SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/13 13/138 FORHANDLINGER MED FEFO OM TOMTEKJØP IHT. KP AREALDEL Alta, Laila Davidsen Leder Gro Anita Parken Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 FORHANDLINGER MED FEFO OM TOMTEKJØP IHT. KP AREALDEL Saksbehandler: Berit Erdal Arkiv: L83 &50 Arkivsaksnr.: 13/138 Saksnr.: Utvalg Møtedato 96/13 Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet legger følgende til grunn for forhandlinger med FeFo om areal: Alta kommune forventer at Fefos strategiske plan følges og at 1. FeFo skal i samarbeid med kommunene legg til rette for vekst og utvikling i Finnmark 2. Tomtearealer som er regulert til utbygging og fradelt, kan selges eller bortfestes 3. FeFo sammen med kommunene skal bidra til å regulere og motvirke prispress på boligareal Alta kommune ønsker å kjøpe areal til eneboligformål, og kan vurdere festeavtale for industriareal og konsentrert bebyggelse. Videre forventes det at man kjører reelle forhandlinger, med sikte på i samarbeid å regulere og motvirke prispress i kommunen. Strategisk plan må følges og gi kommunene den forutsigbarhet som må forventes av en den største grunneieren i fylket. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. FeFo Strategisk Plan Bakgrunn: Med referanse til tidkrevende forhandlinger med FeFo om et boligfelt, Gakorimyra Sør, ble det i oktober 2012 sendt en forespørsel signert ordfører om forhandlinger av flere utbyggingsområder som er avsatt i kommuneplanens arealdel. Henvendelsen ble først avvist, Side 2 av 5

3 med begrunnelse at FeFo kun selger areal til offentlig formål til boligformål, industri osv vil de kun inngå festekontrakter med sluttbruker, ikke selge. Etter nye henvendelser ble det gjennomført et første møte mellom FeFo og Alta kommune19.desember Her deltok direktør i FeFo.Jan Olli med sin administrasjon, samt ordfører i Alta med adm. Dette for å legge føringer for forhandlinger fremover. Det ble der fremhevet at FeFo i hovedsak ikke ønsket å selge, mens Alta kommune fremholdt ønske om å kjøpe areal til eneboligformål. Festekontrakt kan vurderes på areal til industri og konsentrert bebyggelse. Det var enighet om å gå i gang med flere områder samtidig, og FeFo viste forståelse for behovet for tidligere avklaring for kommunen. En repetisjon av forhandlinger om Gakorimyra Sør gavner ingen av partene. Saksgang: Pga ferieavvikling og travel vinter ble første forhandlingsmøte avholdt 9.april 2013 mellom administrasjon i FeFo og administrasjon i Alta kommune. Det var da i hovedsak fire områder som var gjenstand for forhandlinger: Kvitberget, FeFo sin mindre andel av kommunalt eneboligfelt i Tverrelvdalen Tøffels vei i Øvre-Alta, kommunalt eneboligfelt Lille Komsa (områdeplankrav med konsentrert bebyggelse i hovedsak) Skillemo, stort industriområde Saksopplysning: I forkant av møtet har Alta kommune kjøpt større del av Kvitberget fra privat grunneier, til 89,-/m2. Det ble skrevet et referat etter møtet som er godkjent av partene, som ikke vedlegges da vi er midt i forhandlinger. Det er derimot ønskelig å få noen prinsippielle føringer for de videre forhandlinger. Kort referert fra forhandlingsmøte og referat: - Alta kommune ønsker å kjøpe areal i Tverrelvdalen og i Øvre-Alta da dette er til eneboliger og vi ønsker å tilby tomt til selvkost til våre innbyggere - Alta kommune ønsker pris på festekontrakt for Lille Komsa og Skillemo, og Skillemo tas trinnvis da området er enormt. - Alta kommune tok utgangspunkt i pris forhandlet for Gakorimyra Sør, dvs 90,-/m2, og reduserte prisen noe ift felt i hhv Tverrelvdalen og Øvre-Alta. Disse antas å ikke være så lett omsettelig som tomter i Sentral-Alta. - FeFo ønsker ikke å ta utgangspunkt i pris på Gakorimyra Sør, og ønsker å ta utgangspuntk i markedstakst for hvert område Side 3 av 5

4 - FeFo har innhentet takst på både Øvre-Alta og Lille Komsa, men ønsket ikke å fremlegge taksten da den var skyhøyt over vårt pristilbud - FeFo fremholder ønske om å selge minst mulig, men er villig til å selge i Tverrelvdalen da deres del av området er lite. - FeFo skulle vurdere siste pristilbud fra Alta kommune for Tøllefs Vei og Kvitberget, og gi tilbakemelding FeFo har i brevs form, innregistrert 22.mai, gitt følgende tilbakemelding: - Kvitberget: Her har de gitt et mottilbud som er lik pris Alta kommune betalte til privat grunneier (89,-/m2), dvs tett på pris for feltet Gakorimyra Sør - Tøllefs Vei: her tilbys kun festekontrakt på eneboligtomter, ikke kjøp. Vi får kun kjøpe areal til felles intrastruktur som vei og grønt. Vurdering: Strategisk plan for FeFo vedtatt 1.april 2011 sier følgende om salg og bortfeste: - FeFo skal i samarbeid med kommunene legg til rette for vekst og utvikling i Finnmark - Tomtearealer som er regulert til utbygging og fradelt,kan selges eller bortfestes - FeFos prispolitikk skal regulere og motvirke prispress på boligarealer i kommunene - Alle større eiendomssalg til kommunene skal skje etter forhandlinger med utgangspunkt i den totale prisen for opparbeidelse av arealet Dette er ny strategisk plan hvor flere aktører, bla. Alta kommune, har gitt sine sterke føringer og er således en omforrent plan som man må forventes følges. I et av de tidligere utkast til plan sto det bl.a at FeFo skulle selge areal til kommuner med utgangspunkt i takst, og dette gikk vi sterkt imot og det ble også fjernet. Når FeFo da, med administrasjon, fortsatt fremhever takst som utgangspunkt for forhandlinger kan det da oppfattes som omkamp eller i beste fall illojalt ift vedtatt strategisk plan. Og det aspekt at de legger seg på priser gitt til private aktører, er definitivt ikke med på verken å regulere prispresset eller å tilrettelegge for vekst og utvikling i en kommune. Videre er det også i strid med strategisk plan at man fremholder at vi kun får inngå festekontrakt på boligtomter, og ikke kjøpe arealet til dette formålet. Her bør de følge en kommunes ønske i større grad. Administrasjonen mener det er fornuftig at vi kjøper areal til eneboligformål, av den enkle grunn at kjøpere av kommunale tomter (etter gitte kriterier) kommer seg inn i et boligmarked og får være med på prisstigningen. Ikke at prisstigningen, med tomteverdien, fortsatt ligger hos FeFo. Om vi godtar at eneboligtomtekjøpere må inngå festekontrakt med FeFo, blir festeavgiften satt etter markedspris, og hvor er da den prisregulerende effekt fra FeFo? Av prisnipp, og helt i tråd med FeFos egen strategi, bør vi stå Side 4 av 5

5 på kravet om å få kjøpe areal til eneboligformål, til det beste for våre nyetablerere og de som faller inn under kriterier for tildeling av kommunale tomter. Festekontrakter kan vurderes i større grad for areal til konsentrert bebyggelse og industriareal, men spesielt for sistnevnte kan det oppstå ønsker om også her å sikre areal til eie for å sikre at bedrifter som etablerere seg på industriområder også oppnår prisstigningen. Økonomiske konsekvenser: Totalt vil det være en avveining i hva vi har likviditet som kommune til å legge ut ift grunnerverv, men prinsipper bør veie tungt i disse sakene. Eneboligtomter er lett omsettelige og et grunnerverv vil raskt bli tilbakebetalt når området er ferdig opparbeidet, og da etter selvkost. Industriareal er mer langsiktig, og her blir det en avveining hvorvidt man ønkser å erveren arealene eller la bedriftene inngå festekontrakt med FeFo. Vurdering: Administrasjonen er av den oppfatning at strategisk plan ikke følges av Fefo selv, og av den grunn ser man behov for en forankring politisk for å få forhandlingene videre. Det gjelder spesielt to forhold: - FeFos egen strategiske plan må følges, den har vært igjennom en stor demokratisk prosess og må gi en forutsigbarhet - Alta kommune må få kjøpe de areal de selv ønsker iht KP Arealdel, som også har vært gjenstand for en stor, demokratisk prosess Fefo må i større grad fremstå som forutsigbar, det er også et av FeFos kjerneverdier, men i forhandlinger her oppfattes de ikke dit hen. Av andre kjerneverdier har de Langsiktig, Utviklende og Samspillende. Akkurat nå etterleves ikke det i nevneverdig grad, de oppfattes mere som kommersiell, for å sikre egen økonomi fram i tid og slettes ikke i samspill med Alta kommune, for å sikre utvikling og vekst i fylket. Her er en balansegang som sikkert er utfordrende for FeFo, men desto viktigere da å følge strategisk plan. Side 5 av 5

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV FESTETOMTER Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.11.2013 Sak: 81/13 Arkivkode: 105 L83 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 13/1811-4 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE RÅTOMTEPRISER VED INNLØSING AV

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 16.10.2008 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon 69 36 14 82, e-post lebj@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2.

I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Årsrapport 2011 Året 2011 I året 2011 som vi har lagt bak oss har hovedaktiviteten til OBE AS vært utvikling av Halhjemsmarka 3 - del 1 og del 2. Året har sine skiftende årstider og prosjekter har sine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5191 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak Jon Olav Berget PS 4/12 Søknad om godkjenning av eget hjem og

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak Jon Olav Berget PS 4/12 Søknad om godkjenning av eget hjem og FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 08.03.2012 kl. 10:30 NB! Merk møtetidspunkt. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/12 Boligområde Lampeland Øst - prinsippsak

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015

STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015 STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015 Som dere kjenner til, holder Vellet årsmøte for medlemmene i Lavvoen på Høgevarde lørdag 28.03.2015 kl. 16.30-18.30. På årsmøte vil Styret og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer

Verdal kommune Møteinnkalling. Komiteens medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Komiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje herredshuset, Herredshuset Dato: 05.06.2013 Tid:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 21.09.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 21.09.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 21.09.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013 Søgne kommune Arkiv: L81 Saksmappe: 2011/3023-5801/2013 Saksbehandler: Jahn A. Stray Dato: 13.02.2013 Saksframlegg Kjøp av del av felt C3 i Årosskogen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer