Bruksanvisning - NO. Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI) Kompatibelt tilleggsutstyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning - NO. Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI) Kompatibelt tilleggsutstyr... 15-17"

Transkript

1 1PB1131C4.qxd 17/09/ :52 Page 3 Pumper, tilleggsutstyr og reservedeler Fyll ut nedenfor og send pr. faks eller post til ALARIS Medical Systems (se side 22). ALARIS Asena Infusjonssystem Serviceutstyr Det fullstendige utvalget av sprøytepumpeprodukter i ALARIS Asena produktserie er: Pumpen Asena CC er konstruert for å gi enkelt vedlikehold og lave servicekostnader. Standard komponenter er benyttet der det er mulige, slik at ikke spesielle test eller kalibrerings verktøy er nødvendig. For vanlig service kan følgende deler være nyttige. Dele nummer Beskrivelse 80013UN UN UND UN UN UN Antall Bruksanvisning - NO ALARIS Asena GS sprøytepumpe ALARIS Asena GH sprøytepumpe ALARIS Asena CC sprøytepumpe ALARIS Asena TIVA sprøytepumpe ALARIS Asena DS (ingen komm.) ALARIS Asena IDS Docking Station ALARIS Asena Transporter Dele nummer Beskrivelse Antall 0000TG00020 Okklusjonstestutstyr 0000TG00080 Testutstyr Lineær Nøyaktighet 0000JG00047 Cradle, Support (front) 0000TG00095 Asena sprøytepumpe, Sprøyter og forlengelsessett kalibreringsverktøy Asena CC bruker standard engangs forlengelses-slanger og sprøyter med Luer-Lock kobling, av typer som er konstruert for bruk på sprøytepumper. 1000SP00172 Programming Kit Asena Reservedeler Dele nummer Beskrivelse 30602N IVAC 50ml Luer-lock sprøyte Antall G30402M Standard forlengelsesslange av PVC med okklusjonsføler (200 cm). Du finner en omfattende liste over reservedeler for denne pumpen i den tekniske servicemanualen. Du finner delenumrene i tabellen nedenfor: Dele nummer G30653M Lystett, hvit forlengelsesslange av PVC med okklusjonsføler (200 cm). Beskrivelse Antall 1000PB01131 Bruksanvisning ALARIS Asena CC - NO G30303M Forlengelsesslange av polyethylen med okklusjonsføler (200 cm). 1000SM00001 Teknisk service manual for sprøyte G30453M Lystett, hvit PVC forlengelsesslange med polyetylen innercoating (lavabsorberende), med okklusjonsføler. (200 cm). G30302M Polyethylenforet forlengelsesslange med okklusjonsføler og klemme (200 cm). G40015 Asena CC sprøytepumpe - Et produkt i Asena serien Standard PVC forlengelsesslange (150 cm). pumper i ALARIS Asena serien Innhold 1000SP01122 Internt batteri Grunnleggende informasjon Side 1001FAOPT91 Nettkabel - Engelsk Grunnleggende informasjon FAOPT92 Nettkabel - Europeisk Funksjoner og egenskaper for ALARIS Asena CC sprøytepumpe FAOPT93 Nettkabel - Uterminert G40020B Standard PVC forlengelsesslange (200 cm). Forholdsregler ALARIS Asena CC er en høyteknologisk sprøytepumpe med variabelt trykk og mange funksjoner som er egnet til bruk ved intensiv pleie. Asena CC sprøytepumpe er kompatibel med et stort utvalg engangs-sprøyter i størrelser fra 5ml til 50ml med Luer-Lock. På side 15 finner du en fullstendig liste over kompatible sprøyter. G40215 Lystett orange PVC forlengelsesslange (150 cm). (Polyethylen) G40320 Lystett, hvit PVC forlengelsesslange (200 cm). Egenskaper G40615 Polyethylen forlengelsesslange (150 cm). Alarmer og advarsler Enkel å innstille, enkel å bruke. G40620 Polyethylen forlengelsesslange (200 cm). Konfigurerbare valgmuligheter Stor skjerm i grafikkformat med trykktrendvisning. G40720 Polyethylen forlengelsesslange med klemme (200 cm). Medikamentprotokoll Navn:... Oppstart Firma/sykehus: Spesifikasjoner Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI) Kompatibelt tilleggsutstyr Hastigheter fra 0,1 til 1200 ml/t. Vedlikehold Grense for okklusjonstrykk Overvåking av slangetrykk fra 0 til 1000 mmhg. 24 timers logg over infundert volum. Adresse: Testrutiner RS232/ekstern alarm Logging av alle hendelser. Oppstart- og trompetkurver for væskestrømmen Muligheter for tilkobling av avansert datakommunikasjon og ekstern alarm. Service kontakter Konfigurerbare medikamentprotokoller for forenklet medikamentdosering.... Telefon:... Signatur:... Faks: Post nr: Garanti Samsvarserklæring Dato: / Pumper, tilleggsutstyr og reservedeler Besøk vårt nettsted: Besøk vårt nettsted: 1/24

2 Funksjoner og egenskaper på ALARIS Asena CC - Frontpanel Trykkføler AV/PÅ START SKJERM Utløserhendel for MDI Godt synlig alarmindikator PURGE/ BOLUS LYDALARM AV TRYKK VALGMULIG- HETER Krok for forlengelsesslangen Venteposisjon Felt for piltastene og funksjonstastene Sprøyteklemme Feste av stempel, hindrer hevertvirkning Kontrollpanel AV/PÅ - Trykk en gang for å slå pumpen PÅ. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå pumpen AV. TRYKK - Bruk denne knappen for å vise trenden for infusjonstrykket og alarmnivået. START - Trykk for å starte infusjonen. Den grønne lampen vil blinke under infusjonen. PILTASTER - Dobbel eller enkel, for å justere verdier raskt/langsomt, eller for å bla i menyer på skjermen. VENTEPOSISJON - Trykk for å sette pumpen i venteposisjon. Den orange lampen vil lyse når pumpen er i venteposisjon. FUNKSJONSTASTER - Aktuell funksjon blir vist som tekst på skjermen. 2/24? LYDALARM AV - Trykk for å stenge av alarmen i 2 minutter. Trykk og hold til du hører tre beep for 15 minutters stillhet. PURGE/BOLUS - For å få tilgang til funksjonstastene PURGE eller BOLUS. Trykk og hold funksjonstastene nede for å starte valgte aktivitet. PURGE brukes for å fylle forlengelsesslangen før oppstart. Når pumpen står i venteposisjon og pasient ikke er tilkoblet, vil administrert volum ikke legges til VI. BOLUS er for å gi en rask støtdose, mens pumpen infunderer til pasient, og volum administrert tillegges VI. VALGMULIGHETER - Trykk for å få tilgang til valgmulighetene (se side 7 og 8). + - BATTERI - Lyser når pumpen går på batteri. Blinker når batterikapasiteten er under grensen for 30 minutters drift. NETTSPENNING - Lyser når pumpen er tilkoblet nettspenning (230V) og batteriet lades. TIDEN TIL TOM SPRØYTE -Indikerer gjenværende tid før sprøyten er tom. BATTERIINDIKATOR - Angir batteriladingnivået og viser når det er nødvendig å lade opp batteriet igjen.

3 Funksjoner og egenskaper på ALARIS Asena CC - Bakside Merkeplate (se "Symboldefinisjoner" for en forklaring av symbolene) Medical Device Interface (MDI) - for låsing til horisontale rektangulære skinner. Trykkføler Utløser hendel for MDI Bærehåndtak Tilkobling for potensialjord Enkel startprosedyre Infrarød kommunikasjonsport Klemme for infusjonsstativ. Kan slåes inn. Datakommunikasjon (tilleggsfunksjon) Symboldefinisjoner Krok til forlengelsesslangen 1. Trykk for å slå pumpen på. 2. SLETT OPPSETT? - NEI beholder forrige data. JA nullstiller lagrede data. (ny pasient). 3. Monter sprøyten. 4. Sett trykkføler i trykktransduceren. 5. Bekreft korrekt sprøytestørrelse og -merke. Hvis valgmuligheten FYLL SPRØYTE er aktivert, vises ledeteksten til purgeskjermbildet og slangen kan purges etter behov. 6. INFUSJONSHASTIGHET - Juster hastigheten om nødvendig med. 7. PURGE - Trykk etterfulgt av funksjonstasten PURGE. 8. Koble forlengelsesslangen til pasienten. 9. START - Trykk. IPX1 Viktig (Se i medfølgende dokumentasjon) Tilkobling for potensialjord Kontakt for datakommunikasjon/ekstern alarm (tilleggsfunksjon) Type CF utstyr (grad av beskyttelse mot elektrisk sjokk). Grad av beskyttelse mot væskeinntregning Vekselstrøm Apparatet tilfredsstiller kravene i EC-direktiv 93/42/EEC. Angitt med CE-merket. Produksjonsdato 3/24

4 ???? Forholdsregler Denne sprøytepumpen er kalibrert for bruk sammen med engangs sprøyter. For å sikre korrekt og presis funksjon, må du bare bruke Luer-Lock-sprøyter med de versjonene og merkene som er angitt på pumpen eller er beskrevet i denne manualen. Brukes sprøyter eller infusjonssett som ikke er spesifisert, kan dette påvirke funksjonen til pumpen og nøyaktigheten av infusjonen. Hvis sprøyten monteres feil i pumpen, eller hvis den fjernes fra pumpen før forlengelsesslangen er skikkelig avstengt, eller frakoblet pasienten, kan dette føre til ukontrollert væskestrøm. Se opp for hevertvirkning. Slangen kan stenges med en kran eller en klemme. Hvis pumpens infusjonssett sammenkobles med annet utstyr, for eksempel via en 3-veis kran, kan egenskapene til pumpen påvirkes. Det må i slike tilfeller følges nøye med under hele infusjonen. For å hindre at sprøyten løsner fra pumpen ved et uhell, skal forlengelsesslangen sikres med den tiltenkte kroken på baksiden av pumpen. Pumpen kan monteres maksimum 1,0m over eller under nivået til pasientens hjerte. Den mest nøyaktige overvåkingen av trykket i forlengelsesslangen oppnås når pumpen plasseres i nivå med pasientens hjerte. Ikke monter pumpen i vertikal posisjon med sprøyten pekende oppover. Det kan føre til at eventuell luft i sprøyten infunderes. For å beskytte pasienten mot luft må brukerne regelmessig følge med infusjonen, sprøyten, forlengelses-slangen og pasientkoblingene, samt følge priming-prosedyren som er spesifisert i denne manualen. Denne pumpen leverer væske ved hjelp av positivt trykk. Den kompenserer automatisk for motstand i systemet slik at nøyaktigheten ikke skal påvirkes av dette. Om det oppstår trykkstigning i systemet p.g.a. infiltrasjoner vil alarmen ikke utløses før trykkgrensen er nådd. Vær spesielt oppmerksom på dette ved lave infusjonshastigheter og høye trykk. Alarm kan utløses av forskjellige årsaker, pumpen vil da stoppe infusjonen og gi en akustisk alarm. Brukerne må regelmessig se til at infusjonen går sin gang og at ingen alarmer oppstår. Pumpen er beskyttet mot ekstern interferens som radiobølger med høy energi, magnetiske felt og elektrostatiske utladninger (Diatermi, kauteriseringsutstyr, elektromotorer, radioer, mobiltelefoner e.t.c.). Det må utvises ekstra forsiktighet ved bruk av infusjonsenheter sammen med andre instrumenter som krever tilgang til blodkar. Uheldig levering av medikamenter eller væsker kan skyldes den store trykkvariasjonen som skapes av slike instrumenter i det lokale karsystemet. Eksempler på denne typen instrumenter er slike som brukes under dialyse, bypassoperasjoner eller hjerteassistanse. Elektrostatisk utladning over 15kV gjennom luft kan i noen tilfeller påvirke pumpen. Tester ved lavere nivåer viser at pumpen fungere normalt. I sjeldne tilfeller kan pumpen bli påvirket av radiobølger hvis feltstyrken er over 10V/m. Hvis pumpen påvirkes av ekstern interferens vil pumpen gi melding om feil eller nullstilles. Alarm vil utløses. Skulle falske alarmer oppstå, og det ikke er mulig å fjerne årsaken, må infusjonen reguleres på annen måte. Pumpens elektromagnetiske felt tilfredsstiller de krav som er spesifisert i IEC og IEC :1993. Om pumpen likevel skulle påvirke annet utstyr bør en forsøke en annen innbyrdes plassering for å redusere eller unngå dette. Hvis pumpen utsettes for støt, høy fuktighet, høy temperatur, eller ved mistanke om at den er ødelagt, ta den ut av bruk og kontakt Medisinsk teknisk avdeling. Originalemballasjen bør brukes ved transport eller lagring. Temperatur, fuktighet og trykk må være innefor de grenser som er angitt på side 14 og på emballasjen. Det er fare for eksplosjon hvis pumpen benyttes i nærvær av brennbare anestesigasser. Utvis forsiktighet ved å plassere pumpen unna enhver kilde til fare. Det er fare for elektrisk sjokk hvis pumpehuset åpnes eller fjernes. All service skal overlates til Medisinsk teknisk avdeling. Strømforsyningen i pumpen skal ha jordforbindelse. Det må kun benyttes nettkabel med jord som tilkobles jordet nettkontakt. Hvis jordforbindelsen ikke er tilfredsstillende må pumpen ikke tilkobles nettspenning, men drives av det interne batteriet. Det finnes en omfattende teknisk servicemanual for denne pumpen. Delnummeret er 1000SM Alle illustrasjonene i denne manualen viser typiske innstillinger og verdier. Disse er kun brukt for å illustrere. En komplett oversikt over mulige innstillinger finnes på side 14. Hvor dette er angitt refererer minimum infusjonshastighet til en nominell hastighet på 1,0ml/t, og middels infusjons-hastighet refererer til en nominell hastighet på 5,0ml/t. En komplett oversikt over mulige infusjonshastigheter er vist på side 14. 4/24

5 Hvordan komme i gang Frontpanel og display Pumpestatus Sprøytetypen som er montert / Medikamentnavn Symbol for gjenværende tid Trykkinformasjon Infusjonshastighet Infundert volum Viser infundert volum Installasjon Batteriindikator Innstilling VSSI (Maks. volum) Sjekk at pumpen er komplett ved levering og uten synlige skader. Angitt nettspenning skal være 230V. En komplett leveranse skal bestå av følgende: ALARIS Asena CC sprøytepumpe Brukerstøtte - CD Nettkabel Beskyttende embalasje Koble pumpen til nettspenning i 2½ time for å sikre at det interne batteriet er fulladet og klart til bruk. Ved feil på pumpen kontaktes Medisinsk teknisk avdeling. Med festeklemmen på baksiden kan pumpen monteres på et standard vertikalt infusjonsstativ med maks. diameter 40 mm. Festeklemmen kan bøyes inntil pumpehuset når den ikke er i bruk. Det er også et feste (MDI) på baksiden av pumpen for bruk på horisontale skinner, eller en ALARIS Asena DS dokkingstasjon. Hold pumpen horisontalt og press pumpen forsiktig på skinnen. Hvis det gjøres riktig vil det høres et "klikk" fra festemekanismen. Se til at pumpen sitter forsvarlig. For å løsne den, press på utløserhendelen og trekk pumpen av skinnen. Viktig: Pumpen må ikke monteres med strømtilkoblingen eller sprøyten pekende oppover. Eventuelt væskesøl kan da trenge inn i nett-tilkoblingen og påvirke den elektriske sikkerheten, eller eventuell luft i sprøyten kan komme inn i slangen og føre til at det infunderes luft. Pumpen vil automatisk gå på batteri hvis pumpen er slått på uten at den er tilkoblet nettspenning. Montering av sprøyte Plasser pumpen på en stabil horisontal overflate eller fest den som beskrevet ovenfor. Klargjør, monter og fyll engangssprøyten og forlengelsesslangen ved hjelp av standard aseptisk teknikk. Viktig : Bruk bare sprøyter som er angitt på pumpen eller i denne manualen. Bruk av feil type sprøyte kan påvirke nøyaktigheten av infusjonen og egenskapene til pumpen. Vær oppmerksom på at væskevolumet i forlengelsesslangen og sprøyten er "dødrom" som forblir i slangen ved slutten av infusjonen. 1. Klem ned hendelen på stempelholderen og dra stempelholderen til høyre. Dra sprøyteklemmen framover og ned. 2. Monter sprøyten og se til at vingene på sprøyten sitter i sporet på sprøyteholderen. 3. Dra sprøyteklemmen oppover inntil den klemmer mot sprøyten. 4. Klem ned hendelen på stempelholderen og skyv stempelholderen mot venstre inntil den når enden av stempelet på sprøyten. 5. Slipp hendelen. Se til at de to gripearmene låser flensen på stempelet til sprøyten og at hendelen returnerer til sin originale posisjon. Viktig: Fest infusjonssettet i plastkroken på baksiden av pumpen. Dette forhindrer at sprøyten utilsiktet løsner fra pumpen. Viktig: Påse at begge gripearmene på stempelholderen låser stempelets flens og at hendelen på stempelholderen returnerer til sin originale posisjon. Viktig: For å kontrollere at sprøyten er montert korrekt, plasserer du sylinderflensen i rommet mellom sprøyteklemmen og sprøyteflensklemmen. Dette blir korrekt hvis sprøyten ligger på plass før sprøyteklemmen lukkes. Sylinderflens Sprøyteklemme Sprøyteflensklemme 5/24

6 Egenskaper Oppstart 1. Koble pumpen til nettspenning med nettkabelen. Trykk tasten. Pumpen vil utføre en kort selvtest. To "beep" skal høres under denne testen. Se etter at skjermen ikke mangler noen punkter. Sjekk til slutt at tid og dato er riktig. Merk: Varselsmeldingen REPARERER LOGG kan vises hvis lagring av hendelseslogg ikke ble fullført forrige gang pumpen ble slått av. 2. SLETT OPPSETT? - Svares NEI, vil de forrige innstillingene for hastighet og volum gjelde. JA vil automatisk sette hastighet og volum til null (sletter forrige pasients data). 3. SETT I SPRØYTE - monter sprøyten etter prosedyren i denne manualen. 4. Sett trykkføler i trykktransduceren. 5. BEKREFT SPRØYTE - Sjekk at sprøytemerke og størrelse stemmer med det skjermen viser. Om nødvendig kan sprøytemerket endres ved å trykke TYPE tasten. Trykk BEKREFT når riktig merke og størrelse vises. Hvis valgmuligheten FYLL SPRØYTE er aktivert, vises ledeteksten til purgeskjermbildet og slangen kan purges etter behov. 6. INFUSJONSHASTIGHET - Sjekk hastigheten hvis forrige pasientdata er beholdt. Juster hastigheten om nødvendig med tastene. 7. PURGE (om nødvendig) - Trykk tasten og trykk så og hold funksjonstasten PURGE inntil forlengelsesslangen er helt fylt med væske og fri for luft. Slipp funksjonstasten. Volumet som ble brukt vil bli vist på skjermen. Viktig: Fyll forlengelsesslangen, klem tommelen over trykkføleren for å hindre ballongdannelse og sørg for at all luft er fjernet. 8. KOPLE TIL PASIENT - Kople slangen til venevekateter på pasient. Purge tasten gjør det mulig å levere et begrenset væskevolum for å fylle og/eller få ut luft i forlengelses-slangen før den kobles til pasient, eller etter skifte av sprøyte. 1. Stopp pumpen og trykk tasten. 2. Trykk og hold funksjonstasten PURGE inntil fylling av forlengelsesslangen er ferdig. Volumet som blir brukt under purging vil bli vist på skjermen, men blir ikke lagt til infundert volum. 3. Når fyllingen er ferdig slippes PURGE tasten. Trykk AVSLUTT tasten for å gå tilbake til hovedskjermen. Viktig : Hvis hastighetslåsen er aktivert vil purging ikke være mulig. Under PURGE er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå. Bolusinfusjon Muligheten for bolus kan brukes ved starten av infusjonen eller under infusjonen. Hvis bolusvolumet når grensen som er innstilt vil bolusen stoppe og pumpen vil gå tilbake til innstilt infusjonshastighet. Hvis volumet som skal infunderes blir nådd under en bolus vil alarmen for (VSSI) max volum høres, og pumpen vil gå tilbake til forrige innstilte valgmuligheter. Trykk for å stoppe alarmen, eller KANSELLER for å bekrefte alarmen og fortsette infusjonen med normal hastighet. 1. Under infusjon trykkes tasten for å vise skjermbildet for bolus. 2. Bruk tastene for å innstille nødvendig bolushastighet. 3. For å levere bolusen, trykk og hold funksjonstasten for BOLUS. Under infundering av bolus blir volumet vist. 4. Når ønsket bolus er levert, slipp BOLUS tasten. Bolusvolumet blir lagt til totalt infundert volum. Håndfri bolusinfusjon Viktig: Hvis håndfri bolus er konfigurert, vil denne valgmuligheten bli annullert etter eventuelle avbrudd i leveringen, selv om bolusleveringen er ufullstendig. Hvis håndfri bolus er tillatt, vises et skjermbilde hvor du kan velge bolus med eller uten håndfri betjening. Merk: TRYKKTRANSDUCEREN - Registrerer om en infusjonsslange med trykkføler er montert. Trykktransduceren måler positivt trykk i infusjonsslangen. MERK: Advarsel - For å fjerne eller sette inn settet's trykkføler i trykktransduceren; plasser fingeren i fordypningen i trykkføleren og dra mot deg/skyv inn føleren. IKKE DRA I INFUSJONSSETTET FOR Å FJERNE ELLER SETTE INN TRYKKFØLEREN!. VED FULLSTENDIG DEDIKERT Asena CC - trykkføler må være montert for at infusjon skal kunne startes. VED HALVT DEDIKERT Asena CC - trykkføler må være montert for at protokoller og dosering skal kunne brukes under infusjon. 9. START - Trykk for å sette i gang infusjonen. INFUNDERER vil bli vist. ORANGE STOPP-lys vil erstattes med blinkende GRØNT START-lys for å indikere at pumpen er i bruk. 10.STOPP - Trykk på for å stanse pumpen. I VENTPOS. vises. Den gule lampen begynner å lyse i stedet for den grønne. 6/24 1. Under infusjon; trykk på -knappen, og skjermbildet for håndfri bolus vises. 2. Bruk for å stille inn ønsket bolusdose/volum. Om nødvendig brukes funksjonstasten HASTIGHET for å justere bolushastighet. 3. Trykk på funksjonstasten BOLUS en gang for å s t arte administrering. Skjermen vil vise bolus som administreres og telle nedover til null for ferdig administrert bolus. Når bolusen er ferdig, vil pumpen automatisk gå tilbake til innstilt infusjonshastighet. 4 For å avslutte bolusfunksjonen trykker du på tasten AVSLUTT. 5. For å stoppe en bolus som blir levert, trykker du enten på STOPP -knappen eller på -knappen og deretter funksjonstasten STOPP. Da stanser bolusen og infusjonen fortsetter med den innstilte hastigheten. Viktig: Bolus og håndfri bolus kan ikke administreres hvis hastighetslåsen er aktivert, hvis funksjonen er deaktivert under de generelle valgumligheter eller ved bruk av medikamentprotokoll der bolusvolum er satt til 0. Under BOLUS er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå.

7 Egenskaper Trykknivå med montert trykksett 1. Trykk på knappen for å kontrollere og justere trykknivået. Skjermen endres til å vise et 20-minutters trenddiagram som angir trykkalarmnivået og gjeldende trykknivå. 2. Trykk på -tastene for å øke eller redusere trykkalarmnivået. Det nye nivået vises på skjermen. 3. Funksjonen for automatisk trykk kan benyttes når stabilt trykk er oppnådd over en kort infusjonsperiode. Hvis automatisk trykk er aktivert (se informasjonen om generelle valgmuligheter), beregnes det automatiske trykkalarmnivået, som så stilles inn når du trykker på tasten AUTO. Alarmnivået baseres på en typisk margin over gjeldende driftstrykk. 4. Trykk på funksjonstasten TREND for å vise trykktrenden for de siste 12 timene. Trykktrenden kan vises med 15 minutters intervaller ved hjelp av -/+ tastene. Trykktrenddiagrammet viser trykket på et gitt klokkeslett. 5. Trykk på OK for å gå ut av trykkvinduet.? Programmer VOLUM OVER TID For å spesifisere volum og infusjonstid. Hastigheten som er nødvendig for å infundere et spesifisert volum innenfor en spesifisert tid blir kalkulert og vist. 1. Stopp infusjonen. Trykk? tasten for å få tilgang til menyen. 2. Velg INNSTILL VOLUM OVER TID med tastene og trykk OK tasten. 3. Juster volumet som skal infunderes med tastene. Når ønsket volum er innstilt, trykk OK. 4. Programmer infusjonstiden for det volumet som skal infunderes. Infusjonshastigheten vil automatisk bli kalkulert. Trykk OK for å bekrefte tiden. 5. Velg hastighet når infundert volum er oppnådd med tastene, og trykk OK. Forhåndsinnstilling er STOPP.? 24 timers logg For å vise 24 timers logg for infundert volum. 1. Trykk? tasten for å få tilgang til menyen for tilleggsfunksjoner. 2. Velg 24T LOGG med tastene og trykk OK tasten. Skjermen viser infundert volum per time. Infundert volum i parenteser er det totale volumet som er infundert siden sist volumet ble slettet. Se eksemplet nedenfor: 07:48-08: ml (4.34ml) 08:00-09: ml (6.44ml) 09:00-10: ml (8.54ml) VOLUM SLETTET 3. Trykk på funksjonstasten AVSLUTT for å gå ut av loggen. Auto. Trykkinnst. (Hvis aktivert) Hvis automatisk innstilt trykk er aktivert, vil pumpen AUTOMATISK justere trykkokklusjonsgrensen. En AUTO. TRYKKNIVÅ-verdi ( mmhg) er konfigurert (se under generelle valgmuligheter) Etter 15 minutters infusjon vil pumpen AUTOMATISK justere okklusjonstrykkgrensen til X mmhg (AUTO. TRYKKNIVÅ-verdien), over det gjennomsnittlige infusjonstrykket siden infusjonen startet. Trykknivå uten montert trykksett (ikke aktuelt ved OPPSETT FULLT DEDIKERT) 1. Trykk på knappen for å kontrollere og justere trykknivået. Du ser et søylediagram som viser trykkalarmnivået og gjeldende trykknivå. 2. Trykk på -tastene for å øke eller redusere alarmnivået. Det nye nivået vises på skjermen. 3. Trykk på OK for å gå ut av vinduet. Slett volum For å slette infundert volum. 1. Trykk funksjonstasten VOLUM, valgmuligheten SLETT VOLUM kommer på skjermen. 2. Trykk JA tasten for å slette volumet. Trykk NEI tasten for å beholde verdien. Nullstiller infundert volum i valgmuligheten 24 t LOGG.? Hendelseslogg For å vise loggen over alle hendelser. Loggen kan aktiveres/deaktiveres under VALGMULIGHETER. 1. Trykk? tasten for å få tilgang til menyen. 2. Velg HENDELSELOGG med tastene og trykk OK tasten. 3. Bla i loggen med tastene. Trykk AVSLUTT tasten for å gå ut av loggen. Volumet som skal infunderes (VSSI) (Maks. volum) For å innstille volumet et maksimalt volum som skal infunderes. Hastigheten ved slutten av VSSI (maks. volum) kan også innstilles, valgene er: STOPP, KVO, eller fortsett infusjonen med innstilt hastighet. 1. Trykk funksjonstasten VSSI (maks. volum) for å innstille volumet som skal infunderes. 2. Angi volumet som skal infunderes med tastene og trykk OK tasten. 3. Angi hastigheten ved slutten av VSSI (maks. volum) med tastene. Forhåndsinnstilling er STOPP. 4. Trykk OK for å bekrefte hastigheten og for å gå ut av VSSI (maks. volum) menyen. 7/24

8 Egenskaper? Medikamenter og dosering Følgende alternativer gjør at enheten kan stilles inn for bruk med spesifikke medikamenter og/eller doseringsprotokoller. Medikamenter forhåndsregistreres i et medikamentregister (se informasjonen om konfigurasjon av valgmuligheter), slik at medikamentnavn, doseringsenheter og standard hastighet raskt kan velges. For økt sikkerhet ved bruk av medikamentprotokoller kan øvre og nedre grenser for konsentrasjon og dosehastigheter programmeres. Merk: Vinduet med infundert dose er resultatet av infundert volum og bekreftet konsentrasjon. Hvis dosen bekreftes mens infundert volum er over 0,0 ml, eller etter at et medikament er valgt, kan dosen være feil. Hvis vist dose kan være feil, blinker sifrene på skjermen. Volumet må slettes for at blinkingen skal opphøre. Tilgang til menyen for medikamenter og dosering: 1. Trykk på knappen? først for å gå inn i menyen med valgmuligheter. 2. Velg MEDIKAMENT OG DOSERING fra listen ved hjelp av -tastene. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget. Kun dosering 1. Velg KUN DOSERING fra listen og trykk på OK. 2. Oppgi doseinformasjonen som angitt på skjermen. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte doseringsinformasjonen. 4. Du kan trykke på tasten TILBAKE når som helst for å gå tilbake til forrige vindu. Se merknaden nedenfor*. Kun medikamentnavn: (tilgjengelig hvis medikamenter og protokoller er konfigurert) 1. Velg et medikamentnavn fra listen og trykk på tasten OK. 2. Hvis protokoll ikke er nødvendig, trykk på NEI - tasten. 3. Hvis dosering ikke er nødvendig, trykk på NEI - tasten. Forhåndskonfigurert medikamentprotokoll: (tilgjengelig hvis medikamenter og protokoller er konfigurert). 1. Velg medikamentnavnet fra vist liste ved hjelp av - tastene. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget. 2. Trykk på JA for å velge PROTOKOLL. Da velges den forhåndsdefinerte protokollen for valgt medikament. 3. Bekreft doseringer osv. slik skjermen foreslår for den valgte medikamentprotokollen, ved hjelp av OK -tasten. Se merknaden nedenfor*. Hastighetstitrering Hvis hastighetstitrering er aktivert, kan hastigheten justeres under infusjonen: 1. Velg den nye hastigheten ved hjelp av -tastene. Meldingen < START FOR BEKREFTELSE> blinker på skjermen og pumpen fortsetter å infundere med opprinnelig hastighet. 2. Trykk på -knappen for å bekrefte den nye infusjonshastigheten og fortsette infunderingen. Hvis hastighetstitrering er deaktivert, kan hastigheten kun justeres når pumpen står i venteposisjon. 1. Trykk på -knappen for å sette pumpen i venteposisjon. 2. Velg den nye hastigheten ved hjelp av -tastene. 3. Trykk på -knappen for å starte infusjonen med den nye hastigheten. 8/24? Medikamenter og dosering (cont.) Brukerprogrammert medikamentdosering: (tilgjengelig hvis medikament og protokoller er konfigurert) 1. Velg medikamentnavnet fra listen som vises, ved hjelp av -tastene. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget. 2. Trykk på NEI tasten ikke å velge PROTOKOLL. 3. Trykk på JA tasten å velge DOSERING. Nå kan brukerbestemt informasjon oppgis. 4. Oppgi ønsket doseringsinformasjon ifølge meldingene på skjermen, ved hjelp av -tastene og OK tasten. Se merknaden nedenfor*. * Merk: Hastighetsverdiene blinker om hastigheten (ml/time) eller dosehastigheten er utenfor tillatt område, og bekreftelse ikke er mulig. Slette medikamenter og/eller dosering: (tilgjengelig hvis et medikament er valgt) 1. Velg NULLSTILL MED. OG DOSERING eller NULLSTILL MEDIKAMENT (vises hvis kun navn er valgt) ved hjelp av -tastene. Trykk på tasten OK for å bekrefte valget.? Medikamentnavn Slik får du se valgt medikament: 1. Trykk på?-knappen for å få fram menyen med valgmuligheter. 2. Velg MEDIKAMENTNAVN. 3. Trykk på funksjonstasten OK for å bekrefte medikamentnavn eller trykk på AVSLUTT for å gå ut.? Doseringssammendrag Vise valgt doseringsinformasjon: 1. Trykk på knappen? for å først få tilgang til menyen med alternativer. 2. Velg OPPSUMMERING PROTOKOLL. 3. Se gjennom informasjonen og trykk på AVSLUTT. Hastighetslås Det er mulig å aktivere/deaktivere hastighetslåsen under VALGMULIGHETER. Når infusjonshastighet er valgt, og infusjonen er startet (eller etter en bolusinfusjon), vises meldingen om hastighetslås fremdeles på hovedskjermen. 1. For å aktivere hastighetslåsen, trykk JA tasten. Trykk NEI tasten hvis låsing av hastighet ikke er ønskelig. Når hastighetslås er aktivert, er følgende ikke tilgjengelig: Endre infusjonshastigheten/titreringen Bolus / purge Slå av pumpen VSSI over tid-infusjoner Deaktivereng av hastighetslåsen: 1. Trykk? tasten for å tilgang til menyen. 2. Velg HASTIGHETSLÅS AV med tastene og trykk OK tasten. Aktivere hastighetslåsen hvis den ikke er valgt: 1. Trykk på knappen? for å få tilgang til menyen med alternativer. 2. Velg HASTIGHETSLÅS og trykk på tasten OK.

9 Alarmer og advarsler Alarm indikeres med en kombinasjon av akustisk signal, blinkende alarmindikator og melding på skjermen. 1. Trykk først tasten for å slå av alarmlyden i maksimum 2 minutter*. Se etter alarm-melding på skjermen. Trykk KANSELLER for å slette alarm-meldingen. 2. Hvis infusjonen har stoppet, fjern årsaken til alarmen, trykk så tasten for å fortsette infusjonen. Skjerm melding STEMPELHOLDER FRAKOBLET OKKLUSJON KONTROLLER SPRØYTE TRYKKSENSOR FJERNET LAV BATTERISPENNING TOMT BATTERI INF. NESTEN SLUTT INFUSJON SLUTT HAST. ENDRING IKKE BEKREFTET VSSI OPPNÅDD Beskrivelse Stempelholderen er blitt frakoblet under bruk. Sjekk hendlene og posisjonen til sprøyten. Pumpetrykket har nådd alarmgrensen. Klem ned hendelen på stempelholderen for å løse ut mekanismen. Fjern eventuelt overtrykk i sprøyten og forlengelsesslangen. Fjern årsaken til blokkeringen i mekanismen, sprøyten eller infusjonssettet før infusjonen startes på ny. Feil størrelse på sprøyten som er montert, sprøyten er ikke montert riktig eller den er flyttet på under bruk. Sjekk sprøytens plassering og posisjon. Trykkføleren er tatt ut av trykktransduceren under infusjon. Infusjonen stanser. Sett tilbake trykkføleren og start infusjonen på nytt. Batteriets kapasitet er under grensen for 30 minutters bruk. Batteriindikatoren vil blinke, etter 30 minutter kommer en kontinuerlig akustisk alarm som indikerer at batteriet er utladet. Koble pumpen til nettspenning for å fortsette bruken og for lading av det interne batteriet. Batteriet er tomt. Slå pumpen på igjen når den er tilkoblet strømnettet for å lade batteriet. Pumpen nærmer seg slutten av infusjonen. For å justere tidspunktet for når pumpen alarmerer, se kapittelet om "Valgmuligheter" i denne manualen. Pumpen har nådd slutten av infusjonen. Et forhåndsinnstilt volum vil være igjen i sprøyten for å minimalisere risikoen for infusjon av luft. Dette volumet kan justeres, se i kapittelet om "Valgmuligheter" i denne manualen. Infusjonshastigheten er endret, men den har ikke blitt bekreftet og det har gått to minutter* uten aktivitet. Trykk på -tasten for å slå av alarmen. Deretter trykker du på KANSELLER for å slette denne meldingen og stenge alarmen. Kontroller infusjonshastigheten og bekreft ved å trykke på -knappen eller trykk på - knappen for å gå tilbake til den tidligere hastigheten. Trykk på -knappen for å starte infusjonen. (Denne alarmen utløses bare hvis hastighetstitrering er aktivert) Volumet som skal infunderes (VSSI) (maks. volum) er oppnådd. AC STRØMFEIL Pumpen er frakoblet nettspenning og drives på batteri. Koble pumpen til INFUSJON FORTSETTER nettspenning, eller nullstill alarmen med for å fortsette på batteridrift. Alarmen vil automatisk nullstilles hvis pumpen tilkobles nett. Feilkode og melding Alarmsystemet har detektert en intern feilfunksjon. Se etter kode for feilfunksjon. Ta pumpen ut av bruk og kontakt Medisinsk teknisk avdeling. OBS-ATTENTION Du hører tre lydsignaler hvis pumpen har stått på (ON) i over 2 minutter* (kalles (med "3 lydsignaler") TID UTE i loggen) uten at den har vært satt i drift. Trykk på for å slå av alarmen i 2 minutter* til. Du kan også holde nede og vente på 3 påfølgende lydsignaler, dette vil sette alarmen på standby i 15 minutter. Fargene på alarmindikatorene ORANGE RØD *Konfigurerbare valgmuligheter Type alarm AC STRØMFEIL, INF. NESTEN SLUTT; VSSI OPPNÅD (KVO eller FORTSETT), OBS- ATTENTION; HAST. ENDRING IKKE BEKREFTET; LAV BATTERISPENNING. Alle andre 9/24

10 Konfigurerbare valgmuligheter Denne menyen inneholder en liste over de valgene som brukeren kan konfigurere. 1. Slå pumpen AV. 2. Mens tasten holdes inne, slåes pumpen PÅ. 3. Sjermen vil vise 000. Legg inn adgangskoden for konfigurerbare valg med tastene (markøren flyttes til neste siffer ved trykk på NESTE). Se i "Technical Service Manual" for en komplett liste over kodene. 4. Når riktig kode vises på skjermen, trykk OK for å bekrefte. Menyen for konfigurerbare valg vil bli vist. Valgmuligheter 1. Velg VALGMULIGHETER fra menyen med tastene og trykk OK tasten. 2. Velg hva som ønskes aktivert eller deaktivert, eventuelt justert, og trykk MODIFISER tasten. 3. Når alle endringene er utført, trykk OK tasten. 4. Slå pumpen AV eller velg på nytt fra menyen. SPL. ALARM MONTERT Aktiverer ekstern alarm (Nursecall). SPL. ALARM INVERTERT Inverterer utgangen for ekstern alarm. RS232 VALGT Setter pumpens data-kommunikasjon til å benytte RS232 (tilleggsfuksjon). NESTEN TOM SPRØYTE Innstilling av tidspunktet for advarselen NESTEN TOM SPRØYTE som prosent av gjenværende tid til TOM SPRØYTE. INFUSJON SLUTT Angir slutten på infusjonen. KVO VED INF. SLUTT Pumpen går over til KVO-hastighet (Keep Vein Open) når TOM SPRØYTE er nådd. KVO HASTIGHET Innstilling av KVO-hastighet hvis KVO MED TOM SPRØTE er aktivert. REVERSERING Reverserer drivmekanismen for å fjerne trykket i slangen når en okklusjon oppstår. AUTO. LAGRING Når deaktivert, vil infusjonsinformasjon slettes ved oppstart. HASTIGHETSLÅS Låser infusjons-hastigheten for å hindre utilsiktet endring. LYDLØST TASTATUR Ingen "beep"-lyd ved tastetrykk. AC FEIL Alarm ved frafall av nettspenning. HAST. TITRERING Hastigheten kan justeres under infusjon. TRYKK DISPLAY Gjør symbolet for trykk synlig på skjermen. AUTO. TRYKK Aktiverer/deaktiverer valget for automatisk trykkalarmnivå. AUTO. TRYKKINNST. Stiller automatisk slangeokklusjonstrykket på en spesifisert verdi over avlest trykk. AUTO. TRYKKNIVÅ Justerer den automatiske alarmgrenseverdien som legges til ved automatisk trykk og automatisk trykkinnstilling. Kan justeres fra 15 til 100 mmhg. FORHÅNDSINNST. Forhåndsinnstilling av nivået for okklusjons alarm. TRYKK MAX. TRYKK Stiller inn største trykkgrense. VEKT Stiller inn standard pasientvekt i kg. MAKS. HASTIGHET Innstilling av maks. infusjons-hastighet. PURGE HASTIGHET Innstilling av purgehastigheten. PURGE VOLUMGRENSE Innstiller maksimum purgevolum. FYLL SPRØYTE Automatisk anmodning om å purge sprøyten etter bekreftelse. BOLUS Gjør bolusfunksjonen mulig. FORHÅNDSINNST. Innstilling av forhåndsinnstilt bolushastighet. BOLUS MAKS. BOLUS HAST. Innstilling av maks. bolushastighet. BOLUS VOLUMGRENSE Innstilling av maks. tillatt bolus-volum MANUELL BOLUS Infundert volum vil bli tillagt VI hvis stempelet skyves inn manuelt og sprøyten fremdeles står i (som bekreftet). TILBAKEKALLINGSTID Justerer tiden for når pumpen skal utløse tid ute-alarmen. NULLSTILL VSSI HAST. Hastigheten settes til null når VSSI er innstilt med STOPP som slutthastighet. VIS HENDELSESLOGG Aktiverer hendelsesloggen. BATTERIINDIKATOR Aktiverer/deaktiverer batteriikonet på skjermen. ALARM VOLUM Innstilling av volumet på alarmlyden. Høyt, medium eller lavt. AUTOMATISK Bakgrunnsbelysningen på skjermen dimmer automatisk mellom kl. 21:00 og 06:00. NATTMODUS 10/24

11 Asena CC sprøytepumpe - Oversikt over konfigurerte valgmuligheter Generelle valgmuligheter Angi informasjonen som gjelder for din pumpe på en kopi av denne siden. Valgmulighet Forhåndsinnstilling Område Innstilling Programvareversjon og x og 2.2.x SPL. ALARM MONTERT Deaktivert Deaktivert Aktivert / deaktivert SPL. ALARM INVERTERT Deaktivert Deaktivert Aktivert / deaktivert RS232 VALGT Deaktivert Deaktivert Aktivert / deaktivert NESTEN TOM SPRØYTE 1min 5min 1min - 15min INFUSJON SLUTT 1.0% 1.0% 0,1 % - 5 % av sprøytevolum KVO VED INF. SLUTT Aktivert Aktivert Aktivert / deaktivert KVO HASTIGHET 1.0ml/h 1.0ml/h 0.1ml/h - 2.5ml/h REVERSERING Deaktivert Deaktivert Aktivert / deaktivert AUTO. LAGRING Aktivert Aktivert Aktivert / deaktivert HASTIGHETSLÅS Deaktivert Deaktivert Aktivert / deaktivert LYDLØST TASTATUR Deaktivert Deaktivert Aktivert / deaktivert AC FEIL Aktivert Aktivert Aktivert / deaktivert HAST. TITRERING Deaktivert Deaktivert Aktivert / deaktivert TRYKK DISPLAY Deaktivert Aktivert Aktivert / deaktivert AUTO. TRYKK Deaktivert Aktivert Aktivert / deaktivert AUTO. TRYKKINNST. Deaktivert Aktivert / deaktivert AUTO. TRYKKNIVÅ 30mmHg 15mmHg - 100mmHg FORHÅNDSINNST. TRYKK 300mmHg 300mmHg 1mmHg mmHg MAX. TRYKK 1000mmHg 1000mmHg 1mmHg mmHg VEKT 70Kg 1.00Kg 0.01Kg - 250Kg MAKS. HASTIGHET Maksimal infusjonshastighet 1200ml/h 1.0ml/h ml/h PURGE HASTIGHET 200ml/h 200ml/h 100ml/h - 500ml/h PURGE VOLUMGRENSE 2.0ml 2.0ml 0.5ml - 5.0ml FYLL SPRØYTE Deaktivert Aktivert / deaktivert BOLUS Aktivert Aktivert Aktivert / deaktivert FORHÅNDSINNST. BOLUS Maksimal bolushastighet 500ml/h 10ml/hr ml/h MAKS. BOLUS HAST. Maksimal bolushastighet 1200ml/h 10ml/hr ml/h BOLUS VOLUMGRENSE 5.0ml 5.0ml 0.5ml ml MANUELL BOLUS Deaktivert Aktivert / deaktivert TILBAKEKALLINGSTID 2.0min 0.1min - 15min NULLSTILL VSSI HAST. Deaktivert Aktivert / deaktivert VIS HENDELSESLOGG Deaktivert Aktivert Aktivert / deaktivert BATTERIINDIKATOR Aktivert Aktivert / deaktivert ALARM VOLUM Middels Middels Lav, middels, høy AUTOMATISK NATTMODUS Aktivert Aktivert Aktivert / deaktivert Enheter aktivert ng/min, ng/kg/min µg/min, µg/kg/min, µg/h, µg/kg/h, Sprøyter aktivert µg/24h, µg/kg/24h mg/min, mg/kg/min, mg/h, mg/kg/h, mg/24h, mg/kg/24h, g/h g/24h, U/min, U/kg/min, U/h U/kg/h, U/24h, Merke Størrelse(r) Merke Størrelse(r) U/kg/24h, ku/24h, mmol/h Sykehusets navn Serienummer Programvareversjon Godkjent av Dato Konfigurert av Dato 11/24

12 Konfigurerbare valgmuligheter Medikamentregister 1. Velg alternativet MED. REGISTER fra menyen over valgmuligheter og trykk på tasten for OK. 2. Trykk på tasten for NYTT for å legge til et nytt medikament i registeret. 3. Bruk -tastene til å bla gjennom alfabetet for å oppgi navnet til det nye medikamentet. Velg en bokstav ved å trykke på tasten for NESTE. Trykk på OK tasten når du er ferdig. 4. Følg flytdiagrammet nedenfor, og bruk -tastene til å velge verdier. Bruk OK til å bekrefte valgte verdier og gå videre til neste trinn. Du kan når som helst trykke på TILBAKE for å gå tilbake til forrige vindu i oppsettprosessen for medikamentregister. Doseomregning: 1.0 µg = 1000 ng 1.0 mg/t = 24.0 mg/24t 1.0 mg/min = 60.0 mg/t 1.0 mg = 1000 µg Tilgjengeligheten til medikamentdoseenhet er avhengig av programvareversjonen til pumpen. Stille klokken 1. Velg INNSTILL KLOKKE fra menyen med tastene og trykk OK tasten. 2. Bruk for å justere vist dato. Trykk NESTE for å få tilgang til neste felt. 3. Når riktig tid og dato er innstilt, trykk OK for å gå tilbake til menyen. Navn på sykehuset For å programmere navnet på sykehuset eller avdelingen. Navnet vil komme til syne på skjermen rett etter påslag. 1. Velg SYKEHUSETS NAVN fra menyen med tastene og trykk OK tasten. 2. Bruk for å finne riktig bokstav og trykk NESTE for å gå til neste posisjon. 3. Når navnet er komplett, trykk OK for å gå tilbake til menyen. Tillat sprøyte Meny for å forhåndsinnstille merke og størrelse på de sprøytene som er godkjent for bruk i pumpen. Velg alle sprøytetypene som skal kunne benyttes. Velg bort alle som ikke skal kunne benyttes. 1. Velg TILLAT SPRØYTER fra menyen med tastene og trykk OK tasten. 2. Bruk for å bla i listen over sprøyter, trykk MODIFISER for å aktivere/deaktivere et sprøytemerke og de enkelte modeller innenfor merket. 3. Når alle modifiseringene er utført, trykk OK for å gå tilbake til menyen. Språk Bruk dette alternativet for å stille inn hvilket språk meldingene på skjermen skal vises i. 1. Velg SPRÅK fra menyen over konfigurerte alternativer ved bruk av -tastene, og trykk på OK. 2. Velg språk ved hjelp av -tastene. 3. Når ønsket språk er valgt, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen for valgmuligheter. Kontrast For å justere kontrasten på pumpens skjerm. 1. Velg KONTRAST fra menyen med tastene og trykk OK tasten. 2. Bruk for å justere kontrasten på skjermen. Aktuell tallverdi for kontrast-forholdet vises. 3. Når ønsket kontrast er innstilt, trykk OK for å gå tilbake til menyen. 5. Se gjennom alle punkter i medikamentoppsettet og trykk på OK for å bekrefte. 6. Hvis du vil slette et medikament fra medikamentregisteret, velger du det ved hjelp av -tastene. Trykk på MODIFISER og velg JA to ganger for å slette medikamentet fra listen. Merk: FAST PROTOKOLL innstilles ved maks. dosehastighet = standard dosehastighet = min dosehastighet; maks. standard konsentrasjon = standard konsentrasjon = min standard konsentrasjon. Merk: Ved valg av protokoller der bolus er slått av, kan ikke en bolusdose infunderes. 12/24 Tillat Enheter Denne valgmuligheten brukes for å forhåndskonfigurere de enhetstypene som er tillatt å bruke på pumpen. Velg alle mulige enhetene som kan brukes og deaktiver de som ikke skal brukes. 1. Velg TILLAT ENHETER fra menyen over konfigurerbare valgmuligheter ved hjelp av -tastene og trykk på funksjonstasten OK. 2. Bruk -tastene for å bla gjennom listen over enheter, trykk på MODIFISER for å aktivere / deaktivere en enhet. 3. Når du er ferdig med å endre, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen for konfigurerbare valgmuligheter.

13 Medikamentprotokoll Asena CC sprøytepumpe - Medikamentprotokoll Sykehus Avdeling/enhet No. (1-50*) Medikamentnavn (maks 12 tegn*) Dose Enheter Dosehastighet Maks Forhåndsinnstilling Forhåndsinnstilling Min Enheter Konsentrasjon Min Serienummer Programvareversjon Godkjent av Konfigurert av Dato Dato Maks Maks (ml) Bolus Hastighet (ml/hr) Trykkalarm * medikamentnavn med maksimalt 17 tegn er tilgjengelig for programvaren V2.2.x. 13/24

14 Spesifikasjoner Infusjon - Maksimal infusjonshastighet kan innstilles som en del av konfigureringen. 0,1ml/t - 150ml/t 5ml sprøyter 0,1ml/t - 300ml/t 10ml sprøyter 0,1ml/t - 600ml/t 20ml sprøyter 0,1ml/t - 900ml/t 30ml sprøyter 0,1ml/t ml/t 50ml sprøyter Område for infundert volum er 0,0ml ml. Bolus - Maksimal bolushastighet kan innstilles som en del av konfigureringen. Bolushastigheter kan justeres av bruker. 10 ml/t - 150ml/t 5ml sprøyter 10 ml/t - 300ml/t 10ml sprøyter 10 ml/t - 600ml/t 20ml sprøyter 10 ml/t - 900ml/t 30ml sprøyter 10 ml/t ml/t 50ml sprøyter Grenser for bolusvolum - Minimum: av/0,1ml; maksimum 25,0ml. Trinn på 0,1ml; forhåndsinnstilling 5,0ml. Under BOLUS er alarmene for trykkgrensen midlertidig økt til maksimumsnivå. Kritisk volum - Bolusen som kan oppstå som følge av en enkelt intern feil med en 50 ml sprøyte er : Maksimum overinfusjon : 0,25ml. Purge - Purgehastighet - 100ml/t - 500ml/t. Begrenset til maksimum hastighet for sprøyten, og kan innstilles som en del av konfigureringen. Område for purgevolum er 0,5-5ml. Under PURGE er alarmene for trykkgrensen midlertidig økt til maksimumsnivå. Keep Vein Open (KVO) hastighet - 0,1 ml/t - 2,5ml/t. HAST. når sprøyten er tom - stopp, KVO (0,1ml/t til 2,5ml/t) eller innstilt hastighet hvis denne er lavere enn KVO. Volumet som skal infunderes (maks. volum) - 0,1ml - 100ml, 1min - 24t VSSI oppnådd, hastighet - Stopp, KVO (0,1ml/t til 2,5ml/t), innstilt hastighet hvis denne er lavere enn KVO eller fortsette med innstilt hastighet. Alarm for nesten tom sprøyte - 1 min - 15 min til tom sprøyte, eller 10 % av sprøytens volum. Det første som oppnås er gjeldende. Alarm for tom sprøyte - 0,1% - 5% av volumet i sprøyten. Elektrisk klassifikasjon - Klasse 1-produkt. Kontinuerlig bruk, transportabel. Maksimum trykkgrenser - Høyeste alarm nivå 1000mmHg (nominelt ved L-10). Fabrikkens forhåndsinnstilling, 300mmHg (nominelt ved L-3). Nøyaktighet for okklusjonsalarm uten trykk-sett (% av full skala) - Trykk i mmhg L-0 L-3 L-5 L-10 ca. ca. ca. ca. 50 mmhg 300 mmhg 500 mmhg 1000 mmhg Temp. 23 C ±18% ±21% ±23% ±28% Nøyaktighet for okklusjonsalarm med trykk-sett (% av full skala) - Trykk i mmhg Temp. 23 C ±2% ±4% ±5% ±6% Temp. 5 C-40 C ±4% ±7% ±7% ±10% * - Ved bruk av de mest vanlige 50 ml-sprøytene under normale forhold (95 % sikkerhet/95 % av pumpene). 14/24 Systemets nøyaktighet - volumetrisk middelverdi +/- 2% (nominell) Derating - Temperatur +/- 0.5% (5-40ºC) Høye hastigheter +/- 2.0% (hastighet > sprøytevolum/time f.eks. > 50 ml/t med en 50 ml sprøyte) Viktig : Systemets nøyaktighet er typisk +/-2% målt med testmetoden (trompetkurve) som er definert i IEC ved hastigheter på 1,0ml/t (23ºC) og oppover, og hvor anbefalte sprøyter benyttes. Forskjellige faktorer som størrelse og nødvendig skyvekraft i kompatible sprøyter kan forårsake variasjoner i nøyaktighet og trompetkurver. Se også kapittel om "Oppstart- og trompetkurver for væskestrømmen" i denne manualen. Medikamentspesifikasjon Maks 50 medikamenter med maksimalt 12 tegn er tilgjengelig med programvare V1.8.x og lavere. Maksimalt 100 medikamenter med maksimalt 17 tegn er tilgjengelig med programvare V2.2.x og lavere. Batteriets spesifikasjoner - Oppladbart forseglet NiMH. Lades automatisk når pumpen er tilkoblet nettspenning. Under normale forhold er driftstiden ved fulladet batteri typisk 4 timer (5,0ml/t og 20ºC). Lading 2½ time fra utladet til 90% oppladet. Bibeholdelse av det elektroniske minnet - Det elektroniske minnet i pumpen vil holde seg i mer enn 6 måneder om pumpen ikke er tilkoblet nettspenning. Sikringstype - 2 x T 1,25A, treg Nettspenning - 115/230VAC, 50/60Hz, 20VA (nominell). Kabinettmateriale - GE Cycolac S157 (brannhemmende i henhold til UL94-V2) Dimensjoner mm (b) x 121 mm (h) x 200 mm (d). Vekt: 2.5 kg (eks. nettkabel). Alarmtilstander - STEMPELHOLDER FRAKOBLET OKKLUSJON KONTROLLER SPRØYTE LAV BATTERISPENNING INF. NESTEN SLUTT INFUSJON SLUTT VSSI OPPNÅDD AC STRØMFEIL INTERN FEILFUNKSJON TRYKKSENSOR FJERNET OBS-ATTENTION (SYKEPLEIERALARM) Krav til omgivelsene - Temperatur ved bruk +5 C C Relativ fuktighet ved bruk 20% - 90% Atmosfærisk trykk ved bruk 700mbar mbar Temperatur ved transport -30 C C Relativ fuktighet ved transport 10% - 95% Atmosfærisk trykk ved transport 500mbar mbar Elektrisk/mekanisk sikkerhet - Tilfredsstiller IEC601-1 (EN ) og IEC (EN ). EMC - Tilfredsstiller EN : 1993 og EN Patentrettigheter - Dette instrument er konstruert og produsert i England av ALARIS Medical UK Ltd. Det er søkt patent. ALARIS Medical UK Ltd reserverer seg retten til å endre på spesifikasjonene uten varsel. Registrert design-nummer: , ,

15 Kompatibelt tilleggsutstyr Pumpen er kalibrert og merket for bruk sammen med engangssprøyter med Luer-Lock. Bruk kun sprøyter av størrelse og merke som spesifisert på pumpens skjerm. Den komplette listen over tillatte sprøytemodeller er avhengig av pumpens programvareversjon. 5ml 10ml 20ml 30ml 50ml IVAC AstraZeneca B Braun Omnifix B Braun Perfusor BD Plastipak BD Perfusor BD Precise Codan Codan Perfusion Fresenius Injectomat Nipro Pentaferte Rapiject* Monoject** Terumo * - Rapiject 50 ml er en spesialsprøyte med stor diameter på sylinderen. På grunn av dette er det spesielt viktig å feste infusjonssettet med plastkroken på baksiden av pumpen. Dette forhindrer at sprøyten utilsiktet løsner fra pumpen. ** - TYCO / Healthcare KENDALL - MONOJECT. Anbefalt tilleggsutstyr - Asena dokkingstasjon Anbefalt tilleggsutstyr for bruk i forbindelse med ALARIS Asena CC : ALARIS Asena DS Docking Station 15/24

16 Kompatibelt tilleggsutstyr - Forlengelsesslanger Pumpen bruker standard engangs forlengelsesslanger og sprøyter med Luer-Lock koblinger. Dersom man velger en forlengelsesslange som ikke er anbefalt av ALARIS, er endebruker selv ansvarlig for hvor godt egnet valgt produkt er for de enkelte applikasjoner. Standard forlengelsesslange G40015 Standard PVC forlengelsesslange (150 cm). Fylle-volum: 2.6ml G40020B Standard PVC forlengelsesslange (200 cm). Fylle-volum: 1.5ml G30402M Standard forlengelsesslange av PVC med okklusjonsføler (200 cm). Fylle-volum: 1.5ml Lystett forlengelsesslange G40215 Lystett orange PVC forlengelsesslange (150 cm). (Polyethylen) Fylle-volum: 1.2ml G40320 Lystett, hvit PVC forlengelsesslange (200 cm). Fylle-volum: 3.6ml G30653M Lystett, hvit forlengelsesslange av PVC med okklusjonsføler (200 cm). Fylle-volum: 1.5ml Polyethylen forlengelsesslange G40615 Polyethylen forlengelsesslange (150 cm). Fylle-volum: 1.5ml G40620 Polyethylen forlengelsesslange (200 cm). Fylle-volum: 1.6ml G30303M Forlengelsesslange av polyethylen med okklusjonsføler (200 cm). Fylle-volum: 1.5ml G30453M Lystett, hvit PVC forlengelsesslange med polyetylen innercoating (lavabsorberende), med okklusjonsføler. (200 cm). Fylle-volum: 1.5ml G30302M Polyethylenforet forlengelsesslange med okklusjonsføler og klemme (200 cm). Fylle-volum: 1.6ml G40720 Polyethylen forlengelsesslange med klemme (200 cm). Fylle-volum: 1.5ml Bytte av forlengelsesslange må skje i henhold til sykehusets prosedyrer eller etter bruksanvisningen i pakningen for forlengelsesslangen. Les bruksanvisningen for forlengelsesslangen nøye før slangen tas i bruk. 16/24 OBS - tegningene er ikke i riktig skala

17 Kompatibelt tilleggsutstyr - Forlengelsesslanger, fortsettelse Pumpen bruker standard engangs forlengelsesslanger og sprøyter med Luer-Lock koblinger. Dersom man velger en forlengelsesslange som ikke er anbefalt av ALARIS, er endebruker selv ansvarlig for hvor godt egnet valgt produkt er for de enkelte applikasjoner. Pasientkontrollert analgesi (PCA) Forlengelsesslange av PVC med klemme (152 cm). Fylle-volum: 0.5ml 'Y'-forlengelsesslange av PVC med tilbakeslagsventil og to klemmer (178 cm). Fylle-volum: 1.5ml Forlengelsesslange av PVC med tilbakeslagsventil, 'Y'-feste og klemme (32 cm). Fylle-volum: 1.2ml 'Y'-forlengelsesslange av PVC med antisifonventil, tilbakeslagsventil og to klemmer (183 cm). Fylle-volum: 1.8ml Forlengelsesslange av PVC med antisifonventil og klemme (156 cm). Fylle-volum: 0.6ml Bytte av forlengelsesslange må skje i henhold til sykehusets prosedyrer eller etter bruksanvisningen i pakningen for forlengelsesslangen. Les bruksanvisningen for forlengelsesslangen nøye før slangen tas i bruk. OBS - tegningene er ikke i riktig skala 17/24

18 Vedlikehold Prosedyre for rutinemessig vedlikehold For å holde pumpen i god stand er det viktig å holde den ren, samt følge prosedyren for rutinemessig vedlikehold som er beskrevet nedenfor. All service skal utføres av Medisinsk teknisk avdeling i henhold til "Technical Service Manual" (TSM 1000SM00001). Adgangskoder for teknisk service finnes i "Technical Service Manual". Intervall Prosedyre for rutinemessig vedlikehold Ved behov Rengjør fullstendig pumpens ytre flater før og etter langtidslagring. Minst en gang i året 1. Kontroller nettkabelen for ødeleggelser. 2. Utfør funksjonstester som beskrevet i "Technical Service Manual". 3. For å kontrollere driftstiden på batteri og ladingen, bruk pumpen på batteri inntil alarm for lav batterikapasitet, lad så batteriet. Rengjøring og lagring Før pumpen brukes på en ny pasient og med jevne mellomrom under bruk, må pumpen rengjøres ved at den tørkes av med en lofri klut som er lett fuktet med varmt vann og standard desinfeksjonsmiddel/rengjøringsmiddel. Desinfeksjonsmidler som er kjent for å forårsake metallkorrodering må ikke brukes. Dette inkluderer desinfeksjonsmidler av typen NaDcc (eks. Presept ) Hypoklorider (eks. Chlorasol ) Aldehyder (Cidex ) Katiotone overflatemidler (eks. Benzalkonium Klorid). Bruk av "Jod" (Betadine ) vil føre til avmatting av overflatefarver. Konsentrerte isopropanyl alkoholbaserte vaskemidler vil kunne ødelegge plastmateriale. Anbefalte rengjøringsmidler: Merke Konsentrasjon Hibiscrub 20% (v/v) Virkon 1% (w/v) Sprøyter og forlengelsessett skal etter bruk avhendes i henhold til sykehusets rutiner. Hvis pumpen skal lagres over en lengre periode må den først være rengjort og det interne batteriet fulladet. Den skal lagres rent, tørt og i romtemperatur. Den originale emballasjen bør benyttes. Under lagring skal det hver 3.dje måned utføres funksjonstest som beskrevet i "Technical Service Manual", og opplading av batteriet. Viktig: Før rengjøring skal alltid pumpen være slått av og frakoblet nettspenningen. Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler som kan ødelegge utvendige flater. Senk aldri pumpen ned i noen form for væske, eller la væske trenge inn i pumpen. Ikke bruk autoklave eller steriliser med etylenoksyd. Påse at trykktransduceren er fri for væskesøl, da dette kan gi gale trykkavlesninger. Skifte av sikringer Hvis batterisymbolet lyser kontinuerlig og indikatoren for nettdrift er slukket når pumpen er tilkoblet nettspenning og slått PÅ, er det sannsynlig at nettsikringen har gått. Kontakt Medisinsk teknisk avdeling. Batteridrift Når tilkobling til nettspenning er umulig, for eksempel ved pasienttransport eller ved frafall av nettspenningen, kan det interne batteriet benyttes til drift. Et fullt oppladet batteri vil kunne gi over 4 timers infusjon ved typiske hastigheter. Etter alarm for svakt batteri vil det ta omkring 2½ timer å lade opp batteriet, enten pumpen er i bruk eller ikke. Batteriet er av typen vedlikeholdsfritt nikkel metall hydrid og trenger ingen rutinemessig service. Det optimale for batteriet er at det blir oppladet etter utladning, før lagring og hver 3.dje måned under lagring. Batterikapasiteten vil etter hvert avta gradvis. Hvis batterikapasiteten er kritisk skal batteriet skiftes hvert 3.dje år. Skifte av batteri skal overlates til Medisinsk teknisk avdeling. For ytterligere informasjon angående batteriskifte, se i "Technical Service Manual". Avhending av pumpen For å unngå risiko eller fare, fjern det interne oppladbare batteriet og batteriet i elektronikkdelen. Dette skal avhendes som spesialavfall. Ikke send det tilbake til produsenten. Alle andre komponenter kan trygt avhendes i henhold til sykehusets rutinerer for vanlig avfall. 18/24

19 Grense for okklusjonstrykk Tiden til alarm etter en okklusjon oppnås på mindre enn 30 minutter ved en hastighet på 1 ml/t eller høyere når passende okklusjonsnivå er valgt. Bruk av originalt trykksett anbefales. Bruk av dette gjør det mulig å stille okklusjonsalarmtrykket (mmhg) nøyaktig med en liten driftsmargin mellom alarm og normalt infusjonstrykk. Ved bruk av infusjonspumper uten trykksett, anslås linjetrykket ut fra pumpekraften. Derfor må okklusjonsalarmen stilles inn med en driftsmargin på minst ett nivå mellom alarm og normale infusjonsnivåer. Muligheten til å stille inn en liten driftsmargin gjør det mulig å oppnå kortere tid før alarm og små potensielle bolusvolumer. Bolusvolumene kan reduseres som beskrevet i informasjonen om Alarmer og advarsler - om okklusjon, eller ved å aktivere back off funksjonen, under generelle valgmuligheter. Okklusjonsnivå på GH eller andre pumper med trykknivåer : L2 (ca. 200 mmhg). Auto trykk innstilling på CC: (f.eks. 55 mmhg). T1 << T2. Asena GH Auto Innstilling : Asena CC Asena CC Med IVAC trykksett montert, G Følgende kurver viser typiske verdier for "Tid til alarm" og "Bolus volum" som kan forventes etter en okklusjon, der det brukes en BD 50 ml sprøyte og G30402 forlengelsesslange med trykkføler. Med trykksett montert Med trykksett montert Med trykksett montert Med trykksett montert Tid til alarm - 1.0ml/t Tid til alarm - 5.0ml/t Bolusvolum uten back-off funksjon Bolusvolum med back-off funksjon typisk typisk typisk typisk t:min:sek t:min:sek t:min:sek t:min:sek Uten IVAC trykksett montert - Følgende kurver viser typiske verdier for "Tid til alarm" og "Bolus volum" som kan forventes etter en okklusjon, der det brukes en BD 50 ml sprøyte og G40020B forlengelsesslange (sett). Uten trykksett montert Tid til alarm - 1.0ml/t Uten trykksett montert Tid til alarm ml/h Uten trykksett montert Bolusvolum uten back-off funksjon Uten trykksett montert Bolusvolum med back-off funksjon typisk t:min:sek typisk t:min:sek typisk ml ml typisk Okklusjonsnivå Okklusjonsnivå Okklusjonsnivå Okklusjonsnivå Tester ved lave nivåer kan utløse alarm umiddelbart fordi nødvendig skyvekraft må overvinne friksjonen i sprøyten (i tillegg til væsketrykket). Resultatet er at alarm utløses ved et lavere okklusjonstrykk enn det som er oppgitt, dette vil gjøre seg spesielt gjeldende ved lave nivåer. Bolusvolumet som følge av okklusjon vil bli minimalisert med bruk av "back off" funksjonen. Denne funksjonen vil redusere trykket i slangen ved å fjerne volumet som bygges opp i slangen under okklusjonen og trekke dette i fra infundert volum. Back-off funksjonen avsluttes hvis trykket når det nivået som ble registrert av pumpen da infusjonen startet sist, eller maksimalt tillatte volum er trukket tilbake fra infusjonsslangen. Den avsluttes også hvis infundert volum når 0,0 ml, eller hvis maksimalt tillatte volum oppnås. 19/24

20 Testrutiner Testrutinene er for å sjekke pumpens funksjoner, forhåndsinnstillinger og kalibreringer uten å foreta en intern inspeksjon. De representerer ikke en full kalibrerings-sjekk. Viktig : Se i "Technical Service Manual" for en komplett liste over testprosedyrene, adgangskoder og kalibreringsprosedyrer. IrDA / RS232 / ekstern alarm Data-kommunikasjon eller ekstern alarm er en tilleggs-funksjon på pumpen. Det gjør det mulig å monitorere pumpen og/eller kontrollere den fra en egnet sentralmonitor eller et computersystem. Er pumpen først startet med en kommando fra en computer via dette grensesnittet, forutsetter dette data-kommunikasjon hvert 15. sekund. Pumpen vil ellers alarmere, melde om kommunikasjonsfeil og stoppe infusjonen. Denne beskyttelsen mot kommunikasjonsfeil omfatter også fjerning av RS232 kabelen. Viktig : Tilkobling av ekstern alarm må kun benyttes som et tillegg til den interne akustiske alarmen, og ikke som en erstatning. Pumpens interne alarm må fortsatt overvåkes av brukeren. Se i "Technical Service Manual" for ytterligere informasjon omkring grensesnittet RS232. Siden det er mulige å kontrollere sprøytepumpen via dette grensesnittet, og eventuelt fjernt fra pasienten, vil ansvaret for kontroll av pumpen være overlatt til programvaren som benyttes av computerens kontrollsystem. Nytteverdien av programvare brukt i klinisk sammenheng for å kontrollere eller motta data fra pumpen må vurderes av brukeren av utstyret. Slik programvare må inkludere deteksjon av frakobling eller andre feil i RS232 kabelen. Protokoll for dette er beskrevet i "Technical Service Manual", men er bare for generell informasjon. Enhver tilkoblet analog eller digital komponent må tilfredsstille de krav som er spesifisert i EN60950 for data prosessering, og i EN60601 for medisinsk utstyr. Enhver tilkobling av tilleggsutstyr som fører signal til eller fra pumpen er en system-konfigurasjon og må tilfredsstille kravene til systemstandard EN Tilkoblingsdata for RS232 / ekstern alarm Spesifikasjoner for ekstern alarm (Nursecall) - Connector D Type - 9 Pin TXD/RXD EIA RS232-C Standard TXD område utgangsspenning Minimum: -5V (mark), +5V (space) typisk: 7V (mark), +7V (space) med 3K isolert til jord. RXD område inngangsspenning 30V - +30V max. RXD inngangsterskler Lav: 0.6V minimum / høy: 3.0V maksimum. RXD inngangsmotstand 3 K minimum Slå på Aktiv, lav: -7V til -12V. Aktiv, høy:+7v til +12V, gir strøm til isolerte RS232 strømkretser. Inaktiv: åpen krets, gjør det mulig for isolerte RS232 strømkretser å slå seg av. Isolerende kontakt 1.5 kv (DC eller AC signal) Baud Rate 38.4 kbaud Startbits 1 Startbits Databits 8 Databits Paritet Odde Paritet / Ingen Paritet Stopp bits 1 stopp bits Sykepleieralarm Pins 1, 8 + 9, 30V dc, vekselstrøm 1A Typiske koblingsdata - 1 Sykepleieralarm normalt stengt 2 Overfører data (TXD) Utgang 3 Mottatt data (RXD) Input 4 Power Input (DSR) 5 jord (GND) 6 Ikke i bruk 7 Power Input (CTS) 8 Sykepleieralarm normalt åpen 9 Sykepleieralarm vanlig IrDa Baud Rate 38.4 kbaud 20/24

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO laris CC Sprøytepumpe Bruksanvisning - NO Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris CC Syringe Pump... 3 Kontrollpanel...

Detaljer

SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON

SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON SIDE:1 A V:7 REVISJON: 13 10 2005 09.12.02 ERSTATTER: 30 08

Detaljer

Alaris TIVA Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris TIVA Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris TIV Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris TIV Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4

Detaljer

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO laris GS Sprøytepumpe Bruksanvisning - NO s Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris GS Sprøytepumpe... 3

Detaljer

Alaris sprøytepumper (med Plus-programvare)

Alaris sprøytepumper (med Plus-programvare) laris sprøytepumper (med Plus-programvare) Modeller: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Bruksanvisning no Innhold laris sprøytepumper Innledning...2 Om denne håndboken...3 Opprette et datasett...4

Detaljer

Alaris CC Sprøytepumpe med

Alaris CC Sprøytepumpe med Alaris CC Sprøytepumpe med Guardrails sikkerhetsprogramvare Kort bruksanvisning norsk BATTERIindikator NETTDRIFTindikator PURGE/BOLUSknapp STILLEknapp PÅ/AVknapp STOPP-knapp Programmeringstaster STARTknapp

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

IPX4. Oppstart. Slå PÅ/AV. Innstillinger. Festebrakett. 1000PB00617 Iss 5

IPX4. Oppstart. Slå PÅ/AV. Innstillinger. Festebrakett. 1000PB00617 Iss 5 1PB0617C05.qxd 12-09-2003 13:06 Page 2 Reservedeler En omfattende liste over reservedeler til IVAC sprøytepumper finnes i servicemanualen. Servicemanualen kan bestilles hos ALARIS Medical Systems. Se forøvrig

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe Grunnleggende informasjon... 4 Tiltenkt bruk...4 Bruksbetingelser...4 Indikasjoner...4

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD 1. Legen doserer medikamenter og regner ut ml/t. 2. Nøkkelen til smertepumpa ligger i kofferten hjemme hos pasienten. 3. Stopp pumpa. - Trykk og hold inn

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Alaris GP volumetrisk pumpe. Bruksanvisning - Norsk

Alaris GP volumetrisk pumpe. Bruksanvisning - Norsk laris GP volumetrisk pumpe Bruksanvisning - Norsk s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Opprette et datasett...3 Egenskaper for laris GP volumetrisk pumpe...4 Kontrollpanel...5

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe Grunnleggende informasjon... 4 Tiltenkt bruk.... 4 Bruksbetingelser... 4 Indikasjoner....

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Alaris Enteral sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris Enteral sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris Enteral sprøytepumpe s Bruksanvisning no Innhold laris Enteral sprøytepumpe Innledning...2 Om denne bruksanvisningen...2 Funksjonene til laris Enteral sprøytepumpe...3 Kontroller og indikatorer...4

Detaljer

Asena PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning NORSK. 1000PB01511 Utgave 2

Asena PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning NORSK. 1000PB01511 Utgave 2 Asena PK Sprøytepumpe Bruksanvisning NORSK 1000PB01511 Utgave 2 Innhold Side Innledning 2 TCI Oversikt 3 Opprette ett datasett 5 Funksjonene til Asena PK Sprøytepumpe 6 Kontroller og indikatorer 7 Forholdsregler

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris CC Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Innhold...1 Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper på laris CC Sprøytepumpe...3

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Alaris GH Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris GH Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris GH Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris GH Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013

Forenklet brukermanual på norsk. Rev. 11/2013 Forenklet brukermanual på norsk Rev. 11/2013 KERN CPB TELLEVEKT 1. Generelt Dette er en forenklet bruksanvisning for primært bruk. For mer inngående informasjon og teknisk spesifikasjon henvises det til

Detaljer