Regel om 70% refusjon ved innslagspunkt 9 og 10 er utgått, heretter dekkes det etter refusjonstakst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regel om 70% refusjon ved innslagspunkt 9 og 10 er utgått, heretter dekkes det etter refusjonstakst."

Transkript

1 INFORMASJON OM HELFO ENDRINGER I NEXTSYS DENTAL Oversikt over takstendringer per : Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon per os Endret tekst 8 Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi 9 Tilleggstakst ved behandling under narkose Ny 10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale Ny 206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi Ny 207 Non-operativ behandling av kariessykdom Ny 314 Dekkprotese Stent ved behandling med tannimplantat Ny Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfeller Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat Regenerasjonsbehandling ved festetap Ny 504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon 505 Fiksering / midlertidig løsning Immediat protese/midlertidig protese Ny 707 Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne 811 Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) Ny Ny Ny Merknad / Tidligere tekst Tidligere: Tilleggstakst ved behandling under sedasjon 80% refusjon beregnes ved tilknytning av refusjon i journal 80% refusjon beregnes ved tilknytning av refusjon i journal Som man kan se i listen over er det langt flere endringer i år enn det har vært de siste årene, det har kommet mange nye takster og mange takster har også endret takstnr. Regel om 70% refusjon ved innslagspunkt 9 og 10 er utgått, heretter dekkes det etter refusjonstakst. Alle takster i det vanlige takstregisteret i Nextsys Dental blir automatisk oppdatert for takster som har fått endret takstnr. Vanlige takster med tilknyttet refusjon får også automatisk oppdatert refusjonsbeløp til bruk i De som evt. har angitt tillegg på 2011-HELFOtakstene i registeret får automatisk samme tillegg på 2012-takstene, men her bør man se over for å se at det ser ok ut. Nextsys Dental Office HELFO dokument 1 / 11

2 Man kan med brukerinnstilling jobbe med 2011 og 2010 takster. Husk at regninger som har blitt avvist kan korrigeres og sendes inn på nytt inntil 3 år etter første avvisning, i motsetning til 6 måneders foreldesesfrist på regninger som aldri har vært sendt inn. De røde avvisnings-reglene i Nextsys Dental har blitt oppdatert i forhold til endrede takstnr. Det gule heftet for 2012 fra HELFO ligger på hjelp-menyen i Nextsys. Kort oppsummert er det høyere refusjonsbeløp til periobehandling, proteser og generelle tjenester, mange refusjonsbeløp er uforandret mens de fleste egenandeler har blitt høyere. Noen enkelttakster har også fått lavere refusjonsbeløp, for eksempel 421, 703, 704 og 802. Oversikt over endringer i sjeldne medisinske tilstander per : ENDRET KODE DIAGNOSE ENDRING KOMMENTAR DATO PPH Pemphigus (alle varianter) Endret kode Endret fra PEM til PPH BUL Bulløs slimhinne- pemfigoid Ny på B-listen MKN Medfødt kronisk neutropeni Ny på A-listen MCN Medfødt cyklisk neutropeni Ny på A-listen NAR Narkolepsi Ny på B-listen LHO LHON (Leber Hereditary Optic Ny på B-listen Neuropathy, Leber Optic Atrophy) FAM Familiær Dysautonomi Ny på A-listen MER MERRF Myoklon- epilepsi (ragged-red-fiber) Ny på A-listen FAN Fanconi Anemi Ny på A-listen ROB Robinow syndrom Ny på A-listen LEW Levi-Weill dyschondrosteose Ny på A-listen SPY Spyttkjertelaplasi Ny på A-listen FHH Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi Ny på B-listen PVA Porfyria variegata Inkluderes i akutte porfyrier Tilstanden gir ekstrem munntørrhet Anoreksi, hypotoni, mentale endringer Alle disse er automatisk oppdatert i systemet. (De to endringene fra var ikke med i listen vi fikk fra helsedirektoratet den gang og er derfor først med nå.) Nextsys Dental Office HELFO dokument 2 / 11

3 Endringer i 2011: I 2011 er det kun vanlige prisjusteringer på takstene og ingen andre endringer, bortsett fra en ny takst 315 for dekkproteser. Stortinget vedtok i desember 2010 ved behandlingen av Prop. 1 S ( ) at honorartakstene for tannbehandling i hovedsak justeres med 3,1 pst fra 1. januar 2011, med lik prosentfordeling på refusjoner og egenandeler. Samtidig ble det vedtatt at økningen i refusjonsbeløpet til tannbehandling som følge av patologisk tap av tannemalje/tannsubstans ved attrisjon (tanngnissing), erosjon (syreoppløsning) eller hyposalivasjon (munntørrhet), skal reduseres fra 75 til 70 pst. av honorartakst. Videre ble det vedtatt at takstnivå for kjeveortopedisk behandling skulle utgjøre om lag 2 pst. mindre enn økningen av de øvrige takster. Det ble også vedtatt en reduksjon av refusjoner til operasjoner i munn/kjeve med om lag 4 pst. I tillegg er det foretatt enkelte presiseringer og justeringer av enkelttakster. Blant annet er takst 7 utvidet til å omfatte sedasjon ved narkose, og det er opprettet en ny takst 315 for dekkproteser. Takst 424 har fått justert opp refusjonen fra 75% til 80%. Vi anbefaler spesielt de som har lagt opp makrofunksjonalitet på refusjon til å ta en titt på makroene sine og evt. rette opp disse. Det finnes en 'HELFO-takster'-knapp i det vanlige takstregisteret hvor de som har lagt opp takster med refusjon i det vanlige takstregisteret automatisk kan få oppdatert disse. ('Oppdater beløp i middels felt'-innstillingen er kun for de som ønsker å jobbe for dep.takst uten tillegg) Man kan med brukerinnstilling jobbe på 2010-takster også i 2011 om det skulle være nødvendig takstheftet finner man på skjema knapp i journal og på refusjonssiden i register. I 2011 versjonen får man også advarsler inne i hvert enkelt refusjonsskjema om noe er feil eller mangelfult utfylt. Etter oppgradering til nyeste versjon (versjon 134 eller høyere) er disse endringene implementert i Nextsys Dental Office. Nextsys Dental Office HELFO dokument 3 / 11

4 Endringer i 2010: I 2010 er det kun vanlige prisjusteringer på takstene og ingen andre endringer, bortsett fra at takst 8 ikke lenger har egenandel. Vi anbefaler spesielt de som har lagt opp makrofunksjonalitet på refusjon til å ta en titt på makroene sine og evt. rette opp disse. Det finnes en 'HELFO-takster'-knapp i det vanlige takstregisteret hvor de som har lagt opp takster med refusjon i det vanlige takstregisteret automatisk kan få oppdatert disse. ('Oppdater beløp i middels felt'-innstillingen er kun for de som ønsker å jobbe for dep.takst uten tillegg) Man kan med brukerinnstilling jobbe på 2009-takster også i 2010 om det skulle være nødvendig takstheftet finner man på skjema knapp i journal og på refusjonssiden i register. Det er brukerinnstilling for om man vil benytte tidsdebitering på takst 501, må skrus på for de som ønsker dette. Man har nå en lett tilgjengelig 'Hjelp'- knapp i refusjonsmodulen. Oppdatert HELFO kontaktinformasjon finner man i HELFO regnskapsmodulen, som man igjen finner via HELFO-modulen. Tidligere NAV-modul refereres heretter til som HELFO-modul: Eksisterer nå en regningsnr. søk funksjon. Heretter felles nr.serie for refusjonsskjema for alle i samme firma. Lagt opp musepeker-hint som forkarer hvorfor linjene er røde, en av følgende: Fødselsdato mangler. Personnr. kan ikke verifiseres. HPR.nr. på samarbeidende tannlege mangler (kreves ved bruk av takst og ). ICD-10-kode mangler. Angivelse av sjelden medisinsk tilstand mangler. Tannleger kan bruke egne HPR-nr på samarbeidende tannlege om de innehar nødvendige autorisasjoner til å utføre dette arbeidet, i en overgangsperiode godtas også egne nummer inntil man har fått samlet inn samarbeidende tannlegers nummer. (HPR-nr er det samme som ID-nr. på resept) Vi vil gjøre oppmerksom på at alle privatpraktiserende skal oppgi sitt personnr. til HELFO i samleregningen, orgnr. kommer kun om fødselsnr ikke er oppgitt i brukerinformasjonen. Beregning av sum egenandel inneværende år finner man under personalia. Etter oppgradering til nyeste versjon (versjon 127 eller høyere) er disse endringene implementert i Nextsys Dental Office. Nextsys Dental Office HELFO dokument 4 / 11

5 Endringer i 2009: Noen mindre endringer på skjemaene (blant annet to nye dekningstyper) samt vanlige prisjusteringer. Takstene som gjelder periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt har en del endringer. Følgende takster er borte: 501a, 501b, 503, 504, 505, 515, mens følgende er nye: 501, 506 og 517. Takst 701 (Avtrykk, per kjeve) er også borte. Takst 'L25 - Tannlegeerklæring ved yrkesskade' skal brukes sammen med den nye dekningstypen for dette. Det er også en ny dekningstype for føring av røntgen rekvirert av lege. Stønadskrav punkt 7 - Tannutviklingsforstyrrelser dekkes heretter etter honorartakst. HELFO kom også med mindre endringer sent i januar 2009: 424 taksten beregnes heretter med 75% refusjon i forhold til angitt pris. Forklaring av funksjoner: Den raskeste måten å komme i gang med refusjonsbehandling er å lagre journalbehandling som vanlig og så markere de linjene i journalen som skal ha refusjon, høyreklikke og velge Tilknytt refusjon. I tilknytningsvinduet blir alltid korrekt HELFO takst automatisk markert så fremt man har korrekt takstnr. på linjene i journalen. Hvis ikke må man selv velge korrekt takstnr. Hvis journallinjen gjelder f.eks 2 bitewing må man sette 2 i antall feltet. Ved å benytte denne metoden får man sin vanlige tekst i journalen i stedet for HELFO sine standardtekster som man ellers vil få ved å bruke HELFO-knappen i journalen eller refusjonsmodulen. Man kan på samme måte fjerne refusjonen om man tilknyttet refusjon til feil linje. Når man er ferdig å tilknytte refusjon bør man gå inn på Refusjon -knappen som lyser rødt i journalen for å se over at alt i skjemaet stemmer. Nextsys Dental Office HELFO dokument 5 / 11

6 Her er det viktig å se over at Stønaskrav gjelder -punktet stemmer og at det er angitt en ICD-10-diagnose. I refusjonsmodulen har man full mulighet til å endre alt i refusjonsskjemaet, alle linjer kan dobbeltklikkes på for å endre f.eks. tekst, tann, antall, tillegg, teknikerutgift, halv refusjon osv, og linjer kan legges til og fjernes. Felt for frikort blir først synlig om pasienten har registrert frikort i personalia. Endrer man stønadstypen for et refusjonsskjema fra en stønadstype med dekning etter refusjon til en med dekning etter honorartakst oppdateres alle tilhørende linjer automatisk. Dette har man full mulighet til å gjøre inntil linjene er fakturert i journalen eller skjemaet er overført til en samleregning. ICD-10 diagnose kan hentes fra liste ved å trykke på knappen. Trykk på + - tegnet foran den gruppen man vil se diagnosene for og dobbeltklikk på diagnosen som skal settes. Man kan også taste inn diagnose-koden med tastatur om ønskelig. Legg merke til at man øverst i dette bildet kan velge hvilket kapittel av diagnoser man vil se. Diagnosen man velger lagres automatisk som en linje til pasientens diagnosejournal. Har man allerede lagret en ICD-10 diagnose i pasientens diagnose journal før man laget refusjonsskjemaet settes denne automatisk i refusjonsskjemaet. Mange av Nextsys brukerne har tidligere ført refusjon direkte i refusjonsmodulen. Dette er fortsatt mulig i den nye versjonen. Linjene blir overført automatisk til hovedjournal om ønskelig. Nextsys Dental Office HELFO dokument 6 / 11

7 Ved sjelden medisinsk tilstand må man velge tilstand fra listen over sjeldne medisinske tilstander som er inne i programmet. Her ser man også raskt om tilstanden er på A eller B listen, og man kan taste inn et søkekriterie for å slippe å bla gjennom alle. Man kan også angi i helseskjemaet om pasienten har en sjelden medisinsk tilstand, det kommer da et N-symbol i journal så man raskt ser at det er en HELFO-pasient. Det finnes en del brukerinnstillinger som gjelder HELFO og refusjon. Standardverdien for stønadskrav gjelder er satt til punkt 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve, standardverdien kan endres under brukerinnstillingene. Man kan med brukerinnstillinger jobbe på 2009-takster og skjema også i 2010 om det skulle være nødvendig. HELFO godtar ikke flere datoer på samme refusjonsskjema om man ønsker å levere oppgjøret elektronisk. For at man enkelt skal kunne gå over til elektronisk oppgjør fungerer det derfor slik for vanlige oppgjør også. De som er helt sikre på at de ikke kommer til å ta i bruk elektronisk oppgjør med det første kan krysse av for innstillingen Tillat flere datoer på samme skjema. Man kan også benytte ICD-10-DA koder om man ikke synes de vanlige ICD-10 kodene er tilstrekkelige. Nextsys Dental Office HELFO dokument 7 / 11

8 Registeret: Nye takster fra blir automatisk lagt inn i registeret (Oppsett -> register) under HELFO takster De som skal bruke HELFO-knapp i journal eller fører refusjon direkte i refusjonsmodul bør se over denne siden. Her er det en knapp for å legge inn tilsvarende tillegg på 2010 takstene som eksisterende tillegg på 2009 takstene, kun de som ikke allerede har et tillegg blir oppdatert. Man kan også gå over manuelt og endre på klinikkens honorar for enkelttakster. HELFO sitt 2010 taksthefte kan også hentes opp herfra. For tannleger som har veldig mye refusjonsbehandling kan det lønne seg å koble opp takster i det vanlige takstregisteret mot refusjonstakster. Taksten har da refusjon ferdig tilknyttet så fort den lagres i journalen. Dette kan også være tidsbesparende for de som blar gjennom alle takster på HELFO-knappen for å finne enkelttakster, man kan da legge opp de mest brukte takstene på denne måten for å finne de raskere. Det er da som for all tekst i takstregisteret også mulig å legge opp flere takster i en makro slik at man i prinsipp kan generere et helt refusjonsskjema med kun et klikk i pasientens journal. Tannleger som allerede har lagt opp 2009 takster på denne måten må få oppdatert disse til 2010 takstene, dette kan gjøres via HELFO-takster og Oppdater HELFO takster i registeret til 2010-beløp knappen. Nextsys Dental Office HELFO dokument 8 / 11

9 Benytter klinikken direkte oppgjør er også denne modulen tilpasset ny samleregning (NB! Hver behandler må angi at direkte oppgjør benyttes i oppsettet!). Modulen finnes på HELFO knapp til høyre i regnskap og på regnskapsmenyen. Modulen henter alle skjema fra en gitt periode brukeren selv angir. Når alle skjema er søkt frem for angitt periode, kan brukeren trykke samleregning nederst til høyre for å få denne skrevet ut. Hvert enkelt skjema som tidligere er overført til samleregningen hentes frem på tilhørende skjema. Man har også mulighet til å slette hele samleregningen og lage den på nytt om f.eks periode ble feil. Vi anbefaler at man ser over 'Tilhørende skjema' listen før man skriver ut skjemaene. Alle skjema som mangler diagnose-kode blir markert med rødt i denne listen, det er også et valg for å kun vise skjema med mangler/feil om listen inneholder mange skjema. For å rette på et skjema i listen dobbeltklikker man i listen på dette skjemaet Nextsys Dental Office HELFO dokument 9 / 11

10 så kommer man rett inn i refusjonsmodulen og kan endre for eksempel diagnosen for det valgte skjemaet. Nytt i 2009 er at også skjema med ugyldig personnr får rødfarge. Krav blir overført til HELFO regnskap som vil synes i omsetningsskjemaet. Når man får pengene fra HELFO må man sjekke at beløpet stemmer mot det som er overført til HELFO regnskap. Hvis man fjerner skjema som ikke ble godkjent fra samleregningen blir automatisk beløpet i HELFO regnskap oppdatert. For å registrere innbetaling lager man en giro på linjen i HELFO regnskap og registrerer innbetaling på denne i den vanlige utestående giro oversikten eller inne på Faktura -knappen i HELFO regnskapet. Knappen Kontaktinformasjon benyttes for å tilknytte seg til rett HELFO helsetjenesteforvaltning. For brukere som ønsker å fylle ut skjema manuelt, ligger også nye skjema inne på skjema-modulen i programmet. Skjema modulen finner brukeren nederst til høyre i journalen. Her kan man også slå opp i HELFO sitt regelverk for Elektronisk overføring av samleregning er nå klart i Nextsys Dental Office og kan skrus på via brukerinnstillingene. Ta kontakt for mer informasjon om dette. Nextsys Dental Office HELFO dokument 10 / 11

11 Brukertips ved bruk av HELFO funksjonalitet i Nextsys Dental, med fokus på direkte oppgjør Det finnes i Nextsys Dental fire ulike måter å lagre HELFO-behandling på: Ved å markere vanlige journallinjer uten refusjon, høyreklikke og velge Tilknytt refusjon. Direkte via refusjonsmodulen Ved å knytte HELFO takster mot det normale takstregisteret (integrert løsning) Ved å velge refusjonstakster fra HELFO knapp i journalen. (For de som ikke ønsker å bruke tid på å knytte takster mot sitt vanlige takstregister). Når man benytter HELFO- funksjonaliteten i journalen er det viktig at man klikker på 'Refusjon' knappen i journalen etterpå for å se over at alt i skjemaet stemmer, og da spesielt at det er rett stønadstype i 'Stønadskrav gjelder' feltet, og at diagnosen i diagnose feltet stemmer. Standardverdien for stønadskrav gjelder er satt til punkt 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve, standardverdien kan endres under brukerinnstillingene. I refusjonsmodulen har man full mulighet til å endre alt i refusjonsskjemaet, alle linjer kan dobbeltklikkes på for å endre f.eks. tekst, tann, antall, tillegg, teknikerutgift, halv refusjon osv, og linjer kan legges til og fjernes. Endrer man stønadstypen for et refusjonsskjema fra en stønadstype med dekning etter refusjon til en med dekning etter honorartakst oppdateres alle tilhørende linjer automatisk. Dette har man full mulighet til å gjøre inntil linjene er fakturert i journalen eller skjemaet er overført til en samleregning. Ellers inneholder modulen alle feltene som synes på skjemaet, men felt for frikort blir først synlig om pasienten har registrert frikort i personalia. Direkteoppgjør: Direkteoppgjør er en innstilling per bruker. Man må inn i brukeroppsettet for å endre til direkteoppgjør. Se brukermanual for detaljer. Ved direkteoppgjør er det kun pasientens egenandel og tillegg som blir liggende i journalen for fakturering. Refusjonsbeløp overføres automatisk til samleregning. Her velger man perioden som samleregningen skal gjelde for og trykker 'Ny samleregning'-knappen. Beløpene fra skjemaene i valgt periode kommer inn i utgiftstype feltene på samleregning siden og alle tilhørende skjema kan ses på 'Tilhørende skjema' siden. Trykk 'Lagre samleregning' for å lagre den, den vil da være tilgjengelig under tidligere samleregninger historikken for å hentes opp igjen senere. Samleregningen skrives ut via 'Samleregning' knappen mens skjemaene skrives ut ved å markere de skjemaene i 'Tilhørende skjema' listen man vil skrive ut og så trykke 'Skriv ut skjema'. Vi anbefaler at man ser over 'Tilhørende skjema' listen før man skriver ut skjemaene. Alle skjema som mangler diagnose blir markert med rødt i denne listen, det er også et valg for å kun vise skjema med mangler/feil om listen inneholder mange skjema. Finner man skjema som mangler f.eks diagnose kan man dobbeltklikke i listen på dette skjemaet så kommer man rett inn i refusjonsmodulen og kan endre diagnosen for det valgte skjemaet. Man kan også høyreklikke i tilhørende skjema listen og velge 'Hent journal...' om man trenger å se pasientens journal for å sette korrekt diagnose. Her er det også noen flere valg, for å blant annet komme inn i personalia og rette personnr. om man ser dette er feil. Personalia inneholder også en verifisering på om personnummer er korrekt utfylt. Tilhørende skjema listen kan gjerne skrives ut som et vedlegg som sendes med samleregningen og skjemaene. Når en samleregning lagres blir samleregningsbeløpet overført til HELFO Regnskap, som vil synes i omsetningsskjemaet. Samleregninger kan også slettes, og enkeltskjema kan fjernes fra samleregningen hvis man får de i retur. Beløpet i HELFO Regnskap vil da oppdateres automatisk. For øvrig viser vi til brukermanual for nærmere detaljer om hvordan samleregning skrives ut. Eventuelle spørsmål kan også rettes til Nextsys på telefon nr Nextsys Dental Office HELFO dokument 11 / 11

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011

Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Endringer, Nextsys Dental Office per 28. desember 2011 Versjon 2012.140 - Nye refusjonstakster for 2012 Oversikt over takstendringer per 01.01.2012: Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr.

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr. TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne

Takstar/prisar for vaksne http://www.hordaland.no/hordaland-fylkeskommune/tannhelse/takstar--prisar/takstarprisar-for-vaksne/ Skriv ut Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 Takstnr Tjenester 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 4 Enkel etterkontrol etter kirurgiske inngrep, 340 periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 5 Omfattende etterkontrol etter

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten

Kom i gang med Nextsys Dental Office. for den offentlige tannhelsetjenesten Kom i gang med Nextsys Dental Office for den offentlige tannhelsetjenesten Om dokumentet Denne brukerhåndboken er en beskrivelse av brukerfunksjonaliteten i Nextsys Dental Office for det offentlige. 1.1

Detaljer

Endringer, Nextsys Dental Office per 14. januar 2014

Endringer, Nextsys Dental Office per 14. januar 2014 Endringer, Nextsys Dental Office per 14. januar 2014 Versjon 2014.143.35, nye refusjonsskjema for 2014 Denne oppdateringen inneholder de nye refusjonsskjemaene for 2014 som må benyttes av alle som sender

Detaljer

Takster for tannbehandling

Takster for tannbehandling Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i folketrygdloven 5-6 andre ledd og 5-6 a første ledd og tannhelsetjenesteloven 2-2 fjerde ledd. Takstene gjelder fra 1. januar 2015. INNLEDNING Takstene

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Koding av NCMP til NPR- melding

Koding av NCMP til NPR- melding Koding av NCMP til NPR- melding [Oppdatert 7.5.2012 av Daniel Gjestvang] NPR- rapportering for rehabiliteringsinstitusjonene foregår i dag på et eget meldingsformat. Denne kjenner vi som flatfil i Excel

Detaljer

Generelt Korrigert dokumentscanning funksjonen, den oppførte seg ustabilt.

Generelt Korrigert dokumentscanning funksjonen, den oppførte seg ustabilt. Endringslogg for versjon 2015.143.52 21. januar 2015 Generelt Korrigert dokumentscanning funksjonen, den oppførte seg ustabilt. SMS Det er gjort en feilkorrigering i sms-postboksen som korrigerer en feil

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. Private tannleger

Brukerhåndbok. for. Private tannleger Brukerhåndbok for Private tannleger Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 7 2 Hvordan komme i gang... 8 2.1 Systemkrav... 8 2.2 Installasjon... 8 2.3 Opplæring... 8 2.4 Starte programmet... 8 2.5 Bruker

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE TANNHELSETENESTA TAKSTAR I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA FOR BETALANDE PASIENTAR OVER 20 ÅR GJELDANDE FRÅ 1. Januar 2015 VEDTEKE I FYLKESTINGET DESEMBER 2014 Forskrifter

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander Endringslogg Utarbeidet av Helsedirektoratet Sist endret 01.01.2012.

Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander Endringslogg Utarbeidet av Helsedirektoratet Sist endret 01.01.2012. Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander Endringslogg Utarbeidet av Helsedirektoratet Sist endret 01.01.2012. ENDRET DATO KODE DIAGNOSE ENDRING 01.01.2012 PPH Pemphigus (alle varianter) Endret kode

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0 10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013

Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Endringer, Nextsys Flexi per 08. februar 2013 Versjon 2013.143 Forbedret hastighet i meldingsmodul. Fikset utskriftsrutiner fra register, tekst er nå tydeligere. Journal: Lagt til nye valg på x-knapp:

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Rundskriv I-7/2009 B Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-7/2009 B 21. desember 2009 Informasjon om regelverk vedrørende

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune.

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013. Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Tannhelsetjenesten i Vestfold 2013 Takster for den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold Fylkeskommune. Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse-

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Opus Systemer AS 2015

Opus Systemer AS 2015 2015 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Prislister 1.1 1.2 1.3... 4 Ny prisliste... 6 Lag ny prislinje... 7 Endre/Slette prislinje 3 Stikkordsregister 0 Prislister 3 1 Prislister For å koble

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

F-103 Lister\Pasientlister Alfabetisk ga feilmelding

F-103 Lister\Pasientlister Alfabetisk ga feilmelding Endringslogg for versjon 2016.145.3 25. mars 2016 F-103 Lister\Pasientlister Alfabetisk ga feilmelding Hvis du valgte lister\pasientlister og valgte sortering Alfabetisk, så fikk du en feil, denne er nå

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon

Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon Versjonsnytt 118 CGM Helsestasjon Om dokumentet Dette dokumentet tilhører CGM Journal versjon 118 og beskriver de mest merkbare endringene i CGM Journal 118 i forhold til CGM Journal 117. Dette dokumentet

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7

Huldt & Lillevik Reise 1.7 2009-05-29. Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.7 Huldt & Lillevik Reise Versjon 1.7 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til... 2 2 Kompensasjonstillegg utland... 2 3 Andre endringer... 5 3.1 Felles hotell register...5 3.2 Remittering

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer