Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21"

Transkript

1 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank... 4 Telebank...10 Regnskap...16 Grunnlag for overføring til regnskap...16 Erstatningstabell ulik konto lønn/regnskap...16 Aktuelle regnskapssystem...18 Koder som kan benyttes i eksportfilnavn...19 Aditro Lønn Standard som regnskapssystem...20 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

2 Overføring Generelt om Overføring Aditro Lønn har egen rutine for Overføring. I tillegg til overføring til regnskap dekker funksjonen overføring av betalingstransaksjoner til: BBS TeleBank Samt elektronisk rapportering til fagforeninger. Dann betalingsfil Utbetaling til utenlandske bankkonti Aditro Lønn kan utbetale lønn til ansatte med bankkonti i utlandet. Dette gjøres ved å velge utbetalingsmåte 5 eller 6 under ajourhold av personalinformasjon. Utbetaling gjøres i firmaets hovedvaluta, angitt i systemparameter B0VALUTA. Normalt NOK, norske kroner. Ved å krysse av for Prioritet i systemparameter, skrives J i feltet prioritert betaling ved betaling til utenlandske banker. Utbetalingsmåte 5 Ved utbetalingsmåte 5 må banken ha BIC og Ebankode. Landkode er unødvendig ved overføring til disse bankene. Ved danning av fil settes kode for omkostninger til BEN for utland og OUR for i innland. Utbetalingsmåte 6 Dersom banken ligger utenfor Europa eller ikke har de nødvendige koder for utbetalingsmåte 5, kan utbetalingsmåte 6 benyttes. Betaling til utenlandske banker er nærmere beskrevet i eget dokument. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 2 av 21

3 Overføring til BBS I meny Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Bank Fanen Bank dekker overføring til BBS. Når funksjonen startes, vil alle aktuelle bunker vises i en liste over bunker midt i bildet. Du kan se transaksjonene ved å krysse av for Transaksjoner og etterpå markere bunke du ønsker å se. Legg inn Belastnings- og Utlønningsdato. For å bestille overføring av bunker, markerer du den eller de aktuelle radene i listen, og klikk. Ved overføring i BBS-format kan du benytte Konsern for å kjøre jobben for flere firma. Valg av Konsern får du frem ved å krysse av for Multigenerering. Danning av BBS-fil gir kvittering med totalbeløp, bunke settes til status overført. BBS-betalinger og betalinger til utlandet Dersom bunke inneholder bunke med betalinger til utenlandske banker, blir det dannet egen fil til TeleBank for disse transaksjonene. Det gis melding om at bunke inneholder betalinger til utlandet. På kvittering er beløpene spesifisert per betalingsformat. BBS og Telebank. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 3 av 21

4 Overføring til Telebank/Telepay Fanen Telebank dekker overføring Telebank og Telepay Når funksjonen startes, vil alle aktuelle bunker vises i en liste over bunker midt i bildet. For å bestille overføring av bunker, markerer du den eller de aktuelle radene i listen, og klikk. Telebank har funksjon for Multigenerering og Konsern Ved danning av bankfiler for «Konsern» dannes en fellesfil ved å slå sammen alle enkeltfilene. Filformat Bank Danning av Telebank-fil gir kvittering med totalbeløp, bunke settes til status overført. Filformat overføring av betalingstransaksjoner BBS (DLSDIRff.txt) Record 0 - Start-record for forsendelsen Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 00 FT A 2 00 RT A 2 10 Kundeenhet-ID N 8 Ledende nuller Forsendelsesnummer A 7 Eks. ÅÅ + JJJ + løpenummer. Må være unikt dersom flere forsendelser på en dag BBS-ID A 8 " " Filler A 49 Nuller Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 4 av 21

5 Record 1 - Start-record for oppdrag Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 FT A 2 00 RT A 2 20 Avtale-ID (tildeles av BBS) N 9 Ledende nuller Oppdragsnummer A 7 Unik nummerering av oppdrag pr. avtale-id. Eks. (ÅÅ + JJJ + løpenummer) Betalers bankkontonummer A 11 Filler A 45 Nuller Record 2 - Beløpspost 1 Først sjekkes det om forfallsdato/utbetalingsdato er mindre enn dagens dato. Dersom så er tilfelle, skal dagens dato være forfalls- /utbetalingsdato. Både første og siste forfall skal være opplyst. Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 30 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med ledende nuller. Utbetalingsdato A 6 ddmmåå (ledende null) Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 5 av 21

6 Referanse A 11 Betalingsmottakers bankkontonr. Beløp N 17 0 Beløp oppgis i øre. Ledende nuller KID A 25 Eventuelt KID uten spesialtegn. Høyrejusteres. Ledige pos. blankes. Dersom ikke KID skal feltet være blankt. Filler A 6 Nuller Record 3 - Beløpspost 2 Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 31 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Navn A 10 Forkortet navn, betaler. Egenreferanse A 25 Skal blankes dersom det ikke er i bruk. Kan brukes som identifikasjonsbegrep på Transaksjonen for betaler. Referanse A 25 Samme som over, men nå gjelder det betalingsmottaker. Blankes dersom ikke i bruk. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 6 av 21

7 Filler A 5 Nuller Record 4 - Adressepost 1 Utfylles kun v/transtype 03, 04 og11 Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 40 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Mottakers navn A 30 Må være utfylt for at melding skal kunne sendes mottaker. Postnummer A 4 Må være utfylt med gyldig verdi Filler A 3 Blankes v/innenlandske transer Poststedsnavn A 25 å utfylles Filler A 3 Nuller Record 5 - Adressepost 2 Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 7 av 21

8 RT A = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Adresse 1 A 30 Adresse 2 A 30 Landkode A 3 Filler A 2 Nuller Record 6 - Spesifikasjonsrecord E i beskrivelse. Dersom melding om kreditering skal påføres spesifikasjonen benyttes en eller flere spes.-records. (Maks. 42 records pr. Melding / utbetalingsanvisning) Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 Transaksjonstype A 2 Gyldige verdier: 01 = Lønnsoverførsel til konto 02 = Overførsel til konto u/melding 03 = - " - m/melding til bet. mott. 11 = - " - m/melding og KID til - " - 12 = - " - m/kid til bet. mott. 04 = Utbetalingsanvisning 39 = Visa 62 = Landbruksoppgjør 65 = Pensjon/trygd utenfor RTV-systemet 66 = Overføring RT A 2 49 Transaksjonsnummer A 7 Unik nummerering av transaksjoner pr. oppdrag fortløpende pr. beløpspost 1. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 8 av 21

9 Må være større enn null. Høyrejustert med foranstilte nuller. Linje A 3 Plassering av linje på spesifikasjonen. Må være i intervallet Kolonne A 1 Plassering av kolonne på spesifikasjonen. Kun 1 og 2 er tillatt. Meldingstekst A 40 Meldingstekst som fylles ut på spes. Filler A 21 Nuller Record 7 - Sluttrecord for oppdraget Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 04 OT A 2 00 RT A 2 88 Antall transer A 8 Antall transaksjoner i oppdraget. Beløpspost 1 + beløpspost 2 = 1 trans. Antall records A 8 Antall records i oppdraget inklusive start- og sluttrecord. Ledende nuller. Sum beløp N 17 0 Summen av alle beløp i D2BELOP. Beløp oppgis i øre. Ledende nuller. Første utbetalingsdato Siste utbetalingsdato A 6 Første utbetalingsdato i oppdraget A 6 Siste utbetalingsdato i oppdraget Filler A 27 Nuller Record 8 - Sluttrecord for forsendelsen Felt Type Len Des. Innhold FK A 2 NY TK A 2 00 OT A 2 00 RT A 2 89 Antall transer A 8 Antall transaksjoner i forsendelsen. Beløpspost 1 + beløpspost 2 = 1 trans. Antall records A 8 Antall records i forsendelsen inkl. Alle start- og sluttrecords Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 9 av 21

10 Telebank oppdrag og start- og sluttrecord forsendelse. Ledende nuller. Sum beløp N 17 0 Summen av alle beløp i D2BELOP. Beløp oppgis i øre. Ledende nuller. Første utbetalingsdato A 6 Første utbetalingsdato i oppdraget Filler A 33 Nuller Telebank (DLSTLBff.txt) Navn kan variere fra bank til bank. Applikasjonsheader, sendes med foran hver record Felt Pos Len Innhold AH-ID AH AH-versjon AH-returkode AH-rutineid TBII betaling innlad TBIU betaling utland AH-transdato MMDD AH-trans-sekvnr Sekvensnr. per dag. Starter på 1 AH-transkode reservert AH-brukerID reservert AH-antall a Betaling innland Startrecord BETFOR00 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR00 Foretaksnummer numerisk Divisjon alfa Sekv.kontr.felt numerisk Reservert alfa Prod.dato MMDD Passord alfa Rutine-versjon VERSJON002 Nytt passord alfa Operatør nr alfa Sigill krypteringsfelt Reservert alfa Egenreferanse alfa Reservert alfa Overførselsrecord BETFOR21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 10 av 21

11 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR21 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Betalingsdato ååmmdd Egen.ref.oppdrag alfa Reservert alfa Mottakers kto.nr numerisk Mottakers navn alfa Adresse alfa Adresse alfa Postnr num Poststed alfa Beløp til egen konto numerisk. 2 siste siffer = øre Tekstkode numerisk Transaksj.type E ved bet. Til egen kto. Slettekode alfa Totalbeløp fylles ut ved returdata Klientreferanse alfa Valuteringsdato fylles ut ved returdata Val.mottakers bank ååmmdd Sletterårsak 301 fylles ut ved returdata Reservert alfa Blankettnr numerisk Masseoverførselsrecord BETFOR22 (lønnsutbetaling) Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR22 Foretaksnummer numerisk Divisjon alfa Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Mottakers kontonr numerisk Mottakers navn Beløp numerisk. 2 siste siffer = øre Slettekode alfa Egenreferanse alfa Reservert alfa Egenreferanse alfa Løpenummer numerisk Sletteårsak Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 11 av 21

12 Reservert Fakturarecord BETFOR23 (benyttes betaling trekkeiere) Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR23 Foretaksnummer numerisk Divisjon alfa Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Melding til mottaker alfa Melding til mottaker alfa Melding til mottaker alfa KundeID-felt KID-felt Egenref.faktura alfa Fakturabeløp numerisk. 2 siste siffer = øre Kode alfa Fakturanr alfa Løpenummer numerisk Sletteårsak alfa Kundenr alfa Fakturadato ååååmmdd Sluttrecord BETFOR99 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR99 Foretaksnummer numerisk Reservert Sekv.kontr.felt numerisk Reservert Produksjonsdato mmdd Antall oppdrag numerisk Totalsum fil numerisk. 2 siste siffer = øre Antall records Reservert og SIGILL Betaling utland Startrecord BETFOR00 lik innland bortsett fra at AH-rutine-id=TBIU Overførelsesrecord BETFOR01 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 12 av 21

13 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR01 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Betalingsdato ÅÅMMDD Egenref. oppdrag Betalingsvalutasort valutakode betaling settes lik hovedvaluta i firma. Systemparameter: B0VALKOD Fakturavalutssort valutakode faktura settes lik hovedvaluta i firma Omkostninger i utland Omkostninger i Norge Varslingsanvisninger (alfa) utbet.måte 5=Pos 1-3 fra systemparameter- BPgebyrUtb5 utbet.måte 6, pos 1-3 angitt på landkode eller bank, eller benytt verdi fra systemparameter utbetmåte 5=Pos 4-6 fra systemparameter utbet.måte 6, pos 4-6 angitt på landkode eller bank, eller benytt verdi fra systemparameter Prioritet (alfa) settes lik J når systemparameter BPUtlandPrio=1 Avtalt kurs (alfa) Terminkontraktsnum mer (alfa) Terminkontraktskurs (numerisk) Sjekkode (alfa) Valutering mottak bank ÅÅMMDD (returfil) Reservert (alfa) - returfil Reell kurs Numerisk - returfil Effektueringsref (alfa) returfil Belastet beølp returfil Overført beløp returfil Klientref returfil Effektueringsref numerisk returfil Avtalt med returfil Slettekode returfil Clearingkode returfil Valuteringsdato ÅÅMMDD - returfil Provisjon returfil Kurs mot NOK returfil Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 13 av 21

14 Sletteårsak returfil Bestilt overført belp returfil Info vedr. prising returfil Reservert Informasjon fra posisjon 191 fylles ut av banken på returfiler. Bankforbindelsesrecord BETFOR02 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR02 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Swiftadresse alfa Banknavn fylles ut når adresseinfo skal skrives Bankadresse som over Bankadresse som over Bankadresse som over Swiftadr.remb.bank Fylles ikke ut Mottakers bank landkode alfa. Må oppgis dersom ikke swift Bankkode Oppgis når bankkode er oppgitt og adresseinformasjon ikke skrives Kontonr. Ved TBIO format benyttes ikke av PL Reservert Mottakerrecord BETFOR03 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR03 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr alfa Mottakers kontonr alfa Mottakers navn alfa Adresse alfa Adresse alfa Adresse alfa Mottakers landkode alfa iflg. ISO-norm Telex/Telefax kode Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 14 av 21

15 Telex-landkode Telex/Telefax nr Attention Reservert Fakturarecord Utland BETFOR04 Felt Pos Len. Innhold Appl-header se ovenfor Transaksjonskode BETFOR04 Foretaksnummer numerisk Kontonummer numerisk Sekv.kontr.felt numerisk Referansenr Ved bankkode 6 og bankadresse: referansenr fra feltnr i personal kuttes på 6 pos Mottaker ref faktura alfa Egenref. faktura Ved bankkode 6 og bankadresse: egenrefoppdrag- kuttes på 30 pos. Faktua beløp beløp Debet/Kredit kode 166 alfa Myndigh.rapp.kode alfa Myndigh.rapp.tekst alfa Til egen konto alfa Sletteårsak alfa Reservert Kid utland alfa Løpenummer numerisk Reservert alfa Sluttrecord BETFOR99 som innland Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 15 av 21

16 Regnskap Hensikten med denne rutinen er å overføre regnskapsdata fra Aditro Lønn til ulike regnskapssystem. Overføringen vil skje pr. firma og du kan selv avgjøre hvor ofte du ønsker å overføre data (ukentlig, hver 14. dag eller en gang i måneden). Se for øvrig eget kapitel Overføring til Regnskap Rutinen tar utgangspunkt i data produsert av kontosammendraget. Grunnlag for overføring til regnskap Når lønnskjøring er ferdig og utbetalingene er overført bank, kjøres lønnsrapporten Kontosammendrag. Rapporter Kontosammendrag Ved kjøring av rapporten velges periode og du krysser av i sjekkboksen for Overføring til regnskap. Skriv ut eller lagre resultatet fra forhåndsvisning. Dette lager en bunke for overføring til regnskap. Du kan nå starte funksjonen Overføring og velge fanen Regnskap På forhånd må systemet være satt opp mot ditt regnskapssystem Erstatningstabell ulik konto lønn/regnskap Dersom du har et annet kontonummer i regnskap enn det som benyttes i lønn, kan du benytte erstatningstabell for å endre kontonummer /kontoelement i overføringen. Ved overføring til regnskap må de faste verdiene (som kontonummer, dimensjoner, etc.) ha referanse RegnRef hvis de skal erstattes med verdier fra denne tabellen. Tabell-nummer må være 241 TransferPaymenTrans. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 16 av 21

17 Regnskapssystem Definisjon av regnskapssystem Aditro Lønn leveres med definisjoner av alle regnskapssystemer som du kan levere data til. Kundene kan likevel justere disse definisjonene hvis det skulle være behov for dette. Dette finnes i menypunkt Systemadministrasjon Def. Overføringer Regnskapssystem Kodenavn Dette er en henvisning som benyttes ved les av konverteringstabellen i..\personec\pl\xml\tpl_fields.xml. XML-skjema og XSLT-program benyttes for å lage eksportfil til aktuelt regnskapssystem. Hvis XML-skjema ikke inneholder noe filnavn, vil det ikke bli foretatt validering av dataen som overføres. Eksportfil Her kan det benyttes koder (se oversikt nedenfor). Hvis filnavnet har etternavnet (extension).xml, skal eksportfilen være av XML-format, ellers er eksportfilen en vanlig tekst-fil. Splitt eksportfil Eksporten kan splittes i 3 forskjellige filer, én for hovedbok, én for kundereskontro og én for leverandørreskontro. XML-tag Dette er en henvisning som benyttes på dette feltet i XMLskjemaet (her er det forskjell på store og små bokstaver). Normalverdi Du kan angi hvilken normalverdi feltet skal ha når du starter overføring til regnskap. Hvis du angir &1 som de 2 første tegnene, vil programmet hente normalverdien fra systemvariabelen som er angitt i de neste posisjonene. Teller Du kan angi at et felt skal oppføre seg som en teller. Det betyr at du får opprettet en systemvariabel som heter Teller nn, Regnskap hvor nn er nummeret på den frivariabel du valgte i Tilgjengelige felt. Denne telleren økes med 1 for hver overføring du kjører. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 17 av 21

18 Lukket betyr at feltet ikke kan endres når du bestiller overføring til regnskap. Tilgjengelige felt inneholder opptil 12 felt som kan defineres for bruk til hvert regnskapssystem (maks. 8 numeriske eller alfanumeriske, og maks. 4 datofelt). Valgte felt har i utgangspunktet samme navn som I Tilgjengelige felt, men etter at du har lagt inn Ledetekst, vil navnet endres til dette. Aktuelle regnskapssystem I kapitlet Regnskapssystemer finner du en oversikt over aktuelle regnskapssystemer. Valg av regnskapssystem I følgende skjermbilde defineres regnskapssystem. Menypunkt Systemadministrasjon Def. Overføringer Dersom det aktuelle regnskapssystem du skal kjøre ikke finnes definert hos deg må du utføre følgende: Avsjekk hvilket regnskapssystemnummer dette omfatter (beskrevet i kapitlet Regnskapssystemer) Dersom aktuelt regnskapssytem ikke er definert ta kontakt med support for hjelp. Ved opprettelse velg knappen Opprette ny Du angir aktuelt regnskapsnummer og taster Enter. Deretter fyller du ut de andre aktuelle feltene lik beskrivelsen for det aktuelle regnskapssystemet. Husk at det må legges inn riktig bokstav og katalognavn på de filer som det henvises til. Når dette er utført trykker du på knappen Sett som aktivt regnskapssystem for å markere dette regnskaps system som aktivt. Det valgte regnskapssystemet vil da bli foreslått når du skal overføre til regnskap. Til slutt lagrer du ved å trykke på lagre knappen Parallellpostering i hovedbok Hvis du i tillegg skal ha parallellposter i hovedbok for reskontropostene, må du på lønn- og trekkarten angi en Konteringskode for motkontering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 18 av 21

19 På denne konteringskoden må det ligge kontonummer for hovedboksposteringen. Koder som kan benyttes i eksportfilnavn Kode Inneværende år (2 Inneværende måned (2 Løpenummer på 2 siffer. Dvs. at programmet finner neste ledige filnavn på Firmanummer i Aditro Lønn $1 $2.. $9 $A $B $C &1<Systemparameter> + blank $1: Byttes ut med innholdet i 1. valgte felt. Numeriske felt blir fylt med nuller slik at de blir like lange som de er definert (dvs. hvis feltet er definert med lengde 4 og innholdet kun er 2, vil det fylles ut med 2 nuller foran i filnavnet). For alfanumeriske felt og datofelt blir aktuelt innhold benyttet (dvs. at evt. blanke foran og bak blir fjernet). $2-$9: Tilsvarende $1 $A=10. felt, $B=11. felt, $C=12. felt Byttes ut med innholdet i angitt systemparameter. OBS! Etter systemparameteren må det ligge et blankt tegn. Dette for å skille hva som er systemparameter og hva som er fast tekst. Eks. Angitt eksportfil X:\Personec\PL\Export\&1B0PFM01 Systemparameter B0PFM01 inneholder Salg Eksportfilen blir da lagt på området p:\personec\pl\export \Salg\ Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 19 av 21

20 Aditro Lønn Standard som regnskapssystem Generelle kommentarer Overføringsfilen er tekstformat Overføring Regnskap I følgende skjermbilde kjøres overføringen: Lønnsadministrasjon Overføringer (Bank/Regnskap) Regnskap Danning av regnskapsfil gir kvittering med totalbeløp for postert debet og postert kredit. I tillegg oppgis antall records og filnavn og plassering. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 20 av 21

21 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 21 av 21

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 04.2015 Ansatt Kvikkguide Nettbank bedrift 1 Innlogging Gå til bankens nettside. Klikk på fanen Bedrift, fyll inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk på knappen Logg inn. I fanen øverst velger du

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer