Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO"

Transkript

1 laris CC Sprøytepumpe Bruksanvisning - NO

2 Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris CC Syringe Pump... 3 Kontrollpanel... 4 Symboldefinisjoner... 5 Skjermfunksjoner... 6 Forholdsregler... 7 Oppstart... 9 Egenskaper larmer og advarsler Konfigurerbare valgmuligheter Spesifikasjoner Kompatible sprøyter Tilknyttede produkter Kompatible forlengelsesslanger Vedlikehold Grense for okklusjonstrykk IrD, RS232 og spesifikasjoner for sykepleieralarm Trompetkurver og oppstartkurver Produkter og reservedeler Servicekontakter Dokumenthistorie Garanti Indeks DF00048 Utg. 1 1/36

3 Grunnleggende informasjon laris CC Sprøytepumpe (heretter omtalt som pumpe ) er en høyteknologisk sprøytepumpe med variabelt trykk og mange funksjoner som er egnet til bruk ved intensiv pleie. Tiltenkt bruk: Pumpen er utviklet for å oppfylle infusjonskravene innen driftsmiljøene spesifisert i denne bruksanvisningen inkludert sengeposter, intensivavdelinger, nyfødtavdeling, operasjonssaler og akuttstuer. Denne pumpen er egnet for kvalifiserte leger eller sykepleiere. Sprøytepumpen er egne til å infundere væsker og medisiner via intravenøse eller epidurale tilganger. Støtter væsketerapi, blodoverføringer og parenteral ernæring. Merkenavnet sena har nylig byttet navn til merkenavnet laris. Endringen av merkenavn har ingen innvirkning på produktets tiltenkte bruk eller funksjonalitet. nbefalte engangsprodukter som brukes sammen med dette produktet, refererer enten til merkenavnet sena eller merkenavnet laris, og begge typene passer til denne infusjonspumpen. laris CC Sprøytepumpen er kompatibel med et stort utvalg av standard engangs-sprøyter med Luer-lock. Sprøytestørrelser fra 5 ml til 50 ml passer. Se Kompatible sprøyter for en fullstendig liste over kompatible sprøyter, Enkel å stille inn, enkel å bruke. Stor skjerm i grafikkformat med trykktrendvisning. Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI). Hastigheter fra 0,1 til 1200 ml/t. Overvåking av slangetrykk fra 0 til 1000 mm Hg. 24-timers logg over infundert volum. Logging av alle hendelser. Muligheter for tilkobling til avansert data-kommunikasjon og sykepleieralarm. Konfigurerbare medikamentprotokoller for forenklet medikamentdosering. Om denne bruksanvisningen Brukeren må være fortrolig med laris CC sprøytepumpe som er beskrevet i denne bruksanvisningen, før pumpen tas i bruk. lle illustrasjoner i denne bruksanvisningen viser vanlige innstillinger og verdier som kan benyttes ved innstillinger av pumpefunksjoner. Disse innstillingene er kun veiledende. Hvor dette er angitt, refererer minimum infusjonshastighet til en nominell hastighet på 1,0 ml/t, og middels infusjonshastighet refererer til en nominell hastighet på 5,0 ml/t. En komplett oversikt over mulige infusjonshastigheter er vist under Spesifikasjoner. Enkel startprosedyre 1. Trykk på a-knappen for å slå på pumpen. 2. SLETT OPPSETT? - NEI beholder forrige data. J sletter forrige data. 3. Monter sprøyten. 4. Bekreft korrekt sprøytestørrelse og -merke. 5. Kontroller at forlengelsesslagen er koblet til sprøyten, men frakoblet pasienten. Sett inn trykkføleren i trykk- transduceren. Hvis valgmuligheten FYLL SPRØYTE er aktivert, vises ledeteksten til purgeskjermbildet, og slangen kan purges etter behov. 6. INFUSJONSHSTIGHET - Juster hastigheten om nødvendig med f-tastene. 7. PURGE - Trykk på i-knappen etterfulgt av PURGE-funksjonstasten. 8. Koble forlengelsesslangen til pasienten. 9. Trykk på b-knappen for å starte infusjonen. 1000DF00048 Utg. 1 2/36

4 Funksjoner og egenskaper på laris CC Sprøytepumpe Tr y k k- transducer PÅ/V STRT Skjerm Utløserhendel for skinnefeste Godt synlig alarmindikator PURGE/ BOLUS LYDLRM V TRYKK VLG Fingerhendel Krok til forlengelsesslange VENTEPOSISJON Felt for piltaster og funksjonstaster Sprøyteklemme Stempelfeste Merkeplate (se Symboldefinisjoner for en forklaring av symbolene) Utløserhendel for roterende lås Tr y k k- transducer Medical Device Interface (MDI) Bærehåndtak Roterende lås for fastlåsing til horisontale rektangulære skinner Infrarød kommunikasjonsport Tilkobling for potensialutjevning Klemme infusjonsstativ RS232-kontakt (ekstrautstyr) Krok til forlengelsesslange 1000DF00048 Utg. 1 3/36

5 Kontrollpanel Kontrollknapper: Symbol Beskrivelse a bh c i V/PÅ-knapp - Trykk en gang for å slå pumpen PÅ. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å slå pumpen V. STRT-knapp - Trykk for å starte infusjonen. Den grønne lampen vil blinke under infusjonen. VENTEPOSISJON-knapp - Trykk for å sette pumpen i venteposisjon. Den oransje lampen vil lyse når pumpen er i venteposisjon. LYDLRM V-knappen - Trykk for å stenge av alarmen i 2 minutter (konfigurerbar). Etter tidsoppholdet lyder alarmen. Trykk og hold inne til du hører tre lydsignaler for 15 minutters stillhet. PURGE/BOLUS-knapp - Trykk for å få tilgang til PURGE eller BOLUS-funksjonstaster. Trykk og hold funksjonstasten inne for å starte valgte aktivitet. PURGE brukes for å fylle forlengelsesslangen før oppstart. Pumpen står i venteposisjon Forlengelsesslangen er ikke koblet til pasienten Volum infundert (VI) legges ikke til totalt infundert volum BOLUS - rask administrasjon av væske eller medikament. Infusjon pågår Forlengelsesslangen er koblet til pasienten VI legges til totalt infundert volum dvlg-knapp - Trykk for å få tilgang til valgmulighetene (se egenskaper). etrykk-knapp - Bruk denne knappen for å vise trenden for infusjonstrykket og alarmnivået. f PIL-taster - Dobbel eller enkel, for å justere verdier raskt/langsomt, eller for å bla i menyer på skjermen. g BLNKE FUNKSJONSTSTER - ktuell funksjon blir vist som tekst på skjermen. Indikatorer: Symbol j S NETTSPENNINGS-indikator Beskrivelse BTTERI-indikator - Lyser når pumpen går på batteri. Blinker når batterikapasiteten er under grensen for 30 minutters drift. - Lyser når pumpen er tilkoblet nettspenning og batteriet lades. 1000DF00048 Utg. 1 4/36

6 Symboldefinisjoner Symboler: Symbol Beskrivelse wx y O r s T tu W OBS! (se medfølgende dokumentasjon) Tilkobling for potensialutjevning RS232/Tilkobling for sykepleieralarm (ekstrautstyr) Defibrilleringssikkert utstyr av type CF (grad av beskyttelse mot elektrisk støt) Beskyttet mot væskeinntregning (vertikalt fallende dråper) Vekselstrøm pparatet tilfredsstiller kravene i EU-direktivet 93/42/EEC. ngitt med CE-merke. Produksjonsdato Produsent vhendes i henhold til prosedyrer for elektromedisinsk utstyr Viktig informasjon Sikringsverdi 1000DF00048 Utg. 1 5/36

7 Skjermfunksjoner Pumpestatus Montert sprøytetype / medikamentnavn Trykkinformasjon VOLUM t InfusjonshastighetVolum infundert Valgmulighet for volum infundert Innstilling VSSI Skjermindikator: Symbol l VISER N Beskrivelse GJENSTÅENDE TID - Indikerer gjenværende tid før sprøyten er tom og må byttes ut. BTTERI -indikator - ngir batteriladenivået og viser når batteriet må lades opp igjen. 1000DF00048 Utg. 1 6/36

8 Forholdsregler Engangssprøyter og forlengelsesslanger m Denne laris CC-sprøytepumpen er kalibrert for bruk sammen med engangssprøyter. For å sikre korrekt og presis funksjon, må du kun bruke Luer-Lock-sprøyter med de versjonene og merkene som er angitt på pumpen eller beskrevet i denne manualen. Brukes sprøyter eller forlengelsesslanger som ikke er spesifisert, kan dette påvirke funksjonen til pumpen og nøyaktigheten av infusjonen. n o Hvis sprøyten monteres feil i pumpen, eller hvis den fjernes fra pumpen før forlengelsesslangen er skikkelig avstengt eller frakoblet pasienten, kan dette føre til ukontrollert væskestrøm. Slangen kan stenges med en kran eller en klemme. Fest infusjonssettet i kroken på baksiden av pumpen. Dette kan forhindre at sprøyten utilsiktet løsner fra pumpen. G Hvis pumpens infusjonssett kombineres med annet utstyr/infusjonssett, for eksempel via en 3-veis kran, kan egenskapene til pumpen påvirkes. Det må i slike tilfeller følges nøye med under hele infusjonen. Montering av pumpe H Pumpen må monteres maks. 1,0 m over eller under pasientens hjerte. Den mest nøyaktige overvåkingen av trykket i forlengelsesslangen oppnås når pumpen plasseres i nivå med pasientens hjerte. I Ikke monter pumpen i vertikal posisjon med sprøyten pekende oppover. Det kan føre til at eventuell luft i sprøyten infunderes. For å beskytte pasienten mot luft må brukerne regelmessig overvåke infusjonen, sprøyten, forlengelsesslangen og pasientkoblingene, samt følge klargjøringsprosedyren som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Driftsmiljø Det må utvises ekstra forsiktighet ved bruk av infusjonsenheter sammen med andre instrumenter som krever tilgang til blodkar. Utilsiktet eller manglende infundert medikament-/væskemengde kan skyldes den store trykkvariasjonen som skapes av slike pumper i det lokale karsystemet. Eksempler på denne typen pumper er slike som brukes under dialyse, bypassoperasjoner eller hjerteassistanse. Denne pumpen er utviklet for bruk på sykehus og i kliniske miljøer men ikke privat eller i bygninger knyttet til offentlige enfasede strømnett. Den kan imidlertid brukes privat under oppsyn av medisinsk personell når ekstra, nødvendige tiltak er iverksatt. (Konsulter Teknisk servicehåndbok, kvalifisert medisinsk personell eller Cardinal Health for mer informasjon). Denne pumpen skal ikke brukes i nærheten av brennbare anestesigasser blandet med luft eller oksygen eller dinitrogenoksid. rbeidstrykk Denne pumpen er designet for svært nøyaktig væskeleveranse ved hjelp av positivt trykk, og kompenserer automatisk for motstand i infusjonssystemet. Pumpetrykkalarmen er ikke utformet slik at den sikrer mot eller registrerer IV-komplikasjoner som kan oppstå. J larmtilstander larmer kan utløses av forskjellige årsaker, pumpen vil da stoppe infusjonen og en visuell og hørbar alarm vil varsle. Brukerne må regelmessig se til at infusjonen har korrekt progresjon og at ingen alarmer oppstår. 1000DF00048 Utg. 1 7/36

9 Forholdsregler (forts.) Elektromagnetisk kompabilitet og interferens M Pumpen er beskyttet mot ekstern interferens som radiobølger med høy energi, magnetiske felt og elektrostatiske utladninger (Diatermi, kauteriseringsutstyr, elektromotorer, radioer, mobiltelefoner etc.) og er utviklet for å håndtere unormale interferensnivåer hvis dette skulle skje. Denne pumpen er en CISPR 11 Group 1 Class -enhet som i den normale produktutgaven bruker RFenergi kun til interne funksjoner. Derfor er RF-utstrålingene svært lave, og det er usannsynlig at de skaper interferens med elektronisk utstyr i nærheten. Pumpen slipper imidlertid ut en viss elektromagnetisk stråling innenfor nivåene angitt i IEC/EN og IEC/EN Hvis pumpen påvirker annet utstyr, bør en forsøke en annen innbyrdes plassering for å redusere eller unngå dette. K Elektrostatiske utladninger over 15 kv gjennom luft eller radiobølger med feltstyrke over 10V/m, kan i noen tilfeller påvirke pumpen. Hvis pumpen påvirkes av ekstern interferens, vil pumpen forbli i sikker modus, og pumpen vil stoppe infusjonen og varsle brukeren ved å avgi visuelle alarmer og lydalarmer. Skulle alarmer fortsette selv etter at brukeren har grepet inn, er det anbefalt å bytte ut denne bestemte pumpen og sette pumpen i karantene for oppfølging fra kvalifisert teknisk personell. (Se Teknisk servicehåndbokfor mer informasjon). B Farer Det er fare for eksplosjon hvis pumpen benyttes i nærheten av brennbare anestesigasser. Utvis forsiktighet ved å plassere pumpen unna enhver kilde til fare. Farlig spenning: Det er fare for elektrisk støt hvis pumpehuset åpnes eller fjernes. ll service skal overlates til medisinskteknisk avdeling. Strømforsyningen i pumpen skal ha jordforbindelse. Det må kun benyttes nettkabel med jord som tilkobles jordet nettkontakt. Hvis jordforbindelsen ikke er tilfredsstillende, må pumpen ikke tilkobles nettspenning, men drives av det interne batteriet. V Ikke åpne RS232/ beskyttelsesdekselet til sykepleieralarmen når det ikke er i bruk. Forholdsregler mot elektrostatiske utladninger må tas ved tilkobling av RS232/ Sykepleieralarm. Berøring av kontaktstiftene kan forårsake feil i beskyttelsen mot elektrostatiske utladninger. lle handlinger bør utføres av kvalifisert personell. L Hvis pumpen utsettes for støt, høy fuktighet, væskesøl, luftfuktighet, høy temperatur, eller ved mistanke om at den er ødelagt, ta den ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Originalemballasjen bør brukes ved transport eller lagring. Temperatur, fuktighet og trykk må være innenfor de grenser som er angitt under Spesifikasjoner og på emballasjen. Lateksinnhold laris CC sprøytepumpe inneholder ikke lateks. 1000DF00048 Utg. 1 8/36

10 Oppstart Førstegangsinstallasjon Les denne bruksanvisningen nøye før pumpen tas i bruk. 1. Sjekk at pumpen er komplett, uten synlige skader og at angitt nettspenning er 230 V. 2. Enheter som følger med: laris CC Sprøytepumpe brukerstøtte-cd (bruksanvisning) nettkabel beskyttende emballasje 3. Koble pumpen til nettspenningen i minst 2 ½ time for å sikre at batteriet er ladet (kontroller at S lyser). Velg språk 1. Når pumpen startes første gang, vises Velg språk på skjermen. 2. Velg aktuelt språk fra listen ved hjelp av f-tastene. 3. Trykk på OK for å bekrefte valget. Pumpen vil automatisk gå på batteri hvis pumpen er slått på uten at den er tilkoblet nettspenning. Ved feil på pumpen kontaktes medisinskteknisk avdeling. 1000DF00048 Utg. 1 9/36

11 Oppstart (forts.) Pumpen skal ikke monteres med strømtilkobling eller sprøyten pekende oppover. Eventuelt væskesøl kan da trenge inn i netttilkoblingen og påvirke den elektriske sikkerheten, eller eventuell luft i sprøyten kan komme inn i slangen og føre til at det infunderes luft. Montering med stativfeste Med festeklemmen på baksiden kan pumpen monteres på et standard infusjonsstativ med diameter mellom 15 og 40 mm. Fordypning 1. Dra det nedfellbare stativfestet mot deg og skru utover slik at det blir plass til stangen. 2. Sett pumpen rundt stangen og stram skruen til klemmen sitter godt fast på stangen. Kontroller at stativfestet felles inn i fordypningen på baksiden av pumpen før pumpen kobles til en dokkingstasjon/ arbeidsstasjon* eller når den ikke er i bruk. Pumpen må ikke plasseres slik at infusjonsstativet blir ustabilt eller topptungt. * * Installering i dokkingstasjon/arbeidsstasjon* eller på utstyrsskinne Rektangulær skinne Utløserhendel (trykk for å løsne) Roterende lås Den roterende låsen kan monteres på den rektangulære skinnen på dokkingstasjon/ arbeidsstasjonen* eller utstyrsskinne som måler 10 x 25 mm. 1. Hold den roterende låsen på baksiden av pumpen parallelt med den rektangulære skinnen på dokkingstasjon/ arbeidsstasjonen* eller utstyrsskinnen. 2. Hold pumpen horisontalt, skyv pumpen godt på plass på den rektangulære skinnen eller utstyrsskinnen. Kontroller at pumpen klikker på plass på skinnen. 3. For å løsne, press på utløserhendelen og dra pumpen forover (mot deg). *laris DS Dokkingstasjon, sena IDS Dokkingstasjon og laris Gateway rbeidsstasjon. 1000DF00048 Utg. 1 10/36

12 Oppstart (forts.) Bruk Montering av sprøyte bare sprøyter som er angitt på pumpen eller i denne bruksanvisningen. Bruk av feil type sprøyte kan påvirke nøyaktigheten av infusjonen og egenskapene til pumpen. Vær oppmerksom på at væskevolumet i forlengelsesslangen og sprøyten er dødrom som forblir i slangen ved slutten av infusjonen. Plasser pumpen på en stabil og horisontal overflate, eller fest den som beskrevet ovenfor. Monter og klargjør engangssprøyten og forlengelsesslangen ved hjelp av standard steril teknikk. 1. Klem ned hendelen på stempelholderen og dra stempelholderen til høyre. Dra sprøyteklemmen framover og ned. For å kontrollere at sprøyten er montert korrekt, plasserer du sylinderflensen i rommet mellom sprøyteklemmen og sprøyteflensklemmen. Dette er korrekt dersom sprøyten forblir i rett posisjon selv før sprøyteklemmen lukkes. 2. Monter sprøyten og se til at sylinderflensen på sprøyten sitter i sporet på sprøyteflensklemmen. 3. Dra sprøyteklemmen oppover til den klemmer mot sprøytesylinderen. 4. Klem ned hendelen på stempelholderen og skyv stempelholderen mot venstre til den når enden av stempelet på sprøyten. 5. Slipp hendelen. Se til at de to gripearmene låser flensen på stempelet til sprøyten og at hendelen går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Fest forlengelsesslangen i kroken på baksiden av pumpen. Dette kan forhindre at sprøyten utilsiktet løsner fra pumpen. Påse at begge gripearmene på stempelholderen låser stempelets flens og at hendelen på stempelholderen går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Hendel Stempelfeste Stempelflens Stempel Stempelholder Sprøytesylinder Sylinderflense Sprøyteklemme Sprøyteflensklemme 1000DF00048 Utg. 1 11/36

13 1. Koble pumpen til nettspenning med nettkabelen. Trykk på a-knappen. Oppstart (forts.) Pumpen vil utføre en kort selvtest. To lydsignaler skal høres under denne testen. Kontroller testmønsteret på skjermen og pass på at ingen punkter mangler. Kontroller at riktig dato og klokkeslett vises. Merk: Varselsmeldingen REPRERER LOGG kan vises hvis lagring av hendelseslogg ikke ble fullført forrige gang pumpen ble slått av. Dette er kun til informasjon. Pumpen vil fortsette å lade som normalt. 2. SLETT OPPSETT? - Svares NEI, vil de forrige innstillingene for hastighet og volum være gjeldende. Svares J, blir hastighet og volum automatisk nullstilt. 3. MONTER SPRØYTE - følg prosedyren angitt i denne bruksanvisningen og sett inn sprøyten, 4. Sett trykkføleren i trykktransduceren. Oppstart av pumpe TRYKKTRNSDUCER - Registrerer om en infusjonsslange med trykkføler er montert. Trykk transduceren måler positivt trykk i infusjonsslangen. OBS: For å fjerne eller sette inn trykkføleren i trykktransduceren, plasserer du fingeren i fordypningen i trykkføleren og drar mot deg eller skyver den forsiktig inn. IKKE DR I FORLENGELSESSLNGEN FOR Å FJERNE ELLER SETTE INN TRYKKFØLEREN. 5. BEKREFT SPRØYTE - Sjekk at sprøytemerke og størrelse stemmer med det skjermen viser. Om nødvendig kan sprøytemerket endres ved å trykke på TYPE-knappen. Trykk på BEKREFT når riktig merke og størrelse vises. Hvis valgmuligheten FYLL SPRØYTE er aktivert, vises ledeteksten til purgeskjermbildet, og slangen kan purges etter behov. 6. INFUSJONSHSTIGHET - Sjekk hastigheten hvis forrige pasientdata er beholdt. Juster hastigheten om nødvendig med f-tastene. 7. PURGE (om nødvendig) - Trykk på i-knappen og hold så funksjonstasten PURGE inne til væsken begynner å dryppe og fyllingen av slangen er ferdig. Slipp funksjonstasten. Volumet som ble brukt vil bli vist på skjermen. Fyll forlengelsesslangen, klem tommelen over trykkføleren for å hindre ballongdannelse, og sørg for at all luft er fjernet. 8. KOBLE TIL PSIENT - Koble forlengelsesslangen til pasienten. 9. STRT - Trykk på b for å sette i gang. INFUNDERER vises. Det ORNSJE STOPP-lyset vil erstattes med blinkende GRØNT STRT-lys for å indikere at pumpen er i bruk. 10. STOPP - Trykk på h for å stanse pumpen. I VENTPOS. vises. Den oransje lampen begynner å lyse i stedet for den grønne. FULLT DEDIKERT laris CC Sprøytepumpe - for å starte en infusjon må en trykkføler monteres. SEMIDEDIKERT laris CC Sprøytepumpe - for å starte en infusjon med medikamentprotokoller må en trykkføler monteres. 1000DF00048 Utg. 1 12/36

14 Egenskaper i-knappen gjør det mulig å levere et begrenset væskevolum for å fylle og/eller få ut luft i forlengelsesslangen før den kobles til pasienten, eller etter bytte av sprøyte. 1. Trykk på i-knappen når pumpen ikke infunderer. Kontroller at forlengelsesslangen ikke er koblet til pasienten 2. Trykk og hold inne funksjonstasten PURGE til væsken begynner å dryppe og fyllingen av slangen er komplett. Volumet som blir brukt under purging vil bli vist på skjermen, men blir ikke lagt til infundert volum. 3. Når fyllingen er ferdig, slippes PURGE-tasten. Trykk på VSLUTT-tasten for å gå tilbake til hovedskjermen. Hvis Purge hastighetslåsen er aktivert, vil purging ikke være mulig. Under PURGE er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå. Bolusinfusjon Bolus - dministrering av et kontrollert volum væske eller medikamenter med økt hastighet for diagnostiske eller terapeutiske formål. Pumpen bør alltid infundere og være tilkoblet pasienten. (Ved administrering av en intravenøs bolusdose kan man raskt oppnå en høy medikamentkonsentrasjon). Bolusmuligheten kan brukes ved starten av infusjonen eller under infusjonen. Bolusmuligheten kan konfigureres til: a) BOLUS deaktivert b) BOLUS aktivert i) Kun Hands On -funksjon ii) Hands On -funksjon og Hands free BOLUS deaktivert Hvis bolus er deaktivert, vil det å trykke på i-knappen ikke ha noen effekt, og pumpen vil fortsette å infudere med den innstilte hastigheten. En Hands on -bolus og Hands free bolus kan ikke administreres hvis hastighetslåsen er aktiv. Under BOLUS er alarmene for trykkgrensen midlertidig økt til maksimumnivå. BOLUS aktivert - Hands on -funksjon I Hands on -bolus; trykk og hold inne den blinkende BOLUS-tasten for å levere ønsket bolus. Bolushastigheten kan justeres. Bolusvolumet er begrenset i konfigureringen. 1. Under infusjonen trykkes i-tasten inn for å vise skjermbildet for bolus. 2. Bruk f-tastene for å justere bolushastighet hvis nødvendig. 3. For å levere bolus, trykk og hold inne funksjonstasten for BOLUS. Under infundering av bolus blir volumet vist. Når ønsket bolusvolum er levert, eller når grensen for bolusvolum er nådd, slippes funksjonstasten. Bolusvolumet blir lagt til totalt infundert volum. BOLUS aktivert - Hands on -funksjon og Hands free Hands free bolus blir levert med et enkelt trykk på den blinkende BOLUS-tasten. Ved førstegangs bruk er bolushastighet og -volum stilt inn på standardverdier og kan endres. Etterpå vil bolushastigheten og -volumet tilsvare tidligere innstilte verdier og kan endres etter ønske. Med SLETT OPPSETT, bestemmes standard bolushastighet via konfigureringen og standard bolusvolum er 0,1 ml. 1. Under infusjonen trykkes i-tasten inn for å vise skjermbildet for valg av hands free bolus. 2. Trykk på J-tasten for å komme til skjermbildet for valg av hands free bolus, trykk på HNDS ON -tasten for Hands on -bolus (se over). 3. Bruk f-tastene for å stille inn ønsket bolusvolum/ dose; hvis aktuelt, trykker du på HSTIGHET-tasten for å justere bolushastigheten (150/300/600/900/1200 ml/t). Merk: Hastigheten kan begrenses av sprøytestørrelse og MKS. BOLUSHSTIGHET. 4. Trykk på den blinkende funksjonstasten BOLUS én gang for å starte leveringen av forhåndsinnstilt bolus. Skjermbildet vil vise bolus som administreres og teller nedover til bolus er ferdig administrert, skjermen skifter da automatisk tilbake til hovedbildet. 5. For å stoppe bolus som blir levert, trykker du på STOPP-tasten. Da stanser bolusen, og infusjonen fortsetter med den innstilte hastigheten. Trykk på h -knappen for å stanse bolusadministrering og sette pumpen i ventemodus. 6. Hvis bolusvolumet når grensen som er innstilt, vil bolusen stoppe, og pumpen vil gå tilbake til innstilt infusjonshastighet og fortsette infusjonen. Hvis Hands free bolus er aktivert, vil denne valgmuligheten bli annullert etter eventuelle avbrudd i leveringen, f.eks. okklusjon, selv om bolusleveringen er ufullstendig. Hvis volumet som skal infunderes (VSSI) blir nådd under en bolus, vil alarmen for VSSI oppnådd gå av. Trykk på c for å slå av alarmen eller KNSELLER for å bekrefte alarmen. Se VSSI for mer informasjon om VSSI-drift Manuell bolus Manuell bolus administreres ved å flytte stempelholdermekanismen fremover mens pumpen infunderer. Denne måten å levere bolus på regnes ikke som god klinisk praksis. Sprøyten må bekreftes, og stempelmekanismen må flyttes fra en aktivert posisjon til en deaktivert posisjon, og deretter tilbake i aktivert posisjon. En distanse på 1 mm (ledeskrueavstand) må registreres. 1000DF00048 Utg. 1 13/36

15 Egenskaper (forts.) utoinnstilling trykk (hvis aktivert) Hvis utoinnstilling av trykk er aktivert, vil pumpen UTOMTISK justere trykkokklusjonsgrensen. Etter 15 minutters infusjon vil pumpen UTOMTISK justere okklusjonstrykkgrensen til X mmhg (UTO. TRYKKNIVÅ, mm Hg), over det gjennomsnittlige trykket i infusjonssettet fra infusjonen startet. Trykknivå med montert trykksett 1. For å kontrollere og justere trykknivået trykker du på e -knappen. Skjermen endres til å vise et 20-minutters trenddiagram som angir trykkalarmnivået og gjeldende trykknivå. 2. Trykk på f-tastene for å øke eller redusere alarmnivået. Det nye nivået vises på skjermen. 3. UTO Funksjonen for automatisk trykk kan benyttes når stabilt trykk er oppnådd over en kort infusjonsperiode. Hvis UTO -trykk er aktivert, beregnes det automatiske trykkalarmnivået som så stilles inn når du trykker på funksjonstasten UTO. 4. Trykk på funksjonstasten TREND for å vise trykktrenden for de siste 12 timene. Trykktrenden kan vises med 15 minutters intervaller ved hjelp av funksjonstastene +/-. Trykktrenddiagrammet viser trykket på et gitt klokkeslett. 5. Trykk på OK for å gå ut av trykkvinduet. 20mmHg _ 07:45 + OK Trykknivå uten montert trykksett (ikke aktuelt ved FULLT DEDIKERT) 1. For å kontrollere og justere trykknivået trykker du på e -knappen. Et søylediagram viser trykkalarmnivået og gjeldende trykknivå. 2. Trykk på f-tastene for å øke eller redusere alarmnivået. Det nye nivået vises på skjermen. 3. Trykk på OK for å gå ut av skjermbildet. Tolkningen av trykktrender og okklusjonsalarmer er klinikers ansvar, og avhenger av bruksområdet. Hastighetslås Hvis hastighetslås er valgt når infusjonshastigheten er angitt og infusjonen har startet (eller etter en bolusinfusjon), vises meldingen om hastighetslås fremdeles på hovedskjermen. For å aktivere hastighetslåsen trykker du på J-tasten. Trykk på NEI-tasten hvis låsing av hastighet ikke er ønskelig. Når hastighetslåsen er aktivert, er følgende ikke tilgjengelig: Endre infusjonshastighet/titrering Bolus/purge Slå av pumpen VSSI over tid-infusjoner. Deaktivere hastighetslås: 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg HSTIGHETSLÅS V med f-tastene og trykk på OK-tasten. ktivering av hastighetslåsen hvis den ikke er valgt: 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg HSTIGHETSLÅS og trykk på OK-tasten. 1000DF00048 Utg. 1 14/36

16 Egenskaper (forts.) Medikamenter og dosering Følgende valg gjør at enheten kan stilles inn for bruk med spesifikke medikamenter og/eller doseringsprotokoller. Medikamenter forhåndsregistreres i et medikamentregister (se informasjonen om konfigurasjon av valgmuligheter), slik at medikamentnavn, doseringsenheter og standard hastighet raskt kan velges. For økt sikkerhet ved bruk av medikamentprotokoller kan øvre og nedre grenser for konsentrasjon og dosehastigheter programmeres. Merk: Vinduet med infundert dose er resultatet av infundert volum og bekreftet konsentrasjon. Hvis dosen bekreftes mens infundert volum er over 0,0 ml, eller etter at et medikament er valgt, kan dosen være feil. Hvis vist dose kan være feil, blinker sifrene på skjermen. Volumet må slettes for at blinkingen skal opphøre. For å få tilgang til menyern for medikamenter og dosering: 1. Trykk på d-knappen for først å få tilgang til menyvalg. 2. Velg MEDIKMENTER OG DOSERING fra listen ved hjelp av f-tastene. 3. Trykk på OK-tasten for å bekrefte valget. Kun dosering: 1. Velg KUN DOSERING fra listen og trykk på OK. 2. Oppgi doseinformasjonen som angitt på skjermen. 3. Trykk på OK-tasten for å bekrefte doseringsinformasjonen. 4. Du kan trykke på tasten TILBKE når som helst for å gå tilbake til forrige vindu. Se merknaden nedenfor*. Kun medikamentnavn: (tilgjengelig hvis medikamenter er konfigurert). 1. Velg et medikamentnavn fra listen og trykk på OK-tasten. 2. Hvis protokoll ikke er nødvendig, trykk på NEI-tasten. 3. Hvis dosering ikke er nødvendig, trykk på NEI-tasten. Forhåndskonfigurert doseringsprotokoll: (tilgjengelig hvis medikamenter er konfigurert) 1. Velg medikamentnavnet fra vist liste ved hjelp av f -tastene. Trykk på OK-tasten for å bekrefte valget. 2. Trykk på J for å velge PROTOKOLL. Da velges den forhåndsdefinerte protokollen for valgt medikament. 3. Bekreft doseringer, slik skjermen foreslår for den valgte medikamentprotokollen, ved hjelp av OK-tasten. Se merknaden nedenfor*. Brukerprogrammert medikamentdosering:(tilgjengelig hvis medikamenter er konfigurert). 1. Velg medikamentnavnet fra vist liste ved hjelp av f-tastene. Trykk på OK-tasten for å bekrefte valget. 2. Trykk på NEI-tasten for ikke å velge PROTOKOLL. 3. Trykk på J -tasten for å velge DOSERING. Nå kan brukerbestemt informasjon oppgis. 4. Oppgi ønsket doseringsinformasjon ifølge meldingene på skjermen ved hjelp av f-tastene og OK-tasten. Se merknaden nedenfor*. * Merk: Hastighetsverdiene blinker hvis hastigheten (ml/t) eller dosehastigheten er utenfor tillatt område, og bekreftelse vil ikke være mulig. Slette medikamenter og/eller dosering: (tilgjengelig hvis et medikament er valgt) 1. Velg NULLSTILL MEDIKMENTER OG DOSERING eller NULLSTILL MEDIKMENT (vises hvis kun navn er valgt) ved hjelp av f- tastene. Trykk på OK-tasten for å bekrefte valget. Volum som skal infunderes ( VSSI) Dette valget gjør det mulig å angi et bestemt volum som skal infunderes. Hastighet ved slutten av VSSI kan også angis. Valgene er stopp, KVO eller fortsett infusjonen med angitt hastighet. 1. Trykk på VSSI-tasten for å stille inn volumet som skal infunderes. 2. ngi volumet som skal infunderes med f-tastene og trykk på OK-tasten. 3. Velg hastighet ved slutten av VSSI ved hjelp av f-tastene og bla gjennom valgene på skjermen. Forhåndsinnstilling er STOPP. 4. Trykk på OK-tasten for å legge inn hastighet og for å gå ut av VSSI-menyen. Slett volum Dette valget gjør det mulig å slette infundert volum. 1. Trykk på VOLUM-tasten for å vise valget for SLETT VOLUM 2. Trykk på J-tasten for å slette volumet. Trykk på NEI-tasten for å beholde verdien. Velges J, blir infundert volum nullstilt i valgmuligheten 24 t LOGG. 1000DF00048 Utg. 1 15/36

17 Egenskaper (forts.) Hastighet Titrering Hvis hastighets- titrering er aktivert, kan hastigheten justeres under infusjonen: 1. Velg den nye hastigheten ved hjelp av f-tastene. Meldingen < <STRT FOR BEKREFTELSE> > blinker på skjermen, og pumpen fortsetter å infundere med opprinnelig hastighet. 2. Trykk på b-knappen for å bekrefte den nye infusjonshastigheten og for å fortsette infunderingen med den nye hastigheten.. Hvis hastighets- titreringen er deaktivert, kan hastigheten kun justeres i venteposisjon: 1. Trykk på h-knappen for å sette pumpen i venteposisjon. 2. Velg den nye hastigheten ved hjelp av f-tastene. 3. Trykk på b-knappen for å starte infusjonen med den nye hastigheten.? Oppsummering protokoll For å vise valgt doseringsinformasjon: 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg Oppsummering protokoll 3. Se gjennom informasjonen og trykk på VSLUTT.? Still inn VSSI over tid Dette valget gjør det mulig å spesifisere volum og infusjonstid. Hastigheten som er nødvendig for å infundere et bestemt volum innenfor en spesifisert tid blir regnet ut og vist. 1. Stopp infusjonen. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg INNSTILL VOLUM OVER TID-alternativet med f-tastene og trykk på OK. 3. Juster volumet som skal infunderes med f-tastene. Når ønsket volum er nådd, trykker du på OK. 4. Programmer infusjonstiden for det volumet som skal infunderes. Infusjonshastigheten vil bli regnet ut automatisk. Trykk på OK-tasten for å legge inn verdien. 5. Velg hastighet når infundert volum er oppnådd med f-tastene, og trykk på OK-tasten. Forhåndsinnstilling er STOPP.? 24 timers logg Dette valget viser 24 timers logg for infundert volum. 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg 24 t LOGG-alternativet ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. Skjermen viser infundert volum per time. Infundert volum i parenteser er det totale volumet som er infundert siden sist volumet ble slettet. Se eksempelet nedenfor: 07:48-08:00 4,34 ml (4,34 ml) 08:00-09:00 2,10 ml (6,44 ml) 09:00-10:00 2,10 ml (8,54 ml) VOLUM SLETTET 3. Trykk på VSLUTT-tasten for å gå ut av loggen.? Hendelseslogg Dette alternativet viser loggen over alle hendelser. Den kan aktiveres/deaktiveres. 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg HENDELSESLOGG-alternativet ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 3. Bla i loggen med f-tastene. Trykk på VSLUTT-tasten for å gå ut av loggen.? Medikamentnavn Slik får du se valgt medikament: 1. Trykk på d-knappen for å få tilgang til menyvalg. 2. Velg MEDIKMENTNVN. 3. Velg medikamentnavn med piltastene og trykk på OK-tasten for å bekrefte medikamentnavn eller trykk på VSLUTT for å gå ut. 1000DF00048 Utg. 1 16/36

18 larmer og advarsler larmer indikeres med en kombinasjon av lydsignal, blinkende alarmindikator og melding på skjermen. 1. Trykk først på c-tasten for å slå av alarmlyden i maksimum 2 minutter*, sjekk deretter alarm-melding på skjermen. Trykk KNSELLER for å slette alarm-meldingen. 2. Hvis infusjonen har stoppet, fjern årsaken til alarmen og trykk så på b -tasten for å fortsette infusjonen. Skjerm STEMPELHOLDER FRKOBLET OKKLUSJON SETTOKKLUSJON KONTROLLER SPRØYTE TRYKKSENSOR FJERNET LV BTTERISPENNING TOMT BTTERI INF. NESTEN SLUTT INF. SLUTT HST.ENDR. IKKE BEKREFTET VSSI OPPNÅDD C STRØMFEIL Feilkode og melding OBS! (med 3 lydsignaler) Beskrivelse og feilsøking Stempelholderen er blitt frakoblet under bruk. Sjekk hendlene og posisjonen til sprøyten. Trykket som måles ved sprøytestempelet er over alarmgrensen. Finn og fjern årsaken til blokkeringen i mekanismen, sprøyten eller infusjonssettet før infusjonen startes på nytt. Trykket som måles i trykkføleren på infusjonssettet er over alarmgrensen. Finn og fjern årsaken til blokkeringen i mekanismen, sprøyten eller infusjonssettet før infusjonen startes på nytt. Feil størrelse på sprøyten som er montert, sprøyten er ikke montert riktig eller den er flyttet på under bruk. Sjekk sprøytens plassering og posisjon. Trykksensoren er fjernet fra trykktransduceren under infusjon. Infusjonen stanser. Sett tilbake trykkføleren og start infusjonen på nytt. Batteriets kapasitet er under grensen for 30 minutters bruk. Batteriindikatoren vil blinke, og etter 30 minutter kommer en kontinuerlig lydalarm som indikerer at batteriet er utladet. Koble pumpen til nettspenningen for å fortsette bruken og for å lade det interne batteriet. Batteriet er tomt. Slå pumpen på igjen når den er tilkoblet strømnettet. Pumpen nærmer seg slutten av infusjonen. Denne verdien kan konfigureres. Pumpen har nådd slutten av infusjonen. Et forhåndsinnstilt volum vil være igjen i sprøyten for å minimalisere risikoen for infusjon av luft. Denne verdien kan konfigureres. Infusjonshastigheten er endret, men den har ikke blitt bekreftet og det har gått to minutter* uten aktivitet. Trykk på c -knappen for å slå av alarmen. Deretter trykker du på KNSELLERtasten for å slette denne meldingen og slå av alarmen. Kontroller infusjonshastigheten og bekreft ved å trykke på b -knappen eller trykk på h -knappen for å gå tilbake til den tidligere hastigheten. Trykk på b-knappen for å starte infusjonen. (Denne alarmen utløses bare hvis hastighetstitrering er aktivert.) Det forhåndsinnstilte volumet for infundering er oppnådd. Nettspenningen er koblet fra og pumpen drives på batteri. Hvis dette skjer når pumpen infunderer, vises meldingen INFUSJON FORTSETTER. Koble pumpen til nettspenningen eller trykk på c -knappen for å slå av alarmen og fortsette på batteridrift. larmen vil automatisk nullstilles hvis pumpen tilkobles nettet. larmsystemet har registrert en intern feil. Se etter feilkode. Ta pumpen ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Du hører tre lydsignaler hvis pumpen har stått på i over 2 minutter* (kalles TID UTE i loggen) uten at den er satt i drift. Trykk på c -knappen for å slå av alarmen i 2 minutter* til. Du kan også trykke og holde inne c -knappen og vente på 3 påfølgende lydsignaler. Dette vil sette alarmen på standby i 15 minutter. Fargene på alarmindikatorene ORNSJE RØD Type alarm C STRØMFEIL; INF. NESTEN SLUTT; VSSI OPPNÅDD (KVO eller FORTSETT), OBS! TITRERING IKKE BEKREFTET, LV BTTERISPENNING. lle andre *Konfigurerbare valgmuligheter 1000DF00048 Utg. 1 17/36

19 Konfigurerbare valgmuligheter Denne menyen inneholder en liste over de valgene som brukeren kan konfigurere. 1. Slå pumpen V. 2. Mens b-knappen holdes inne, slås pumpen PÅ. 3. Sjermen vil vise 000. Legg inn adgangskoden for konfigurerbare valg med f-tastene, og trykk NESTE for å komme til neste siffer. Se i Teknisk servicehåndbok for en komplett liste over adgangskoder. 4. Når riktig kode vises på skjermen, trykker du på OK for å bekrefte. Menyen for konfigurerbare valg vil bli vist. Generelle valgmuligheter 1. Velg GENERELLE VLG fra menyen ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 2. Velg hva som ønskes aktivert/deaktivert eller justert, og trykk på VELG-tasten. 3. Når alle endringene er utført, trykk på VSLUTT-tasten. 4. Velg på nytt fra menyen, eller slå pumpen V, slik at den blir klar for bruk til neste gang. SYKEPLEIERLRM MONTERT SYKEPLEIERLRM INVERTERT RS232 VLGT NESTEN TOM SPRØYTE INF. SLUTT KVO (Keep Vein Open) VED INF. SLUTT KVO-HSTIGHET REVERSERING UTOMTISK LGRING HSTIGHETSLÅS LYDLØS C-FEIL HSTIGHETSTITRERING TRYKK-DISPLY UTO. TRYKK UTO. TRYKKINNST. UTO. TRYKKNIVÅ FORHÅNDSINNST. TRYKK Maks. TRYKK VEKT ktiverer sykepleieralarm (tilleggsfunksjon) Inverterer utgangen for sykepleieralarm. Gjør at pumpens datakommunikasjon benytter RS232 (tilleggsfunksjon). Innstilling av tidspunktet for advarselen INF. NESTEN SLUTT som prosent av gjenværende tid til INF. SLUTT. ngir sluttpunktet for infusjonen. Pumpen går over til KVO-hastighet når INF. SLUTT er nådd. Innstilling av KVO-hastighet hvis KVO ved INF. SLUTT er aktivert. Reverserer drivmekanismen for å fjerne trykket i slangen når en okklusjon oppstår. Når denne funksjonen er deaktivert, vil infusjonsinformasjon slettes ved oppstart. Låser infusjonshastigheten for å hindre utilsiktet endring. Ingen lyder ved tastetrykk. Når denne funksjonen er aktivert, vil alarmen gå ved frakobling av nettspenning. Når denne funksjonen er aktivert, kan hastigheten justeres under infusjon. Viser/skjuler symbolet for trykk på skjermen. ktiverer/deaktiverer valget for automatisk trykkalarmnivå. Stiller automatisk settokklusjonstrykket på en spesifisert verdi over avlest trykk. Justerer den automatiske alarmgrenseverdien som legges til ved UTO. TRYKK og UTO. TRYKKINNST. Kan justeres fra 15 til 100 mm Hg. Forhåndsinnstilling av nivået for okklusjonsalarm. Stiller inn maks. trykkgrense. Stiller inn standard pasientvekt i kg. MKS. HSTIGHET Innstilling av maks. infusjonshastighet. PURGE-HSTIGHET Innstilling av purgehastigheten. PURGEVOLUMGRENSE Stiller inn maks. purgevolum. FYLL SPRØYTE utomatisk anmodning om å purge sprøyten etter bekreftelse. BOLUS ktiverer/deaktiverer bolusfunksjonen FORHÅNDSINNST. BOLUS Stiller inn forhåndsinnstilt bolushastighet. MKS. BOLUSHSTIGHET Innstilling av maks. bolushastighet. BOLUSVOLUMGRENSE Stiller inn maks. tillatt bolusvolum MNUELL BOLUS Infundert volum vil øke hvis stempelet skyves inn manuelt og sprøyten fremdeles står i (som bekreftet). TILBKEKLLINGSTID Justerer tiden for når pumpen skal utløse tid ute-alarmen. NULLSTILL VSSI-HSTIGHET Hastigheten nullstilles når VSSI er innstilt med STOPP som slutthastighet. VIS HENDELSESLOGG ktiverer/deaktiverer hendelsesloggen BTTERIINDIKTOR ktiverer/deaktiverer symbolet for batteri på skjermen. LRMVOLUM Stiller inn pumpens alarmvolum. Høyt, middels eller lavt. UTOMTISK NTTMODUS Bakgrunnsbelysningen på skjermen dempes mellom kl. 21:00 og 06: DF00048 Utg. 1 18/36

20 laris CC Sprøytepumpe - Oversikt over konfigurerte valgmuligheter Generelle valgmuligheter Ta en kopi av denne siden og skriv inn informasjon som gjelder for din pumpe. Valgmulighet Standard Område Innstilling Programvareversjon & x og 2.3.x og nyere SYKEPLEIERLRM MONTERT Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert SYKEPLEIERLRM INVERTERT Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert RS232 VLGT Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert NESTEN TOM SPRØYTE 1 min 5 min 1 min - 15 min INFUSJON SLUTT 1.0% 1.0% 0,1 % - 5 % av sprøytevolum KVO VED INF. SLUTT ktivert ktivert ktivert/deaktivert KVO-HSTIGHET 1,0 ml/t 1,0 ml/t 0,1ml/t - 2,5 ml/t REVERSERING Deaktivert ktivert ktivert/deaktivert UTOMTISK LGRING ktivert ktivert ktivert/deaktivert HSTIGHETSLÅS Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert LYDLØS Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert C-FEIL ktivert ktivert ktivert/deaktivert HSTIGHETSTITRERING Deaktivert Deaktivert ktivert/deaktivert TRYKK-DISPLY Deaktivert ktivert ktivert/deaktivert UTO. TRYKK Deaktivert ktivert ktivert/deaktivert UTO. TRYKKINNST. Deaktivert ktivert/deaktivert UTO. TRYKKNIVÅ 30 mm Hg 15 mm Hg mm Hg FORHÅNDSINNST. TRYKK 300 mm Hg 300 mm Hg 1 mm Hg mm Hg MKS. TRYKK 1000 mm Hg 1000 mm Hg 1 mm Hg mm Hg VEKT 70 kg 1,00 kg 0,01 kg kg MKS. HSTIGHET Maks. infusjonshastighet 1200 ml/t 1,0 ml/t ml/t PURGE-HSTIGHET 200 ml/t 200 ml/t 100 ml/t -500 ml/t PURGEVOLUMGRENSE 2,0 ml 2,0 ml 0,5 ml - 5,0 ml FYLL SPRØYTE Deaktivert ktivert/deaktivert BOLUS ktivert ktivert ktivert/deaktivert FORHÅNDSINNST. BOLUS Maks. bolushastighet 500 ml/t 10 ml/t ml/t MKS. BOLUSHSTIGHET Maks. bolushastighet 1200 ml/t 10 ml/t ml/t BOLUSVOLUMGRENSE 5,0 ml 5,0 ml 0,5 ml (0,1 ml)* - 25,0 ml MNUELL BOLUS Deaktivert ktivert/deaktivert TILBKEKLLINGSTID 2,0 min 0,1 min - 15 min NULLSTILL VSSI-HSTIGHET Deaktivert ktivert/deaktivert VIS HENDELSESLOGG Deaktivert ktivert ktivert/deaktivert BTTERIINDIKTOR ktivert ktivert/deaktivert LRMVOLUM Middels Middels Lav, middels, høy UTOMTISK NTTMODUS ktivert ktivert ktivert/deaktivert Enheter aktivert * For programvareversjoner 1.9.x og 2.3.x og nyere ng/min μg/kg/min μg/24 t mg/kg/min mg/24 t g/24 t IE/t IE/kg/24 t ng/kg/min μg/t μg/kg/24 t mg/t mg/kg/24 t IE/min IE/kg/t kie/24 t μg/min μg/kg/t mg/min mg/kg/t g/t IE/kg/min IE/24 t mmol/t Sprøyter aktivert Merke Størrelse(r) Merke Størrelse(r) Navn på sykehus Serienummer Programvareversjon Godkjent av Konfigurert av Dato Dato 1000DF00048 Utg. 1 19/36

21 Konfigurerbare valgmuligheter (forts.) Medikamentregister 1. Velg MEDIKMENTREGISTER fra menyen for konfigurerbare valg og trykk på OK-tasten. 2. Trykk på NYTT-tasten for å legge til et nytt medikament i registeret. 3. Bruk f-tastene til å bla gjennom alfabetet, og skriv inn navnet til det nye medikamentet. Velg en bokstav ved å trykke på NESTE. Trykk på OK-tasten når du er ferdig. 4. Følg flytdiagrammet nedenfor, og bruk f -tastene til å velge verdier. Trykk på OK for å bekrefte valgte verdier og for å gå videre til neste trinn. Du kan når som helst trykke TILBKE-tasten for å gå tilbake til forrige vindu i oppsettprosessen for medikamentregister. Doseomregning: 1,0 μg = 1000 ng 1,0 mg/t = 24,0 mg/24 t 1,0 mg/min = 60,0 mg/t 1,0 mg = 1000 μg Tilgjengeligheten til medikamentdoseenhet er avhengig av pumpens programvareversjon. 5. Se gjennom alle punkter i medikamentoppsettet, og trykk på OK for å bekrefte. 6. Hvis du vil slette et medikament fra medikamentregisteret, velger du aktuelt medikament ved hjelp av f-tastene. Trykk på VELG og velg J to ganger for å slette medikamentet fra listen. Merk: FST PROTOKOLL innstilles ved: maks. dosehastighet = standard dosehastighet = min. dosehastighet; maks. konsentrasjon = standard konsentrasjon = min. konsentrasjon. Merk: Ved valg av protokoller der maks. bolus er slått av, kan ikke en bolusdose infunderes. 1000DF00048 Utg. 1 20/36

22 Konfigurerbare valgmuligheter (forts.) Innstill klokke 1. Velg INNSTILL KLOKKE fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 2. Bruk f-tastene for å justere vist dato. Trykk på NESTE for å få tilgang til neste felt. 3. Når riktig tid og dato er innstilt, trykk på OK for å gå tilbake til menyen. Navn på sykehus Dette valget gjør det mulig for brukeren å programmere inn navnet på sykehuset eller avdelingen. Navnet vil komme til syne på skjermen rett etter at apparatet er slått på.. 1. Velg SYKEHUSETS NVN fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 2. Bruk tastene for å finne riktig bokstav, og trykk på NESTE for å gå til neste posisjon. 3. Når navnet er riktig, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen. ktiver sprøyter Denne valgmuligheten brukes til å forhåndsinnstille merke og størrelse på de sprøytene som er godkjent for bruk i pumpen. Velg alle sprøytetypene som skal kunne benyttes. Velg bort alle som ikke skal kunne benyttes. 1. Velg TILLT SPRØYTER fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 2. Bruk f-tastene for å bla i listen over sprøyter, trykk på VELG for å aktivere/deaktivere et sprøytemerke og enkelte modeller innenfor merket. 3. Når du er ferdig med å endre, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen for konfigurerbare valgmuligheter. Språk Bruk dette valget for å stille inn hvilket språk som skal vises på skjermen. 1. Velg SPRÅK fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 2. Bruk f-tastene for å velge språk. 3. Når ønsket språk er valgt, trykker du på VELG for å gå tilbake til menyen for valgmuligheter. Kontrast Denne valgmuligheten brukes til å justere kontrasten på pumpens skjerm. 1. Velg KONTRST fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 2. Bruk f-tastene for å justere kontrasten på skjermen. Ved å bla gjennom tallene endres kontrasten på skjermen. 3. Når ønsket kontrast er innstilt, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen. ktiver enheter Denne valgmuligheten brukes for å forhåndskonfigurere de enhetstypene som er tillatt å bruke på pumpen. Velg alle de mulige enhetene som kan brukes, og deaktiver de som ikke skal brukes. 1. Velg TILLT ENHETER fra menyen for konfigurerbare valg ved hjelp av f-tastene og trykk på OK-tasten. 2. Bruk f -tastene for å bla gjennom listen over enheter, trykk på VELG for å aktivere/deaktivere en enhet. 3. Når du er ferdig med å endre, trykker du på OK for å gå tilbake til menyen for konfigurerbare valgmuligheter. 1000DF00048 Utg. 1 21/36

23 Medikamentprotokoll laris CC Sprøytepumpe - oppsett for medikamentprotokoll Nr. (1-50*) Medikamentnavn (maks. 12 tegn*) Dosehastighet KonsentrasjonBolus Doseenheter Maks. Standard Min. Enheter Min. Standard Maks. Maks. (ml) Hastighet (ml/t) Trykkalarm Serienummer Programvareversjon Godkjent av Konfigurert av Dato Dato * medikamentnavn med maksimalt 17 tegn er tilgjengelig for programvaren V2.2.x og nyere programvare. 1000DF00048 Utg. 1 22/36

24 Spesifikasjoner Infusjonsspesifikasjoner Maks. infusjonshastighet kan innstilles som en del av konfigureringen. 0,1 ml/t -150 ml/t 5 ml sprøyter 0,1ml/t ml/t 10 ml sprøyter 0,1 ml/t ml/t 20 ml sprøyter 0,1 ml/t ml/t 30 ml sprøyter 0,1 ml/t ml/t 50 ml sprøyter Område for infundert volum er 0,0 ml ml. Bolusspesifikasjoner Maks. bolushastighet kan stilles inn som en del av konfigureringen. Bolushastigheter kan justeres av bruker, i trinn på 10 ml/t. 10 ml/t ml/t 5 ml sprøyter 10 ml/t ml/t 10 ml sprøyter 10 ml/t ml/t 20 ml sprøyter 10 ml/t ml/t 30 ml sprøyter 10 ml/t ml/t 50 ml sprøyter Grenser for bolusvolum kan stilles inn som en del av konfigureringen. Minimum: 0,5 ml (0,1 ml - v2.3.x og nyere eller v1.9.x) Maks. 25,0 ml Trinn på 0,1ml; forhåndsinnstilling 5,0 ml. Under BOLUS er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå. Kritisk volum - Bolusen som kan oppstå som følge av en enkelt intern feil med en 50 ml sprøyte er: Maks. overinfusjon: 0,25 ml. Purgespesifikasjoner - Purgehastighet er begrenset til maksimum hastighet for sprøyten og kan stilles inn som en del av konfigureringen. 100 ml/t ml/t. Område for purgevolum er 0,5 ml - 5 ml. Under PURGE er trykkgrensen for alarmer midlertidig økt til maksimumsnivå. KVO-hastighet (Keep Vein Open) - 0,1 ml/t - 2,5 ml/t. Hastighet når sprøyten er tom - Stopp, KVO (0,1 ml/t til 2,5 ml/t) eller innstilt hastighet hvis denne er lavere enn KVO. Volum som skal infunderes ( VSSI) - 0,1 ml -100 ml (0,1 ml - v2.3.x og nyere eller v1.9.x) 1 min - 24 t Hastighet når VSSI er oppnådd - Stopp, KVO (0,1 ml/t til 2,5 ml/t), innstilt hastighet hvis denne er lavere enn KVO eller fortsette med innstilt hastighet. larm for inf. nesten slutt - 1 min - 15 min til infusjonsslutt, eller 10 % av sprøytens volum. Det første som oppnås er gjeldende. larm for infusjonsslutt - 0,1 % - 5 % av volumet i sprøyten. Maks. pumpetrykkgrense - Høyeste alarmnivå 1000 mm Hg (nominelt ved L-10) Nøyaktighet for okklusjonsalarm uten trykksett (% av full skala)* - Trykk mm Hg L-0 L-3 L-5 L-10 ca. ca. ca. ca. 50 mm Hg 300 mm Hg 500 mm Hg 1000 mm Hg Temp. 23 C ±18 % ±21% ±23% ±28% Nøyaktighet for okklusjonsalarm med trykksett (% av full skala)* - Trykk mm Hg Temp. 23 C ±2 % ±4% ±5% ±6% Temp. 5 C-40 C ±4 % ±7% ±7% ±10% * - Ved bruk av de mest vanlige 50 ml-sprøytene under normale forhold (95 % sikkerhet / 95 % av pumpene). Elektrisk klassifikasjon - Klasse I-produkt. Kontinuerlig bruk, transportabel. Systemets nøyaktighet - Volumetrisk middelverdi +/- 2 % (nominell). Derating - Temperatur +/- 0,5 % (5-40ºC) Høye hastigheter +/-2,0 % (hastighet> sprøytevolum/t f.eks. >50 ml/t med en 50 ml sprøyte.) Viktig: Systemets nøyaktighet er typisk +/-2 % målt med testmetoden (trompetkurve) som er definert i IEC ved hastigheter på 1,0 ml/t (23ºC) og oppover når anbefalte sprøyter benyttes. Forskjellige faktorer som størrelse og nødvendig skyvekraft i kompatible sprøyter, kan forårsake variasjoner i nøyaktighet og trompetkurver. Se også avsnittet om trompetkurver i denne bruksanvisningen. Medikamentspesifikasjon - Maks 50 medikamenter med maksimalt 12 tegn er tilgjengelig med programvare V1.9.x og eldre programvare. Maks. 100 medikamenter med maksimalt 17 tegn er tilgjengelig med programvare V2.3.x og nyere programvare. Batteriets spesifikasjoner - Oppladbart forseglet NiMH. Lades automatisk når pumpen er tilkoblet nettspenning. Under normale forhold er driftstiden ved fulladet batteri vanligvis 4 timer (5,0 ml/t og 20ºC). Ladingstiden er 2½ time fra utladet til 90 % oppladet. Bevaring av minne - Det elektroniske minnet i pumpen vil bli opprettholdt i mer enn 6 måneder når pumpen ikke er tilkoblet nettspenning. Sikringstype - 2 x T 1,25, treg. Nettspenning VC, Hz, 20 V (nominell). Dimensjoner mm (b) x 121 mm (h) x 200 mm (d). Vekt: 2,7 kg (ekskl. nettkabel) Beskyttelse mot væskeinntrengning - IPX1 - Beskyttet mot væskeinntrengning (vertikalt fallende dråper) larmtilstander - Stempelholder frakoblet Okklusjon Sjekk sprøyte Lav batterispenning / tomt batteri larm for inf. nesten slutt Infusjon slutt VSSI oppnådd Nettspenningsfeil Intern feil OBS! (Sykepleieralarm) Trykksensor fjernet Titrering ikke bekreftet Settokklusjon Miljøspesifikasjoner - Driftstemperatur +5 C C Relativ luftfuktighet ved bruk 20% - 90% tmosfærisk trykk ved bruk 700 hpa hpa Transport- og lagertemperatur -30 C C Relativ luftfuktighet ved transport og lagring 10% - 95% tmosfærisk trykk ved transportog lagring 500 hpa hpa Elektrisk/mekanisk sikkerhet - I henhold til IEC/EN og IEC/EN EMC - I henhold til IEC/EN og IEC/EN DF00048 Utg. 1 23/36

Alaris TIVA Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris TIVA Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris TIV Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris TIV Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4

Detaljer

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning - NO laris GS Sprøytepumpe Bruksanvisning - NO s Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris GS Sprøytepumpe... 3

Detaljer

Bruksanvisning - NO. Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI) Kompatibelt tilleggsutstyr... 15-17

Bruksanvisning - NO. Har en unik festemekanisme - Medical Device Interface (MDI) Kompatibelt tilleggsutstyr... 15-17 1PB1131C4.qxd 17/09/2003 08:52 Page 3 Pumper, tilleggsutstyr og reservedeler Fyll ut nedenfor og send pr. faks eller post til ALARIS Medical Systems (se side 22). ALARIS Asena Infusjonssystem Serviceutstyr

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Alaris sprøytepumper (med Plus-programvare)

Alaris sprøytepumper (med Plus-programvare) laris sprøytepumper (med Plus-programvare) Modeller: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Bruksanvisning no Innhold laris sprøytepumper Innledning...2 Om denne håndboken...3 Opprette et datasett...4

Detaljer

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe Grunnleggende informasjon... 4 Tiltenkt bruk...4 Bruksbetingelser...4 Indikasjoner...4

Detaljer

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris VP Plus Guardrails volumetrisk pumpe Grunnleggende informasjon... 4 Tiltenkt bruk.... 4 Bruksbetingelser... 4 Indikasjoner....

Detaljer

Alaris GP volumetrisk pumpe. Bruksanvisning - Norsk

Alaris GP volumetrisk pumpe. Bruksanvisning - Norsk laris GP volumetrisk pumpe Bruksanvisning - Norsk s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Opprette et datasett...3 Egenskaper for laris GP volumetrisk pumpe...4 Kontrollpanel...5

Detaljer

Alaris Enteral sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris Enteral sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris Enteral sprøytepumpe s Bruksanvisning no Innhold laris Enteral sprøytepumpe Innledning...2 Om denne bruksanvisningen...2 Funksjonene til laris Enteral sprøytepumpe...3 Kontroller og indikatorer...4

Detaljer

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris CC Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris CC Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Innhold...1 Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper på laris CC Sprøytepumpe...3

Detaljer

SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON

SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE ASENA MED ASENA DOKKING STASJON SIDE:1 A V:7 REVISJON: 13 10 2005 09.12.02 ERSTATTER: 30 08

Detaljer

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning no laris GW Volumetrisk pumpe s Bruksanvisning no Innhold laris GW volumetriske pumper Grunnleggende informasjon.... 2 Om denne bruksanvisningen.... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for

Detaljer

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning NO

Alaris GW Volumetrisk pumpe. Bruksanvisning NO laris GW Volumetrisk pumpe Bruksanvisning NO Innhold Side Grunnleggende informasjon... 2 Om denne bruksanvisningen... 2 Enkel startprosedyre... 2 Funksjoner og egenskaper for laris GW Volumetrisk pumpe...

Detaljer

Alaris PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris PK Sprøytepumpe s Bruksanvisning no Innhold laris PK Sprøytepumpe Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...3 TCI-oversikt...3 Opprette et datasett...6 Funksjoner og egenskaper for

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Alaris GH Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris GH Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris GH Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris GH Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4

Detaljer

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning

CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning CADD Legacy PCA smertepumpe modell 6300 - Bruksanvisning FORMÅL OG OMFANG Gir en forenklet innføring i bruk av CADD Legacy - PCA smertepumpe modell 6300. For fullstendig informasjon henvises til CADD-Legacy

Detaljer

Alaris CC Sprøytepumpe med

Alaris CC Sprøytepumpe med Alaris CC Sprøytepumpe med Guardrails sikkerhetsprogramvare Kort bruksanvisning norsk BATTERIindikator NETTDRIFTindikator PURGE/BOLUSknapp STILLEknapp PÅ/AVknapp STOPP-knapp Programmeringstaster STARTknapp

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD

OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD OPPLÆRINGSGUIDE SMERTEPUMPE MODELL 6300 PCA CADD 1. Legen doserer medikamenter og regner ut ml/t. 2. Nøkkelen til smertepumpa ligger i kofferten hjemme hos pasienten. 3. Stopp pumpa. - Trykk og hold inn

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris GS Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris GS Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Page Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Enkel startprosedyre...2 Funksjoner og egenskaper for laris GS Sprøytepumpe...3 Kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Alaris GH Guardrails Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris GH Guardrails Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris GH Guardrails Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Opprette et datasett...3 Funksjoner og egenskaper for laris GH Guardrails sprøytepumpe...4

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Alaris CC Guardrails Sprøytepumpe. Bruksanvisning no

Alaris CC Guardrails Sprøytepumpe. Bruksanvisning no laris CC Guardrails Sprøytepumpe Bruksanvisning no s Innhold Side Grunnleggende informasjon...2 Om denne bruksanvisningen...2 Opprette et datasett.... 3 Funksjoner og egenskaper for laris CC Guardrails

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Asena PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning NORSK. 1000PB01511 Utgave 2

Asena PK Sprøytepumpe. Bruksanvisning NORSK. 1000PB01511 Utgave 2 Asena PK Sprøytepumpe Bruksanvisning NORSK 1000PB01511 Utgave 2 Innhold Side Innledning 2 TCI Oversikt 3 Opprette ett datasett 5 Funksjonene til Asena PK Sprøytepumpe 6 Kontroller og indikatorer 7 Forholdsregler

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

IPX4. Oppstart. Slå PÅ/AV. Innstillinger. Festebrakett. 1000PB00617 Iss 5

IPX4. Oppstart. Slå PÅ/AV. Innstillinger. Festebrakett. 1000PB00617 Iss 5 1PB0617C05.qxd 12-09-2003 13:06 Page 2 Reservedeler En omfattende liste over reservedeler til IVAC sprøytepumper finnes i servicemanualen. Servicemanualen kan bestilles hos ALARIS Medical Systems. Se forøvrig

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer