TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA"

Transkript

1 TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel De grønne og de sorte takstene er Finnmark fylkes takster. Beløp med blått gjelder gr.d) er trygdens takster A Generelle tjenester 1 Konsultasjon/undersøkelse/utredning Undersøkelse hos spesialist Omfattende undersøkelse hos spesialist Enkel etter kontr.etter kir. inngrep, periodontal beh. og oralmedisinsk us Omfattende etterkontroll etter kir.inngrep og oralmed. us Lokal og regional anestesi Tilleggstakst for premedikasjon per os Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi Tillleggstakst ved behandling under narkose Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiskebiomatrialer F31 Recall us,bw,puss, tannst.fjerning,info 940 inntil 5 min for tannlege og 10 min tannpleier, inkl hygtiltak. F32 Hygienetiltak (skal ikke brukes på grd) 85 F33 Kirurgisk oppdekning 330 Timetakst tannpleier 948 Tillegg for spesialist pr time 240 F35 Akutt US, debiteres etter medgått tid minimum 5 minutter 1656 B Forebyggende behandling 101 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling C Konserverende behandling og endodontisk behandling 201 Preparering og fylling 1 flate, glassionomer, bruk normal takst molar Preparering og fylling, 2 flater, glassionomer, bruk normal takst molar Preparering og fylling, 3 eller flere flater,glassionomer, bruk normal takst molar Midlertidig fylling Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi Non-operativ behandling av kariessykdom Rotfylling av fortenner/hjørnetenner(tann1 til 3) Rotfylling av premolarer(tann 4 til 5) Rotfylling av molarer (tann6-8)

2 Endotakstene er en prosedyretakst som inkluderer anestesi og nødvendige rtg, kun start rtg debiteres med rtg takst. Akutt behandling utføres etter timehonorar. D Protetisk behandling *) Lav Normal Høy Honorar/Gr.D Refusjon Egenandel 301 Gull/porselensinnlegg 1 flate *) Gull/porselensinnlegg 2 flater *) Gull/porselensinnlegg 3 flater *) Helkrone,3/4-krone,pinkrone, gull/pors.innl. 4 fl. el. Mer *) F300 Tillegg til takst kroner/innlegg ved bruk av adhesiv teknikk Resinsementert bro, pr.pilar *) Støpt konus/rotkappe *) Tillegg pr. mellom- og ekstensjonsledd v/bro *) 670 Tillegg pr ledd ffks takst Øvrig behandling m/fast protetikk,inkl. implantatbehandling *) Implantatbasert krone/pilar i bro,inkludert distanse *) Tillegg pr.mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid *) 670 Tillegg pr.ledd ffks takst Hel over eller underkjeveprotese Helsett Partiell protese Rebasering Dekkprotese Stent ved behandling med implantat Dekkprotese på to implantater ved tannløs ukj Hel overkjeve protese i forbindelse med takst *) Utgifter til tannteknikk og komponenter kommer i tillegg ved bruk av Finnmarkfylkes takster I trygdens takster er tanntekniker inkludert 316 Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar/fast protetikk i særskilte tilfeller Dekkes etter faktura Behandling med avtakbar protetikk Finnmark fylkes takster *) F330 Hel over eller underkjeveprotese 4725 F331 Helsett 7445 F332 Partiell støpte protese, brukes ved proteser beregnet for permanent bruk 3710 F333 Enkel paritiell protese,brukes ved proteser med eller uten trådklammer og valplastproteser beregnet for semipermanent bruk 2195 F334 Spoon- enkel og midlertidig 1655 F335 Øvrig arbeid/behandling m/avtakbar protetikk *) Utgifter til tannteknikk kommer i tillegg

3 E Kirurgisk behandling **) Gr.D Normal Honorar Refusjon Egenandel 401 Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot F431 Komplisert ekstraksjon, ikke kirurgi Ekstraksjon av ytterligere tann/rot i samme region/seanse Biopsi/eksisjon Incisjon av abscess Fjerning av retinert tann/dyptliggende tannrot Apicectomi av rot, premolar/incisiv/canin Apicectomi av en rot - molar Tillegg for rotfylling v. Apicectomi av en rot, premolar/incisiv/canin Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molarer Cystostomi/eksplorasjon Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd Operativ fjerning av spyttstein Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum Operative inngrep med bred åpning til antrum Cystectomi Blottleggelse av retinert tann med eller uten feste Autotransplantasjon av tann Bløtvevsplastikk Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam med bentransplantasjon Behandling av kjevebrudd Kirurgisk tannimplantatbehandling, første implantat Kirurgisk tannimplantatbehandling, tillegg pr. implantat Tillegg for materiale til vevsgenerasjon ved kirurgisk tannimplantatbehandling Full refusjon 80 % 20 % Implantater ved tannløs underkjeve Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling 1656 **) Utgifter til engangs og sterilt spesialutstyr ved større kirurgiske inngrep kan debiteres i tillegg til honoraret for behandlingstid.

4 F Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt Normal Honorar,Gr.D Refusjon Egenandel 501 Behandling av marginal periodontitt Ved bruk av takst 501 forutsettes en tidsbruk på 30 minutter Ved kortere behandlingsseanse enn 30 min må refusjonsbeløpet reduseres tilsvarende kortere tidsforbruk, fordelt slik: Tidsbruk: 30 minutter minutter minutter minutter Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av m. periodontitt Regenerasjonsbehandling ved festetap Tillegg for materialer ved vevsregenrasjon 505 Fixering/midlertidig løsning Øvrig periodontittbehandling Immediat protese/midlertidig protese, refusjon Delprotese, refusjon Helprotese, refusjon Dekkprotese, refusjon Fastprotetikk pr tann som er tapt/trukket,refusjon Kirurgisk innsetting av implantat pr stk,refusjon Tillegg for permanent distanse v/ implantatforankret protetikk Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt 5455 H Øvrige behandlinger 702 Modell pr. kjeve Soklet modell/studiemodell per sett Pasientfoto US, behandling, etterkontroll. V. symptomer på tempomandibulær dysfunksjon, refusjon

5 706 Injeksjon i kjeveledd Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, pr skinne F735 Bittskinne 1215 I Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser Normal Honorar, Gr.D Refusjon Egenandel 801 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) Tannrøntgen, pr bilde Okklusalfilm, pr bilde Ortopantomografi - OPG Håndrøntgen for kjeveortopedisk vekstanalyse Skalle (fire plan- profilrøntgen) Røntgen,ansiktsben/kjeveledd Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse F830 Bleking en kjeve, inkl skinne, blekemiddel 1975 F831 Bleking begge kjever, inkl skinne, blekemiddel 3520 L25 Utfylling av yrkesskade skjemaet, P Porto pr gang det sendes pakke 60 Der Tannhelsetjenesten i Finnmark ikke har egne takster brukes trygdens takster eller tidsdebitering Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75% i akutt-tillegg F33 I tillegg kommer eventuelt kjøring til akuttutrykning med kr 230,- F34 All behandling skjer mot kontant betaling. Utsending av regninger og liknende medfører ekspedisjons- og evnt. rentetillegg. Forsømte timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes med kr pr. time hos tannlege. Tilsvarende takst hos tannpleier er kr For gruppe D brukes trygdens honorar takster og 75% trekkes fra på sluttsummen For gruppe D med rettigheter etter folketrygdloven skal de ha det som lønner seg for pasienten. Det vil si enten 75% rabatt eller trygderefusjon. Behandling som dekkes etter honorartakstene blir da gratis for gruppe D. Ved behandling som dekkes etter refusjonstakstene vil det som regel lønne seg for pasienten å få 75% rabatt

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG

(RPE 150 1 715 1 1050 2 1029 2 2950 2 2590 2 1831 2 1590 2 2640 2 3360 2 248 2 253 2 385 2 424 2 HG PRISLISTE 2014 Grupper Beskrivelse Middels Anestesi Lokal og regional anestesi 120 Anestesi Overflateanestesi 50 Anestesi Mandibular blokk 150 Behandling 1 Undersøkelse hos spesialist 715 Behandling 1

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren

Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015. Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Tannhelsetjenesten i Vestfold 2015 Takster for Vestfold fylkeskommune, tannhelsesektoren Takstene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling. Helse- og Omsorgsdepartementet

Detaljer

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten.

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. 2015 Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Rundskriv I-7/2009 B Til mottakerne Deres ref Vår ref Dato Rundskriv I-7/2009 B 21. desember 2009 Informasjon om regelverk vedrørende

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen

Privat helsetjeneste. Erling B. Breivik. rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for privat Helsetjeneste 2009-2011 Privat helsetjeneste rapport fra de første tre årene i NPE ordningen Fra 1. januar 2009 ble privat helsetjeneste innlemmet i pasientskadeordningen.

Detaljer

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

NYHETSLISTE. Opus Dental MAKING IT SIMPLE NYHETSLISTE Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer i Opus Dental 7.1 295... 4 (25.03.2015)... 4 Endringer i Opus Dental 7.1 289 (25.02.2015)... 5 Endringer

Detaljer

Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge FOCUS VÅR 2005

Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge FOCUS VÅR 2005 FOCUS-PUBLIKASJON 2/2005 15. årgang Praksisrelatert publikasjon til samtlige tannleger i Norge FOCUS VÅR 2005 Zirconium Bittskinner Praksisadministrasjon Datatilsyn Bokføringsregler OPUS Trygdeendringer

Detaljer

Implantater. noe for deg?

Implantater. noe for deg? Implantater noe for deg? ASTRA TECH IMPLANTS D E N T A L S Y S T E M Denne brosjyren er fremstillt i samarbeid med Explicit, mai 2000. Astra Tech, 2000. 4 Innledning 6 Hvilke erfaringer har andre mennesker

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Tannteknikk gjennom 100 år (fra ca år 1900-2000)

Tannteknikk gjennom 100 år (fra ca år 1900-2000) Tannteknikk gjennom 100 år (fra ca år 1900-2000) Tekst og bilder: tanntekniker og lektor Trude Myhrer Fremstillingsprosesser og tannerstatninger I denne presentasjonen ses forskjellige tannerstatninger

Detaljer

INDEXMEDICA www.index-medica.no

INDEXMEDICA www.index-medica.no PROFESJONELL OG RIMELIG TANNKLINIKK I POLEN INDEXMEDICA www.index-medica.no Gratis for deg Full medisinsk konsultasjon fra en eller flere av våre spesialister. Diagnosemodeller av dine tenner. Utarbeidet

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2014 Årgang 24 Ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening Det avholdes ordinær generalforsamling tirsdag 11. november kl. 17.00 på Håndverkeren

Detaljer

Tannhelseforsikring. VK 170 - Forsikringsvilkår

Tannhelseforsikring. VK 170 - Forsikringsvilkår Tannhelseforsikring VK 170 - Forsikringsvilkår 1 Dok: Tide Forsikring AS, VK 170 Norsk Tannhelseforsikring, gjelder fra 15032015 Innholdsfortegnelse VILKÅR TANNHELSE FORSIKRING... 3 0 Hvem er Tide Forsikring

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Side 1 av 6 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Kapittel III. Takster A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m. Honorartakst Refusjonstakst Egenandel 1a

Detaljer

Prisliste ekstern. 1 Fast protetikk 1 Gullarbeid. 5 virkedager (Normalpris) Salgspris

Prisliste ekstern. 1 Fast protetikk 1 Gullarbeid. 5 virkedager (Normalpris) Salgspris 1 Fast protetikk 1 Gullarbeid. 5 virkedager (Normalpris) 001 PG/broled 1 Virkedag 80% + 3 060,00 Edelmetall: AURIUM EURO Innhold:Au 40,00 % Pd 39,40 % Ag 10,00 % In 8,0 % Ga 1,4 %. LOT=3526991 CE0086 www.aurium-alloys.com

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Profesjonell og rimelig tannklinikk i Polen

Profesjonell og rimelig tannklinikk i Polen Profesjonell og rimelig tannklinikk i Polen INDEXMEDICA Czapinskiego 2 30-048 Kraków Polsk mobil: 0048 668 663 399 Faks (polen): 0048 126 311 156 Mandag til Fredag 09.00-21.00 helpdesk@indexmedica.eu www.indexmedica.no

Detaljer

Administrasjon på tannklinikken

Administrasjon på tannklinikken Kapittel 5 Administrasjon på tannklinikken Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre administrative oppgaver i en tannhelsepraksis. Eleven skal kunne bestille og oppbevare dentalt forbruksmateriell. Eleven

Detaljer