Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl"

Transkript

1 Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl

2 Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 Dokumentet opprettes Terje Dahl

3 Print i BBS format side 3 av 30 I N N H O L D SPESIFIKASJON... 1 FAKTURAPRINT I BBS FORMAT OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE Minimumskrav til innsending av records Justering, blanking av felter og tegnsett Fakturamal, logo RECORDER Startrecord forsendelse Startrecord oppdrag Faktura Beløpspost Beløpspost Adressepost 1 (navn/postnr/sted) Adressepost 2 (postboks/gate/vei) Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) Adressepost 4 ( fakturautsteder) Faktura referanser Faktura referanser Faktura referanser Spesifikasjonsrecord Sluttrecord oppdrag Faktura Sluttrecord forsendelse UTREGNING AV KONTROLLSIFFER I MODULUS 10 OG Modulus Modulus EKSEMPEL PÅ FIL MED 2 KOLONNER EKSEMPEL PÅ FIL MED 3 KOLONNER EKSEMPEL PÅ MAL EKSEMPEL PÅ MAL

4 Print i BBS format side 4 av Overordnet systembeskrivelse Forsendelser inn til BBS kan bestå av et eller flere oppdrag. Første record i en forsendelse er start record for forsendelsen, og siste record er sluttrecord for forsendelsen. I mellom disse recordene kommer de enkelte oppdrag med tilhørende transaksjoner. Beskrivelse av de enkelte transaksjonstypene er beskrevet i denne dokumentasjonen. Figuren nedenfor viser hvordan forsendelsene kan være bygget opp. Recorder Format Tjeneste Fors type/ oppdr. type/ trans type Recordtype Startrecord forsendelse 1) Startrecord oppdrag faktura 2) 20 Beløpspost 1 30 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) 31 Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) 40 Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) 41 Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) 22 Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Faktura Adressepost 2 (mottaker) 41 Faktura referanser 1 34 Faktura referanser 2 35 Faktura referanser 3 36 Spesifikasjonsrecord 49 Oppdrag Beløpspost 1 30 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) 31 Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) 40 Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) 41 Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) 22 Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Faktura Adressepost 2 (mottaker) 41 Faktura eferanser 1 34 Faktura referanser 2 35 Faktura referanser 3 36 Spesifikasjonsrecord 49 Sluttrecord oppdrag faktura 88 Sluttrecord forsendelse ) Forsendelse. En forsendelse kan bestå av et eller flere oppdrag, som dekker en eller flere tjenester. 2) Oppdrag. Et oppdrag kan kun inneholde transaksjoner for én oppdragstype som gjelder én avtale. NB! Rekkefølgen av transaksjonene i et oppdrag må være i samsvar med figuren over.

5 Print i BBS format side 5 av Minimumskrav til innsending av records En fakturaprint forsendelse må alltid inneholde minimum følgende records: Startrecord Forsendelse Startrecord Oppdrag faktura Record 30, Beløpspost 1 Record 34, Faktura referanser 1 Record 35, Faktura referanser 2 Record 36, Faktura referanser 3 Record 40, Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Record 41, Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Sluttrecord Oppdrag faktura Sluttrecord Forsendelse 1.2 Justering, blanking av felter og tegnsett Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder følgende regler for alle felt : Alfanumeriske felt: Data blir venstrejustert Ledige posisjoner blankes Numeriske felt: Data blir høyrejustert Ledige posisjoner fylles ut med null(er) Tegnsett må følge ISO standard. 1.3 Fakturamal, logo. Fakturamal som ønskes benyttet angis i record Faktura referanser 2. Eksempel på utfylt fakturamal finnes i pkt. 6 Eksempel på fakturamal. Øverst på alle fakturamaler er avsatt plass til logo. Fakturautsteder velger selv design, farge og innhold på logoen. Logo skal sendes BBS som . Det samme gjelder reklamelogo, jfr. felt 9 Reklame i Fakturareferanser 2. Reklamen er begrenset til å profilere kun egne produkter.

6 Print i BBS format side 6 av Recorder 2.1 Startrecord forsendelse Første record i enhver forsendelse. Recorden må kun forekomme én gang pr. forsendelse. Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD DATA FORS. DATA DATO TEST/ FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE AVSENDER NR. MOTTAKER SENDT PROD POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Alltid = 00 (null null) FELT 3 FORSENDELSESTYPE Alltid = 00 (null null) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 10 (en null) FELT 5 DATAAVSENDER Numerisk, 8 posisjoner Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET ID Dataavsender kan bruke det nummer som BBS har tildelt han tidligere for bruk av annen tjeneste (eks. ATG) eller fylle ut feltet med nuller. (I Påmeldings filen og Kvitterings filen vil datamottaker motta nuller i feltet fra BBS). FELT 6 FORSENDELSESNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Dataavsenders unike nummerering av forsendelser skal være unikt innen en 14 dagers periode. (MMDD (måned, dag ) + løpenr.). Forsendelsesnummer må fremkomme på interne lister eller skjermbilder hos dataavsender, slik at dette kan påføres følgeseddel. FELT 7 DATAMOTTAKER Numerisk, 8 posisjoner BBS'ID alltid = FELT 8 DATO FAKTURAFIL ER SENDT Numerisk, 8 posisjoner DDMMÅÅÅÅ FELT 9 TEST/PRODUKSJON Numerisk, 1 posisjon 0 = Test (må avtales med BBS testgruppe før innsendelse) 1 = Produksjon FELT 10 FILLER Numerisk, 40 posisjoner Fylles ut med nuller

7 Print i BBS format side 7 av Startrecord oppdrag Faktura Første record for ethvert nytt oppdrag i forsendelsen. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD FILLER OPPDR. OPPDR. AVS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR. KONTO ORGNR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 20 (to null) FELT 5 FILLER Numerisk, 9 posisjoner Fylles ut med nuller. FELT 6 OPPDRAGSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Unik nummerering av oppdrag, 12 måneder + en dag fram i tid. Format skal være (MMDD (måned, dag) + løpenummer.) FELT 7 OPPDRAGSKONTO Numerisk, 11 posisjoner Fakturautsteders bankkonto. FELT 8 FAKTURAUTSTEDERS REFERANSENUMMER I BBS Alfanumerisk, 14 posisjoner Feltet fylles ut med følgende format NOR(9 sifret organisasjonsnummer) 1, F.eks. NOR FELT 9 FILLER Numerisk, 31 posisjoner Fylles ut med nuller

8 Print i BBS format side 8 av Beløpspost 1 Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORFALLS FILLER BELØP KID FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DATO POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 30 (tre null) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummeret må være større enn null. Unik nummerering av transaksjonen pr. oppdrag i stigende sekvens. NB : Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen/faktura (gjentagende for denne faktura). Dvs. Beløpspost 1 og 2, Adressepost 1 og 2, Faktura referanser og spesifikasjonsrecordene. FELT 6 FORFALLSDATO Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid FELT 7 FILLER Alfanumerisk, 11 posisjoner Fylles ut med blanke FELT 8 BELØP Numerisk, 17 posisjoner Beløpet oppgis i øre FELT 9 KUNDEIDENTIFIKASJON (KID) Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet må fylles ut hvis fakturautsteder benytter OCR Giro eller egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss. KID høyrejusteres, uten spesialtegn, og evt. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. FELT 10 FILLER Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med nuller.

9 Print i BBS format side 9 av Beløpspost 2 DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK SAMMEN MED ANDRE TJENESTER. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORKORT FILLER FREMMED FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR NAVN REF POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 31 (tre en) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1. FELT 6 FORKORTET NAVN Alfanumerisk, 10 posisjoner Fylles ut med forkortet navn for betaler Feltet bør fylles ut for å lette identifikasjon av evt. avviste betalingskrav. FELT 7 FILLER Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet benyttes ikke og fylles ut med blanke FELT 8 FREMMEDREFERANSE Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet kan benyttes som et opplysningsfelt om betalingskravet overfor betaler. Fremmedreferansen overføres til betalers kontoutskrift og AvtaleGiro info. Dersom fremmedreferansen ikke benyttes skal feltet blankes. Fremmedreferansen overstyrer fast tekst på betalers faste betalingsoppdrag. FELT 9 FILLER Numerisk, 5 posisjoner Fylles ut med nuller.

10 Print i BBS format side 10 av Adressepost 1 (navn/postnr/sted) Dersom denne recorden mangler for både MELDING s type 1 og 2 (se felt 6), vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS MEL NAVN POST POST POST FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DING NR FILLER STED POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid =40 (fire null) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Feltet skal fortelle hvilken adresse dette gjelder (faktura kan ha flere adresser) Gyldige verdier er: 1. Adresse til fakturautsteder 2. Adresse til forbruker 3. Adresse til annen betaler FELT 7 NAVN Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 POSTNUMMER Numerisk, 4 posisjoner FELT 9 POSTFILLER Alfanumerisk, 3 posisjoner Ved utenlandsk adresse benyttes felt 8 + felt 9 til internasjonalt postnummer. Feltet blankes for norske adresser (eller der postnummer er 4 sifret som i Norge) FELT 10 POSTSTED Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 11 FILLER Fylles ut med nuller

11 Print i BBS format side 11 av Adressepost 2 (postboks/gate/vei) Dersom denne recorden mangler for både MELDING s type 1 og 2 (se felt 6), vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS MELDING ADRESSE ADRESSE NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR 1 2 POS FELT 9 10 FELT LAND FILLER NAVN KODE POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 41 (fire en) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Feltet skal fortelle hvilken adresse dette gjelder (faktura kan ha flere adresser) Gyldige verdier er: 4. Adresse til fakturautsteder 5. Adresse til forbruker 6. Adresse til annen betaler FELT 7 ADRESSE 1 Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 ADRESSE 2 Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 9 LANDKODE Alfanumerisk, 3 posisjoner Feltet kan fylles ut med internasjonal landkode BBS validerer ikke feltet FELT 10 FILLER Numerisk, 1 posisjon Fylles ut med null

12 Print i BBS format side 12 av Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i BBS (GIF). Denne record er valgfri å benytte. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS MELDING TELEFON TELEFAKS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 22 (to to) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Gyldig verdi skal være: 1 (Alltid fakturautsteder i denne recorden) FELT 7 TELEFON Alfanumerisk, 20 posisjoner Må formateres FELT 8 TELEFAKS Alfanumerisk, 20 posisjoner Må formateres FELT 9 FILLER Numerisk, 24 posisjoner Fylles ut med nuller

13 Print i BBS format side 13 av Adressepost 4 ( fakturautsteder) DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK. ADRESSEN SKAL SENDES BBS PÅ . Denne record er valgfri å benytte. Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i BBS (GIF). FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS MELDING NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 23 (to tre) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: Alltid = 1 (fakturautsteder) FELT 7 Alfanumerisk, 64 posisjoner Hvis feltet benyttes, må adressen formateres av utsteder Feltet kan også utfylles med blanke eller ikke være utfylt.

14 Print i BBS format side 14 av Faktura referanser 1 Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORFALLS BELØP/ FAKTURATYPE NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DATO/DUE DATE AMOUNT DUE POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 34 (tre fire) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FORFALLSDATO/DUE DATE Alfanumerisk, 10 posisjoner Fylles ut med DD.MM.ÅÅÅÅ (dag, måned, år) Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid. FELT 7 BELØP/AMOUNT DUE Alfanumerisk, 20 posisjoner Punktum er tusenskille, komma er desimalskille og det benyttes 2 desimaler for øre. Eksempel ,57 FELT 8 FAKTURATYPE Alfanumerisk, 35 posisjoner Fri felt (eks. Faktura/Invoice) Må fylles ut. Er formkrav til fakturalayout.

15 Print i BBS format side 15 av Faktura referanser 2 Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT NAVN FORMAT KODE TJENESTE KODE TRANS TYPE RECORD TYPE TRANS NR EFAKT REF SUM TYPE MAL RE KLAME BILLER NAME POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 35 (tre fem) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 EFAKTURAREFERANSE (CONSUMER ACCOUNT NUMBER) Tildeles av fakturautsteder. Kan f. eks være kundenummer som fakturamottager har oss fakturautsteder Alfanumerisk, 31 posisjoner FELT 7 SUMMARY TYPE Vanlig faktura eller AvtaleGiro Vanlig faktura = 0 AvtaleGiro = 1 Nummerisk, 1 posisjon FELT 8 MAL Angivelse av mal 01 = Mal 1 (se eksempel bak i dokumentet) 02 = Mal 2 (se eksempel bak i dokumentet) FELT 9 REKLAME Alfanumerisk, 1 posisjon 0 = Ingen reklame 1 = Reklame FELT 10 BILLERNAME (FAKTURAUTSTEDERS NAVN) Alfanumerisk, 30 posisjoner

16 Print i BBS format side 16 av Faktura referanser 3 Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FAKTURA FAKTURA BILLER FAKTURAUT FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR NR DATO ACCOUNT NUMBER STEDERS ORGNR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 36 (tre seks) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FAKTURANUMMER Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 7 FAKTURADATO Dato faktura er utstedt Alfanumerisk, 10 posisjoner DD.MM.ÅÅÅÅ FELT 8 BILLERACCOUNTNUMBER (FAKTURAUTSTEDERS KONTONUMMER) Numerisk 11 posisjoner FELT 9 FAKTURAUTSTEDERS ORGANISASJONSNUMMER Alfanumerisk 18 posisjoner Må formatteres, må fylles ut da det er et formkrav til faktura Eksempel: NO MVA FELT 10 FILLER Numerisk, 1 posisjon. Fylles ut med null.

17 Print i BBS format side 17 av Spesifikasjonsrecord Spesifikasjon av tekster på faktura. Både ledetekster, data valgfrie felter, overskrifter, 3 tekstblokker og fakturaspesifikasjon. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS SPESIFIKA PLASS PLASS TEKST FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR SJON LINJE KOL POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 49 FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner. Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 SPESIFIKASJON Numerisk, 1 posisjon. 1 = Faste felter (må alltid spesifiseres) Dette er ledeteksten til de påkrevde feltene i fakturahodet og må således alltid spesifiseres. Hvis ledeteksten ikke spesifiseres, vil tekstene vist i Fakturamal 1 komme som standard. Kolonne 2 og 3 må være blanke. 2 = Variable felter Denne recorden er valgfri å benytte. Fakturautsteder kan fylle ut inntil 5 felter med innledende tekst og innhold på høyre side av fakturaen. Dette kan for eksempel være fakturanummer, faktura utstedt, betalingsdato, kundenummer etc. Se Fakturamal 1 hvor feltene kommer på fakturaen og eksempel på innhold som feltene kan ha. Dersom ingen felter fylles ut, kommer ingen tekst på fakturaen. Kolonne 3 må være blank. 3 = Fritekst før Fakturadetaljer All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML siden. 4 = Overskrifter Dette er overskriftene for: Fakturakunde (40 tegn) Faktura betales av (40 tegn) Linjen over fakturalinjene ( 40 tegn + 40 tegn + 16 tegn). Alle disse tekstene kommer med fet skrift og samme skrift (font) som fakturalinjene.

18 Print i BBS format side 18 av 30 5 = Fakturalinjer Fakturautsteder kan spesifisere innholdet i fakturaen i spesifikasjonsrecorden. Hver spesifikasjonslinje deles i tre: Kolonne 1 har 40 tegn Kolonne 2 har 40 tegn Kolonne 3 har 16 tegn Spesifikasjonene må formateres og flyttes inn i disse kolonnene. Dersom blank linje ønskes, må det sendes linjer med spaces i hver kolonne. Alle tre kolonner må fylles ut hver gang. Dersom kolonne 3 ikke benyttes, fordi fakturautsteder har valgt å bruke Mal 1, skal kolonne 3 fylles ut med blanke (spaces). 6 = Fritekst etter Fakturaspesifikasjon All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr. med, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML siden. FELT 7 PLASSERING / LINJE Numerisk, 3 posisjoner. Angir på hvilken linje spesifikasjonen skal skrives ut Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut. Gyldige linjenummer: Linje 001 ledetekst foran Beløp til forfall f.eks. Beløp til forfall Linje 002 ledetekst foran Betalingsfrist. f.eks. Betalingsfrist Linje 003 ledetekst foran Fakturadato f.eks. Fakturadato Linje 004 ledetekst foran Fakturanummer f.eks. Fakturanummer Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje er valgfrie felter, se eksempel i Fakturamal 1 Kolonne 1 inneholder ledetekst, kolonne 2 inneholder variabelt felt. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Fritekst før informasjon om Fakturakunde og Faktura betales av. Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje 001 overskrift over Fakturakunde. f.eks. Fakturakunde Linje 002 overskrift over Fakturabetaler. f.eks. Faktura betales av Linje 003 overskrift over Fakturaspesifikasjon f.eks. Fakturaspesifikasjon, eller Dato Varetekst Valuta Kode Totalt Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Må fylles ut Gyldige linjenummer: Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. FELT 8 PLASSERING / KOLONNE Numerisk, 1 posisjon. Angir i hvilken kolonne spesifikasjonen skal skrives ut.

19 Print i BBS format side 19 av 30 NB! For hver record med recordtype 49, må det alltid sendes 3 kolonner pr linje, selv om de er blanke (spaces). Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men sendes) NB : Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 (Kolonne 3 er alltid blank, men sendes) NB: Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (20 tegn) 2 = Kolonne 2 (20 tegn) 3 = Kolonne 3 (16 tegn) NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Gyldige linjer og kolonner: Linje 001: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 003: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB: Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Bruk av overskrifter i 80 tegns mal (som i Mal 1) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 003 og kolonne 1 og kolonne 2 med tegn. (Kolonne 3 er blank, men må sendes) Bruk av overskrifter i 96 tegns mal (som i Mal 2) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 003 og kolonne 1, kolonne 2 og kolonne 3 med tegn Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Ved utfylling av linje skal både kolonne 1, 2 og 3 angis selv om en av disse blir blanke.

20 Print i BBS format side 20 av 30 FELT 9 TEKST Alfanumerisk, 40 posisjoner. Linjen formateres av fakturautsteder Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet (detaljer) i Faste felter hentes fra recorden Faktura referanser 1 (forfallsdato og beløp) og fra recorden Faktura referanser 3 (fakturadato og fakturanummer) Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet spesifiseres i kolonne 2, hvor man har inntil 40 tegn til disposisjon Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn og 1 tekstblokk a 16 tegn pr. linje. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Linje 001 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 003 bruker kolonne 1, 2 og 3 som viser overskrifter for Fakturadetaljer, evt kun kolonne 1 til en valgfri ledetekst. Kolonne 1 og 2 skal hver være på 40 tegn, mens kolonne 3 skal være på 16 tegn. NB! Linje (003) vil bli i samme font som Fakturadetaljer Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Hver av fakturalinjene settes sammen av 2 tekstblokker á 40 tegn og 1 tekstblokk av 16 tegn. Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn pr. linje og 1 tekstblokk a 16 tegn. FELT 10 FILLER Numerisk 20 posisjoner. Feltet fylles ut med nuller

21 Print i BBS format side 21 av Sluttrecord oppdrag Faktura Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD ANTALL ANTALL SUM FØRSTE SISTE AVS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE FAKT RECORDS BELØP FORFALLS DATO FORFALLS DATO ORGNR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 88 (åtte åtte) FELT 5 ANTALL FAKTURAER Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall fakturaer i oppdraget. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, Faktura referanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en faktura). FELT 6 ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag FELT 7 SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner Feltet skal inneholde sum beløp av alle Faktura og AvtaleGiro betalingskrav (Felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget Feltet oppgis i øre. FELT 8 FØRSTE FORFALLSDATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i oppdraget. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 9 SISTE FORFALLSDATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde den forfallsdato i oppdraget som ligger lengst fram i tid. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 10 AVSENDERS REFERANSENUMMER I BBS Alfanummerisk, 14 posisjoner Utsteder som sender/får noen til å sende fakturafil. Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer) x, For eksempel NOR FELT 11 FILLER Numerisk, 13 posisjoner Fylles ut med nuller

22 Print i BBS format side 22 av Sluttrecord forsendelse Siste record i enhver forsendelse. Recorden må kun forekomme en gang pr. forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD ANTALL ANTALL SUM FØRSTE FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE TRANSAK SJONER RECORDS BELØP DATO POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Alltid 00 (null null) FELT 3 FORSENDELSESTYPE Alltid 00 (null null) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 89 (åtte ni) FELT 5 ANTALL TRANSAKSJONER - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall transaksjoner i forsendelsen. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, Fakturareferanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en transaksjon). FELT 6 ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen. FELT 7 SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecords i forsendelsen, eventuelt sum beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 FØRSTE DATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i forsendelsen. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) FELT 9 FILLER Numerisk, 33 posisjoner Feltet fylles ut med nuller

23 Print i BBS format side 23 av Utregning av kontr ollsiffer i modulus 10 og Modulus 10 Modulus 10 Eksempel: Felt uten kontrollsiffer Vekttall: Produkter: Siffersum: =38 Kontrollsiffer 10 8 =2 Felt med kontrollsiffer Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene , regnet fra høyre mot venstre. Merk: Etter denne metoden adderer man ikke produktene, men de enkelte siffer i produktene. Produktet 12 gir altså bidraget 1+2 til siffersummen. Entallsifferet i siffersummen (i dette tilfellet 8) trekkes fra 10 og resultatet blir kontrollsifret ( i dette tilfellet 2). Dersom Entallssifferet i siffersummen blir 0, blir kontrollsifret Modulus 11 Modulus 11 Eksempel: Felt uten kontrollsiffer Vekttall: Produkter: =138 Divisjon: 138 :11 =12 og en rest på 6 Kontrollsiffer: 11 6 = 5 Felt med kontrollsiffer: Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene osv. regnet fra høyre mot venstre. Produktsummen (i dette tilfellet 138) divideres med 11. Resten etter divisjonen (i dette tilfellet 6) trekkes fra 11, og resultatet blir kontrollsiffer (i dette tilfellet 5). Dersom divisjonen går opp (rest = 0), blir kontrollsiffer 0. Dersom kontrollsiffer blir 10 (rest = 1) må kontrollsifret erstattes med (minus tegn).

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav...

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav... Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5 1.2 Maskin/systemkrav...5 1.3 Sikkerhetskopiering...5 2 ARBEIDSFLYT...6 2.1.1 Statistikker...6

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer