Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21"

Transkript

1 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank... 4 Telebank...10 Regnskap...16 Grunnlag for overføring til regnskap...16 Erstatningstabell ulik konto lønn/regnskap...16 Aktuelle regnskapssystem...18 Koder som kan benyttes i eksportfilnavn...19 Aditro Lønn Standard som regnskapssystem...20 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

2 Overføring Generelt om Overføring Aditro Lønn har egen rutine for Overføring. I tillegg til overføring til regnskap dekker funksjonen overføring av betalingstransaksjoner til: BBS TeleBank Samt elektronisk rapportering til fagforeninger. Dann betalingsfil Utbetaling til utenlandske bankkonti Aditro Lønn kan utbetale lønn til ansatte med bankkonti i utlandet. Dette gjøres ved å velge utbetalingsmåte 5 eller 6 under ajourhold av personalinformasjon. Utbetaling gjøres i firmaets hovedvaluta, angitt i systemparameter B0VALUTA. Normalt NOK, norske kroner. Ved å krysse av for Prioritet i systemparameter, skrives J i feltet prioritert betaling ved betaling til utenlandske banker. Utbetalingsmåte 5 Ved utbetalingsmåte 5 må banken ha BIC og Ebankode. Landkode er unødvendig ved overføring til disse bankene. Ved danning av fil settes kode for omkostninger til BEN for utland og OUR for i innland. Utbetalingsmåte 6 Dersom banken ligger utenfor Europa eller ikke har de nødvendige koder for utbetalingsmåte 5, kan utbetalingsmåte 6 benyttes. Betaling til utenlandske banker er nærmere beskrevet i eget dokument. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 21

3 Overføring til BBS I meny Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Bank Fanen Bank dekker overføring til BBS. Når funksjonen startes, vil alle aktuelle bunker vises i en liste over bunker midt i bildet. Du kan se transaksjonene ved å krysse av for Transaksjoner og etterpå markere bunke du ønsker å se. Legg inn Belastnings- og Utlønningsdato. For å bestille overføring av bunker, markerer du den eller de aktuelle radene i listen, og klikk. Ved overføring i BBS-format kan du benytte Konsern for å kjøre jobben for flere firma. Valg av Konsern får du frem ved å krysse av for Multigenerering. Danning av BBS-fil gir kvittering med totalbeløp, bunke settes til status overført. BBS-betalinger og betalinger til utlandet Dersom bunke inneholder bunke med betalinger til utenlandske banker, blir det dannet egen fil til TeleBank for disse transaksjonene. Det gis melding om at bunke inneholder betalinger til utlandet. På kvittering er beløpene spesifisert per betalingsformat. BBS og Telebank. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 21

4 Overføring til Telebank/Telepay Fanen Telebank dekker overføring Telebank og Telepay Når funksjonen startes, vil alle aktuelle bunker vises i en liste over bunker midt i bildet. For å bestille overføring av bunker, markerer du den eller de aktuelle radene i listen, og klikk. Telebank har funksjon for Multigenerering og Konsern Ved danning av bankfiler for «Konsern» dannes en fellesfil ved å slå sammen alle enkeltfilene. Filformat Bank Danning av Telebank-fil gir kvittering med totalbeløp, bunke settes til status overført. Filformat overføring av betalingstransaksjoner BBS (DLSDIRff.txt) Record 0 - Start-record for forsendelsen Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 00 FT A 2 00 RT A 2 10 Kundeenhet-ID N 8 Ledende nuller Forsendelsesnummer A 7 Eks. ÅÅ + JJJ + løpenummer. Må være unikt dersom flere forsendelser på en dag BBS-ID A 8 " " Filler A 49 Nuller Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 21

5 Record 1 - Start-record for oppdrag Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 FT A 2 00 RT A 2 20 Avtale-ID (tildeles av BBS) N 9 Ledende nuller Oppdragsnummer A 7 Unik nummerering av oppdrag pr. avtale-id. Eks. (ÅÅ + JJJ + løpenummer) Betalers bankkontonummer A 11 Filler A 45 Nuller Record 2 - Beløpspost 1 Først sjekkes det om forfallsdato/utbetalingsdato er mindre enn dagens dato. Dersom så er tilfelle, skal dagens dato være forfalls- /utbetalingsdato. Både første og siste forfall skal være opplyst. Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 30 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med ledende nuller. Utbetalingsdato A 6 ddmmåå (ledende null) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 21

6 Referanse A 11 Betalingsmottakers bankkontonr. Beløp N 17 0 Beløp oppgis i øre. Ledende nuller KID A 25 Eventuelt KID uten spesialtegn. Høyrejusteres. Ledige pos. blankes. Dersom ikke KID skal feltet være blankt. Filler A 6 Nuller Record 3 - Beløpspost 2 Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 31 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Navn A 10 Forkortet navn, betaler. Egenreferanse A 25 Skal blankes dersom det ikke er i bruk. Kan brukes som identifikasjonsbegrep på Transaksjonen for betaler. Referanse A 25 Samme som over, men nå gjelder det betalingsmottaker. Blankes dersom ikke i bruk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 21

7 Filler A 5 Nuller Record 4 - Adressepost 1 Utfylles kun v/transtype 03, 04 og11 Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 40 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Mottakers navn A 30 Må være utfylt for at melding skal kunne sendes mottaker. Postnummer A 4 Må være utfylt med gyldig verdi Filler A 3 Blankes v/innenlandske transer Poststedsnavn A 25 å utfylles Filler A 3 Nuller Record 5 - Adressepost 2 Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 21

8 RT A = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Adresse 1 A 30 Adresse 2 A 30 Landkode A 3 Filler A 2 Nuller Record 6 - Spesifikasjonsrecord E i beskrivelse. Dersom melding om kreditering skal påføres spesifikasjonen benyttes en eller flere spes.-records. (Maks. 42 records pr. Melding / utbetalingsanvisning) Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 49 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 21

9 Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Linje A 3 Plassering av linje på spesifikasjonen. Må være i intervallet Kolonne A 1 Plassering av kolonne på spesifikasjonen. Kun 1 og 2 er tillatt. Meldingstekst A 40 Meldingstekst som fylles ut på spes. Filler A 21 Nuller Record 7 - Sluttrecord for oppdraget Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 OT A 2 00 RT A 2 88 Antall transer A 8 Antall transaksjoner i oppdraget. Beløpspost 1 + beløpspost 2 = 1 trans. Antall records A 8 Antall records i oppdraget inklusive start- og sluttrecord. Ledende nuller. Sum beløp N 17 0 Summen av alle beløp i D2BELOP. Beløp oppgis i øre. Ledende nuller. Første utbetalingsdato Siste utbetalingsdato A 6 Første utbetalingsdato i oppdraget A 6 Siste utbetalingsdato i oppdraget Filler A 27 Nuller Record 8 - Sluttrecord for forsendelsen Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 00 OT A 2 00 RT A 2 89 Antall transer A 8 Antall transaksjoner i forsendelsen. Beløpspost 1 + beløpspost 2 = 1 trans. Antall records A 8 Antall records i forsendelsen inkl. Alle start- og sluttrecords Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 21

10 Telebank oppdrag og start- og sluttrecord forsendelse. Ledende nuller. Sum beløp N 17 0 Summen av alle beløp i D2BELOP. Beløp oppgis i øre. Ledende nuller. Første utbetalingsdato A 6 Første utbetalingsdato i oppdraget Filler A 33 Nuller Telebank (DLSTLBff.txt) Navn kan variere fra bank til bank. Applikasjonsheader, sendes med foran hver record Felt Pos Len Innhold AH-ID AH AH-versjon AH-returkode AH-rutineid TBII betaling innlad TBIU betaling utland AH-transdato MMDD AH-trans-sekvnr Sekvensnr. per dag. Starter på 1 AH-transkode reservert AH-brukerID reservert AH-antall a Betaling innland Startrecord BETFOR00 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR00 Foretaksnummer numerisk Divisjon alfa Sekv.kontr.felt numerisk Reservert alfa Prod.dato MMDD Passord alfa Rutine-versjon VERSJON002 Nytt passord alfa Operatør nr alfa Sigill krypteringsfelt Reservert alfa Egenreferanse alfa Reservert alfa Overførselsrecord BETFOR21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 21

11 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR21 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Betalingsdato ååmmdd Egen.ref.oppdrag alfa Reservert alfa Mottakers kto.nr numerisk Mottakers navn alfa Adresse alfa Adresse alfa Postnr num Poststed alfa Beløp til egen konto numerisk. 2 siste siffer = øre Tekstkode numerisk Transaksj.type E ved bet. Til egen kto. Slettekode alfa Totalbeløp fylles ut ved returdata Klientreferanse alfa Valuteringsdato fylles ut ved returdata Val.mottakers bank ååmmdd Sletterårsak 301 fylles ut ved returdata Reservert alfa Blankettnr numerisk Masseoverførselsrecord BETFOR22 (lønnsutbetaling) Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR22 Foretaksnummer numerisk Divisjon alfa Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Mottakers kontonr numerisk Mottakers navn Beløp numerisk. 2 siste siffer = øre Slettekode alfa Egenreferanse alfa Reservert alfa Egenreferanse alfa Løpenummer numerisk Sletteårsak Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 21

12 Reservert Fakturarecord BETFOR23 (benyttes betaling trekkeiere) Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR23 Foretaksnummer numerisk Divisjon alfa Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Melding til mottaker alfa Melding til mottaker alfa Melding til mottaker alfa KundeID-felt KID-felt Egenref.faktura alfa Fakturabeløp numerisk. 2 siste siffer = øre Kode alfa Fakturanr alfa Løpenummer numerisk Sletteårsak alfa Kundenr alfa Fakturadato ååååmmdd Sluttrecord BETFOR99 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR99 Foretaksnummer numerisk Reservert Sekv.kontr.felt numerisk Reservert Produksjonsdato mmdd Antall oppdrag numerisk Totalsum fil numerisk. 2 siste siffer = øre Antall records Reservert og SIGILL Betaling utland Startrecord BETFOR00 lik innland bortsett fra at AH-rutine-id=TBIU Overførelsesrecord BETFOR01 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 21

13 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR01 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Betalingsdato ÅÅMMDD Egenref. oppdrag Betalingsvalutasort valutakode betaling settes lik hovedvaluta i firma. Systemparameter: B0VALKOD Fakturavalutssort valutakode faktura settes lik hovedvaluta i firma Omkostninger i utland Omkostninger i Norge Varslingsanvisninger (alfa) utbet.måte 5=Pos 1-3 fra systemparameter- BPgebyrUtb5 utbet.måte 6, pos 1-3 angitt på landkode eller bank, eller benytt verdi fra systemparameter utbetmåte 5=Pos 4-6 fra systemparameter utbet.måte 6, pos 4-6 angitt på landkode eller bank, eller benytt verdi fra systemparameter Prioritet (alfa) settes lik J når systemparameter BPUtlandPrio=1 Avtalt kurs (alfa) Terminkontraktsnum mer (alfa) Terminkontraktskurs (numerisk) Sjekkode (alfa) Valutering mottak bank ÅÅMMDD (returfil) Reservert (alfa) - returfil Reell kurs Numerisk - returfil Effektueringsref (alfa) returfil Belastet beølp returfil Overført beløp returfil Klientref returfil Effektueringsref numerisk returfil Avtalt med returfil Slettekode returfil Clearingkode returfil Valuteringsdato ÅÅMMDD - returfil Provisjon returfil Kurs mot NOK returfil Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 21

14 Sletteårsak returfil Bestilt overført belp returfil Info vedr. prising returfil Reservert Informasjon fra posisjon 191 fylles ut av banken på returfiler. Bankforbindelsesrecord BETFOR02 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR02 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Swiftadresse alfa Banknavn fylles ut når adresseinfo skal skrives Bankadresse som over Bankadresse som over Bankadresse som over Swiftadr.remb.bank Fylles ikke ut Mottakers bank landkode alfa. Må oppgis dersom ikke swift Bankkode Oppgis når bankkode er oppgitt og adresseinformasjon ikke skrives Kontonr. Ved TBIO format benyttes ikke av PL Reservert Mottakerrecord BETFOR03 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR03 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Mottakers kontonr alfa Mottakers navn alfa Adresse alfa Adresse alfa Adresse alfa Mottakers landkode alfa iflg. ISO-norm Telex/Telefax kode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 21

15 Telex-landkode Telex/Telefax nr Attention Reservert Fakturarecord Utland BETFOR04 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR04 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr Ved bankkode 6 og bankadresse: referansenr fra feltnr i personal kuttes på 6 pos Mottaker ref faktura alfa Egenref. faktura Ved bankkode 6 og bankadresse: egenrefoppdrag- kuttes på 30 pos. Faktua beløp beløp Debet/Kredit kode 166 alfa Myndigh.rapp.kode alfa Myndigh.rapp.tekst alfa Til egen konto alfa Sletteårsak alfa Reservert Kid utland alfa Løpenummer numerisk Reservert alfa Sluttrecord BETFOR99 som innland Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 21

16 Regnskap Hensikten med denne rutinen er å overføre regnskapsdata fra Aditro Lønn til ulike regnskapssystem. Overføringen vil skje pr. firma og du kan selv avgjøre hvor ofte du ønsker å overføre data (ukentlig, hver 14. dag eller en gang i måneden). Se for øvrig eget kapitel Overføring til Regnskap Rutinen tar utgangspunkt i data produsert av kontosammendraget. Grunnlag for overføring til regnskap Når lønnskjøring er ferdig og utbetalingene er overført bank, kjøres lønnsrapporten Kontosammendrag. Rapporter Kontosammendrag Ved kjøring av rapporten velges periode og du krysser av i sjekkboksen for Overføring til regnskap. Skriv ut eller lagre resultatet fra forhåndsvisning. Dette lager en bunke for overføring til regnskap. Du kan nå starte funksjonen Overføring og velge fanen Regnskap På forhånd må systemet være satt opp mot ditt regnskapssystem Erstatningstabell ulik konto lønn/regnskap Dersom du har et annet kontonummer i regnskap enn det som benyttes i lønn, kan du benytte erstatningstabell for å endre kontonummer /kontoelement i overføringen. Ved overføring til regnskap må de faste verdiene (som kontonummer, dimensjoner, etc.) ha referanse RegnRef hvis de skal erstattes med verdier fra denne tabellen. Tabell-nummer må være 241 TransferPaymenTrans. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 21

17 Regnskapssystem Definisjon av regnskapssystem Aditro Lønn leveres med definisjoner av alle regnskapssystemer som du kan levere data til. Kundene kan likevel justere disse definisjonene hvis det skulle være behov for dette. Dette finnes i menypunkt Systemadministrasjon Def. Overføringer Regnskapssystem Kodenavn Dette er en henvisning som benyttes ved les av konverteringstabellen i..\personec\pl\xml\tpl_fields.xml. XML-skjema og XSLT-program benyttes for å lage eksportfil til aktuelt regnskapssystem. Hvis XML-skjema ikke inneholder noe filnavn, vil det ikke bli foretatt validering av dataen som overføres. Eksportfil Her kan det benyttes koder (se oversikt nedenfor). Hvis filnavnet har etternavnet (extension).xml, skal eksportfilen være av XML-format, ellers er eksportfilen en vanlig tekst-fil. Splitt eksportfil Eksporten kan splittes i 3 forskjellige filer, én for hovedbok, én for kundereskontro og én for leverandørreskontro. XML-tag Dette er en henvisning som benyttes på dette feltet i XMLskjemaet (her er det forskjell på store og små bokstaver). Normalverdi Du kan angi hvilken normalverdi feltet skal ha når du starter overføring til regnskap. Hvis du angir &1 som de 2 første tegnene, vil programmet hente normalverdien fra systemvariabelen som er angitt i de neste posisjonene. Teller Du kan angi at et felt skal oppføre seg som en teller. Det betyr at du får opprettet en systemvariabel som heter Teller nn, Regnskap hvor nn er nummeret på den frivariabel du valgte i Tilgjengelige felt. Denne telleren økes med 1 for hver overføring du kjører. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 21

18 Lukket betyr at feltet ikke kan endres når du bestiller overføring til regnskap. Tilgjengelige felt inneholder opptil 12 felt som kan defineres for bruk til hvert regnskapssystem (maks. 8 numeriske eller alfanumeriske, og maks. 4 datofelt). Valgte felt har i utgangspunktet samme navn som I Tilgjengelige felt, men etter at du har lagt inn Ledetekst, vil navnet endres til dette. Aktuelle regnskapssystem I kapitlet Regnskapssystemer finner du en oversikt over aktuelle regnskapssystemer. Valg av regnskapssystem I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Menypunkt Systemadministrasjon Def. Overføringer Dersom det aktuelle regnskapssystem du skal kjøre ikke finnes definert hos deg må du utføre følgende: Avsjekk hvilket regnskapssystemnummer dette omfatter (beskrevet i kapitlet Regnskapssystemer) Dersom aktuelt regnskapssytem ikke er definert ta kontakt med support for hjelp. Ved opprettelse velg knappen Opprette ny Du angir aktuelt regnskapsnummer og taster Enter. Deretter fyller du ut de andre aktuelle feltene lik beskrivelsen for det aktuelle regnskapssystemet. Husk at det må legges inn riktig bokstav og katalognavn på de filer som det henvises til. Når dette er utført trykker du på knappen Sett som aktivt regnskapssystem for å markere dette regnskaps system som aktivt. Det valgte regnskapssystemet vil da bli foreslått når du skal overføre til regnskap. Til slutt lagrer du ved å trykke på lagre knappen Parallellpostering i hovedbok Hvis du i tillegg skal ha parallellposter i hovedbok for reskontropostene, må du på lønn- og trekkarten angi en Konteringskode for motkontering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 21

19 På denne konteringskoden må det ligge kontonummer for hovedboksposteringen. Koder som kan benyttes i eksportfilnavn Kode Inneværende år (2 Inneværende måned (2 Løpenummer på 2 siffer. Dvs. at programmet finner neste ledige filnavn på Firmanummer i Aditro Lønn $1 $2.. $9 $A $B $C &1<Systemparameter> + blank $1: Byttes ut med innholdet i 1. valgte felt. Numeriske felt blir fylt med nuller slik at de blir like lange som de er definert (dvs. hvis feltet er definert med lengde 4 og innholdet kun er 2, vil det fylles ut med 2 nuller foran i filnavnet). For alfanumeriske felt og datofelt blir aktuelt innhold benyttet (dvs. at evt. blanke foran og bak blir fjernet). $2-$9: Tilsvarende $1 $A=10. felt, $B=11. felt, $C=12. felt Byttes ut med innholdet i angitt systemparameter. OBS! Etter systemparameteren må det ligge et blankt tegn. Dette for å skille hva som er systemparameter og hva som er fast tekst. Eks. Angitt eksportfil X:\Personec\PL\Export\&1B0PFM01 Systemparameter B0PFM01 inneholder Salg Eksportfilen blir da lagt på området p:\personec\pl\export \Salg\ Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 21

20 Aditro Lønn Standard som regnskapssystem Generelle kommentarer Overføringsfilen er tekstformat Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen: Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Regnskap Danning av regnskapsfil gir kvittering med totalbeløp for postert debet og postert kredit. I tillegg oppgis antall records og filnavn og plassering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 21

21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 21

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004

TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 94 14 60 Postboks 526, Sentrum Fax.: 22 94 14 70 0105 OSLO www.bsk.no 1. OM FORMATET...3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER...3

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Autoeksport til Notus

Autoeksport til Notus Innhold Autoeksport til Notus... 2 Def. autoeksport... 2 Service-komponenter (skjema)... 7 Service-komponenter (PLExportEngine)... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Autoeksport til Notus I denne

Detaljer

Integrasjon, Import og Eksport

Integrasjon, Import og Eksport Innhold Integrasjon... 3 Import av Personopplysninger... 3 Filtyper ved import til Aditro Lønn... 3 Formater... 3 StillingID/ løpenummer... 3 Avdeling/ organisasjonsenhet... 4 Logging... 4 Spesielt...

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet

ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet NETTBANK ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet - Bank. Forsikring. Og deg. enkel i bruk lav pris tilgjengelig hele døgnet Forfallsregister legge inn betalinger på forfall fram i tid Mottakerregister

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO I N N H O L D 1. SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO...2 2. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 3. FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...2 3.1 STARTRECORD FORSENDELSE...3

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Regnskapsformat. Innhold

Regnskapsformat. Innhold Regnskapsformat Innhold Regnskapsformat... 4 1 - Ecolink... 8 2 - Visma Rubicon...10 3 - BAAN...13 4 - ASW-FIN (Securitas)...15 5 - SU (gammel layout)...20 6 - SU (ny layout)...23 7 - SU (I.K. Lykke)...27

Detaljer

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken

Brukerveiledning. Overførsel til utlandet i nettbanken Brukerveiledning Overførsel til utlandet i nettbanken Betale regninger utland og mottakerregister utland Komme i gang... 3 Forklaring av feltene i Betaling utland Betalingsopplysninger... 4 Fra kontonummer...

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Per 01.12.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,- til 999.999,- 0,10 % Kr. 1 million og over 0,50 % Ingen

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 04.2015 Ansatt Kvikkguide Nettbank bedrift 1 Innlogging Gå til bankens nettside. Klikk på fanen Bedrift, fyll inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk på knappen Logg inn. I fanen øverst velger du

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen.

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen. Registrere telefonen Telefonen registreres ved å sende meldingen REG Fra telefonen til SMSBankens nummer (26100). Kontonummeret er en av dine kontoer i banken. Et registrert telefonnummer

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format

Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 1-31 Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE... 3 1.1 MINIMUMSKRAV TIL INNSENDING AV RECORDS...

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer