RESSURSER DEL INNEHOLDER: 2.1. SELVANALYSE MAGISKE TALL. KALKULASJON OG DEKNINGSBIDRAG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESSURSER DEL INNEHOLDER: 2.1. SELVANALYSE. 2.3. MAGISKE TALL. KALKULASJON OG DEKNINGSBIDRAG."

Transkript

1 RESSURSER Det koster &justere eget produkt i mer markedsorientert retning. - Ikke sei mye i rene penger kanskje, men desto mer i vilje og evne til forandring. Det er n& engang slik at mennesker er vanedyr, og vi liker best & gjã r som vi gjorde i g&-. For da er vi trygge. Alt nytt er usikkert. Det skal du huske n&- du vil hjelpe dine medarbeidere med en forandring til det bedre i forretningsdriften. Men det starter med deg og din plan for fremtiden. For avansere, mei du kjenne stastedet. Derfor begynner dette avsnittet med en selvanalyse som du kan gjore klokt i & bruke litt tid p&. Analysen vil ogs& bli historisk viktig for videre planlegging og gjennomforing. DEL INNEHOLDER: 2.1. SELVANALYSE TIMEL0NN FOR FOTOGRAFER? 2.3. MAGISKE TALL. KALKULASJON OG DEKNINGSBIDRAG EN TENKT PRODUKTOVERSIKT HER ER KUNDENE DINE ET FORSLAG TIL MARKEDSKALENDER DIN KALENDER.

2 analyse L Sett deg i kundens sted. For St gjere det ordentlig, m& du legge vekk alle drernrnebildene, visjonene, unnskyldningene og begrensningene. Kunder kan velge fritt og kynisk, og til og med snu i deren pa et eyeblikks innskytelse. Er du ærlig nok mot deg selv, kan du komme til å kjenne kundene bedre Hvor mange ganger ringer telefonen far noen tar den? Er den som tar telefonen i stand til \..J Ã legge grunnlaget for en avtale om fotografering, eller blir det bare med en informasjon, hvor det er opp til kunden &ta kontakt igjen? Hvilke argumenter far du kunder inn i forretningen p& gjennom en telefonhenvendelse? Skriv ned de tre viktigste grunnene til at du far kunder i studio, i prioritert rekkefelge. Fortsetter neste side

3 Hva forventer du - og hva forventer kunden nar det er gjort avtale om fotografering. Pris i forhold til leveringsomfang. Tid til fotografering og kvalitet? Pris: -- Tid: Kvalitet: - Hvem leverer ut bildene når kunden kommer igjen etter fotografering? Utnyttes dette kundebeseket til A sikre mersalg og gjensalg? Skriv navnet på de(n) viktigste konkurrenten(e) i ditt nærmarked og med konkurrenter menes de som tar kunder fra deg. Hvorfor lykkes den viktigste konkurrenten? Synes du at forretningsdrivende i andre bransjer gir deg sterre konkuransemasse enn dine bransjekollegaer? Skriv i sa fall navnet ned pa disse. - Gir du kundene dine en riktig oppfatning av hva du kan og vil i markedsfering og salg? ansker du å gjere en revurdering av din forretningside?

4 F O R F O T O G R A F E R Hva tjener du i timen - for à stã bak kameraet? Har du gjort et årlig regnestykke på hva du sitter igjen med av timelønn for fotografering, etter å ha trukket fra relevante driftskostnader, film, prøvekopier, album og etterarbeid? Synes du at begrepet timelønn har noe for seg i et hele tatt for en håndverker? l så fall kan du bli med pa dette tanke-eksperimentet: HÅNDVERKET ER EN DEL AV VIRKSOMHETEN. Portrettfotografering representerer en vesentlig del av virksomheten til de fleste av oss. 0vrige virksomhetsområder vil vår handels-delen (salg av det meste fra rammer til forstørrelser, overflater osv.), for noen. reklamefotografering og for enkelte ogsa kurs- og foredragsvirksomhet. Tar virksomheten utgangspunkt i dine fortrinn som fotograf, eller er det handelsmannen i deg som serger for inntjeningen? Eller sagt på en annen måte Regner du en anstendig timepris for portrettfotografering? L T I M E P R I S E N kan danne grunnlaget for all din aktivitet, og vil representere en gift del av omsetningen som bade er lett a budsjettere og enkel a registrere. Timeprisen kan regnes som en del av en fast produktpris. Timeprisen bar ikke vår gjenstand for rabattering, men kan variere noe, avhengig av; oppdragstype (reklame, portrett, foredragsvirksomhet), tidspunkvtidspress (hverd.-lard./1 /l time - 15 min.), - handelspotensiale i produktet. P R O D U K T E N E for portrettkunder kan f. eks. deles inn i; korttidsfotografering ( min, grenne timer, à pen hus 0.1.) og timeavtaler (1/2 og 1/1 time), og omfatter et forutbestemt materiellforbruk. Fortsetter neste side

5 HANDELSVIRKSOMHETEN ER EN EGEN DEL AV BUTIKKEN. Handelsvirksomheten omfatter all evrig omsetning og kan regnes som et eget profitt-omrade. PA bakgrunn av tidligere Ars omsetning og kunderegistrering, er det relativt enkelt estimere handelsvirksomheten. Utsalgsprisen kan regnes etter min. 100 % paslag pa alle innkjop. (Forsterrelser, rammer, overflater, album og mapper etc.) Oppbygging av et produkt- og prissystem etter definasjon av timepriser og handelsvirksomhet, kan gi kundene et mer fleksibelt beslutningsgrunnlag. Grunnlagsprisen kan starte lavere enn dagens totalpriser, og kundene vil i sterre grad gis anledning til a handle etter egen okonomi og egne ensker. Systemet kan dessuten gi klarere ansvarsfordeling i bedriften og muligheter for flere oppgaver og motivasjonsfaktorer for samtlige medarbeidere. Du som fotograf kan i tillegg tvinge deg selv til en strammere arbeidsform. Denne dagseddelen kan vã r et eksempel pa styringsverktey for tiden din. For deg som har data i virksomheten kan registreringen bli riktig systematisert. d Fotoaraf Dato Kunde Kode Tid l l l Annet 1. Kundemete 2. Forberedelser 3. Studiotid portrett 4. Presentasjon 5. Salgsmote 6. Studiotid reklame 7. Uteoppdrag 8. Intern tid 9. Ledig tid 10. Avspasering 11. Nye ideer studio 12. Syk 13. Administrasjon 14. Fakturering 15. Ferie 16. Rydding 17. Utstilling internt (til vinduer) 18. Utstilling eksternt (bank etc.) 19. Kurskeminar

6 DIN deknings bidrags MODELL Her kan du fylle inn egne tall for a se hvordan regnestykket faller ut nã det gjelder beregning av timepris i din butikk. Gjer f.eks. regnestykket for forrige Ar, og vurder dette nar du budsjetterer. Eller for a si det pa en annen mate: Er du forneyd med fjorilrets timepris? Sist kjente resultat Budsjett Salg netto +Variable kostnader (innkjep av film, prevebilder, albumer, overflater, forsterrelser etc.) = Dekningsbidrag - Faste kostnader (husleie,lann, markedsfering, tlf., transport etc, = Overskudd N0KKELTALL l Dekningsbidrag arbeidstimer i studio = Effektiv timepris kr _ N0KKELTALL Il Dekningsbidrag x 100 salg (netto) = Dekningsbidrags %

7 REGNESTYKKE L~nn ,- Effektive timer 1.OOO,- Netto timelenn 350,- INDIREKTE KOSTNADER: Husleie Lyslbrensel Bil/avskrivning Inventar/avskrivning Markedsfaring Forsikring Reiselkurs Adm. kostnader Inventar/utstyr Replvedl. lokale SUM KOSTNADER Indir. kostn. % Ut lonn pr. time TIMEKALKULASJON FOTOGRAFERING BARN Type: P 912 Tid egen minutter Tid andre minutter Tid etterh. egen minutter Tid etterh. andre minutter Film Pola Fremkalling Praver/str. 9x12 cm Mappe/ UNI S Arkiv Emballasje Montering tid antall kr/enhet sum 340, ,OO 0,oo 29,70 64,80 50,OO 10,oo 0,oo 0,oo Kundekonsultasjon minutter 20 Matr.fortj. % 25 (Priseksempel pa barnefotografering 9x1 2-serie.)

8 FOTOGRAFERING BRUD Type: PS 1318 Tid egen minutter Tid andre minutter Tid etterh. egen minutter Tid etterh. andre minutter Film Pola Fremkalling Pr~ver/str. 13x18 cm Mappe1 Skinn Arkiv Emballasje Montering tid antall kr/enhet ,OO sum 1,022,26 58,42 170, ,83 84,OO 0,oo 89,lO 348,OO 560,OO 10,oo 0,oo 0,oo Kundekonsult. minutter 30 Matr.fortj. % (Priseksempel pã brudefotografering 13x1 8-serie rn/skinn album.) m2.pris antall pr. stk. sum Innkjap 1 303,- 303,- Tid egen minutter ,17 Tid andre minutter 20 77,89 Salg kunde minutter Farve papir 150 O 30 O Kjemi 40 O 8 O Slh papir 200 O 40 O Blindramme 500 O 100 O Lim ,- Laminering ,- Lerret O 471 O Kartong ,- Mappe 1 o o Emballasje 1 30,- 30,- Matr.fortj. 100% 346,- Utsalg mlmoms 1764,52 (Priseksempel p& 40x50 cm v/egen laminering.)

9 -TABELL FOR UTREGNING AV RIKTIG UTSALGSPRIS INKL. MVA.- 0nsket bruttofortjeneste Faktor

10 KALKULASJONSSKJEMA l l1.direkte materiale kr... 2.Direkte arbeidslann kr lndirekte tilvirkn.kostnader kr... Selvkost kr Fortjeneste kr.... Salgspris kr.... KALKULASJONSSKJEMA Il Lann: din lann i aret effektive timer = timelann netto INDIREKTE KOSTNADER: + faste utgifter - à husleie lydbrensel + telefon à bil/avskrivning + reklame à inventadutstyr avskrivningsum utgifter + forsikring + reiseutgifter/kurs + administrative utgifter VARIABLE KOSTNADER:, + filmutgtifter + fremkalling - + arkivering (tid + arkivkostnad) = filmutgifter montering av dia inkl. mappe Bildepris: Papir/kjemi + tid for kopiering + indirekte kostnader. 100 % x indir.kostnader Arets lann = indirekte kostnader i %.J Transport = km.pris Rekvisita: (Forbruk av bakgrunn, blomster, spes. innkjep for oppgaven) Selvkost + fortjeneste atelier Netto + 20% moms Utsalgspris

11 H E R ER EN TENKT PRODUKT OVERSIKT for portrett \'j under Prislisten bortenfor må sees på som et forslag etter en timepris- beregning. Gjà et regnestykke for din egen timepris forst, du har kanskje et annet syn p& hva dine timer er verdt, eller hva kundene dine kan være villige til & betale? I s& fall kan du justere prisene til et passende nivii og kanskje ogs& finne andre produkter som passer din virksomhet bedre. Timer det er stor ettersporsel etter kan selvf0lgelig prises hoyere enn regnestykket viser. I motsatt fall synes du sikkert det er greit & godta en minimumsbetaling pr. time, framfor & sta uten arbeid. Det vesentlige i denne prislisten er attraktive produkter til konkurransedyktige priser. Du m& ogs& ta hensyn til at prisene kan variere pã album og mapper. Al. "GAVEKORTET" - 1 time lardag i studio - Pakkepris kr 6.000,- - Matr. inkl; 3 rl., samt polaroid i mappe for gavebordet, takkekort, album og forstarrelse til 2 x svigerforeldre og brudepar. - Dette gir timepris kr 1.200,- A.2 "DEN STORE BEGIVENHETEN" - 1 time i studiollard. - Pakkepris kr 4000,- - Matr. inkl; 3 rl.+ album 20x25 Dette regnestykket gir timepris kr 1200,- A3. FREDAGSBRYLLUPET - 1 time fred. eller lord. far kl Pakkepris kr 2500,- - Matr. inkl; 2 rl. + rimeligere album 13x18 Dette regnestykket gir timepris kr 1200,- A.4. A.5. B.1. B.2. B.3. TILLEGG FOR BRUDEPIKEISVENN; KR 250,- "GR0NN AVTALE" - Fredag el. 1 time i studio lordag far kl Pakkepris kr 1800,- - Matr. inkl; 2 rl. + mappe - Dette gir timepris kr 900,- "HJERTEKNUSEREN" - 1 time - Pakkepris kr 1.400,- - Matr. inkl; 2 rl.+ mappe - Dette gir timepris kr S0SKENTILLEGG - Kr 250,- - Matr. inkl; 1 rl. "GR0NN AVTALE - 20 min./kun f.eks. onsdag. - Pakkepris kr 650,- - Matr. inkl; 112 rl.16 kop./mappe - Dette gir timepris kr 1.000,- roflsetter neste side

12 (FAMILIE, KONFIRMANT, ELDRE, UNGE, PASS ETC.) C.1. C.2. C.3. C.4. "RIKT MINNE - 1 time - Pakkepris kr 1.400,- - Matr. inkl; 2 rl. + mappe - Dette gir timepris kr 750, FAMILIETILLEGG - Kr 250,- - Matr. inkl; 1 rl. "ANLEDNINGEN" time - Pakkepris kr 975,- - Matr. inkl. 1 rl. - Dette gir timepris kr 1.000,- TILLEGG FOR SKIFT ELLER S0SKEN - Kr 250,- - Matr. inkl;. 1 rl. C.5. "DET ENKLE PORTRETTET" (F.O.M. 6 AR). VALGFRITT S/H - FARGE min. - Pakkepris kr 550,- - Matr. inkl; 112 rl. 6 kopier i mappe - Dette gir timepris kr 1.000,- C.6. TILLEGG FOR KOMBINASJON SIH-FARGE. - Kr 200,- - Matr. inkl; 112 rl. Alle priser inkl. mva. Opptak utendars, hjemme etc. etter avtalelmot tillegg i prisen.

