Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1"

Transkript

1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

2 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. og internasjonale konvensjoner om opphavsrett, samt andre lover og avtaler om opphavsrett til åndsverk. Kopiering eller annen form for reproduksjon er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Uni Micro AS Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 2

3 Innhold KOPIRETTIGHETER...2 INNLEDNING...4 OM DENNE VEILEDNINGEN...4 GENERELT OM EFAKTURA...5 HVORDAN KOMME I GANG...5 FORDELER MED EFAKTURA...5 FILER I EFAKTURALØPET...6 EFAKTURAFILER...6 AV/PÅMELDINGSFILER...6 KVITTERINGSFILER...6 OPPSETT AV EFAKTURA...8 INSTALLASJON OG OPPSETT AV EFAKTURA...8 Nettverksinnstillinger...8 Innstillinger EFAKTURABILDET HOVEDBILDET Skjermbilde for Filtrafikk: Skjermbilde for Fakturaoversikt GJENNOMGANG AV EFAKTURA AV/PÅMELDING AV KUNDER Veiviser for av/påmelding Detaljvisningen av en kunde Når bør du godta en kunde? Varianter av kundelisten INNLESING AV KVITTERINGSFILER EKSPORT AV EFAKTURAFILER OPPSUMMERING - EFAKTURALØPET PROBLEMER? VANLIGE FEILMELDINGER FEILKODER FRA BBS Feilkoder for forsendelse: Feilkoder for fakturaer: Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 3

4 INNLEDNING Om denne veiledningen Denne veiledningen beskriver oppsett/bruk av efaktura modulen til Uni Micro AS. Uni efaktura er en modul som lar deg sende fakturaer direkte til dine kunder sin nettbank, istedenfor å sende en vanlig papirutskrift av faktura. Modulen er implementert mot BBS (Bankenes Betalingssentral) efakturamodulen er en tilleggsmodul til Uni Faktura V3 / Uni Eiendom. Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 4

5 Generelt om efaktura Hvordan komme i gang For å komme i gang med efaktura er du nødt til å ha følgende på plass: En efaktura avtale med din bank efaktura modul fra Uni Micro AS Ditt første skritt bør derfor være å kontakte din bankforbindelse for mer informasjon. De vil da kunne fortelle deg hva du må gjøre for å begynne å bruke efaktura, og hjelpe deg med å inngå en efaktura avtale. Dette innebærer blant annet at en skal avtale Hvordan efakturaer skal se ut i nettbank (hvilken mal som benyttes, hvilken reklame som skal ligge på siden, hvor linker skal peke etc.) Kommunikasjonstype som brukes for utveksling av filer (pr. i dag så støtter Uni efaktura kun HTTPS) Kostnadene forbundet med bruk av efaktura Videre så må en kjøpe (og installere) Uni efaktura. Selve installasjonen dreier seg kun om å kjøre en vanlig setupfil. Programmet må så settes opp. Nærmere beskrivelse av dette finner man i kapittelet Oppsett av efaktura. Tilslutt et kort avsnitt om demonstrasjon / testing: En kan ikke bare kjøpe Uni efaktura, sette inn litt informasjon i programmet og starte med bruk av efaktura. En må gjøre dette i samarbeid med en bank (som en oppretter en avtale med), og en må utføre en vellykket test mot BBS før en kan gå i produksjon. MERK: Det er derfor ikke mulig å få en demonstrasjon / test av Uni efaktura, med mindre du kan se på systemet til noen som allerede bruker efaktura i vanlig drift. Punktliste for å komme i gang Du må lage en efaktura avtale med en bank Du må skaffe en Uni efaktura modul (altså en setupfil og lisens/vedlikeholdsavtale) Du må igjennom en testperiode mot BBS Fordeler med efaktura Utgiftene du normalt har ved fakturering (papirforbruk, porto etc.) blir lavere Du slipper å behandle store mengder papir manuelt (legge fakturaer i konvolutter etc.) Kunden får god oversikt over sine fakturaer (alle på ett sted i kundens nettbank) Kunden slipper å taste inn fakturainformasjon manuelt, slik at skrivefeil ikke oppstår (feil KID, feil kontonummer etc.) Brukerhåndbok Uni Micro AS Generelt om efaktura 5

6 Filer i efakturaløpet efakturafiler Dette er filer som du genererer. Filene inneholder fakturaer, og de må lastes opp til BBS etter generering. Når BBS har mottatt en efakturafil så sender de 1 eller 2 kvitteringsfiler. Kvitteringsfiler fra BBS gjelder enten en hel forsendelse (fil) eller avviste enkeltfakturaer fra en forsendelse. Du kan derfor motta to kvitteringsfiler for en efakturaforsendelse, en som sier om selve forsendelsen ble godkjent, og en som viser hvilke fakturaer som ev. ble avvist. Les mer om dette i avsnittet om Kvitteringsfiler Oppsummert: Du genererer en efaktura forsendelse (fil) BBS sender en eller to filer som inneholder kvittering(er) på forsendelse og fakturaene Av/påmeldingsfiler Dette er filer som BBS genererer. Det er den første typen fil som utveksles i systemet. En av/påmeldingsfil kan inneholde to ting: Kunder som meldes på eller av Bekreftelse på at din godkjennelse/avvisning av en kundes av/påmelding ble oppfattet hos BBS Det normale forløpet er at du leser inn en slik fil fra BBS (og systemet genererer da en kvittering som du skal sende tilbake som sier hvilke kunder som ble godkjent og hvilke som ikke ble det). BBS genererer så en ny fil, med kvittering på din godkjennelse/avvisning i tillegg til at den nye filen kan inneholde nye av/påmeldinger. Dette er nærmere beskrevet i kapittelet Gjennomgang av efaktura. Kvitteringsfiler Kvitteringsfiler får du på alle filer som du sender til BBS efakturafiler som du sender vil føre til 1 eller 2 kvitteringsfiler fra BBS Svarfiler på av/påmelding vil føre til en kvitteringsfil for forsendelsen(filen). Innholdskvittering vil her dekkes i senere av/påmeldingsfiler Det kan være lurt å merke seg at en kvitteringsfil kan inneholde flere ting samtidig. Eksempelvis så kan den inneholde alle disse tingene på en gang: En kvittering på at returfilen din for en/flere tidligere av/påmelding var i orden Brukerhåndbok Uni Micro AS Filer i efakturaløpet 6

7 En kvittering på at en eller flere sendte efakturafiler var i orden En kvittering på at alle fakturaer unntatt f.eks. 2 ble godkjent og da følgelig skal være tilgjengelig i nettbanken til kunden. Brukerhåndbok Uni Micro AS Filer i efakturaløpet 7

8 Oppsett av efaktura Installasjon og oppsett av efaktura Installasjon av Uni efaktura består normalt kun av å kjøre en setup. Deretter starter en modulen slik: I Uni Faktura V3, menyvalget Registrere->eFaktura import/eksport i Uni Eiendom, brukerrolle Økonomi, menyvalget Periodiske rutiner->efaktura import/eksport Ved første gangs oppstart må man så vedlikeholde innstillingene. Det finnes to typer innstillinger i Uni efaktura. Den første man bør ta tak i er Nettverksinnstillinger. Nettverksinnstillinger Disse ligger på Rediger menyen, valget Vedlikehold av nettverksinnstillinger. Dette er et register hvor man setter opp en kommunikasjonstype. For øyeblikket støtter Uni efaktura kun HTTPS som forbindelsestype. Siden bruk av HTTPS i praksis vil si at du selv må logge deg på BBS sine sider og laste opp og ned filer manuelt, trenger du kun å fylle ut feltene Navn, Serveradresse og Forbindelsestype. Hvis du vil, kan du også legge inn en beskrivelse. Resten av feltene vil pr. i dag ikke gjøre noe som helst (siden de er tenkt brukt i forbindelse med FTP / SNA). Brukerhåndbok Uni Micro AS Oppsett av efaktura 8

9 Selve skjermbildet ser slik ut: Kort forklaring til hvert felt: Navn Dette er navnet på innstillingen (dette er det navnet du vil se i de vanlige innstillingene når du velger kommunikasjonstype) Beskrivelse - Dette er en beskrivelse av innstillingen. Skriv hva du vil, feltet er kun tilstede for at du lettere skal kunne skille mellom flere innstillinger hvis du bruker det. Serveradresse - IP-adresse eller URL som skal brukes når du kobler mot BBS sin(e) server(e). Port - Hvis en bruker FTP for overføring av filer, så vil normalt FTP-servere kjøre på port 21 (men det kan endres av de som drifter en FTP server) Brukernavn - Hvis server krever et brukernavn så settes det inn her. Passord - Hvis server krever et passord (til brukernavnet) så settes det inn her. Forbindelsestype - BBS støtter 3 forskjellige forbindelsestyper (HTTPS, FTP og SNA) Når du har opprettet (minst) en innstilling her, må de vanlige innstillingene settes opp. Brukerhåndbok Uni Micro AS Oppsett av efaktura 9

10 Innstillinger Først selve skjermbildet: Kort forklaring til hvert felt: Katalog for nedlastede filer Her vil programmet lete etter nye filer (Arkfanen Ikke innleste filer i grensesnittet til selve programmet). Siden Uni efaktura kun støtter HTTPS (manuell nedlasting av filer), må du selv passe på å legge filer du laster ned fra BBS i den katalogen du velger her. Innleste filer flyttes hit - Når du har lest inn en nedlastet fil (som ligger i Katalog for nedlastede filer), vil filen flyttes hit etter at filen er ferdigbehandlet. Filer i denne katalogen vises under arkfanen Tidligere innleste filer) Utgående filer legges her - Når du leser inn av/påmeldingsfiler, vil svarfiler til BBS legges her. Det samme gjelder genererte efaktura filer. Det er altså denne katalogen du vil hente filer fra når du laster opp filer til BBS. Testmodus - Må være avkrysset under test mot BBS (som alle brukere av efaktura må igjennom før de får gå i produksjon) Bruk følgende kommunikasjonsinnstilling - Her velger du den innstillingen du laget under nettverksinnstillinger (forrige avsnitt). Hvis listen er tom, har du ikke opprettet noen Nettverksinnstillinger enda. Da må du gjøre det senere, og gå tilbake hit og velge denne. BBS-ID - Din bruker ID hos BBS. Denne får du av BBS (ev. av banken din når du oppretter en avtale). Blir lagt inn i alle filer som produseres, slik at BBS entydig kan identifisere avsender av filen. Det er en fordel å opprette egne kataloger for de tre kataloginnstillingene, slik at en ikke blander efaktura filer med andre filer (slik at det er letter å holde oversikt). Du bør også lese om Filer i efakturaløpet i denne manualen (slik at du har oversikt over hvordan filutveksling foregår, og hvilke rutiner du bør ha for ikke å sende/lese inn samme fil flere ganger.) Brukerhåndbok Uni Micro AS Oppsett av efaktura 10

11 efakturabildet Hovedbildet Som en sikkert ser, består bildet av tre ark: Ikke innleste filer - Dette er alle filer som ligger i katalogen for nedlastede filer. Merk: Hvis man står i listen og trykker på F5-tasten, vil listen oppdateres. Hvis det ikke fungerer, så trykk i selve listen (ikke på arkfanen) og prøv igjen. Det er også et eget menyvalg for dette på redigermenyen. Tidligere innleste filer - Alle filer som ligger i katalogen hvor innleste filer flyttes. F5- tasten virker her også. Filtrafikk - Viser inn- og utgående filer (eget skjermbilde for dette nedenfor). Det er også en avkrysningsboks nederst til venstre. Det eneste den gjør er å filtrere ut filer som ikke har BBS format. Altså hvis noen av katalogene dine inneholder filer som ikke er på BBS sitt format for efaktura, vil disse skjules ved å krysse av her. Videre har de viktigste funksjonene fått en knapp i verktøylinjen: Opp / Nedlasting av filer - Denne åpner valgt serveradresse fra Nettverksinnstillinger. Siden Uni efaktura så langt kun støtter HTTPS, vil det i praksis si at din standard nettleser (vanligvis Internet Explorer) åpnes, med den Serveradresse (URL) som ble skrevet inn i nettverksinnstillingene. Deretter må en altså selv manuelt laste opp / ned filer. På sikt vil nok FTP bli implementert, og da Brukerhåndbok Uni Micro AS efakturabildet 11

12 vil en kunne laste opp / ned filene direkte fra programmet (men dette vil i så fall kreve en egen leid linje for datatrafikk) Les inn fil(er) - Gjør at systemet prøver å lese den valgte filen i listen. Både av/påmeldingsfiler og kvitteringer vil starte en veiviser som guider deg gjennom denne prosessen Generer efaktura fil - Lager en efaktura fil (med alle nye ikke eksporterte fakturaer til kunder som er påmeldt efaktura.) Filen havner i katalogen for utgående filer. Fakturaoversikt - Hvis en faktura som er sendt som efaktura har blitt avvist av BBS (via en kvitteringsfil) så kan en se en oversikt over de avviste fakturaene her (en får opp et eget skjermbilde). Merk: Hvis det er noe å se på i denne listen så vil statuslinjen i hovedvinduet vise Det finnes efakturaer som bør skrives ut manuelt (sjekk Fakturaoversikt). En kan se et eksempel på dette i skjermbildet over. Hvis den teksten ikke står der, er listen i Fakturaoversikt tom. Rapporter - Åpner Rapportoversikten (altså den gjør det samme som den store rapportknappen i hovedvinduet til modulen du er inni) Skjermbilde for Filtrafikk: Du bør legge merke til følgende: Det er en drop-down liste øverst på dette arket som lar deg velge hva du ser. For øyeblikket er valget satt til Alle. Andre alternativer er f.eks. Ubesvarte Fakturafiler som er alle sendte efakturafiler som en ikke har mottatt kvittering på enda. Selve listen viser følgende informasjon: o Jobb ID - Uni efaktura sin interne ID for en fil (enten den er inn eller utgående) o Forsendelsesnummer - Et nummer som BBS (og Uni efaktura) bruker for å skille filer fra hverandre. Dette nummeret består av MMDD+ et tresifret løpenummer. Den første filen i listen er altså sendt 2. november, og den har løpenummer 001. Hvis du på noe tidspunkt må etterlyse en fil du mener du Brukerhåndbok Uni Micro AS efakturabildet 12

13 o o o o o har lastet opp til BBS uten å få kvittering for denne, så er det forsendelsesnummer du må oppgi til BBS for at de skal kunne finne filen i sitt system. Dato - Datoen filen ble lest inn / generert. Altså tidspunktet når du som bruker utførte generering av efaktura eller leste inn en fil fra BBS. Status - Sier hvilken status en fil har. Antall - For utgående fakturafiler, er dette antall fakturaer i filen. For inngående filer, så er ikke antall oppgitt, men svarfiler for en innlest av/påmeldingsfil vil inneholde antall godkjente/avviste av/påmeldinger i svarfilen. Inngående fil - er avkrysset hvis det er en inngående av/påmeldingsfil. Svar på JobbID - Forteller hvilken Jobb ID i listen en fil er et svar på. Når du leser inn en av/påmeldingsfil fra BBS, blir det generert en svarfil til BBS som sier om kundene ble påmeldt i systemet ditt. Denne svarfilen vil ha en Svar på Jobb ID verdi som inneholder Jobb ID for den inngående av/påmeldingsfilen. Innleste filer vil ikke ha noen verdi i denne kolonnen, efakturafiler vil ha 0 som verdi, og svarfiler til BBS vil ha ett tall større enn 0 i kolonnen. Noen av linjene har forskjellig bakgrunnsfarge o Hvit bakgrunn - Dette er utgående efakturafiler o Lyserosa bakgrunn - Utgående svarfiler på av/påmelding. På skjermbildet er fargen veldig lysegulaktig (f.eks. linje nr. 5) fordi skjermbildet er redusert til 256 farger. o Mørkerosa bakgrunn - Inngående av/påmeldingsfiler. På skjermbildet så er denne fargen grå (f.eks. linje nr. 4) fordi skjermbildet er redusert til 256 farger) Kvitteringsfiler fra BBS vil ikke vises i denne listen som egne jobber, siden de endrer på statusen til eksisterende jobber. Eksempelvis vil en efakturafil i listen normalt få status Ferdigbehandlet hvis kvittering for den fakturafilen er innlest. (Den kan selvsagt få andre statuser, bl.a. Forsendelse avvist) Skjermbilde for Fakturaoversikt I denne listen vil alle fakturaer som er avvist vises. Kort forklaring til hver kolonne i listen: Skjul - Hvis du krysser av her, og trykker på knappen med utropstegn-ikon, vil ikke lenger den avkryssede faktura vises i listen. Altså når du har behandlet en faktura, kan du skjule denne. Fakturanr - Fakturanummer på den avviste efaktura. Brukerhåndbok Uni Micro AS efakturabildet 13

14 Sendt dato - Datoen fakturaen ble sendt som efaktura (altså samme tidspunkt som efakturajobben har i filtrafikkoversikten) Feilkode - Kode som forteller hvorfor fakturaen ble avvist. Feilkode (jobb) - Feilkode for hvorfor efakturajobben som fakturaen tilhørte ble avvist. Hvis en jobb er avvist, er også alle fakturaer i jobben avvist. Eksportjobb - Jobb ID til den aktuelle efakturajobb (som du da kan finne i filtrafikkoversikten) Det er også verdt å merke seg at statuslinjen sier hvor mange fakturaer det er i oversikten over avviste fakturaer, og hvor mange fakturaer det er totalt i efakturajobben som fakturaen tilhører. Normal bruk av denne listen er altså: 1. Sjekk feilkode (i tilfelle det er noe galt med selve systemet som må rettes opp) 2. Skriv ut faktura manuelt 3. Kryss av behandlet faktura, og velg skjul (Knapp med utropstegn). Eventuelt en kan skrive ut, og krysse av til man er ferdig med de fakturaer man vil behandle, og så skjule alle som er avkrysset på en gang. Til slutt litt om skjuling av avviste fakturaer. Alle fakturaer som skjules samtidig kan finnes frem igjen ved hjelp av menyvalget Rediger->Fjern forrige skjuling av fakturaer. Denne virker baklengs, en skjuling om gangen, slik at en ved å utføre menyvalget nok ganger vil se alle fakturaer som noen gang har vært i listen. Det er også menyvalg for å krysse på/av alle fakturaene i listen (hvis det skulle være veldig mange). Brukerhåndbok Uni Micro AS efakturabildet 14

15 Gjennomgang av efaktura Hva består efaktura av? Det er tre hovedtyper hendelser i efakturasystemet det er verdt å merke seg: Innlesing av Av/påmeldingsfiler (altså av/påmelding av kunder) Innlesing av kvitteringsfiler (kvittering på alle typer filer) Eksport av efaktura filer Nå følger en mer detaljert forklaring over hvordan hver av de tre prosessene foregår. Av/påmelding av kunder Kunder melder seg på efaktura i sin nettbank. Den eneste opplysningen kunden trenger for å gjøre dette er sin efakturareferanse (som vanligvis er kundens kundenummer i Uni Økonomi V3). Kunder kan også melde seg av efaktura i nettbanken sin hvis de ønsker det. BBS genererer daglig en fil som inneholder alle nye av/påmeldinger. Etter at du har lastet ned filen og plasser den i katalogen for inngående filer vil den vises i listen over Ikke innleste filer, og i filtype-kolonnen vil det stå <Av/påmeldingsfil> Brukerhåndbok Uni Micro AS Gjennomgang av efaktura 15

16 Når man har en slik fil i listen, trykker man på knappen Les inn fil(er). En veiviser for av/påmelding av kunder vil da bli startet. Veiviser for av/påmelding Slik ser første del av veiviseren for av/påmelding ut. Hvis filen har korrekt format (altså følger BBS sin standard for av/påmeldingsfiler i efaktura), vil skjermbildet se ut som ovenfor. Hvis det er noe galt med filen, vil du få melding om det her. Forutsatt at filen er lest, og at formatet er korrekt, trykker man på knappen Neste, og får frem en liste over innholdet i filen. Merk: Siden skjermbildene i denne manualen er fra en testklient, er kundenavnene som du sikkert ser litt rare. Kort beskrivelse av innholdet i listen: Godta - Hvis denne er krysset av, vil kunden bli påmeldt efaktura i ditt system (altså vil denne kundens fakturaer som er generert etter påmeldingsdato bli eksportert som efaktura) Navn - Kundens navn i din database. Oppslaget blir gjort på efakturareferanse (som er kundenummer). Fil fornavn - Kundens fornavn i påmeldingsfilen. Fil etternavn - Kundens etternavn i påmeldingsfilen. Brukerhåndbok Uni Micro AS Gjennomgang av efaktura 16

17 Handling - Om det er påmelding, endring eller avmelding. Påmelding/endring vises med henholdsvis en A eller C. Den eneste praktiske forskjellen på disse to er at første gang du mottar en kunde, vil det være A, deretter vil alle nye forsøk på påmelding av samme kunde ha verdi C istedenfor. Disse behandles ellers likt, altså kunden blir merket som påmeldt hvis det er avkrysset i kolonnen Godta Feltet Godta blir automatisk avkrysset av systemet hvis følgende kriterier er til stede: Kundenavn i database stemmer overens med en kombinasjon av fornavn / etternavn fra filen. Det betyr at hvis kunden f.eks. har Navnet sitt i databasen slik: Atle B. Olle, og filen fra BBS inneholder Atle Børge og Olle som for/etternavn så vil ikke systemet automatisk krysse av for at denne kunden skal godtas. Minst en av kundens adresser i databasen har samme postnummer/sted og adresse1 felt som filen fra BBS. Hvis systemet ikke finner noen kunde som stemmer overens med efakturareferansen (kundenummer) i filen, vil kolonnene Kundenr og Navn være tom. Du bør derfor manuelt sjekke alle kunder som ikke er avkrysset, men hvor de to kolonnene har innhold. Dette gjøres ved å trykke på knappen i feltet Kundenr. Merk: Knappen i feltet Kundenr er kun synlig når feltet har fokus (se på bildet over). Detaljvisningen av en kunde Øverste halvdel av bildet viser all kundeinformasjon i filen fra BBS, mens nederste halvdel viser all kundeinformasjon i databasen. Hvis knappen Se flere adresser ikke er grå, har kunden flere adresser, og du kan velge hvilken du ser ved å trykke på knappen. Brukerhåndbok Uni Micro AS Gjennomgang av efaktura 17

18 Når bør du godta en kunde? Hvis det er tydelig at det eneste som gjør at systemet ikke kjenner igjen navn / adresse / postnr / poststed er en mindre skrivefeil, eller f.eks. et mellomnavn, kan du nok godta kunden. Hvis ingen av kundens adresser stemmer overens med den i filen, eller ett av navnene er helt feil, er det nok ikke så lurt å godta kunden, siden det kan være en annen person. Typisk hvis en av dine kunder har oppgitt feil efakturareferanse ved påmelding i nettbanken sin. Uansett vil et trykk på knappen Godta føre til at vedkommende krysses av i listen over kundene i filen. Det er også mulig å krysse av kundene direkte i listen over kunder om ønskelig (men en kan da ikke være like sikker på at det faktisk er riktig kunde man godtar). Til slutt bør det nevnes at det er ikke mulig å godta kunder i listen hvis efakturareferanse i filen ikke stemmer med noe kundenummer i databasen. Når du er ferdig med avkryssingen (altså de kunder som har korrekt informasjon er krysset av, og resten er ikke krysset av) er det på tide å trykke på knappen Fullfør. Systemet merker da de godkjente kundene for efaktura, og genererer en returfil til BBS. Du får også en melding om hvor denne returfilen ble plassert: Navnet på returfilen vil alltid være retfile_ + navnet på den filen som ble lest inn. Varianter av kundelisten En av/påmeldingsfil fra BBS kan inneholde både kvitteringer på tidligere påmeldinger og nye av/påmeldinger. Du vil da få en todelt liste: Øverst ser vi en ny påmelding for kundenummer Under ser vi en kvittering på en tidligere returfil fra oss hvor vi har avvist kundenr Grunnen til avvisningen var at etternavnet var helt feil (se tidligere i dette kapittelet, hvor kunden forsøkes påmeldt med etternavn Pedersen). MERK: De linjene i listen som beskriver innholdet står under det de beskriver. Teksten Av/påmelding av kunde. Hvis Godta ikke er krysset av,så bør du sjekke detaljene viser altså til kundenr , ikke kundenr Hvis du synes det er forvirrende med kvittering fra BBS på din kvittering for tidligere påmelding, bør du lese kapittelet om Filer i efakturaløpet. Brukerhåndbok Uni Micro AS Gjennomgang av efaktura 18

19 Innlesing av Kvitteringsfiler Innlesing av kvitteringsfiler er ganske likt innlesing av av/påmeldingsfiler. Man trykker på knappen Les inn fil(er) mens man står på en kvitteringsfil i listen. Første (og eneste) bilde i veiviseren ser slik ut: Hvis filen har korrekt format, er alt klart for å oppdatere databasen med informasjon fra kvitteringsfilen. Hvis noe er galt med filen, vil du få en melding om dette. Det eneste som gjenstår er da å trykke på OK knappen. Databasen blir da oppdatert, og kvitteringsfilen blir flyttet til katalogen for innleste filer. Eksport av efakturafiler Dette er den minst kompliserte rutinen i hele efakturasystemet. Man trykker på knappen Generer efaktura fil og, etter at systemet har jobbet ferdig, får man vanligvis følgende melding: Dette betyr at alt gikk bra, og filen som du skal laste opp til BBS befinner seg på angitt sted. En kan også få denne meldingen: Brukerhåndbok Uni Micro AS Gjennomgang av efaktura 19

20 Dette betyr at det for øyeblikket ikke er noen fakturaer å eksportere. For at en faktura skal eksporteres, må kunden være påmeldt, forfallsdato må ikke være bakover i tid, og fakturaen må ikke være sendt som efaktura tidligere. Oppsummering - efakturaløpet Av/påmelding av kunder vil etter ferdig innlesing generere en returfil til BBS (som forteller BBS om kundene sin påmelding ble godkjent eller ikke). Innholdet i denne kvitteringen vil igjen bli kvittert i en senere av/påmeldingsfil fra BBS. Innlesing av kvitteringsfiler vil ikke generere noen returfil til BBS. Eksport av efakturafil vil selvsagt generere en fil til BBS. Lett oppsummert, betyr dette at etter innlesing av av/påmeldingsfiler og eksport av efaktura filer, så må du laste opp filer til BBS. Brukerhåndbok Uni Micro AS Gjennomgang av efaktura 20

21 Problemer? Vanlige feilmeldinger o Man får feilmelding ved Innlesing av Kvitteringsfiler. Den mest vanlige feilmeldingen her er: There are no shipments with the provided shipmentnumber (xxxxx) in the database, that are marked as sent to BBS Løsning: Denne feilmeldingen kommer som regel av at en prøver å lese inn en kvitteringsfil som allerede er innlest. Første gang kvitteringsfilen blir innlest, blir forsendelsen som kvitteringen gjelder for flagget. Deretter vil ikke systemet finne forsendelsen ved innlesing av kvittering siden den ikke står som sendt, men som ferdigbehandlet. Alternativet er at du har fått en kvitteringsfil fra BBS som ikke inneholder korrekt forsendelsesnummer. Feilkoder fra BBS Feilkoder for forsendelse: Kode beskrivelse Mottak & Syntaks kontroll av forsendelsen ok Forsendelse er ferdig prosessert hos BBS Ugyldig dato på inn forsendelse Ugyldig referanse på inn forsendelsesnummer Test data i produksjon ikke implementert Ugyldig mottaker på inn forsendelse Duplikat inn forsendelse Mangler forsendelse slutt Faktisk antall transaksjoner er ikke i henhold til antall transaksjoner angitt på sluttforsendelse Mangler start oppdrag Mangler slutt oppdrag Ikke samsvar mellom oppgitt antall record er og faktisk antall i forsendelse Ugyldig recordtype i forsendelsen Startforsendelse eller sluttforsendelse eksisterer mer enn en gang i forsendelsen Unumeriske data i numeriske felter i startrecord forsendelse Unumeriske data i numeriske felter i sluttrecord forsendelse Feil recordlengde. Maks lengde i BBS Format er 80 tegn Mangler forsendelse start Kode - Beskrivelse Brukerhåndbok Uni Micro AS Problemer? 21

22 000 - Oppdrag er ok Ugyldig Utsteders referansenummer i BBS Ugyldig oppdragsnummer på oppdrag Faktisk antall transaksjoner ikke i henhold Antall transaksjoner fra slutt oppdrag record Ikke samsvar mellom oppgitt antall record er og faktisk antall på oppdrag Feil antall spesifikasjonsrecorder Oppdragsnummer ikke i sekvens i forsendelse Unumeriske data i numeriske felter i startrecord oppdrag563-unumeriske data i numeriske felter i sluttrecord oppdrag Transaksjonsnummer er ikke i sekvens Record med ugyldig transaksjonsnummer i en transaksjon Transaksjon er ikke komplett. Manglende eller overflødig record i en transaksjon. Feilkoder for fakturaer: Kode - Beskrivelse Faktura uten kobling til forbruker Forfallsdato har feil format Ugyldig forfallsdato Oppgitt beløp har feil format Oppgitt beløp er negativt Forfallsdato er angitt for langt frem i tid Kreditkontonummer har feil format KID er ugyldig For sent ankommet transaksjon Ugyldig kode i Summarytype (felt i efakturareferanser 2) Kreditkontonummer er ugyldig Betalingskravet avvist pga. av manglende aktiv avtale efakturareferanse mangler/feil utfylt (felt i efakturareferanser 2) Brukerhåndbok Uni Micro AS Problemer? 22

23 INDEKS A Av/påmeldingsfiler 6 B BBS-ID 10 E efakturafiler 6 F Filer i efakturaløpet 6 Filtrafikk 11 Fordeler med efaktura 5 FTP 12 I Innleste filer flyttes hit 10 Installasjon og oppsett 8 K Katalog for nedlastede filer 10 komme i gang 5 kommunikasjonsinstilling 10 Kvitteringsfiler 6 N Nettverksinstillinger 8 O Om programmet 4 Oppsett av efaktura 8 T Testmodus 10 U Utgående filer legges her 10 Brukerhåndbok Uni Micro AS Problemer? 23

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

Forsendelse i Zirius

Forsendelse i Zirius Forsendelse i Zirius Forsendelse er en måte for å sende data fra Zirius til kunde eller andre systemer på en automatisert måte. Dette kan for eksempel være Ordrebekreftelse på epost eller Fakturajournal

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukerveiledning for identifisering med BankID

Brukerveiledning for identifisering med BankID Brukerveiledning for identifisering med BankID Innledning Denne brukerveiledningen tar kun for seg identifisering med BankID med sikkerhetskort. Brukerveiledningen vi ikke inneholde beskrivelse av alle

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.11 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Brukerveiledning for Roundcube webmail

Brukerveiledning for Roundcube webmail Brukerveiledning for Roundcube webmail Introduksjon Skolepost bruker en webmail-løsning som heter Roundcube. De aller fleste vil greie å bruke Roundcube uten hjelp, men noen kan kanskje lære noe nytt om

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer