Regel om 70% refusjon ved innslagspunkt 9 og 10 er utgått, heretter dekkes det etter refusjonstakst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regel om 70% refusjon ved innslagspunkt 9 og 10 er utgått, heretter dekkes det etter refusjonstakst."

Transkript

1 INFORMASJON OM HELFO ENDRINGER I NEXTSYS DENTAL Oversikt over takstendringer per : Takst Tekst Tidligere takstnr. 7 Tilleggstakst for premedikasjon per os Endret tekst 8 Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi 9 Tilleggstakst ved behandling under narkose Ny 10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale Ny 206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi Ny 207 Non-operativ behandling av kariessykdom Ny 314 Dekkprotese Stent ved behandling med tannimplantat Ny Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfeller Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat Regenerasjonsbehandling ved festetap Ny 504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon 505 Fiksering / midlertidig løsning Immediat protese/midlertidig protese Ny 707 Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne 811 Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) Ny Ny Ny Merknad / Tidligere tekst Tidligere: Tilleggstakst ved behandling under sedasjon 80% refusjon beregnes ved tilknytning av refusjon i journal 80% refusjon beregnes ved tilknytning av refusjon i journal Som man kan se i listen over er det langt flere endringer i år enn det har vært de siste årene, det har kommet mange nye takster og mange takster har også endret takstnr. Regel om 70% refusjon ved innslagspunkt 9 og 10 er utgått, heretter dekkes det etter refusjonstakst. Alle takster i det vanlige takstregisteret i Nextsys Dental blir automatisk oppdatert for takster som har fått endret takstnr. Vanlige takster med tilknyttet refusjon får også automatisk oppdatert refusjonsbeløp til bruk i De som evt. har angitt tillegg på 2011-HELFOtakstene i registeret får automatisk samme tillegg på 2012-takstene, men her bør man se over for å se at det ser ok ut. Nextsys Dental Office HELFO dokument 1 / 11

2 Man kan med brukerinnstilling jobbe med 2011 og 2010 takster. Husk at regninger som har blitt avvist kan korrigeres og sendes inn på nytt inntil 3 år etter første avvisning, i motsetning til 6 måneders foreldesesfrist på regninger som aldri har vært sendt inn. De røde avvisnings-reglene i Nextsys Dental har blitt oppdatert i forhold til endrede takstnr. Det gule heftet for 2012 fra HELFO ligger på hjelp-menyen i Nextsys. Kort oppsummert er det høyere refusjonsbeløp til periobehandling, proteser og generelle tjenester, mange refusjonsbeløp er uforandret mens de fleste egenandeler har blitt høyere. Noen enkelttakster har også fått lavere refusjonsbeløp, for eksempel 421, 703, 704 og 802. Oversikt over endringer i sjeldne medisinske tilstander per : ENDRET KODE DIAGNOSE ENDRING KOMMENTAR DATO PPH Pemphigus (alle varianter) Endret kode Endret fra PEM til PPH BUL Bulløs slimhinne- pemfigoid Ny på B-listen MKN Medfødt kronisk neutropeni Ny på A-listen MCN Medfødt cyklisk neutropeni Ny på A-listen NAR Narkolepsi Ny på B-listen LHO LHON (Leber Hereditary Optic Ny på B-listen Neuropathy, Leber Optic Atrophy) FAM Familiær Dysautonomi Ny på A-listen MER MERRF Myoklon- epilepsi (ragged-red-fiber) Ny på A-listen FAN Fanconi Anemi Ny på A-listen ROB Robinow syndrom Ny på A-listen LEW Levi-Weill dyschondrosteose Ny på A-listen SPY Spyttkjertelaplasi Ny på A-listen FHH Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi Ny på B-listen PVA Porfyria variegata Inkluderes i akutte porfyrier Tilstanden gir ekstrem munntørrhet Anoreksi, hypotoni, mentale endringer Alle disse er automatisk oppdatert i systemet. (De to endringene fra var ikke med i listen vi fikk fra helsedirektoratet den gang og er derfor først med nå.) Nextsys Dental Office HELFO dokument 2 / 11

3 Endringer i 2011: I 2011 er det kun vanlige prisjusteringer på takstene og ingen andre endringer, bortsett fra en ny takst 315 for dekkproteser. Stortinget vedtok i desember 2010 ved behandlingen av Prop. 1 S ( ) at honorartakstene for tannbehandling i hovedsak justeres med 3,1 pst fra 1. januar 2011, med lik prosentfordeling på refusjoner og egenandeler. Samtidig ble det vedtatt at økningen i refusjonsbeløpet til tannbehandling som følge av patologisk tap av tannemalje/tannsubstans ved attrisjon (tanngnissing), erosjon (syreoppløsning) eller hyposalivasjon (munntørrhet), skal reduseres fra 75 til 70 pst. av honorartakst. Videre ble det vedtatt at takstnivå for kjeveortopedisk behandling skulle utgjøre om lag 2 pst. mindre enn økningen av de øvrige takster. Det ble også vedtatt en reduksjon av refusjoner til operasjoner i munn/kjeve med om lag 4 pst. I tillegg er det foretatt enkelte presiseringer og justeringer av enkelttakster. Blant annet er takst 7 utvidet til å omfatte sedasjon ved narkose, og det er opprettet en ny takst 315 for dekkproteser. Takst 424 har fått justert opp refusjonen fra 75% til 80%. Vi anbefaler spesielt de som har lagt opp makrofunksjonalitet på refusjon til å ta en titt på makroene sine og evt. rette opp disse. Det finnes en 'HELFO-takster'-knapp i det vanlige takstregisteret hvor de som har lagt opp takster med refusjon i det vanlige takstregisteret automatisk kan få oppdatert disse. ('Oppdater beløp i middels felt'-innstillingen er kun for de som ønsker å jobbe for dep.takst uten tillegg) Man kan med brukerinnstilling jobbe på 2010-takster også i 2011 om det skulle være nødvendig takstheftet finner man på skjema knapp i journal og på refusjonssiden i register. I 2011 versjonen får man også advarsler inne i hvert enkelt refusjonsskjema om noe er feil eller mangelfult utfylt. Etter oppgradering til nyeste versjon (versjon 134 eller høyere) er disse endringene implementert i Nextsys Dental Office. Nextsys Dental Office HELFO dokument 3 / 11

4 Endringer i 2010: I 2010 er det kun vanlige prisjusteringer på takstene og ingen andre endringer, bortsett fra at takst 8 ikke lenger har egenandel. Vi anbefaler spesielt de som har lagt opp makrofunksjonalitet på refusjon til å ta en titt på makroene sine og evt. rette opp disse. Det finnes en 'HELFO-takster'-knapp i det vanlige takstregisteret hvor de som har lagt opp takster med refusjon i det vanlige takstregisteret automatisk kan få oppdatert disse. ('Oppdater beløp i middels felt'-innstillingen er kun for de som ønsker å jobbe for dep.takst uten tillegg) Man kan med brukerinnstilling jobbe på 2009-takster også i 2010 om det skulle være nødvendig takstheftet finner man på skjema knapp i journal og på refusjonssiden i register. Det er brukerinnstilling for om man vil benytte tidsdebitering på takst 501, må skrus på for de som ønsker dette. Man har nå en lett tilgjengelig 'Hjelp'- knapp i refusjonsmodulen. Oppdatert HELFO kontaktinformasjon finner man i HELFO regnskapsmodulen, som man igjen finner via HELFO-modulen. Tidligere NAV-modul refereres heretter til som HELFO-modul: Eksisterer nå en regningsnr. søk funksjon. Heretter felles nr.serie for refusjonsskjema for alle i samme firma. Lagt opp musepeker-hint som forkarer hvorfor linjene er røde, en av følgende: Fødselsdato mangler. Personnr. kan ikke verifiseres. HPR.nr. på samarbeidende tannlege mangler (kreves ved bruk av takst og ). ICD-10-kode mangler. Angivelse av sjelden medisinsk tilstand mangler. Tannleger kan bruke egne HPR-nr på samarbeidende tannlege om de innehar nødvendige autorisasjoner til å utføre dette arbeidet, i en overgangsperiode godtas også egne nummer inntil man har fått samlet inn samarbeidende tannlegers nummer. (HPR-nr er det samme som ID-nr. på resept) Vi vil gjøre oppmerksom på at alle privatpraktiserende skal oppgi sitt personnr. til HELFO i samleregningen, orgnr. kommer kun om fødselsnr ikke er oppgitt i brukerinformasjonen. Beregning av sum egenandel inneværende år finner man under personalia. Etter oppgradering til nyeste versjon (versjon 127 eller høyere) er disse endringene implementert i Nextsys Dental Office. Nextsys Dental Office HELFO dokument 4 / 11

5 Endringer i 2009: Noen mindre endringer på skjemaene (blant annet to nye dekningstyper) samt vanlige prisjusteringer. Takstene som gjelder periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt har en del endringer. Følgende takster er borte: 501a, 501b, 503, 504, 505, 515, mens følgende er nye: 501, 506 og 517. Takst 701 (Avtrykk, per kjeve) er også borte. Takst 'L25 - Tannlegeerklæring ved yrkesskade' skal brukes sammen med den nye dekningstypen for dette. Det er også en ny dekningstype for føring av røntgen rekvirert av lege. Stønadskrav punkt 7 - Tannutviklingsforstyrrelser dekkes heretter etter honorartakst. HELFO kom også med mindre endringer sent i januar 2009: 424 taksten beregnes heretter med 75% refusjon i forhold til angitt pris. Forklaring av funksjoner: Den raskeste måten å komme i gang med refusjonsbehandling er å lagre journalbehandling som vanlig og så markere de linjene i journalen som skal ha refusjon, høyreklikke og velge Tilknytt refusjon. I tilknytningsvinduet blir alltid korrekt HELFO takst automatisk markert så fremt man har korrekt takstnr. på linjene i journalen. Hvis ikke må man selv velge korrekt takstnr. Hvis journallinjen gjelder f.eks 2 bitewing må man sette 2 i antall feltet. Ved å benytte denne metoden får man sin vanlige tekst i journalen i stedet for HELFO sine standardtekster som man ellers vil få ved å bruke HELFO-knappen i journalen eller refusjonsmodulen. Man kan på samme måte fjerne refusjonen om man tilknyttet refusjon til feil linje. Når man er ferdig å tilknytte refusjon bør man gå inn på Refusjon -knappen som lyser rødt i journalen for å se over at alt i skjemaet stemmer. Nextsys Dental Office HELFO dokument 5 / 11

6 Her er det viktig å se over at Stønaskrav gjelder -punktet stemmer og at det er angitt en ICD-10-diagnose. I refusjonsmodulen har man full mulighet til å endre alt i refusjonsskjemaet, alle linjer kan dobbeltklikkes på for å endre f.eks. tekst, tann, antall, tillegg, teknikerutgift, halv refusjon osv, og linjer kan legges til og fjernes. Felt for frikort blir først synlig om pasienten har registrert frikort i personalia. Endrer man stønadstypen for et refusjonsskjema fra en stønadstype med dekning etter refusjon til en med dekning etter honorartakst oppdateres alle tilhørende linjer automatisk. Dette har man full mulighet til å gjøre inntil linjene er fakturert i journalen eller skjemaet er overført til en samleregning. ICD-10 diagnose kan hentes fra liste ved å trykke på knappen. Trykk på + - tegnet foran den gruppen man vil se diagnosene for og dobbeltklikk på diagnosen som skal settes. Man kan også taste inn diagnose-koden med tastatur om ønskelig. Legg merke til at man øverst i dette bildet kan velge hvilket kapittel av diagnoser man vil se. Diagnosen man velger lagres automatisk som en linje til pasientens diagnosejournal. Har man allerede lagret en ICD-10 diagnose i pasientens diagnose journal før man laget refusjonsskjemaet settes denne automatisk i refusjonsskjemaet. Mange av Nextsys brukerne har tidligere ført refusjon direkte i refusjonsmodulen. Dette er fortsatt mulig i den nye versjonen. Linjene blir overført automatisk til hovedjournal om ønskelig. Nextsys Dental Office HELFO dokument 6 / 11

7 Ved sjelden medisinsk tilstand må man velge tilstand fra listen over sjeldne medisinske tilstander som er inne i programmet. Her ser man også raskt om tilstanden er på A eller B listen, og man kan taste inn et søkekriterie for å slippe å bla gjennom alle. Man kan også angi i helseskjemaet om pasienten har en sjelden medisinsk tilstand, det kommer da et N-symbol i journal så man raskt ser at det er en HELFO-pasient. Det finnes en del brukerinnstillinger som gjelder HELFO og refusjon. Standardverdien for stønadskrav gjelder er satt til punkt 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve, standardverdien kan endres under brukerinnstillingene. Man kan med brukerinnstillinger jobbe på 2009-takster og skjema også i 2010 om det skulle være nødvendig. HELFO godtar ikke flere datoer på samme refusjonsskjema om man ønsker å levere oppgjøret elektronisk. For at man enkelt skal kunne gå over til elektronisk oppgjør fungerer det derfor slik for vanlige oppgjør også. De som er helt sikre på at de ikke kommer til å ta i bruk elektronisk oppgjør med det første kan krysse av for innstillingen Tillat flere datoer på samme skjema. Man kan også benytte ICD-10-DA koder om man ikke synes de vanlige ICD-10 kodene er tilstrekkelige. Nextsys Dental Office HELFO dokument 7 / 11

8 Registeret: Nye takster fra blir automatisk lagt inn i registeret (Oppsett -> register) under HELFO takster De som skal bruke HELFO-knapp i journal eller fører refusjon direkte i refusjonsmodul bør se over denne siden. Her er det en knapp for å legge inn tilsvarende tillegg på 2010 takstene som eksisterende tillegg på 2009 takstene, kun de som ikke allerede har et tillegg blir oppdatert. Man kan også gå over manuelt og endre på klinikkens honorar for enkelttakster. HELFO sitt 2010 taksthefte kan også hentes opp herfra. For tannleger som har veldig mye refusjonsbehandling kan det lønne seg å koble opp takster i det vanlige takstregisteret mot refusjonstakster. Taksten har da refusjon ferdig tilknyttet så fort den lagres i journalen. Dette kan også være tidsbesparende for de som blar gjennom alle takster på HELFO-knappen for å finne enkelttakster, man kan da legge opp de mest brukte takstene på denne måten for å finne de raskere. Det er da som for all tekst i takstregisteret også mulig å legge opp flere takster i en makro slik at man i prinsipp kan generere et helt refusjonsskjema med kun et klikk i pasientens journal. Tannleger som allerede har lagt opp 2009 takster på denne måten må få oppdatert disse til 2010 takstene, dette kan gjøres via HELFO-takster og Oppdater HELFO takster i registeret til 2010-beløp knappen. Nextsys Dental Office HELFO dokument 8 / 11

9 Benytter klinikken direkte oppgjør er også denne modulen tilpasset ny samleregning (NB! Hver behandler må angi at direkte oppgjør benyttes i oppsettet!). Modulen finnes på HELFO knapp til høyre i regnskap og på regnskapsmenyen. Modulen henter alle skjema fra en gitt periode brukeren selv angir. Når alle skjema er søkt frem for angitt periode, kan brukeren trykke samleregning nederst til høyre for å få denne skrevet ut. Hvert enkelt skjema som tidligere er overført til samleregningen hentes frem på tilhørende skjema. Man har også mulighet til å slette hele samleregningen og lage den på nytt om f.eks periode ble feil. Vi anbefaler at man ser over 'Tilhørende skjema' listen før man skriver ut skjemaene. Alle skjema som mangler diagnose-kode blir markert med rødt i denne listen, det er også et valg for å kun vise skjema med mangler/feil om listen inneholder mange skjema. For å rette på et skjema i listen dobbeltklikker man i listen på dette skjemaet Nextsys Dental Office HELFO dokument 9 / 11

10 så kommer man rett inn i refusjonsmodulen og kan endre for eksempel diagnosen for det valgte skjemaet. Nytt i 2009 er at også skjema med ugyldig personnr får rødfarge. Krav blir overført til HELFO regnskap som vil synes i omsetningsskjemaet. Når man får pengene fra HELFO må man sjekke at beløpet stemmer mot det som er overført til HELFO regnskap. Hvis man fjerner skjema som ikke ble godkjent fra samleregningen blir automatisk beløpet i HELFO regnskap oppdatert. For å registrere innbetaling lager man en giro på linjen i HELFO regnskap og registrerer innbetaling på denne i den vanlige utestående giro oversikten eller inne på Faktura -knappen i HELFO regnskapet. Knappen Kontaktinformasjon benyttes for å tilknytte seg til rett HELFO helsetjenesteforvaltning. For brukere som ønsker å fylle ut skjema manuelt, ligger også nye skjema inne på skjema-modulen i programmet. Skjema modulen finner brukeren nederst til høyre i journalen. Her kan man også slå opp i HELFO sitt regelverk for Elektronisk overføring av samleregning er nå klart i Nextsys Dental Office og kan skrus på via brukerinnstillingene. Ta kontakt for mer informasjon om dette. Nextsys Dental Office HELFO dokument 10 / 11

11 Brukertips ved bruk av HELFO funksjonalitet i Nextsys Dental, med fokus på direkte oppgjør Det finnes i Nextsys Dental fire ulike måter å lagre HELFO-behandling på: Ved å markere vanlige journallinjer uten refusjon, høyreklikke og velge Tilknytt refusjon. Direkte via refusjonsmodulen Ved å knytte HELFO takster mot det normale takstregisteret (integrert løsning) Ved å velge refusjonstakster fra HELFO knapp i journalen. (For de som ikke ønsker å bruke tid på å knytte takster mot sitt vanlige takstregister). Når man benytter HELFO- funksjonaliteten i journalen er det viktig at man klikker på 'Refusjon' knappen i journalen etterpå for å se over at alt i skjemaet stemmer, og da spesielt at det er rett stønadstype i 'Stønadskrav gjelder' feltet, og at diagnosen i diagnose feltet stemmer. Standardverdien for stønadskrav gjelder er satt til punkt 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve, standardverdien kan endres under brukerinnstillingene. I refusjonsmodulen har man full mulighet til å endre alt i refusjonsskjemaet, alle linjer kan dobbeltklikkes på for å endre f.eks. tekst, tann, antall, tillegg, teknikerutgift, halv refusjon osv, og linjer kan legges til og fjernes. Endrer man stønadstypen for et refusjonsskjema fra en stønadstype med dekning etter refusjon til en med dekning etter honorartakst oppdateres alle tilhørende linjer automatisk. Dette har man full mulighet til å gjøre inntil linjene er fakturert i journalen eller skjemaet er overført til en samleregning. Ellers inneholder modulen alle feltene som synes på skjemaet, men felt for frikort blir først synlig om pasienten har registrert frikort i personalia. Direkteoppgjør: Direkteoppgjør er en innstilling per bruker. Man må inn i brukeroppsettet for å endre til direkteoppgjør. Se brukermanual for detaljer. Ved direkteoppgjør er det kun pasientens egenandel og tillegg som blir liggende i journalen for fakturering. Refusjonsbeløp overføres automatisk til samleregning. Her velger man perioden som samleregningen skal gjelde for og trykker 'Ny samleregning'-knappen. Beløpene fra skjemaene i valgt periode kommer inn i utgiftstype feltene på samleregning siden og alle tilhørende skjema kan ses på 'Tilhørende skjema' siden. Trykk 'Lagre samleregning' for å lagre den, den vil da være tilgjengelig under tidligere samleregninger historikken for å hentes opp igjen senere. Samleregningen skrives ut via 'Samleregning' knappen mens skjemaene skrives ut ved å markere de skjemaene i 'Tilhørende skjema' listen man vil skrive ut og så trykke 'Skriv ut skjema'. Vi anbefaler at man ser over 'Tilhørende skjema' listen før man skriver ut skjemaene. Alle skjema som mangler diagnose blir markert med rødt i denne listen, det er også et valg for å kun vise skjema med mangler/feil om listen inneholder mange skjema. Finner man skjema som mangler f.eks diagnose kan man dobbeltklikke i listen på dette skjemaet så kommer man rett inn i refusjonsmodulen og kan endre diagnosen for det valgte skjemaet. Man kan også høyreklikke i tilhørende skjema listen og velge 'Hent journal...' om man trenger å se pasientens journal for å sette korrekt diagnose. Her er det også noen flere valg, for å blant annet komme inn i personalia og rette personnr. om man ser dette er feil. Personalia inneholder også en verifisering på om personnummer er korrekt utfylt. Tilhørende skjema listen kan gjerne skrives ut som et vedlegg som sendes med samleregningen og skjemaene. Når en samleregning lagres blir samleregningsbeløpet overført til HELFO Regnskap, som vil synes i omsetningsskjemaet. Samleregninger kan også slettes, og enkeltskjema kan fjernes fra samleregningen hvis man får de i retur. Beløpet i HELFO Regnskap vil da oppdateres automatisk. For øvrig viser vi til brukermanual for nærmere detaljer om hvordan samleregning skrives ut. Eventuelle spørsmål kan også rettes til Nextsys på telefon nr Nextsys Dental Office HELFO dokument 11 / 11