Bedrifter i Fredrikstad kan nå få være med på Smart til jobben tiltak. Dette er et enkelt opplegg for å fokusere på helse- og miljøvennlige reiser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter i Fredrikstad kan nå få være med på Smart til jobben tiltak. Dette er et enkelt opplegg for å fokusere på helse- og miljøvennlige reiser"

Transkript

1

2 Bedrifter i Fredrikstad kan nå få være med på Smart til jobben tiltak. Dette er et enkelt opplegg for å fokusere på helse- og miljøvennlige reiser til og fra jobben. I tillegg til denne veilederen finnes også et registreringsskjema til å henge på veggen. Vi oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstakere til å tilpasse dette materiellet til nettopp din arbeidsplass. Lykke til!

3 DEN SMARTE VEIEN TIL BEDRE HELSE Lurer du på om du skal la bilen stå og komme deg til jobben for egen motor? Her er noen argumenter som gjelder deg og helsen din: Litt aktivitet gjør stor forskjell Du visste nok at fysisk aktivitet har en forebyggende effekt mot en rekke sykdommer. Men det er ikke bare blodslit som fører til god helse. Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter lek, friluftsliv, idrett, mosjon, trening, trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Alle aktiviteter hvor du beveger deg i hverdagen og bruker kroppen er fysisk aktivitet. 30 om dagen Det er ikke så mye tid som skal til. Voksne bør være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag, og aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3 x 10 minutt eller 2 x 15 minutter. For mange vil det å gå fort eller sykle til jobben være nok. Hvis du i utgangspunktet har et lavt fysisk aktivitetsnivå, vil du med 30 minutter fysisk aktivitet hver dag få store helsegevinster i form av redusert sykdomsrisiko, bedret livskvalitet og økt funksjonsdyktighet. En økning i aktivitetsnivået utover en halvtimes moderat fysisk aktivitet gir ytterligere helsegevinst. Dette får du igjen Det å gå eller sykle til jobben kan være en frisk start på dagen og en positiv opplevelse i seg selv. Men hvis du vil ha hardere valuta for investeringen, så lever personer som er fysisk aktive i gjennomsnitt lenger enn personer som er lite fysisk aktive. Er du regelmessig fysisk aktiv vil du: - Sterkt redusere risikoen for å utvikle hjerteog karsykdom - Redusere risikoen for flere typer kreft - Minske risikoen for diabetes type 2 - Bedre lungefunksjonen - Styrke immunforsvaret - Øke arbeidskapasiteten - Bedre blodsirkulasjonen og redusere aldringsprosessen - Redusere risikoen for ryggbesvær - Styrke muskulaturen - Forebygge fedme En aktiv arbeidsreise på 30 minutter eller mer er en smart investering i deg selv. Dessuten sparer du tid hvis du slipper å stå i kø!

4 DEN SMARTE VEIEN TIL ET BEDRE MILJØ Når du transporterer deg til og fra jobben på andre måter enn i bilen, gir du et viktig bidrag til et bedre miljø både lokalt og globalt: Lavere lokale utslipp Færre biler på vegene gir mindre utslipp av helseskadelige gasser og partikler. Luftkvaliteten i sentrumsnære områder av Fredrikstad er til tider dårlig, spesielt langs de mest trafikkerte veiene. For astmatikere og mennesker med nedsatt immunforsvar kan det oppstå helseulemper, spesielt langs våre mest trafikkerte veier. Bedre klimavane Kjører du mindre bil, slipper du ut mindre av drivhusgassen CO 2. I Fredrikstad bidrar biltrafikken til 37% av klimagassutslippene, og tallet er stigende. Skåne andre Det kan være fristende å ta en snarvei gjennom et boligstrøk for å slippe unna køen. Men den tiden du sparer på dette, medfører en ulempe for andre i form av støy, utslipp og utrygghet for de myke trafikantene. Mindre trafikk og god samfunnsøkonomi Bystyret har vedtatt en bompengepakke, men det vil ta mange år før den er realisert. Derfor vil det fortsatt være problemer med å komme seg frem gjennom Fredrikstad i lang tid. For mange vil det derfor tidsmessig lønne seg å sykle eller gå. Jo flere som velger sykkel, gange eller kollektivt, desto bedre framkommelighet for de som må bruke bil. Det blir mindre press på utbygging av nye veier, både på kort og lang sikt. Penger spart som kan brukes til andre gode formål.

5 SMART POENGGIVING Smart til jobben har et poengsystem som favoriserer alle andre transportformer enn matpakkekjøring. Transportformene som gir både positiv helse- og miljøeffekt, slik som sykkel og gange, gir mest poeng. Reising med kollektive transportmidler gir litt færre poeng ettersom disse ikke medfører fysisk aktivitet. Kameratkjøring gis også poeng, men litt mindre enn kollektivtransport fordi det generelt er viktig å utvikle et godt kollektivtilbud. De to sistnevnte gir samme poengsum uavhengig av distanse. Slik beregner du poeng i Smart til jobben. Poengene gjelder reiser en vei. Du kan dermed reise på to forskjellige måter samme dag og få poeng for de transportformene du velger. Smart til jobben legger opp til at dere selv velger hva dere vil premiere og hvordan dette skal gjøres. Poengene brukes som grunnlag for premiering. For eksempel kan den som oppnår flest poeng i løpet av en gitt tidsperiode kåres som virksomhetens vinner. Eller man kan inngå en avtale med den enkelte om at når han/hun oppnår en gitt poengsum, så får den ansatte en form for premiering. Eller dere finner en helt annen måte å gjøre dette på som passer for dere! SLIK BEREGNER DU POENGENE Du måler avstanden fra der reisen starter og slutter. Det er lov å kombinere flere transportmidler, men du får kun poeng for et av dem. Velg da det som gir mest poeng. For hver dag skriver du opp poengsummen din. Eksempel 1: Begby Sentrum Du sykler 5 km og tar fergen fra øst til vest. Du kan da skrive 3 poeng på registreringsskjemaet. (Fordi syklingen gir flere poeng enn fergeturen.) Dersom du velger å ta bussen hjem blir det ytterligere 2 poeng. Til sammen får du 5 poeng for tur-retur reisen din den dagen. Eksempel 2: Kråkerøy nord - Leie Du går 2 ½ km fra Kråkerøy nord til sentrum og tar bussen videre. Du får da 4 poeng for turen. (Fordi gå-turen gir flere poeng enn buss-turen.) Dersom du hadde syklet 2 ½ km fra Kråkerøy nord til sentrum og tatt bussen videre ville du fått 3 poeng for turen. Grunnen til at du fikk et poeng mer for gå-turen er at den over samme strekning gir mer mosjon.

6 SMARTE GULRØTTER Gulrøtter er en kjærkommen motivasjon for å endre vaner. Under finner du ulike måter å belønne ansatte som velger å la bilen stå. Ikke alt passer for alle finn det som passer for dere. En stor premie til en vinner Noen bedrifter velger å gi den ansatte som er mest aktiv en gevinst. Det kan være en sykkel eller noe helt annet. Flere små premier Ansatte kan også konkurrere med seg selv: Når en person oppnår en gitt poengsum, får han en mindre premie, for eksempel en kinobillett eller gratis lunsj i kantina. Individuelle mål Den enkelte ansatt setter seg et mål for aktivitet og transportform, og inngår en avtale med arbeidsgiver som begge er enige i. Dere avtaler også en premie som er attraktiv for den ansatte og som oppnås dersom målsettingen nås. Hva er attraktivt å vinne? Vi er ulike når det gjelder hva som er attraktivt: Noen motiveres av noe stort, andre av små milepæler i form av en liten premie. Atter andre vil nok oppleve mer fritid for eksempel en fridag ekstra i året som en god kompensasjon for å velge et transportmiddel som i en travel hverdag kanskje representerer mer bruk av tid. Synliggjør innsatsen Det å offentlig gjøre stas på de som gjør noe bra er motiverende samtidig som det signaliserer verdier. Man kan for eksempel dele ut premier, heder og ære ved sammenkomster som juleavslutningen eller sommerfesten. Eller legge ut en artikkel på intranettet som forteller om innsatsen og de positive effektene dette gir både ansatte og bedriften.

7 Smarte tilrettelegginger for syklister: - Avtale med sykkelreparatør-/forretning om rabatter - Fri taxi hvis det oppstår problemer med sykkelen - Varmehyller for sko og klær - Garderobe med dusjmulighet - Gratis sykkelfrokost - Ha verktøy og kompressor for pumping av dekk - Sykkelparkering under tak - Gratis pakke med sikkerhetsutstyr til syklisten - Forhøyet kilometergodtgjørelse ved bruk av egen sykkel i tjeneste... og for de som kameratkjører: - Reservert parkeringsplass som kan brukes når bilisten har med seg andre ansatte i bilen til jobben - Garantert hjemreise i forbindelse med nødsituasjoner som sykdom og overtidsarbeid - Økonomisk bidrag til bilfører og passasjer som kompensasjon for at de bruker den knappe felles parkeringsplassen mindre SMART OPPSTART Det trengs både hender og hoder som kan tilrettelegge for Smart til jobben. En måte å starte på, er at ledelsen inviterer verneombud, tillitsvalgte, HMS-gruppa og ildsjeler til en idédugnad. Her er en sjekkliste: - Hvem informerer og motiverer de ansatte? - Hvordan skal det premieres? - Hvor skal plakaten henge? - Hvem skal stå for premiering? - Trenger vi å gjøre fysiske tilrettelegginger? - Hvor lenge skal konkurransen pågå? Ta kontakt med pressen for å markedsføre vinneren hos dere eller for å spre gode idéer dere har gjennomført. Ingeniørfirmaet COWI har tradisjon for å satse på sykkelen som fremkomstmiddel: - I COWI har vi fokus både på helse og miljø, forteller regiondirektør Egil Bøckmann. - Derfor oppfordrer vi våre ansatte til å sykle eller gå til jobben. SMARTE ARBEIDSPLASSER Ved Åpen omsorg Holmen er de aktive syklister, både til jobben og i tjenesten: Mange ansatte sykler til jobben, forteller virksomhetsleder Wenche Halvorsen. - Det er ikke bare miljøet som nyter godt av syklingen. Trim-øktene gir også en positiv helseeffekt.

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Mer info om Smart til jobben finner du på: smarttiljobben Her kan finner du digitale versjoner av denne veilederen og registreringsskjemaet. Du kan også kontakte kommunens servicetorg, tlf , for å få ferdig trykkete versjoner. Vi sender ut så langt beholdningen rekker!

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

10 konkrete ideer som FÅr Folk opp AV sofaen

10 konkrete ideer som FÅr Folk opp AV sofaen 10 konkrete ideer som FÅR folk OPP AV SOFAEN Vi sitter oss syke og beveger oss mindre. Samtidig vet vi at fysisk aktivitet gjør oss smartere, gladere og mentalt sterkere, i tillegg til at det er godt for

Detaljer

Bli med på det store. sykkelløftet. . Side 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 21

Bli med på det store. sykkelløftet. . Side 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og 21 Rosenkilden N æ r i n g s l i v s - m a g a s i n e t n r. 7-2 0 1 0 å r g a n g 1 7 Slik blir den nye sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes. Bli med på det store sykkelløftet Bedre trafikkavvikling

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje

Miljøpedagogisk samling 10. September. Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje Miljøpedagogisk samling 10. September Gange, sykling, elsykling, CO2, kroner og helse. Fakta og framlegg til miljøpedagogisk prosjekt og kampanje 7 grunner for å velge sykkel Bevegelsesfrihet Sykkel gir

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer