Innføring for Nye WinKlipp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring for Nye WinKlipp"

Transkript

1 P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp

2 Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom du ønsker å benytte denne. Bankterminal og integrasjon mot bankterminal. Fra midten av november vil AktivData ha mulighet for integrering mot de fleste bankterminaler i Norge. Flere av disse terminalene kan også skille på flere avdelinger dersom dette er et behov hos dere (Multiterminal flere enn en oppgjørskonto). Vi er også blitt forhandler av flere typer bankterminaler (GPS, GPRS og flere integrerte terminaler). Fordelen med terminalløsningen vi har, er at den er billig i drift. Se eget akt som forklarer priser og kostnader på disse terminalene. Timebok på Internett. AktivData leverer også timebok på internett. Ring for tilbud på dette. Vi er klar over at mange av dere har ventet lenge på vår nye versjon, men slik som alt annet, tar enkelte ting noe mer tid enn beregnet. Vi beklager dette, men er veldig fortrolig med at vi kommer til å gi dere en versjon som fyller alle behov og forventninger dere måtte ha.

3 Da denne versjonen er utviklet med nyere teknologi vil programmet ha noen minimumskrav på maskin og utstyr, for at programmet skal være optimalt. Derfor ønsker vi å sende ut denne demoversjonen, som ikke inneholder all funksjonalitet, men som dere kan bruke til å bli kjent med det nye programmet. Videre se om maskinen dere bruker i dag tilfredstiller salongenes krav om hastighet i programmet. Følgende minimumskrav på maskin er minimum 256M Ram, 1.3 GHz. Et fåtall eldre kvitteringsskrivere vil ikke bli integrert i denne versjonen. Vi anbefaler også Touch-skjerm, men er ikke noe krav. Dokumentrutinene i programmet vil kreve at det er installert MS Word på maskinen. Her har AktivData gode tilbud på dette. Programmet er utviklet slik at skjermoppløsningen må settes til 1024 x 768. Det vi si at for å kunne kjøre denne demoen må dere endre skjermoppløsning, da vil eksisterende program få mindre skrift, så hvis dere har en annen maskin så kan dere forsøke der først. Vi vet at det er noen av våre kunder som ikke ønsker å ta i bruk nye Winklipp nå, de trenger større maskiner eller at de foreløpig er fornøyd med det de har. Derfor vedlegger vi et spørreskjema. VIKTIG dette spørreskjemaet må besvares for å få tilsendt den nye versjonen. Ved å installere demoen og leke med den kan dere selv lære dere det nye programmet. Dere vil også få en mer fullstendig manual. Noen har vært på kurs og vil kunne klare dette lettere. Noen ønsker opplæring i salongen eller gå på kurs, og for å kunne planlegge ønsker vi å få en oversikt over dette behovet. Den nye versjonen er gratis for våre eksisterende kunder, den inngår i deres s.v.o. avtale..

4 Før du kommer i gang med denne nye versjonen er det noen punkter du bør igjennom. ( dette gjelder ikke demoversjonen her er det lagt inn) Oppsett. Avdelinger. Gruppeinndelinger. Timebok. Momsinnstillinger. Andre innstillinger Brukerinnstillinger. Rettigheter. Avdelingstilknytting. Søkealternativer. Hudpleier. Rettigheter. Timeboken. Oppsett. Hurtigvalg. SMS / Mail. Påminnelse/Innkalling Kreditt/Faktura. Registrering. Oversikt. Kassaregistreringsbildet. Funksjonalitet. Samleregning. Foto. Rapporter. Dokument.

5 Oppsett. Nytt for dette bildet er : Avdelinger. Dersom programmet settes opp med forskjellige avdelinger, kan du selv bestemme Type behandling og Produktgrupper inne på salgsvarer vedlikehold. Momsgruppe Dette er en innstilling inne på Diverse og salong. Momsgruppen helse er helsemessige behandlinger som ikke er momsbelagte tjenester. Eksempel på dette er fottereapeuter og lignende. Type behandling I denne versjonen kan avdelinger selv styre hva som skal så inne i Type behandling Dersom det ikke er registrert noen behandling, vil behandlingene vist i bilde over, komme fram. Timebok. For de som ønsker å benytte timeboken i programmet, bør sette opp tidsforbruket på de forskjellige behandlingene, samt sette opp en fargekode, dersom det er ønskelig. Tidsforbruket pr. behandling vil automatisk komme fram da den aktuelle behandlingen blir valgt inne i timeboken, men kan endres spesielt for den aktuelle kunden. Andre innstillinger. Inne på Diverse Salong må du kopiere inn navnet til kvitteringsskriveren som ligger på Windows valget Start Innstillinger Skrivere og telefakser. Navnet til skriveren skal lagres i feltet Pos-Printer Du må sette inn momssatsene i samme bilde.

6 Vanlig moms 25 % Matmoms 14 % Reise 8 % Helse 0 % Brukerinnstillinger. Rettigheter. Alle brukere registreres på samme måte som før. Det som er nytt er at alle kan settes inn med eget passord. Dersom du velger å benytte et passord for hver enkelt ansatt kan du krysse av hva den ansatte ikke har tilgant til. I utgangspunktet har den ansatte alle rettigheter, før du begynner å fjerne rettigheter i listen nederst i bildet vist over. Settes en ansatt til systemadministrator, vil ikke noen av avkrysningene i listen nederst være gjeldende. Avdelingstilknytting. Dersom salongen er satt opp med avdelinger, kan du i dette bilde fortelle hvilken av de registrerte avdelingene den ansatte jobber i. Søkealternativer. Valget Søke kun i denne avdeling, vil gjøre at den ansatte kun kan søke i varer og behandlinger registrert på den registrerte avdelingen. Derom det ikke er avmerket i dette valget kan den ansatte søke og registrere salgsvarer og behandlinger fra alle avdelingene registrert i programmet. Fordelen med dette er for eksempel SPA eller andre firma som har flere avdelinger med forskjellige tjenester. Frisøren kan da selge hudprodukter uten å måtte ha flere

7 brukernavn på samme ansatte. Fordelen er også at du slipper å sette opp en samleregning, for å klare dette. Hudpleier. Rettigheter. Inne på diverse og salong kan du krysse av for passord på resept for hudpleier. Dette valget vi si at du må taste passord hver gang du skal inn på resept. Dette for å imøtekomme taushetsplikten for de som er underlagt Norsk journallov. Da du taster inn passordet, vil programmet automatisk finne ut om du er frisør eller ikke. Er du frisør, vil du komme inn i reseptbildet for frisører. Hvis ikke kommer du inn i resept for hud. Det samme gjelder for journal. Settes passord, blir registreringene inne på journal personlig eiet av brukeren som har gjort registreringene. Journal. Inne på kunde, er valget journal. Under dette valget kan du visuelt markere i forsjellige bilder, funn og behandlinger.

8 Ved å trykke på Side 1, 2 og 3 vil forskjellige avkryssingsbilder komme fram. Se under. Timeboken. Oppsett. For å sette opp timeboken, trykker du på navnet til den ansatte som er øverst i timeboken. Her kan du krysse ut dagen, samt fortelle at du har pause og/eller fri i en periode. Her kan du også velge ukisoversikt for hver enkelt ansatt.

9 KUNDEBILDET Hurtigvalg. Timeboken kan nås uansett fra hvor i programmet du er med Ctrl-A. Dette valget er for å kunne skrive inn nye timer, flytte eller slette, samt utskrift av timelister. Inne i kundebildet har du tilgang til timeboken via 3 forskjellige knapper. Alle knappene er merket som vist over. Ny time. Dette er det samme valget som Ctrl-A. Hent kunde fra timeboken. Åpner timeboken. Ved å trykke 1 gang på en kunde som ligger i timeboken, vil programmet automatisk hente kunden inn i kundebildet. Hent kunde til kasse. Åpner timeboken. Ved å trykke 1 gang på en kunde som ligger i timeboken, vil programmet automatisk hente kunden inn i kassabildet. Videre vil programmet automatisk velge den ansatte samt slå inn behandlingene som er registrert i timeboken. I valget Diverse Salong Innslag kasse automatisk fra timeboken. Kan du krysse av om programmet automatisk skal slå inn registrerte behandlinger som ligger i timeboken. Programmet vil da slå inn alle behandlingene i dagens avtale inn i kassen. Dersom ikke denne knappen er avkrysset, kan du fremdeles ha samme funksjonalitet ved å benytte Hent kunde til kasse.

10 SMS / Mail. Bed bestilling av time kan kunden få en påminnelse av timen på SMS og/eller mail. For at kunden skal motta dette må selvsagt mobilnummer og/eller mailadresse være registrert. Alle kundene som settes inn for påminnelse av timen, vil automatisk bli lagt inn i en liste som ligger i Meldingssenter inne på Diverse. Meldingene vil ikke bli sendt før de med rettigheter går inn i meldingssenter, og sender meldingene. For å kunne sende SMS-meldinger, må det være inngått avtale om SMS. Sending av SMS og mail. Alle som ligger klare for påminnelse av time, vil automatisk komme inn i en liste som ligger under valget Diverse MeldingsSenter. Alle som benytter SMS og mail må opprette en fast rutine. Hver morgen etter at maskinen er slått på, og programmet er startet, skal du gå inn på Diverse MeldinsSenter. Inne i dette valger skal du trykke send. Alle påminnelser for neste dag sendes ut. Oppsett SMS og mail-meldinger. Den teksten som sendes ut til dine kunder, settes opp under valget diverse og: Tekst ved påminnelse time. Oppsett innkalling. Påminnelse/Innkalling NB! Det er viktig at du skiller mellom påminnelse av time, og innkalling. Påminnelse av time registreres i selve timeboken eller under valget Påminnelse/Innkalling i kundebildet. Innkalling Påminnelse

11 Innkalling. På innkalling trykker du først der pilen peker. Velg deretter hvor mange uker fram i tid kunden ønsker innkalling. Du kan også markere at innkallingen skal Gjentas. Dette medfører at programmet automatisk legger inn en ny innkalling automatisk, samtidig som mail og/eller SMS blir generert for sending inne på MeldingsSenter. Antall uker fram til den genererte innkallingen er likemange uker som ble valgt ved første registrering. Skal en registrert innkalling slettes, trykker du enda en gang der pilen peker. Dersom kunden ringer og ønsker en Innkalling 6 uker fra forrige gang kunden var til inne. Kan du trykke på teksten Bestilt uke for å etterregistrere en innkalling. Påminnelse. Under påminnelse av time, kan du registrere neste gang kunden har time. Under påminnelse kan du registrere opp til 3 framtidige avtaler. Trykk der pilen peker. Velg hvilken dato kunden har time og registrer til slutt klokkeslettet for avtalen. For å slette en registrering, trykker du der pilen peker. Inne på Diverse Oppsett innkalling setter du opp hvilken dag i uken Innkalling skal sendes ut og hvor mange dager før timen, påminnelse skal sendes ut. Kreditt/Faktura. I programmet er det lagt inn en modul for fordringer. Programmet kan registrere fordringer på 3 måter. Inne på kunde kan du si at behandling og

12 varesalg skal betales med faktura. Et gavekort skal betales med faktura og du kan lage din egen faktura på andre ting som er solgt i salongen, men som ikke inngår den daglige omsetningen. Eksempel på dette kan være at salongen selger brukt utstyr fordi det er anskaffet nytt. Registrering. Registrering av fordringer skjer enten automatisk via kassaregistreringer eller salg av gavekort. Eller du kan registrere en faktura manuelt med fritekstlinjer. Innbetalinger, purringer og utskrifter er i dette bildet. Oversikt. Oversikt over alle fordringer ligger inne på Diverse og Utestående fordringer. Betaling av fordring. Betaling av en fordring. Trykk på knappen Betaling eller gå inn på Kunde Tidligere, og registrer hvordan fordringen blir betalt. Du kan også registrere del betaling av en fordring. Skriv da inn det beløpet som blir betalt. Restbeløpet blir stående igjen på fordringen. Ved betaling av en fordring enten på kontant og/eller terminal, vil dette automatisk komme inn i kontoplanen på oppgjøret. Kassaregistreringsbildet. Funksjonalitet. Søkefelt Kassabildet er et veldig aktivt bilde. Her trykker du på det du vil endre eller velge.

13 Ny funksjonalitet er at du kan endre behandler direkte i registreringen. På denne måten slipper du å benytte deg av samleregning, dersom 2 eller flere har arbeidet med en kunde. Du trykke enkelt og greit på behandlers navn som skal endres. For å slette et innslag trykker du på navnet til behandlingen/produktet. Trykk på antallet, prisen eller rabatt for å endre dette. Valget varesalg og behandling er borte. Nå kommer både behandlinger og produkt fram når du søker i søkefeltet. Alle behandlingene kommer fram i de blå feltene i henhold til hvilken gruppe du trykker på i de gule feltene. Navn i Type behandling styres som nevnt tidligere via avdeling, dersom avdelinger er registrert. SAMLEREGNING I kundebilde er det mulig for å sette kassainnslagene på samleregning. Kassainnslagene som settes inn på samleregning, kan nå stå der, selv om andre kunder blir slått inn i mellomtiden. Inne i kassabildet betyr knappene under. Lisen er tom En eller flere registreringer ligger på samleregning

14 Inne op listen over samleregning kan du krysse av de samleregningene du ønsker å hente inn til et kassainnslag. Etter å ha huket av de som skal hentes inn, trykker du på Hent merkede. Inne i kundebildet vil den eller de innhentede samleregningene vises som vist under. Foto. Kobling mot digitale kamera er nå blitt mye enklere enn tidligere. Ved å koble kameraet til PC n kan du bla deg fram til kameraet direkte fra programmet for å hente bildene inn i programmet. Programmet vil ta en kopi av bildet du ønsker å lese fra kameraet. Bildet som ligger i kameraet vil ikke bli fjernet. Rapporter. Alle rapportene under rapportmenyen vil bli skrevet ut til skjermen, men i motsetning til den gamle versjonen, kan du skrive rapporten ut direkte fra skjermbildet.

15 Alle rapportene vil ha en verktøylinje som du bl.a. kan skruve ut fra. Dokument. Inne på Diverse, Vedlikeholdsfunksjoner og valget Dokumenter og maler. Kan du legge inn egne dokumenter og maler som kan benyttes på dine kunder. Inne i alle dokumentene kan du selv legge inn macroer. Disse makroene vil automatisk bli byttet ut da du skal skrive ut dokumentene.

16 Følgende macroer er tilgjengelig i programmet. MacroNavn Forklaring Eksempel XxxFirmanavnxxx Salongens firmanavn Aktiv Frisør XxxKundeNavnxxx Kundens navn Roger Hansen XxxKundeAdressexxx Kundens adresse Gruveveien 26 XxxKundePostadressexxx Kundens Postadresse 3614 KONGSBERG XxxKundeFaxxxx Kundens Fax-nummer XxxDatoxxx Dagens Dato Det er viktig at macronavnet er helt lik som vist over, da programmet søker ette disse ordene, for så å bytte de ut med virkelige data. Eksempel på bruk av macro i en Faxside.

17 Anbefalte rutiner Tips til anbefalte rutiner i salongen. Lagerbeholdning behandlingsvarer, det anbefales å ha en tom eske på bakrommet, å kaste all tomemballasje i,for senere å telle opp og trekke det ut på forbruket under behandlingsvarene når det er ledig tid. Salgsvarer som taes ut til forbruk i salongen, noteres ned på egen liste, og trekkes ut til behandlingsvarer senere. Ha en god rutine for å registrere inn nye salgsvarer når de kommer med varenummer, strekkode, inn og utpris, leverandør og hva slags vare. Fakturaer: Samle alle fakturaer på et sted etter hvert som de kommer, og merk fakturaen når varene er lagt inn på data, vær nøye med å oppdatere priser, og fyll inn alle felter, dette vil gi deg gode statistikker. Ansatte anbefales lagt inn som en vanlig kunde, eller på utestående under varer og det kan kjøres ønskelig rabatt. Uttak av kasse. Ha rutine på å trekke ut alle kvitteringslapper, med en gang, eller legg de i kassa, på en fast plass, dette gjelder også bankinnskudd og nattsafekvitteringer. Sett de så inn i en perm når de er trukket ut. Kontoplan. Legg in kvitteringene mest mulig nøyaktig og fyll ut tekst, når det er diverse for eksempel skriv kaffe. Kaffe, toalettpapir, te, føres gjerne på diverse utgifter. Papir, kassaruller, penner og lignende på kontorrekvisita. Bankinnskudd på bankinnskudd o.s.v. snakk med regnskapsføreren din om dette, du kan også lage flere kontoer, dette gjøres under Diverse knappen. Ny kassabeholdning. sjekk alltid om kassabeholdningen stemmer, har du glemt et uttak? Eller slått inn noe dobbelt? Bankterminal. Ha som rutine å kjøre oppgjøret på bankterminalen først og rett opp beløpet på oppgjøret hvis ikke dette stemmer. Glemte uttak. Hvis ny kassabeholdning ikke stemmer, og du har glemt å trekke ut en kvittering, så kan du gjøre det dagen etter på oppgjøret da, det hjelper ikke å prøve å rette opp med en penn på oppgjøret når det er utført, det vil hele tiden være det som er inne på dataen som gjelder,og det anbefales derfor å rette opp etter hvert.

18 Kassaoppgjørslapper, med påfølgende rapport over dagens uttak anbefales satt inn i en perm i rekkefølge, og at kvitteringslappen på bankterminalen stiftes fast til denne. Kunde eller vare slått inn feil. Hvis det ikke blir oppdaget samme dagen, kan du slette kortet på ettersyn. Hvis oppgjøret er utført trekk kunden ut igjen ved å lage et eget uttak under uttak av kasse finn vare returnert, eller behandling returnert og før beløpet inn, husk å gi beskjed til regnskapsfører Permen med kassaoppgjør kan du ha i salongen selv, skriv ut rapporter og lever til din regnskapsfører.. Anbefalt til regnskapsfører: Alle rapporter under Økonomirapporter( Til Regnskapsfører og til deg selv). Følgende rapporter anbefales at du skriver ut hver mnd.(eller den perioden du leverer for.) Anbefalte rapporter:diverse statistikker: Salgstatistikk pr frisør, varesalg produktivitetsanalyse. Grafiske statistikker: Salg og behandling alle frisører, total omsetning alle frisører, andel varesalg i prosent, for hele salongen, og på hver medarbeider, bruk statistikkene aktivt på personalmøter. Det anbefales at du hele tiden skriver ut rapporter for ønsket periode, og henger opp på bakrommet, og orienterer medarbeiderne om dette og diskuterer resultater. Mer detaljer om programmet vil komme i selve manualen. Lykke til!! Med vennlig hilsen AktivData AS Roger Hansen /

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Kasserutiner. Innhold

Kasserutiner. Innhold Innhold Ny kasse... 3 a) Klargjøre kasse for salg... 3 b) Vanlig salg... 6 c) Rabatt... 10 d) Retur... 13 e) Kjøp av gavekort... 16 f) Tilgodelapper... 18 g) Kredittsalg... 21 h) Dagsoppgjør/skiftoppgjør...

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer

Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Kassesystem for frisør og tjenesteytende bransjer Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Kassesystem for detaljehandel og butikk

Kassesystem for detaljehandel og butikk Kassesystem for detaljehandel og butikk Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål har

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning - netthandel

Brukerveiledning - netthandel Brukerveiledning - netthandel www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 01.06.2017 Versjon 2.0 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

Kassesystem for restaurant, bar og catering

Kassesystem for restaurant, bar og catering Kassesystem for restaurant, bar og catering Easyupdate Kassesystem Hvorfor velge EasyUpdate I 2003 begynte EasyUpdate AS med utvikling og salg av egne programvareløsninger for bedriftsmarkedet. Vårt mål

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual

Trygt Enkelt Innovativt. Backoffice manual 1 Trygt Enkelt Innovativt Backoffice manual 2 Innhold 1 Logge inn på Backoffice.... 3 2 Rapporter... 4 2.1 Dagsomsetning... 4 2.2 Salg per time... 5 2.3 Omsetning (graf)... 5 2.4 Artikkelrapport... 6 2.5

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk manual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: PGM: Programmering. RF: Retur

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av:

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av: Timekiosk PC Kasse. Timekiosk PC Kasse gir deg helt nye muligheter i forhold til hva man kan forvente seg av et kassesystem. Timekiosk har designet en PC Kasse som tar i bruk Internetts muligheter. Du

Detaljer

Logg på. Tast Personalkort ID

Logg på. Tast Personalkort ID Logg på Logg på Tast Personalkort ID Hovedmeny Påloggede brukere i butikken Varegrupper med undermenyer i Standardmenyen Andre tilgjengelige menyer Talltastatur for antall. -- for mer enn 9 Hvit markerer

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Registrering Åpne nettleseren din og gå til barnehagestillinger.no. Oppe til høyre på siden klikker du på «Ny bruker». Velg «Arbeidsgiver» og fyll ut registreringsskjemaet.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukerveiledning for eksamensvakter

Brukerveiledning for eksamensvakter Brukerveiledning for eksamensvakter Telefonnummer til IT-support: 35 57 52 60 1 1. Kort om digital eksamen... 3 2. Retningslinjer for support på eksamen... 4 3. Tipsark som studenter får utdelt på eksamen...

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem Hvordan installere tilleggsutstyr i Innholdsfortegnelse Tilleggsutstyr... 3 Anskaffe skriver:... 3 Installere skrivere... 3 Velge faktura og rapportskriver... 3 Velge kvitteringsskriver... 3 Magnetkortleser

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok Brukerhåndbok Innledning: Formålet med denne brukerhåndboken er å gi en grunnleggende innføring i bruken av Bilauksjon Direct. Bilauksjon Direct er Oslo Bilauksjon sitt system for kjøp og salg av biler

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Brukermanual - minitide

Brukermanual - minitide MinItide Brukermanual - minitide Innhold Hva er minitide / minitide funksjoner 2 Registrer din konto i minitide..3 Logg inn / Hovedside..4 Skape dine ordrer.5 Utskrift.6 Søk opp dine ordre / Leveringsbevis

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening

Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Pa melding til partier i AÅ sgard Turnforening Åsgard Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikkog turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer