Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning / N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N"

Transkript

1 Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning / N

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader Oppbygging av VARIBLOC Typebetegnelse Oppbygging av variator VARIBLOC Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC Oppstilling Før du begynner Klargjøring Oppstilling av VARIBLOC Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Montering av transmisjonselementer... 9 I 5 Idriftsetting Idriftsetting av VARIBLOC Montering og innstilling av ekstrautstyr Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA Montering og innstilling av hydraulisk justeringsenhet HY Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Kontroll / vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Før du begynner Kontroll- / vedlikeholdsarbeider VARIBLOC Utskifting av bredkilerem Begrensning av turtallsområde ved utførelse NV, H, HS Ettersmøring av spindel EF/ EFPA Drift og service Feil på variator VARIBLOC Feil på ekstrautstyr Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 3

4 1 Viktige merknader 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen Elektrisk fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: skader på drift og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med driften! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Kassering (Følg alltid de aktuelle bestemmelsene): Huskomponenter, aksler samt girets rullelager kasseres som stålskrot. Dette gjelder også for deler av grått støpejern, så sant det ikke skal sorteres for seg. Bredkilerem kan kasseres som restavfall. 4 Druftsveiledning "Variator VARIBLOC "

5 Sikkerhetsmerknader 2 2 Sikkerhetsmerknader Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder bruk av variatorer. Ved bruk av turtallsregulerte girmotorer skal i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir og motorer i de tilhørende driftsveiledningene følges. Ta også hensyn til de supplerende sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. Generelt Under og etter drift har turtallsregulerte motorer og variatorer spenningsførende og roterende deler så vel som eventuelle varme overflater. Alle arbeider som transport, lagring, oppstilling/montering, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon får bare utføres av kvalifiserte fagarbeidere og ved overholdelse av Tilhørende detaljerte driftsveiledning(er) og koblingsskjemaer Advarsler og sikkerhetsmerker på giret/girmotoren Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker Alvorlige person- eller innretningsskader kan bli resultatet ved: Usakkyndig bruk Feil installasjon eller betjening Ulovlig fjerning av de nødvendige sikkerhetsdekslene eller huset Forskriftsmessig bruk / for særskilt bruk Disse turtallsregulerte girmotorene/variatorene er til bruk for næringslivs-anlegg. De er i samsvar med gyldige normer og forskrifter. Tekniske data samt angivelser til godkjente betingelser finnes på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Alle angivelser må alltid overholdes! Transport / lagring Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Oppstart er i slike tilfeller utelukkende. Stram påskrudde transportkroker godt. De er tilpasset vekten på girmotoren/giret. Det får ikke monteres noen tilleggslast. Hvis nødvendig brukes egnet transportmiddel som er målt. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 5

6 3 Typebetegnelse 3 Oppbygging av VARIBLOC 3.1 Typebetegnelse Eksempel VU 21 HS BMG HF Håndløfter uten automatisk retur Brems Vinkeljusteringsenhet med håndhjul og stillingsvisning Størrelse variator VARIBLOC Modellserie variator VARIBLOC U-formet kraftflyt 03794ANO 3.2 Oppbygging av variator VARIBLOC fig. 1: Oppbygging av VARIBLOC 03711AXX 1 Justeringsinnretning - frontjustering 2 Justeringsskiver 3 Bredkilerem 4 Lagerdeksel 5 Todelt variatorhus 6 Tilkoblet reduksjonsgir 7 Transmisjonsflens 8 Drivmotor 6 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

7 Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC fig. 2: Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC 03712AXX 1 Brems BM(G) (med spenningsimpulsgiver IG) 2 Lagerdeksel 3 Vinkelspeedometer TW 4 Vekselspenningsgiver GW 5 Aksialspeedometer TA 6 Spenningsimpulsgiver IG 7 Justeringsinnretning med håndhjul og stillingsvisning HS 8 Hydraulisk justeringsenhet HY 9 Elektromekanisk fjernjustering av turtall EF 10 Justeringsinnretning med håndhjul H / med fri akseltapp NV 11 Frontjustering med kjedehjul 12 Frontjustering med håndhjul (standardutførelse) Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 7

8 4 Før du begynner 4 Oppstilling Juster aldri variatoren i stillstand! (Skader på justerings-innretningen og på bredkilerem) 4.1 Før du begynner Driften får bare monteres når Angivelsene på merkeskiltet til driften stemmer overens med spenningsnettet Driften er uten skader (ingen transport- eller lagringsskader) Det er kontrollert at følgende forutsetninger er til stede: Omgivelsestemperatur mellom 0 C og +40 C, Ingen olje, syre, gass, damp, stråling etc. Kapslingen er kontrollert 4.2 Klargjøring Variator Rengjør utgående aksler og flensflater nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss og lignende (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at tetningsleppene på akselens tetningsringer og bredkileremmen ikke kommer i berøring med løsemiddelet - materialskader! Merk! Ved en lagringstid på 1 år reduserer lagerfettets levetid seg. Monter bredkileremmen som følger med. 4.3 Oppstilling av VARIBLOC Turtallsregulerte motorer skal bare stilles opp/monteres på et jevnt 1), vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Husføtter og påbyggingsflenser skal ikke være i spenn Merk! VARIBLOC i utførelse HS (håndhjul med stillingsvisning) må stilles opp slik at spindelen ligger vannrett, ellers vil stillingsvisningen ikke fungere. Lufteventilene må alltid være tilgjengelige! Plastpluggen nederst på kondensboringen må fjernes før drift (fare for rustdannelse!) Motor og arbeidsmaskin stilles opp slik at utgående aksler ikke belastes mer enn tillatt (overhold tillatte tverr- og aksialkrefter!). Unngå støt og slag på akseltappene. Motorenes vertikale byggeformer dekkes til for beskyttelse mot inntrenging av fremmedlegemer og væske! (Beskyttelsestak/regntak C) Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen. 1) Maksimalt tillatt jevnhetsavvik for flensmontering (verdier i henhold til DIN ISO 1101): ved flens mm maksimalt avvik 0,2... 0,5 mm 8 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

9 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel 4 Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs Lakkering av giret For bruk i fuktige omgivelser eller utendørs leveres VARIBLOC -driften i korrosjonsbeskyttet utførelse (B-utførelse). Hvis det oppstår lakkskader (for eksempel på lufteventilen), skal de utbedres. Smør gjengene på kabelinnføringen og blindpluggen med tetningsmasse og stram godt - deretter påføres tetningsmasse en gang til. Kabelinnføringene tettes godt til. Rengjør nøye tetningsflatene på koblingsboksen og dekslet før remontering. Skift ut sprø tetninger! Hvis giret overlakkeres henholdsvis etterlakkeres, så skal man passe på at lufteventilen og tetningsringen dekkes nøye til med maskeringstape. Etter at lakkeringsarbeidene er avsluttet fjernes maskeringstapen. 4.4 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Fastnøkkel, sett Påtrekksverktøy / avdragere Eventuelle utligningselementer (skiver, distanseringer) Festemateriale for transmisjonselementer Multimeter Toleranser ved monteringsarbeider Akseltapp Diametertoleranse etter DIN 748 ISO k6 ved utgående aksler med d, d 1 50 mm ISO k7 ved utgående aksler med d, d 1 > 50 mm Senterboring etter DIN 332, form DR.. Flenser Sentrertoleranse etter DIN ISO j6 ved b mm ISO h6 ved b 1 > 230 mm 4.5 Montering av transmisjonselementene Påtrekksverktøy til å montere koblinger eller nav på variator- eller motorakseltapper vises som eksempel på fig. 3. På aksiallageret trenger man nødvendigvis ikke bruke påtrekksverktøy. Girakseltapp Aksiallager Koblingsnav fig. 3: Eksempel på et påtrekksverktøy 03371ANO Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 9

10 4 Montering av transmisjonselementene På fig. 4 vises riktig montering tverrkrefter enn tillatt. av et tann- eller kjedehjul for å unngå høyere Hjulnav F X1 F X1 Hjulnav X 1 X 1 Feil Riktig fig. 4: Riktig montering av et tann- eller kjedehjul 03369ANO Transmisjonselementer skal bare monteres med påtrekksverktøy (se fig. 3). Bruk da senterboringen med gjenger som finnes på akseltappen. Remskiver, koblinger, tannhjul etc. skal under ingen omstendigheter settes på akseltappen med hammerslag (skader på lager, hus og aksel). Pass på at remmen er korrekt strammet ved remskiver (i henhold til produsentens angivelser). Monterte transmisjonselementer skal være avbalansert og får ikke skape radialeller aksialkrefter over det som er tillatt (se fig. 4 / tillatte verdier se katalog "Girmotorer") Merk! Monteringen går lettere hvis transmisjonselementet smøres med glidemiddel eller varmes opp en kort stund først (til C). Montering av koblingene Ved montering av koblingene må man rette opp i henhold til koblingsprodusentens angivelser: a) Maksimal- og minsteavstand b) Horisontalt avvik c) Vinkelavvik a) b) c) fig AXX Transmisjonselementer som remskiver, koblinger osv. må dekkes til med et berøringsvern! 10 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

11 Idriftsetting av VARIBLOC 0 I 5 5 Idriftsetting Juster aldri variatoren i stillstand! (Skader på justeringsinnretningen og på bredkileremmen) 5.1 Idriftsetting av VARIBLOC Kontroller korrekt dreieretning i frakoblet tilstand (legg da merke til om det finnes uvanlige skrapelyder når den dreies rundt). Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøringen settes ut av funksjon. Ved endringer sammenlignet med normal drift (for eksempel høy temperatur, lyder, svingninger) kobles den turtallsregulerte motoren ut i tvilstilfeller. Fastsett årsaken, kontakt eventuelt SEW. Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 11

12 6 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 6 Montering og innstilling av ekstrautstyr Juster aldri variatoren i stillstand! (Skader på justerings-innretningen og på den bredkileremmen) Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøringen settes ut av funksjon. 6.1 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA Elektromekanisk fjernjustering av turtall EF, EFPA Den elektromekaniske turtallsfjernjusteringen består av en reguleringsmotor som i tillegg er utstyrt med en visningsenhet i utførelsen EFPA. Denne visningsenheten kan monteres i et koblingsskap. Turtallsendringer grunnet belastningssvingninger registreres ikke i visningsenheten. Merk! Den elektromekaniske turtallsfjernjusteringen EF, EFPA er konstruert for 40 % ED og en koblingshyppighet 20 koblinger per time. Justeringsarbeider på EF, EFPA utføres under spenning! Tilkobling av reguleringsmotor EF, EFPA 1. Fjern husdekslet (1) fra koblingsenheten til reguleringsmotoren 2. Koble enheten til det elektriske anlegget i henhold til medfølgende koblingsskjema i samsvar med spesifikasjonene på merkeskiltet 3. a) Begrens turtallsområdet om ønskelig ved reguleringsmotoren EF (kapittel "Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA" side 14), ellers skrus husdekslet på igjen b) Koble til visningsenheten etter medfølgende koblingsskjema ved reguleringsmotoren EFPA (kapittel "Tilkobling / innstilling av visningsenheten på EFPA" side 13) AXX fig. 6: Koble til reguleringsmotor EF, EFPA 12 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

13 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 6 Tilkobling / innstilling av visningsenheten på EFPA 1. Still girmotoren på ønsket maksimalt turtall 2. Demonter husdekslet (1) fra koblingsenheten til reguleringsmotoren 3. Juster pot. (5) til reguleringsmotoren, fikser (fig. 7): Løsne den nedre skruen på koblingen (4) Drei pot. (5) på koblingen mot høyre ca. 15 til ca. 120 til 180 Ω på klemmene 6 og 7 Stram den nedre skruen på koblingen (4) 4. Koble visningsenheten på nettspenningen Klemmene 5, 6 og 7 skal ikke tilkobles 5. Still visningen på 0 % med pot. "Min" (fig. 9) 6. Forbind visningsenheten med klemmene 5 og 6 7. Drei pot. "Mitte" mot høyre til anslag 8. Still visningen på 100 % med pot. "Min" 9. Fjern forbindelsen mellom klemmene 5 og Koble klemmene 5 og 7 på visningsenheten på klemmene 5 og 6 på reguleringsmotoren AXX fig. 7: Juster pot. på reguleringsmotoren Juster visningen med pot. "Mitte" i henhold til reguleringsområdet R (tabell 1 side 14) 12. Koble visningsenheten på reguleringsmotoren i henhold til medfølgende koblingsskjema 13. Still girmotoren på ønsket minimalt turtall 14. Juster visningen med pot. "Min" i henhold til reguleringsområdet R (tabell 1 side 14) SL 220V MITTE MIN MAX 15. Still girmotoren på ønsket maksimalt turtall 16. Still visningen på 100 % med pot. "Min" 17. Juster girmotoren på midtre turtall (visning = 50 %) 18. Dersom visningen ikke er 50 %: Etterjuster visningen med pot. "Mitte" Gjenta punktene 13 til AXX fig. 8: Juster visningen 19. Begrens om nødvendig turtallsområdet tilsvarende endeturtallsverdiene som er angitt under punkt 13 og 15 ( kapittel "Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA" side 14) Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 13

14 6 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 1. Still VARIBLOC på ønsket minimalt turtall 2. a) Nedre betjeningskam (2) løsnes med en skrutrekker dreies mot venstre til koblingspunktet Reguleringsområde R Justeringsverdi pot. "Mitte" (midten) VU01 VZ01 VU11 VZ11 VU21 VZ21 VU31 VZ31 VU41 VZ41 VU51 tabell 1: Justeringsverdi pot. "Mitte" og pot. "Min" i henhold til reguleringsområdet R VU6 1:8 34 % 22 % 38 % 1:6 32 % 35 % 27 % 28 % 35 % 38 % 1:4 36 % Justeringsverdi pot. "Min" (minimum) 1:8 13 % 1:6 17 % 1:4 25 % Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA Betjeningskammene for endebryteren er fra fabrikken stilt inn slik at hele turtallsområdet til den turtallsregulerte variatoren VARIBLOC kan kjøres. Det kan begrenses som følger (fig. 9): 1 OBS! Reguleringsområdet skal bare begrenses via endebryteren - kjør aldri mot mekanisk anslag (materialskader)! AXX fig. 9: Plassering og illustrasjon av justeringskammene 2 14 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

15 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 6 I tillegg ved utførelse med pot. (5) (fig. 10): 1 b) Løsne den nedre skruen på koblingen (4) c) Drei pot (5) på koblingen mot venstre til anslag mot høyre ca. 15 til ca. 120 til 180 Ω på klemmene 6 og 7 d) Stram den nedre skruen på koblingen (4) 3. Stram den nedre betjeningskammen (2) 4. Still VARIBLOC på ønsket maksimalt turtall 5. Løsne den øvre betjeningskammen (3) med en skrutrekker, drei mot høyre til koblingspunktet stram 6. monter husdekslet (1) (legg ved koblingsskjema) AXX fig. 10: Plassering og illustrasjon av justeringskammene Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 15

16 6 Montering og justering av hydraulisk justeringsenhet HY 6.2 Montering og justering av hydraulisk justeringsenhet HY Max fig. 11: Hydraulisk justeringsenhet 03752AXX Den hydrauliske justeringsenheten har et lukket system. Den nødvendige justeringskraften bygges opp via stemplet til justeringssylinderen. Denne økes med reaksjonskraften (fjærkraften) til den drivende justeringsskiven. Systemet er fylt uten luft. Reguleringsveien til arbeidssylinderen er den samme som den til justeringssylinderen da begge stempeldiametrene er like. Montering av justeringssylinderen Arbeidssylinderen er montert fra fabriken, høytrykksslangen og justeringssylinderen må skrus på (bøyeradius på høytrykksslangen 40 mm). Justeringssylinderen kan festes på veggen til enheten i enhver ønsket stilling (fig. 11): 1. Fjern stiften (2) og ta av håndhjulet (1) 2. Skru av sekskantmutterne (3 og 4) 3. Fest justeringssylinderen (6) med fire sylinderskruer M5 (etter DIN 912) på enhetens vegg (5) 4. Monter sekskantskruene, håndhjulet og stiften igjen Begrens turtallsområdet Endeturtallsverdiene er fra fabrikken stilt inn slik at hele turtallsområdet til girmotoren VARIBLOC kan kjøres. Det kan begrenses som følger (fig. 11): 1. Begrens høye turtall: Still inn ønsket maksimalt turtall Drei sekskantmutteren (4) mot høyre og kontre med sekskantmutteren (3) 2. Begrens lave turtall: Still inn ønsket minimalt turtall Fjern låseplaten (9) og løsne hammerskruen (7) Skyv hammerskruen (7) til anslaget på justeringsbolten (8) Skru fast hammerskruen (7) 16 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

17 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Vekselspenningsgiver GW, spenningsimpulsgiver IG Anvendelse av 1. Vekselspenningsgiveren GW ved VU 01-51/VZ Spenningsimpulsgiveren IG ved VU 6 og ved VU/VZ med brems BMG Montering av vekselspenningsgiver GW (fig. 12) 1. Monter vekselspenningsgiveren (6) i tachoflensen (3) Knasten må gå i inngrep på akselsporet (4) 2. Sikre vekselspenningsgiveren (6) med gjengestiften (2) AXX fig. 12: Monter vekselspenningsgiver GW, vinkeltacho TW, aksialtacho TA Monter vinkeltacho TW, aksialtacho TA Tachoene TW (1) og TA (5) kan alternativt monteres på vekselspenningsgiveren (fig. 12). Tilkobling av analog turtallsfjernvisning FA, FD De analoge enhetene FA (med skala 0 % %) eller FD (skala etter kundens ønske) med fjernvisning av turtall kobles på vekselspenningsgiveren GW. 1. Koble enheten på vekselspenningsgiveren i henhold til betegnelsen på klemmene 2. Still driften på maksimalt turtall 3. Juster enheten på 100 %-viserutslag med pot. bak på enheten Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 17

18 6 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Montering av spenningsimpulsgiveren IG (fig. 13) 1. Still skruehodet (1) foran boringen for spenningsimpulsgiveren (2) 2. Skru spenningsimpulsgiveren (2) på gjengene som er tiltenkt dette på girhuset til skruehodet (1) berøres 3. Drei spenningsimpulsgiveren (2) to omdreininger (avstand = 2 mm) tilbake 4. Sikre spenningsimpulsgiveren (2) med kontramutteren 5. Hvis det ikke skjer noen visning, korrigeres inngangsømfintligheten: Øk eller reduser avstanden mellom spenningsimpulsgiveren og skruehodet mm fig. 13: Spenningsimpulsgiver IG 02415AXX 18 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

19 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA 6 Tilkobling/ innstilling av DA Den berøringsfrie, digitale turtallsfjernvisningen DA tilkobles vekselspenningsgiveren GW eller spenningsimpulsgiveren IG (fig. 14 og fig. 15): 1. Koble til enheten (fig. 14) 2. Sørg for feilfri godstilkobling på klemme 1 3. Still inn måletiden (fig. 15, samt kapittel "Utregningseksempel DA" side 22) Utregning med formel Data i henhold til tabell 3 side Juster inngangsømfintligheten (fig. 15): Drei pot. "inngangsømfintlighet" mot høyre til impulskontrollampen begynner å lyse Spenningsimpulsgiver (IG) Vekselspenningsgiver (GW) Hjelpespenning V Forbindelse V Forbindelse 7.9 og 8.10 fig. 14: Tilkobling av digital turtallsfjernvisning DA 03693ANO Tidsbasis [s] x10 x1 Impulsmultiplikator Impulskontroll Kommainnstilling Inngangsømfindtlighet fig. 15: Innstilling av digital turtallsfjernvisning DA 03708ANO Tekniske data Visningsenhet digital Nettilkobling 230 V, Hz Ytelsesopptak ca. 4,2 VA Givertilkobling med totråds ledning, skjermet Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 19

20 6 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Tilkobling/ innstilling av FL (fig. 16) Den berøringsfrie, analoge turtallsfjernvisningen FL tilkobles spenningsimpulsgiveren IG på VARIBLOC. 1. Koble til enheten 2. Still driften på maksimalt turtall 3. Juster enheten med justeringsskruene "grov" eller "fin" (bak på visningsenheten) på 100 %-visning 4. Sørg for feilfri godstilkobling på klemme M Spenningsimpulsgiver (IG) V M GBS S GROV FIN fig. 16: Tilkobling og innstilling av berøringsfri turtallsfjernvisningen FL 03709ANO Tekniske data Visningsenhet analog (skala 0 % til 100 %) Nettilkobling 230 V, Hz Givertilkobling med totråds, skjermet ledning 20 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

21 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA 6 Innstilling av digital turtallsfjernvisning DA Visningsnøyaktighet: + / -1 på siste plass Måletid (tidsbasis Quarz): Dekadisk justerbar i trinn på 0,001 s i området fra 0,010 s til 9,999 s etter at frontplaten er fjernet, anbefalt måletid: 0,5 til 2 s Impulsmultiplikator: Dekadisk justerbar i området 1 til 99 etter at frontplaten er fjernet Kommainnstilling: via DIP-bryter etter at frontplaten er fjernet Utregning av måletid: Måletid = A n k z f A = 4-sifret visning (ved maksimalt turtall), uten kommahensyn n = turtall (tabell 3 side 21) k = impulsmultiplikator 1 z = impulser / omdreining (tabell 3 side 21) f = utregningsfaktor (ved 50 Hz = 1, ved 60 Hz = 1,2) Type / størrelse VARIBLOC Impulser / omdreining VU/VZ 01 tabell 3: Referansedata DA Referanseturtall VARIBLOC [min -1 ] R = 1:6 / 6:1 R = 1:8 / 8:1 4-polet 6-polet 8-polet 4-polet 6-polet 8-polet VU/VZ VU/VZ VU/VZ VU/VZ VU/VZ R = 1:4 (1:3) / 4:1 (3:1) VU 6 (D 200) VU 6 (D 225) 2087 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 21

22 6 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Utregningseksempel DA Eksempel 1 Eksempel 2 Drift R107R77VU21DADV100L4 R107R77VU21DADV100L4 Data Utgående turtall n a = 1,0-6,3 Impulstall z = 4 Maks. turtall variator n = 3100min -1 (tabell 3 side 21) Utgående turtall n a = 1,0-6,3 Impulstall z = 4 Maks. turtall variator n = 3100min -1 (tabell 3 side 21) Ønsket visning Utgående turtall A = ,300 min -1 Båndhastighet A = 0,114. 0,72 m/ min A = 30, 48 s = 3, 484 s n k z f Anbefalt måletid 0,5-2 s (maks. 9,999 s) Utregning med ny impulsmultiplikator Enhetsinnstilling k = 25 k = 4 Måletid = = 1, 219 s Måletid Måletid: [1] [2] [1] [9] Impulsmultiplikator: [2] [5] Kommainnstilling: 1 = = 0, 871 s Måletid: [0] [8] [7] [1] Impulsmultiplikator: [0] [4] Kommainnstilling: 1 22 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

23 Kontroll og vedlikeholdsintervaller 7 7 Kontroll / vedlikehold 7.1 Kontroll og vedlikeholdsintervaller Enhet / enhetskomponent Tidsintervall Hva gjør man? -> mer info side... VARIBLOC Hver uke Kjør gjennom turtallsområdet VARIBLOC Hver 3000 driftstime Kontroller bredkileremmen "Kontroll av bredkilerem" side 23 minst halvårlig EF, EFP, EFPA Hver justering minst halvårlig Kontroller spindelen skiftes eventuelt ut eller ettersmøres "Ettersmøring av spindelen EF/ EFPA" side Før du begynner Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Fastnøkkel, sett Hammer Dor eller gjennomslag Låseringtang Smøremiddel "Never Seeze normal" 7.3 Kontroll- / vedlikeholdsarbeider VARIBLOC Kontroll av bredkilerem Dersom du må svare "ja" på ett eller flere av kontrollspørsmålene nedenfor, må bredkileremmen skiftes ut (7.4). Kontrolltype Funksjonskontroll Kan du registrere sterk lydutvikling? Oppstår turtallssvingninger? Kontroller ved VU 01-51/ VZ VU 6 Visuell kontroll Fjern lufteblekkene: Finnes mye støv på lufteblekkene eller i hele huset? Er remflankene frynsete? Finnes sprukne steder eller revner mellom sporene på bredkileremmen? Finnes mye støv i lufteåpningene? Drftsveiledning "Variator VARIBLOC " 23

24 7 Utskifting av bredkilerem 7.4 Utskifting av bredkilerem OBS! Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten! Utskifting av bredkilerem ved VU og VZ (fig. 17) 1. Still inn girmotoren på maksimalt turtall og lås 2. Koble girmotoren spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! Blokker transmisjonssiden. 3. Fjern begge lufteblekkene (1) på siden 4. Demonter lagerdekslet (2) og justeringsenheten (3) 5. Løsne husskruene, skill reguleringsboks-halvdelene A og B 6. Sikre drivende, fjærbelastet justeringsskive GV med trekile (8) OBS! Skivehalvdelene skal ikke kunne gå sammen av fjærbelastningen! 7. Demonter: Justeringshylse (4) (ved frontjustering), låsering (5), drivende skive-halvdelene TV a 8. Fjern gammel bredkilerem (7) og legg på ny bredkilerem 9. Monter: Drivende skive-halvdeler TV a, kulelager (6), låsering (5), justerings-hylse (4) 10. Fjern trekilen 11. Skru på reguleringsboks-halvdelene A og B 12. Monter justeringsenheten og lagerdekslet 13. Fest lufteblekkene 14. Stram bredkilerem: Drei spindelen mot høyre med justeringsenheten (3) til du merker en motstand 15. Kontroller glappen på utgående aksel Riktig: lett glapp er merkbar 16. Fjern blokkeringen på transmisjonssiden igjen (se punkt 2) 17. Start girmotoren 18. Kjør langsomt gjennom hele turtallsområdet Riktig: Driften går rolig og jevnt 24 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

25 Utskifting av bredkilerem 7 7 TVb B 5 6 TVa 4 A 3 GV fig. 17: Skifte ut bredkilerem ved VU og VZ AXX 1 Lufteblekk 2 Lagerdeksel 3 Justeringsenhet 4 Justeringshylse 5 Låsering 6 Kulelager 7 Bredkilerem 8 Trekile TV Drivende skive GV Drivende skive Drftsveiledning "Variator VARIBLOC " 25

26 7 Utskifting av bredkilerem Skift ut bredkilerem ved VU 6 (fig. 18) 1. Still inn girmotoren på maksimalt turtall og lås 2. Koble girmotoren spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! Blokker transmisjonssiden. 3. Åpne den drivende justeringsskiven TV maksimalt: Drei mot venstre til anslag med justeringsenheten (3) 4. a) Ved utførelse frontjustering: Fjern platedekslet (1), låseringen (2) og støtteskiven (3) Skru justeringsenheten (4) maksimalt ut (drei mot høyre) Løsne skruene på dekslet (5), fjern dekslet og ta av justeringsenheten b) Ved alle andre utførelser: Demonter komplett justeringsenhet (4) 5. Løsne husskruene, ta av reguleringsboks-halvdelen A 6. Sikre drivende, fjærbelastet justeringsskive GV med trekile (10) OBS! Skivehalvdelene skal ikke kunne gå sammen av fjærbelastningen! 7. På drivende justeringsskive (TV): Fjern støtteskiven (3) og låseringen (2) Trekk av kulelager (8) og skive-halvdelen TV a 8. Fjern gammel bredkilerem (7) og legg på ny bredkilerem 9. Monter på drivende justeringsskive: skive-halvdel (TV a ), kulelager (6), låsering (2) og støtteskive (3) 10. Fjern trekilen (8) 11. Skru på reguleringsboks-halvdelene A og B 12. Monter justeringsenheten (4) i motsatt rekkefølge av punkt 4a / 4b 13. Stram bredkilerem (7): Drei spindelen mot høyre med justeringsenheten (4) til du merker en motstand 14. Fjern blokkeringen på transmisjonssiden igjen (se punkt 2) 15. Start girmotoren 16. Kjør langsomt gjennom hele turtallsområdet Riktig: Driften går rolig og jevnt 26 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

27 Utskifting av bredkilerem 7 TV b B 7 TV a 6 A GV 8 fig. 18: Skift ut bredkilerem ved VU AXX 1 Platedeksel 2 Låsering 3 Støtteskive 4 Justeringsenhet 5 Trekk 6 Kulelager 7 Bredkilerem 8 Trekile TV Drivende skive GV Drivende skive Drftsveiledning "Variator VARIBLOC " 27

28 7 Begrensning av turtallsområde ved utførelse NV, H, HS 7.5 Begrensning av turtallsområde ved utførelse NV, H, HS Endeturtall n min og n maks er innstilt fra fabrikken. Turtallsområdet må eventuelt fastsettes på nytt ved remslitasje eller etter at bredkileremmen er skiftet ut. 1. Ta av låseplaten (1) på justeringsenheten 2. Still inn ønsket maksimalt turtall: Løsne hammerskruen (2) Kjør opp til turtallet Lås hammerskruen i denne stillingen 3. Still inn ønsket minimalt turtall: Løsne hammerskruen (3) Kjør opp til turtallet Lås hammerskruen i denne stillingen Ettersmøring av spindelen EF/ EFPA 1. Demonter justeringsknappen (1) fra reguleringsboksen (2) Løsne skruene (3) 2. Smør spindelen (4) med smøremiddel med god festeevne, for eksempel "Never Seeze normal" 3. Monter i motsatt rekkefølge 03702AXX fig. 19: Begrense turtallsområdet ved utførelse NV, H, HS AXX fig. 20: Ettersmøring av spindelen EF, EFPA 28 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

29 Feil på variator VARIBLOC 8 8 Drift og service Oppgi følgende opplysninger når du kontakter SEW kundeservice for hjelp: Data på motorens merkeskilt Feilens type og omfang Når og under hvilke omstendigheter er feilen oppstått Sannsynlig årsak 8.1 Feil på variator VARIBLOC Driften glipper Feil Mulig årsak Løsning Bredkilerem er nedslitt Bredkilerem eller løpeflaten på variatorskiven er smusset Belastningen er for stor Driften blir for varm Belastningen er for stor som over Driften lager for mye støy Bredkilerem er ødelagt Merk! Skaden forekommer for eksempel etter kort blokkering av driften ved støtlignende belastning av driften Skift ut bredkilerem (kap. "Kontroll av bredkilerem" side 23) Rengjør smusset del: Bredkilerem med tørt papir eller tørr klut Justeringsskiven med fortynner o.l. Kontroller ytelse og reduser til katalogverdier 1. Fjern årsaken 2. Skift ut bredkilerem (kap. 7.4) 8.2 Feil på ekstrautstyr Elektromekanisk fjernjustering av turtall EF, EFPA Feil Mulig årsak Løsning Ikke mulig å justere turtallet Turtallsområdet oppnås ikke Enheten er ikke riktig tilkoblet Endebryteren til reguleringsmotoren kobles ut for tidlig Ingen visning Visningsenheten er ikke riktig tilkoblet Spenningsforsyningen mangler eller er avbrutt Enheten kobles til korrekt i henhold til koblingsskjema Juster kammen til endebryterbetjeningen korrekt (kap. "Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA" side 14) Visningsenheten kobles til korrekt i henhold til koblingsskjema Feilvisning Visningen er ikke riktig innstilt Juster visningen bak på enheten (kap. "Tilkobling / innstilling av visningsenheten på EFPA" side 13) Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 29

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N Planetgir med redusert glapp Utgave 03/2001 Driftsveiledning 10514120/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling og montering... 6 3.1 Før du begynner...

Detaljer

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO Begerverksdrifter Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1054 4321 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Enhetens oppbygging... 6 3.1 Oppbygging begerverksgir... 6 3.2

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Utgave 01/2002 Tillegg til systemhåndboken 1052 6528 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetskonsept... 5

Detaljer

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44

Indeks. Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9. Han Q8/0 energihurtigkontakt 77, 88 Hurtigkontakt ASK1 9 Hybridkabel 22, 34, 44 Indeks A Adresseringskontakt 92, 127 ASK1 9 B Bæreplate 13 Basis fabrikkinnstilling MME 150 Bussavslutningsmotstand: 92, 125 Bussdiagnose via MQP-diagnosegrensesnitt 182 Bussmonitor 185 Bussvikt 151 D

Detaljer

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning 1051 5429/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler... 4 1 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Utgave 07/2000 Driftsveiledning 1050 432x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling... 6 3.1

Detaljer

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO

Utgave. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør 05/2003. Driftsveiledning 11214023/NO Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør Utgave 05/2003 Driftsveiledning 11214023/NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktig informasjon... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 2.1 Sikkerhetsmerknader ved

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO

Utgave MOVI-SWITCH 10/2001. Driftsveiledning 1052 6021 / NO MOVI-SWITCH Utgave 10/001 Driftsveiledning 105 601 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 Sikkerhetsmerknader MOVI-SWITCH... 5 Oppbygging MOVI-SWITCH... 6.1 Eksempel merkeskilt, typebetegnelse...

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A GC430000 Utgave 09/2004 11307021 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO

BRUKERVEILEDNING. Veggmontert luksusoverflateskimmer VIKTIGE SIKKEHETSREGLER 122 IO BRUKERVEILEDNING 122 VIKTIGE SIKKEHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Veggmontert luksusoverflateskimmer Advarsler...39 Liste over

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK 02 EXCELON PRO INTRODUKSJON AV DEN NYE EXCELON PRO DEN NYE FRL ER BÅDE FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK DU SPURTE, VI LYTTET Konstruert som direkte svar på

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 06/2005 11361336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Utgave 05/2008 11630329 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Eksplosjonsbeskyttede gir i modellserien R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Utgave 05/2008 11630329 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 09/2012 20050259 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser C5.B41 Utgave 06/2004 11296224 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet

MOVIDRIVE omformer Vedlegg til driftsveiledning. 1 Enheter som støttes. 2 Montering av opsjonskortet Montasje opsjon "DFIA" Utgave: 0/000 053 / NO Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Varmepumpestyringsmodul. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren VWZ AI VWL X/2 A. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning Varmepumpestyringsmodul VWZ AI VWL X/2 A NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO

Driftsveiledning. Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Utgave 05/2004 A6.B01 1122 6927 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftlektronikk \ Automatisering \ Service Gir modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Utgave 05/2004 1122 6927 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Monterings- og driftsveiledning

Monterings- og driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/2010 16970527 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 07/2006 11445513 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315. Utgave 10/2007 11631120 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP 315 Utgave 10/2007 11631120 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Utgave. Gir for elektrohengebaner 07/2001. Driftsveiledning / NO

Utgave. Gir for elektrohengebaner 07/2001. Driftsveiledning / NO Gir for elektrohengebaner Utgave 07/2001 Driftsveiledning 1052 3820 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Mekanisk installasjon... 7 3.1 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel...

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

AutoTurn. Bruksanvisning

AutoTurn. Bruksanvisning AutoTurn Bruksanvisning IMM1049_IFU_NO Utgave 6 2015 Illustrasjoner Illustrasjon 1 Illustrasjon 2 Illustrasjon 3 Illustrasjon 4 2 Innhold Overskrift Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning 09188924 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør. Utgave 11/ / NO

Driftsveiledning. Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør. Utgave 11/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Eksplosjonsbeskyttede variatorer VARIBLOC og tilbehør Utgave 11/2006 11528729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Viktige merknader

Detaljer

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 68. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Solvarmemodul. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 68 Solvarmemodul NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Mole. Bruksanvisning

Mole. Bruksanvisning Mole Bruksanvisning IMM1019_IFU_NB Utgave 5 2015 2 Innhold Overskrift... Side Generelt / Symboler / Bruksområder / Bruksmiljø...4 Praktisk bruk...5 Merknader / Materialer / Rengjøring...6 Artikler / Kombinasjoner...7

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Servoplanetgir PS.C.. Utgave 12/2007 11621524 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging av

Detaljer

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey

Global leader in hospitality consulting. Norwegian Hotel Market Sentiment Survey Global leader in hospitality consulting Norwegian Hotel Market Sentiment Survey INTRODUKSJON Horwath HTL s Global Hotel Market Sentiment Survey gir en kort vurdering av markedsutsiktene for den globale

Detaljer