Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014"

Transkript

1 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Vi viser til ligningsloven 5-12, jf. 5-4, 5-9 bokstav c og f og forskrift 17. september 2013 nr.1092, om oppgaveplikt og opplysningsplikt for forvaltningsselskaper. Det er oppgavegivers plikt å sørge for at likningsoppgaver blir innlevert til Skattedirektoratet innen 10. februar Skattedirektoratet er avhengig av at likningsoppgaver blir innberettet innen angitte frist, da dette er opplysninger som senere blir benyttet på selvangivelsen som den enkelte skattyter får tilsendt i april. Postadresse Kontoradresse Sentralbord Postboks 9200 Grønland Jon Lilletuns vei Oslo Grimstad Org. nr:

2 2/7 Informasjon for aksje- og kombinasjonsfond Dette dokumentet gjelder kun aksje- og kombinasjonsfond. Vedlagt forsendelsen ligger et dokument som beskriver kontrollene i FONSA. Filinnlevering per post - testforsendelser Vi har endret adresse for innlevering per post til følgende: Pakken merkes med: Ingelin Fivelstad Isfeldt Tjenester - Produksjon likning og sendes til: Skatteetatens IT- og Servicepartner Jon Lilletuns vei Grimstad Levering av produksjonsdata på sikker linje Det legges opp til at all innlevering av produksjonsdata for 2014 skal foregå på en sikker linje til Skatteetaten. Endring av innsender Nytt av året er at det i årets rettledning kapittel 4.3 er tatt med en forklaring på hvordan man skal rapportere dersom man endrer innsender. Det inneholder informasjon om hvordan man rapporterer når konverteringen skjer ved årsskifte, og midt i året. Både hva avgivende innsender og ny innsender skal rapportere.

3 3/7 Posthenvisninger for verdipapirfond Utenlandske fond blir preutfylt i selvangivelsen på lik linje med norske fond. Post Skattepliktig utbytte på andeler i norske og utenlandske aksjefond vises detaljert på hver sin linje i denne posten. Post Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond vises deltajert på hver sin linje i denne posten Post Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond vises detaljert på hver sin linje i denne posten NB! Fond skal føre tap i post og gevinst i post uavhengig av hva nettosummen/totalen blir. Post Formue av andeler i norske og utenlandske aksjefond Rapportering av foreningskonti Foreningskonti har generelt sett vært noe problematisk fordi disse andelseiere i mange tilfeller har egne årsoppgaver i samme fond som foreningen. Dette gjør at filene blir avvist grunnet duplikat av andelseier. I år ber vi om at alle oppgaver på foreningskonti holdes utenfor den ordinære rapporteringen. Disse kan leveres etter den ordinære produksjonsperioden i egne filer (samme format). Et eksempel er en velforening som rapporteres på en andelseier hvor denne kun er disponent for foreningen. Altså er det ikke andelseieren som eier andelene. Dette gjelder ikke selskap.

4 4/7 Generell informasjon E-postadressen nedenfor skal benyttes til å informere oss hver gang det sendes inn filer pr. post, bud eller linje. Dette for at vi skal ha en oversikt over det som kommer inn til oss. Filer som ikke leveres på inje skal leveres på CD eller DVD til vår adresse i Grimstad. Kontaktinformasjon Alle faglige spørsmål sendes Kontaktinformasjon IT-relaterte spørsmål og spørsmål om filinnlevering: Ingelin Fivelstad Isfeldt E-post: Tlf: Adresser for innlevering av test- og produksjonsfiler Postsending: Pakken merkes med: Ingelin Fivelstad Isfeldt / Trond Vinterstø Tjenester - Produksjon likning og sendes til: Skatteetatens IT- og Servicepartner Jon Lilletuns vei Grimstad Bud til Grimstad: Pakken merkes med: Ingelin Fivelstad Isfeldt / Trond Vinterstø Mob: / og sendes til: Skatteetatens IT- og Servicepartner Jon Lilletuns vei Grimstad

5 5/7 Alle forsendelser skal være tydelig merket på selve cd/dvdplaten, for eksempel slik: FONSA Historikk 2013 Test VPS Oppsummeringer og feillister Oppsummeringer og feillister vil bli sendt til datainnsenderen, eks. VPS, som innrapporterer på vegne av fondsforvalter eller til fondsforvalteren selv, eks. DNB, slik dette fremkommer i filheaderen. Erstatningsoppgaver Erstatningsoppgaver skal sendes inn på andelseier/fondsnivå, og skal merkes som ny leveranse med egen kode 1. Dette vil medføre at beholdnings- og realisasjonsoppgaven på andelseier/fond blir oppdatert med nye opplysninger. Erstatningsoppgaver og nye oppgaver kan leveres i samme fil. Det er ikke mulig å sende inn erstatningsoppgaver på ervervs- eller realisasjonsnivå alene, men må være komplett med beholdning, erverv og realisasjoner. Tilbud om test Skattedirektoratet anbefaler oppgavegivere å sende inn testoppgaver slik at flest mulig feil og problemer blir avdekket og korrigert før den ordinære innleveringen. Testoppgaver kan sendes inn frem til 15. desember i inntektsåret, men vi oppfordrer til å sende inn så tidlig som mulig. Det vil bli sendt oppsummeringer og feillister for mottatte testoppgaver på lik linje med ordinær innlevering. Det skal ikke sendes følgeskriv med testoppgaver. Recordbeskrivelse og rettledning for utfylling av likningsoppgaver Generell informasjon, rettledning og recordbeskrivelser er også gjort tilgjengelig på Skatteetatens internettside: Oppdatering av fondsregisteret (oppgavegiverregisteret) NB! Det er navnet på fondet som er registrert i Skattedirektoratets fondsregister som blir skrevet på selvangivelsen og ikke fondets navn som står i datafilen fra fondsforvalteren/datainnsenderen.

6 6/7 Vedlagt dette brevet per e-post er en Excel-fil, Oppdateringsskjema. Eventuelle endringer, informasjon angående fusjoner av fond, nyetablerte fond og opphørte fond legges inn i regneark Endringer og bes meldt til Skattedirektoratet innen 31. desember Excel-filen sendes til: med kopi til og Følgeskriv for aksje- og kombinasjonsfond Vedlagt følger en Excel-fil Følgeskriv_iå2014 for beholdning og realisasjoner. Det bes om at følgeskrivet fylles ut og vedlegges den enkelte forsendelse i papirversjon, samt at det sendes per e-post til: med kopi til og Årsoppgaver Forvaltingsselskapene må sende investorene årsoppgaver som viser samlet oversikt over beholdning og realisasjon, innen 10. februar Alle opplysninger som innrapporteres til likningsmyndighetene, må også være tilgjengelig for skattyterne/andelseierne. Dette innebærer ikke at det må sendes en papiroppgave med alle opplysninger, men at andelseieren skal gis tilgang til komplett informasjon, eksempelvis gjennom nettløsninger. Det kan være hensiktsmessig å opplyse at formuesverdien på årsoppgaven er 100 prosent av omsetningsverdi/markedsverdi for aksje- og kombinasjonsfond. Årsoppgaven bør inneholde henvisninger til de aktuelle postene i selvangivelsen. Posthenvisninger for verdipapirfond Post Skattepliktig utbytte på andeler i norske og utenlandske aksjefond Post Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond Post Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andeler i norske og utenlandske verdipapirfond NB! Fond skal føre tap i post og gevinst i post uavhengig av hva nettosummen/totalen blir.

7 7/7 Post Formue av andeler i norske og utenlandske aksjefond Innleveringsfrist 10. februar: Innleveringsfrist for beholdnings- og realisasjonsoppgaver i aksje- og kombinasjonssjonsfond. Innleveringsfrist for siste innsending av erstatnings- og endringsoppgaver er så raskt som mulig. Innlevering etter 1. okt blir normalt ikke behandlet. Hilsen Skattedirektoratet Vedlegg sendt per e-post: Excel-fil Oppdateringsskjema Excel-fil Følgeskriv Rettledning for innberetning av likningsoppgaver over aksje- og kombinasjonsjonsfond Recordbeskrivelse Kontrollbeskrivelse

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2014 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver

Likningsoppgaver. Aksje- og kombinasjonsfond. Skattedirektoratet. Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Skattedirektoratet Likningsoppgaver Aksje- og kombinasjonsfond Rettledning for innberetning av likningsoppgaver Gjelder fra og med inntektsåret 2013 Og inntil ny rettledning foreligger INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet

Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Skattefrie utbetalinger fra offentlig myndighet Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016. Versjon

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 6. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10

Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Dato: 31.01.2014 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS),

Detaljer