ØYER KOMMUNE TILLATELSE TIL TILTAK. Bygg, Areal, Geomatikk. Morten Hvattum Solliveien ÅS SAKSOPPLYSNINGER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØYER KOMMUNE TILLATELSE TIL TILTAK. Bygg, Areal, Geomatikk. Morten Hvattum Solliveien ÅS SAKSOPPLYSNINGER:"

Transkript

1 ØYER KOMMUNE Bygg, Areal, Geomatikk Solliveien ÅS Saksbehandler: Marius Lykre Saksnr: 18/ Arkivkode: GBNR 026/194 Vedtaks nr: DS-PU 27/19 Dato: TILLATELSE TIL TILTAK Behandlet som tiltak etter plan og bygningsloven SAKSOPPLYSNINGER: Søknad om tiltak med krav om ansvarsrett er mottatt og journalført her den , med tilleggsinformasjon sist mottatt Gnr/Bnr/Fnr/Snr: GBNR 026/194 Tiltakets art: 20-1 Nybygg. Hytter, sommerhus, fritidsbygg Plangrunnlag: 153 B Lisetra 2 Tomteareal/status: m² Bebygd areal: m² Bruksareal: H01: m² U01: m 2 Totalt: m 2 Byggested: Tiltakshaver: Ansvarlig søker: Furtholoa 83, Tomt 58, 2636 ØYER Arr Arkitekter AS Adresse: E-post Telefon: Kongsvegen 325, 2636 ØYER

2 2 Dokumentasjon for nabovarsling foreligger jf. plan og bygningsloven Det forutsettes at naboer er varslet med opplysninger jf. byggesaksforskriften 5-2. Etter tillatelsen er eiendommen utnyttet med følgende: BRA 203 m 2 Tillatt> BRA 160 m 2 Etter dispensasjon saksnr.: 27/19 Tillatelsen gis med følgende vilkår: - Overskridelsen kan kun utgjøre underetasje i fritidsboligen. - Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. Godkjente tegninger som ligger til grunn for vedtaket er journalført: , sist mottatt tegninger er journalført Foretak som har erklært ansvar i henhold til byggesaksforskriften kap. 9: SØK: Arr Arkitekter AS Postboks 252, 2381 BRUMUNDDAL UTF: MUR-/BETONGARBEIDER INKL RADONSIKRING Magnus Aasen AS, Volegutua 7, 2651 ØSTRE GAUSDAL UTF: TØMRERABIDER Trebyggeriet AS, Tromsnesvegen 61, 2634 FÅVANG UTF: PÅSTØP, MEMBRAN OG FALL TIL SLUK, MONT. AV PIPEI/ILDSTE Dokken og Moen Murmesterforretning AS, Møllevegen 4, 2609 LILLEHAMMER PRO/UTF: INN- / UTVENDIG SANITÆRANLEGG Ramsøy AS, Løkkegata 16, 2615 LILLEHAMMER UTF: PLASSERING OG BELIGGENHETSKONTROLL, GRUNN OG TERRENGARB Nermo Maskin AS, Nermosvegen 56, 2636 ØYER PRO: ARKITEKTURPROSJEKTERING, PROSJEKTERING AV KONSTRUKSJONSSIKKERHET, PROSJEKTERING AV BYGNINGSFYSIKK Arr Arkitekter AS, Postboks 252, 2381 BRUMUNDDAL VEDTAK: Søknaden er behandlet som delegert sak.nr: DS- PU 27/19. Det gis tillatelse til oppføring av fritidsbolig på bakgrunn av søknad mottatt , jf. plan og bygningsloven 20-1 og delegeringsreglementet av Med tilleggsinformasjon sist mottatt Det er gitt dispensasjon for utnyttingsgrad fra 160 m 2 til 203 m 2 der overskridelsen kan kun utgjøre underetasje i fritidsboligen.

3 3 KOMMENTAR TIL NABOMERKNAD: Det er mottatt nabomerknad fra gbnr 26/205. Det er merknad på mangelfull dokumentasjon og at det søkes dispensasjon vedrørende størrelse på omsøkt anneks. Annekset er tatt ut av søknaden. Det er merknad på plassering av omsøkt anneks, annekset er tatt ut av søknaden. Det er merknad på høy fylling mot syd, på opp mot 2 meter. Fyllingen er redusert da det i ny reguleringsbestemmelse for Lisetra åpner for å bygge med sokkel. VILKÅR: - Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter. - Bygningsmyndigheten skal kontaktes ved grovplanert tomt for kontroll og endelig godkjenning av høydeplassering, før det igangsettes arbeider med grunnmur. - Ved anmodning om ferdigattest skal det sendes inn ny situasjonsplan som viser byggets nøyaktige plassering med koordinater. Der det er VA-nett skal utvendig stoppekran og tilkoblingspunkt inntegnes og angis med koordinater. - Prosjekterende, utførende og kontrollerende skal ha system for å sikre og dokumentere at plan og bygningslovens krav er oppfylt jf. plan og bygningsloven Alle boliger, fritidsboliger, yrkesbygg og bygninger hvor mennesker skal oppholde seg, må sikres mot radon jf. byggteknisk forskrift Brenning av bygningsavfall i forbindelse med byggevirksomhet er ikke tillatt. - Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år jf. plan og bygningsloven Bygningen kan ikke tas i bruk før kommunen har utstedt ferdigattest, jf. plan og bygningsloven Overtredelse av bestemmelsen kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. plan og bygningsloven 32-8 (1)d og SAK (1)b. Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages jf. forvaltningsloven 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven 29 og 32.

4 4 Øyer den Knut Arne Høyesveen Avdelingsleder byggesak Marius Lykre Avdelingsingeniør Kopi: Arr Arkitekter AS, Postboks 252, 2381 BRUMUNDDAL Sverre Stræth, Siriusveien 3 C, 0492 OSLO Fellesenheten Økonomi, 2626 Lillehammer. Kopi av tillatelsen er kun sendt til ansvarlig søker, som har ansvaret for å sende den videre til alle andre godkjente entreprenører i tiltaket.

5 5 FAKTURAGRUNNLAG: Fakturamottaker/Tiltakshaver Navn/Firma: Adresse: Solliveien 17, 1435 ÅS Byggested Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 26/194 Saksbehandler: Marius Lykre E-postadresse saksbehandler: Saksnr: 18/ Beskrivelse gebyrregulativ 2017 Antall Kr Sum Pkt. 3.2 Fritidsbolig/utleie/utleieleilighet Pkt Ferdigattest Pkt. 8.0 Erklæring om ansvar fra foretak uten sentral godkjenning Pkt. 8.0 Erklæring om ansvar fra foretak med sentral godkjenning Sum total: Pkt. 8.0 Foretaksgodkjenning faktureres med kr 1.400,- pr. foretak for de entreprenørene med lokal ansvarsrett og kr 700,- for sentral godkjente. Tiltakshaver er ansvarlig for å betale gebyret jf. SAK Egen faktura vil bli ettersendt av fellesenheten Økonomi. Intern kontostreng: