Høringssvar fra privatpersoner del 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar fra privatpersoner del 8"

Transkript

1 Høringssvar fra privatpersoner del 8 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Carl Stiegler Enig Det er ingen grunn til at ikke privatpersoner skal kunne registere et domene på link linje med hva folk kan under andre toppdomener. Stokland Enig Seriøsitet er ikke garantert med bedrifter/organisasjoner. Ingen grunn til å skille i så måte i alle fall. Sverre Stornes Enig Enklere struktur. Arnulf Svendsås Enig Det finnes lag, foreninger og enkeltpersoner som av ulike årsaker ikke ønsker å registrere seg i enhetsregisteret, eller enkeltpersoner som får sin aktivitet karakterisert som hobbyvirksomhet og blir nektet registrering i enhetsregisteret, og derfor ikke får registrert i.no domenet. Andreas Sylta Enig Ja det synest eg at me burde, det er kun.no domener det er krav om org.nummer. Og jeg ser poenget med at man slipper å bekymre seg for at firmanavnet er brukt av private, men dette kan man jo lett ordne med foreksempel at firma kan få forkjøpsrett på domener som passer deres profil, og evt rett til å kjøpe ut domener for en fastsatt sum. Priv.no blir for dumt, da kan man likegodt bruke et.com domene. Håkon T Sønderland Enig Jeg mener at det bør være en selvfølge at privatpersoner skal kunne bruke sitt eget navn som domenenavn. Jeg ser ingen etisk eller legal grunn til at bedrifter skal være forfordelt i forhold til privatpersoner her. Dan Sørensen Enig Det er vel egentlig argumentene mot å gi privatpersoner muligheten til å registerere no-domener som trenger begrunnelse. Alle som evt. skaffer seg et no-domene (bedrift eller privatperson) må uansett følge Norids regelverk. Tore T Ikke enig Jeg er IMOT forslaget om at privatpersoner skal kunne registrere domenenavn direkte under.no a. Bestrider at det er problematisk å huske et domenenavn med ytterligere ett ledd. F.eks. har man i UK alltid hatt et ekstra ledd, uten de store problemer. Eksempel er "www.google.co.uk".å bruke for å skille fra og "www.bring.no", forenkler også konflikter mellom privatpersoner og foretak. b. Å åpne for private.no-registreringer, vil utvilsomt åpne for domenehaier i vesentlig større grad enn i dag. c. Behovet synes å være dramatisk lite og man undres hvorfor dette overhodet er et tema. d. "privat.no" inneholder dessuten en viss beskyttelse mot domenehaier, idet man vel ikke bør kunne få registrere "hansen.privat.no" så fremt man ikke heter Hansen? I dag er Side 1 av6

2 "hansen.no" m.m.fl. eid av "navn.no". Robert Tahiri Enig ja, det burde være lov. Alex Thomassen Enig Jeg vil gjerne ha muligheten til å registrere.no domene som privatperson, mest fordi at man bør kunne vise til et domenenavn hvis man har en blogg eller portfolio av noe slag uten å tenke over de ekstra 5 tegnene i domenet (".priv"). Domenet blir da ryddigere, og åpner muligheten for flere som vil registrere et domene for eget bruk. Martin Tolfsen Ikke enig Helt enig med norpol Per Tollak Tollaksen Enig Jeg mener at alle privatpersoner bør kunne få registrere et antall.no-domener. Det bør kunne dokumenteres en slags tilknytning eller rett/hevd til domenenavnet og antallet bør begrenses oppad. Jeg mener at enkeltpersoner bør ha akkurat den samme retten til slik registrering som firma har i dag. Så lenge avgifter er betalt bør ikke privatpersoner diskrimineres. For å forhindre at private domener skal bli salgsvare og spekulasjonsobjekter (til hinder for andre - domenehaier), bør privatpersonen dokumentere en historisk, geografisk eller navne/familiemessig tilhørighet til domenenavnet. (Firmanavn kan jo allerede registreres). Videre bør antallet begrenses oppad til eksempelvis to eller tre domenenavn. Kravet til tilhørighet bør gjelde for alle domenenavnene. Bjørn P. Torgersen Enig Det er en fordel at man lett ser fra hvilket land en adresse hører hjemme. Jeg ser ingen vektige arrgumenter for ikke å ha også private som en del av dette. Kristian Helgesen Torkveen Enig Det bør være mulig for en privatperson å registrere et domene som tydelig viser at de er norske uten å få noe unødvendig langt som ".priv.no", der lengden alene faktisk kan gjøre at folk ikke gidder, sammen med at.com,.net,.org osv er lettere tilgjengelig fra flere selskaper. Per-Olav Tryti Enig Ja, jeg synes at private også skal ha anledning til å benytte et reint ".no" domene. Jeg har selv lurt på om jeg skal stifte forening eller lignende, for å få dette. Jeg har heller aldri forstått begrunnelsen til hvorfor ikke privatpersoner skal ha like stor rett på dette, som f.eks. bedrifter. Og hvem er det som har myndighet, og med hvilken begrunnelse det har gjort dette. Peter F Tschudi Enig Ja, men kun et begrenset antall, for å unngå hamstring /blokkering av domenenavn med verdi for andre. Dette skjer i stor stil for bedrifter, i særdeleshet enkeltmannsforetak, utelukkende med handelsformål til grunn Side 2 av6

3 Jon Tungland Ikke enig Jeg mener dette vil senke ryktet til.no domenet generelt. Privatpersoner som ønsker et.no domene høyt nok kan i dag uten problemer opprette et ENK og få registrert domenet på dette - uten noen større kostnader. Morten Uglum Enig Forskjellsbehandling hører andre regimer til. Det er ingen grunn til at.no skal forbeholdes registrerte bedrifter, men jeg synes det er en mening i at.no er for alle norske statsborgere og registrerte norske firmaer. Norske Privatpersoner må sidestilles med norske selskaper. Ingen grunn til noe annet. Hva er forresten grunnen til at dette har kommet i stand slik det er idag. Knut ulvatne Enig Det er horibelt at privatpersoner ikke har anledning til å eie/leie.no-domener. Nuf foretak som opererer i gråsonen kan legge beslag på domener privatpersoner ønsker å utvikle for seg og sin interesse. Dmitry K Valberg Ikke enig Det gir ekstremt nivå av seriøsitet og tryghet når man besøker.no domener - det gjelder spesielt butikker og bedrifter som driver litt smått - det gjør lett å skylle mellom seriøse og useriøse aktører. Det gjør også norske bedrifter eksklusivt og gir det lille ekstra. Og ikke minst, så forsøpler man ikke nette med unødvendig adresser, sparer penger i rettstvister, kapring av domener osv osv osv. Beholdt den slikt den er! Kent Varmedal Enig Regelen som sier at kun organisasjoner har rett til å registrere domenenavn har nok ført til at en del privatpersoner har registrert enkeltpersonsforetak kun for å kunne registrere domenenavn. Dette er gratis for privatpersoner, men har sannsynlig en kostnad for staten. Om ikke annet enn porto for å sende firmaatest og annet papirarbeid. Andre har snakket med familie eller andre som har et organisasjonsnummer for å få lov til å regisrere domenet på dem istedet for å opprette et eget. Noe som må ha en invirkning på datakvaliteten til NORID. Med inføringen av.priv.no fikk NORID en måte for å knytte domenet til en faktisk person med personnummer, og dermed forsikre datakvaliteten. Akkurat dette systemet må kunne brukes for privatpersoner på.no-domener. Et element som også bør komme på plass i denne sammenhengen er at eierskifter må bli gratis, slik at det ikke er et hinder for å oppdatere eier av et domenenavn. Arnt Vermedal Enig Det er for lett å praie nettsteder slik etternavnforeningen gjør. Geir Viksmo-Slettan Enig Jeg bor i Norge, og er glad for det. La meg få vise resten av verden at jeg er det. Gi meg muligheten til å få et.no-domene nå! Martin Vindheim Enig Ja, selvfølgelig som det neste av verden Sindre Vinje Enig Klarer ikke å finne en god grunn til at de ikke skal kunne det(?). Hvorfor skal det bare være forbeholdt organisasjonsnummer? xxxx.no er det mest naturlige å bruke for nordmenn, enten du er Side 3 av6

4 bedrift eller privat. Cecilie Voss Enig Fordi det kompliserer ting (vet jeg etter at jeg la ned ENK fikk jeg ikke beholde mitt domenenavn)... Ronny Vårdal Enig Ja. Det finnes nok flere sovende selskaper i Norge, kun for å eie domener. Det kan like godt åpnes for privat registrering. Gjerne skjerpende krav på antall domener for å unngå haier. Tre burde holde som privatperson. Stein Waalen Kari M. Wefring Ikke enig Nei, det er allerede nok domenehaier der ute som har klart å snike seg til.no domener somn strengt tatt ikke er deres. Sjekk waalen.no f.eks., eieren har svært lite med waalen navnet å gjøre Ikke enig Domenenavnet viser om jeg har med et registrert firma eller en privatperson å gjøre. Hvis privatpersoner får anledning til å registrere seg direkte under.no, vil jeg miste denne muligheten. Erich Must Wessel Enig Absolutt - private bør få lov til å ha.no domene-navn. Jeg feks hadde et firma. Da det var i støpeskjeen måtte jeg kjøpe en del aktuelle navn - siden jeg ikke hadde org nr måtte jeg bruke min søsters firma (tullete) for å sikre noen gode aktuelle navn. Når jeg til slutt fikk alt opp å gå, kunne jeg overføre. Etter en del år la jeg ned firmaet, men navnet er råkult og jeg kommer til å holde liv i det og konseptet, men kan ikke det som privatperson, så dermed må jeg overføre det til min søsters firma (tullete) fordi jeg som privatperson ikke har lov å eie et domene. Ganske Ola Pottitt tungvint ja... :-) Gleder meg til frisleppet :-) JANNE HELEN WESTVIK Enig Jeg har veldig lyst på min eget domene med.no. (Men det er ikke noe jeg er nødt til å ha, og ikke vet jeg heller ikke hva jeg skal med dette enda) Jeg regner med at Norid vet hva de snakker om, så da stemmer jeg for at private skal kunne registrere seg under.no. Håvard Wigtil Enig Som en digital borger er det en selvfølge å ha et eget domenenavn for familien. Så langt har jeg måttet holde meg til et nettoppdomene, men jeg vil gjerne ha muligheten til å samle familien under et no-domene. Ordningen med.priv.no framstår ikke som attraktiv. Morten Wold Ikke enig Privatpersoner bør ikke få registrere direkte under.no. Nettopp fordi ikke hvem som helst uten videre har kunnet registrere.no domener har man fått visse forventninger til det om seriøsitet. Netthandel fra sider fra det norske domenet sender et signal til bruker om at det skal være en norskregistrert bedrift som står bak og man føler seg tryggere med tanke på at da vil man være mer beskyttet med forbrukerkjøpsloven. Hvis privatpersoner også skal få lov til å bruke.no vil det bli like lite troverdig som.com.net og tilsvarende. Hvis man skulle gjøre noen regelendringer rundt.no bør man heller stramme inn på kravet på hvem og hva som skal få bruke det. Alternativt kan man vurdere flere underdomener slik de har i f.eks. Australia og New Zealand, og forbeholde enkelte Side 4 av6

5 underdomener til interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, bedrifter, etc. med hhv underdomenene.org.no,.utd.no/.edu.no,.gov.no, com.no, osv. Og så kan man kanskje stille strengere og mer spesifikke krav til hver enkelt av disse underdomenene. Ja, det er sikkert fint for privatpersoner å kunne ha navnet sitt.no, men er det virkelig et stort behov for det? Hvor mange privatpersoner trenger å lage en hjemmeside for sine interesser eller hobby ut over allerede etablerte fora, slik som facebook, google+ og andre? Domenet.blog.no vil være mer informativt for bruker enn kun.no og ikke særlig vanskelig å uttale eller huske. Hvis man tillater kreti og pleti å registrere domener under.no vil muligheten til å svindle nettbrukere bli mye lettere da.no er innarbeidet som en troverdig adresse for mange. Vetle Wroldsen Enig Innholdet viser om dette er bedrift eller ikke..no burde åpnes for alle. Folk flest forbinder.no med en norsk side, ikke bedriftsside. Hassan Zouhar Enig I mitt tilfelle så har jeg i mitt tidligere selskap registrert mange domener som jeg nå ikke vil kunne fornye siden jeg ikke lenger har ett org nummer å binde de opp mot. I tillegg så er priv.no ikke det jeg er ute etter. For meg blir det da, com eller noe slik. Mette Østensvig Gulbrand Øverbye Ikke enig Veldig spennende og flott serie. Gleder meg til neste runde. Ikke enig Med den stadig ekspanderende underskogen av domeneendelser som popper opp nettet rundt i disse dager trenger vi mer enn noengang en trygg domeneendelse som folk kan stole på..no er nettopp dette idag. Om man åpner for at hvilken som helst privatperson kan registrere vil dette gå utover både seriøsiteten på.no-nettsider og ikke minst gjøre det enda lettere å benytte "stråmenn" for personer og selskaper som ikke ønsker at eierskapet skal knyttes direkte til dem. Derfor bør ikke.no åpnes for privatpersoner. Sigbjørn S. Åmdal Enig Spørsmålet stilles så enkelt, men svaret avhenger av spørsmålets forutsetninger. Priv.no domenenes innførsel forutsetter alle vanskelighetene knyttet til å opprette.no domene. Dette innebærer forutsetningen om at.no ikke "brukes av privatpersoner" eller til private formål. Siden praksis allikevel er at man oppretter de vilkårlige.no domene man selv vil, men gjennom et foretak, (e.g. kari-og-ola.no registrert hos Business A/S, men _brukt til_ Karis private blog) - og dette ikke etterfølges av godkjenningspraksis - betyr det at restriksjonen kan sammenliknes med en sovende paragraf i loven. Av viktigere betydning er den kunstige forskjellen man innfører mellom privatperson og arbeidsrolle. En priv.no blogg og en.no blogg feks. vil begge artikulere personen som bruker domenet, enten man interesserer seg for hhv. blomster eller å selge blomster. Hvorfor skal bedrifter få rom for vilkårlighet og ikke privatpersoner, når de begge er like private og vilkårlige? Jeg vil anbefale at.no åpnes for privatpersoner fordi Side 5 av6

6 a) dette er allerede praksis og b) teorien innfører et kunstig skille mellom privat og offentlig som ikke reflekteres i virkeligheten. Konsekvensen av å begrense.no domener til bedrifter med strikte oppfølgingsrutiner, er at.no vil domineres av det kapitalistiske norge og således ikke reflektere befolkningen. Side 6 av6

Høringssvar fra privatpersoner del 2

Høringssvar fra privatpersoner del 2 Høringssvar fra privatpersoner del 2 Navn Martin Enig/- ikke enig Begrunnelse Ikke enig Jeg mener at privatpersoner ikke skal kunne registrere domenenavnt direkte på.no. Behovet for at privatpersoner trenger.no-domene

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 1

Høringssvar fra privatpersoner del 1 Høringssvar fra privatpersoner del 1 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Alexander Enig JA! Alonso Enig Så slipper jeg å ha et selskap jeg ikke "benytter" til annet enn å beholde mine domener! Amir Enig

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 7

Høringssvar fra privatpersoner del 7 Høringssvar fra privatpersoner del 7 Navn /- ikke enig Begrunnelse Eigil Prydz Det er uretferdig at de med et enmannsfirma skal få bruke.no, og ikke alle vi andre. Andreas R Vidar Skauge Ramdal Arnt Ree

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 3

Høringssvar fra privatpersoner del 3 Høringssvar fra privatpersoner del 3 Navn /- ikke enig Begrunnelse Hilde Andersen Ja, privatpersoner bør kunne registrere domenenavn under.no. Det er unødvendlig å skulle opprette ENK i Brønnøysund, unørdig

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 2 Bedriftsnavn Enig/- ikke enig Begrunnelse Fish AS Enig Private domener - Innspill til høringen om nye regler for private domenenavn Vi støtter forslaget

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Bedriftsnavn MinHost /ikke enig Begrunnelse MnM Medieproduksjon AS Ikke enig Skaper usikkerhet rundt.no-domenet. Må i verste fall måtte registreres med

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Domeneklagenemnda 10 år

Domeneklagenemnda 10 år Domeneklagenemnda 10 år Domeneklagenemnda Enkel og rask prosess, billig for partene, korrekte avgjørelser Kompetent tvisteløsning blir stadig viktigere Foto: Tonje Ovesen, UNINETT Norge ligger nesten på

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN. Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg

Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN. Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg Problemet: Kunden med den blødende finger Driver du ditt eget firma, vet du at det er få

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer