Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning /N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N"

Transkript

1 MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning /N

2 SEW-EURODRIVE

3 Innhold 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Sikkerhetsmerknader Spesielle sikkerhetsmerknader ved bruk i kategori 3D Enhetens oppbygging Eksempel typebetegnelse Feltbussmoduler MFP21, MFI Modulunderside (alle MF..-varianter) Oppbygging av modulbærer MFZ Beskrivelse av DIP-bryter Mekanisk installasjon Montering på MOVIMOT - koblingsboks Montering i felt Elektrisk installasjon Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter Installasjonsforskrifter Tilkobling med PROFIBUS Tilkobling med InterBus Tilkobling inn- / utganger (I/O) til feltbussgrensesnitt MF kva i P f n Hz 6 Konformitetserklæring MFI21A/Z11A/II3D, MFP21D/Z21D/II3D Adresser Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 3

4 1 Sikkerhetsmerknader og advarsler 1 Viktige merknader 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen! Elektrisk fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på utrustning og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Viktige merknader til eksplosjonsbeskyttelse. Tilleggsdokumentasjon Systemhåndbok "Drivsystem for desentralisert installasjon" Kassering Dette produktet består av Jern Aluminium Kobber Plast Elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter. 4 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

5 Spesielle sikkerhetsmerknader ved bruk i kategori 3D 2 2 Sikkerhetsmerknader Installering, idriftsetting og servicearbeider får kun utføres av elektrofagpersonell i henhold til gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging samt systemhåndboken "Drivsystem for desentralisert installasjon". Skadde produkter får aldri monteres eller settes i drift. Reklamasjon i forbindelse med skader sendes transportfirmaet omgående. Installasjonen skal alltid gjennomføres når enheten er uten spenning! Koble først til spenningen ved idriftsetting i samsvar med systemhåndboken "Drivsystem for desentralisert installasjon" etter at tilkoblingen er kontrollert! 2.1 Spesielle sikkerhetsmerknader ved bruk i kategori 3D Normer MOVIMOT feltbussgrensesnitt i kategori 3D tilsvarer EN ("Innretninger for eksplosjonsfarlige områder, generelle bestemmelser", 2. utgave ) og EN :1998 ("Elektriske innretninger til bruk i områder med brennbart støv") og er dermed i samsvar med retningslinjen 94/9/EU (ATEX 100a) Kapsling MOVIMOT feltbussgrensesnitt i kategori 3D har alltid minst kapsling IP54 ved levering. Forutsetning for at kravene til enheter for kategori 3D overholdes, er at kapslingen opprettholdes under hele levetiden. Derfor må man allerede ved tilkoblingen av enheten være spesielt nøyaktig. Er ikke kapslingen garantert, skal enheten ikke benyttes i områdene til sone 22 (etter ATEX 137)! Forutsetninger for overholdelse av kapslingen Alle kabelinnføringer som ikke er i bruk, skal stenges fagmessig med tetteplugger som er godkjent for ex-området. Diagnosegrensesnittet til bussmodulen må ikke åpnes i eksplosjonsfarlig atmosfære. Bruk kun originale hustetninger. Kapslingen er kun garantert når hustetningene sitter korrekt og er uten skade. Beskyttelsesfolien over diagnosediodene (LED) får ikke ha skader. Bussmodulen får ikke fjernes i ex-området når den er under spenning. Tilordning Enhetsgruppe II Kategori 3D Maksimal overflatetemperatur 140 C For bruk i sone 22 (ATEX 137) Omgivelsestemperatur -20 til +40 C Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 5

6 3 Eksempel typebetegnelse 3 Enhetens oppbygging 3.1 Eksempel typebetegnelse MFP21D/Z21D/II3D Enhetsgruppe II Kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse) Variant 1 = Modulbærer 1 = InterBus 2 = PROFIBUS Variant 21 = 4 x I / 2 x O (tilkobling via klemmer) MFP.. = modul PROFIBUS MFI.. = modul InterBus 3.2 Feltbussmoduler MFP21, MFI21 Fig. 1: Moduloppbygging MFP21, MFI DXX 1. Diagnosedioder 2. Diagnosegrensesnitt (under skruforbindelsen) 3. Beskyttelsesfolie Eksplosjonsbeskyttelsen er ikke lenger garantert når beskyttelsesfolien er skadet (3)! Kontroller beskyttelsesfolien med hensyn til skader før idriftsetting. Diagnosegrensesnittet (2) må ikke åpnes i eksplosjonsfarlig atmosfære. 6 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

7 Modulunderside (alle MF..-varianter) Modulunderside (alle MF..-varianter) Fig. 2: Modulunderside (alle MF..-varianter) 01802CNO 1. Forbindelse til modulbæreren 2. DIP-bryter 3. Tetning 3.4 Oppbygging av modulbærer MFZ Fig. 3: Oppbygging av modulbærer MFZ AXX 1. Klemmer 2. Potensialfri klemmeblokk til 24 V gjennomgangskabling (OBS! får ikke brukes til skjerming!) 3. Kabelnippel M20 x Kabelnippel M12 x Jordklemme Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 7

8 3 Beskrivelse av DIP-bryter 3.5 Beskrivelse av DIP-bryter DIP-bryter til PROFIBUS-modul MFP Koble til bussavslutningsmotstander : Bussavslutning ON = på Bussavslutning OFF = av ON 9 ON 9 Fabrikkinnstilling Fig. 4: Bussavslutningsmotstander 01721BNO Still inn PROFIBUS-adressen: x 0 = x 0 = x 1 = 16 Adresse 0 til 125: Adresse 126: Adresse 127: gyldig adresse støttes ikke Broadcast x 0 = x 0 = x 0 = 0 ON x 1 = 1 Eksempel: Adresse 17 Fig. 5: PROFIBUS-adresse 01665BNO DIP-bryter til InterBus modulen MFI MFI er siste INTERBUS-modul, ingen videreførende busskabel er tilkoblet Ytterligere INTERBUS-modul følger, videreførende busskabel er tilkoblet Figuren viser SEW-leveransen: - 3 PD for MOVIMOT + 1 ord for digital I/O = 64 bit databredde i INTERBUS END - ytterligere INTERBUS-modul følger (NEXT) ON NEXT I/O INTERBUS-avslutning ON = prosessdatabredde + 1 for digital I/Os reservert, stilling = OFF Prosessdatabredde for MOVIMOT Fig. 6: DIP-bryter til InterBus grensesnitt MFI 02110CNO 8 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

9 Montering på MOVIMOT - koblingsboks 4 4 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt skal bare stilles opp/monteres på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Bruk M4 skruer med tilhørende underlagsskiver for å feste modulbæreren MFZ.1. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekningsmoment 2,8 til 3,1 Nm). Følg henvisningene i kapittel "Elektrisk installasjon" side 12 ved montering av niplene. 4.1 Montering på MOVIMOT - koblingsboks Installasjon og montasje på MOVIMOT -koblingsboksen får kun utføres av SEWpersonell! 4.2 Montering i felt 51 mm 102 mm 82.5 mm M4 MFZ... MF... Fig. 7: Montering i felt 04749AXX Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 9

10 5 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter 5 Elektrisk installasjon 5.1 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter De riktige valg av ledninger, korrekt jording og fungerende potensialutligning er avgjørende for en vellykket installasjon av desentraliserte drifter. Prinsipielt skal godjente normer anvendes. Overhold i tillegg følgende punkter: Potensialutligning Uavhengig av funksjonsjord (tilkobling for jordledning) må det sørges for lavohmig HF (høyfrekvent) potensialutligning (se også EN (IEC) eller for Tyskland DIN VDE 0100 del 540), for eksempel ved Forbindelse mellom (anleggs-) delenes metalliske flater Bruk av flatbånd-jordledere (HF-kordel) Ledningsskjermen til dataledningene får ikke brukes for potensial-utligningen. Dataledning og 24V-forsyning Legges atskilt fra støybelastede ledninger (for eksempel styreledninger til magnetventil, motorledninger) Kabelnipler Velg EMC-metall-kabelnippel etter EN50014 som er godkjent for ex-området og som har skjerming mot jord med stor flate (se også kapittel "Installasjonsforskrifter") Ledningsskjerm Må ha tilfredsstillende EMC-egenskaper (høy skjermdemping) Får ikke bare brukes som mekanisk beskyttelse av kabelen Ledningsendene må ha forbindelse med stor flate på metallhuset til enheten via EMC-metall-nipler etter EN50014 Ytterligere informasjon Les også informasjonen i SEW-brosjyren "Praktisk drivutrustningsteknikk - EMC i drivutrustningsteknikk". 10 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

11 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter 5 Eksempel for forbindelse av feltbussmodul MF.. og MOVIMOT Ved atskilt montering av feltbussmodul MF.. og MOVIMOT må RS-485-forbindelsen realiseres på følgende måte: Medføring av 24V DC -forsyningen Bruk skjermede ledninger Legg skjerming på begge enhetene via EMC-metall-nipler etter EN50014 på huset Parvis revolverte ledninger (figur 8) RS+ RS- 24V RS+ 24V RS- Fig. 8: Forbindelse bussmodul MF.. og MOVIMOT (medføring av 24V DC -forsyning) 03477AXX Uten medføring av 24V DC -forsyning: Forsynes MOVIMOT via atskilt tilførsel med 24 V DC, må RS-485-forbindelsen utføres på følgende måte: Bruk skjermede ledninger Legg skjerming på begge enhetene via EMC-metall-nipler etter EN50014 på huset Referansepotensial skal generelt føres med ved RS-485-grensesnitt Revolverte ledninger (figur 9) RS+ RS AXX Fig. 9: Forbindelse bussmodul MF.. og MOVIMOT (uten medføring av 24V DC -forsyning) Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 11

12 5 Installasjonsforskrifter 5.2 Installasjonsforskrifter Ved tilkobling skal i tillegg til de generelt gyldige installasjonsforskriftene følgende bestemmelser (ElexV 1 i Tyskland) eller andre nasjonalt gyldige forskrifter overholdes: EN ("Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder") EN ("Elektriske innretninger til bruk i områder med brennbart støv") Tyskland: DIN VDE 0100 ("Opprettelse av sterkstrømsanlegg til 1000V") Så vel som anleggsspesifikke bestemmelser Kabelnipler Alle kabelinnføringer har ved levering tetteplugger som er godkjent for ex-området. For tilkobling av enheten skiftes denne om nødvendig ut med EMC-metall-nipler etter EN50014 for ex-området med strekkavlastning. Produsent, for eksempel firma Hummel, Waldkirch For ikke å skade hustetningen når kabelniplene monteres, brukes skruforbindelser med følgende nøkkelvidder. M12 x 1,5 nøkkelvidde maksimalt 15 mm M20 x 1,5 nøkkelvidde maksimalt 24 mm Kabelniplene velges etter diameteren på ledningene som brukes. Angivelser til dette finnes i dokumentasjon til produsenten av kabelinnføringer. Følg alltid produsentens henvisninger for montering av kabelnipler i exområder. Alle arbeider skal gjennomføres med stor nøyaktighet. Ved kabelinnføring på siden skal kabelen legges med en dryppsløyfe. Kontroller og rengjør om nødvendig bussmodulens tetningsflater før den monteres på nytt. Sørg for at kabelinnføringer som ikke er i bruk, er tettet med tetteplugger etter EN50014 for ex-områder. Kapsling IP54 må være garantert. 12 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

13 Installasjonsforskrifter 5 Mulig strømbelastning på klemmene Fjærklemmer (grå): 12 A maksimal varig strøm I tilkoblingsområdet til 24 V DC -forsyningen finnes 2 stagbolter M4 x 12. Boltene kan brukes til viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenningen. Mulig strømbelastning av boltene er 16 A. Fig. 10: Stagbolter for viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenning 02928BXX Viderekobling av 24V DC -forsyningsspenning Overføringshastighet > 1,5 Mbaud (i forbindelse med MFP..D) Tilkoblingskontroll Ved overføringshastighet > 1,5 M baud må man passe på at PROFIBUS-tilkoblingsledningene innvendig i modulbæreren holdes så kort som mulig så vel som at innkommende buss og utgående buss er like lange. Før den første spenningstilkoblingen må tilkoblingen kontrolleres slik at man unngår personskader, skader på anlegg og enheter på grunn av tilkoblingsfeil. Vi anbefaler følgende framgangsmåte samt overholdelse av gjeldende normer: Trekk alle bussmoduler fra modulbæreren Gjennomfør isolasjonskontroll av tilkoblingen i henhold til gjeldende nasjonale normer Kontroller jordingen Kontroller sikker atskillelse mellom nettledningen og 24 V DC -ledningen Kontroller sikker atskillelse mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen Kontroller polariteten på 24 V DC -ledningen Kontroller polariteten på kommunikasjonsledningen Kontroller potensialutligningen mellom feltbussgrensesnittene Etter tilkoblingskontrollen Koble til alle bussmoduler og skru fast Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 13

14 5 Tilkobling med PROFIBUS 5.3 Tilkobling med PROFIBUS Modulbærer MFZ21 med MOVIMOT MFZ21 (PROFIBUS) MOVIMOT (2) 1 A 2 B Potensialnivå 0 Potensialnivå D A B D res. VP D res. 24 V 24 V 24 V RS+ RS- 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ A B PROFIBUS DP A B V DC (1) (1) Fig. 11: Modulbærer MFZ21 med MOVIMOT 03402BNO (1) Ved atskilt montering av MFZ21og MOVIMOT : Legg skjermen til RS-485-kabelen via EMC-metall-kabelnippelen på MFZ- og MOVIMOT -huset. (2) Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltagerne OBS! MOVIMOT er nå frigitt via klemmene. Koble til nettspenningen først etter at MOVIMOT er startet opp med MFP.., da driften ellers ikke kan starte direkte. Klemmefunksjon MFZ21: Nr. Navn Retning Funksjon 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (bare til kontrollformål) 4 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 5 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 6 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (bare til kontrollformål) Reservert 8 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (bare for kontrollformål) 9 D - Referansepotensial for VP (klemme 8) (bare for kontrollformål) Reservert V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbindelse med klemme 11) 13-0V24 referansepotensial for spenningsforsyning 14-0V24 referansepotensial for spenningsforsyning V Utgang 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18-0V24 referansepotensial for MOVIMOT 14 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

15 Tilkobling med InterBus Tilkobling med InterBus Modulbærer MFZ11A med MOVIMOT MFZ11 (I NTER B US ) MOVIMOT Potensialnivå 0 Potensialnivå V 24 V 24 V RS+ RS- 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ (2) /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM V DC (1) (1) Fig. 12: Modulbærer MFZ11A med MOVIMOT 03276BNO (1) Ved atskilt montering av MFZ11 og MOVIMOT : Legg skjermen til RS-485-kabelen via EMC-metall-kabelnippelen på MFZ- og MOVIMOT -huset. (2) Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltagerne OBS! MOVIMOT er nå frigitt via klemmene. Koble til nettspenningen først etter at MOVIMOT er startet opp med MFI, da driften ellers ikke kan starte direkte. Klemmefunksjon MFZ11A Nr. Navn Retning Funksjon 1 /DO Inngang Inngang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Inngang fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Inngang fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Inngang fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgang fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgang fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgang fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbindelse med klemme 11) 13-0V24 referansepotensial for følere 14-0V24 referansepotensial for følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18-0V24 referansepotensial for MOVIMOT Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 15

16 5 Tilkobling inn- / utganger (I/O) til feltbussgrensesnitt MF Tilkobling inn- / utganger (I/O) til feltbussgrensesnitt MF.. Tilkobling via klemmer ved MFZ21 med MFP21 og MFZ11 med MFI 21 DI 0 VO24 DI 1 VO24 DI 2 VO24 DI 3 VO24 DO 0 2 DO1 2 V2I Potensialnivå 1 Potensialnivå 2 Fig. 13: Tilkobling via klemmer ved MFZ21 med MFP21 og MFZ11 med MFI ANO Nr. Navn Retning Funksjon 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 1 21 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 1 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 2 24 Potensialnivå V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler DI2 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 3 27 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 4 30 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 4 31 DO0 Utgang Koblingssignal fra aktuator V24 referansepotensial for aktuator 1 33 Potensialnivå DO1 Utgang Koblingssignal fra aktuator V24 referansepotensial for aktuator 2 35 V2I24 Inngang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer V24 referansepotensial for aktuatorer 16 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

17 MFI21A/Z11A/II3D, MFP21D/Z21D/II3D kva i P f n Hz 6 6 Konformitetserklæring 6.1 MFI21A/Z11A/II3D, MFP21D/Z21D/II3D DIN EN ISO 9001 SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D Bruchsal Declaration of Conformity (im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII) SEW-EURODRIVE erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Feldbusschnittstelle in der Kategorie 3D der Baureihe MFI21A/Z11A/II3D und MFP21D/Z21D/II3D, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der declares in sole responsibility that the Fieldbus Interface in categorie 3D of the MFI21A/Z11A/II3D and MFP21D/Z21D/II3D series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC. übereinstimmen. Angewandte harmonisierte Normen: EN ; EN ; EN Applicable harmonised standards: EN ; EN ; EN SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for inspection: - vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung - Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations - techn. Bauunterlagen - Technical design documentation SEW-EURODRIVE GmbH & Co Bruchsal, den Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa Funktion: Vertriebsleitung / Deutschland Function: Head of Sales / Germany Fig 14: Konformitetserklæring Declaration_of_Conformity_MF_II3D Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 17

18 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon Bruchsal SEW-EURODRIVE AS Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postadresse Postfach 3023 D Bruchsal Produksjon Graben SEW-EURODRIVE AS Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf Postadresse Postfach 1220 D Graben-Neudorf Garbsen (ved Hannover) Kirchheim (ved München) Langenfeld (ved Düsseldorf) Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE AS Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postadresse Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE AS Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE AS Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE AS Dänkritzer Weg 1 D Meerane Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tlf. ( ) 75-0 Fax ( ) Telex Tlf. ( ) 75-0 Fax ( ) Telex Tlf. ( ) Fax ( ) Tlf. (0 89) Fax (0 89) Tlf. ( ) Fax ( ) Tlf. ( ) Fax ( ) Frankrike Produksjon Tekniske avdelinger Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME SAS Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Frankrike. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf. (3327) Fax (3327) Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf. (03) Fax (03) Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf. (02) Fax (02) /2001

19 Adresser Belgia Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf. (010) Fax (010) Brasil Produksjon Sao Paulo SEW DO BRASIL Motores-Redutores Ltda. Rodovia Presidente Dutra, km 208 CEP Guarulhos - SP Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tlf. (011) Fax (011) Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tlf. (92) Fax (92) Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE Motores-Reductores LTDA. Panamericana Norte No 9261 Casilla 23 - Correo Quilicura RCH-Santiago de Chile Tlf. (02) Fax (02) Kina Produksjon Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tlf. (022) Fax (022) Danmark København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tlf Fax Estland Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tlf Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tlf. (3) Fax (3) Hellas Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tlf Fax Storbritannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tlf Fax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Fax /2001

20 Adresser India Baroda SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot NO. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tlf Fax Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf. (01) Fax (01) Island Hafnarfirði VARMAVERK ehf Dalshrauni 5 IS Hafnarfirði Telefon (354) Telefax (354) Italia Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tlf. (02) Fax (02) Japan Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, P.O. Box Tlf. ( ) Fax ( ) Kanada Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kanada. Tlf. (905) Fax (905) Tlf. (604) Fax (604) Tlf. (514) Fax (514) Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf. (0571) Fax (0571) Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE CO., LTD. R 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tlf. (031) Fax (031) Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tlf Fax Luxembourg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf. (010) Fax (010) /2001

21 Adresser Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tlf. (07) Fax (07) Makedonia Skopje SGS-Skopje / Makedonia "Teodosij Sinactaski" Skopje / Makedonia Tlf. (0991) Fax (0991) New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tfl Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tlf. (09) Fax (09) Nederland Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004AB Rotterdam Tlf. (010) Fax (010) Norge Moss SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tlf Fax Østerrike Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tlf. (01) Fax (01) Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tlf. (511) Fax (511) Polen Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Pojezierska Lodz Tlf. (042) Fax (042) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tlf. (0231) Fax (0231) Romania Bukarest Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tlf. (01) Fax (01) Russland St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Tlf. (812) Fax (812) /2001

22 Adresser Sverige Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tlf. (036) Fax (036) Sveits Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein ved Basel Tlf. (061) Fax (061) Singapur Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tlf Fax Telex Spania Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnologico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tlf Fax Sør-Afrika Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tlf Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens, 7441 Cape Town P.O.Box Racecourse Park, 7441 Cape Town Tlf. (021) Fax (021) Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tlf Fax Thailand Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tlf Fax Tsjekkiske republikk Prag SEW-EURODRIVE S.R.O. Business Centrum Praha Luná Praha 6 Tlf. 02/ Fax 02/ Tyrkia Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tlf. (0216) Fax (0216) Ungarn Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tlf Fax /2001

23 Adresser USA Produksjon Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 200 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tlf. (864) Fax Sales (864) Fax Manuf. (864) Fax Ass. (864) Telex Tlf. (510) Fax (510) Tlf. (856) Fax (856) Tlf. (9 37) Fax (9 37) Tlf. (214) Fax (214) Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia Tlf. (041) Fax (041) /2001

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning 09188924 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

Kompakt driftsveiledning

Kompakt driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ *21375518_0215* Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 02/2015 21375518/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Information HG 2620 E

Information HG 2620 E D D STEIEL Vertrieb GmbH Dieselstraße 80-84 33442 Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 Fax: +49/5245/448-197 www.steinel.de A Steinel Austria GmbH Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 A-20 Wien Tel.: +43/1/2023470

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. Operatørpaneler DOP11A EE410000. Systemhåndbok. Utgave 09/2004 11277017 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. Operatørpaneler DOP11A EE410000. Systemhåndbok. Utgave 09/2004 11277017 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Operatørpaneler DOP11A EE41 Utgave 9/24 1127717 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon!...

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC

ATTIX 30 H / M / PC / XC ATTIX 50 H / M / PC / XC TTIX 30 H / M / PC / XC TTIX 50 H / M / PC / XC Operating Instructions 107400338-2008-09-17 TTIX 30-50 H/M Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift

Detaljer

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 11/28 Systemhåndbok 16666925 / NO SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Generell informasjon... 5 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 02/2007 11502738 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 02/2007 11502738 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 2/27 1152738 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Viktige merknader... 5 1.1 Sikkerhetsmerknader

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series

Brukerhåndbok. Norsk. Skriver HP 2000C. Color Printer. Professional Series Brukerhåndbok Norsk Skriver HP 2000C Professional Series Color Printer HPs garanti og ansvarsbetingelser Norsk HP-produkt Garantitid Programvare 90 dager Blekkpatroner 90 dager Skrivehoder 1 år Skriver

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev.

Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. Rosemount magnetisk strømningsmåler 8732EM med elektronikk av revisjon 4 Hurtigstartveiledning 00825-0110-4444, Rev. AA Hurtigstartveiledning 2 MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene 1400003_NO Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer