Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning / N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N"

Transkript

1 Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning / N

2 SEW-EURODRIVE

3 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader Oppbygging av VARIBLOC Typebetegnelse Oppbygging av variator VARIBLOC Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC Oppstilling Før du begynner Klargjøring Oppstilling av VARIBLOC Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Montering av transmisjonselementer... 9 I 5 Idriftsetting Idriftsetting av VARIBLOC Montering og innstilling av ekstrautstyr Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA Montering og innstilling av hydraulisk justeringsenhet HY Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Kontroll / vedlikehold Kontroll- og vedlikeholdsintervaller Før du begynner Kontroll- / vedlikeholdsarbeider VARIBLOC Utskifting av bredkilerem Begrensning av turtallsområde ved utførelse NV, H, HS Ettersmøring av spindel EF/ EFPA Drift og service Feil på variator VARIBLOC Feil på ekstrautstyr Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 3

4 1 Viktige merknader 1 Viktige merknader Sikkerhetsmerknader og advarsler Overhold alltid sikkerhetsmerknadene og advarslene som er oppført i denne veiledningen Elektrisk fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Alvorlig fare. Kan innebære: livsfare eller alvorlige personskader. Farlig situasjon. Kan innebære: lette eller mindre alvorlige personskader. Skadelig situasjon. Kan innebære: skader på drift og omgivelse. Brukertips og nyttig informasjon Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du begynner å arbeide med driften! Driftsveiledningen inneholder viktige merknader til service. Den skal derfor oppbevares i nærheten av enheten. Kassering (Følg alltid de aktuelle bestemmelsene): Huskomponenter, aksler samt girets rullelager kasseres som stålskrot. Dette gjelder også for deler av grått støpejern, så sant det ikke skal sorteres for seg. Bredkilerem kan kasseres som restavfall. 4 Druftsveiledning "Variator VARIBLOC "

5 Sikkerhetsmerknader 2 2 Sikkerhetsmerknader Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder bruk av variatorer. Ved bruk av turtallsregulerte girmotorer skal i tillegg sikkerhetsmerknadene for gir og motorer i de tilhørende driftsveiledningene følges. Ta også hensyn til de supplerende sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. Generelt Under og etter drift har turtallsregulerte motorer og variatorer spenningsførende og roterende deler så vel som eventuelle varme overflater. Alle arbeider som transport, lagring, oppstilling/montering, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon får bare utføres av kvalifiserte fagarbeidere og ved overholdelse av Tilhørende detaljerte driftsveiledning(er) og koblingsskjemaer Advarsler og sikkerhetsmerker på giret/girmotoren Anleggsspesifikke bestemmelser og krav Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker Alvorlige person- eller innretningsskader kan bli resultatet ved: Usakkyndig bruk Feil installasjon eller betjening Ulovlig fjerning av de nødvendige sikkerhetsdekslene eller huset Forskriftsmessig bruk / for særskilt bruk Disse turtallsregulerte girmotorene/variatorene er til bruk for næringslivs-anlegg. De er i samsvar med gyldige normer og forskrifter. Tekniske data samt angivelser til godkjente betingelser finnes på merkeskiltet og i dokumentasjonen. Alle angivelser må alltid overholdes! Transport / lagring Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Oppstart er i slike tilfeller utelukkende. Stram påskrudde transportkroker godt. De er tilpasset vekten på girmotoren/giret. Det får ikke monteres noen tilleggslast. Hvis nødvendig brukes egnet transportmiddel som er målt. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 5

6 3 Typebetegnelse 3 Oppbygging av VARIBLOC 3.1 Typebetegnelse Eksempel VU 21 HS BMG HF Håndløfter uten automatisk retur Brems Vinkeljusteringsenhet med håndhjul og stillingsvisning Størrelse variator VARIBLOC Modellserie variator VARIBLOC U-formet kraftflyt 03794ANO 3.2 Oppbygging av variator VARIBLOC fig. 1: Oppbygging av VARIBLOC 03711AXX 1 Justeringsinnretning - frontjustering 2 Justeringsskiver 3 Bredkilerem 4 Lagerdeksel 5 Todelt variatorhus 6 Tilkoblet reduksjonsgir 7 Transmisjonsflens 8 Drivmotor 6 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

7 Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC fig. 2: Oversikt over monteringsvarianter VARIBLOC 03712AXX 1 Brems BM(G) (med spenningsimpulsgiver IG) 2 Lagerdeksel 3 Vinkelspeedometer TW 4 Vekselspenningsgiver GW 5 Aksialspeedometer TA 6 Spenningsimpulsgiver IG 7 Justeringsinnretning med håndhjul og stillingsvisning HS 8 Hydraulisk justeringsenhet HY 9 Elektromekanisk fjernjustering av turtall EF 10 Justeringsinnretning med håndhjul H / med fri akseltapp NV 11 Frontjustering med kjedehjul 12 Frontjustering med håndhjul (standardutførelse) Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 7

8 4 Før du begynner 4 Oppstilling Juster aldri variatoren i stillstand! (Skader på justerings-innretningen og på bredkilerem) 4.1 Før du begynner Driften får bare monteres når Angivelsene på merkeskiltet til driften stemmer overens med spenningsnettet Driften er uten skader (ingen transport- eller lagringsskader) Det er kontrollert at følgende forutsetninger er til stede: Omgivelsestemperatur mellom 0 C og +40 C, Ingen olje, syre, gass, damp, stråling etc. Kapslingen er kontrollert 4.2 Klargjøring Variator Rengjør utgående aksler og flensflater nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss og lignende (bruk vanlig løsemiddel). Pass på at tetningsleppene på akselens tetningsringer og bredkileremmen ikke kommer i berøring med løsemiddelet - materialskader! Merk! Ved en lagringstid på 1 år reduserer lagerfettets levetid seg. Monter bredkileremmen som følger med. 4.3 Oppstilling av VARIBLOC Turtallsregulerte motorer skal bare stilles opp/monteres på et jevnt 1), vibrasjonssikkert og vridningsstivt underlag. Husføtter og påbyggingsflenser skal ikke være i spenn Merk! VARIBLOC i utførelse HS (håndhjul med stillingsvisning) må stilles opp slik at spindelen ligger vannrett, ellers vil stillingsvisningen ikke fungere. Lufteventilene må alltid være tilgjengelige! Plastpluggen nederst på kondensboringen må fjernes før drift (fare for rustdannelse!) Motor og arbeidsmaskin stilles opp slik at utgående aksler ikke belastes mer enn tillatt (overhold tillatte tverr- og aksialkrefter!). Unngå støt og slag på akseltappene. Motorenes vertikale byggeformer dekkes til for beskyttelse mot inntrenging av fremmedlegemer og væske! (Beskyttelsestak/regntak C) Sørg for fri tilførsel av kjøleluft, varm luft fra andre aggregater skal ikke suges inn igjen. 1) Maksimalt tillatt jevnhetsavvik for flensmontering (verdier i henhold til DIN ISO 1101): ved flens mm maksimalt avvik 0,2... 0,5 mm 8 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

9 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel 4 Oppstilling i fuktige omgivelser eller utendørs Lakkering av giret For bruk i fuktige omgivelser eller utendørs leveres VARIBLOC -driften i korrosjonsbeskyttet utførelse (B-utførelse). Hvis det oppstår lakkskader (for eksempel på lufteventilen), skal de utbedres. Smør gjengene på kabelinnføringen og blindpluggen med tetningsmasse og stram godt - deretter påføres tetningsmasse en gang til. Kabelinnføringene tettes godt til. Rengjør nøye tetningsflatene på koblingsboksen og dekslet før remontering. Skift ut sprø tetninger! Hvis giret overlakkeres henholdsvis etterlakkeres, så skal man passe på at lufteventilen og tetningsringen dekkes nøye til med maskeringstape. Etter at lakkeringsarbeidene er avsluttet fjernes maskeringstapen. 4.4 Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Fastnøkkel, sett Påtrekksverktøy / avdragere Eventuelle utligningselementer (skiver, distanseringer) Festemateriale for transmisjonselementer Multimeter Toleranser ved monteringsarbeider Akseltapp Diametertoleranse etter DIN 748 ISO k6 ved utgående aksler med d, d 1 50 mm ISO k7 ved utgående aksler med d, d 1 > 50 mm Senterboring etter DIN 332, form DR.. Flenser Sentrertoleranse etter DIN ISO j6 ved b mm ISO h6 ved b 1 > 230 mm 4.5 Montering av transmisjonselementene Påtrekksverktøy til å montere koblinger eller nav på variator- eller motorakseltapper vises som eksempel på fig. 3. På aksiallageret trenger man nødvendigvis ikke bruke påtrekksverktøy. Girakseltapp Aksiallager Koblingsnav fig. 3: Eksempel på et påtrekksverktøy 03371ANO Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 9

10 4 Montering av transmisjonselementene På fig. 4 vises riktig montering tverrkrefter enn tillatt. av et tann- eller kjedehjul for å unngå høyere Hjulnav F X1 F X1 Hjulnav X 1 X 1 Feil Riktig fig. 4: Riktig montering av et tann- eller kjedehjul 03369ANO Transmisjonselementer skal bare monteres med påtrekksverktøy (se fig. 3). Bruk da senterboringen med gjenger som finnes på akseltappen. Remskiver, koblinger, tannhjul etc. skal under ingen omstendigheter settes på akseltappen med hammerslag (skader på lager, hus og aksel). Pass på at remmen er korrekt strammet ved remskiver (i henhold til produsentens angivelser). Monterte transmisjonselementer skal være avbalansert og får ikke skape radialeller aksialkrefter over det som er tillatt (se fig. 4 / tillatte verdier se katalog "Girmotorer") Merk! Monteringen går lettere hvis transmisjonselementet smøres med glidemiddel eller varmes opp en kort stund først (til C). Montering av koblingene Ved montering av koblingene må man rette opp i henhold til koblingsprodusentens angivelser: a) Maksimal- og minsteavstand b) Horisontalt avvik c) Vinkelavvik a) b) c) fig AXX Transmisjonselementer som remskiver, koblinger osv. må dekkes til med et berøringsvern! 10 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

11 Idriftsetting av VARIBLOC 0 I 5 5 Idriftsetting Juster aldri variatoren i stillstand! (Skader på justeringsinnretningen og på bredkileremmen) 5.1 Idriftsetting av VARIBLOC Kontroller korrekt dreieretning i frakoblet tilstand (legg da merke til om det finnes uvanlige skrapelyder når den dreies rundt). Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøringen settes ut av funksjon. Ved endringer sammenlignet med normal drift (for eksempel høy temperatur, lyder, svingninger) kobles den turtallsregulerte motoren ut i tvilstilfeller. Fastsett årsaken, kontakt eventuelt SEW. Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 11

12 6 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 6 Montering og innstilling av ekstrautstyr Juster aldri variatoren i stillstand! (Skader på justerings-innretningen og på den bredkileremmen) Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøringen settes ut av funksjon. 6.1 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA Elektromekanisk fjernjustering av turtall EF, EFPA Den elektromekaniske turtallsfjernjusteringen består av en reguleringsmotor som i tillegg er utstyrt med en visningsenhet i utførelsen EFPA. Denne visningsenheten kan monteres i et koblingsskap. Turtallsendringer grunnet belastningssvingninger registreres ikke i visningsenheten. Merk! Den elektromekaniske turtallsfjernjusteringen EF, EFPA er konstruert for 40 % ED og en koblingshyppighet 20 koblinger per time. Justeringsarbeider på EF, EFPA utføres under spenning! Tilkobling av reguleringsmotor EF, EFPA 1. Fjern husdekslet (1) fra koblingsenheten til reguleringsmotoren 2. Koble enheten til det elektriske anlegget i henhold til medfølgende koblingsskjema i samsvar med spesifikasjonene på merkeskiltet 3. a) Begrens turtallsområdet om ønskelig ved reguleringsmotoren EF (kapittel "Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA" side 14), ellers skrus husdekslet på igjen b) Koble til visningsenheten etter medfølgende koblingsskjema ved reguleringsmotoren EFPA (kapittel "Tilkobling / innstilling av visningsenheten på EFPA" side 13) AXX fig. 6: Koble til reguleringsmotor EF, EFPA 12 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

13 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 6 Tilkobling / innstilling av visningsenheten på EFPA 1. Still girmotoren på ønsket maksimalt turtall 2. Demonter husdekslet (1) fra koblingsenheten til reguleringsmotoren 3. Juster pot. (5) til reguleringsmotoren, fikser (fig. 7): Løsne den nedre skruen på koblingen (4) Drei pot. (5) på koblingen mot høyre ca. 15 til ca. 120 til 180 Ω på klemmene 6 og 7 Stram den nedre skruen på koblingen (4) 4. Koble visningsenheten på nettspenningen Klemmene 5, 6 og 7 skal ikke tilkobles 5. Still visningen på 0 % med pot. "Min" (fig. 9) 6. Forbind visningsenheten med klemmene 5 og 6 7. Drei pot. "Mitte" mot høyre til anslag 8. Still visningen på 100 % med pot. "Min" 9. Fjern forbindelsen mellom klemmene 5 og Koble klemmene 5 og 7 på visningsenheten på klemmene 5 og 6 på reguleringsmotoren AXX fig. 7: Juster pot. på reguleringsmotoren Juster visningen med pot. "Mitte" i henhold til reguleringsområdet R (tabell 1 side 14) 12. Koble visningsenheten på reguleringsmotoren i henhold til medfølgende koblingsskjema 13. Still girmotoren på ønsket minimalt turtall 14. Juster visningen med pot. "Min" i henhold til reguleringsområdet R (tabell 1 side 14) SL 220V MITTE MIN MAX 15. Still girmotoren på ønsket maksimalt turtall 16. Still visningen på 100 % med pot. "Min" 17. Juster girmotoren på midtre turtall (visning = 50 %) 18. Dersom visningen ikke er 50 %: Etterjuster visningen med pot. "Mitte" Gjenta punktene 13 til AXX fig. 8: Juster visningen 19. Begrens om nødvendig turtallsområdet tilsvarende endeturtallsverdiene som er angitt under punkt 13 og 15 ( kapittel "Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA" side 14) Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 13

14 6 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 1. Still VARIBLOC på ønsket minimalt turtall 2. a) Nedre betjeningskam (2) løsnes med en skrutrekker dreies mot venstre til koblingspunktet Reguleringsområde R Justeringsverdi pot. "Mitte" (midten) VU01 VZ01 VU11 VZ11 VU21 VZ21 VU31 VZ31 VU41 VZ41 VU51 tabell 1: Justeringsverdi pot. "Mitte" og pot. "Min" i henhold til reguleringsområdet R VU6 1:8 34 % 22 % 38 % 1:6 32 % 35 % 27 % 28 % 35 % 38 % 1:4 36 % Justeringsverdi pot. "Min" (minimum) 1:8 13 % 1:6 17 % 1:4 25 % Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA Betjeningskammene for endebryteren er fra fabrikken stilt inn slik at hele turtallsområdet til den turtallsregulerte variatoren VARIBLOC kan kjøres. Det kan begrenses som følger (fig. 9): 1 OBS! Reguleringsområdet skal bare begrenses via endebryteren - kjør aldri mot mekanisk anslag (materialskader)! AXX fig. 9: Plassering og illustrasjon av justeringskammene 2 14 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

15 Montering og innstilling av justeringsenhet EF/EFPA 6 I tillegg ved utførelse med pot. (5) (fig. 10): 1 b) Løsne den nedre skruen på koblingen (4) c) Drei pot (5) på koblingen mot venstre til anslag mot høyre ca. 15 til ca. 120 til 180 Ω på klemmene 6 og 7 d) Stram den nedre skruen på koblingen (4) 3. Stram den nedre betjeningskammen (2) 4. Still VARIBLOC på ønsket maksimalt turtall 5. Løsne den øvre betjeningskammen (3) med en skrutrekker, drei mot høyre til koblingspunktet stram 6. monter husdekslet (1) (legg ved koblingsskjema) AXX fig. 10: Plassering og illustrasjon av justeringskammene Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 15

16 6 Montering og justering av hydraulisk justeringsenhet HY 6.2 Montering og justering av hydraulisk justeringsenhet HY Max fig. 11: Hydraulisk justeringsenhet 03752AXX Den hydrauliske justeringsenheten har et lukket system. Den nødvendige justeringskraften bygges opp via stemplet til justeringssylinderen. Denne økes med reaksjonskraften (fjærkraften) til den drivende justeringsskiven. Systemet er fylt uten luft. Reguleringsveien til arbeidssylinderen er den samme som den til justeringssylinderen da begge stempeldiametrene er like. Montering av justeringssylinderen Arbeidssylinderen er montert fra fabriken, høytrykksslangen og justeringssylinderen må skrus på (bøyeradius på høytrykksslangen 40 mm). Justeringssylinderen kan festes på veggen til enheten i enhver ønsket stilling (fig. 11): 1. Fjern stiften (2) og ta av håndhjulet (1) 2. Skru av sekskantmutterne (3 og 4) 3. Fest justeringssylinderen (6) med fire sylinderskruer M5 (etter DIN 912) på enhetens vegg (5) 4. Monter sekskantskruene, håndhjulet og stiften igjen Begrens turtallsområdet Endeturtallsverdiene er fra fabrikken stilt inn slik at hele turtallsområdet til girmotoren VARIBLOC kan kjøres. Det kan begrenses som følger (fig. 11): 1. Begrens høye turtall: Still inn ønsket maksimalt turtall Drei sekskantmutteren (4) mot høyre og kontre med sekskantmutteren (3) 2. Begrens lave turtall: Still inn ønsket minimalt turtall Fjern låseplaten (9) og løsne hammerskruen (7) Skyv hammerskruen (7) til anslaget på justeringsbolten (8) Skru fast hammerskruen (7) 16 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

17 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Vekselspenningsgiver GW, spenningsimpulsgiver IG Anvendelse av 1. Vekselspenningsgiveren GW ved VU 01-51/VZ Spenningsimpulsgiveren IG ved VU 6 og ved VU/VZ med brems BMG Montering av vekselspenningsgiver GW (fig. 12) 1. Monter vekselspenningsgiveren (6) i tachoflensen (3) Knasten må gå i inngrep på akselsporet (4) 2. Sikre vekselspenningsgiveren (6) med gjengestiften (2) AXX fig. 12: Monter vekselspenningsgiver GW, vinkeltacho TW, aksialtacho TA Monter vinkeltacho TW, aksialtacho TA Tachoene TW (1) og TA (5) kan alternativt monteres på vekselspenningsgiveren (fig. 12). Tilkobling av analog turtallsfjernvisning FA, FD De analoge enhetene FA (med skala 0 % %) eller FD (skala etter kundens ønske) med fjernvisning av turtall kobles på vekselspenningsgiveren GW. 1. Koble enheten på vekselspenningsgiveren i henhold til betegnelsen på klemmene 2. Still driften på maksimalt turtall 3. Juster enheten på 100 %-viserutslag med pot. bak på enheten Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 17

18 6 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Montering av spenningsimpulsgiveren IG (fig. 13) 1. Still skruehodet (1) foran boringen for spenningsimpulsgiveren (2) 2. Skru spenningsimpulsgiveren (2) på gjengene som er tiltenkt dette på girhuset til skruehodet (1) berøres 3. Drei spenningsimpulsgiveren (2) to omdreininger (avstand = 2 mm) tilbake 4. Sikre spenningsimpulsgiveren (2) med kontramutteren 5. Hvis det ikke skjer noen visning, korrigeres inngangsømfintligheten: Øk eller reduser avstanden mellom spenningsimpulsgiveren og skruehodet mm fig. 13: Spenningsimpulsgiver IG 02415AXX 18 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

19 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA 6 Tilkobling/ innstilling av DA Den berøringsfrie, digitale turtallsfjernvisningen DA tilkobles vekselspenningsgiveren GW eller spenningsimpulsgiveren IG (fig. 14 og fig. 15): 1. Koble til enheten (fig. 14) 2. Sørg for feilfri godstilkobling på klemme 1 3. Still inn måletiden (fig. 15, samt kapittel "Utregningseksempel DA" side 22) Utregning med formel Data i henhold til tabell 3 side Juster inngangsømfintligheten (fig. 15): Drei pot. "inngangsømfintlighet" mot høyre til impulskontrollampen begynner å lyse Spenningsimpulsgiver (IG) Vekselspenningsgiver (GW) Hjelpespenning V Forbindelse V Forbindelse 7.9 og 8.10 fig. 14: Tilkobling av digital turtallsfjernvisning DA 03693ANO Tidsbasis [s] x10 x1 Impulsmultiplikator Impulskontroll Kommainnstilling Inngangsømfindtlighet fig. 15: Innstilling av digital turtallsfjernvisning DA 03708ANO Tekniske data Visningsenhet digital Nettilkobling 230 V, Hz Ytelsesopptak ca. 4,2 VA Givertilkobling med totråds ledning, skjermet Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 19

20 6 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Tilkobling/ innstilling av FL (fig. 16) Den berøringsfrie, analoge turtallsfjernvisningen FL tilkobles spenningsimpulsgiveren IG på VARIBLOC. 1. Koble til enheten 2. Still driften på maksimalt turtall 3. Juster enheten med justeringsskruene "grov" eller "fin" (bak på visningsenheten) på 100 %-visning 4. Sørg for feilfri godstilkobling på klemme M Spenningsimpulsgiver (IG) V M GBS S GROV FIN fig. 16: Tilkobling og innstilling av berøringsfri turtallsfjernvisningen FL 03709ANO Tekniske data Visningsenhet analog (skala 0 % til 100 %) Nettilkobling 230 V, Hz Givertilkobling med totråds, skjermet ledning 20 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

21 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA 6 Innstilling av digital turtallsfjernvisning DA Visningsnøyaktighet: + / -1 på siste plass Måletid (tidsbasis Quarz): Dekadisk justerbar i trinn på 0,001 s i området fra 0,010 s til 9,999 s etter at frontplaten er fjernet, anbefalt måletid: 0,5 til 2 s Impulsmultiplikator: Dekadisk justerbar i området 1 til 99 etter at frontplaten er fjernet Kommainnstilling: via DIP-bryter etter at frontplaten er fjernet Utregning av måletid: Måletid = A n k z f A = 4-sifret visning (ved maksimalt turtall), uten kommahensyn n = turtall (tabell 3 side 21) k = impulsmultiplikator 1 z = impulser / omdreining (tabell 3 side 21) f = utregningsfaktor (ved 50 Hz = 1, ved 60 Hz = 1,2) Type / størrelse VARIBLOC Impulser / omdreining VU/VZ 01 tabell 3: Referansedata DA Referanseturtall VARIBLOC [min -1 ] R = 1:6 / 6:1 R = 1:8 / 8:1 4-polet 6-polet 8-polet 4-polet 6-polet 8-polet VU/VZ VU/VZ VU/VZ VU/VZ VU/VZ R = 1:4 (1:3) / 4:1 (3:1) VU 6 (D 200) VU 6 (D 225) 2087 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 21

22 6 Montering og innstilling av GW, IG, TW og TA Utregningseksempel DA Eksempel 1 Eksempel 2 Drift R107R77VU21DADV100L4 R107R77VU21DADV100L4 Data Utgående turtall n a = 1,0-6,3 Impulstall z = 4 Maks. turtall variator n = 3100min -1 (tabell 3 side 21) Utgående turtall n a = 1,0-6,3 Impulstall z = 4 Maks. turtall variator n = 3100min -1 (tabell 3 side 21) Ønsket visning Utgående turtall A = ,300 min -1 Båndhastighet A = 0,114. 0,72 m/ min A = 30, 48 s = 3, 484 s n k z f Anbefalt måletid 0,5-2 s (maks. 9,999 s) Utregning med ny impulsmultiplikator Enhetsinnstilling k = 25 k = 4 Måletid = = 1, 219 s Måletid Måletid: [1] [2] [1] [9] Impulsmultiplikator: [2] [5] Kommainnstilling: 1 = = 0, 871 s Måletid: [0] [8] [7] [1] Impulsmultiplikator: [0] [4] Kommainnstilling: 1 22 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

23 Kontroll og vedlikeholdsintervaller 7 7 Kontroll / vedlikehold 7.1 Kontroll og vedlikeholdsintervaller Enhet / enhetskomponent Tidsintervall Hva gjør man? -> mer info side... VARIBLOC Hver uke Kjør gjennom turtallsområdet VARIBLOC Hver 3000 driftstime Kontroller bredkileremmen "Kontroll av bredkilerem" side 23 minst halvårlig EF, EFP, EFPA Hver justering minst halvårlig Kontroller spindelen skiftes eventuelt ut eller ettersmøres "Ettersmøring av spindelen EF/ EFPA" side Før du begynner Nødvendig verktøy / hjelpemiddel Fastnøkkel, sett Hammer Dor eller gjennomslag Låseringtang Smøremiddel "Never Seeze normal" 7.3 Kontroll- / vedlikeholdsarbeider VARIBLOC Kontroll av bredkilerem Dersom du må svare "ja" på ett eller flere av kontrollspørsmålene nedenfor, må bredkileremmen skiftes ut (7.4). Kontrolltype Funksjonskontroll Kan du registrere sterk lydutvikling? Oppstår turtallssvingninger? Kontroller ved VU 01-51/ VZ VU 6 Visuell kontroll Fjern lufteblekkene: Finnes mye støv på lufteblekkene eller i hele huset? Er remflankene frynsete? Finnes sprukne steder eller revner mellom sporene på bredkileremmen? Finnes mye støv i lufteåpningene? Drftsveiledning "Variator VARIBLOC " 23

24 7 Utskifting av bredkilerem 7.4 Utskifting av bredkilerem OBS! Bruk bare originale reservedeler tilsvarende den til enhver tid gjeldene reservedelslisten! Utskifting av bredkilerem ved VU og VZ (fig. 17) 1. Still inn girmotoren på maksimalt turtall og lås 2. Koble girmotoren spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! Blokker transmisjonssiden. 3. Fjern begge lufteblekkene (1) på siden 4. Demonter lagerdekslet (2) og justeringsenheten (3) 5. Løsne husskruene, skill reguleringsboks-halvdelene A og B 6. Sikre drivende, fjærbelastet justeringsskive GV med trekile (8) OBS! Skivehalvdelene skal ikke kunne gå sammen av fjærbelastningen! 7. Demonter: Justeringshylse (4) (ved frontjustering), låsering (5), drivende skive-halvdelene TV a 8. Fjern gammel bredkilerem (7) og legg på ny bredkilerem 9. Monter: Drivende skive-halvdeler TV a, kulelager (6), låsering (5), justerings-hylse (4) 10. Fjern trekilen 11. Skru på reguleringsboks-halvdelene A og B 12. Monter justeringsenheten og lagerdekslet 13. Fest lufteblekkene 14. Stram bredkilerem: Drei spindelen mot høyre med justeringsenheten (3) til du merker en motstand 15. Kontroller glappen på utgående aksel Riktig: lett glapp er merkbar 16. Fjern blokkeringen på transmisjonssiden igjen (se punkt 2) 17. Start girmotoren 18. Kjør langsomt gjennom hele turtallsområdet Riktig: Driften går rolig og jevnt 24 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

25 Utskifting av bredkilerem 7 7 TVb B 5 6 TVa 4 A 3 GV fig. 17: Skifte ut bredkilerem ved VU og VZ AXX 1 Lufteblekk 2 Lagerdeksel 3 Justeringsenhet 4 Justeringshylse 5 Låsering 6 Kulelager 7 Bredkilerem 8 Trekile TV Drivende skive GV Drivende skive Drftsveiledning "Variator VARIBLOC " 25

26 7 Utskifting av bredkilerem Skift ut bredkilerem ved VU 6 (fig. 18) 1. Still inn girmotoren på maksimalt turtall og lås 2. Koble girmotoren spenningsløs og sikre mot utilsiktet innkobling! Blokker transmisjonssiden. 3. Åpne den drivende justeringsskiven TV maksimalt: Drei mot venstre til anslag med justeringsenheten (3) 4. a) Ved utførelse frontjustering: Fjern platedekslet (1), låseringen (2) og støtteskiven (3) Skru justeringsenheten (4) maksimalt ut (drei mot høyre) Løsne skruene på dekslet (5), fjern dekslet og ta av justeringsenheten b) Ved alle andre utførelser: Demonter komplett justeringsenhet (4) 5. Løsne husskruene, ta av reguleringsboks-halvdelen A 6. Sikre drivende, fjærbelastet justeringsskive GV med trekile (10) OBS! Skivehalvdelene skal ikke kunne gå sammen av fjærbelastningen! 7. På drivende justeringsskive (TV): Fjern støtteskiven (3) og låseringen (2) Trekk av kulelager (8) og skive-halvdelen TV a 8. Fjern gammel bredkilerem (7) og legg på ny bredkilerem 9. Monter på drivende justeringsskive: skive-halvdel (TV a ), kulelager (6), låsering (2) og støtteskive (3) 10. Fjern trekilen (8) 11. Skru på reguleringsboks-halvdelene A og B 12. Monter justeringsenheten (4) i motsatt rekkefølge av punkt 4a / 4b 13. Stram bredkilerem (7): Drei spindelen mot høyre med justeringsenheten (4) til du merker en motstand 14. Fjern blokkeringen på transmisjonssiden igjen (se punkt 2) 15. Start girmotoren 16. Kjør langsomt gjennom hele turtallsområdet Riktig: Driften går rolig og jevnt 26 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

27 Utskifting av bredkilerem 7 TV b B 7 TV a 6 A GV 8 fig. 18: Skift ut bredkilerem ved VU AXX 1 Platedeksel 2 Låsering 3 Støtteskive 4 Justeringsenhet 5 Trekk 6 Kulelager 7 Bredkilerem 8 Trekile TV Drivende skive GV Drivende skive Drftsveiledning "Variator VARIBLOC " 27

28 7 Begrensning av turtallsområde ved utførelse NV, H, HS 7.5 Begrensning av turtallsområde ved utførelse NV, H, HS Endeturtall n min og n maks er innstilt fra fabrikken. Turtallsområdet må eventuelt fastsettes på nytt ved remslitasje eller etter at bredkileremmen er skiftet ut. 1. Ta av låseplaten (1) på justeringsenheten 2. Still inn ønsket maksimalt turtall: Løsne hammerskruen (2) Kjør opp til turtallet Lås hammerskruen i denne stillingen 3. Still inn ønsket minimalt turtall: Løsne hammerskruen (3) Kjør opp til turtallet Lås hammerskruen i denne stillingen Ettersmøring av spindelen EF/ EFPA 1. Demonter justeringsknappen (1) fra reguleringsboksen (2) Løsne skruene (3) 2. Smør spindelen (4) med smøremiddel med god festeevne, for eksempel "Never Seeze normal" 3. Monter i motsatt rekkefølge 03702AXX fig. 19: Begrense turtallsområdet ved utførelse NV, H, HS AXX fig. 20: Ettersmøring av spindelen EF, EFPA 28 Driftsveiledning "Variator VARIBLOC "

29 Feil på variator VARIBLOC 8 8 Drift og service Oppgi følgende opplysninger når du kontakter SEW kundeservice for hjelp: Data på motorens merkeskilt Feilens type og omfang Når og under hvilke omstendigheter er feilen oppstått Sannsynlig årsak 8.1 Feil på variator VARIBLOC Driften glipper Feil Mulig årsak Løsning Bredkilerem er nedslitt Bredkilerem eller løpeflaten på variatorskiven er smusset Belastningen er for stor Driften blir for varm Belastningen er for stor som over Driften lager for mye støy Bredkilerem er ødelagt Merk! Skaden forekommer for eksempel etter kort blokkering av driften ved støtlignende belastning av driften Skift ut bredkilerem (kap. "Kontroll av bredkilerem" side 23) Rengjør smusset del: Bredkilerem med tørt papir eller tørr klut Justeringsskiven med fortynner o.l. Kontroller ytelse og reduser til katalogverdier 1. Fjern årsaken 2. Skift ut bredkilerem (kap. 7.4) 8.2 Feil på ekstrautstyr Elektromekanisk fjernjustering av turtall EF, EFPA Feil Mulig årsak Løsning Ikke mulig å justere turtallet Turtallsområdet oppnås ikke Enheten er ikke riktig tilkoblet Endebryteren til reguleringsmotoren kobles ut for tidlig Ingen visning Visningsenheten er ikke riktig tilkoblet Spenningsforsyningen mangler eller er avbrutt Enheten kobles til korrekt i henhold til koblingsskjema Juster kammen til endebryterbetjeningen korrekt (kap. "Begrense turtallsområdet ved EF, EFPA" side 14) Visningsenheten kobles til korrekt i henhold til koblingsskjema Feilvisning Visningen er ikke riktig innstilt Juster visningen bak på enheten (kap. "Tilkobling / innstilling av visningsenheten på EFPA" side 13) Driftsveiledning "Variator VARIBLOC " 29

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N

Utgave. Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK 07/2000. Driftsveiledning 09188924 / N Start- og slurekoblinger AR og AT motorfundament MK Utgave 07/2000 Driftsveiledning 09188924 / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Beskrivelse av komponentene... 5 2.1 Drift med slurekobling

Detaljer

Kompakt driftsveiledning

Kompakt driftsveiledning Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ *21375518_0215* Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 02/2015 21375518/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innhold Kjennetegning av informasjon 1 Viktige sikkerhetsinstrukser 2 Beskrivelse 3 Før idriftsettelse 4 Betjening / drift 5 Bruksområder og arbeidsmetoder 6 Etter arbeidet

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer