Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format"

Transkript

1 Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 1-31

2 Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE MINIMUMSKRAV TIL INNSENDING AV RECORDS JUSTERING, BLANKING AV FELTER OG TEGNSETT FAKTURAMAL, LOGO OG LINKER RECORDER STARTRECORD FORSENDELSE (REC.TYPE 10) Startrecord oppdrag efaktura (rec.type 20) Beløpspost 1 (rec.type 30) Beløpspost 2 (rec.type 31) Adressepost 1 (navn/postnr/sted) (rec.type 40) Adressepost 2 (postboks/gate/vei) (rec.type 41) Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) (rec.type 22) Adressepost 4 ( fakturautsteder) (rec.type 23) efaktura-referanser 1 (rec.type 34) efaktura-referanser 2 (rec.type 35) efaktura-referanser 3 (rec.type 36) Spesifikasjonsrecord (rec.type 49) Sluttrecord oppdrag efaktura (rec.type 88) SLUTTRECORD FORSENDELSE (REC.TYPE 89) UTREGNING AV KONTROLLSIFFER I MODULUS 10 OG MODULUS MODULUS EKSEMPELFILER EKSEMPEL PÅ FIL MED 2 KOLONNER EKSEMPEL PÅ FIL MED 3 KOLONNER EKSEMPEL PÅ MAL EKSEMPEL PÅ MAL ENDRINGSLOGG FOR DENNE BRUKERHÅNDBOKEN ENDRINGER FRA VERSJON 1.9 TIL : ENDRINGER FRA VERSJON 1.8 TIL : ENDRINGER FRA VERSJON : ENDRINGER FRA VERSJON 1.6: Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 2-31

3 1 Overordnet systembeskrivelse Forsendelser inn til Nets kan bestå av et eller flere oppdrag. Første record i en forsendelse er start-record for forsendelsen, og siste record er sluttrecord for forsendelsen. I mellom disse recordene kommer de enkelte oppdrag med tilhørende transaksjoner. Beskrivelse av de enkelte transaksjonstypene er beskrevet i denne dokumentasjonen. Figuren nedenfor viser hvordan forsendelsene kan være bygget opp. Recorder Form at Tjenes te Fors type/ oppdr. type/ trans type Recordty pe Startrecord forsendelse 1) Startrecord oppdrag efaktura 2) 20 Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 3-31

4 Beløpspost 1 30 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) 31 Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautst) Faktura Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Adressepost 2 (mottaker) efaktura-referanser 1 efaktura-referanser Oppdr efaktura-referanser 3 Spesifikasjonsrecord Beløpspost 1 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Faktura Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautst) Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Adressepost 2 (mottaker) efaktura-eferanser 1 efaktura-referanser 2 efaktura-referanser 3 Spesifikasjonsrecord Sluttrecord oppdrag efaktura 88 Sluttrecord forsendelse ) Forsendelse. En forsendelse kan bestå av et eller flere oppdrag, som dekker en eller flere tjenester. 2) Oppdrag. Et oppdrag kan kun inneholde transaksjoner for én oppdragstype som gjelder én avtale. NB! Rekkefølgen av transaksjonene i et oppdrag må være i samsvar med figuren over. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 4-31

5 1.1 Minimumskrav til innsending av records En efaktura må alltid inneholde minimum følgende records: Startrecord forsendelse Startrecord oppdrag efaktura Record 30, Beløpspost 1 Record 34, efaktura-referanser 1 Record 35, efaktura-referanser 2 Record 36, efaktura-referanser 3 Record 40, Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Record 41, Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Record 49, Spesifikasjonsrecord(er) Sluttrecord oppdrag efaktura Sluttrecord forsendelse 1.2 Justering, blanking av felter og tegnsett Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder følgende regler for alle felt : Alfanumeriske felt: - Data blir venstrejustert - Ledige posisjoner blankes Numeriske felt: - Data blir høyrejustert - Ledige posisjoner fylles ut med null(er) Tegnsett må følge ISO standard. 1.3 Fakturamal, logo og linker Fakturamal som ønskes benyttet angis i record efaktura-referanser 2. Eksempel på utfylt fakturamal finnes i pkt. 6 Eksempel på fakturamal. Øverst på alle fakturamaler er avsatt plass til logo. Fakturautsteder velger selv design, farge og innhold på logoen. Størrelse og navnestandard må følge Nets retningslinjer, se (henvisning til dokument hvor dette skal omtales). Logo skal sendes Nets som . Det samme gjelder reklamelogo, jfr. felt 9 Reklame i efaktura-referanser 2. Reklamen er begrenset til å profilere egne produkter. Alle fakturamaler inneholder inntil 5 linker (se venstre del av fakturamalene), f. eks: 1 ikon Fakturautsteder. Hvis betaler trykker her, skal betaler settes over til fakturautsteders hjemmeside. 1 ikon . Hvis betaler trykker her, skal betaler få frem fakturautsteders -adresse og et skjermbilde betaler kan skrive melding i og sende. Nettadressen til linkene skal sendes Nets som . Hvis fakturautsteder har tatt i bruk ikonet (linken) som betaler trykker på, men ikke er tilgjengelig, skal det komme frem en tekst om at fakturautsteder ikke er tilgjengelig. Dersom fakturautsteder ikke har tatt i bruk ikonet (linken) som betaler trykker på, skal det komme frem en tekst om at funksjonen ikke er i bruk av fakturautsteder. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 5-31

6 2 Recorder 2.1 Startrecord forsendelse (rec.type 10) Første record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. Recorden må kun forekomme én gang pr. forsendelse. FELT FELT- FORMAT TJENEST FORS. RECOR DATA- FORS. DATA- DATO TEST/ FILLER NAVN KODE E KODE TYPE D TYPE AVSENDER NR. MOTTAKER SENDT PROD POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - Alltid = 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid = 00 (null-null) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 10 (en-null) FELT 5 DATAAVSENDER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET-ID. Dataavsender kan bruke det nummer som Nets har tildelt han tidligere for bruk av annen tjeneste eller fylle ut feltet med nuller. I Påmeldingsfilen og Kvitteringsfilen vil datamottaker motta nuller i feltet fra Nets. FELT 6 FORSENDELSESNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner. - Dataavsenders unike nummerering av forsendelser skal være unikt innen en 14 dagers periode. (MMDD (måned, dag ) + løpenr.) FELT 7 DATAMOTTAKER - Numerisk, 8 posisjoner - Nets'ID alltid = FELT 8 DATO FAKTURAFIL ER SENDT - Numerisk, 8 posisjoner - DDMMÅÅÅÅ FELT 9 TEST/PRODUKSJON - Numerisk, 1 posisjon - 0 = Test, 1 = Produksjon FELT 10 FILLER - Numerisk, 40 posisjoner - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 6-31

7 2.1.1 Startrecord oppdrag efaktura (rec.type 20) Første record for ethvert nytt oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist ved innlesing i Nets. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. FELT FELT- FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD FILLER OPPDR. OPPDR. AVS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR. KONTO ORGNR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - ALLTID = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE - Alltid = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 20 (to-null) FELT 5 -FILLER - Numerisk, 9 posisjoner - Fylles ut med nuller. FELT 6 - OPPDRAGSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Unik nummerering av oppdrag, 12 måneder + en dag fram i tid. - (MMDD (måned, dag) + løpenummer.) FELT 7 - OPPDRAGSKONTO - Numerisk, 11 posisjoner - Fakturautsteders bankkonto. FELT 8 FAKTURAUTSTEDERS REFERANSENUMMER I Nets - Alfanumerisk, 14 posisjoner Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer)-x, For eksempel NOR FELT 9 - FILLER - Numerisk, 31 posisjoner - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 7-31

8 2.1.2 Beløpspost 1 (rec.type 30) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS- FORFALLS FILLER BELØP KID FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DATO POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 30 (tre-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Unik nummerering av transaksjonen pr. oppdrag i stigende sekvens. NB: Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen. Dvs. beløpspost 1 og 2, adressepost 1 og 2, efakturareferanser og spesifikasjonsrecordene. Transaksjonsnummeret må være større enn null. FELT 6 FORFALLSDATO - Numerisk, 6 posisjoner - Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) - Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid FELT 7 FILLER - Alfanumerisk, 11 posisjoner - Fylles ut med blanke FELT 8 BELØP - Numerisk, 17 posisjoner - Beløpet oppgis i øre. Eks vil presenteres som ,00kr for forbruker FELT 9 - KUNDEIDENTIFIKASJON (KID) - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Feltet må fylles ut hvis fakturautsteder benytter OCR Giro eller egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss. - KID høyrejusteres, uten spesialtegn, og evt. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. FELT 10 - FILLER - Numerisk, 6 posisjoner - Fylles ut med nuller. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 8-31

9 Beløpspost 2 (rec.type 31) DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK. LEGGER MAN TIL DENNE RECORDEN, VIL Nets KUNNE TREKKE ET KOMPLETT AVTALEGIRO- OPPDRAG UT FRA EFAKTURAEN, SLIK AT MAN SLIPPER Å SENDE INN AVTALEGIRO- OPPDRAGET SOM EN EGEN FORSENDELSE. For at AvtaleGiro innkrevingsoppdrag skal være gyldig, må beløpspost 2 være utfylt. FELT FELT- FORMAT TJENEST TRANS RECORD TRAN FORKOR FILLE FREMME FILLE NAVN KODE E KODE TYPE TYPE S-NR T NAVN R D REF R POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 31 (tre-en) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1. FELT 6 FORKORTET NAVN - Alfanumerisk, 10 posisjoner - Fylles ut med forkortet navn for betaler - Feltet bør fylles ut for å lette identifikasjon av evt. avviste betalingskrav. FELT 7 FILLER - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Feltet benyttes ikke og fylles ut med blanke FELT 8 FREMMEDREFERANSE - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Feltet kan benyttes som et opplysningsfelt om betalingskravet overfor betaler. - Fremmedreferansen overføres til betalers kontoutskrift og AvtaleGiro info. - Dersom fremmedreferansen ikke benyttes skal feltet blankes. - Fremmedreferansen overstyrer fast tekst på betalers faste betalingsoppdrag. FELT 9 - FILLER - Numerisk, 5 posisjoner - Fylles ut med nuller. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 9-31

10 2.1.5 Adressepost 1 (navn/postnr/sted) (rec.type 40) Adressepost 1 og Adressepost 2 må fylles ut. FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS MEL NAVN POST POST POST FILLE NAVN T E S D NR DIN NR FILLE STED R KODE KODE TYPE TYPE G POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid =40 (fire-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: 1 = Fakturautsteder 2 = Forbruker 3 = Annen betaler FELT 7 - NAVN - Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 - POSTNUMMER - Numerisk, 4 posisjoner R FELT 9 - POSTFILLER - Alfanumerisk, 3 posisjoner - Feltet blankes NB! Ved utenlandsk adresse benyttes felt 8 og felt 9 til internasjonalt postnummer. Bokstaver kan ikke benyttes. FELT 10 - POSTSTED - Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 11 - FILLER - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

11 2.1.6 Adressepost 2 (postboks/gate/vei) (rec.type 41) Adressepost 1 og Adressepost 2 må fylles ut. FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS- MELDING ADRESSE ADRESSE T E S. D NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR 1 2 POS FELT 9 10 FELT LAND FILLER NAVN KODE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 41 (fire-en) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: 1 = Fakturautsteder 2 = Forbruker 3 = Annen betaler FELT 7 - ADRESSE 1 - Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 - ADRESSE 2 - Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 9 - LANDKODE - Alfanumerisk, 3 posisjoner Feltet kan fylles ut med internasjonal landkode - Nets validerer ikke feltet FELT 10 - FILLER - Numerisk, 1 posisjon - Fylles ut med null Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

12 2.1.7 Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) (rec.type 22) Denne record er valgfri å benytte. Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i Nets (GIF). FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS- MELDING TELEFON TELEFAKS FILLER T E S. D NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 22 (to-to) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: Alltid = 1 (fakturautsteder) FELT 7 - TELEFON - Alfanumerisk, 20 posisjoner - Må formateres FELT 8 - TELEFAKS - Alfanumerisk, 20 posisjoner - Må formateres FELT 9 - FILLER - Numerisk, 24 posisjoner - Fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

13 2.1.8 Adressepost 4 ( fakturautsteder) (rec.type 23) DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK. -ADRESSEN SKAL SENDES Nets PÅ . Denne record er valgfri å benytte. Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i Nets (GIF). FELT FELT FORMA TJENEST TRAN RECOR TRANS- MELDING T E S. D NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanummerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE efaktura alltid tjenestekode = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 23 (to-tre) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - MELDING - Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: Alltid = 1 (fakturautsteder) FELT Alfanumerisk, 64 posisjoner - Hvis feltet benyttes, må -adressen formateres av utsteder - Feltet kan også utfylles med blanke eller ikke være utfylt. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

14 2.1.9 efaktura-referanser 1 (rec.type 34) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TJENEST TRANS RECORD TRAN FORFALLS BELØP/ FAKTURATYP NAVN KODE E TYPE TYPE S-NR DATO/DUE AMOUNT E KODE DATE DUE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 34 (tre-fire) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FORFALLSDATO/DUE DATE - Alfanumerisk, 10 posisjoner - Fylles ut med DD.MM.ÅÅÅÅ (dag, måned, år) - Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid. FELT 7 BELØP/AMOUNT DUE - Alfanumerisk, 20 posisjoner - Punktum er tusenskille, komma er desimalskille og det benyttes 2 desimaler for øre. - Eksempel ,57 FELT 8 FAKTURATYPE - Alfanumerisk, 35 posisjoner - Frifelt (eks. Faktura/Invoice) - Må fylles ut. Er formkrav til fakturalayout. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

15 efaktura-referanser 2 (rec.type 35) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TJENEST TRANS RECORD TRAN EFAKT SUM MAL RE- BILLER NAVN KODE E TYPE TYPE S-NR REF TYPE KLAME NAME KODE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 35 (tre fem) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 EFAKTURAREFERANSE (CONSUMER ACCOUNT NUMBER) Tildeles av fakturautsteder. Kan f. eks være kundenummer som fakturamottager har oss fakturautsteder - Alfanumerisk, 31 posisjoner FELT 7 SUMMARY TYPE - Vanlig faktura eller AvtaleGiro Vanlig faktura = 0 AvtaleGiro = 1 - Nummerisk, 1 posisjon FELT 8 MAL - Angivelse av mal 01 = Mal 1 (se eksempel bak i dokumentet) 02 = Mal 2 (se eksempel bak i dokumentet) FELT 9 REKLAME - Alfanumerisk, 1 posisjon 0 = Ingen reklame 1 = Reklame FELT 10 BILLERNAME (FAKTURAUTSTEDERS NAVN) - Alfanumerisk, 30 posisjoner Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

16 efaktura-referanser 3 (rec.type 36) Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT- FORMAT TRANS RECORD TRAN FAKTURA FAKTURA FILLE NAVN KODE TYPE TYPE S-NR NR DATO R TJENEST E KODE BILLER ACCOUN TNUMBE R FAKTURAU TSTEDERS ORGNR POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 36 (tre-seks) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FAKTURANUMMER - Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 7 FAKTURADATO - Dato faktura er utstedt - ALFANUMERISK, 10 POSISJONER - DD.MM.ÅÅÅÅ FELT 8 BILLERACCOUNTNUMBER (FAKTURAUTSTEDERS KONTONUMMER) - Numerisk 11 posisjoner FELT 9 FAKTURAUTSTEDERS ORGANISASJONSNUMMER - Alfanumerisk 18 posisjoner - Må formatteres, må fylles ut da det er et formkrav til faktura - Eksempel: NO MVA FELT 10 FILLER - Numerisk, 1 posisjon. - Fylles ut med null. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

17 Spesifikasjonsrecord (rec.type 49) Spesifikasjon av tekster på faktura. Både ledetekster, data valgfrie felter, overskrifter, 3 tekstblokker og fakturaspesifikasjon. FELT FELT- NAVN FORMA T TJENEST E TRAN S RECOR D TRAN S-NR SPESIFIK A-SJON PLAS S PLAS S TEKS T FILLE R KODE KODE TYPE TYPE LINJE KOL POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - efaktura = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 49 FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner. Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 - SPESIFIKASJON - Numerisk, 1 posisjon. 1 = Faste felter (må alltid spesifiseres) Dette er ledeteksten til de påkrevde feltene i fakturahodet og må således alltid spesifiseres. Hvis ledeteksten ikke spesifiseres, vil tekstene vist i Fakturamal 1 komme som standard. Kolonne 2 og 3 må være blanke. 2 = Variable felter Denne recorden er valgfri å benytte. Fakturautsteder kan fylle ut inntil 5 felter med innledende tekst og innhold på høyre side av fakturaen. Dette kan for eksempel være fakturanummer, faktura utstedt, betalingsdato, kundenummer etc. Se Fakturamal 1 hvor feltene kommer på fakturaen og eksempel på innhold som feltene kan ha. Dersom ingen felter fylles ut, kommer ingen tekst på fakturaen. Kolonne 3 må være blank. 3 = Fritekst før Fakturadetaljer All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML-siden. 4 = Overskrifter Dette er overskriftene for: - Fakturakunde (40 tegn) - Faktura betales av (40 tegn) - Linjen over fakturalinjene ( 40 tegn + 40 tegn + 16 tegn). Alle disse tekstene kommer med fet skrift og samme skrift (font) som fakturalinjene. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

18 5 = Fakturalinjer Fakturautsteder kan spesifisere innholdet i fakturaen i spesifikasjonsrecorden. Hver spesifikasjonslinje deles i tre: - Kolonne 1 har 40 tegn - Kolonne 2 har 40 tegn - Kolonne 3 har 16 tegn Spesifikasjonene må formateres og flyttes inn i disse kolonnene. Dersom blank linje ønskes, må det sendes linjer med spaces i hver kolonne. Alle tre kolonner må fylles ut hver gang. Dersom kolonne 3 ikke benyttes, fordi fakturautsteder har valgt å bruke Mal 1, skal kolonne 3 fylles ut med blanke (spaces). 6 = Fritekst etter Fakturaspesifikasjon All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr. med, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML-siden. FELT 7 PLASSERING / LINJE - Numerisk, 3 posisjoner. - Angir på hvilken linje spesifikasjonen skal skrives ut Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut. Gyldige linjenummer: Linje 001 ledetekst foran Beløp til forfall f.eks. Beløp til forfall Linje 002 ledetekst foran Betalingsfrist. f.eks. Betalingsfrist Linje 0 ledetekst foran Fakturadato f.eks. Fakturadato Linje 004 ledetekst foran Fakturanummer f.eks. Fakturanummer Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje er valgfrie felter, se eksempel i Fakturamal 1 Kolonne 1 inneholder ledetekst, kolonne 2 inneholder variabelt felt. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Fritekst før informasjon om Fakturakunde og Faktura betales av. Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje 001 overskrift over Fakturakunde. f.eks. Fakturakunde Linje 002 overskrift over Fakturabetaler. f.eks. Faktura betales av Linje 0 overskrift over Fakturaspesifikasjon f.eks. Fakturaspesifikasjon, eller Dato Varetekst Valuta Kode Totalt Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Må fylles ut Gyldige linjenummer: Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

19 FELT 8 - PLASSERING / KOLONNE Numerisk, 1 posisjon. Angir i hvilken kolonne spesifikasjonen skal skrives ut. NB! For hver record med recordtype 49, må det alltid sendes 3 kolonner pr linje, selv om de er blanke (spaces). Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men sendes) NB : Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 (Kolonne 3 er alltid blank, men sendes) NB: Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (20 tegn) 2 = Kolonne 2 (20 tegn) 3 = Kolonne 3 (16 tegn) NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Gyldige linjer og kolonner: Linje 001: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 0: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB: Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Bruk av overskrifter i 80 tegns mal (som i Mal 1) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 0 og kolonne 1 og kolonne 2 med tegn. (Kolonne 3 er blank, men må sendes) Bruk av overskrifter i 96 tegns mal (som i Mal 2) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 0 og kolonne 1, kolonne 2 og kolonne 3 med tegn Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

20 Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Ved utfylling av linje skal både kolonne 1, 2 og 3 angis selv om en av disse blir blanke. FELT 9 - TEKST - Alfanumerisk, 40 posisjoner. - Linjen formateres av fakturautsteder Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet (detaljer) i Faste felter hentes fra recorden efaktura-referanser 1 (forfallsdato og beløp) og fra recorden efaktura-referanser 3 (fakturadato og fakturanummer) Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet spesifiseres i kolonne 2, hvor man har inntil 40 tegn til disposisjon Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn og 1 tekstblokk a 16 tegn pr. linje. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Linje 001 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 0 bruker kolonne 1, 2 og 3 som viser overskrifter for Fakturadetaljer, evt kun kolonne 1 til en valgfri ledetekst. Kolonne 1 og 2 skal hver være på 40 tegn, mens kolonne 3 skal være på 16 tegn. NB! Linje (0) vil bli i samme font som Fakturadetaljer Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Hver av fakturalinjene settes sammen av 2 tekstblokker á 40 tegn og 1 tekstblokk av 16 tegn. Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn pr. linje og 1 tekstblokk a 16 tegn. FELT 10 - FILLER - Numerisk 20 posisjoner. Feltet fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

21 Sluttrecord oppdrag efaktura (rec.type 88) Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. FELT FELT- FORMAT OPPDR RECORD ANTALL FILLE NAVN KODE. TYPE TYPE FAKT R TJENEST E KODE ANTALL RECORD S SUM BELØ P POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = (fire-to) FELT 3 OPPDRAGSTYPE - Alltid = (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 88 (åtte-åtte) FØRSTE FORFALL S DATO SISTE FORFALL S DATO AVS ORGN R FELT 5 - ANTALL FAKTURAER - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall fakturaer i oppdraget. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, efaktura-referanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en faktura). FELT 6 - ANTALL RECORDS - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag FELT 7 - SUM BELØP - Numerisk, 17 posisjoner Feltet skal inneholde sum beløp av alle efaktura og AvtaleGiro-betalingskrav (Felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget - Feltet oppgis i øre. FELT 8 - FØRSTE FORFALLSDATO - Numerisk, 6 posisjoner - Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i oppdraget. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 9 - SISTE FORFALLSDATO - Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde den forfallsdato i oppdraget som ligger lengst fram i tid. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 10 AVSENDERS REFERANSENUMMER I Nets Alfanummerisk, 14 posisjoner Utsteder som sender/får noen til å sende fakturafil. Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer)-x, For eksempel NOR Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

22 FELT 11 - FILLER - Numerisk, 13 posisjoner - Fylles ut med nuller 2.2 Sluttrecord forsendelse (rec.type 89) Siste record i enhver forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. Recorden må kun forekommer en gang pr. forsendelse. FELT FELT- NAVN FORMAT KODE TJENEST E FORS. TYPE RECORD TYPE ANTALL TRANSAK- ANTALL RECORD SUM BELØP FØRSTE DATO FILLE R KODE SJONER S POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = FELT 2 - TJENESTEKODE - Alltid 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid 00 (null-null) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 89 (åtte-ni) FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall transaksjoner i forsendelsen. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, efaktura-referanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en transaksjon). FELT 6 - ANTALL RECORDS - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen. FELT 7 - SUM BELØP - Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecords i forsendelsen, eventuelt sum beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 - FØRSTE DATO - Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i forsendelsen. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) FELT 9 - FILLER - Numerisk, 33 posisjoner - Feltet fylles ut med nuller Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

STRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...

STRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 1 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 START FORSENDELSE... 5 2.2 INNSENDELSE AV BETALINGSKRAV... 6 2.2.1 Startrecord oppdrag betalingskrav... 6 2.2.2 Beløpspost

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO I N N H O L D 1. SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO...2 2. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 3. FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...2 3.1 STARTRECORD FORSENDELSE...3

Detaljer

Systemspesifikasjon Autogiro

Systemspesifikasjon Autogiro Systemspesifikasjon Autogiro Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5 2.3 Transaksjonsrecord...

Detaljer

MULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE...

MULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE... 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 2 MULIGE KOMBINASJONER... 4 3 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 4 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer p. 1-7 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET...

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 6 2016 s. 1-16 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL ELLER

Detaljer

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0

Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Spesifikasjon Postens ebrev format

Spesifikasjon Postens ebrev format . Spesifikasjon Postens ebrev format Document number: 6010-631-CSN-013 Filename: Spesifikasjon ebrev format Revision number: 1 2 Creation/revision date: 25.05.2010 03.09.10 Written/revised by: JAD JAD

Detaljer

AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1

AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1 AVTALEGIRO INNHOLD 1. DETTE ER AVTALEGIRO...2 1.1 AvtaleGiro... 2 1.2 Fordeler med AvtaleGiro for betaler og betalingsmottaker... 2 1.3 Definisjon av viktige ord og uttrykk... 3 BETALINGSKRAV...3 1.4 Avtaleforhold...

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK OCR giro

BRUKERHÅNDBOK OCR giro BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 2 1.1 OCR GIRO... 2 1.2 FORDELER... 2 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK... 3 1.4 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 4 1.5 AVTALE OM BRUK AV OCR

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004

TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 94 14 60 Postboks 526, Sentrum Fax.: 22 94 14 70 0105 OSLO www.bsk.no 1. OM FORMATET...3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER...3

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Veiledning for betaling av elektroniske søknader

Veiledning for betaling av elektroniske søknader Veiledning for betaling av elektroniske søknader Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere. Betaling

Detaljer

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.4 mai 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER

Detaljer

Webfaktura. slik bruker du det. For sluttbrukere

Webfaktura. slik bruker du det. For sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det For sluttbrukere Oktober 2017 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura 4 Generelt 4 Pålogging 4 Første gangs pålogging 5 Mitt firma 5 Min bruker 7 Vedlikehold av data 7 Opprette

Detaljer

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert )

Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert ) Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert 23.08.2012) Dette dokumentet beskriver hvordan Duett sin standard for import og bokføring av eksterne fakturadata

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Grensesnitt - Inkasso

Grensesnitt - Inkasso . Grensesnitt - Inkasso Document number: 2007-635-11370_021 Filename: Grensesnitt - Inkasso Revision number: 1 2 3 4 5 Creation/revision date: 26.09.2007 25.05.2009 19.06.2009 12.03.2010 12.04.2010 Written/revised

Detaljer

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2

EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd.

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. ---I Sandved bydelsutvalg 15.12.08 sak 26/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD - BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene

Detaljer

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.

Posttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des. EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C

Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C versjon 2.0 s. 1-17 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Rollebeskrivelser... 3 1.3 Noen ord og uttrykk....4 2 DETTE ER NETS

Detaljer

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online

Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online v.6.0 s. 1-7 Innhold 1 SKJERMBILDER... 3 2 SØKEKRITERIER... 6 3 ENDRINGSLOGG FOR DENNE HÅNDBOKEN... 7 Brukerhåndbok

Detaljer

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013

Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring

Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Vedlegg til recordbeskrivelse for livsforsikring Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal være høyrestilt

Detaljer

Section III-A G98.1 Delivering system:

Section III-A G98.1 Delivering system: Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya Hilde Johansen Borgan 7900 Rørvik Vikna Kommune Landbrukskontoret 7901 Rørvik Borgan 31.08.2013 Jeg Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya henviser til SMIL-tilskudd

Detaljer

Anmodnin m tbetalin av markedsforin stilsku d fra Vikna kommunale utvikli fond

Anmodnin m tbetalin av markedsforin stilsku d fra Vikna kommunale utvikli fond taureringsve US dq6) Vikna kommune Rådmannen v/trine Kvalø Pb. 133, sentrum 7901 Rørvik Anmodnin m tbetalin av markedsforin stilsku d fra Vikna kommunale utvikli fond Takker for tilsagn, og viser til tilsagnsbrev

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat versjon 2.9 s. 1 33 1 FUNKSJONALITET... 3 1.1 OVERORDNET BESKRIVELSE...

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Releaseinfo i Winorg 3.0 JUNI-2016

Releaseinfo i Winorg 3.0 JUNI-2016 Innhold Agenda... 2 Videresend sak legger til kontaktopplysninger for aktøren det gjelder... 2 Aktør... 2 Svensk web-søk... 2 CRM... 2 Søk i CRM-overblikk... 2 efaktura referansefelt i skjermbildet Bedrift...

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer