Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF"

Transkript

1 Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF

2 Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av forskere som når opp i internasjonale og nasjonale konkurranser, og tilslag på eksterne prosjektmidler er et kvalitetsstempel som verdsettes høyt. En søknad om forskningsmidler vurderes ut fra følgende kriterier: høy kvalitet i forskningsprosjektet nyskapende problemstilling forskningsmiljøets evne til å gjennomføre prosjektet Fakultetet prioriterer å forbedre støttesystemer for forskerne, slik som budsjetteringsmaler, regnskapsrapporter og rekrutteringsprosesser. Dette er områder vi har kontinuerlig fokus på for stadig å bli bedre. Derfor er vi avhengig av dialog med deg som aktiv forsker for å få tilbakemelding på vårt arbeid. Når eksternt finansierte prosjekt legges til Universitetet i Bergen, vil prosjektet nyte godt av et system og regelverk som ivaretar prosjektmidler og personer på best mulig måte. Vi tilbyr gode fagmiljø, svært god infrastruktur og en profesjonell administrasjon. Kvalitet i forskningen gir deg som forsker enda bedre muligheter for å lykkes. God forskning gir god publisering som igjen gir muligheter for mer midler til forskningen. Eksternfinansiert forskning gir kostnader for UiB, men den gir også inntekter. Inntektene kan måles i form av høy kvalitet i forskningen, som gir konkurransefortrinn i rekruttering av nye forskerne. Det gir også uttelling i form av publiseringspoeng, ph.d.-grader etc. I tillegg utløser en del eksterne prosjekter belønningsmidler (f.eks. gjør EU-midler det) Den siste typen midler kan absolutt tas inn i de overordnete beregningene om universitetets inntekter og utgifter, de kan altså ikke holdes utenfor UiBs beregninger om dekningsbidrag. På den andre siden kan de heller ikke umiddelbart beregnes å skulle dekke prosjektenes direkte kostnader til lønn og drift. Fakultetet er i kontinuerlig dialog med sentralavdelingene ved UiB om disse beregningene. Vi ønsker å være på lag med dere for å skape bedre kvalitet og resultater og dermed få enda mer midler til forskningen! Hilsen Nina Langeland

3

4 Hvem hjelper deg? Ved UiB og Det medisinsk-odontologiske fakultet har vi medarbeidere på alle nivå som arbeider for deg som forsker og underviser. Alle instituttene har dedikerte ansatte i sine instituttadministrasjoner som står klar til å hjelpe forskere som søker ekstern finansiering. Vi har tekniske ansatte med høy kompetanse som arbeider i forskningsprosjekter og drifter utstyrsparken vår. Vi har en moderne infrastruktur med høykompetente medarbeidere, areal og utstyr i verdensklassen hvor fakultetets kjernefasiliteter er en bærebjelke. Hvilke kostnader har et forskningsprosjekt ved UiB? For at vi skal kunne bistå deg og din forskning på en profesjonell og kompetent måte er vi lovpålagt å fullfinansiere alle eksternt finansierte forskningsprosjekt. Midlene fra Stortinget til UiB som vi kaller grunnbevilgning, dekker først og fremst lønnskostnader til faste stillinger. Eksternt finansierte prosjekt må finansiere de kostnadene det er å ha prosjektet lagt til et universitet med de mulighetene og støttesystemene som her finnes.

5 Hva er direkte og indirekte kostnader? Direkte kostnader Alle kostnader som kan knyttes direkte til konkret prosjektdrift, eksempelvis lønn og sosiale kostnader til midlertidige stillinger og prosjektspesifikke driftsmidler. Indirekte kostnader Dette er kostnader som ikke kan knyttes direkte til konkret prosjektdrift. Eksempler på indirekte kostnader er bibliotektjenester, IT, HMS, drift av lokaler, administrasjon osv. De indirekte kostnadene dekkes ved UiB med et prosentvis påslag av lønn (40 %) og drift (5 %). Dekningsbidrag UiB tar dekningsbidrag på 40 % av lønnskostnadene og 5 % av driftsmidler for å dekke instituttenes indirekte kostnader. Fullfinansiering Totale kostnader for prosjektet skal defineres og dekkes av en eller flere finansieringskilder. UiB kan være en av finansieringskildene. Samfinansiering av prosjekter blir stadig mer vanlig, det vil si at det er flere definerte finansieringskilder i et prosjekt. Egenfinansiering Kontraktsfestet finansiering fra UiB, inkludert egeninnsats fra fast ansatte og prising av infrastruktur (Eksempelvis tilgang til laboratoriearealer, teknisk assistanse, administrativ støtte). Egenfinansiering blir mer og mer aktuelt både i nasjonale og internasjonale prosjekter. Det er viktig at denne egenfinansieringen av prosjektene synliggjøres i søknader. Egenandel Ikke alle prosjekter har 40 % dekningsbidrag av lønnskostnader og 5 % av driftskostnader og er derfor ikke fullfinansierte. Differansen mellom 40 % dekningsbidrag og reell inndekning av indirekte kostnader kalles egenandel. Egenandelen viser altså forskjellen mellom den indirekte kostnaden som dekkes av bidragsyter og den egentlige indirekte kostnaden. Forskjellen må synliggjøres og dekkes av instituttet som er prosjekteier.

6 Hva koster det? Kartlegginger av kostnader ved universitetene i Norge viste følgende kostnader: Kontorplass (arealer) og inventar Felles IT- og telefonitjenester Bibliotektjenester Fellesadministrative tjenester Lokale administrative tjenester Kontorhold (ikke inkludert pc) Sum indirekte kostnader NOK pr årsverk Laboratoriearealer Teknisk assistanse Vitenskapelig utstyr og infrastruktur Sum teknisk infrastrukturkostnader NOK pr årsverk Det er tilnærmet like kostnader knyttet til kontorarbeidsplasser og teknisk infrastruktur ved de ulke institusjonen i Norge. Tabellene stammer fra en kartlegging gjort av UiT og UiO. Administrasjonen ved ditt institutt har all nødvendig informasjon og bistår deg gjerne! Lykke til med søknadsprosessene! Grafisk design og utforming Kommunikasjonsavdelingen, UiB Foto Paul-Erik Rosenbaum: Forside 4, 5 og 7 Anne Sidsel Herdlevær: s. 3 Jørgen Barth: s. 5 Paul Sigve Amundsen: s. 7 Marius E. Hauge: Bakside Trykk Bodoni

7

8 Postadresse: Postboks 7804, 5020 Bergen / Besøksadresse: Brakkene, Jonas Lies vei 79 Tlf: /51 / Faks: / E-post: /

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S

Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S Fullkost - på NARMA, Bjørn Åge Tømmerås, 17. april 2013 F A C U L T Y O F M A T H E M A T I C S A N D N A T U R A L S C I E N C E S Hvor skal vi nå? Økonomi, budsjetter og prosjektstyring, - kvalitet er

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren

Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren Rapport fra ei nasjonal arbeidsgruppe på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet 1. oktober 2013

Detaljer

Totale kostnader i forskningsprosjekter

Totale kostnader i forskningsprosjekter Til UHRs økonomiutvalg v/leder Kjell Bernstrøm Totale kostnader i forskningsprosjekter Vedlagt følger rapport med vedlegg fra arbeidsgruppa som har utviklet en modell for å håndtere totale kostnader i

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 TDI modell og Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Ålesund 10.01.14 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver/Prosjektleder

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

TDI-/Leiestedsmodellen

TDI-/Leiestedsmodellen TDI-/Leiestedsmodellen Informasjon våren 2014 Utarbeidet av: Anita Vigstad, rådgiver Kari Eidsheim, seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innhold 1. BOA-reglementet fra KD 2. Hva skjer i sektoren 3. Hva er

Detaljer

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden

Opplæringsdag. Leiested. 8.-9. september 2014. Lise T. Sagdahl. Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no. Kunnskap for en bedre verden Opplæringsdag Leiested 8.-9. september 2014 Lise T. Sagdahl Seniorrådgiver Rektor stab NTNU lise.sagdahl@ntnu.no Mandat nasjonal leiestedsgruppe Universitets- og høgskolerådet (UHR) ba gruppen: Utvikle

Detaljer

Økonomiforum 7. februar

Økonomiforum 7. februar Økonomiforum 7. februar Vertskap og planlegging av økonomiforum v/ Ann-Sofie Planlegging Excelkurs v/ Kine Budsjettering BOA v/ arbeidsgruppe - Spesielt fokus på budsjettering av ansatte Åpen runde Budsjettering

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen RAPPORT 28/2007 Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen Magnus Gulbrandsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

1. Innledning og om arbeidet med vurdering av prosjektverktøy

1. Innledning og om arbeidet med vurdering av prosjektverktøy Innhold 1. Innledning og om arbeidet med vurdering av prosjektverktøy...3 2. Rammer for arbeidet...4 3. Eksisterende systemer som brukes ved UIT i dag...4 4. Kartlegging av UiTs behov for et prosjektverktøy...5

Detaljer

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren

Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren 1 Leiestedsorganisering av forskningsinfrastruktur i Universitets- og høyskolesektoren NARMA 21.11.13 Lise T. Sagdahl Leder av arbeidsgruppe for leiestedsmodell Seniorrådgiver Rektor stab NTNU 2 Mandat

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

Indirekte kostnader i eksternt finansierte forskningsprosjekter under EUs 7. rammeprogram (7RP)

Indirekte kostnader i eksternt finansierte forskningsprosjekter under EUs 7. rammeprogram (7RP) Indirekte kostnader i eksternt finansierte forskningsprosjekter under EUs 7. rammeprogram (7RP) Redigeringen av rapporten er avsluttet 19. april 2010. Innholdsfortegnelse 1 Utgangspunkt, mandat og arbeidsgruppe...

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid

Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012. Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap og videre arbeid Nærings- og handelsdepartementetnærings- og Handelsdepratementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Att. Kjerstin Spjøtvoll Lysaker, 24.august 2012 Innspill til høring om utredning om sosialt entreprenørskap

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009

Side 2. Stipendiatundersøkelsen 2009 Side 2 Stipendiatundersøkelsen 2009 KAPITTEL 1 FORORD... 4 Om rapporten... 4 KAPITTEL 2 SAMMENDRAG... 5 KAPITTEL 3 METODE FOR DATAINNSAMLING... 7 KAPITTEL 4 ANALYSE... 8 Svarprosent... 8 Underlag... 8

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer