Økonomiforum 7. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiforum 7. februar"

Transkript

1 Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde

2 Budsjettering BOA Generelt om budsjett og regnskap v / Vidar Nyheim Ny budsjettmal BOA v/ Hans-Jørgen Christiansen Oppi Fokus BOA fremover v/ Grete Sagerup PAUSE 10:15 10:30 Ny rutine budsjettering av ansatte v/ Trine Andreassen og Ørjan Olsen Spørsmålsrunde Avrunding og åpen runde 11:30 11:45

3 Budsjett Utarbeide et realistisk budsjett for hvert prosjekt med oversikt over alle inntekter og utgifter (fullbudsjettering) - totalt og periodisert per år. Budsjett skal balansere (utgifter inkl. eventuell risiko/fortjeneste lik inntekter). Utgifter Direkte kostnader - lønn og sosiale utgifter, herunder også egne ansattes tidsbruk i kr og andre prosjektspesifikke kostnader. Indirekte kostnader - personlig arbeidsplass og teknisk infrastruktur. Påslag for risiko/uforutsette utgifter og rimelig fortjeneste (oppdrag). MVA med mindre fritatt (oppdrag). Inntekter: Finansiering fra eksterne kilder. UiT egenfinansiering (kun bidrag).

4 Budsjett Fullbudsjettering viktig: Vise hva prosjektet faktisk koster internt/eksternt. Bidra til at UiT kan legitimere mer realistiske krav overfor oppdragsgiver/finansieringskilden. Gi bedre grunnlag for strategiske beslutninger. Synliggjøre forpliktelser i bevilgningsøkonomien. Krav i reglement og retningslinjer. Bedre finansiering av prosjekter kan bidra til økt handlingsrom i bevilgningsøkonomien kortsiktig og langsiktig perspektiv.

5 Budsjett Registrering av budsjett i Agresso. Minstekrav: budsjett for inneværende år. Valgfritt: flerårige budsjett (anbefales). Ved flerårighet budsjett registrert i Agresso skal være lik prosjektets totalbudsjett. Registrering av prosjektbudsjett er viktig for økonomioppfølgingen: Prosjektnivå Instituttnivå Fakultetsnivå UiT-nivå

6 Regnskap Regnskapet skal vise alle direkte og indirekte kostnader (alle kostnadene) knyttet til prosjektet samt finansieringen (alle inntekter) av disse. Eksterne inntekter. UiTs eventuelle egenfinansiering i bidrag. Direkte kostnader: lønn og sosiale utgifter, herunder også egne ansattes tidsbruk i kr drift, reise og utstyr Indirekte kostnader personlig arbeidsplass). Indirekte kostnader teknisk infrastruktur.

7 Rapportering Registrert prosjektbudsjett i Agresso. Bokført alle inntekter og utgifter på prosjektet i Agresso. Forenkle rapporteringen: Har dokumentasjon av regnskap og budsjett. Får rapport fra Agresso kan gjenskapes. Alternativet: Skyggebudsjett, skyggeregnskap og skyggerapportering betydelig bearbeiding, arbeidskrevende manglende dokumentasjon og kan ikke gjenskapes.

8 Ny budsjettmal sion_id=&p_menu=&p_lang= Psst. hent alltid ny mal når dere skal budsjettere

9 Arbeidsgruppe Institutt Ørjan Olsen, IMB Helle Jørgensen, IKM Trine Andreassen, ISM Fakultet Stein-Bjørnar Holmbukt Grete Sagerup ØA Vidar Nyheim Hans-Jørgen Christiansen Oppi

10 Tidligere arbeid for budsjettprinsipper BOA Arbeidsgruppe BOA 2011 prinsipper for budsjettering av dekningsbidrag, egeninnsats og arbeidsinnsats strandet grunnet manglende tilbakemelding fra ØA og manglende muligheter i kontoplan Konklusjon fra 2011: alle prosjekter må ha budsjett i Agresso

11 Hvorfor gå videre? Mangler tydelige rutiner for budsjettering Et prosjekt på Helsefak bør bli behandlet likt uavhengig av stedkode 2 år siden forrige arbeidsgruppe Nye verktøy Større fokus på kvalitet i BOA fra flere interessenter Tidligere har ikke BOA vært prioritert i økonomioppfølgingen på fakultetsnivå Behovet for en helhetlig oppfølging av økonomien øker

12 Større fokus på BOA KD nytt reglement høst 2013, F Nivå 1 Økt fokus på opplæring, råd og veiledning Fokus på forbedring av verktøy, reviderer retningslinjene, utvikler nye maler osv. Økt internkontroll av BOA (dokumentasjon, budsjett og regnskap) Helsefak har gitt innspill for opprettelse av flerårige budsjett og i utvikling av kontoplan Fakultet Ser behovet for helhetlig økonomioppfølging og bedre styringsinformasjon

13 Vi er pålagt av KD å følge F-07-13, reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer I dag: er ikke alle våre prosjekt fullbudsjettert kan ikke instituttledelsen finne det helhetlige bilde av instituttets egeninnsats i eksternfinansierte prosjekter i regnskapssystemet er det forskjell i det vi rapporterer til finansieringskilde og det vi faktisk har ført i vårt regnskap er vårt svar til fakultetets styre og universitetsledelsen når de etterspør informasjon om BOA: «dette kan vi ikke svare på, våre budsjett er for dårlig»

14 Vi er pålagt av KD å følge F-07-13, reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Gode grunner for å utvikle felles rutiner ved Helsefak for budsjettering av BOA.

15 Kan de nye verktøyene gjøre enkelte arbeidsoppgaver mindre tidkrevende? Fra økonomiforum Økonomiforum Søknadsbudsjett - budsjett som settes opp i tråd med finansieringskildens retningslinjer (flerårig) Eventuelt revidert søknadsbudsjett ifm kontraktsinngåelse (flerårig) En mal, ett budsjett Kostnadsbudsjett/finansieringspla n (Internbudsjett) - budsjett som settes opp i tråd med UiTs interne retningslinjer/beregningsregler (flerårig) Agresso-budsjett (årlig budsjett som skal inn i regnskapssystemet) Dette budsjettet skal vi arbeide med i dag

16 Flerårig budsjettmal Kan bruke ny mal allerede fra søknadsbudsjettet Kan bruke samme mal til oppretting og innlesing i Agresso Trenger bare å sende den til ØA med kopi til økonomirådgiver på fakultet, blir lastet inn så snart prosjektet er opprettet Flerårig Ikke lengre nødvendig å budsjettere hele balansen for prosjektet på ett år Budsjettet blir mer lik virkeligheten Budsjettavviket blir mindre Skiller mellom internt og eksternt ansatte Både de direkte lønnskostnadene og de indirekte kostnader Mulighet for å budsjettere lønn enkelt eller detaljert

17 Del oppsummering Internt ansatte budsjetteres etter ny rutine for alle nye prosjekter i 2014 Gjerne også de eksisterende som skal vare i flere år fremover En mal, ett budsjett Effektivisering av enkelte arbeidsoppgaver På sikt bedre styringsinformasjon 2014: utarbeide retningslinjer og budsjettrundskriv for BOA Praktisk tilnærming til tema etter pausen

18 15 min pause

19 Føring av internt ansatte

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Nettverksmøte for LP - 08.05.2008. Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 1 Nettverksmøte for LP - 08.05.2008 Oppfølging og regnskapsføring av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 2 Agenda 09.00 09.40: Orientering om kartleggingsarbeid som analyserer BOA i sammenheng

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 (15) Opphavsmann ØKO, Agneta Davidsson Retningslinje Dokumentnummer Betekkning Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 Retningslinjer

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 3 Det medisinske fakultet 12.02.2013 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF, http://www.ntnu.no/dmf/fakultetsstyret Gunnar Bovim, administrerende direktør

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I

Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I Prosjekt Etablering av HiBV faglig og administrativ etablering versjon 1.1, av x.12.12 (tidligere versjon 1.0, av 24.09.12) FUSJON MELLOM HØGSKOLEN I BUSKERUD OG HØGSKOLEN I VESTFOLD 1 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer