Alaris TIVA Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alaris TIVA Sprøytepumpe. Bruksanvisning no"

Transkript

1 laris TIV Sprøytepumpe Bruksanvisning no s

2 Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris TIV Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4 Symboldefinisjoner...5 Hovedskjerm-funksjoner...6 Forholdsregler...7 Komme i gang...9 Egenskaper...15 larmer og advarsler...18 Konfigurerbare valgmuligheter...19 laris TIV Sprøytepumpe oversikt over konfigurerbare valgmuligheter...21 Medikamentprotokoll...23 laris TIV Sprøytepumpe-oppsett medikamentprotokoll...23 Spesifikasjoner...24 Kompatible sprøyter...25 Tilknyttede produkter...25 Kompatible forlengelsesslanger...26 Vedlikehold...28 Grenser for okklusjonstrykk...30 Spesifikasjoner for IrD, RS232 og sykepleieralarm...31 Trompetkurver og oppstartkurver...32 Reservedeler...33 Servicekontakter DF00388 Utg. 4 1/34

3 Grunnleggende informasjon laris TIV Sprøytepumpe (heretter omtalt som pumpe ) er en avansert sprøytepumpe som er utformet for å administrere legemidler under operasjoner, med dosebaserte beregninger av innledning og vedlikeholdshastigheter. laris Sprøytepumpen er kompatibel med et stort utvalg av standard engangs-sprøyter med Luer lock. Sprøytestørrelser fra 5 ml til 50 ml passer. Se Kompatible sprøyter for en fullstendig liste over kompatible sprøyter. Tiltenkt bruk laris TIV sprøytepumpe er beregnet til bruk av medisinsk personell med formål om å kontrollere infusjonshastighet og -volum. Bruksvilkår laris TIV sprøytepumpe skal bare brukes av en lege som er kompetent i bruken av automatiske sprøytepumper og etterbehandling med intravenøse katetre. CareFusion kan ikke garantere systemets fortsatte nøyaktighet med andre produsenters sprøyter, enn dem som er angitt i tabellen Godkjente sprøytetyper. Produsentene kan uten varsel endre sprøytespesifikasjoner som har betydning for systemets nøyaktighet. Indikasjoner laris TIV sprøytepumpe er ment brukt i infusjonsterapi, inkludert: smertestillende antibiotika blodprodukter kjemoterapi ernæring subkutant Kontraindikasjoner Sprøytepumpene fra laris TIV er kontraindisert for: enterale behandlinger infusjonsbehandlinger med epidural Om denne bruksanvisningen Brukeren må være fortrolig med laris TIV sprøytepumpe som er beskrevet i denne bruksanvisningen, før pumpen tas i bruk. lle illustrasjoner i denne bruksanvisningen viser vanlige innstillinger og verdier som kan benyttes ved innstillinger av pumpefunksjoner. Disse innstillingene er kun veiledende. Hvor dette er angitt, refererer en minimumsinfusjonshastighet til en nominell hastighet på 1,0 ml/t, og middels infusjonshastighet refererer til en nominell hastighet på 5,0 ml/t. En komplett oversikt over mulige infusjonshastigheter er vist under Spesifikasjoner. Det er viktig å sikre at du bare bruker den nyeste utgaven av bruksanvisningen og den tekniske servicehåndboken for CareFusion-produkter. Det refereres til disse dokumentene på Kontakt din lokale CareFusionrepresentant hvis du vil ha disse dokumentene. Enkel startprosedyre 1. Trykk på a-knappen for å slå på pumpen. 2. NYTT MEDIKMENT NEI beholder forrige medikamentdata. J sletter forrige medikamentdata. 3. Velg medikament. 4. Oppgi pasientens vekt. 5. Bekreft protokollen. 6. Legg i sprøyten. 7. Bekreft korrekt sprøytestørrelse og -merke. 8. Kontroller at forlengelsesslangen er koblet til sprøyten, men frakoblet pasienten. Hvis valgmuligheten FYLL SPRØYTE er aktivert, vises ledeteksten til purgeskjermbildet, og slangen kan purges etter behov. 9. INFUSJONSHSTIGHET Juster hastigheten om nødvendig med f-tastene. 10. PURGE Trykk på i-knappen etterfulgt av funksjonstastenpurge. 11. Koble forlengelsesslangen til pasienten. 12. Trykk på b-knappen for å starte infusjonen. 1000DF00388 Utg. 4 2/34

4 Funksjoner og egenskaper for laris TIV Sprøytepumpe PÅ/V STRT Skjerm Utløserhendel for dreielås Godt synlig alarmindikator PURGE/ BOLUS LYDLRM V TRYKK VLG Hendel Krok til infusjonssett Merkeplate (se Symboldefinisjoner for en forklaring av symbolene) VENTPOS. Felt for piltaster og funksjonstaster Sprøyteklemme Stempelfeste Utløserhendel for dreielås Medical Device Interface (MDI) Bærehåndtak Dreielås for fastlåsing til horisontale rektangulære skinner Infrarød kommunikasjonsport Tilkobling for potensialutjevning Innfellbart stativfeste RS232- kontakt Krok til infusjonssett 1000DF00388 Utg. 4 3/34

5 Kontrollpanel Kontrollknapper: Symbol Beskrivelse a bh c i d e f PIL-taster g V/PÅ-knapp Trykk én gang for å slå pumpen PÅ. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå pumpen V. STRT-knapp - Trykk for å starte infusjonen. Det grønne lyset vil blinke under infusjonen. VENTPOSISJON-knapp Trykk for å sette pumpen i ventposisjon. Det oransje lyset vil lyse når pumpen er i ventposisjon. LYDLRM V-knapp Trykk for å stenge av alarmen i 2 minutter (konfigurerbar). Etter tidsoppholdet lyder alarmen. Trykk og hold inne til du hører tre lydsignaler for 60 minutters stillhet. PURGE/BOLUS-knapp Trykk for å få tilgang til PURGE- eller BOLUS-funksjonstaster. Trykk og hold funksjonstasten inne for å starte valgt aktivitet. PURGE brukes for å fylle forlengelsesslangen før oppstart. Pumpen står i ventposisjon Forlengelsesslangen er ikke koblet til pasienten Volum infundert (VI) legges ikke til totalt infundert volum BOLUS rask administrasjon av væske eller medikament. Infusjon pågår Forlengelsesslangen er koblet til pasienten VI legges til totalt infundert volum VLG-knapp Trykk for å få tilgang til valgmulighetene (se egenskaper). TRYKK-knapp Bruk denne knappen for å vise infusjonstrykket og alarmnivået. - Dobbel eller enkel, for å justere verdier raskt/langsomt, eller for å bla i menyer på skjermen. BLNKE FUNKSJONSTSTER ktuell funksjon blir vist som tekst på skjermen. Indikatorer: Symbol j S NETTSPENNINGS-indikator Beskrivelse BTTERI-indikator Lyser når pumpen går på batteri. Blinker når batterikapasiteten er under grensen for 30 minutters drift. - Lyser når pumpen er tilkoblet nettspenning og batteriet lades. 1000DF00388 Utg. 4 4/34

6 Symboldefinisjoner Symboler: Symbol Beskrivelse wx yl O r s T tu W OBS! (se medfølgende dokumentasjon) Tilkobling for potensialutjevning RS232 / tilkobling for sykepleieralarm (ekstrautstyr) Defibrilleringssikkert utstyr av type CF (grad av beskyttelse mot elektrisk støt) Beskyttet mot væskeinntrenging (vertikalt fallende dråper) Vekselstrøm Enheten samsvarer med kravene i EU-direktiv 93/42/EEC, som endret av 2007/47/ EC. Produksjonsdato Produsent vhendes i henhold til prosedyrer for elektromedisinsk utstyr Sikringsverdi Viktig informasjon EC REP utorisert EU-representant 1000DF00388 Utg. 4 5/34

7 Hovedskjerm-funksjoner Pumpestatus Montert sprøytetype / medikamentnavn Trykkinformasjon I VENTPOS. SPRØYTE 56.0ml/h + JUSTER - VOLUM 0.0mg 8.00mg/kg/h 0.00ml 0h 00m 40s VOLUM VTBI Infusjonshastighet Skjermindikator: Volum infundert Valgmulighet for volum infundert Symbol l VISER N C D E F Beskrivelse GJENSTÅENDE TID Indikerer gjenstående tid før sprøyten er tom og må byttes ut. BTTERI -indikator ngir batteriladenivået og viser når batteriet må lades opp igjen. Innledningsdose (vises på protokollbekreftelsesskjermbildet) Varighet på innledningsfase (vises på protokollbekreftelsesskjermbildet) Varighet på Hands Free Bolus (vises på innstillingsskjermen for bolus) Hastighet på vedlikeholdsdose (vises på protokollbekreftelsesskjermen) 1000DF00388 Utg. 4 6/34

8 Forholdsregler Engangssprøyter og forlengelsesslanger Klem alltid av eller isoler alltid pasientlinjen på annen måte før en sprøyte friggjøres eller fjernes fra pumpen. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til utilsiktet infusjon. Denne laris TIV Sprøytepumpe er kalibrert for bruk sammen med engangssprøyter. For å sikre korrekt og presis funksjon, må du kun bruke Luer lock-sprøyter med de versjonene og merkene som er angitt på pumpen eller beskrevet i denne bruksanvisningen. Brukes sprøyter eller forlengelsesslanger som ikke er spesifisert, kan dette påvirke funksjonen til pumpen og nøyaktigheten av infusjonen. Hvis sprøyten monteres feil i pumpen, eller hvis den fjernes fra pumpen før forlengelsesslangen er skikkelig avstengt eller frakoblet pasienten, kan dette føre til ukontrollert væskestrøm. Slangen kan stenges med en kran eller en klemme. Fest infusjonssettet i kroken på baksiden av pumpen. Dette kan forhindre at sprøyten utilsiktet løsner fra pumpen. Hvis pumpens infusjonssett kombineres med annet utstyr, for eksempel via en 3-veis kran, kan egenskapene til pumpen påvirkes. Det må i slike tilfeller følges nøye med under hele infusjonen. Montering av pumpe H Pumpen må monteres maks. 1,0 m over eller under pasientens hjerte. Den mest nøyaktige overvåkingen av trykket i forlengelsesslangen oppnås når pumpen plasseres i nivå med pasientens hjerte. I Ikke monter pumpen i vertikal posisjon med sprøyten pekende oppover. Det kan føre til at eventuell luft i sprøyten infunderes. For å beskytte pasienten mot luft må brukerne regelmessig overvåke infusjonen, sprøyten, forlengelsesslangen og pasientkoblingene, samt følge klargjøringsprosedyren som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Driftsmiljø Det må utvises ekstra forsiktighet ved bruk av infusjonsenheter sammen med andre instrumenter som krever tilgang til blodkar. Utilsiktet eller manglende infundert medikament-/væskemengde kan skyldes den store trykkvariasjonen som skapes av slike pumper i det lokale karsystemet. Eksempler på denne typen pumper er slike som brukes under dialyse, bypassoperasjoner eller hjerteassistanse. Denne pumpen er utviklet for bruk på sykehus og i kliniske miljøer, men ikke privat eller i bygninger knyttet til offentlige enfasede strømnett. Den kan imidlertid brukes privat under oppsyn av medisinsk personell når ekstra, nødvendige tiltak er iverksatt (se i teknisk servicehåndbok, eller kontakt kvalifisert medisinsk personell eller CareFusion for mer informasjon). Denne pumpen skal ikke brukes i nærheten av brennbare anestesigasser blandet med luft eller oksygen eller dinitrogenoksid. rbeidstrykk Denne pumpen er utviklet for svært nøyaktig væskelevering ved hjelp av positivt trykk og kompenserer automatisk for motstand i infusjonssystemet. Pumpetrykkalarmen er ikke utformet slik at den sikrer mot eller registrerer IV-komplikasjoner som kan oppstå. J larmtilstander larmer kan utløses av forskjellige årsaker, og pumpen vil da stoppe infusjonen og en visuell og hørbar alarm vil varsle. Brukerne må regelmessig se til at infusjonen har korrekt progresjon og at ingen alarmer oppstår. 1000DF00388 Utg. 4 7/34

9 Forholdsregler (forts.) Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens M Pumpen er beskyttet mot ekstern interferens som radiobølger med høy energi, magnetiske felt og elektrostatiske utladninger (diatermi, kauteriseringsutstyr, elektromotorer, radioer, mobiltelefoner etc.) og er utviklet for å håndtere unormale interferensnivåer hvis dette skulle forekomme. Utstyr for strålingsterapi: Ikke bruk pumpen i nærheten av utstyr for strålingsterapi. Nivåer av stråling som genereres av utstyr for strålingsterapi, for eksempel en lineær akselerator, kan virke sterkt inn på måten pumpen fungerer på. Se produsentens anbefalinger om trygg avstand og andre forholdsregler. Du får mer informasjon ved å kontakte din lokale representant for CareFusion. MRI (Magnetic Resonance Imaging): Pumpen inneholder ferromagnetisk materiale som er mottakelig for interferens med magnetiske felt som genereres av MRI-utstyr. Derfor regnes ikke pumpen i utgangspunktet som MRI-kompatibel. Hvis bruk av pumpen i MRI-miljøer ikke kan unngås, anbefaler CareFusion sterkt å feste pumpen på trygg avstand til det magnetiske feltet, utenfor området med kontrollert tilgang. Hensikten er å unngå eventuell magnetisk interferens med pumpen eller forvrengning av MRI-bilder. Hva som er trygg avstand, bør fastsettes i overensstemmelse med produsentenes anbefalinger for elektromagnetisk interferens (EMI). Du finner mer informasjon i den tekniske servicehåndboken (TSM) for produktet. Eventuelt kan du be om råd fra din lokale representant for CareFusion. Tilbehør: Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt, sammen med pumpen. Pumpen er testet og er i samsvar med relevante EMC-krav bare ved bruk sammen med anbefalt tilbehør. Bruk av tilbehør, transducer eller kabel som ikke er spesifisert av kan føre til økte utladninger eller nedsatt pumpeimmunitet. Denne pumpen er en CISPR 11 Group 1 Class -enhet som i den normale produktutgaven bruker RFenergi kun til interne funksjoner. Derfor er RF-utstrålingene svært lave, og det er usannsynlig at de skaper interferens med elektronisk utstyr i nærheten. Pumpen slipper imidlertid ut en viss elektromagnetisk stråling innenfor nivåene angitt i IEC/EN og IEC/EN Hvis pumpen påvirker annet utstyr, bør en forsøke en annen innbyrdes plassering for å redusere eller unngå dette. K Elektrostatiske utladninger over 15 kv gjennom luft eller radiobølger med feltstyrke over 10 V/m, kan i noen tilfeller påvirke pumpen. Hvis pumpen påvirkes av ekstern interferens, vil pumpen forbli i sikker modus, og pumpen vil stoppe infusjonen og varsle brukeren ved å avgi visuelle alarmer og lydalarmer. Skulle alarmer fortsette selv etter at brukeren har grepet inn, er det anbefalt å bytte ut denne bestemte pumpen og sette pumpen i karantene for oppfølging fra kvalifisert teknisk personell (se i teknisk servicehåndbok for mer informasjon). Farer Det er fare for eksplosjon hvis pumpen benyttes i nærheten av brennbare anestesigasser. Utvis forsiktighet ved å plassere pumpen unna enhver kilde til fare. Farlig spenning: Det er fare for elektrisk støt hvis pumpehuset åpnes eller fjernes. ll service skal overlates til medisinskteknisk avdeling. Strømforsyningen i pumpen skal ha jordforbindelse. Det må kun benyttes nettkabel med jord som tilkobles jordet nettkontakt. Hvis jordforbindelsen ikke er tilfredsstillende, må pumpen ikke tilkobles nettspenning, men drives av det interne batteriet. V Ikke åpne RS232/beskyttelsesdekselet til sykepleieralarmen når det ikke er i bruk. Forholdsregler mot elektrostatiske utladninger må tas ved tilkobling av RS232/sykepleieralarm. Berøring av kontaktstiftene kan forårsake feil i beskyttelsen mot elektrostatiske utladninger. lle handlinger bør utføres av kvalifisert personell. L Hvis pumpen utsettes for støt, høy fuktighet, væskesøl, luftfuktighet, høy temperatur, eller ved mistanke om at den er ødelagt, ta den ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Originalemballasjen bør brukes ved transport eller lagring. Temperatur, fuktighet og trykk må være innenfor de grenser som er angitt under Spesifikasjoner og på emballasjen. 1000DF00388 Utg. 4 8/34

10 Komme i gang Førstegangsinstallasjon Les denne bruksanvisningen nøye før pumpen tas i bruk. 1. Kontroller at pumpen er komplett, uten synlige skader og at angitt nettspenning er 230 V. 2. Enheter som følger med: laris TIV Sprøytepumpe brukerstøtte-cd (bruksanvisning) nettkabel beskyttende emballasje 3. Koble pumpen til nettspenningen i minst 2 ½ time for å sikre at batteriet er ladet (kontroller at S lyser). Velg språk 1. Når pumpen startes første gang, vises Language på skjermen. 2. Velg aktuelt språk fra listen ved hjelp av f-tastene. 3. Trykk på OK for å bekrefte valget. Pumpen vil automatisk gå på batteri hvis pumpen er slått på uten at den er tilkoblet nettspenning. Ved feil på pumpen kontaktes medisinskteknisk avdeling. 1000DF00388 Utg. 4 9/34

11 Komme i gang (forts.) Pumpen må ikke monteres med strømtilkobling eller sprøyten pekende oppover. Eventuelt væskesøl kan da trenge inn i nettilkoblingen og påvirke den elektriske sikkerheten, eller eventuell luft i sprøyten kan komme inn i slangen og føre til at det infunderes luft. Montering med stativfeste Med festeklemmen på baksiden kan pumpen monteres på et standard infusjonsstativ med diameter mellom 15 og 40 mm. Fordypning 1. Dra det nedfellbare stativfestet mot deg og skru utover slik at det blir plass til stangen. 2. Sett pumpen rundt stangen og stram skruen til klemmen sitter godt fast på stangen. * * Kontroller at stativfestet felles inn i fordypningen på baksiden av pumpen før pumpen kobles til en dokkingstasjon/arbeidsstasjon* eller når den ikke er i bruk. Pumpen må aldri plasseres slik at infusjonsstativet blir ustabilt eller topptungt. Før hver bruk av stativfestet må følgende kontrolleres: at det ikke viser tegn til stor slitasje. at det ikke viser tegn til for mye bevegelse i festet når det står i utfelt, monterbar posisjon. Dersom disse tegnene oppdages, skal pumpene tas ut av bruk og undersøkes av kvalifisert servicepersonell. Montering på dokkingstasjon/arbeidsstasjon* eller utstyrsskinne Rektangulær skinne Utløserhendel (trykk for å løsne) Dreielås Dreielåsen kan monteres på 10 x 25 mm. den rektangulære skinnen på dokkingstasjon/arbeidsstasjonen* eller på utstyrsskinnen som måler 1. Hold dreielåsen på baksiden av pumpen parallelt med den rektangulære skinnen i dokkingstasjon/arbeidsstasjon* eller på utstyrsskinne. 2. Hold pumpen horisontalt, og skyv pumpen godt på plass på den rektangulære skinnen eller utstyrsskinnen. Kontroller at pumpen klikker på plass på skinnen. 3. For å løsne, press på utløserhendelen og dra pumpen forover (mot deg). *laris DS Dokkingstasjon og laris Gateway arbeidsstasjon. 1000DF00388 Utg. 4 10/34

12 Komme i gang (forts.) Sette inn og bekrefte en sprøyte dvarsel: Følg trinnene nedenfor for å sikre at sprøyten settes inn og bekreftes på riktig måte. Feil isetting av sprøyten kan føre til feilidentifisering av sprøytetype og -størrelse. Hvis sprøyten da bekreftes, kan det føre til betydelig feil på infusjonshastigheten og at pumpens ytelse reduseres. Bruk bare sprøyter som er angitt på pumpen eller i denne håndboken. Bruk av feil type sprøyte kan påvirke nøyaktigheten av infusjonshastigheten og kan påvirke pumpens ytelse. Når det trekkes væske inn i sprøyten, må det trekkes inn nok til å kompensere for eventuelt dødvolum i forlengelsesslangen og sprøyten på slutten av infusjonen, siden dette ikke kan bli helt infundert. Hendeler Gripearmer Stempelflense Stempel Stempelholder Sprøytesylinger Sprøyteflens Sprøyteklemme Sprøyteflensklemme Plasser pumpen på et stabilt og horisontalt underlag, eller fest den som beskrevet ovenfor. Sett inn og klargjør engangssprøyten og forlengelsesslangen ved hjelp av standard steril teknikk. 1. Klem ned hendelen på stempelholderen, og skyv mekanismen til høyre. 2. Trekk sprøyteklemmen fremover og ned. 1000DF00388 Utg. 4 11/34

13 3. Sett inn sprøyten, og se til at sprøyteflensen sitter i sporene på sprøyteflensklemmen. For å sikre at sprøyten fylles riktig plasseres flensen i åpningen mellom sprøyteklemmen og sprøyteflensklemmen. Dette er riktig hvis sprøyten forblir i stillingen før sprøyteklemmen lukkes. 4. Løft sprøyteklemmen inntil den låses mot sprøyten. 5. Klem ned hendelen på stempelholderen, og skyv mekanismen mot venstre til den når stempelenden. 6. Slipp hendelen. Se til at gripearmene låser stempelet på plass og at hendelen går tilbake til sin opprinnelige stilling. 7. Kontroller at sprøytetypen og -størrelsen stemmer med det som vises på pumpen, og trykk på BEKREFT. Du kan om nødvendig endre sprøytemerke ved å trykke på funksjonstasten TYPE. I VENTPOS. IVC 50 + JUSTER - BEKREFT TYPE CareFusion Merk: Hvis alternativet FYLL SPRØYTE er aktivert, vises skjermen med anmodningen om purging, og forlengelsesslangen kan purges etter behov. Men husk å forsikre deg om at forlengelsesslangen ikke er koblet til pasienten under denne prosessen. anbefaler å begrense antall konfigurerte sprøytetyper og -størrelser som kan velges i pumpen. Fest forlengelsesslangen ved hjelp av tilhørende krok på baksiden av pumpen. Dette sikrer at sprøyten ikke løsner fra pumpen ved et uhell. Se til at begge gripearmene er fullstendig låst i stempelflensen og at den øvre hendelen har gått tilbake til sin opprinnelige stilling. 1000DF00388 Utg. 4 12/34

14 Det Driftstrinn Komme i gang (forts.) finnes ingen funksjoner for volum som skal infunderes (maks. volum) i laris TIV Sprøytepumpe i vedlikeholdsmodus eller hvis ingen medikamenter er valgt. Dermed vil infusjonen fortsette til brukeren har grepet inn eller til infusjonen er over. Vær forsiktig ved innlegging og justering av nye innstillinger. Dette er for å sikre at data og enheter som legges inn, er korrekte. Oppstart av pumpe TIV-modus for TIV-modus er INNLEDNING*, PUSE* og VEDLIKEHOLD. ktiv pumpemodus vises med store bokstaver oppe til venstre på skjermen. *Modiene er valgfrie og kan aktiveres i dialogboksen for medikamentoppsett. Konfigurering gjør det mulig for brukeren å definere medikamentnavn og typiske standarder for informasjon som legges inn i startsekvensen nedenfor. Disse trinnene vil ikke vises hvis ingen medikamenter er konfigurert, og pumpen vil da kjøre i normal modus. Se Oppstart av pumpe NORML modus. 1. Koble pumpen til nettspenning med nettkabelen. Trykk på a-knappen. 2. NYTT MEDIKMENT Trykk på J hvis du ønsker å tilbakestille medikamentinformasjonen. Trykk på NEI hvis du ønsker å beholde og bruke den forrige medikamentinformasjonen. Gå til trinn 4. Medikamentkonfigurasjon ved oppstart: 3. VELG MEDIKMENT Velg et medikament fra listen som vises på skjermen. Gå til de konfigurerbare valgmulighetene for å stille inn medikamentprotokollene hvis ingen medikamenter er programmert. 4. VEKT (om nødvendig for doseringen) ngi pasientens vekt ved hjelp av f -tastene. Trykk på OK for å bekrefte. 5. Trykk på OK for å bekrefte at innlednings- og vedlikeholdshastigheter er riktig innstilt. Gå til trinn 12. Legg i sprøyte, eller trykk på MODIFISER for å endre. 6. VEKT (om nødvendig for doseringen) ngi pasientens vekt ved hjelp av f -tastene. Trykk på OK for å bekrefte. 7. KONS. ngi medikamentkonsentrasjon, for eksempel i mg/ml, innenfor de begrensningene som er innstilt i medikamentprotokollen. Trykk på OK for å bekrefte. Hvis forhåndsinnstilt medikamentkonsentrasjon, min. konsentrasjon og maks. konsentrasjon er like, vil dette trinnet bli utelatt. 8. INNLEDNING Trykk på f-tastene og oppgi innledningsdose per kilo pasientvekt (hvis det er informasjon som er nødvendig for doseringen). Trykk på OK for å bekrefte. Innledningsfunksjonen kan deaktiveres. Se Medikamentoppsett for å aktivere/deaktivere innledningsfunksjonen. 9. TID ngi innledningstiden i antall sekunder innledningsdosen leveres over. Trykk på OK for å bekrefte. 10. VEDLIKEHOLD Still inn hastigheten for vedlikeholdsdose i protokollen. Trykk på OK for å bekrefte. 11. Trykk på OK for å bekrefte at innlednings- og vedlikeholdshastigheter er riktig innstilt. Legg i sprøyten, eller trykk på MODIFISER for å endre. 12. Legg i sprøyten slik det er beskrevet i Montering av sprøyte. 13. BEKREFT SPRØYTE Sjekk at sprøytemerke og størrelse stemmer med det skjermen viser. Om nødvendig kan sprøytemerket endres ved å trykke på TYPE-knappen. Trykk på BEKREFT når riktig merke og størrelse vises. Purge forlengelsesslangen om nødvendig. Hvis valgmuligheten FYLL SPRØYTE er aktivert, vises ledeteksten til purgeskjermbildet, og slangen kan purges etter behov. 14. PURGE (om nødvendig) Se instrukser under Purge. 15. KOBLE TIL PSIENT Koble forlengelsesslangen til pasienten. 16. STRT Trykk på b for å sette i gang. INNLEDNING vil vises. Det ORNSJE STOPP-lyset vil erstattes med blinkende GRØNT STRT-lys for å indikere at pumpen er i bruk. 1000DF00388 Utg. 4 13/34

15 Komme i gang (forts.) Oppstart av pumpe NORML modus Når et medikament velges, går pumpen inn i TIV-modus se Oppstart av pumpe TIV-modus. 1. Koble pumpen til nettspenning med nettkabelen. Trykk på a-knappen. 2. NYTT MEDIKMENT Trykk på J for å tilbakestille medikamentinformasjonen. Trykk på NEI hvis du ønsker å beholde og bruke den forrige medikamentinformasjonen, for å forsette i TIV-modus som ovenfor. 3. Velg alternativet INTET MED. fra listen som vises. 4. Legg i sprøyten slik det er beskrevet i Montering av sprøyte. 5. BEKREFT SPRØYTE Sjekk at sprøytemerke og størrelse stemmer med det skjermen viser. Om nødvendig kan du endre sprøytemerket ved å trykke på TYPE-funksjonstasten. Trykk på BEKREFT når riktig merke og størrelse vises. Purge forlengelsesslangen om nødvendig. Hvis valgmuligheten FYLL SPRØYTE er aktivert, vises ledeteksten til purgeskjermbildet, og slangen kan purges etter behov. 6. INNSTILL INFUSJONSHSTIGHET Still inn ønsket infusjonshastighet i ml/t ved hjelp av f-tastene. 7. PURGE (om nødvendig) Se instrukser under Purge. 8. KOBLE TIL PSIENT Koble forlengelsesslangen til pasienten. 9. STRT Trykk på b-knappen for å sette i gang. INFUNDERER vises. Det ORNSJE STOPP-lyset vil erstattes med blinkende GRØNT STRTlys for å indikere at pumpen er i bruk. 1000DF00388 Utg. 4 14/34

16 Egenskaper Bolusfunksjonen er aktivert i pause- og vedlikeholdsmodus. Bolusfunksjonen er deaktivert i ventposisjon. Purge Purgefunksjonen er tilgjengelig før infusjonen har startet, og når sprøytetypen er endret, må du bekrefte typen på nytt for å aktivere purgefunksjonen. Ingen alarmer er deaktivert under bruk av purgefunksjonen. i-knappen gjør det mulig å levere et begrenset væskevolum for å fylle og/eller få ut luft i forlengelsesslangen før den kobles til pasienten, eller etter bytte av sprøyte. 1. Trykk på i-knappen når pumpen ikke infunderer. Kontroller at forlengelsesslangen ikke er koblet til pasienten 2. Trykk og hold inne funksjonstasten PURGE til væsken begynner å dryppe og fyllingen av slangen er komplett. Volumet som blir brukt under purging vil bli vist på skjermen, men blir ikke lagt til infundert volum. 3. Når fyllingen er ferdig, slippes PURGE-tasten. Trykk på VSLUTT for å gå tilbake til hovedskjermbildet. Under PURGE er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå. Bolusinfusjon Håndfri bolus avbrytes ved ethvert avbrudd i levering, selv om bolusleveringen er ufullstendig. Under BOLUS er grensen for trykkalarm midlertidig økt til maksimumsnivå. BOLUS-infusjon Bolus-funksjonen aktiveres i medikamentoppsettet, se Medikamentoppsett. Det er ikke mulig å levere bolus under en innledning eller hvis bolus er deaktivert. Kontroller at Hands Free bolus er deaktivert når denne funksjonen brukes. Se Medikamentoppsett. 1. Trykk på i-knappen én gang under vedlikeholdsinfusjonen. Da vil skjermbildet for bolus vises. 2. Bolushastigheten kan justeres ved hjelp av funksjonstasten HSTIGHET. 3. Trykk på funksjonstasten BOLUS for å levere bolusdosen. Pumpen viser volumet som blir levert. 4. Slipp BOLUS-tasten når ønsket bolus er levert. Bolusvolumet blir lagt til totalt infundert volum. For å avslutte bolusfunksjonen trykker du på funksjonstasten VSLUTT. BOLUS-infusjon Hands Free Det er ikke mulig å levere en bolusdose under innledning. Dette alternativet aktiveres/deaktiveres i medikamentoppsettet. 1. Trykk på i-knappen under vedlikeholdsinfusjonen. Da vil skjermbildet for bolus vises. 2. Bruk f for å stille inn ønsket bolusdose. Bruk funksjonstasten HSTIGHET om nødvendig for å velge bolushastighet. 3. Trykk på BOLUS-tasten én gang for å starte levering av bolusdose. Skjermbildet vil gå tilbake til hovedskjermbildet og vise nedtelling av levert bolus på høyre del av skjermen. Når bolusen er ferdig, vil pumpen automatisk gå tilbake til vedlikeholdshastigheten. Pumpen viser: BOLUS nn.nmg nn.nml 4 Trykk på funksjonstasten VSLUTT for å avslutte bolusfunksjonen. 5. For å stoppe en bolus som blir levert, trykker du enten på h-knappen og starter infusjonen på nytt, eller du kan trykke på i-knappen og deretter funksjonstasten STOPP. Da stanser bolusen, og infusjonen fortsetter med vedlikeholdshastighet. 1000DF00388 Utg. 4 15/34

17 Egenskaper (forts.) Trykknivå 1. For å kontrollere og justere trykknivået trykker du på e-knappen. Et søylediagram viser trykkalarmnivået og gjeldende trykknivå. 2. Trykk på f-tastene for å øke eller redusere alarmnivået. Det nye nivået vises på skjermen. 3. Trykk på OK for å gå ut av skjermbildet. Tolkningen av trykktrender og okklusjonsalarmer er klinikers ansvar og avhenger av bruksområdet. Trykknivået settes til maks. under en bolus- eller innledningsfase. Nivået holder seg på maks. i 10 sekunder etter at fasen er avsluttet. Hastighetstitrering Hvis hastighets- titrering er aktivert, kan hastigheten justeres under infusjonen: 1. Velg den nye hastigheten ved hjelp av f-tastene. Meldingen < STRT FOR BEKREFTELSE > blinker på skjermen, og pumpen fortsetter å infundere med opprinnelig hastighet. 2. Trykk på b-knappen for å bekrefte den nye infusjonshastigheten og for å fortsette infusjonen med den nye hastigheten. Hvis hastighetstitreringen er deaktivert, kan hastigheten kun justeres i ventposisjon: 1. Trykk på h-knappen for å sette pumpen i ventposisjon. 2. Velg den nye hastigheten ved hjelp av f-tastene. 3. Trykk på b-knappen for å starte infusjonen med den nye hastigheten. Slett volum Dette valget gjør det mulig å slette infundert volum. 1. Trykk på VOLUM-tasten for å vise valget for SLETT VOLUM 2. Trykk på J-tasten for å slette verdien. Trykk på NEI for å beholde verdien. Velges J, blir infundert volum nullstilt i 24 t LOGG. Nullstill innledning (kun TIV-modus) 1. Trykk på h-knappen for å nullstille innledningen. 2. Varslingen NULLSTILL INNLEDNING vises. Trykk på J for å nullstille innledningen. Hvis du svarer NEI til varselet om NULLSTILL INNLEDNING, står pumpen I VENTPOS. Fortsett innledningen ved å trykke på b- knappen.? Instill i dosehastighet / Innstill i ml/t (kun TIV-modus) For å stille inn dosehastigheten eller infusjonshastigheten i nøyaktige trinn kan det være nødvendig å veksle mellom alternativene for hastighetsjustering: INNSTILL I DOSEHSTIGHET og INNSTILL I ml/t. En pil til venstre for valgt hastighet viser endret verdi når f- tastene brukes til å øke/redusere infusjonshastigheten. For nøyaktig innstilling i dosehastighet må pilen peke mot dosehastigheten (mg/kg/t). Infusjonshastigheten beregnes ut fra dosehastigheten. Infusjonshastigheten beregnes da automatisk ut fra dosehastigheten (i ml/t). Dosehastigheten beregnes ut fra infusjonshastigheten. Velge alternativet Innstill i ml/t 1. Trykk på d-knappen mens pumpen infunderer for å få tilgang til menyvalgene. 2. Velg alternativet INNSTILL I ml/t ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten på skjermen. Dette vil velge alternativet Innstill i ml/t, og pilen på skjermen vil automatisk velge infusjonshastigheten. Infusjonshastigheten kan justeres ved behov. Velge alternativet Innstill i dosehastighet 1. Trykk på d-knappen mens pumpen infunderer for å få tilgang til menyvalgene. 2. Velg alternativet INNSTILL I DOSEHSTIGHET ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten på skjermen. Dette vil velge alternativet Innstill i dosehastighet, og pilen på skjermen vil automatisk velge dosehastigheten. Dosehastigheten kan justeres ved behov. 1000DF00388 Utg. 4 16/34

18 Egenskaper (forts.)? Gjenta prosedyre Når GJENT PROSEDYRE er aktivert, brukes protokollen som ble brukt for den foregående handlingen. Dette omfatter eventuelle endringer som ble gjort i konsentrasjon, innledningshastighet, innledningstid og vedlikeholdshastighet før bekreftelse. Dette alternativet vises kun i menyen for alternativer når infusjonen er stanset. 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg GJENT PROSEDYRE ved hjelp av f-tastene. 3. Trykk på funksjonstasten OK som er indikert på skjermen. Dette gjør at pumpen går tilbake til opprinnelig programmering av VEKT (hvis medikamentprotokollen er vektavhengig), uten at pumpen først må slås av.? Operasjon slutt Dette alternativet vises kun i menyen for alternativer når infusjonen er stanset. 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg OPERSJON SLUTT ved hjelp av f-tastene. 3. Trykk på OK-funksjonstasten som er indikert på skjermen. Pumpen vil vise varslingen NYTT MEDIKMENT og slår seg ikke av. Trykk på J hvis du ønsker å tilbakestille informasjonen. Trykk på NEI hvis du ønsker å beholde og bruke den forrige medikamentinformasjonen.? 24 timers logg Dette valget viser 24 timers logg for infundert volum. 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyen for valgmuligheter. 2. Velg 24 t LOGG med f-tastene, og trykk på OK. Skjermen viser infundert volum per time. Infundert volum i parenteser er det totale volumet som er infundert siden sist volumet ble slettet. Se eksempelet nedenfor: 07:48 08:00 4,34 ml (4,34 ml) 08:00 09:00 2,10 ml (6,44 ml) 09:00 10:00 2,10 ml (8,54 ml) VOLUM SLETTET 3. Trykk på funksjonstasten VSLUTT for å gå ut av loggen.? Hendelseslogg Dette alternativet viser loggen over alle hendelser. Den kan aktiveres/deaktiveres. 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyen for valgmuligheter. 2. Velg HENDELSESLOGG med f-tastene og trykk på OK. 3. Bla i loggen med f-tastene. Trykk på VSLUTT-tasten for å gå ut av loggen.? Oppsummering protokoll (kun TIV-modus) 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyen for valgmuligheter. 2. Velg OPPSUMMERING PROTOKOLL med f-tastene og trykk på OK. 3. Trykk på funksjonstasten VSLUTT for å gå ut av menyen. 1000DF00388 Utg. 4 17/34

19 larmer og advarsler larmer indikeres med en kombinasjon av lydsignal, blinkende alarmindikator og melding på skjermen. 1. Trykk først på c-knappen for å slå av alarmlyden i maksimum 2 minutter*, sjekk deretter alarmmelding på skjermen. Trykk KNSELLER for å slette alarmmeldingen. 2. Hvis infusjonen har stoppet, fjern årsaken til alarmen og trykk så på b-knappen for å fortsette infusjonen. Hvis pumpen starter en alarmtilstand for sikkerhetsprosessor (en hørbar, kontinuerlig tone samt en rød alarmindikator) og det ikke vises en feilmelding på pumpen, skal pumpen tas ut av drift og undersøkes av en kvalifisert servicetekniker. Skjerm STEMPELHOLDER FRKOBLET OKKLUSJON KONTROLLER SPRØYTE LV BTTERISPENNING TOMT BTTERI INF. NESTEN SLUTT INFUSJON SLUTT HST.ENDR. IKKE BEKREFTET C STRØMFEIL Feilkode og melding OBS! (med 3 lydsignaler) Beskrivelse og feilsøking Stempelholderen er blitt frakoblet under bruk. Sjekk hendlene og posisjonen til sprøyten. Trykket som måles ved sprøytestempelet er over alarmgrensen. Finn og fjern årsaken til blokkeringen i stempelholderen, sprøyten eller infusjonssettet før infusjonen startes på nytt. Feil størrelse på sprøyten som er montert, sprøyten er ikke montert riktig eller den er flyttet på under bruk. Sjekk sprøytens plassering og posisjon. Batteriets kapasitet er under grensen for 30 minutters bruk. Batteriindikatoren vil blinke, og etter 30 minutter høres en kontinuerlig lydalarm som indikerer at batteriet er utladet. Koble pumpen til nettspenningen for å fortsette bruken og for å lade det interne batteriet. Batteriet er tomt. Slå pumpen på igjen når den er tilkoblet strømnettet. Pumpen nærmer seg slutten av infusjonen. Denne verdien kan konfigureres. Pumpen har nådd slutten av infusjonen. Et forhåndsinnstilt volum vil være igjen i sprøyten for å minimalisere risikoen for infusjon av luft. Denne verdien kan konfigureres. Infusjonshastigheten er endret, men den har ikke blitt bekreftet og det har gått to minutter* uten aktivitet. Trykk på c-knappen for å slå av alarmen. Deretter trykker du på KNSELLER-tasten for å slette denne meldingen og slå av alarmen. Kontroller infusjonshastigheten og bekreft ved å trykke på b-knappen eller trykk på h-knappen for å gå tilbake til den tidligere hastigheten. Trykk på b-knappen for å starte infusjonen. (Denne alarmen utløses bare hvis hastighetstitrering er aktivert.) Nettspenningen er koblet fra og pumpen drives på batteri. Hvis dette skjer når pumpen infunderer, vises meldingen INFUSJON FORTSETTER. Koble pumpen til nettspenningen eller trykk på c-knappen for å slå av alarmen og fortsette på batteridrift. larmen vil automatisk nullstilles hvis pumpen tilkobles nettet. larmsystemet har registrert en intern feil. Se etter feilkode. Ta pumpen ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Du hører tre lydsignaler hvis pumpen har stått på i over 2 minutter* (kalles TID UTE i loggen) uten at den er satt i drift. Trykk på c-knappen for å slå av alarmen i enda 2 minutter*. Du kan også trykke og holde inne c-knappen og vente på 3 påfølgende lydsignaler. Dette vil sette alarmen på standby i 60 minutter. Fargene på alarmindikatorene Type alarm ORNSJE C STRØMFEIL, INF. NESTEN SLUTT, OBS, HST.ENDRING IKKE BEKREFTET, LV BTTERISPENNING. RØD lle andre *Konfigurerbare valgmuligheter 1000DF00388 Utg. 4 18/34

20 Konfigurerbare valgmuligheter Denne menyen inneholder en liste over de valgene som brukeren kan konfigurere. 1. Slå pumpen V. 2. Mens b-knappen holdes inne, slås pumpen PÅ. 3. Skjermen vil vise 000. Legg inn adgangskoden for konfigurerbare valg med f-tastene, og trykk NESTE for å komme til neste siffer. En komplett liste over adgangskoder finnes i teknisk servicehåndbok. 4. Når riktig kode vises på skjermen, trykker du på OK for å bekrefte. Menyen for konfigurerbare valg vil bli vist. Generelle valg 1. Velg GENERELLE VLG fra menyen ved hjelp av f-tastene og trykk på OK. 2. Velg alternativet du vil aktivere/deaktivere eller justere, og trykk på funksjonstasten MODIFISER. 3. Når alle endringene er utført, trykker du på funksjonstasten VSLUTT. 4. Velg på nytt fra menyen, eller slå pumpen V, slik at den blir klar for bruk til neste gang. SPL.LRM MONTERT ktiverer sykepleieralarm (tilleggsfunksjon). SYKEPLEIERLRM Inverterer utgangen for sykepleieralarm. INVERTERT RS232 VLGT Gjør at pumpens datakommunikasjon benytter RS232 (tilleggsfunksjon). NESTEN TOM SPRØYTE Innstilling av tidspunktet for advarselen NESTEN TOM SPRØYTE som prosent av gjenværende tid til INFUSJON SLUTT. INFUSJON SLUTT ngir sluttpunktet for infusjonen. KVO VED INF. SLUTT Pumpen går over til KVO-hastighet når INFUSJON SLUTT er nådd. KVO-HSTIGHET Innstilling av KVO-hastighet hvis KVO ved INFUSJON SLUTT er aktivert. REVERSERING Reverserer drivmekanismen for å fjerne trykket i slangen når en okklusjon oppstår. C-FEIL Når denne funksjonen er aktivert, vil alarmen gå ved frakobling av nettspenning. TRYKK-DISPLY Viser/skjuler symbolet for trykk på skjermen. FORHÅNDSINNST. TRYKK Forhåndsinnstilling av nivået for okklusjonsalarm. VEKT Stiller inn standard pasientvekt, kun for TIV-modus. PURGE-HSTIGHET Innstilling av purgehastigheten. PURGEVOLUMGRENSE Stiller inn maks. purgevolum. FYLL SPRØYTE utomatisk anmodning om å purge sprøyten etter bekreftelse. HNDS FREE BOLUS ktiverer/deaktiverer Hands Free bolusfunksjon. FORH.INNST. BOLUSVOL. Stiller inn forhåndsinnstilt Hands Free bolusvolum, kun for Intet med.-modus. FORH.INNST. BOLUSHST. Stiller inn forhåndsinnstilt bolushastighet. MNUELL BOLUS Infundert volum vil øke hvis stempelet skyves inn manuelt og sprøyten fremdeles står i (som bekreftet). TILBKEKLLINGSTID Justerer tiden for når pumpen skal utløse tid ute-alarmen. VIS HENDELSESLOGG ktiverer/deaktiverer hendelsesloggen BTTERIINDIKTOR ktiverer/deaktiverer symbolet for batteri på skjermen. LRMVOLUM Stiller inn pumpens alarmvolum. Høyt, middels eller lavt. UTOMTISK NTTMODUS Bakgrunnsbelysningen på skjermen dempes mellom kl. 21:00 og 06: DF00388 Utg. 4 19/34

21 Konfigurerbare valgmuligheter (forts.) Innstill klokke Velg INNSTILL KLOKKE fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK. 2. Bruk f-tastene for å justere vist dato. Trykk på NESTE for å få tilgang til neste felt. 3. Når riktig tid og dato er stilt inn, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen. Sykehusets navn Dette valget gjør det mulig for brukeren å programmere inn navnet på sykehuset eller avdelingen. Navnet vil komme til syne på skjermen rett etter at apparatet er slått på. Velg SYKEHUSETS NVN fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK. 2. Bruk tastene for å finne riktig bokstav, og trykk på NESTE for å gå til neste posisjon. 3. Når navnet er riktig, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen. ktiver sprøyter Denne valgmuligheten brukes til å forhåndsinnstille merke og størrelse på de sprøytene som er godkjent for bruk i pumpen. Velg alle sprøytetypene som skal kunne benyttes. Velg bort alle som ikke skal kunne benyttes. 1. Velg TILLT SPRØYTER fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK. 2. Bruk f-tastene for å bla i listen over sprøyter, trykk på VELG for å aktivere/deaktivere et sprøytemerke og enkelte modeller innenfor merket. 3. Når du er ferdig med å endre, trykker du på VSLUTT for å gå tilbake til menyen for konfigurerbare valg. Språk Bruk dette valget for å stille inn hvilket språk som skal vises på skjermen. Velg SPRÅK fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK. 2. Bruk f-tastene for å velge språk. 3. Når ønsket språk er valgt, trykker du på funksjonstasten VELG for å gå tilbake til menyen for konfigurerbare valg. Kontrast Denne valgmuligheten brukes til å justere kontrasten på pumpens skjerm. 1. Velg KONTRST fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK. 2. Bruk f-tastene for å justere kontrasten på skjermen. Ved å bla gjennom tallene endres kontrasten på skjermen. 3. Når ønsket kontrast er innstilt, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen for konfigurerbare valg. 1000DF00388 Utg. 4 20/34

22 laris TIV Sprøytepumpe oversikt over konfigurerbare valgmuligheter Generelle valg Ta en kopi av denne siden og skriv inn informasjon som gjelder for din pumpe. Valgmulighet Standard Område Innstilling Programvareversjon og x og 2.3.x og nyere SPL.LRM MONTERT Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert SYKEPLEIERLRM INVERTERT Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert RS232 VLGT Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert NESTEN TOM SPRØYTE 1 min 5 min 1 min 15 min INFUSJON SLUTT 1,0 % 1,0 % 0,1 % 5 % av sprøytevolum KVO VED INF. SLUTT ktivert ktivert ktivert/deaktivert KVO-HSTIGHET 1,0 ml/t 1,0 ml/t 0,1 ml/t 2,5 ml/t REVERSERING Deaktivert ktivert ktivert/deaktivert C-FEIL ktivert ktivert ktivert/deaktivert TRYKK-DISPLY Deaktivert ktivert ktivert/deaktivert FORHÅNDSINNST. TRYKK L-5 L-3 L0 L10 (50 mm Hg 1000 mm Hg) VEKT 70,0 kg 70,0 kg 0,01 kg 250 kg PURGE-HSTIGHET 200 ml/t 200 ml/t 100 ml/t 500 ml/t PURGEVOLUMGRENSE 2,0 ml 2,0 ml 0,5 ml 5,0 ml FYLL SPRØYTE ktivert Deaktivert ktivert/deaktivert HNDS FREE BOLUS ktivert ktivert ktivert/deaktivert FORH.INNST. BOLUSVOLUM 5,0 ml 5,0 ml 0,1 ml 100 ml FORH.INNST. BOLUSHST ml/t 1200 ml/t 150 ml/t 1200 ml/t MNUELL BOLUS Deaktivert ktivert/deaktivert TILBKEKLLINGSTID 2,0 min 0,1 min 15,0 min VIS HENDELSESLOGG Deaktivert ktivert ktivert/deaktivert BTTERIINDIKTOR ktivert ktivert/deaktivert LRMVOLUM Middels Middels Lav, middels, høy UTOMTISK NTTMODUS ktivert ktivert ktivert/deaktivert Sprøyter aktivert Merke Størrelse(r) Merke Størrelse(r) Sykehusets navn Serienummer Programvareversjon Godkjent av Dato Konfigurert av Dato 1000DF00388 Utg. 4 21/34

23 Konfigurerbare valgmuligheter (forts.) Medikamentoppsett 1. Velg alternativet MED. REGISTER ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten på skjermen. 2. For å legge til et MEDIKMENTNVN trykker du på funksjonstasten NYTT som vises på skjermen, programmerer ønskede endringer. 3. Velg ønsket medikament, og trykk på funksjonstasten MODIFISER. 4. Medikamenter må være aktivert for at de skal kunne brukes. 5. For å endre medikamentnavn trykker du på funksjonstasten PROGRMMER mens du bruker f-tastene for å gå gjennom alfabetet. Velg en bokstav ved å trykke på NESTE. Når du er ferdig, trykker du på OK-tasten som vises på skjermen. 6. Velg KONS.ENHETER ved hjelp av f-tastene, og trykk på OK for å velge konsentrasjonsenheter. 7. Velg MIN. KONS av valgt medikament. Bruk f-tastene for å øke/redusere minste konsentrasjon som vises på skjermen. Trykk på OK når minste konsentrasjon er valgt. 8. Velg FORHÅNDSINNST. KONSENTRSJON for det valgte medikamentet, og bruk f-tastene for å øke/redusere den forhåndsinnstilte konsentrasjonen som vises på skjermen. Trykk på OK når forhåndsinnstilt konsentrasjon er valgt. 9. Velg MKS. KONSENTRSJON for valgt medikament. Bruk f-tastene for å øke/redusere maks. konsentrasjon som vises på skjermen. Trykk på OK når maks. konsentrasjon er valgt. Hvis forhåndsinnstilt medikamentkonsentrasjon, minste konsentrasjon og maks. konsentrasjon er den samme, vil dette trinnet bli hoppet over. 10. Velg DOSEHSTIGHET ENHETER som er nødvendig for vedlikeholdsdoser, og bruk f-tastene til å velge ønsket doseenhet. Trykk på OK når ønsket doseenhet er valgt. 11. Velg ønsket INNLEDNINGSDOSE (i doseenheter). Bruk f-tastene for å øke/redusere induksjonen som vises på skjermen. Trykk på OK når innledningen er valgt. Hvis innstillingen er mindre enn 0,01 blir innledningsinnstillingen slått av. Dette vil deaktivere innledningsoppsettet i TIV-modus. 12. Velg ønsket INNLEDNINGSTID. Bruk f-tastene for å øke/redusere tiden innledningsdosen leveres over. Trykk på OK når tid er valgt. 13. PUSE ETTER INNLEDNING. Velger du KTIVERT, vil infusjonen stoppe når innledningsperioden er ferdig og vente på at operatøren skal trykke på b-knappen for å fortsette med valgt vedlikeholdshastighet. Velger du DEKTIVERT, vil infusjonen fortsette med den valgte vedlikeholdsdosen etter innledningen. 14. Velg ønsket VEDLIKEHOLDSDOSE. Bruk f-tastene for å øke/redusere vedlikeholdsdosen. Trykk på OK når hastigheten er valgt. 15. Velg ønsket BOLUSDOSE (valgt i doseenheter). Bruk f-tastene for å øke/redusere bolusdosen. Trykk på OK når dosen er valgt. Hvis funksjonstasten V trykkes ned, slås Bolus-innstillingen av. Dette vil deaktivere bolusfunksjonen i TIV-modus. 16. Velg ønsket forhåndsinnstilt BOLUSHSTIGHET. Bruk f-tastene for å velge mellom 150 ml/t, 300 ml/t, 600 ml/t, 900 ml/t og 1200 ml/t. Trykk på OK når hastigheten er valgt. 17. Velg HNDS FREE BOLUS ved å bruke f-tastene for å velge KTIVERT/DEKTIVERT. Trykk på OK for å bekrefte valget. 18. SE GJENNOM DT FOR MEDIKMENTOPPSETT, og trykk på OK for å bekrefte dataene som vises. Da vil pumpen gå tilbake til menyen for medikamentoppsett. 1000DF00388 Utg. 4 22/34

24 Medikamentprotokoll laris TIV Sprøytepumpe-oppsett medikamentprotokoll Sykehus vdeling/enhet Nr. (1-50*) Medikamentnavn (maks. 12 tegn*) Enheter ( /ml) Min. Konsentrasjon Forhåndsinnstilt Maks. Dosehastighetsenheter Innledning (dose) ( /kg) tid (sek) Pause etter innledning (( / ) Serienummer Programvareversjon Godkjent av Konfigurert av Dato Dato Vedlikehold Bolus Dose ( /kg) Hastighet (ml/t) Hands Free ( / ) * medikamentnavn med maksimalt 17 tegn er tilgjengelig for programvaren V2.2.x og nyere programvare. 1000DF00388 Utg. 4 23/34

25 Spesifikasjoner Infusjonsspesifikasjoner Maks. infusjonshastighet kan innstilles som en del av konfigureringen. 0,1 ml/t 150 ml/t 5 ml sprøyter 0,1 ml/t 300 ml/t 10 ml sprøyter 0,1 ml/t 600 ml/t 20 ml sprøyter 0,1 ml/t 900 ml/t 30 ml sprøyter 0,1 ml/t 1200 ml/t 50 ml sprøyter Område for infundert volum er 0,0 ml 9990 ml. Bolusspesifikasjoner Valgte maksimumshastigheter vises nedenfor 150 ml/t 5 ml sprøyter 300 ml/t 10 ml sprøyter 600 ml/t 20 ml sprøyter 900 ml/t 30 ml sprøyter 1200 ml/t 50 ml sprøyter Forhåndsinnstilt bolusvolum kan stilles inn som en del av konfigureringen. Min.: 0,1 ml Maks.: 100,0 ml Trinn på 0,1 ml; forhåndsinnstilling 5,0 ml. Under BOLUS er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå. Kritisk volum Bolusen som kan oppstå som følge av en enkelt intern feil med en 50 ml sprøyte er: Maks. overinfusjon 0,5 ml Purgespesifikasjoner Purgehastighet er begrenset til maksimumshastighet for sprøyten og kan stilles inn som en del av konfigureringen. 100 ml/t 500 ml/t. Område for purgevolum er 0,5 ml 5 ml. Under PURGE er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå. KVO-hastighet (Keep Vein Open) 0,1 ml/t 2,5 ml/t. Hastighet når sprøyten er tom Stopp, KVO (0,1 ml/t til 2,5 ml/t) eller innstilt hastighet hvis denne er lavere enn KVO. larm for infusjon nesten slutt 1 min 15 min til infusjonsslutt, eller 10 % av sprøytens volum. Det første som oppnås er gjeldende. larm for infusjonsslutt 0,1 % 5 % av volumet i sprøyten. Elektrisk klassifikasjon Klasse I-produkt. Kontinuerlig bruk, transportabel. Maks. grense for pumpetrykk Høyeste alarmnivå 1000 mm Hg (nominelt ved L-10) Nøyaktighet for okklusjonsalarm (% av full skala)* Trykk mm Hg L-0 L-3 L-5 L-10 ca. ca. ca. ca. 50 mm Hg 300 mm Hg 500 mm Hg 1000 mm Hg Temp. 23 C ±18 % ±21 % ±23 % ±28 % * Ved bruk av de mest vanlige 50 ml-sprøytene under normale forhold (95 % sikkerhet / 95 % av pumpene). Batteriets spesifikasjoner Oppladbart forseglet NiMH. Lades automatisk når pumpen er tilkoblet nettspenning. Gjennomsnittlig utladningstid for batteri som er fulladet ved 5ml/t og 20 C under vanlige forhold, er 6 timer*. *95 % lavere konfidensintervall ved 5 timer og 50 minutter. Ladingstiden er 2½ time fra utladet til 90 % oppladet. Bevaring av minne Det elektroniske minnet i pumpen vil bli opprettholdt i mer enn 6 måneder når pumpen ikke er tilkoblet nettspenning. Systemets nøyaktighet Volumetrisk middelverdi +/-2 % (nominell). Reduserende faktorer - Temperatur +/- 0,5 % (5 40 ºC) Høye hastigheter +/-2,0 % (hastighet> sprøytevolum/t f.eks. >50 ml/t med en 50 ml sprøyte.) Viktig: Systemets nøyaktighet er typisk +/-2 % målt med testmetoden (trompetkurve) som er definert i IEC/EN ved hastigheter på 1,0 ml/t (23 ºC) og oppover når anbefalte sprøyter benyttes. Forsiktig: Den volumetriske nøyaktigheten kan bli redusert ved hastigheter under 1,0 ml/t. Forskjellige faktorer som størrelse og nødvendig skyvekraft i kompatible sprøyter, kan forårsake variasjoner i nøyaktighet og trompetkurver. Se også avsnittet om trompetkurver i denne bruksanvisningen. Sikringstype 2 x T 1,25, treg. Nettspenning VC, Hz, 20 V (nominelt). Dimensjoner 310 mm (b) x 121 mm (h) x 200 mm (d). Vekt: 2,7 kg (ekskl. nettkabel) larmtilstander Stempelholder frakoblet Okklusjon Kontroller sprøyte Lav batterispenning / Tomt batteri Inf. nesten slutt Infusjon slutt Nettspenningsfeil Intern feil OBS! (sykepleieralarm) Titrering ikke bekreftet Miljøspesifikasjoner Driftstemperatur +5 C +40 C Relativ luftfuktighet ved bruk 20 % - 90 % tmosfærisk trykk ved bruk 700 hpa 1060 hpa Transport- og lagertemperatur -30 C +50 C Relativ luftfuktighet ved 10 % - 95 % transport og lagring tmosfærisk trykk ved transport- 500 hpa 1060 hpa og lagring Elektrisk/mekanisk sikkerhet I henhold til IEC/EN og IEC/EN Beskyttelse mot væskeinntrengning IPX1 Beskyttet mot væskeinntregning (vertikalt fallende dråper) EMC I henhold til IEC/EN og IEC/EN Omregningsfaktor Doseomregning: 1,0 µg = 1000 ng 1,0 mg/t = 24,0 mg/24 t 1,0 mg/min = 60,0 mg/t 1,0 mg = 1000 µg Volum/enhetstid = dosehastighet/konsentrasjon 1,0 ml/t = 1,0 mg/t / 1,0 mg/ml Formelen er: Volum/hastighet = (...µg/kg/min) x (...kg) x (60 min/t) = µg/t = ml/t kons. i mg/ml x 1000 µg/mg µg/ml Tilgjengelige medikamentenheter: ml/t, ng/min, ng/kg/min µg/min, µg/kg/min, µg/t, µg/kg/t, µg/24 t, µg/kg/24 t mg/min, mg/kg/min, mg/t, mg/kg/t, mg/24 t, mg/kg/24 t, g/t, g/24 t, U/min, U/kg/min, U/t, U/kg/t, U/24 t, U/kg/24 t, ku/24 t, mmol/t 1000DF00388 Utg. 4 24/34

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO laris CC Sprøytepumpe Bruksanvisning - NO Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris CC Syringe Pump... 3 Kontrollpanel...

Detaljer

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO laris GS Sprøytepumpe Bruksanvisning - NO s Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris GS Sprøytepumpe... 3

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe Grunnleggende informasjon... 4 Tiltenkt bruk.... 4 Bruksbetingelser... 4 Indikasjoner....

Detaljer

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe Grunnleggende informasjon... 4 Tiltenkt bruk...4 Bruksbetingelser...4 Indikasjoner...4

Detaljer

Alaris sprøytepumper (med Plus-programvare)

Alaris sprøytepumper (med Plus-programvare) laris sprøytepumper (med Plus-programvare) Modeller: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Bruksanvisning no Innhold laris sprøytepumper Innledning...2 Om denne håndboken...3 Opprette et datasett...4

Detaljer

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris GW Volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris GW volumetriske pumper Grunnleggende informasjon.... 2 Om denne bruksanvisningen.... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for

Detaljer

Bruksanvisning - NO. Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI) Kompatibelt tilleggsutstyr... 15-17

Bruksanvisning - NO. Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI) Kompatibelt tilleggsutstyr... 15-17 1PB1131C4.qxd 17/09/2003 08:52 Page 3 Pumper, tilleggsutstyr og reservedeler Fyll ut nedenfor og send pr. faks eller post til ALARIS Medical Systems (se side 22). ALARIS Asena Infusjonssystem Serviceutstyr

Detaljer

Alaris GP volumetrisk pumpe. Bruksanvisning - Norsk

Alaris GP volumetrisk pumpe. Bruksanvisning - Norsk laris GP volumetrisk pumpe Bruksanvisning - Norsk s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Opprette et datasett...3 Egenskaper for laris GP volumetrisk pumpe...4 Kontrollpanel...5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Alaris Enteral sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris Enteral sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris Enteral sprøytepumpe s Bruksanvisning no Innhold laris Enteral sprøytepumpe Innledning...2 Om denne bruksanvisningen...2 Funksjonene til laris Enteral sprøytepumpe...3 Kontroller og indikatorer...4

Detaljer

Alaris PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris PK Sprøytepumpe s Bruksanvisning no Innhold laris PK Sprøytepumpe Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...3 TCI-oversikt...3 Opprette et datasett...6 Funksjoner og egenskaper for

Detaljer

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning NO

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning NO laris GW Volumetrisk pumpe Bruksanvisning NO Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris GW Volumetrisk pumpe...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON

SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON SIDE:1 A V:7 REVISJON: 13 10 2005 09.12.02 ERSTATTER: 30 08

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Alaris CC Sprøytepumpe med

Alaris CC Sprøytepumpe med Alaris CC Sprøytepumpe med Guardrails sikkerhetsprogramvare Kort bruksanvisning norsk BATTERIindikator NETTDRIFTindikator PURGE/BOLUSknapp STILLEknapp PÅ/AVknapp STOPP-knapp Programmeringstaster STARTknapp

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD 1. Legen doserer medikamenter og regner ut ml/t. 2. Nøkkelen til smertepumpa ligger i kofferten hjemme hos pasienten. 3. Stopp pumpa. - Trykk og hold inn

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Alaris GH Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris GH Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris GH Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris GH Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris CC Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Innhold...1 Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper på laris CC Sprøytepumpe...3

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris GS Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Page Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris GS Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Asena PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning NORSK. 1000PB01511 Utgave 2

Asena PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning NORSK. 1000PB01511 Utgave 2 Asena PK Sprøytepumpe Bruksanvisning NORSK 1000PB01511 Utgave 2 Innhold Side Innledning 2 TCI Oversikt 3 Opprette ett datasett 5 Funksjonene til Asena PK Sprøytepumpe 6 Kontroller og indikatorer 7 Forholdsregler

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no laris Gateway arbeidsstasjon Bruksanvisning no Innhold 1000DF00427 utgave 4 1/28 Innledning.... 3 Tiltenkt bruk.... 3 Om denne bruksanvisningen.... 4 dvarsler og forsiktighetsregler.... 4 Kontroll og indikatorer...

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus HD

Bruksanvisning IDEA Tempus HD HD Bruksanvisning IDEA Tempus HD Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Nettledningen... s. 3 Justering av skjermen... s. 3 Frigjør XY leseplaten... s. 3 Bruk av lese-tv... s. 4 Av

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

IPX4. Oppstart. Slå PÅ/AV. Innstillinger. Festebrakett. 1000PB00617 Iss 5

IPX4. Oppstart. Slå PÅ/AV. Innstillinger. Festebrakett. 1000PB00617 Iss 5 1PB0617C05.qxd 12-09-2003 13:06 Page 2 Reservedeler En omfattende liste over reservedeler til IVAC sprøytepumper finnes i servicemanualen. Servicemanualen kan bestilles hos ALARIS Medical Systems. Se forøvrig

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruksjonsark Innledning Fluke 771 ma-strømtang ("måleinstrumentet") er en håndholdt batteridrevet strømtang som måler 4 20 ma likestrøm uten å bryte strømkretsen. Måleinstrumentet

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD 1 NORSK Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING v1.11 06/13 NO 0044 Denne enheten er i samsvar med: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr Bestemmelser i det kanadiske

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer