Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)"

Transkript

1 Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt med ledende blanke eller nuller. Verdien i alfanumeriske felt (tekst/string) skal være venstrestilt. S30-Oppgavegiver-rec En leveranse skal alltid begynne med en oppgavegiverrecord. Hvis det er flere oppgavegivere på en fil, skal hver oppgavegivers leveranse begynne med en oppgavegiverrecord. Felt nr. 2 Felt nr. 3 Felt nr. 4 Felt nr. 5 Felt nr. 6 Felt nr. 7 Felt nr. 8 Felt nr. 9 Felt nr. 10 Felt nr. 11 Felt nr. 12 Felt nr. 13 En kode som forteller at dette er en BSU-leveranse. Koden for en BSU-leveranse er 38. En kode som forteller at dette er en oppgavegiverrecord. Koden for en oppgavegiverrecord er 1. Organisasjonsnummer er en identifikasjon av spareinnretningen som eier de innsendte oppgavene. Nummeret er identisk med organisasjonsnummeret (ni siffer) i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Feltet høyrejusteres med ledende blanke eller nuller.. Dato da BSU-oppgavene ble produsert. Oppgis på formen Her oppgis oppgavegivers navn. Her oppgis oppgavegivers adresse. Her oppgis oppgavegivers postadresse (postnummer + poststed). Her oppgis oppgavgivers telefonnummer. Her oppgis navn på kontaktperson som kan besvare spørsmål angående IT-tekniske og eventuelle feil på maskinlesbart medium. Her oppgis telefonnummer til kontaktperson. S30-BSU-record Det skal alltid være en BSU-record for hver BSU-oppgave. Felt nr. 101 Kode som forteller at dette er en BSU-leveranse. Koden for en BSU-leveranse er 38. 1

2 Felt nr. 102 Felt nr. 103 Felt nr. 104 Felt nr. 105 Felt nr. 106 Felt nr. 107 Felt nr. 108 Felt nr. 109 Felt nr. 110 Felt nr. 111 Felt nr. 112 Felt nr. 113 Felt nr. 114 Kode som forteller at dette er en BSU-oppgave. Koden for en BSU-oppgave er 5. Organisasjonsnummeret skal alltid være det samme som i oppgavegiverrecorden. Feltet skal høyrejusteres med ledende blanke eller nuller. Her oppgis kontonummer som er spareinnretningens identifikasjon av BSU-kontrakten. Her oppgis fødselsnummer til den person som BSU-kontrakten tilhører. Fødselsnummer oppgis på formen DDMMÅÅNNNNN, der NNNNN står for personnummer. Rettekode skal benyttes ved endring av organisasjonsnummer. Koden skal ha følgende verdier: (Blank) - Ordinær BSU-oppgave, tilleggsoppgave og erstatningsoppgave. B Endring av organisasjonsnummer. Her oppgis årstallet for det inntektsår oppgaven gjelder. Oppgis på formen ÅÅÅÅ (fire siffer). Her oppgis startdato på når BSU-kontrakten ble inngått. Oppgis på formen Her oppgis innbetalt sparebeløp som er spart i inntektsåret. Renter av sparebeløpet skal ikke være inkludert. Uttak av årets sparebeløp skal trekkes fra beløpet. Her oppgis beløp som hittil er spart på BSU-kontrakten, inklusiv siste års sparebeløp. Renter av sparebeløpet skal ikke være inkludert. Skal ikke reduseres ved uttak. Her oppgis godskrevne renter av sparebeløpet for aktuelt inntektsår. Her oppgis akkumulerte renter, som er godskrevet BSU-kontrakten, inklusiv siste års renter for skattytere som i inntektsåret er fylt 33 år eller er yngre. Skal ikke reduseres ved uttak. Her oppgis saldo pr. 1. januar året etter aktuelt inntektsår. 2

3 Felt nr. 115 Felt nr. 116 Felt nr. 117 Felt nr. 118 Felt nr. 119 Felt nr. 120 Felt nr. 121 Felt nr. 122 Felt nr. 123 Felt nr. 124 Felt nr. 125 Felt nr. 126 Her oppgis dato da uttak til boligformål ble gjort. Oppgis på formen Her oppgis beløpet, som ble tatt ut til bolig (summen av årets uttak til bolig). Ikke inkludert uttak av årets sparebeløp. Her oppgis dato da kontoen ble hevet for å dekke krav fra kreditorene. Oppgis på formen Her oppgis dato da kontoen ble stilt som sikkerhet. Oppgis på formen Her oppgis dato da kontrakten ble overført til ektefelle pga. separasjon/ skilsmisse eller død. Oppgis på formen Her oppgis dato for da kontrakten ble mottatt av ektefelle pga. separasjon/ skilsmisse eller død. Oppgis på formen Her oppgis dato da kontrakten ble overført til en annen spareinnretning. Oppgis på formen ÅÅÅÅMMDD (år, måned, dag). Her oppgis dato da kontrakten ble mottatt fra en annen spareinnretning. Oppgis på forme ÅÅÅÅMMDD (år, måned, dag). Her oppgis dato da uttak ble gjort til andre formål enn nevnt ovenfor, dvs uttak som medfører brudd. Oppgis på formen Oppgis hvis kontrakten blir overført til ektefelle ved separasjon/ skilsmisse eller død. I oppgaven for avsender oppgis mottakers fødselsnummer. I oppgaven fra mottaker oppgis avsenders fødselsnummer. Oppgis hvis kontrakten overføres til en annen spareinnretning. I oppgaven for avsender oppgis mottakers organisasjonsnummer. I oppgaven for mottaker oppgis avsenders organisasjonsnummer. S30-Sum-rec Det skal alltid være en sumrecord for hver oppgavegiver. 3

4 Sumrecorden skal inneholde summen av alle detaljrecordene mellom oppgavegiverrecorden og sumrecorden. Felt nr. 201 Felt nr. 202 Felt nr. 203 Felt nr. 204 Felt nr. 205 Felt nr. 206 Felt nr. 207 Felt nr. 208 Felt nr. 209 Felt nr. 210 Felt nr. 211 En kode som forteller at dette er en BSU-leveranse. Koden for BSU-leveransen er 38. En kode som forteller at dette er en sumrecord. Koden for sumrecord er 8. Organisasjonsnummer er en identifikasjon av spareinnretningen som eier de innsendte oppgavene. Nummeret er identisk med organisasjonsnummeret (elleve siffer) i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Feltet skal høyrejusteres med ledende blanke eller nuller. Antall BSU-oppgaver, som innberettes i leveransen. Oppgavegiverrecorden og sumrecorden skal ikke være med i antallet. Sum av årets sparebeløp i leveransen. Sum av bundet akkumulert sparebeløp i leveransen. Sum av årets renter i leveransen. Sum av bundne akkumulerte renter i leveransen. Sum av saldo i leveransen. Sum av uttaksbeløp i bolig i leveransen. 4

5 Hvordan skal filen bygges opp? Alle oppgaver for en leverandør (spareinnretning/bank) skal leveres i en leveranse. En leveranse består av en oppgavegiver-record, n sett av person- og detalj-records og en sum-record i nevnte rekkefølge. Eksempel på fil med to leverandører (spareinnretninger/bank) på samme fil (det er ingen grense oppad på hvor mange spareinnretninger/bank som kan leveres på samme fil) (Oppgavegiver-rec) (Person-rec) (BSU-rec) (Person-rec) (BSU-rec) osv. (Sett av person- og detalj-rec, for alle spareinnretning/bank) (Sum-record) (Oppgavegiver-rec neste leverandør(spareinnretning/bank)) (Person-rec) (BSU-rec) (Person-rec) (BSU-rec) osv. (Sett av person- og detalj-rec, for alle spareinnretning/bank) (Sum-record). 5

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi

Detaljer

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS

VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS VEDLEGG TIL RECORDBESKRIVELSE FOR BEHOLDNINGSOPPGAVER FRA VPS FELTBESKRIVELSE I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Alle beløp skal være høyrestilt med

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 6. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2013 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker)

Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker) Ytterligere forklaringer (klikkbare lenker) Kilde for kontaktinfo Punktene A og B i papirskjema Spørsmål 1, 2, 3 og 4: Hva regnes med som offentlig støtte? Spørsmål 2: Hvor har SSB opplysningen om støttebeløp

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret Veiledning Veiledning til blankett for registrering i Merverdiavgiftsregisteret Altinn levér omsetnings oppgaven på Internett Alle

Detaljer