Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format"

Transkript

1 Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 1-31

2 Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE MINIMUMSKRAV TIL INNSENDING AV RECORDS JUSTERING, BLANKING AV FELTER OG TEGNSETT FAKTURAMAL, LOGO OG LINKER RECORDER STARTRECORD FORSENDELSE (REC.TYPE 10) Startrecord oppdrag efaktura (rec.type 20) Beløpspost 1 (rec.type 30) Beløpspost 2 (rec.type 31) Adressepost 1 (navn/postnr/sted) (rec.type 40) Adressepost 2 (postboks/gate/vei) (rec.type 41) Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) (rec.type 22) Adressepost 4 ( fakturautsteder) (rec.type 23) efaktura-referanser 1 (rec.type 34) efaktura-referanser 2 (rec.type 35) efaktura-referanser 3 (rec.type 36) Spesifikasjonsrecord (rec.type 49) Sluttrecord oppdrag efaktura (rec.type 88) SLUTTRECORD FORSENDELSE (REC.TYPE 89) UTREGNING AV KONTROLLSIFFER I MODULUS 10 OG MODULUS MODULUS EKSEMPELFILER EKSEMPEL PÅ FIL MED 2 KOLONNER EKSEMPEL PÅ FIL MED 3 KOLONNER EKSEMPEL PÅ MAL EKSEMPEL PÅ MAL ENDRINGSLOGG FOR DENNE BRUKERHÅNDBOKEN ENDRINGER FRA VERSJON 1.9 TIL : ENDRINGER FRA VERSJON 1.8 TIL : ENDRINGER FRA VERSJON : ENDRINGER FRA VERSJON 1.6: Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 2-31

3 1 Overordnet systembeskrivelse Forsendelser inn til Nets kan bestå av et eller flere oppdrag. Første record i en forsendelse er start-record for forsendelsen, og siste record er sluttrecord for forsendelsen. I mellom disse recordene kommer de enkelte oppdrag med tilhørende transaksjoner. Beskrivelse av de enkelte transaksjonstypene er beskrevet i denne dokumentasjonen. Figuren nedenfor viser hvordan forsendelsene kan være bygget opp. Recorder Form at Tjenes te Fors type/ oppdr. type/ trans type Recordty pe Startrecord forsendelse 1) Startrecord oppdrag efaktura 2) 20 Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 3-31

4 Beløpspost 1 30 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) 31 Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautst) Faktura Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Adressepost 2 (mottaker) efaktura-referanser 1 efaktura-referanser Oppdr efaktura-referanser 3 Spesifikasjonsrecord Beløpspost 1 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Faktura Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautst) Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Adressepost 2 (mottaker) efaktura-eferanser 1 efaktura-referanser 2 efaktura-referanser 3 Spesifikasjonsrecord Sluttrecord oppdrag efaktura 88 Sluttrecord forsendelse ) Forsendelse. En forsendelse kan bestå av et eller flere oppdrag, som dekker en eller flere tjenester. 2) Oppdrag. Et oppdrag kan kun inneholde transaksjoner for én oppdragstype som gjelder én avtale. NB! Rekkefølgen av transaksjonene i et oppdrag må være i samsvar med figuren over. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 4-31

5 1.1 Minimumskrav til innsending av records En efaktura må alltid inneholde minimum følgende records: Startrecord forsendelse Startrecord oppdrag efaktura Record 30, Beløpspost 1 Record 34, efaktura-referanser 1 Record 35, efaktura-referanser 2 Record 36, efaktura-referanser 3 Record 40, Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Record 41, Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Record 49, Spesifikasjonsrecord(er) Sluttrecord oppdrag efaktura Sluttrecord forsendelse 1.2 Justering, blanking av felter og tegnsett Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder følgende regler for alle felt : Alfanumeriske felt: - Data blir venstrejustert - Ledige posisjoner blankes Numeriske felt: - Data blir høyrejustert - Ledige posisjoner fylles ut med null(er) Tegnsett må følge ISO standard. 1.3 Fakturamal, logo og linker Fakturamal som ønskes benyttet angis i record efaktura-referanser 2. Eksempel på utfylt fakturamal finnes i pkt. 6 Eksempel på fakturamal. Øverst på alle fakturamaler er avsatt plass til logo. Fakturautsteder velger selv design, farge og innhold på logoen. Størrelse og navnestandard må følge Nets retningslinjer, se (henvisning til dokument hvor dette skal omtales). Logo skal sendes Nets som . Det samme gjelder reklamelogo, jfr. felt 9 Reklame i efaktura-referanser 2. Reklamen er begrenset til å profilere egne produkter. Alle fakturamaler inneholder inntil 5 linker (se venstre del av fakturamalene), f. eks: 1 ikon Fakturautsteder. Hvis betaler trykker her, skal betaler settes over til fakturautsteders hjemmeside. 1 ikon . Hvis betaler trykker her, skal betaler få frem fakturautsteders -adresse og et skjermbilde betaler kan skrive melding i og sende. Nettadressen til linkene skal sendes Nets som . Hvis fakturautsteder har tatt i bruk ikonet (linken) som betaler trykker på, men ikke er tilgjengelig, skal det komme frem en tekst om at fakturautsteder ikke er tilgjengelig. Dersom fakturautsteder ikke har tatt i bruk ikonet (linken) som betaler trykker på, skal det komme frem en tekst om at funksjonen ikke er i bruk av fakturautsteder. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 5-31

6 2 Recorder 2.1 Startrecord forsendelse (rec.type 10) Første record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. Recorden må kun forekomme én gang pr. forsendelse. FELT FELT- FORMAT TJENEST FORS. RECOR DATA- FORS. DATA- DATO TEST/ FILLER NAVN KODE E KODE TYPE D TYPE AVSENDER NR. MOTTAKER SENDT PROD POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - Alltid = 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid = 00 (null-null) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 10 (en-null) FELT 5 DATAAVSENDER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET-ID. Dataavsender kan bruke det nummer som Nets har tildelt han tidligere for bruk av annen tjeneste eller fylle ut feltet med nuller. I Påmeldingsfilen og Kvitteringsfilen vil datamottaker motta nuller i feltet fra Nets. FELT 6 FORSENDELSESNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner. - Dataavsenders unike nummerering av forsendelser skal være unikt innen en 14 dagers periode. (MMDD (måned, dag ) + løpenr.) FELT 7 DATAMOTTAKER - Numerisk, 8 posisjoner - Nets'ID alltid = FELT 8 DATO FAKTURAFIL ER SENDT - Numerisk, 8 posisjoner - DDMMÅÅÅÅ FELT 9 TEST/PRODUKSJON - Numerisk, 1 posisjon - 0 = Test, 1 = Produksjon FELT 10 FILLER - Numerisk, 40 posisjoner - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 6-31

7 2.1.1 Startrecord oppdrag efaktura (rec.type 20) Første record for ethvert nytt oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i Nets. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. FELT FELT- FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD FILLER OPPDR. OPPDR. AVS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR. KONTO ORGNR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - ALLTID = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE - Alltid = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 20 (to-null) FELT 5 -FILLER - Numerisk, 9 posisjoner - Fylles ut med nuller. FELT 6 - OPPDRAGSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Unik nummerering av oppdrag, 12 måneder + en dag fram i tid. - (MMDD (måned, dag) + løpenummer.) FELT 7 - OPPDRAGSKONTO - Numerisk, 11 posisjoner - Fakturautsteders bankkonto. FELT 8 FAKTURAUTSTEDERS REFERANSENUMMER I Nets - Alfanumerisk, 14 posisjoner Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer)-x, For eksempel NOR FELT 9 - FILLER - Numerisk, 31 posisjoner - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 7-31

8 2.1.2 Beløpspost 1 (rec.type 30) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS- FORFALLS FILLER BELØP KID FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DATO POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 30 (tre-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Unik nummerering av transaksjonen pr. oppdrag i stigende sekvens. NB: Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen. Dvs. beløpspost 1 og 2, adressepost 1 og 2, efakturareferanser og spesifikasjonsrecordene. Transaksjonsnummeret må være større enn null. FELT 6 FORFALLSDATO - Numerisk, 6 posisjoner - Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) - Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid FELT 7 FILLER - Alfanumerisk, 11 posisjoner - Fylles ut med blanke FELT 8 BELØP - Numerisk, 17 posisjoner - Beløpet oppgis i øre. Eks vil presenteres som ,00kr for forbruker FELT 9 - KUNDEIDENTIFIKASJON (KID) - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Feltet må fylles ut hvis fakturautsteder benytter OCR Giro eller egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss. - KID høyrejusteres, uten spesialtegn, og evt. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. FELT 10 - FILLER - Numerisk, 6 posisjoner - Fylles ut med nuller. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 8-31

9 Beløpspost 2 (rec.type 31) DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK. LEGGER MAN TIL DENNE RECORDEN, VIL Nets KUNNE TREKKE ET KOMPLETT AVTALEGIRO- OPPDRAG UT FRA EFAKTURAEN, SLIK AT MAN SLIPPER Å SENDE INN AVTALEGIRO- OPPDRAGET SOM EN EGEN FORSENDELSE. For at AvtaleGiro innkrevingsoppdrag skal være gyldig, må beløpspost 2 være utfylt. FELT FELT- FORMAT TJENEST TRANS RECORD TRAN FORKOR FILLE FREMME FILLE NAVN KODE E KODE TYPE TYPE S-NR T NAVN R D REF R POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 31 (tre-en) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1. FELT 6 FORKORTET NAVN - Alfanumerisk, 10 posisjoner - Fylles ut med forkortet navn for betaler - Feltet bør fylles ut for å lette identifikasjon av evt. avviste betalingskrav. FELT 7 FILLER - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Feltet benyttes ikke og fylles ut med blanke FELT 8 FREMMEDREFERANSE - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Feltet kan benyttes som et opplysningsfelt om betalingskravet overfor betaler. - Fremmedreferansen overføres til betalers kontoutskrift og AvtaleGiro info. - Dersom fremmedreferansen ikke benyttes skal feltet blankes. - Fremmedreferansen overstyrer fast tekst på betalers faste betalingsoppdrag. FELT 9 - FILLER - Numerisk, 5 posisjoner - Fylles ut med nuller. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 9-31

10 2.1.5 Adressepost 1 (navn/postnr/sted) (rec.type 40) Adressepost 1 og Adressepost 2 må fylles ut. FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS MEL NAVN POST POST POST FILLE NAVN T E S D NR DIN NR FILLE STED R KODE KODE TYPE TYPE G POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid =40 (fire-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: 1 = Fakturautsteder 2 = Forbruker 3 = Annen betaler FELT 7 - NAVN - Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 - POSTNUMMER - Numerisk, 4 posisjoner R FELT 9 - POSTFILLER - Alfanumerisk, 3 posisjoner - Feltet blankes NB! Ved utenlandsk adresse benyttes felt 8 og felt 9 til internasjonalt postnummer. Bokstaver kan ikke benyttes. FELT 10 - POSTSTED - Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 11 - FILLER - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

11 2.1.6 Adressepost 2 (postboks/gate/vei) (rec.type 41) Adressepost 1 og Adressepost 2 må fylles ut. FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS- MELDING ADRESSE ADRESSE T E S. D NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR 1 2 POS FELT 9 10 FELT LAND FILLER NAVN KODE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 41 (fire-en) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: 1 = Fakturautsteder 2 = Forbruker 3 = Annen betaler FELT 7 - ADRESSE 1 - Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 - ADRESSE 2 - Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 9 - LANDKODE - Alfanumerisk, 3 posisjoner Feltet kan fylles ut med internasjonal landkode - Nets validerer ikke feltet FELT 10 - FILLER - Numerisk, 1 posisjon - Fylles ut med null Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

12 2.1.7 Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) (rec.type 22) Denne record er valgfri å benytte. Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i Nets (GIF). FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS- MELDING TELEFON TELEFAKS FILLER T E S. D NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 22 (to-to) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: Alltid = 1 (fakturautsteder) FELT 7 - TELEFON - Alfanumerisk, 20 posisjoner - Må formateres FELT 8 - TELEFAKS - Alfanumerisk, 20 posisjoner - Må formateres FELT 9 - FILLER - Numerisk, 24 posisjoner - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

13 2.1.8 Adressepost 4 ( fakturautsteder) (rec.type 23) DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK. -ADRESSEN SKAL SENDES Nets PÅ . Denne record er valgfri å benytte. Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i Nets (GIF). FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS- MELDING T E S. D NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanummerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 23 (to-tre) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: Alltid = 1 (fakturautsteder) FELT Alfanumerisk, 64 posisjoner - Hvis feltet benyttes, må -adressen formateres av utsteder - Feltet kan også utfylles med blanke eller ikke være utfylt. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

14 2.1.9 efaktura-referanser 1 (rec.type 34) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TJENEST TRANS RECORD TRAN FORFALLS BELØP/ FAKTURATYP NAVN KODE E TYPE TYPE S-NR DATO/DUE AMOUNT E KODE DATE DUE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 34 (tre-fire) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FORFALLSDATO/DUE DATE - Alfanumerisk, 10 posisjoner - Fylles ut med DD.MM.ÅÅÅÅ (dag, måned, år) - Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid. FELT 7 BELØP/AMOUNT DUE - Alfanumerisk, 20 posisjoner - Punktum er tusenskille, komma er desimalskille og det benyttes 2 desimaler for øre. - Eksempel ,57 FELT 8 FAKTURATYPE - Alfanumerisk, 35 posisjoner - Frifelt (eks. Faktura/Invoice) - Må fylles ut. Er formkrav til fakturalayout. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

15 efaktura-referanser 2 (rec.type 35) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TJENEST TRANS RECORD TRAN EFAKT SUM MAL RE- BILLER NAVN KODE E TYPE TYPE S-NR REF TYPE KLAME NAME KODE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 35 (tre fem) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 EFAKTURAREFERANSE (CONSUMER ACCOUNT NUMBER) Tildeles av fakturautsteder. Kan f. eks være kundenummer som fakturamottager har oss fakturautsteder - Alfanumerisk, 31 posisjoner FELT 7 SUMMARY TYPE - Vanlig faktura eller AvtaleGiro Vanlig faktura = 0 AvtaleGiro = 1 - Nummerisk, 1 posisjon FELT 8 MAL - Angivelse av mal 01 = Mal 1 (se eksempel bak i dokumentet) 02 = Mal 2 (se eksempel bak i dokumentet) FELT 9 REKLAME - Alfanumerisk, 1 posisjon 0 = Ingen reklame 1 = Reklame FELT 10 BILLERNAME (FAKTURAUTSTEDERS NAVN) - Alfanumerisk, 30 posisjoner Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

16 efaktura-referanser 3 (rec.type 36) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TRANS RECORD TRAN FAKTURA FAKTURA FILLE NAVN KODE TYPE TYPE S-NR NR DATO R TJENEST E KODE BILLER ACCOUN TNUMBE R FAKTURAU TSTEDERS ORGNR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 36 (tre-seks) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FAKTURANUMMER - Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 7 FAKTURADATO - Dato faktura er utstedt - ALFANUMERISK, 10 POSISJONER - DD.MM.ÅÅÅÅ FELT 8 BILLERACCOUNTNUMBER (FAKTURAUTSTEDERS KONTONUMMER) - Numerisk 11 posisjoner FELT 9 FAKTURAUTSTEDERS ORGANISASJONSNUMMER - Alfanumerisk 18 posisjoner - Må formatteres, må fylles ut da det er et formkrav til faktura - Eksempel: NO MVA FELT 10 FILLER - Numerisk, 1 posisjon. - Fylles ut med null. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

17 Spesifikasjonsrecord (rec.type 49) Spesifikasjon av tekster på faktura. Både ledetekster, data valgfrie felter, overskrifter, 3 tekstblokker og fakturaspesifikasjon. FELT FELT- NAVN FORMA T TJENEST E TRAN S RECOR D TRAN S-NR SPESIFIK A-SJON PLAS S PLAS S TEKS T FILLE R KODE KODE TYPE TYPE LINJE KOL POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 49 FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner. Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - SPESIFIKASJON - Numerisk, 1 posisjon. 1 = Faste felter (må alltid spesifiseres) Dette er ledeteksten til de påkrevde feltene i fakturahodet og må således alltid spesifiseres. Hvis ledeteksten ikke spesifiseres, vil tekstene vist i Fakturamal 1 komme som standard. Kolonne 2 og 3 må være blanke. 2 = Variable felter Denne recorden er valgfri å benytte. Fakturautsteder kan fylle ut inntil 5 felter med innledende tekst og innhold på høyre side av fakturaen. Dette kan for eksempel være fakturanummer, faktura utstedt, betalingsdato, kundenummer etc. Se Fakturamal 1 hvor feltene kommer på fakturaen og eksempel på innhold som feltene kan ha. Dersom ingen felter fylles ut, kommer ingen tekst på fakturaen. Kolonne 3 må være blank. 3 = Fritekst før Fakturadetaljer All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML-siden. 4 = Overskrifter Dette er overskriftene for: - Fakturakunde (40 tegn) - Faktura betales av (40 tegn) - Linjen over fakturalinjene ( 40 tegn + 40 tegn + 16 tegn). Alle disse tekstene kommer med fet skrift og samme skrift (font) som fakturalinjene. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

18 5 = Fakturalinjer Fakturautsteder kan spesifisere innholdet i fakturaen i spesifikasjonsrecorden. Hver spesifikasjonslinje deles i tre: - Kolonne 1 har 40 tegn - Kolonne 2 har 40 tegn - Kolonne 3 har 16 tegn Spesifikasjonene må formateres og flyttes inn i disse kolonnene. Dersom blank linje ønskes, må det sendes linjer med spaces i hver kolonne. Alle tre kolonner må fylles ut hver gang. Dersom kolonne 3 ikke benyttes, fordi fakturautsteder har valgt å bruke Mal 1, skal kolonne 3 fylles ut med blanke (spaces). 6 = Fritekst etter Fakturaspesifikasjon All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr. med, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML-siden. FELT 7 PLASSERING / LINJE - Numerisk, 3 posisjoner. - Angir på hvilken linje spesifikasjonen skal skrives ut Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut. Gyldige linjenummer: Linje 001 ledetekst foran Beløp til forfall f.eks. Beløp til forfall Linje 002 ledetekst foran Betalingsfrist. f.eks. Betalingsfrist Linje 0 ledetekst foran Fakturadato f.eks. Fakturadato Linje 004 ledetekst foran Fakturanummer f.eks. Fakturanummer Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje er valgfrie felter, se eksempel i Fakturamal 1 Kolonne 1 inneholder ledetekst, kolonne 2 inneholder variabelt felt. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Fritekst før informasjon om Fakturakunde og Faktura betales av. Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje 001 overskrift over Fakturakunde. f.eks. Fakturakunde Linje 002 overskrift over Fakturabetaler. f.eks. Faktura betales av Linje 0 overskrift over Fakturaspesifikasjon f.eks. Fakturaspesifikasjon, eller Dato Varetekst Valuta Kode Totalt Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Må fylles ut Gyldige linjenummer: Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

19 FELT 8 - PLASSERING / KOLONNE Numerisk, 1 posisjon. Angir i hvilken kolonne spesifikasjonen skal skrives ut. NB! For hver record med recordtype 49, må det alltid sendes 3 kolonner pr linje, selv om de er blanke (spaces). Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men sendes) NB : Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 (Kolonne 3 er alltid blank, men sendes) NB: Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (20 tegn) 2 = Kolonne 2 (20 tegn) 3 = Kolonne 3 (16 tegn) NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Gyldige linjer og kolonner: Linje 001: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 0: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB: Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Bruk av overskrifter i 80 tegns mal (som i Mal 1) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 0 og kolonne 1 og kolonne 2 med tegn. (Kolonne 3 er blank, men må sendes) Bruk av overskrifter i 96 tegns mal (som i Mal 2) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 0 og kolonne 1, kolonne 2 og kolonne 3 med tegn Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

20 Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Ved utfylling av linje skal både kolonne 1, 2 og 3 angis selv om en av disse blir blanke. FELT 9 - TEKST - Alfanumerisk, 40 posisjoner. - Linjen formateres av fakturautsteder Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet (detaljer) i Faste felter hentes fra recorden efaktura-referanser 1 (forfallsdato og beløp) og fra recorden efaktura-referanser 3 (fakturadato og fakturanummer) Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet spesifiseres i kolonne 2, hvor man har inntil 40 tegn til disposisjon Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn og 1 tekstblokk a 16 tegn pr. linje. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Linje 001 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 0 bruker kolonne 1, 2 og 3 som viser overskrifter for Fakturadetaljer, evt kun kolonne 1 til en valgfri ledetekst. Kolonne 1 og 2 skal hver være på 40 tegn, mens kolonne 3 skal være på 16 tegn. NB! Linje (0) vil bli i samme font som Fakturadetaljer Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Hver av fakturalinjene settes sammen av 2 tekstblokker á 40 tegn og 1 tekstblokk av 16 tegn. Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn pr. linje og 1 tekstblokk a 16 tegn. FELT 10 - FILLER - Numerisk 20 posisjoner. Feltet fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

21 Sluttrecord oppdrag efaktura (rec.type 88) Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. FELT FELT- FORMAT OPPDR RECORD ANTALL FILLE NAVN KODE. TYPE TYPE FAKT R TJENEST E KODE ANTALL RECORD S SUM BELØ P POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 OPPDRAGSTYPE - Alltid = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 88 (åtte-åtte) FØRSTE FORFALL S DATO SISTE FORFALL S DATO AVS ORGN R FELT 5 - ANTALL FAKTURAER - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall fakturaer i oppdraget. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, efaktura-referanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en faktura). FELT 6 - ANTALL RECORDS - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag FELT 7 - SUM BELØP - Numerisk, 17 posisjoner Feltet skal inneholde sum beløp av alle efaktura og AvtaleGiro-betalingskrav (Felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget - Feltet oppgis i øre. FELT 8 - FØRSTE FORFALLSDATO - Numerisk, 6 posisjoner - Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i oppdraget. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 9 - SISTE FORFALLSDATO - Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde den forfallsdato i oppdraget som ligger lengst fram i tid. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 10 AVSENDERS REFERANSENUMMER I Nets Alfanummerisk, 14 posisjoner Utsteder som sender/får noen til å sende fakturafil. Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer)-x, For eksempel NOR Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

22 FELT 11 - FILLER - Numerisk, 13 posisjoner - Fylles ut med nuller 2.2 Sluttrecord forsendelse (rec.type 89) Siste record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. Recorden må kun forekommer en gang pr. forsendelse. FELT FELT- NAVN FORMAT KODE TJENEST E FORS. TYPE RECORD TYPE ANTALL TRANSAK- ANTALL RECORD SUM BELØP FØRSTE DATO FILLE R KODE SJONER S POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - Alltid 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid 00 (null-null) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 89 (åtte-ni) FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall transaksjoner i forsendelsen. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, efaktura-referanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en transaksjon). FELT 6 - ANTALL RECORDS - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen. FELT 7 - SUM BELØP - Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecords i forsendelsen, eventuelt sum beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 - FØRSTE DATO - Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i forsendelsen. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) FELT 9 - FILLER - Numerisk, 33 posisjoner - Feltet fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3

BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 BSK implementeringsguide e2b-formatet v.3.3 Bankenes felles implementeringsguide basert på versjon 3.3 av e2b Fakturaformat Versjon: 1.02 23. april 2012 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli

Detaljer