13 - Dine medarbeiueie. ~- - Dine leverandorer. - Dine ovrige samarbeidspartnere. - Deg selv. (Hva bruker du egentlig av tid og krefter p& egenutvikling?) - Russ. - Institusjoner/ eldresentral sykehus/ fedehjem. - Idrettslag, f.eks. fotball og hånd ball for sesongprogram. - Musikkorps. - Pensjonsforeninger. L D PORTRETTKUNDERI PRIVATMARKEDET: - Barn. - Konfirmanter. - Ungdom. - Brudepar. - Forlovelser. - Samboere. - Familier. - Voksenportretter. - Passbilder med h0y kvalitet. - Repro/reparasjon av eldre og nyere bilder. &L GRUPPER: - Skolefotografering. - Forstelsiste skoledag. - Reklame. - Industri. - Portrettibedriftsmarkedet. - ID-kort. - Visittkort. - Mer salg i butikken. - Gjensalg, nåværende kunder. - Tidligere kunderrarkiv. D HANDELSVIRKSOMHETEN: - Rammer, forstørrelser, overflater, etc. og alt et amatørmarked kan bidra med, (eget forretningsomrã de.

14 Nedenfor ser du et forslag til aktivitetsplan for en markedsorientert fotograf som planlegger i god tid. Legg merke til hvordan han utnytter lavsesong og heysesong i tradisjonell portrettsammenheng. PA neste ark kan du lage din egen plan. Januar: Eksternt DMIbedriftsmarkedet (reklame1 industri) Kampanje brudepar - butikkplakater - kinoplater - annonser - radio - bryllupsverksted Internt Oppfelging skolefotografering (bes0 kltlf.) Februar: Kampanje barnebilder - butikkplakater - kinoplater - annonser - &pent hus Brev tidligere kunderlportrett. Oppdatering av arkiv Mars: Kampanje konfirmant - butikkplakater - kinoplater - annonser - radio - &pent hus Tilbudsaktiviteter (Maksimering av sesong) Brev til tidl. brudepar1 &rshilsen/etterbest. Juni: Fortsetter neste side Tilbudsaktiviteter (Maksimering av sesong) Oppdatering kundearkiv

15 Eksternt Internt R K AU~US~: DM skoler DM institusjoner/sykehus Kampanje brudepar Oppfelging i institusjoner1 sykehus September: Kampanje portrett - butikkplakater - annonser - invitasjoner - brev til tidligere kunder med tilbud om etterbestilling - julefotografering (kunder som planlegger i god tid) Oppdatering kundearkiv à rsplanytt ar Oktober: DM arkivkunder (julegaverljulekort) November: Tilbud julefotografering (impulskunder som fyller opp oppdragsboken) Desember: Tilbudsaktiviteter (Maksimering av sesong) Oppdatering1 kundearkiv

16 for: I,HALVAR Eksternt Internt Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Juli: R Fortsetter neste side

17 for: , Eksternt Internt August: September: Oktober: Novem ber: Desember:

1 Medlemmene har ensket det.

1 Medlemmene har ensket det. 1 Medlemmene har ensket det. Leverand-rer har bedt om utspill. Andre bransjer har gjort det allerede. V h tidligere styre har hatt det på programmet. - Og endelig kommer det: Et praktisk verkwy for markedsfeming

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss

- hudpleie- og produktinformasjon, markedsføringstips, praktisk drift og - oversikt over samarbeidet med oss KONSEPT FOR SALG/MARKEDSFØRING For å hjelpe deg med å komme igang - enten du er dreven eller nybegynner i faget, har vi utarbeidet et konsept for salg og markedsføring av produktene. Dette virker for andre,

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE

KREATIVE MOTIVER TIL FOLK I ALLE ALDRE FORRETNINGSPLAN Bedriftsnavn: MagnetCraft UB Skoletilhørighet: Stangnes videregående skole Postadresse: Postboks 3120, 9498 Harstad Telefonnummer: 77 01 91 00 Organisasjonsnr.: 984768214 Nettside: www.magnetcraft.wordpress.com

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET

INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET INDIVIDUALITET I FOTOGRAFIET BRYLLUP Deres bryllup er vår hverdag. Vi vet at dagen skal være så spesiell og minnesrik som mulig. Hva er vel bedre enn en morsom serie kombinert med bilder fra vielsen, timen

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Supertilbud hos fotografen!

Supertilbud hos fotografen! Supertilbud hos fotografen! Kampanjeavis for Studio G fotografene Tilbudene er gyldig til 15. August 2013 www.studiog.no Barnefoto Barnehagefoto Konfirmantfoto Bryllupsfoto Familiefoto 3300,- 475,- Stor

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer