Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole:"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 10/ Arkiv: 000 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: INNSPILL ALTA VIDEREGÅENDE 2010 Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Formannskapet i Alta kommune stiller følgende krav til Finnmark Fylkeskommune som skoleeier av Alta Videregående skole: 1. Kapasiteten ved skolen må økes og skolen utvides for å dekke innsøking fra rekrutteringsområdet samt for å redusere frafall. Alta Videregående Skole må komme på investeringslisten til FFK snarest og plassproblem må søkes løst med leie av lokaler fra skoleåret 2011/12. Antall plasser ved skolen må minimum økes med Elevhybler; Antall hybler må utøkes til å dekke en større del av etterspørselen, i dag har man ca 300 borteboere hvert år og kun 104 hybler, dvs kun 30% inndekking. Innen skoleåret 2011/12 må minimum 100 nye hybler (enten ved nybygg eller leie) på plass, og antall hybler må sees i sammenheng med utvidelsen av skolen i sin helhet. Internatet må pusses opp til forsvarlig standard og må inn på investeringslisten til FFK omgående for å hinde stenging. Renovering må skje sommeren Satsningsområder; Bredden i næringslivet i Alta krever flere satsningsområder enn kun Reiseliv, det er et klart budskap fra næringslivet selv. Dette må innføres fra skoleåret 2011/12. Egen prosess på satsningsområdene må finne sted, og Alta kommune som vertskommune må involveres. 4. Kvalitet i skolen; Finnmark Fylkeskommune som skoleeier har et ansvar for å kontrollere kvaliteten ved alle videregående skoler. Det blir svært viktig framover at tiltak for å bedre tall på frafall, fravær og karakterer iverksettes. Innspill fra Alta kommune går i all hovedsak ut på å redusere frafallet. 5. Struktur i videregående skole i Finnmark; Alta kommune hilser en strukturdebatt i 2011 velkommen! Videre ønsker Formannskapet å gi ros til FFK i forhold til: 6. Fagopplæringskoordinator; FFK/Alta Videregående har tatt utfordringene i forhold til fagopplæring på alvor ved å ansette koordinater for å få flere igjennom fagopplæringen og jobbe for flere læringeplasser veldig bra!

2 7. Miljøfyrtårn; Finnmark Fylkeskommune har valgt ut Alta Videregående som en av sine første enheter til å bli Miljøfyrtårn veldig bra! ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Søkertall til skoleåret 2010/11 Bakgrunn: Alta Videregående Skole har invitert til innspill ift faglinjer for skoleåret 2011/12. I den forbindelse ønsker Alta kommune å ta opp flere forhold vedrørende skolen. Forankring i Alta Vil: Et av hovedområdene i Kommuneplanens Samfunnsdel, Alta Vil, er Kunnskap og kompetanse: Hovedmål 4: Alta vil være et attraktivt kunnskaps- og kompetansesenter i regionen. Delmål 4.2: Alta vil være en god vertskommune for utdanningsaktører: Tilrettelegge for god elevvelferd spesielt med hensyn til borteboende elever i den videregående skolen. Vurdering: Videregående utdanning er viktig for Alta og Finnmark for øvrig, om vi skal klare å øke utdanningsnivået i regionen og dermed legge til rette for at flere velger høyere utdanning og kan ta del i den industrielle utvikling i landsdelen. Det oppfattes som flere mangler og svakheter ved Alta videregående i dag, og en vurdering av følgende punkter er nødvendig: 1. Kapasitet ved skolen 2. Hybler for borteboende elever 3. Satsningsområde og faglinjer 4. Kvaliteten 1. Kapasitet ved Alta Videregående: Alta Videregående sitt rekrutteringsområde for VG1 (kun første år) er Alta, Loppa, Hasvik og Kautokeino. For år 2 og 3 kan man (eller må man) søke fra hele fylket. Enkelte linjer, som musikk/dans/drama er fylkeslinjer, og her kan man søke fra hele fylket også på år 1. Alta Videregående Skole tar inn ca 900 elever hvert år (fordelt på 3 år), men det er stor oversøking hvert år. For skoleåret 2010/11 var det 921 plasser og 1163 primærsøkere (som

3 hadde 1.valget på eksisterende linjer). Det er en differanse på 242 (127 flere søkere til VG1, 84 til VG2 og 31 til VG3). Hvor blir disse 242 av? Velger de andre skoler i fylket eller dropper de ut? Søkertall de senere år viser en søkermasse på ca 1150 hvert år. For VG1 viser tallene at vi ikke engang har plasser nok til å dekke opp rekrutteringsområdet vi har ansvar for, og tatt i betraktning at man i Alta får store kull de nærmeste 3-4 årene tilsier det at skolen må utvide kapasiteten. I år, skoleåret 2010/11, sto det etter andreopptaket 400 på venteliste, da hadde riktignok flere av disse plass ved skolen men ikke på den linjen de hadde som første prioritet. Det er et tankekors, ved å ta linjer man strengt tatt ikke hadde ønsket seg er det også lettere å falle fra underveis i skoleløpet. For å dekke innsøking fra vårt rekrutteringsområde samt for å hindre større frafall av elever må man utvide kapasiteten ved skolen, med opp mot 200 elever. 2. Hybler for borteboende elever: Kapasitet: Alta Videregående Skole disponerer i dag totalt 104 hybler (48 hybler og 2 leiligheter ved Internatet (for de yngste elevene) samt 50 hybler ved Elevheimen (for de eldste)). I tillegg er det etablert en vertsfamilie-ordning, totalt 9 stk, hvor studenten betaler normal husleie men blir fulgt opp tettere av familien og dette får familien betalt for av FFK. De senere år har det i snitt vært ca 300 borteboende elever ved skolen, mens skolen kan tilby 104 hybler. Ca 60% av borteboere blir i dag derfor henvist til det private leiemarkedet som et stramt i seg selv. Antall hybler må økes omgående, og før neste skoleår. Kvalitet: Internatet ble bygd i 1965 og Elevheimen i Elevheimen ble renovert i 2009 og er i bra stand. Ved internatet er det derimot målt svært høye radonnivåer og alle boenheter her står i fare for å bli stengt. Her trengs total oppussing og dette har stått på prioriteringslisten til FFK i flere år uten å kommet med på investeringsbudsjettet. Oppussing må skje omgående og innen neste skoleår. 3. Satsningsområde og faglinjer: Satsningsområder: Regional Utviklingsplan (RUP):

4 Kompetanse og innovasjon vektlegges for å gjøre Finnmark til en attraktivt og konkurransedyktig region. Herunder nevnes at videregående skoler i fylket har fått egne satsningsområder som følger: Alta vgs: Reiseliv Hammerfest vgs: Energi Nordkapp vgs: Maritime og marine næringer, spesielt innen fiskeri og havbruk, sikkerhet og beredskap samt internasjonalisering Lakselv vgs: Miljø og nordområdesatsing Vadsø vgs: Kommunikasjon og kultur i et lokalt og regionalt perspektiv Vardø vgs: Sjømat og IKT Kirkenes vgs: Nord-vest Russland med fokus på grensekryssende samarbeid Tana vgs: Arktisk naturbruk Pasvik: Folk-til-folk samarbeid Med den bredde Alta har i næringslivet i dag bør man også legge flere satsningsområder til Alta Videregående skole i tillegg til Reiseliv. Tatt i betraktning av de senere års etablering i Alta innen energi; North Energy og Finnmark Kraft, i tillegg til eksisterende bedrifter som Alta Kraftlag, Statnett og Ishavskraft er det ønskelig med utdanning innen energi, gjerne da fornybar energi. Videre mener vi Alta som kompetansesenter, med høgskole, forskningsmiljø og et sterkt kompetansemiljø generelt bør være i sterk posisjon til å påta seg Nordområdestrategi som et satsningsområde. Valg av flere satsningsområder frem mot 2011/12 bør kjøres som en prosess hvor vi er delaktig. Faglinjer: Forutsigbarhet for de som velger f.eks Elektro må være der, dvs har man startet et utdanningsløp vel vitende om at dette kan fullføres i Alta må ikke VG2 eller VG3 legges ned midt i et utdanningsløp. Innspill til klasser, linjer og antall er spilt inn til Alta Videregående Skole og tas ikke med her. 4. Kvaliteten: FFK som skoleeier har et ansvar for å måle kvalieten ved skolen, både i forhold til frafall, fravær og karakterer. Tall fra skoleåret 2009/10 viser følgende: 93% gjennomførte skoleåret 69% fikk fullført og bestått Gj.snittlig fravær: 9 dager og 79 timer Hva sier tallene? Er dette godt nok?av ca 900 elever er det 621 som består dvs 279 faller utenfor. NESO er et privat alternativ til utdanning innen bygg og anlegg, er dette kommet som et resultat av dårlig kvalitet ved Alta Videregående Skoles egne linjer?

5 Alta Videregående skal ha ros for å har tatt utfordringene i forhold til fagopplæring på alvor ved å ansette koordinater for å få flere igjennom fagopplæringen og jobbe for flere læringeplasser veldig bra! Oppsummert: Finnmark er det fylket med størst frafall på videregående skole, og Alta Videregående Skole er Finnmarks største videregående skole. Administrasjonen er av den oppfatning at det må gjøres flere grep for å redusere frafall. Frafall kan skyldes flere forhold: - eleven kom ikke inn i Alta og blir henvist til andre kommuner - eleven kom ikke inn på ønsket linje og motivasjonen er lav - borteboer-eleven bor dårlig Ved å øke kapasiteten, øke antall klasser etter søkerantall de senere år og samtidig forbedre og utvide tilbudet av antall hybler tror vi frafall vil kunne bekjempes/reduseres. For å få raskest effekt tror vi FFK som skoleeier bør starte i Alta hvor skolen er størst og innsøkingen har overgått antall plasser de senere år. Videre må skolen minimum dekke innsøking fra rekrutteringsområdet og det er ikke tilfelle i dag. En utbygging/økning i kapasiteten er påkrevd.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Bjørn-Atle Hansen Rådmann Berit Erdal Leder ASU

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret

Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Lars Aude Arnesen/Frode Sollie Saksnr.: 2013/2195-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt:

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Påbygg et gode eller en nødløsning?

Påbygg et gode eller en nødløsning? Påbygg et gode eller en nødløsning? En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord- Trøndelag skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Silje Kristin Gloppen

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer