Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011"

Transkript

1 Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Versjon Nye refusjonstakster for 2012 Oversikt over takstendringer per : Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon per os 8 Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi 9 Tilleggstakst ved behandling under narkose Endret tekst 10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale 206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 207 Non-operativ behandling av kariessykdom 314 Dekkprotese 315 Stent ved behandling med tannimplantat 316 Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfeller Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat Regenerasjonsbehandling ved festetap 504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon 505 Fiksering / midlertidig løsning 509 Immediat protese/midlertidig protese 707 Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne 811 Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny 506 Ny Ny Ny Merknad / Tidligere tekst Tidligere: Tilleggstakst ved behandling under sedasjon 80% refusjon beregnes ved tilknytning av refusjon i journal 80% refusjon beregnes ved tilknytning av refusjon i journal Som man kan se i listen over er det langt flere endringer i år enn det har vært de siste årene, det har kommet mange nye takster og mange takster har også endret takstnr. Regel om 70% refusjon ved innslagspunkt 9 og 10 er utgått, heretter dekkes det etter refusjonstakst.

2 Alle takster i det vanlige takstregisteret i Nextsys Dental blir automatisk oppdatert for takster som har fått endret takstnr. Vanlige takster med tilknyttet refusjon får også automatisk oppdatert refusjonsbeløp til bruk i De som evt. har angitt tillegg på 2011-HELFOtakstene i registeret får automatisk samme tillegg på 2012-takstene, men her bør man se over for å se at det ser ok ut. Man kan med brukerinnstilling jobbe med 2011 og 2010 takster. Husk at regninger som har blitt avvist kan korrigeres og sendes inn på nytt inntil 3 år etter første avvisning, i motsetning til 6 måneders foreldesesfrist på regninger som aldri har vært sendt inn. De røde avvisnings-reglene i Nextsys Dental har blitt oppdatert i forhold til endrede takstnr. men dette har ikke blitt testet mot nav s avvisningsregler så her må man ta et lite forbehold om at det kan bli flere endringer i løpet av januar, nærmere informasjon blir gitt. Det gule heftet for 2012 fra HELFO ligger på hjelp-menyen i Nextsys. Kort oppsummert er det høyere refusjonsbeløp til periobehandling, proteser og generelle tjenester, mange refusjonsbeløp er uforandret mens de fleste egenandeler har blitt høyere. Noen enkelttakster har også fått lavere refusjonsbeløp, for eksempel 421, 703, 704 og 802. Oversikt over endringer i sjeldne medisinske tilstander per : ENDRET DATO KODE DIAGNOSE ENDRING KOMMENTAR PPH Pemphigus (alle varianter) Endret kode BUL Bulløs slimhinne- pemfigoid Ny på B-listen MKN Medfødt kronisk neutropeni Ny på A-listen MCN Medfødt cyklisk neutropeni Ny på A-listen NAR Narkolepsi Ny på B-listen LHO LHON (Leber Hereditary Optic Neuropathy, Leber Optic Atrophy) Ny på B-listen FAM Familiær Dysautonomi Ny på A-listen MER MERRF Myoklon- epilepsi (ragged-red-fiber) Ny på A-listen FAN Fanconi Anemi Ny på A-listen ROB Robinow syndrom Ny på A-listen Endret fra PEM til PPH LEW Levi-Weill dyschondrosteose Ny på A-listen SPY Spyttkjertelaplasi Ny på A-listen Tilstanden gir ekstrem munntørrhet FHH Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi Ny på B-listen Anoreksi, hypotoni, mentale endringer PVA Porfyria variegata Inkluderes i akutte porfyrier

3 Alle disse er automatisk oppdatert i systemet. (De to endringene fra var ikke med i listen vi fikk fra helsedirektoratet den gang og er derfor først med nå.)

4 Andre endringer: Utseende-oppløsning i brukerinnstillinger er erstattet med en listeboks i stedet for knappevalgene, lagt til 1920*1280 oppløsning som et mulig valg. Det er fortsatt det man evt. setter i lokale innstillinger som har 1. prioritet. Nye brukerinnstillinger: Innstillinger, Journal Registrering, Vis egne takster først. Denne er skrudd på for alle, om man ønsker klinikkens fellestakster øverst må man skru av denne innstillingen. Vær obs. på at man kun kan endre sortering innad i hver gruppe og at fellestakster og egne takster ikke kan sorteres om hverandre. Regnskap, Regningskort, Hent linjer fra alle i firmaet. Dette er et valg for klinikker med firmaregnskap hvor regningskortet tidligere har hentet alles linjer, nå må dette skrus på for å få tilsvarende funksjonalitet som tidligere. HELFO / refusjon, Refusjonsmodul journal, Automatisk ny regning ved nytt innslagspunkt. Med denne innstillingen skrudd på sjekker systemet om innslagspunkt som evt. er definert opp for taksten som lagres er forskjellig fra innslagspunkt som evt. eksisterer i skjema med andre takster på samme dato, i så fall blir det laget et nytt skjema på samme dato i stedet for å endre innslagspunkt på eksisterende skjema. HELFO / refusjon, Benytt takster fra 2012/2011/2010. Her kunne man tidligere kun velge fjorårets takster men nå kan man gå 2 år tilbake ved å velge i listen over år som er ny. Hvis man ikke har valgt noe er det 2012 som brukes.

5 Versjon Pilotversjon nye EDI meldinger Utskrift av timekort: Adressen til klinikken er heretter krysset over slik at posten ikke sender timekortet i retur. Refusjon: Nå er det mulig å skrive ut flere egenandelsskjema samtidig ved å velge flere i historikken. Brukerinnstillinger: Lagt til utskriftsknapp for å skrive ut liste med alle makroer. Journal, man kan nå registrere kredittkorttillegg som en prosentsats av markerte linjer, denne er 2% som standard. Programmet støtter nå bedre å kjøre Windows i høyere DPI for høyoppløsnings-skjermer, men det er fortsatt anbefalt å bruke 100%/96DPI. Regningskort: Lagt til ny kolonne som viser hvilken bruker linjen tilhører, lagt til ny innstilling for om man vil benytte firmaregnskap eller ikke slik at man kan endre på dette i enkelttilfeller. Avtalebok: Avtaleboken viser nå en indikator-farge for klokkeslettet, kan skrus av med brukerinnstilling. Nye brukerinnstillinger: Avtalebok, Ikke vis tidsindikator farge. Regnskap, diverse, Automatisk kvitt. ved kode ok i terminal, gjelder bbs-terminaler.

6 Versjon Flere prislister: Det er nå mulig å sette opp flere felles prislister i register og velge hvem som skal bruke disse. Hvordan Opprettes flere prislister: Først må en felles prisliste opprettes. Dette gjøres ved å gå inn i "registre" under "takster". Ved siden av "felles" i "vis"-boksen er det en knapp markert med "..." for opprettelse og administrasjon av prislister. Her kan en ny prisliste opprettes og gis et navn. Det angis også hvilke brukere som skal benytte behandlingene i den nye prislista ved å bruke "-->"- og "<--"- knappene. Deretter kan nye behandlinger opprettes i registre med "Legg til" knappen eller andre eksisterende behandlinger kan lagres med nye verdier i den nye prislista med "Lagre som ny" knappen. For å angi behandlingen som del av den nye prislista, velges "Felles" og navnet på prislista i "Takst tilgjengelig for"-boksen. For å vise felles behandlinger eller behandlinger for en bruker, krysses det av for "Felles" eller "Bruker" i vis boksen og navn på prisliste eller bruker velges. Journal: Innscannede dokumenter vil nå registrere en linje i journalen. Ved å høyreklikke og velge "Vis dokument" vil dokumentet bli vist i et vindu. Henvisning: Det er nå mulig å søke i henvisninger etter henvisningsnummer. SMS-Modul: Det kan nå gjøres søk etter meldinger som er sendt til aktiv pasient. Pasientsøk, lagt til nytt valg i høreklikk-meny: 'Vis Journal'. Kan brukes for å hente journal uten at søkbildet lukkes. Nye brukerinnstillinger: Innstillinger, journal moduler - helseskjema, Ant. mnd. før spm. om å oppdatere helseskjema.

7 Versjon Nytt sykemeldings-skjema fra juli 2011 er nå implementert med følgende endringer: Punkt 4.2 aktiv sykemelding er borte. Gammelt punkt 4.3 heretter 4.2, 4.4 = 4.3, 4.5 = 4.4 Nye punkt: 6.3 Mottatt oppfølgingsplan før vurdering av aktivitetskravet ved 8 uker? - Ja / Nei 6.4 Innkalt til dialogmøte 1? - Ja / Nei Hvis Ja, deltok du? - Ja / Nei Hvis Nei, angi årsak: Omsetningsskjema: Helfo ufakturert refusjon for perioden som ble introdusert tidligere har ført til at vi trengte en tilleggsinformasjon for at sum av kolonner i omsetningsskjema skal gå i null: 'Fakturert refusjon fra tidligere'. Helfo ufakturert refusjon blir ført i utestående kolonnen som en positiv sum, mens fakturert refusjon fra tidligere kommer som en negativ sum i utestående kolonnen. Dette er fordi at når en samleregning opprettes så kommer samleregningens sum i utestående kolonnen, men beløpene i samleregningen står i honorar kolonnen i omsetningsskjema på den dagen de ble laget. Derfor trekkes refusjon som er fra før perioden omsetningsskjema hentes for men som er fakturert i omsetningsskjemaets periode nå fra utestående slik at summen av kolonnene går opp i null. Summen står i omsetningsskjemaet for tidligere periode i helfo ufakturert linjen. Sum av kolonner går nå alltid opp i null, man ser da bort fra HELFO-kolonnen. Statistikk, 'Takst-statistikk': Denne modulen er nå ytterligere forbedret. Bruk av frikort i refusjonsskjema er forbedret, i noen tilfeller ble det ikke registrert fra helfo sin side at skjemaet var ført med frikort. Betalingsavtale totaloversikt, lagt til at dobbeltklikk i liste henter pasient i hovedbildet. Gjort om på modulen så den kan brukes samtidig med andre moduler. Lagt til 'Totaloversikt, betalingsavtaler...' i regnskapsmeny i hovedbildet. Pasientsøk, man kan nå bruke % foran teksten for å hente alle som slutter på inntastet tekst. Søk etter telefonnummer ser nå også helt bort fra bruk av mellomrom i lagrede telefonnr. Fikset og forbedret sms-påminnelse funksjon på høyreklikk på avtaler. Lagt til 2 bokstavers dagsangivelse i tekst ved sletting av time og ved flytting av time fra dato til dato. Laget ny sperre på overføring av beløp til terminal: 'Det kan kun overføres beløp til terminal for en ny kvittering, gamle må slettes og opprettes på nytt om du samtidig ønsker å overføre beløpet til terminalen.' Utskriftstekster for journallinjer kan heretter være like lange som journallinjen selv, tidligere kun 100 bokstaver.

8 Nye brukerinnstillinger: Innstillinger, regnskap diverse, Benytt egne tidsdebiteringstakster. Kan da angi egne priser for tidsdebitering som ikke påvirker fellesoppsettet for andre. Innstillinger, journal utseende, Vis tykke linjer i tanngrafikk, får da tilbake den gamle tanngrafikken. Lagt til følgende nye HELFO-avvisnings-sjekker i Nextsys: Repetering av takster: Kan kun benyttes 1 gang: 1-5, 502, 506. Kan kun repeteres 1 gang: 101, 501, 804 Sjekk for 6A har blitt strengere: Tidligere: Takst er ikke gyldige for bruk ved innslagspunkt 6a. Nå: Takst 101, , , , , b kan ikke benyttes når innslagspunkt er 6a. Ny regel: Takst 6 kan ikke kombineres med takst Ny regel: Takst 210, 211 og 212 kan ikke kombineres med takst 6 eller Refusjonsmodul advarer nå også hvis det er feil med pasientens personnnr. Legg også merke til at hvis regningen er eldre enn 6 mnd regnet fra utgangen av den måned behandling fant sted + 7 dager er den foreldet. Vær også klar over følgende endringer i HELFO sitt avvisnings-system: Hvis takst 308, 309, 421, 422, 423, 424, 514 eller 516 er benyttet og HPR-nr på samarbeidende tannlege er likt som HPR-nr til tannlegen som fremsetter kravet blir kravet avvist. Ny regel pr. 16. august. Nye regler som fører til avvisning fra 17. juli 2011 hvis ikke tannlegen er registert med spesialitet: Hvis takst 421, 422, 424, 514 eller 516 og ikke tannlegen er registrert med spesialitet i kjevekirurgi og munnhulesykdom, periodonti, oral-kirurgi eller med kurs i implantatprotetikk Hvis takst 423 eller 516 og ikke tannlegen er registrert med kjevekirurgi og munnhulesykdom, periodonti, oral-kirurgi, oral protetikk eller med kurs i implantatprotetikk Hvis takst 2 eller takst 3 og ikke tannlegen er registrert i TSS med spesialitet i protetikk, oral protetikk, kjeveortopedi, pedodonti, periodonti, oral kirurgi, kjeve og ansiktsradiologi, kjevekirurgi og munnhulesykdom, endodonti eller KOAU 9-kurs i implantatprotetikk. Hvis takst 308 eller takst 309 og ikke tannlegen er registrert med spesialitet innen protetikk, oral protetikk eller med kurs i implantatprotetikk. Hvis man får avvist regninger hvor linjene i pasientens journal tilhører en kvittering, kan man nå høyreklikke på linjen for kvitteringen og velge Endre kvittering til delbetalingskvittering. De tilhørende linjene blir da stående ufakturert igjen og kan få endret refusjonsbeløpene.

9 Versjon HELFO-samleregning & refusjonsmodul: Implementert ny regel som fører til advarsel om avvisning: Takst 101, , , 401, 402, 419, 421 og 422, , b kan ikke brukes ved innslagspunkt 5. Takst 308 og 309 krever nå også HPR-NR på samarbeidende tannlege. Forbedret beregning av HELFO ufakturert refusjon i omsetning og utestående så det ikke tar med testpasienten. Delbetaling og forskudd har fått et merknadsfelt hvor det kan angis tekst som kommer med i journallinjen og på utskrift. Helseskjema: Endret feltet for siste tannlegebesøk fra datofelt til tekstfelt, kan fortsatt velge en dato i kalenderen. Lagt inn søkefelt slik at medisinlisten nå er søkbar. Hvis man skal aktivere inaktive brukere krever dette heretter sikkerhetskode fra Nextsys. Regningskort, lagt til rød advarsel hvis pasientens personnr. er ugyldig. Statistikk, ny modul, 'Takst-statistikk': Det er nå mulig å få en oversikt over antall ganger takster er blitt benyttet og for hvilke behandlingstyper de har blitt gjort. Det er også mulig å få oversikt over omsetning for hver takst. Endo: Lagt inn forstørrelsemulighet, dette er tilgjengelig på ny knapp med forstørrelseglass. Venteliste: Lagrer nå klokkeslett for påbegynt registrering. Det kan nå legges inn tidsestimat med høyre-klikk. Viser nå pasientens forrige og neste avtale om tilgjengelig. Pasientlister, nytt søkekriterie lagt til: Pasienter uten behandling f.o.m. Dokumentmodul: Man kan nå legge til egendefinerte grupper av dokument. Nye brukerinnstillinger: Innstillinger, journal utseende, Vis brukersaldo før klinikksaldo, rekkefølge på felt byttes. Printeroppsett, spesialvalg, Vis brukerens adresse. Hvis man skrur på denne hentes adressen på utskrifter ikke lenger fra klinikkoppsett men direkte fra adressen registrert på brukeren. Endret tidligere brukerinnstilling om pasientnavn til venstre på giro til å også gjelde kvittering: 'Personalia til venstre på giro/kvitt'.

10 Versjon Brukerinnstillinger kan nå kopieres til alle andre brukere i systemet i en operasjon. Forbedret summering av egenandel i personalia, tar nå ikke med planlagt behandling. Sosialkontormodulen har nå fått mulighet for å velge mellom dep.takst/egen takst, dette fungerer uansett om linjene har tilknyttet refusjon eller ikke hvis linjen har et gyldig takstnr. Utestående, fikset feil med totalsum som ikke tok hensyn til HELFO-ufakturert beløp. Purring per sms eller advarsel om purring per sms gjøres i fra popupmenyen man får opp på høyreklikk i listen over utestående giroer. Det kommer standardtekster for begge alternativer om man ikke har angitt ønsket tekst under tekstene som gjelder purring per sms og advarsel per sms i oppsett registre diverse tekster. Man kan bruke følgende tekster for å få inn informasjon om giroen: [gironr], [girodato], [giroforfall], [girototbelop], [girosaldo] Det er nå laget en brukerinnstilling under Printeroppsett spesialvalg: Vis firmanavn ved logo. Dette kommer da over tannlegens navn på epikrise, henvisning og resept. Pasientlister: Kan nå søke frem pasienter basert på størrelse av betalinger. Helseskjema: Kan nå søke frem helseskjema basert på en mengde kriterier. Resultat vises statistisk. Modulen hentes fra verktøymenyen. Lagt til støtte for Dnr og Hnr i personalia. Et H-nummer er ellevesifret, som ordinære fødselsnummer, og består av en modifisert sekssifret fødselsdato og et femsifret personnummer. Fødselsdatoen modifiseres ved at det legges til 4 på det tredje sifferet: en person født 1. januar 1980 får dermed fødselsdato , mens en som er født 31. januar 1980 får Et H-nummer er et hjelpenummer, en virksomhetsintern, unik identifikasjon av en person som ikke har fødselsnummer eller D-nummer eller hvor dette er ukjent. Slike numre brukes blant annet innen helsevesenet i elektroniske pasientjournaler. Nextsys programmet skal nå starte raskere. Personalia: Bilde kan nå lagres i personalia. Det kan nå søkes i reskontro med hensyn til periode. Diagnosetekster i registeret kan nå sorteres etter ønsket rekkefølge. Utskriftstekst kan nå endres for hver journallinje. Nytt felt: Lege er lagt til kontaktregisteret. Den vanlige sms-tjenesten som brukes i Nextsys for å sende sms over internett fungerer nå også gjennom helsenett, dette skjer automatisk så fort man har registrert EDI-modulene for helsenett i programmet og stiller inn at man ønsker å bruke 'Rough & Ready Technologies' sine sms-tjenester. Ta kontakt med Nextsys for mer informasjon. Inkasso-listen har fått valg for å vise inkassoliste for hele klinikken eller hele firmaet. Den har også fått nye kolonner som viser Pasientnr. og brukernr.

11 Nye brukerinnstillinger: Journal, innstillinger, journal-linjer, Vis bakgrunnsfarger. Da kommer farger som vanligvis kommer på selve teksten i stedet som bakgrunnsfarge. Journal, innstillinger, journal registrering, 'Lagre alltid tidligere behandling til diagnosejournal'. Man kan da stå i utført-journal og registrere tidligere behandling uten at linjene kommer i utført-journal, linjene blir liggende i diagnosejournal. Det er også lagt opp et nytt valg på 'X'-knappen i journalen for å ikke vise linjene for tidligere behandling, grafikken vil alikevel vises. Journal, Innstillinger, journal-linjer, Ikke vis tidligere behandling-linjer. Her kan man sette ønsket standard-valg for nytt valg på 'X'-knapp i journal. Journal, lagt inn støtte for å registrere fom.-tom på tenner som mangler, dette kommer hvis man ikke har markert tenner som ønskes fjernet. Avtaler mister heretter sms-sendt-merket om de flyttes, uansett om det bare er innenfor en dag eller klipp og lim til en annen uke. Man kan heretter tilknytte innslagspunkt direkte mot sine takster i registeret slik at dette blir satt automatisk i refusjonsskjemaet. Hvis innslagspunkt er definert i takstregisteret har dette nå 1. prioritet, tidligere har innslagspunkt fra forrige skjema blitt kopiert eller brukerens brukerinnstilling for innslagspunkt har blitt satt om det ikke eksisterte tidligere skjema. Innslagspunkt i refusjonsskjema blir også oppdatert hvis man legger til taksten i et eksisterende skjema som har et annet innslagspunkt fra før. Man kan også sette innslagspunkt på vanlige takstlinjer uten refusjon så vil dette bli tatt hensyn til hvis de senere får tilknyttet refusjon manuelt. Hvis man skrur av brukerinnstillingen 'Bekreft terminalbeløp før overføring' under regnskap, diverse, vil de som har kobling mot BBS-terminaler oppleve at dette fungere smidigere enn før. Det trengs færre klikk og man får automatisk spørsmål om utskrift av kvittering så fort terminalen har godkjent beløp. I tillegg kommer programmet med advarsler hvis man prøver å trykke ok for å lage kvittering hvis terminalen ser ut til å ha avvist eller avbrutt betalingen. For å spare antall klikk skal man bare trykke ok i regningskort i stedet for å trykke på terminalknappen. Utskrift av henvisning viser nå også tannlegens HPR nr. (samme design som i reseptutskrift). Tapsføring av gebyr: Kan herretter tapsføre gebyr, forskjellen i forhold til tidligere er at man da får registrert tapet på dagens dato i stedet for at gebyret på gammel dato forsvinner. Dette er heretter standardvalget i regningskort. i Utestående giro-oversikten ligger fortsatt gammel knapp for å slette gebyr, i tillegg til ny knapp for å tapsføre gebyr. Merk at selve giroen ikke vil komme i oversikt over tapsførte giroer, men i stedet blir liggende i regningskort med tilsvarende lavere sum og saldo. For hvert gebyr som tapsføres kommer det en egen tapslinje i journalen, om denne slettes kommer gebyret tilbake på giroen. Tapsførte gebyr kommer i tapskolonnen i omsetningsskjemaet akkurat som tapsførte giroer, men det påvirker ikke fin.innt. kolonnen. Man kan tapsføre gebyr både før og etter registrering av innbetaling fra pasient.

12 Automatikk rundt melketenner: Pasienter under 8 år får nå fullt sett med melketenner automatisk og manglende jeksler. Fra 8 til 12 år får man spørsmål om man ønsker å registrere fullt sett melketenner. For pasienter eldre enn 12 år får man spørsmål om å fjerne melketannregistreringene hvis det eksisterer melketenner. Rutinene utføres både på åpning av journal og hvis man har endret alder i personalia. Hvis pasientens alder ikke er registrert skjer det ikke noe, men man kan selv utføre følgende operasjoner manuelt fra diagnosen melketann: Registrer fullt sett melketenner Registrer fullt sett melketenner samt manglende jeksler Registrer alle melketenner borte Registrer alle melketenner borte samt jeksler fremme De som sender samleregninger over helsenett og får tilbakemeldinger om avviste skjema kan nå få fjernet avviste skjema fra samleregningen automatisk, dette forutsetter at samleregningsbeløpet ikke er fakturert i HELFO-regnskap. Gjør følgende: Hent opp samleregningen fra historikken i HELFO modulen, høyreklikk på knappen for å fjerne skjema fra samleregningen og trykk på valget om å fjerne automatisk som kommer opp. Man får da opp EDI-meldingsmodulen med tilbakemeldingene fra HELFO, finn tilbakemeldingen som gjelder valgte samleregning og velg ok så får du en rapport over alle skjema som var avvist og som ble fjernet automatisk. Automatiske HELFO-korrigeringsrutiner finnes nå i systemet: Nextsys har laget automatiske korrigeringsrutiner som kan kjøres om man har fått mange avviste refusjonsskjema pga. følgende feil: Feil bruk av tidsdebitering på 501-takst. Beregning av refusjon på takster som skal ha 70% refusjon under innslagspunkt Feil bruk av antall, f.eks på røntgen & anestesi-takster. Bruk av fjorårets refusjonsbeløp på årets takster 405, 406, 410, 411, 412, 418, 419 og 504. (Alle disse har lavere refusjon i år enn i fjor og vil derfor bli avvist). Korrigeringsrutinene retter alle skjema som ikke allerede ligger i en samleregning og gir korrigering av egenandel som rabatt til pasientene i de tilfellene pasienten allerede har betalt for behandlingen. Man kan selvfølgelig ta betalt for dette senere om man skulle ønske dette. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan automatisk korrigering utføres, rutinene kjøres fra SQL-valg under spesialfunksjoner på verktøy-menyen.

13 Versjon Diverse oppdateringer Tilknytning av refusjon mot vanlige journallinjer har nå støtte for å jobbe for lavere pris enn dep.takst. Dette forutsetter at man først har skrudd på ny brukerinnstilling under HELFO: 'Tillat nedjustering av refusjon/egenandel'. I tilknytningsbildet er det et nytt valg: 'Hvis klinikkens honorar er lavere enn dep.takst. ønskes refusjon/egenandel nedjustert tilsvarende.' Det er også laget en ny brukerinnstilling for å alltid ha dette som standardvalg. Ordnet så man ser hvordan antall påvirker refusjon og egenbetalingsfeltet. OBS! Eg. er egenbetaling(egenandel+tillegg). Lagt til ny følgende HELFO-avvisningsgrunner direkte i Nextsys med rød advarsel i HELFO og refusjonsmodul: Kun en takst i serien og kan ha full refusjon, resten må ha halv refusjon. Takst 401, 402, 419, 421 og 422 kan ikke brukes ved innslagspunkt 5. Takst 308, 309 og kan ikke brukes ved innslagspunkt 9. Takst er ikke gyldige for bruk ved innslagspunkt 6a. Det er kun takstene 1-4 og som er gyldige for bruk ved innslagspunkt 6b. Hvis ICD-10-diagnose mangler gir ikke dette lenger advarsel da HELFO ikke lenger krever denne. Hvis man likevel ønsker advarsel hvis det ikke er fylt ut kan det skrus på med brukerinnstilling under HELFO: 'Advar om manglende ICD-10 diagnose' Fikset justering av antall på takster i journal som har ferdig tilknyttet refusjon, nå oppdateres tilhørende refusjon og egenandel ut i fra antall. Fjernet mulighet for å tidsdebitere 501 opp fra 30min, man må da heller sette 2 i antall. Pasientlister, la til pasienter som har flyttet som nytt søkekriterie. Det ligger nå betalingsavtale-korrigeringsrutine på høyeklikk i betalingsavtaletotaloversikten: 'Sjekk/korriger status på alle betalingsavtaler' Kan nå høyreklikke på oms.skjema, uteståendeskjema og helfo-knapper i regnskapet og åpne ny kopi via menyen. Dette gjør det enklere å sammenligne ulike skjema uten å måtte skrive ut. Ordnet så beløp som ikke er overført samleregning kommer opp som HELFO ufakturert refusjon i uteståendeskjema og i omsetningsskjema. Om ønskelig kan dette skrus av med regnskaps-brukerinnstilling: 'Ikke vis ufakturert HELFO-refusjon'

14 Girooversikt, laget høyreklikk-hurtigmeny på de mest brukte funksjonene. Regelen om 70% refusjon for takstene , og 306 under innslagspunkt 9 og 10 fungerer nå korrekt og settes automatisk idet man endrer innslagspunkt og lagrer. Har man fra før feil beregning kan man bare endre til et annet innslagspunkt og lagre og så endre tilbake så korrigeres det automatisk. Laget tastatur-snarveier til alle valg på 'X'-knapp i journal, se meny for snarvei. Lokale innstillinger, laget nytt valg, 'Tillat innlogging med eldre programversjon enn database'. Kan på denne måten unngå å oppgradere Nextsys men dette er ikke anbefalt. Lagt til eksportmuligheter i pasientlistemodul ved høyreklikk på utskrift. Nye brukerinnstillinger: Journal-moduler, epikrise, 'Hent ICD10 / ICD10-DA diagnose automatisk'. Timekort, Ikke vis neste time på timekort. Gavekort kan nå få standardbeløp via brukerinnstilling. Ikke hent standardmal for gavekort-tekst, hvis man ønsker å skrive tekst selv. Uteståendeskjema, Ikke vis ufakturert HELFO-refusjon. Omsetningskjema, Ikke vis ufakturert HELFO-refusjon. HELFO regnskap: 'Tillat nedjustering av refusjon/egenandel' 'Hvis klinikkens honorar er lavere enn dep.takst. ønskes refusjon/egenandel nedjustert tilsvarende'.

15 Versjon Nye refusjonstakster for 2011 I år er det kun vanlige prisjusteringer på takstene og ingen andre endringer, bortsett fra en ny takst 315 for dekkproteser. Stortinget vedtok i desember 2010 ved behandlingen av Prop. 1 S ( ) at honorartakstene for tannbehandling i hovedsak justeres med 3,1 pst fra 1. januar 2011, med lik prosentfordeling på refusjoner og egenandeler. Samtidig ble det vedtatt at økningen i refusjonsbeløpet til tannbehandling som følge av patologisk tap av tannemalje/tannsubstans ved attrisjon (tanngnissing), erosjon (syreoppløsning) eller hyposalivasjon (munntørrhet), skal reduseres fra 75 til 70 pst. av honorartakst. Videre ble det vedtatt at takstnivå for kjeveortopedisk behandling skulle utgjøre om lag 2 pst. mindre enn økningen av de øvrige takster. Det ble også vedtatt en reduksjon av refusjoner til operasjoner i munn/kjeve med om lag 4 pst. I tillegg er det foretatt enkelte presiseringer og justeringer av enkelttakster. Blant annet er takst 7 utvidet til å omfatte sedasjon ved narkose, og det er opprettet en ny takst 315 for dekkproteser. Takst 424 har fått refusjon justert opp fra 75% til 80%. Vi anbefaler spesielt de som har lagt opp makrofunksjonalitet på refusjon til å ta en titt på makroene sine og evt. rette opp disse. Det finnes en 'HELFO-takster'-knapp i det vanlige takstregisteret hvor de som har lagt opp takster med refusjon i det vanlige takstregisteret automatisk kan få oppdatert disse. Man kan med brukerinnstilling jobbe på 2010-takster også i 2011 om det skulle være nødvendig takstheftet finner man på skjema knapp i journal og på refusjonssiden i register. Nye sjeldne medisinske tilstander for 2011 Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander(smt) er oppdatert og legges ut på nett Det er foretatt en systematisk gjennomgang av listen, og det er mottatt en rekke innspill om å få nye diagnoser inn på listen. Dette har medført følgende endringer: Det har kommet 22 nye diagnoser inn på listen. 14 diagnoser er fjernet fra listen. 11 redaksjonelle endringer er foretatt. Alle endringer er implementert i Nextsys, se egen endringslogg for disse endringene i modulen for sjeldne medisinske tilstander på Oppsett menyen. Det er også lagt til en merknad-kolonne så man kan se merknader til hver enkelt diagnose i listen. Endringslogg for sjeldne medisinske tilstander ligger også på hjelp-menyen i programmet. Andre endringer: Postnummer-registeret og NAV-kontor registeret er nå oppdatert.

16 Man får nå samme advarsler som gjelder feil/mangler inne i hvert enkelt refusjonsskjema som man gjør i HELFO samleregningsmodulen. Ligningsbrev, nytt valg: Vis kun de med refusjon og beløp på over 2000,- Takstregister, kan nå høyreklikke utskriftsknapp for å skrive ut kun valgt gruppe. Avtalebok: Man får nå advarsel om noen av behandlerne har forskjellig step fra deg selv. Journal: Journal linjer for brev er nå endret til å inneholde tittel og navn på mottaker i stedet for brev til. Journal linjer for Tekniker og dokument modulen har nå en turkis farge. Journal linjer for ikke møtt er nå røde. Regnskap: F.o.m boksen i alle regnskaps modulene vil nå være standard 01. i mnd. Helseskjema: Nytt valg: Osteoporose / benskjørhet Ny knapp ved siden av lege feltet som henter navnet på fastlegen som er oppført i Personalia. Ikke møtt og slettet-lister: Har fått en ny kolonne om neste avtalte time er satt opp. Epikrise: Innkommende epikrise har fått en knapp for å hente adresse. Nye brukerinnstillinger: Dagens pasienter (F4) vises nå med mindre kolonner, kan utvides så den blir lik som før ved å krysse av for Vis utvidet dagens pasient under Utseende/Diverse Nytt valg: Journal moduler kryss av for Vis Innkommende henvisninger : Innkommende henvisninger kommer automatisk opp når man åpner Henvisning modulen.

17 Versjon , 6. desember Man kan nå endre adressen som en faktura sendes til, dette gjøres ved å gå på 'Faktura sendes til'-valget i regningskortet. Pasientens navn og adresse blir fortsatt stående som informasjon men 'Til'-feltet i girodelen får adressen som settes her. All fremtidig purring og kopi av faktura går mot dette navnet. Man kan endre navn også etter at faktura er opprettet ved å hente opp fakturaen igjen i pasientens regningskort. Pasientens avtale knapp er heretter blå om det eksisterer fremtidige avtaler, Recall knappen blir også blå hvis pasienten har recalloppsett. Tilgangsstyring har nå fått et ekstra valg: 'Administrasjon og konfig'. Dette kan brukes til å begrense brukernes tilgang til register og systeminnstillinger. Sms-postboksen har nå fått utskriftsfunksjonalitet og mulighet til å begrense hvilke datoer man vil vise. Modulen er også utvidet med en egen epost postboks så man kan holde oversikt over alle sendte eposter. Pasientsøk-funksjonalitet er nå forbedret mot norske tegn som æøå. PDF funksjonen for resepter i registeret er nå ferdig implementert. I skjema modulen er det nå en egen knapp for å hente inn PDF-filer, disse blir lagret i dokumentmappen. Man kan nå tapsføre direkte fra pasientens regningskort. Helfomodulen advarer nå også med rødfarge hvis man ikke har brukt gyldige takstnr. under stønadskrav 6B, kun takstnr. 1-4 og er gyldige. Avtalebok, det kommer nå et rødt symbol på dager i avtaleboken som har fått skrevet merknad. Nye brukerinnstillinger: Regnskap, Kvitt. / giro / betalingsavtale, Vis firmaansvarlig på utskrift, dette gjør at behandlernavn på kvittering og giro blir den ansvarlige for firmaet som behandleren er tilknyttet i stedet for navnet på behandleren selv. Oppstart / recall, Timekort, Vis timens lengde på kortet, denne må skrus på om man ønsker at pasienten også skal se timelengde på timekort. Logo, Benytt felles logo Felleslogoen er et prøveprosjekt på støtte for liggende logoer som i første omgang kun påvirker epikrise og henvisning utskrift. Størrelse på bildet for felles logo bestemmer du selv, men max. oppløsning er 370x104 pixler. Logoen beholder sitt størrelsesforhold. Flere utskriftsrapporter vil etter hvert få støtte for denne.

18 Printeroppsett, Spesialvalg, Skjul Nextsys reklame, dette valget skjuler i første omgang kun den lille nextsys reklamen på utskrift av henvisning og epikrise. Jorunal-moduler, Epikrise, Opprett epikrise direkte, med dette valget på får man opp epikrisen direkte med kopiert tekst etter at man har valgt å kopiere noe til epikrisen i journalen. Nye lokale innstillinger: Lokale innstillinger, Aktiver regningskort oppdatering mot journal, med dette valget på får man advarsel hvis linjene i journalen har blitt oppdatert på en annen maskin i nettverket mens man har regningskortet åpent. Printer oppsett, Spesialinnstillinger, Vis kun nødvendig bax informasjon på kvitteringer Bax informasjon fra betalingsterminal blir da flyttet på og noe komprimert slik at f.eks A5 kvitteringer oftere skal komme på kun 1 A5 side.

19 Versjon , 10. okt. Planlegging av refusjonsbehandling er forbedret, kan nå planlegge hele skjemaet og endre stønadskrav, halv refusjon osv. via refusjonsmodulen etter føring i planlagtjournal. Vanlige avtaler kan nå tas med i recallkort-utskrift, dette gjøres ved å krysse av for nytt valg 'Skal ha timekort' i høyreklikkmenyen for avtaler i avtaleboken. I recallmenyen høyreklikker man på 'Hent fra avtalebok'-knappen og setter hake i valget 'Hent alle som er merket at de skal ha timekort'. Så er det bare å hente fra avtalebok og kjøre recall-veiviser som vanlig. Helfo/Refusjonsmodul journal, 'Utskrift - kvitt. for egenandel default', ellers må man høyreklikke på utskrift og angi at det er kvitt for egenandel man vil ha. Avtalebok: Lagt til merke (#) på dager med merknader, merknad kommer med på utskrift av dagsoversikten. Omsetningskjema, lagt til Implantat kolonne som summerer alle implantat-honorar. Utestående: Det er nå mulig å fjerne linjer fra skjemaet før utskrift. Nytt valg Ikke vis avtalemerknad for neste time, som gjør at det vises kun dato for neste time. Meldings modul: Det er nå mulig å sende meldinger til flere brukere samtidig, ved å markere flere i Velg mottakere feltet Dental Info kan nå kobles opp mot Nextsys via eksterne programmer. Nye tastatur-snarveier: Ctrl+J: Journal, Ctrl+T: Timebok/avtalebok, Ctrl+H: Helseskjema Nye brukerinnstillinger: Journal, Innstillinger, journal - utseende: 'Vis funn journal'. Helfo regnskap, 'Benytt automatisk fakturering', får da opp fakturabildet for å lage faktura så fort man skriver ut eller sender samleregning elektronisk.

20 Versjon Diverse endringer: ICD10-DA diagnosene er nå oversatt til norsk. Nå kommer det opp helseskjema-knapp i hovedbildet hvis brukeren har på innstilling under Utseende/Diverse: 'Utvid pasient felt i hovedbildet'. Regningskort: Laget funksjon som sier i fra om det er gjøres endringer i journalalen på andre maskiner mens man skal ta betalt. Lagt til 'Ikke overfør til terminal'-valg som er synlig for de som har kobling mot terminal. Tillates heretter å annullere innbetalte fakturaer, innbetalinger kommer da med i neste kvittering/faktura som et forskudd. Journaltekstsøk, lagt til summering på utskrift. Epikrise, det er nå mulig å ta med flere perioregistreringer på samme epikrise. Nyhet - Gavekort: Det er nå mulig å selge gavekort, dette gjøres ved å velge den pasienten som skal ha gavekortet, finn gavekort i regnskap på hovedmenyen, da vil du få opp et gavekort-skjema hvor du kan se en oversikt over alle gavekortene, og lage nye gavekort. Nytt gavekort: Trykk på Nytt gavekort, fyll inn beløp og eventuelt en tekst som kunden vil ha på gavekortet. Trykk så på OK, gavekortet vil da bli vist i listen over gavekort, og det blir lagt til en journal linje i pasientens journal, denne må betales før det er mulig å bruke gavekortet. Benytte gavekort ved betaling: Det er lagt inn en egen knapp i regnings kort Bruk gavekort velg så gavekortet som skal benyttes fra listen. NB: Det er bare gavekort som har blitt betalt som vises på denne listen. Laget røntgenkobling til Dental Sør's DentalEye. Det er lag til rette for Automatisk innlogging til DentalEye: I eksterne programmer, under DentalEye sett inn a som parameter og lagre så vil man neste gang man åpner DentalEye gjennom Nextsys slippe å taste inn brukernavn og passord hvis man ikke har satt noe passord for DentalEye. Tilsvarende er det også lagt til rette for bruk av windows login valget i DentalEye ved å sette parameter w. Nye brukerinnstillinger: Journal, Innstillinger journal-linjer: 'Ikke benytt gjentagelsestegn i stedet for dato.' Avtalebok:, 'Ikke registrer ny avtale i journal', kommer da ikke registreringslinje i journal ved registrering av ny time. Timekort, 'Vis kun dato og tid for kommende timer', avtaletekst og merknad blir utelatt. Ny journal-brukerinnstilling om å kun vise egne takster fra takstregisteret.

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Versjon 2013.143 Forbedret hastighet i meldingsmodul. Fikset utskriftsrutiner fra register, tekst er nå tydeligere. Journal: Lagt til nye valg på x-knapp:

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01

WinMed Allmenn. Brukerveiledning. Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 WinMed Allmenn Brukerveiledning Profdoc Norge AS Postboks 163 1325 Lysaker Tlf: 21 93 63 00 Fax: 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. v 2.2 09/03 Innhold 1 Hovedmenyen

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed brukere 29.06.2015 ProMed 7.9 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se også info. vedlegg

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer