Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning /N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N"

Transkript

1 MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning /N

2 SEW-EURODRIVE

3 Innhold 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Sikkerhetsmerknader Spesielle sikkerhetsmerknader ved bruk i kategori 3D Enhetens oppbygging Eksempel typebetegnelse Feltbussmoduler MFP21, MFI Modulunderside (alle MF..-varianter) Oppbygging av modulbærer MFZ Beskrivelse av DIP-bryter Mekanisk installasjon Montering på MOVIMOT - koblingsboks Montering i felt Elektrisk installasjon Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter Installasjonsforskrifter Tilkobling med PROFIBUS Tilkobling med InterBus Tilkobling inn- / utganger (I/O) til feltbussgrensesnitt MF kva i P f n Hz 6 Konformitetserklæring MFI21A/Z11A/II3D, MFP21D/Z21D/II3D Adresser Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 3

4 1 Sikkerhetsmerknader og advarsler 1 Viktige merknader 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen! Elektrisk fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: Livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: Lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: Skader på utrustning og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Viktige merknader til eksplosjonsbeskyttelse. Tilleggsdokumentasjon Systemhåndbok "Drivsystem for desentralisert installasjon" Kassering Dette produktet består av Jern Aluminium Kobber Plast Elektroniske komponenter Delene kasseres etter gjeldende forskrifter. 4 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

5 Spesielle sikkerhetsmerknader ved bruk i kategori 3D 2 2 Sikkerhetsmerknader Installering, idriftsetting og servicearbeider får kun utføres av elektrofagpersonell i henhold til gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging samt systemhåndboken "Drivsystem for desentralisert installasjon". Skadde produkter får aldri monteres eller settes i drift. Reklamasjon i forbindelse med skader sendes transportfirmaet omgående. Installasjonen skal alltid gjennomføres når enheten er uten spenning! Koble først til spenningen ved idriftsetting i samsvar med systemhåndboken "Drivsystem for desentralisert installasjon" etter at tilkoblingen er kontrollert! 2.1 Spesielle sikkerhetsmerknader ved bruk i kategori 3D Normer MOVIMOT feltbussgrensesnitt i kategori 3D tilsvarer EN ("Innretninger for eksplosjonsfarlige områder, generelle bestemmelser", 2. utgave ) og EN :1998 ("Elektriske innretninger til bruk i områder med brennbart støv") og er dermed i samsvar med retningslinjen 94/9/EU (ATEX 100a) Kapsling MOVIMOT feltbussgrensesnitt i kategori 3D har alltid minst kapsling IP54 ved levering. Forutsetning for at kravene til enheter for kategori 3D overholdes, er at kapslingen opprettholdes under hele levetiden. Derfor må man allerede ved tilkoblingen av enheten være spesielt nøyaktig. Er ikke kapslingen garantert, skal enheten ikke benyttes i områdene til sone 22 (etter ATEX 137)! Forutsetninger for overholdelse av kapslingen Alle kabelinnføringer som ikke er i bruk, skal stenges fagmessig med tetteplugger som er godkjent for ex-området. Diagnosegrensesnittet til bussmodulen må ikke åpnes i eksplosjonsfarlig atmosfære. Bruk kun originale hustetninger. Kapslingen er kun garantert når hustetningene sitter korrekt og er uten skade. Beskyttelsesfolien over diagnosediodene (LED) får ikke ha skader. Bussmodulen får ikke fjernes i ex-området når den er under spenning. Tilordning Enhetsgruppe II Kategori 3D Maksimal overflatetemperatur 140 C For bruk i sone 22 (ATEX 137) Omgivelsestemperatur -20 til +40 C Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 5

6 3 Eksempel typebetegnelse 3 Enhetens oppbygging 3.1 Eksempel typebetegnelse MFP21D/Z21D/II3D Enhetsgruppe II Kategori 3D (støv-eksplosjonsbeskyttelse) Variant 1 = Modulbærer 1 = InterBus 2 = PROFIBUS Variant 21 = 4 x I / 2 x O (tilkobling via klemmer) MFP.. = modul PROFIBUS MFI.. = modul InterBus 3.2 Feltbussmoduler MFP21, MFI21 Fig. 1: Moduloppbygging MFP21, MFI DXX 1. Diagnosedioder 2. Diagnosegrensesnitt (under skruforbindelsen) 3. Beskyttelsesfolie Eksplosjonsbeskyttelsen er ikke lenger garantert når beskyttelsesfolien er skadet (3)! Kontroller beskyttelsesfolien med hensyn til skader før idriftsetting. Diagnosegrensesnittet (2) må ikke åpnes i eksplosjonsfarlig atmosfære. 6 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

7 Modulunderside (alle MF..-varianter) Modulunderside (alle MF..-varianter) Fig. 2: Modulunderside (alle MF..-varianter) 01802CNO 1. Forbindelse til modulbæreren 2. DIP-bryter 3. Tetning 3.4 Oppbygging av modulbærer MFZ Fig. 3: Oppbygging av modulbærer MFZ AXX 1. Klemmer 2. Potensialfri klemmeblokk til 24 V gjennomgangskabling (OBS! får ikke brukes til skjerming!) 3. Kabelnippel M20 x Kabelnippel M12 x Jordklemme Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 7

8 3 Beskrivelse av DIP-bryter 3.5 Beskrivelse av DIP-bryter DIP-bryter til PROFIBUS-modul MFP Koble til bussavslutningsmotstander : Bussavslutning ON = på Bussavslutning OFF = av ON 9 ON 9 Fabrikkinnstilling Fig. 4: Bussavslutningsmotstander 01721BNO Still inn PROFIBUS-adressen: x 0 = x 0 = x 1 = 16 Adresse 0 til 125: Adresse 126: Adresse 127: gyldig adresse støttes ikke Broadcast x 0 = x 0 = x 0 = 0 ON x 1 = 1 Eksempel: Adresse 17 Fig. 5: PROFIBUS-adresse 01665BNO DIP-bryter til InterBus modulen MFI MFI er siste INTERBUS-modul, ingen videreførende busskabel er tilkoblet Ytterligere INTERBUS-modul følger, videreførende busskabel er tilkoblet Figuren viser SEW-leveransen: - 3 PD for MOVIMOT + 1 ord for digital I/O = 64 bit databredde i INTERBUS END - ytterligere INTERBUS-modul følger (NEXT) ON NEXT I/O INTERBUS-avslutning ON = prosessdatabredde + 1 for digital I/Os reservert, stilling = OFF Prosessdatabredde for MOVIMOT Fig. 6: DIP-bryter til InterBus grensesnitt MFI 02110CNO 8 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

9 Montering på MOVIMOT - koblingsboks 4 4 Mekanisk installasjon Feltbussgrensesnitt skal bare stilles opp/monteres på et jevnt, vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Bruk M4 skruer med tilhørende underlagsskiver for å feste modulbæreren MFZ.1. Stram skruene med momentnøkkel (tillatt tiltrekningsmoment 2,8 til 3,1 Nm). Følg henvisningene i kapittel "Elektrisk installasjon" side 12 ved montering av niplene. 4.1 Montering på MOVIMOT - koblingsboks Installasjon og montasje på MOVIMOT -koblingsboksen får kun utføres av SEWpersonell! 4.2 Montering i felt 51 mm 102 mm 82.5 mm M4 MFZ... MF... Fig. 7: Montering i felt 04749AXX Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 9

10 5 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter 5 Elektrisk installasjon 5.1 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter Merknader til tilordning og plassering av installasjonskomponenter De riktige valg av ledninger, korrekt jording og fungerende potensialutligning er avgjørende for en vellykket installasjon av desentraliserte drifter. Prinsipielt skal godjente normer anvendes. Overhold i tillegg følgende punkter: Potensialutligning Uavhengig av funksjonsjord (tilkobling for jordledning) må det sørges for lavohmig HF (høyfrekvent) potensialutligning (se også EN (IEC) eller for Tyskland DIN VDE 0100 del 540), for eksempel ved Forbindelse mellom (anleggs-) delenes metalliske flater Bruk av flatbånd-jordledere (HF-kordel) Ledningsskjermen til dataledningene får ikke brukes for potensial-utligningen. Dataledning og 24V-forsyning Legges atskilt fra støybelastede ledninger (for eksempel styreledninger til magnetventil, motorledninger) Kabelnipler Velg EMC-metall-kabelnippel etter EN50014 som er godkjent for ex-området og som har skjerming mot jord med stor flate (se også kapittel "Installasjonsforskrifter") Ledningsskjerm Må ha tilfredsstillende EMC-egenskaper (høy skjermdemping) Får ikke bare brukes som mekanisk beskyttelse av kabelen Ledningsendene må ha forbindelse med stor flate på metallhuset til enheten via EMC-metall-nipler etter EN50014 Ytterligere informasjon Les også informasjonen i SEW-brosjyren "Praktisk drivutrustningsteknikk - EMC i drivutrustningsteknikk". 10 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

11 Installasjonsplanlegging med hensyn til EMC-synspunkter 5 Eksempel for forbindelse av feltbussmodul MF.. og MOVIMOT Ved atskilt montering av feltbussmodul MF.. og MOVIMOT må RS-485-forbindelsen realiseres på følgende måte: Medføring av 24V DC -forsyningen Bruk skjermede ledninger Legg skjerming på begge enhetene via EMC-metall-nipler etter EN50014 på huset Parvis revolverte ledninger (figur 8) RS+ RS- 24V RS+ 24V RS- Fig. 8: Forbindelse bussmodul MF.. og MOVIMOT (medføring av 24V DC -forsyning) 03477AXX Uten medføring av 24V DC -forsyning: Forsynes MOVIMOT via atskilt tilførsel med 24 V DC, må RS-485-forbindelsen utføres på følgende måte: Bruk skjermede ledninger Legg skjerming på begge enhetene via EMC-metall-nipler etter EN50014 på huset Referansepotensial skal generelt føres med ved RS-485-grensesnitt Revolverte ledninger (figur 9) RS+ RS AXX Fig. 9: Forbindelse bussmodul MF.. og MOVIMOT (uten medføring av 24V DC -forsyning) Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 11

12 5 Installasjonsforskrifter 5.2 Installasjonsforskrifter Ved tilkobling skal i tillegg til de generelt gyldige installasjonsforskriftene følgende bestemmelser (ElexV 1 i Tyskland) eller andre nasjonalt gyldige forskrifter overholdes: EN ("Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder") EN ("Elektriske innretninger til bruk i områder med brennbart støv") Tyskland: DIN VDE 0100 ("Opprettelse av sterkstrømsanlegg til 1000V") Så vel som anleggsspesifikke bestemmelser Kabelnipler Alle kabelinnføringer har ved levering tetteplugger som er godkjent for ex-området. For tilkobling av enheten skiftes denne om nødvendig ut med EMC-metall-nipler etter EN50014 for ex-området med strekkavlastning. Produsent, for eksempel firma Hummel, Waldkirch For ikke å skade hustetningen når kabelniplene monteres, brukes skruforbindelser med følgende nøkkelvidder. M12 x 1,5 nøkkelvidde maksimalt 15 mm M20 x 1,5 nøkkelvidde maksimalt 24 mm Kabelniplene velges etter diameteren på ledningene som brukes. Angivelser til dette finnes i dokumentasjon til produsenten av kabelinnføringer. Følg alltid produsentens henvisninger for montering av kabelnipler i exområder. Alle arbeider skal gjennomføres med stor nøyaktighet. Ved kabelinnføring på siden skal kabelen legges med en dryppsløyfe. Kontroller og rengjør om nødvendig bussmodulens tetningsflater før den monteres på nytt. Sørg for at kabelinnføringer som ikke er i bruk, er tettet med tetteplugger etter EN50014 for ex-områder. Kapsling IP54 må være garantert. 12 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

13 Installasjonsforskrifter 5 Mulig strømbelastning på klemmene Fjærklemmer (grå): 12 A maksimal varig strøm I tilkoblingsområdet til 24 V DC -forsyningen finnes 2 stagbolter M4 x 12. Boltene kan brukes til viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenningen. Mulig strømbelastning av boltene er 16 A. Fig. 10: Stagbolter for viderekobling av 24 V DC -forsyningsspenning 02928BXX Viderekobling av 24V DC -forsyningsspenning Overføringshastighet > 1,5 Mbaud (i forbindelse med MFP..D) Tilkoblingskontroll Ved overføringshastighet > 1,5 M baud må man passe på at PROFIBUS-tilkoblingsledningene innvendig i modulbæreren holdes så kort som mulig så vel som at innkommende buss og utgående buss er like lange. Før den første spenningstilkoblingen må tilkoblingen kontrolleres slik at man unngår personskader, skader på anlegg og enheter på grunn av tilkoblingsfeil. Vi anbefaler følgende framgangsmåte samt overholdelse av gjeldende normer: Trekk alle bussmoduler fra modulbæreren Gjennomfør isolasjonskontroll av tilkoblingen i henhold til gjeldende nasjonale normer Kontroller jordingen Kontroller sikker atskillelse mellom nettledningen og 24 V DC -ledningen Kontroller sikker atskillelse mellom nettledningen og kommunikasjonsledningen Kontroller polariteten på 24 V DC -ledningen Kontroller polariteten på kommunikasjonsledningen Kontroller potensialutligningen mellom feltbussgrensesnittene Etter tilkoblingskontrollen Koble til alle bussmoduler og skru fast Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 13

14 5 Tilkobling med PROFIBUS 5.3 Tilkobling med PROFIBUS Modulbærer MFZ21 med MOVIMOT MFZ21 (PROFIBUS) MOVIMOT (2) 1 A 2 B Potensialnivå 0 Potensialnivå D A B D res. VP D res. 24 V 24 V 24 V RS+ RS- 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ A B PROFIBUS DP A B V DC (1) (1) Fig. 11: Modulbærer MFZ21 med MOVIMOT 03402BNO (1) Ved atskilt montering av MFZ21og MOVIMOT : Legg skjermen til RS-485-kabelen via EMC-metall-kabelnippelen på MFZ- og MOVIMOT -huset. (2) Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltagerne OBS! MOVIMOT er nå frigitt via klemmene. Koble til nettspenningen først etter at MOVIMOT er startet opp med MFP.., da driften ellers ikke kan starte direkte. Klemmefunksjon MFZ21: Nr. Navn Retning Funksjon 1 A Inngang PROFIBUS-DP dataledning A (inngang) 2 B Inngang PROFIBUS-DP dataledning B (inngang) 3 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (bare til kontrollformål) 4 A Utgang PROFIBUS-DP dataledning A (utgang) 5 B Utgang PROFIBUS-DP dataledning B (utgang) 6 D - Data referansepotensial for PROFIBUS-DP (bare til kontrollformål) Reservert 8 VP Utgang +5 V-utgang (maks. 10 ma) (bare for kontrollformål) 9 D - Referansepotensial for VP (klemme 8) (bare for kontrollformål) Reservert V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbindelse med klemme 11) 13-0V24 referansepotensial for spenningsforsyning 14-0V24 referansepotensial for spenningsforsyning V Utgang 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18-0V24 referansepotensial for MOVIMOT 14 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

15 Tilkobling med InterBus Tilkobling med InterBus Modulbærer MFZ11A med MOVIMOT MFZ11 (I NTER B US ) MOVIMOT Potensialnivå 0 Potensialnivå V 24 V 24 V RS+ RS- 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ (2) /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM V DC (1) (1) Fig. 12: Modulbærer MFZ11A med MOVIMOT 03276BNO (1) Ved atskilt montering av MFZ11 og MOVIMOT : Legg skjermen til RS-485-kabelen via EMC-metall-kabelnippelen på MFZ- og MOVIMOT -huset. (2) Sørg for potensialutligning mellom alle bussdeltagerne OBS! MOVIMOT er nå frigitt via klemmene. Koble til nettspenningen først etter at MOVIMOT er startet opp med MFI, da driften ellers ikke kan starte direkte. Klemmefunksjon MFZ11A Nr. Navn Retning Funksjon 1 /DO Inngang Inngang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 2 DO Inngang Inngang fjernbuss, data senderetning (gul) 3 /DI Inngang Inngang fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 4 DI Inngang Inngang fjernbuss, data mottaksretning (grå) 5 COM - Referansepotensial (brun) 6 /DO Utgang Utgang fjernbuss, negerte data senderetning (grønn) 7 DO Utgang Utgang fjernbuss, data senderetning (gul) 8 /DI Utgang Utgang fjernbuss, negerte data mottaksretning (rosa) 9 DI Utgang Utgang fjernbuss, data mottaksretning (grå) 10 COM - Referansepotensial (brun) V Inngang 24 V-spenningsforsyning for modulelektronikk og følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning (forbindelse med klemme 11) 13-0V24 referansepotensial for følere 14-0V24 referansepotensial for følere V Utgang 24 V-spenningsforsyning for MOVIMOT 16 RS+ Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Utgang Kommunikasjonsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18-0V24 referansepotensial for MOVIMOT Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 15

16 5 Tilkobling inn- / utganger (I/O) til feltbussgrensesnitt MF Tilkobling inn- / utganger (I/O) til feltbussgrensesnitt MF.. Tilkobling via klemmer ved MFZ21 med MFP21 og MFZ11 med MFI 21 DI 0 VO24 DI 1 VO24 DI 2 VO24 DI 3 VO24 DO 0 2 DO1 2 V2I Potensialnivå 1 Potensialnivå 2 Fig. 13: Tilkobling via klemmer ved MFZ21 med MFP21 og MFZ11 med MFI ANO Nr. Navn Retning Funksjon 19 DI0 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 1 21 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 1 22 DI1 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 2 24 Potensialnivå V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler DI2 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 3 27 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 3 28 DI3 Inngang Koblingssignal fra føler V24 referansepotensial for føler 4 30 V024 Utgang 24 V-spenningsforsyning for føler 4 31 DO0 Utgang Koblingssignal fra aktuator V24 referansepotensial for aktuator 1 33 Potensialnivå DO1 Utgang Koblingssignal fra aktuator V24 referansepotensial for aktuator 2 35 V2I24 Inngang 24 V-spenningsforsyning for aktuatorer V24 referansepotensial for aktuatorer 16 Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D"

17 MFI21A/Z11A/II3D, MFP21D/Z21D/II3D kva i P f n Hz 6 6 Konformitetserklæring 6.1 MFI21A/Z11A/II3D, MFP21D/Z21D/II3D DIN EN ISO 9001 SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Str. 42 D Bruchsal Declaration of Conformity (im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII) (according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII) SEW-EURODRIVE erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Feldbusschnittstelle in der Kategorie 3D der Baureihe MFI21A/Z11A/II3D und MFP21D/Z21D/II3D, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der declares in sole responsibility that the Fieldbus Interface in categorie 3D of the MFI21A/Z11A/II3D and MFP21D/Z21D/II3D series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in EG Richtlinie 94/9/EG EC Directive 94/9/EC. übereinstimmen. Angewandte harmonisierte Normen: EN ; EN ; EN Applicable harmonised standards: EN ; EN ; EN SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit: SEW-EURODRIVE has the following documentation available for inspection: - vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung - Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations - techn. Bauunterlagen - Technical design documentation SEW-EURODRIVE GmbH & Co Bruchsal, den Ort und Datum der Ausstellung Place and date of issue ppa Funktion: Vertriebsleitung / Deutschland Function: Head of Sales / Germany Fig 14: Konformitetserklæring Declaration_of_Conformity_MF_II3D Installasjonsveiledning "Feltbussgrensesnitt MFP og MFI i kategori 3D" 17

18 Adresser Adresser Tyskland Hovedadministrasjon Produksjon Bruchsal SEW-EURODRIVE AS Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postadresse Postfach 3023 D Bruchsal Produksjon Graben SEW-EURODRIVE AS Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf Postadresse Postfach 1220 D Graben-Neudorf Garbsen (ved Hannover) Kirchheim (ved München) Langenfeld (ved Düsseldorf) Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE AS Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postadresse Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE AS Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE AS Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE AS Dänkritzer Weg 1 D Meerane Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Tyskland. Tlf. ( ) 75-0 Fax ( ) Telex Tlf. ( ) 75-0 Fax ( ) Telex Tlf. ( ) Fax ( ) Tlf. (0 89) Fax (0 89) Tlf. ( ) Fax ( ) Tlf. ( ) Fax ( ) Frankrike Produksjon Tekniske avdelinger Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME SAS Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME SAS Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Frankrike. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tlf. (3327) Fax (3327) Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tlf. (03) Fax (03) Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf. (02) Fax (02) /2001

19 Adresser Belgia Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf. (010) Fax (010) Brasil Produksjon Sao Paulo SEW DO BRASIL Motores-Redutores Ltda. Rodovia Presidente Dutra, km 208 CEP Guarulhos - SP Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Brasil. Tlf. (011) Fax (011) Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tlf. (92) Fax (92) Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE Motores-Reductores LTDA. Panamericana Norte No 9261 Casilla 23 - Correo Quilicura RCH-Santiago de Chile Tlf. (02) Fax (02) Kina Produksjon Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tlf. (022) Fax (022) Danmark København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tlf Fax Estland Tallin ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallin Tlf Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tlf. (3) Fax (3) Hellas Aten Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tlf Fax Storbritannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR Tlf Fax Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Fax /2001

20 Adresser India Baroda SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot NO. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Tlf Fax Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf. (01) Fax (01) Island Hafnarfirði VARMAVERK ehf Dalshrauni 5 IS Hafnarfirði Telefon (354) Telefax (354) Italia Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tlf. (02) Fax (02) Japan Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, P.O. Box Tlf. ( ) Fax ( ) Kanada Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i Kanada. Tlf. (905) Fax (905) Tlf. (604) Fax (604) Tlf. (514) Fax (514) Colombia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf. (0571) Fax (0571) Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE CO., LTD. R 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tlf. (031) Fax (031) Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Tlf Fax Luxembourg Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tlf. (010) Fax (010) /2001

21 Adresser Malaysia Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tlf. (07) Fax (07) Makedonia Skopje SGS-Skopje / Makedonia "Teodosij Sinactaski" Skopje / Makedonia Tlf. (0991) Fax (0991) New Zealand Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tfl Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tlf. (09) Fax (09) Nederland Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004AB Rotterdam Tlf. (010) Fax (010) Norge Moss SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tlf Fax Østerrike Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tlf. (01) Fax (01) Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tlf. (511) Fax (511) Polen Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Pojezierska Lodz Tlf. (042) Fax (042) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tlf. (0231) Fax (0231) Romania Bukarest Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tlf. (01) Fax (01) Russland St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box St. Petersburg Tlf. (812) Fax (812) /2001

22 Adresser Sverige Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tlf. (036) Fax (036) Sveits Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein ved Basel Tlf. (061) Fax (061) Singapur Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tlf Fax Telex Spania Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnologico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tlf Fax Sør-Afrika Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tlf Fax Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens, 7441 Cape Town P.O.Box Racecourse Park, 7441 Cape Town Tlf. (021) Fax (021) Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tlf Fax Thailand Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tlf Fax Tsjekkiske republikk Prag SEW-EURODRIVE S.R.O. Business Centrum Praha Luná Praha 6 Tlf. 02/ Fax 02/ Tyrkia Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tlf. (0216) Fax (0216) Ungarn Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tlf Fax /2001

23 Adresser USA Produksjon Greenville San Francisco Philadelphia/PA Dayton SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 200 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Ytterligere adresser kan innhentes ved servicesentrene i USA. Tlf. (864) Fax Sales (864) Fax Manuf. (864) Fax Ass. (864) Telex Tlf. (510) Fax (510) Tlf. (856) Fax (856) Tlf. (9 37) Fax (9 37) Tlf. (214) Fax (214) Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia Tlf. (041) Fax (041) /2001

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Utgave 01/2002 Tillegg til systemhåndboken 1052 6528 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetskonsept... 5

Detaljer

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N Planetgir med redusert glapp Utgave 03/2001 Driftsveiledning 10514120/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling og montering... 6 3.1 Før du begynner...

Detaljer

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO Begerverksdrifter Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1054 4321 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Enhetens oppbygging... 6 3.1 Oppbygging begerverksgir... 6 3.2

Detaljer

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44 Indeks A Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9 B Bæreplate 13 Basis fabrikkinnstilling MME 150 Bussavslutningsmotstand: 92, 125 Bussdiagnose via MQP-diagnosegrensesnitt 182 Bussmonitor 185 Bussvikt 151 D

Detaljer

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Utgave 07/2000 Driftsveiledning 1050 432x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling... 6 3.1

Detaljer

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning 0922 1956 / N SEW-EURODRIVE 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppbygging av VARIBLOC... 6 3.1 Typebetegnelse... 6 3.2 Oppbygging

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler

Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Drivsystem for desentralisert installasjon PROFIBUS-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Håndbok 10564624/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Gyldige komponenter... 5 2 Viktig

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 05/2004 C5.D01 11286636 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH C5.D0 Utgave 05/004 86636 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D. Utgave 09/2005 GC320000 11212527 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Eksplosjonsbeskyttede MOVI-SWITCH - drifter i kategori 3D GC320000 Utgave 09/2005 11212527 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH. Utgave 12/2006 11543124 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt/feltfordeler for styring av MOVI-SWITCH Utgave 1/006 1154314 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Gyldige

Detaljer

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO MOVI-SWITCH Utgave 10/001 Driftsveiledning 105 601 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 5 Oppbygging MOVI-SWITCH... 6.1 Eksempel merkeskilt, typebetegnelse...

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør Utgave 05/2003 Driftsveiledning 11214023/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Sikkerhetsmerknader ved

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere. Utgave 11/2008 16727320 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon av InterBus-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2008 16727320 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO

Håndbok. open. Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler. Utgave 07/2006 11400722 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordeler Utgave 07/2006 11400722 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser C5.B41 Utgave 06/2004 11296224 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A GC430000 Utgave 09/2004 11307021 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 06/2005 11361336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner Selv om overholdelsessaker ofte kan løses på lokalt nivå, gir RPM Hotline, rapporttelefonen RPM International Inc. («RPM»), en mulighet til anonym rapportering

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey Global leader in hospitality consulting Norwegian Hotel Market Sentiment Survey INTRODUKSJON Horwath HTL s Global Hotel Market Sentiment Survey gir en kort vurdering av markedsutsiktene for den globale

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 07/2006 11445513 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF

Veterinærsertifikat. Supplerende garantier Særlige betingelser. 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 SPF Supplerende garantier Særlige betingelser Status mht overvåking av aviær influensa Status mht vaksinasjon mot aviær influensa Salmonellabekjempelsesstatus Veterinærsertifikat Særlige betingelser Tredjelandets

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK 02 EXCELON PRO INTRODUKSJON AV DEN NYE EXCELON PRO DEN NYE FRL ER BÅDE FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK DU SPURTE, VI LYTTET Konstruert som direkte svar på

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer,

Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Utgave 07/2003 Driftsveiledning 11216727/NO SEWEURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 5 2 Sikkerhetsmerknader... 6 3 Motorens oppbygging...

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 94/9/EF UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER

LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 94/9/EF UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER 5.4.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 17/35 LISTE OVER ORGANER MELDT I SAMSVAR MED DIREKTIV 94/9/EF UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER De meldte

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Komfort-dørlukker DORMA TS 83

Komfort-dørlukker DORMA TS 83 Komfort-dørlukker DORMA TS 83 DORMA TS 83 Komfort-dørlukker Komfort dørlukker med selvregulerende åpningsbrems Rask montering og enda raskere innstilling. En dørlukker for nesten alle dørdimensjoner og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer

ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service ATEX, IECEx Spørreskjema og sjekkliste for eksplosjonsbeskyttede girmotorer Utgave 10/2012 19498934 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Spørreskjema

Detaljer

Full fart forover! Twin Cup 2011

Full fart forover! Twin Cup 2011 Full fart forover! Audi Twin Cup 2011 Ainhoa Sanchez /Audi MedCup Tauene løs og full fart forover... for Audi Twin Cup 2011! Sett seil mot en suksess. «Det kommer ikke an på hvilken vei vinden blåser,

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

JEG MENER AT FRIHET NOEN GANGER BARE ER EN MENTAL INNSTILLING.

JEG MENER AT FRIHET NOEN GANGER BARE ER EN MENTAL INNSTILLING. SIESTA 2016 JEG MENER AT FRIHET NOEN GANGER BARE ER EN MENTAL INNSTILLING. Aung San Suu Kyi, politiker En pause fra hverdagen. Et sportslig avbrekk med venner. Eller solfylte feriedager med familien. SIESTA

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

JEG MENER AT FRIHET NOEN GANGER BARE ER EN MENTAL INNSTILLING.

JEG MENER AT FRIHET NOEN GANGER BARE ER EN MENTAL INNSTILLING. SIESTA 2016 2 A65 GM JEG MENER AT FRIHET NOEN GANGER BARE ER EN MENTAL INNSTILLING. Aung San Suu Kyi, politiker En pause fra hverdagen. Et sportslig avbrekk med venner. Eller solfylte feriedager med familien.

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service. ECOFAST -konforme drivsystemer. Systemhåndbok. Utgave 10/2006 11480327 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service ECOFAST -konforme drivsystemer Utgave /006 80 / NO Systemhåndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktige merknader... 5 Systembeskrivelse...

Detaljer

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Informasjonsveiledning og skjema med sertifikat for medisinsk nødvendighet 3. februar 2015 KUN FOR OUS-KUNDER Innhold 1. Oversikt... 3 2. Begrensede produkter... 4 3. Begrensede

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC. Driftsveiledning. Utgave 10/2008 11662727 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIFIT -SC Utgave 10/2008 11662727 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan bruke driftsveiledningen...

Detaljer

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4

Supplerende garantier Særlige betingelser. Model(ler) 1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 AL -Albania AL-0 Hele landet EP, E S4 Tredjelandets eller områdets ISO-kode og navn Tredjelandets, sonens eller segmentets kode Beskrivelse av tredjelandet, området, sonen eller segmentet Veterinærsertifikat Model(ler) Supplerende garantier

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer