehelse gikk som en rød tråd gjennom hele konferansen, og helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen, som åpnet konferansen, benyttet anledningen til å offentliggjøre to nye partnerskapsfylker, nemlig Buskerud og Oppland. Folkehelserådgiver Jorunn Lervik og rådgiver Anders Aasheim hos henholdsvis fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Troms mener Møteplassen nå begynner å finne sin form.

9 helse 2005: ger for Norsk Tannvern Gjennom plenumsforedrag og parallellsesjoner ble deltakerne presentert utfordringer når det gjelder folkehelsen, men også mobilisering av frivillig sektor. Innledere var generalsekretær Jonas Gahr Støre, Røde Kors, generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, leder av Kommunenes Sentralforbund Halvdan Skard, fylkesmann Anne Enger Lahnstein, Østfold og direktør Bjørn-Inge Larsen, Sosial- og helsedirektoratet. Bjørn-Inge Larsen presenterte utfordringene når det gjelder røykeslutt, sunnere kosthold, alkohol, fysisk aktivitet og psykisk helse. Kjente problemstillinger, men tross kampanjer og forebyggende tiltak de siste 20 årene er utfordringene ikke blitt mindre snarere tvert om. Et tankekors for alle som er opptatt av folkehelsearbeid. Jonas Gahr Støre og Anne Lise Ryel snakket begge om alliansene frivillig og offentlig sektor, men også om allianser mellom de frivillige organisasjonene. Det siste er ikke minst viktig i en tid der frivillig sektor lett kan bli en sovepute for fattige rådmenn. Frivillig sektor kan ikke utføre lovpålagte oppgaver vi må være på vakt mot fattige rådmenn, sa Jonas Gahr Støre. MEN, fortsatte han, det ligger et stort utappet potensial når det gjelder partnerskap med frivillig sektor dersom man har forståelse for den sosiale kapitalen. Fokus må være: «Jeg gjør noe for deg uten å forvente noe tilbake fra deg, men i visshet om at det er andre som vil stille opp for meg når jeg trenger det». Folks vilje til frivillighet er ikke blitt mindre den er økende hvis vi legger til rette for å bruke dem på deres egne premisser, sa Gahr Støre. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Jonas Gahr Støre hadde mye å snakke om med direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet. Sosial ulikhet og helse Forskning viser at folk flest lever lenger og har bedre helse jo lengre utdannelse og høyere inntekt de har. En av utfordringene i Stortingsmelding nr 16 (2002/2003), Folkehelsemeldingen, er å redusere forskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn. Dette fordrer brede satsninger som involverer aktører på ulike nivåer og innen ulike sektorer. Dette var utgangspunkt for en av parallellsesjonene under konferansen. Spesiell interesse vakte foredraget til Arild Aambø fra Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse. Sett fra frivillighetens ståsted hva kan de frivilliges rolle være i et bredt folkehelsearbeid som setter sosiale ulikheter på dagsorden? var spørsmålet han prøvde å besvare gjennom erfaringene de har gjort i bydel Tøyen når det gjelder å nå nye landsmenn med våre helsebudskap. Erfaringene fra Aambøs prosjekt har også bidratt ved tannhelseprosjektet «De naturlige hjelpere» rettet mot innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn i Oslo Norsk Tannvern har nå også tatt utfordringen og inngått et samarbeid med Aambø ikke minst med bakgrunn i resultatene fra SMÅTANN-undersøkelsen. Dette kommer vi mer tilbake til i neste nummer av Munnpleien. Fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anne- Cathrine Seland (t.v.) og styreleder i Norsk Tannvern, Reidun Stenvik, ble enige om at de har mye å samarbeide om. Tekst og foto: Trine Suphammer MUNNPLEIEN NR 1/2005 9

10 SMÅTANNundersøkelsen 2004 SMÅTANN Et samarbeid mellom Tannhelsetjenesten Oslo KF, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Norsk Tannvern innvandrerbarna Foto:Anne-Line Biberg Forskningsprosjektet Småtann er økonomisk støttet av Helse- og Rehabilitering Norsk Tannvern en utfordring Innsamlingen av data er for lengst over, og stipendiat Marit Slåttelid Skeie har analysert data, skrevet artikler og legger nå siste hånd på sitt doktorgradsarbeid der resultatene fra første fase av SMÅTANN inngår. Forskning tar tid, så det er ennå for tidlig å få svar på alle spørsmål og hypoteser. Når arbeidet er innlevert, vil hun gå videre og se de to datasettene, fra 2002 og 2004, i sammenheng. Ikke minst er det mye spennende materiale fra spørreundersøkelsen å forske i. Munnpleien har bedt hennes veileder, professor Ivar Espelid, om en oppsummering og foreløpig konklusjon. Hva er ditt hovedinntrykk etter at undersøkelsen nå er avsluttet og alle dataene ligger der, dels analysert og dels på venteliste, spør vi. Det er mangefasettert og mye å gripe fatt i, men det som overrasket mest er den store ulikheten i tannhelse mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn, sier Espelid og fortsetter: Vi regnet med at det skulle være forskjeller, men når vi definerer «innvandrerbakgrunn» som barn av ikke-vestlig mor og «ikke-innvandrere» som barn med vestlig mor, ser vi dramatisk ulikhet. Ved undersøkelsen i 2002 var bare halvparten av innvandrerbarna kariesfri som 3-åring mens 84 % av de med vestlig mor ikke hadde et eneste hull. Tilsvarende tall for 5-åringene var 11,4 % og 52,5 % uten hull. Hele 34 % av innvandrertreåringene har behov for fyllingsterapi og bare 4 % av ikke-innvandrere. Hva er årsaken til denne ulikheten? Vi har ikke avsluttet analysene, men det ser ut til at holdninger til hygiene og kosthold samt noe vi har kalt «parental indulgence», som kan oversettes med foreldrenes ettergivenhet, kan forklare mye. Mange fremmede kulturer, særlig muslimske, har et annet syn på barneoppdragelse enn oss, noe som fører til at foreldre ikke vil sette «hardt mot hardt» for eksempel for å gjennomføre tannpuss, eller si nei til søte drikker om natten. Ivar Espelid finner fram to såkalte Lorenz-kurver (fig. 1 og 2) som illustrerer, ikke bare forskjellen mellom de to gruppene men også fordelingen av karies innen den enkelte gruppe. Her ser du langs x-aksen total mengde karies (dmfs) i gruppen og prosent individer på y-aksen, forklarer han. Dette viser at den skjevfordeling av sykdom som man vanligvis finner i en norsk populasjon, dvs. at en liten andel har mye sykdom, ikke gjenspeiles i innvandrergruppen. Eksempelvis har ca. 20 % av 5-åringene med innvandrerbakgrunn 50 % av all karies mens ca. 8 % av de vestlige barna har 50 % av all karies i sin gruppe. Noe annet jeg kan trekke fram, sier professor Espelid, 10 MUNNPLEIEN NR 1/2005

11 Professor Ivar Espelid foredrar om SMÅTANNundersøkelsen for Norsk Tannverns kontaktutvalg for forebyggende og helsefremmende arbeid. Foto: Trine Suphammer Tekst: Reidun Stenvik er at store kliniske prosjekter ofte «undervurderes» under planleggingen. Det er så mange detaljer som skal passes på og tas hånd om, men dette prosjektet var så preget av dugnadsånd at det gikk bra likevel. Jeg er imponert over tannpleierne som foretok den kliniske undersøkelsen, og det gikk sport i å få inn så mange utfylte spørreskjema som mulig. Norsk Tannvern ved daglig leder hjalp til, og selvsagt har det krevd mye innsats av stipendiat Marit. Hva tenker du SMÅTANN kan føre til videre? Selvsagt må alle data utnyttes og artikler produseres. Det kommer for øvrig en artikkel i Tannlegeforeningens Tidende om ikke så lenge om endringene fra 2002 til Og så synes jeg det ville være fint å sette i gang små studier på effekt av forskjellige forebyggende tiltak. Ikke minst burde det være interessant i Oslo å prøve ut tiltak spesielt for innvandrergruppene. Det er virkelig en stor utfordring. Har du noe å tilføye til slutt? Ja, det må være at det forebyggende arbeidet må forankres i ledelsen, både i tannhelsetjenesten og i tjenester vi skal samarbeide med. Når det gjelder småbarn og forebygging, står helsestasjonen sentralt. Her må tannhelsetjenesten være pådriver, ta initiativ og inngå avtaler. Og dette må skje på ledernivå og være forpliktende, slik at det ikke er avhengig av de ildsjeler som til enhver tid arbeider i tjenesten. Dessuten må det settes tannhelsemål, sier den travle professoren før han går til neste møte. SMÅTANN Småbarns tannhelse hvordan snu en negativ utviklingstrend? Et samarbeidsprosjekt mellom de odontologiske fakultetene, Norsk Tannvern og Tannhelsetjenesten Oslo KF. Finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering og økonomisk støtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektleder: stipendiat Marit Slåttelid Skeie. Veileder: professor Ivar Espelid. Hovedmål: å avdekke faktorer som har betydning for førskolebarns tannhelse til bruk i forebyggende helsearbeid. Delmål: spore utviklingstendenser i perioden og undersøke mulige ulikheter mellom barn med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Sju kalibrerte tannpleiere foretok klinisk undersøkelse av 3- og 5-åringer i Oslo (supplert med røntgen (BW) på 5-åringene. Barnas foreldre ble også bedt om å besvare et spørreskjema. Samlet antall barn: 775 i 2002 og 748 i Undersøkelsen i 2002 inngikk i en større internasjonal studie. Stipendiat Marit Slåttelid Skeie har vært prosjektleder for SMÅTANNundersøkelsen. Foto: Ellen Beate Dyvi MUNNPLEIEN NR 1/

12 DETTE ER NORSK TANNVERN En frittstående forening som arbeider for en god tannhelse. Medlemmer er tannleger, tannpleiere, helsesøstre, apotek, skoler, organisasjoner og bedrifter. Styret velges for 2 år av generalforsamlingen. Medlemskap koster kr 295,- per år for enkeltmedlemmer og kr 590,- per år for institusjoner. Bedrifter etter avtale. DETTE FÅR DU HOS NORSK TANNVERN Bladet Munnpleien. Informasjonsmateriell. Pedagogisk materiell. Pedagogisk veiledning. Produkter som profilerer tannhelse. Seminarer. NORSK TANNVERNS STYRE LEDER: Reidun Stenvik, tannlege. NESTLEDER: Bjørn Horgen Ellingsen, direktør Tannhelsetjenesten Oslo KF. STYREMEDLEMMER: Tove Bakken, leder Norsk Tannpleierforening. Morten Rolstad, informasjonssjef Den norske tannlegeforening. VARAMEDLEMMER: Anne Ingrid Saghaug, ledende tannpleier. Kirsten Halonen, overtannlege. NORSK TANNVERN Besøksadresse: Chr. Krohgs gate 34 Postboks 9341 Grønland 0135 Oslo Tel Fax E-post: Internett: 12 MUNNPLEIEN NR 1/2005 Som tannpleier kan jeg virke på mange arenaer, sier Lise Bjerkemyr i Sarpsborg tannhelsedistrikt. Foto: Trine Suphammer Helsekilden er etablert som en del av det såkalte Folkehelseprogrammet som består av fylkeskommunen og ni samarbeidskommuner. Østfold er et av de 10 partnerskapsfylkene. Hele våren er fullbooket og i løpet av 2005 vil vi ha kurset østfoldinger, rundt halvparten barn, forteller Renate Rosén Skinne som er leder av senteret. Med seg i teamet har hun Ethel Fjellbakk og Bente Brandstorp (deltid). To og en halv stilling betyr en travel hverdag. Siden august i fjor har trioen arrangert kurs innen kropp, sjel og miljø for barn og unge, lærere, helsepersonell og foresatte. De voksne får opplæring i Helsekildens metoder. Hensikten er å lære barn å ta sunne livsstilsvalg. Det viktigste er at deltakerne selv skal være aktive, og lære gjennom opplevelser og oppdagelser. Kurset skal også skape nysgjerrighet, gi inspirasjon og åpne for nye muligheter, forteller Renate Rosén Skinne. Respekt mellom mennesker Helsekildens arbeidsmetoder bygger på et respektfullt møte mellom mennesker. Her kan alle delta med sine tanker og funderinger uten å bli neglisjert eller kommentert. Deltakerne gis mulighet til å reflektere over egne ståsted og egne beslutninger. På Helsekilden finnes det også rekvisitter som bidrar til nysgjerrighet som igjen skaper forundring og vekker interesse. De benytter seg også av dramapedagogiske hjelpemidler som problemløsningsverktøy. Disse kan deltakerne prøve ut for ulike løsninger av kjente konfliktfylte situasjoner. Helsekilden er den eneste virksomheten av sitt slag i Norge. Den gode s Fylkestan går Skal vi nå frem med vårt tannhelsebudskap er pedagogiske veier, tenke bredt og være endring ikke sen om å invitere med seg tannpleierne da helsepedagogisk undervisningssenter som bygg Ethel Fjellbakk (t.v.) er dramapedagog og har stor erf rettet mot ungdom. Renate Rosén Skinne er helsesøst folkehelsevitenskap. Tredje person i teamet er Bente helse- og omsorgsfag. Her viser Ethel og Renate noen pedagogikken utøves. Foto: Trine Suphammer Mer informasjon: www. ostfoldhelsa.no eller tlf e-post:

13 amtalen om tannhelse nlegen i Østfold nye veier vi avhengige av å forstå hvordan klientene tenker. Vi må gå nye sorientert, sier fylkestannlege i Østfold, Kari Brandal Backe. Hun var Folkehelseprogrammet i Østfold etablerte «Helsekilden» et unikt er på delaktighet og opplevelse. Tekst: Trine Suphammer ring innen prosjektarbeid er med videreutdanning i Brandstorp som har bakgrunn innen av de effektene som brukes når Kari tok med tannpleierne Blant helsepersonell som har vært på kurs er fylkestannlege Kari Brandal Backe og hennes ni tannpleiere i Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold. Metodikken ved senteret er enkel, men desto mer spennende. Skal vi nå frem med vårt tannhelsebudskap, er vi avhengige av å forstå hvordan klientene tenker. Vi må gå nye pedagogiske veier, tenke bredt og være endringsorientert, sier Kari Brandal Backe. Jeg synes vi har hatt stor nytte av kurset. Enhver sitter inne med mye ressurser, men samlet har vi enda mer, og vi må lære oss å dele kunnskap med hverandre, sier fylkestannlegen. Kari synes også det er flott at denne virksomheten ligger så nært. Vi er blitt så vant til at vi må til Oslo for å lære, men her har vi ved enkle grep fått et unikt tilbud i vårt eget nærmiljø. Håper vi kan få til et bredere samarbeid med aktørene på Helsekilden, sier hun. Flere arenaer Tannpleier Lise Bjerkemyr i Sarpsborg tannhelsedistrikt var en av dem som fikk være med på kurset. Klinikken er ikke et spesielt godt sted for informasjon om forebyggende tannhelse, men som tannpleier kan jeg virke på flere arenaer på helsestasjonen, i skolen osv. og vi ønsker å bli brukt i bredere sammenhenger. Vi er stort sett trygge når vi jobber innen eget felt, men kanskje mer usikre når vi beveger oss på arenaer utenfor klinikken. På kurset fikk vi testet oss i situasjoner vi normalt ikke takler like godt, sier Lise Bjerkemyr. Skal vi få gjennomslag i det forebyggende tannhelsearbeidet, må vi endre taktikk, sier fylkestannlege i Østfold, Kari Brandal Backe. Foto: Gerd Marit Brandt Her i Østfold er vi så få tannpleiere at det er viktig at vi som gruppe står samlet og stoler på hverandre. Det gir oss fleksibilitet og større ressurser for utadrettet virksomhet. Jeg synes vi fikk mye igjen for denne dagen i Helsekilden. Vi ble presentert for enkle tiltak og øvelser som skal til for å skape trygghet i en gruppe. Likeledes at jeg som ressursperson er med på å synliggjøre viktigheten av hver enkelts innsats i en større gruppe. Dette er ting det er viktig å ha med seg når vi er i dialog med andre faggrupper. Vi må være enige om hvilke metoder som skal brukes for å oppnå best mulig resultater i befolkningen totalt sett, sier Lise Bjerkemyr. MUNNPLEIEN NR 1/

14 Stor entusiasme i Telemark for å bli partnerskapsfylke Telemark fylkeskommune ønsker å være et partnerskapsfylke, men tross stor entusiasme og god planlegging fikk de ikke departementets godkjennelse da midlene ble delt ut tidligere i år. Dette demper imidlertid ikke entusiasmen for å utvikle partnerskap/ folkehelsekjeder mellom myndigheter og frivillige organisasjoner. Nå utarbeides folkehelseprogrammet med deltakelse fra samtlige aktører. Planen skal være delplan til fylkesplanen. Etter en oppstartkonferanse i januar har 10 arbeidsgrupper vært i sving for å komme med konkrete og realistiske innspill til handlingsprogrammet. 20. april var samtlige på plass i den gamle Tingsalen i Skien og presenterte sine forslag. Sammen skal partene i prosjektet motivere og mobilisere kommuner og nærmiljø til innsats for folkehelsearbeid. Det skal skje på de områdene der kommunene selv ønsker eller har behov for å prioritere. Et viktig verktøy er samarbeidsavtaler mellom offentlige instanser og frivillige organisasjoner, forteller folkehelserådgiver Anne-Karin Andersen. 14 MUNNPLEIEN NR 1/2005 Prosjektansvarlig TFK-politiker Magnhild Homberg (t.v.) og prosjektleder, folkehelserådgiver Anne-Karin Andersen (t.h.) er glad for å ha ressurspersoner som Agnes Haugan med på laget når folkehelseprogrammet I Telemark utformes. Tannhelsetjenesten en aktiv støttespiller Tannhelsetjenesten på plass Tannpleier Agnes Haugan har bl.a. videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Nå har hun en 20 % stilling som forebyggingskoordinator hos fylkestannlegen i tillegg til sitt daglige virke som tannpleier i Den offentlige tannhelsetjenesten på Notodden. Agnes håper stillingen etterhvert blir utvidet. Tannpleiere jobber på mange arenaer og vi møter barn og deres foreldre fra barna er 3 år. Vi vet mye om folks livsstil, og det er viktig at tannhelsepersonell involveres og engasjerer seg i folkehelsearbeidet, sier Agnes. Selv reiser hun stadig rundt i fylket og foredrar om helsefremmende arbeid. Som forebyggingskoordinator ser jeg stor utfordring i å følge opp tiltak som blir iversatt når det gjelder forebyggende tannhelse, sier hun. Det er ikke tilfeldig at hun er sekretær av arbeidsgruppen som jobber med kosthold, ernæring og livsstil i forhold til folkehelseprogrammet i Telemark. Med seg i arbeidsgruppen har Agnes en representant fra Høgskolen i Telemark, Kreftforeningen, Eldrerådet, Fotballklubben Odd/Grenland og Blefjell Sykehus HF. Målsettingen for oss i arbeidsgruppen er bedre kosthold for flere barn og unge i Telemark. Mange tiltak er i gang i fylket, og disse ønsker vi å bygge videre på. Skolen en viktig arena Skolen er en særdeles viktig arena, og vi mener at Retningslinjene for skolemåltidet må bli mer forpliktende. Vi tror også at eldre kan være en ressurs i forhold til kostholdsundervisningen i skolen. Man kan jo stille seg spørsmålet om hvem som skal undervise elevene i kosthold når vi vet at denne typen studietilbud legges ned ved flere lærerutdanninger. Hvor skal kompetansen hentes fra? spør Agnes. Vi synes det er lite samsvar mellom myndighetenes føringer og krav og virkeligheten. De ønsker et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet. Realiteten er imidlertid at både heimkunnskap og kroppsøving i dag bare er valgfag i lærerutdanneningen og vi er bekymret for hvordan dette blir ivaretatt som fag i skolen i årene som kommer, sier hun. Tekst og foto: Trine Suphammer

15 Matpakkeuker i 13 år Tiden moden for skolemåltid hele året Vann er tingen rett fra springen, mener tannpleier Agnes Haugan. Når går tilbudet til samtlige skoleelever i Telemark Friskt vann tilgjengelig ved alle skolene I februar sendte Telemark fylkeskommune en forespørsel til alle kommunene i fylket om samarbeid for å sette fokus på vann som tørstedrikk. Responsen var svært positiv og prosessen er nå i gang. Blant annet vil flere kommuner bekoste vannflasker til elevene i grunnskolen, mens fylkeskommunen deler ut flasker til elevene i videregående. Tannpleier Agnes Haugan er prosjektleder for vannprosjektet. Hun forteller at i tillegg til vannflaskene og lett tilgjengelig friskt vann, vil tannhelsepersonell intensivere informasjonsarbeidet overfor foreldre og lærere. Blant annet utarbeides det powerpointpresentasjoner om vann som lærere og tannhelsepersonell kan bruke i undervisning. Involvert i prosjektet er også folkehelserådgiver Roger Jensen hos Fylkesmannen i Telemark og tannpleier Hilde Aga Drikkevannprosjektet er en del av partnerskap for folkehelse og initiativet kommer fra folkehelsekoordinator Anne-Karin Andersen som har overlatt prosjektansvaret til Tannhelsetjenesten. Dette er en fin anledning til samarbeid på tvers av ulike sektorer og forvaltningsnivå for å fremme gode helsevaner blant barn og unge, sier Agnes Haugan. Matpakkeuka er et begrep i norsk skole etter å ha vært et tilbud til grunnskolen siden Hvert år har mer enn titusen klasser arrangert temadager, konkurrert om å lage de beste matpakkene, servert frukt, hatt tegnekonkurranser, servert sunn mat på foreldremøter, prøvd ut kantineordninger, laget sunn mat på tur osv. og scoret poeng i konkurransen om landets beste matpakkeklasse. Nå er tiden moden for å satse på skolemåltidet hele året, og stadig flere skoler går foran med et godt eksempel. Skolemåltid i fokus hele året! Sosial -og helsedirektoratet vil i skoleåret invitere skolene til å satse på «Matpakkeuke» hele året. I år blir det derfor ingen spesiell «Matpakkeuke», men informasjon og liste over oppdatert materiell vil sendes skolene i mai/juni. Sosial- og helsedirektoratets anbefalte Retningslinjer for skolemåltidet (bokmål / nynorsk) bør danne grunnlaget i arbeidet for å bedre rammene rundt skolemåltidet. De gir også et godt utgangspunkt for samarbeid hjem-skole og kan drøftes i elevråd og på foreldremøter. Grønt kort Landbruksminister Lars Sponheim har lansert konkurransen «Grønt kort» der han utfordrer elevene i barneskolene til å spise mer frukt og grønnsaker i løpet av skoledagen. Inntaket skal registreres på et «Grønt kort» etter modell av det kjente skikortet. Det skal kåres fylkesvise vinnere og én nasjonal vinner. Drikk deg til vett Sponheim inviterer også norsk skoleungdom til å delta i en idékonkurranse for ungdomsskoler og videregående skoler «Drikk deg til vett». Han utfordret skolene til å utvikle den beste idéen for å få skoleelever til å drikke en liter vann i løpet av skoledagen. Se mer på odin.dep.no/ld MUNNPLEIEN NR 1/

16 Tannlegestudenter får «gero»-undervisning på Cathinka Guldberg Nesten vegg i vegg med Det odontologiske fakultet i Oslo ligger Cathinka Guldberg-senteret med et moderne og rehabilitert sykehjem. Ledelsen sikter mot å bli byens beste, og her får tannlegestudenter undervisning i gerodontologi, populært kalt «gero». Tannpleierstudentene kommer også hit, men de får mye av sin undervisning på andre sykehjem i byen. Da Munnpleien kommer på besøk, treffer vi først to 9. semesters tannlegestudenter, brødrene Morten og Magnus Paulsbo. De har pasient i stolen, og Morten er i ferd med å sette på matrise for å fylle en tann med glassionomersement. Han får hjelp av Magnus som er dagens sekretær. Tannlegestudentene har seks tretimers økter på tannklinikken i løpet av semesteret og kommer hit to og to om gangen. De skifter på å være «tannlege» og «tannhelsesekretær». Det er veldig lærerikt å være her, og det blir effektivt fordi vi har egen instruktør. Det er kjempeluksus å ha en instruktør som kommer med en gang vi trenger det, sier Magnus. Behandlingen vi utfører, blir jo mye «brannslukkingsarbeid» fordi dette er eldre pasienter med stor kariesaktivitet. Det kan være vanskelig å tørrlegge, så vi bruker mest materialer som tåler litt fuktig miljø, forklarer Morten. Gerodontologi som fag Gerodontologi (eldretannpleie) har vært eget fag på Oslo-fakultetet i mange år. Førsteamanuensis Tiril Willumsen som nå er leder for Seksjon for gerodontologi, forteller at undervisningen har gjennomgått flere endringer og foregår nå i 8. og 9. semester. De kommer hit gruppevis i 8. semester for forelesninger, seminarer og gruppeundervisning, forteller hun. Tannpleier Marianne Wenaasen følger studentgruppene rundt på avdelingene der de tar opp anamnese, undersøker pasienter og legger behandlingsplaner. Det er spesielt viktig at de lærer seg å kommunisere med pasientene og nærme seg dem på en empatisk måte. Dessuten kan de lære farmakologi i praksis, for mange pasienter tar mange medisiner, så vi benytter Felleskatalogen flittig, sier hun. Hver student skal så presentere én pasient med anamnese, diagnose og behandlingsplan for gruppen sin. Denne undervisningen gir et godt grunnlag for den pasientrettede behandlingen de skal utføre i 9. semester. Jeg synes denne plasseringen i studiet fungerer svært bra. Tidligere var de her i 10. og siste semester, og da var de ofte svært opptatt av alt de skulle rekke å gjøre andre steder før eksamen. Nå har studentene mer ro på seg når de er her, sier Willumsen. Stipendiat Kirsten Solemdal (f.v.), tannpleier Marianne Wenaasen, førsteamanuensis Tiril Willumsen og instruktørtannlege Hanne Østbye Rike utgjør staben på Seksjon for gerodontologi ved Det odontologiske fakultet, UiO. Ansvar for sykehjemmets pasienter Fakultetet har inngått avtale med Cathinka Guldberg-senteret og har dermed påtatt seg ansvar for at alle pasienter blir screenet når de kommer dit og at de blir satt i et recall-system for tannhelsekontroll og behandling. Tannpleier Marianne Wenaasen er den som tar seg av dette og fordeler 16 MUNNPLEIEN NR 2/2005

17 oppgavene til studentene. Vi har et eget pasientbehandlingskort som følger pasienten og blir oppbevart på avdelingen. Slik blir personalet orientert om tannbehandlingen og om det er spesielle forholdsregler før og etter behandlingen, forklarer hun. Vi har også kort for daglige hygienerutiner på avdelingen, og jeg synes dette fungerer veldig bra her på Cathinka Guldberg nå. Tennene er inkludert i RAI De forteller at sykehjemmet ikke kom så heldig ut da de for noen år siden hadde tilsyn fra fylkeslegen i Oslo. I tilsynsrapporten ble det påpekt at sykehjemmet ikke hadde tilfredsstillende rutiner for tann- og munnstell. Det likte de dårlig, og det førte til stor forbedring. Ikke minst er ambisjonsnivået hevet etter at de har hatt en omfattende rehabilitering av sykehjemmet. Ledelsen vil at Cathinka Guldberg skal være byens beste på alle områder. Jeg samarbeider med undervisningssykepleier, og vi gjennomfører opplæring i tann- og munnstell jevnlig. Veldig viktig er det at RAI-systemet som brukes for å evaluere pasientene når de kommer hit, nå har inkludert enkelte variabler som går på tannstatus og tannhelse, sier hun. Rutiner og samarbeid I det hele tatt er det nødvendig å ha faste rutiner hvis munnstell skal bli like selvfølgelig for pleiepersonellet som stell av andre kroppsdeler. Det er de enige om på «gero», og at det er en lederoppgave å sørge for slike rutiner. I en travel hverdag kan tannstellet bli en salderingspost hvis det ikke blir vektlagt hos avdelingssykepleier, sier tannlege og tannpleier nærmest i kor. Tannpleier Wenaasen mener at det også ligger store muligheter i et samarbeid mellom tannpleier- Studentbrødrene Paulsbo behandler en av sykehjemmets beboere. Denne dagen er Morten tannlege og Magnus tannhelsesekretær. og sykepleierutdanningene. Tannpleierstudentene på fakultet og sykepleierstudentene på sykepleierhøgskolen på Lovisenberg, som også er lokalisert like ved, burde kunne ha stort utbytte av prosjektsamarbeid i studietiden. Hvis dette settes i system, har hun tro på at de lettere vil kunne samarbeide når de kommer ut i yrkeslivet. Tekst og foto: Reidun Stenvik MUNNPLEIEN NR 2/

18 Hoftebrudd tannhelse og Stipendiat Kirsten Solemdal, iført hodelykt, undersøker en av sykehjemmets beboere mens tannpleier Marianne Wenaasen noterer funnene. Under besøket på «gero»-klinikken på Cathinka Guldberg treffer vi også stipendiat Kirsten Solemdal som i dag foretar en såkalt pilotundersøkelse i forbindelse med et nytt forskningsprosjekt. En eldre dame, sittende på en vanlig stol, blir undesøkt i munnen av stipendiaten iført hodelykt. Til slutt må hun besvare et spørreskjema om hvordan hun har det med tenner og munnhule, om hun kan spise uten problemer, om maten smaker, om hun kan snakke uten å bli hindret av tennene osv. Solemdal er doktorgradsstipendiat og skal i gang med å undersøke sammenhengen mellom ernærings-situasjon og oral helse hos pasienter med hoftebrudd. Dette er et delprosjekt i en større studie på Aker sykehus der man skal undersøke 200 pasienter innlagt for hoftebrudd. Det skal også etableres en kontrollgruppe. Målet er å karakterisere risikofaktorer hos disse pasientene med hensyn på fysikalske, ortopediske, ernæringsmessige og odontologiske aspekter. Initiativet til prosjektet kom fra professor Thomas Bøhmer som er spesialist i klinisk ernæring og foreleser for tannlegestudentene om ernæring for eldre. Norsk Tannverns kontaktutvalg for helsefremmende og forebyggende arbeid Norsk Tannverns råd for forebyggende tannhelsearbeid er etter vedtak på generalforsamlingen 2005 endret til Norsk Tannverns kontaktutvalg for helsefremmende og forebyggende arbeid. Utvalget skal fungere som en møteplass for organisasjoner, institusjoner og firma som arbeider med og er interessert i tannhelsespørsmål. Utvalget ledes av overtannpleier Eva Rydgren Krona og teller forøvrig 14 representanter: Alpharma as v/turid Røberg-Larsen, produktsjef Colgate-Palmolive Norge as v/ Sverre Aukland, tannlege Den norske tannlegeforening v/carl Christian Blich, president Dentaco as v/merete Barmann, daglig leder Det odontologiske fakultet, UiB v/ivar Hoff, spesialtannlege Det odontologiske fakultet, UiO v/ivar Espelid, professor Fylkestannlegenes kontaktutvalg v/bjørn Horgen Ellingsen, direktør Tannhelsetjenesten i Oslo KF Institutt for klinisk odontologi, UiTø v/randi Gilje, studieleder for tannpleierutdanninga ved Høgskolen i Tromsø Jordan as v/siri Jansen, internasjonal markedskoordinator mot profesjonene Lilleborg as v/kristin Jøtun, leder forbrukerservice Norsk Sykepleieforbunds landsgruppe av helsesøstre v/nina Misvær, helsesøster Norsk tannpleierforening v/vivi-ann Hoff-Olsen, tannpleier TINE BA v/marianne Hope, ernæringsrådgiver Sara Lee HBS Norge as v/torbjørn Wilhelmsen, kommunikasjonsrådgiver Utvalget har allerede hatt sitt første møte der hovedsak var den store ulikheten i tannhelse mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn. Det ble ikke trukket noen konklusjoner, men det er startet en prosess i det tannhelsefaglige miljøet om hvilke metoder og tiltak som kan gi resultater for målgruppen. 18 MUNNPLEIEN NR 1/2005

19 FUTT-prosjektet har avlagt rapport: Store tannhelseproblemer hos utsatte grupper FUTT-prosjektet har avdekket store munn- og tannhelseproblemer blant grupper av eldre og uføre. Blant de 1400 personene som deltok i prosjektet ( ) hadde de fleste behov for tannbehandling. Til sammen ti kommuner i Nord-Trøndelag, Hedmark og Vest-Agder har deltatt i prosjektet Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester (FUTT-prosjektet). Personer under psykisk helsevern, personer i rusmiddelomsorgen, personer med et pleiebehov som ivaretas av pårørende, samt brukere av andre kommunale hjemmetjenester enn hjemmesykepleie fikk gratis eller subsidierte tannhelsetjenester. Blant brukerne i rusmiddelomsorgen hadde 72 % smerter i munnen og mange hadde problemer med å tygge. FUTT-prosjektet er gjennomført i regi av Sosial- og helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vanskelig livssituasjon Forsøksordningen har bidratt til å gi målgruppene bedre tannhelse. Mange i disse gruppene er i en vanskelig livssituasjon uten samme muligheter til god tannhelse som den øvrige voksne befolkning. Etablering av et tilbud til disse gruppene i hele landet kan bidra til i å rette opp sosiale ulikheter i tannhelse, sier avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen i Sosial- og helsedirektoratet. Mange mangler tilbud Lov om tannhelsetjenesten fra 1984 la til grunn at alle som oppholdt seg på institusjon eller hadde tjenester fra hjemmesykepleien i mer enn tre måneder, skulle få et tilbud fra Den offentlige tannhelsetjenesten. I tillegg til at dette ikke alltid fungerer optimalt, bor nå flere og flere hjemme, kanskje bare med hjemmehjelp, eller pleie fra pårørende og er derfor uten rettigheter gjennom loven. Tilsynsmeldingen fra Statens helsetilsyn i 2003 viste at sosial- og helsetjenestene på mange områder ikke er gode nok. Helsedirektøren mener at de som eier og driver tjenestene, er for dårlige til selv å ta lærdom av egne feil. Tilsynsmeldingen viser blant annet at tannhelsetilbudet til mennesker som har krav på et tilbud fra det offentlige, mange steder langt fra er godt nok. Bare 31 prosent av eldre, langtidssyke og uføre som får hjemmesykepleie, blir behandlet Forsøksordningen har bidratt til å gi målgruppene bedre tannhelse, hevder avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen i Sosial- og helsedirektoratet Tilsynsmeldingen fra 2003 viser at tannhelsetilbudet mange steder ikke er godt nok og helsedirektør Lars E. Hanssen er redd mange ikke får det tilbudet de burde få. av offentlig tannhelsetjeneste. Helsedirektør Lars E. Hanssen er redd mange ikke får det tilbudet de burde få. To modeller Hensikten med FUTT-prosjektet har vært å bygge opp kunnskap om målgruppenes omfang, tannhelseforhold og behandlingsbehov, sier Jon Hilmar Iversen. Videre har vi ønsket å prøve ut modeller for hvordan en utvidelse av offentlige tannhelsetjenester til nye grupper kan organiseres, administreres og finansieres, med sikte på senere vurdering av en eventuell landsomfattende utvidelse av tannhelsetilbudet. Tilbudet som er etablert i forsøkskommunene, opprettholdes til det avklares om tannhelsetilbudet til nye grupper skal vidererøres på nasjonalt nivå. Rapporten fra FUTT-prosjektet kan du laste ned fra nettsiden: TS MUNNPLEIEN NR 1/

20 Eldres tannhelse må fokuseres i sterkere grad, mener fra venstre Ingebjørg W. Gamrud, Vestfold Eldreråd, Frøydis Fjeld og Robert Berglund fra Tjøme Eldreråd og Arne Ullern fra Nøtterøy Eldreråd. Tekst og foto: Trine Suphammer Eldrerådene i Vestfold Eldres tannhelse i fokus Du får ikke god tannhelse av å gå til tannlegen, men ved å sørge for god munnhygiene. I tillegg til daglig tannpuss fordrer dette et sunt kosthold og vann i stedet for sukkerholdig drikke. Ikke minst når det gjelder drikke har sykehjemmene mye å lære, sa overtannpleier Eva Rydgren Krona bl.a. i sitt foredrag på dagkonferansen «Eldre og tannhelse» på Tjøme 7. mars. Det første du må lære deg hvis du kommer på sykehjem er om du vil ha sukkerholdig rød saft eller gul saft, sa Rydgren Krona ironisk. Hvorfor ikke servere iskaldt vann? Det er sunt for tannhelsen, det er godt, det er billig og det hjelper for tørsten, sa hun. Eva er til daglig overtannpleier i Buskerud, men er også prosjektleder for Sosial- og helsedirektoratets prosjekt «Tenner for livet». Som et ledd i prosjektet er det foretatt kartlegging av tannhelsen i 10 institusjoner i hvert fylke. Direktoratet har i samarbeid med Norsk Tannvern utviklet en vannmugge som er sendt hvert prosjekt-sykehjem. Eva var invitert til Tjøme for å snakke om Krona-prosjektet og «Tenner for livet». Begge prosjektene er godt kjent for Munnpleiens lesere. De er trofaste mot gamle kjepphester, Johan R. Ringdal (t.v.) og tidligere fylkestannlege i Vestfold Arne Ullern. Gjennom Eldrerådene vil de arbeide for sterkere prioritering av eldres tannhelse. Initiativtaker til dagskonferansen var Norsk Tannverns tidligere daglige leder, Johan Rasmus Ringdal. I sitt 78. år er han leder av Tjøme Eldreråd og fortsatt levende opptatt av at folk skal bevare en god tannhelse livet ut. Selv har han som mål å passere de 100 og endatil kunne blåse ut alle lysene på fødselsdagskaken. I tillegg til Eva Rydgren Krona var det foredrag av overtannlege Johan Carlsen, Tannhelsetjenesten i Vestfold. Han orienterte om hva tannhelsetjenesten gjør for eldre i Vestfold. Med seg hadde han tannpleierne Janne Solheim og Silje Faugli Larsen. På slutten av dagen kom tannpleier, nå folkehelsekoordinator Grete Evensen Øvrum og snakket om Folkehelsemeldingen «Resept for et sunnere Norge». Rettighetslov Fylkeskommunen har ansvar for organisering av Den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for at tannhelsetjenester for hele befolkningen, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Videre i lov om tannhelsetjenesten står det at tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til de prioriterte gruppene (a-e). Alle innen disse gruppene har rett til forebygging og behandling. Gruppe c er eldre, langtidssyke og uføre i 20 MUNNPLEIEN NR 1/2005

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Ønsket forbedring/hensikt Organisering

PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Ønsket forbedring/hensikt Organisering PROSJEKT BORGEN Bakgrunn: Tannhelsestatistikk viser at småbarn i Borgen krets, Asker kommune, har mer karies enn barn på samme alder i andre kretser ved tannklinikken. Dette er særlig synlig på statistikken

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum

Informasjon fra Helsedirektoratet. seniorrådgiver Heidi Fadum Informasjon fra Helsedirektoratet seniorrådgiver Heidi Fadum Trondheim, 12. november 2013 Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i skoler og barnehager jan 2014 Høgskolen i Bergen blir vertskap

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten

Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten (HMTS) Interkommunalt selskap (IKS) Opprettet 2004 Representantskap-styre Administrasjon: 4 ansatte Basisoppgaver - basistilskudd 11 eierkommuner: 81 000 innbyggere Værøy Røst Delegert myndighet til å

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013. Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE Veien videre. «Fra ord til handling» Tannvernseminar 12.mars 2013 Evy-Anni Evensen Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune Telemark fylkeskommune Telemark et Norge i miniatyr! 1550

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse. Tannhelsetjenesten

Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse. Tannhelsetjenesten Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse Tannhelsetjenesten Agenda Hvem er vi og hva gjør vi? Utviklingsprosessen Sunn Start munnhelse Ferdig materiell Slik bruker du det Helse-Munnhelse

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Norsk Tannvern styrets beretning 2011 2012

Norsk Tannvern styrets beretning 2011 2012 Norsk Tannvern styrets beretning 2011 2012 Organisasjonen Norsk Tannvern er en frivillig organisasjon som arbeider for god helse i befolkningen gjennom å bedre tannhelsen. Visjonen for arbeidet er Tenner

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Frukt og grønt i sjette

Frukt og grønt i sjette Frukt og grønt i sjette Nanna Lien for Elling Bere og Knut-Inge Klepp Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap Involverte i prosjektet Universitetet i Oslo, avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen - Et prosjekt utført ved utvalgte tannklinikker i Rogaland oktober 2009 mars 2010 Bakgrunn Hvert år dør det over 6 700 mennesker

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ

DOBLETALKOHOL- FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ DOBLET FORBRUKOGENDRET DRIKKEKULTUR KREVERBEVISSTE KOMMUNEROG NÆRMILJØ Til deg som jobber med barn Bevisste foreldre en god start er et forebyggingsprogram fra Blå Kors i fire faser rettet mot foreldre

Detaljer

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk Bakgrunn for Fiskesprell Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol

Disposisjon. Hvordan er ståa? Samhandling Tanntastisk i Kvam. Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Folkehelsearbeid Disposisjon Hvordan er ståa? Kosthold FA FIA Røyk og snus Alkohol Samhandling Tanntastisk i Kvam Fra fysisk aktiv til fysisk inaktiv?? Fysisk aktivitet blant 9- og 15 åringer Alder Kjønn

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Sosiale

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus

SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus SNU(S) DINE VANER? Prosjekt rettet mot ungdom og bruk av snus Bakgrunn Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at flere unge bruker snus nå enn tidligere. I 2013 er det 21 prosent som sier de bruker

Detaljer

Norsk Tannvern. Norsk Tannvern styrets beretning 2013-2015. Oslo 18.03.2015

Norsk Tannvern. Norsk Tannvern styrets beretning 2013-2015. Oslo 18.03.2015 Norsk Tannvern Norsk Tannvern styrets beretning 2013-2015 Oslo 18.03.2015 Innhold NORSK TANNVERN - STYRETS BERETNING 2013 2015... 2 Perioden mars 2013 til mars 2015... 2 Organisasjonen... 2 Medlemmer og

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA

BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA BEDRE TANNHELSE FOR ALLE GOD TANNBEHANDLING TIL DE SOM TRENGER DET NORSK TANNPLEIERFORENING 04.06.15 OVERTANNPLEIER EVA RYDGREN KRONA NTpFs landsmøte i Sandefjord 6. 8. juni 1996 Fra programmet i 1996

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år VEILEDER 2014 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet 2 6 år FORORD Kreftforeningen ser det som en viktig oppgave å bidra til at barn får en oppvekst som fremmer helse. Regelmessig

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april Foto: Lisa Westgaard / Tinagent

En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april Foto: Lisa Westgaard / Tinagent En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april 2016 Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Mål for folkehelsearbeidet Regjeringens mål for folkehelsepolitikken:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 Arvid Libak, politisk rådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet Møte for eksterne aktører, 16. februar 2006 Bakgrunn Soria Moria-erklæringen: Styrke

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer