1 Medlemmene har ensket det.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Medlemmene har ensket det."

Transkript

1 1 Medlemmene har ensket det. Leverand-rer har bedt om utspill. Andre bransjer har gjort det allerede. V h tidligere styre har hatt det på programmet. - Og endelig kommer det: Et praktisk verkwy for markedsfeming av norske, fotografer.. 1 Vi skriver 1992 og pengene sitter godt fast hos kundene våre. 0nskene om praktfulle bilder av begivenheter i livet er sfi absolutt til stede, men prioriteringen og deretter handlingen utblir sft altfor ofte. Du som fotograf synes kanskje at det kunne vært litt mer aktivitet i forretningen. Det er nettopp for & 0ke aktiviteten at markedsfering har sin misjon. Slaget star i butikken, og det er det arbeidsboken dreier seg om. Men tro ikke at noen andre kan sjme hverken markedsfeminsen eller salgsjobben for deg. Ditt engasjement er avgj0rcnde for suksess, og boken er bare et verktgby. -Skjent "bare" er ikke dekkende for hva du kan" f& ut av dette hjelpemiddelet. Vellykket markedsfeming er alltid grunnlagt i planlegging og struktur pfi litt lengre horisont enn at "i dag er det stille her. gitt". Ta deg tid til a vurdere alle avsnittene i arbeidsboken. Sannsynligvis har de fleste av oss nytte av & opp leypa &n gang til i forhold til egne ressurser. og vurdere bruken av disse ressursene i forhold til vfire kunder. Antakelig kan vi alle ogsfi ha mer 4 hente n& det gjel&r & planlegge i god tid f0r vi har behov for ekt omsetning. La oss hflpe at du ogsfi raskt ser resultater av planmessig markedsfering. Markedsfeiring er en investering i ekt inntjening. Lykke til med nye heyder. Baà n 15, Juni 1993

2 OG PLANLEGGING Er du godt nok kjent med hva egen forretningsdrift kommer til A utvikle à e til? Er du herre over egen utvikling, eller er det andre faktorer rundt deg som styrer? Ser du butikken med kundenes Ser du samtidig truslene som kan m? m- -IU gjgm det vanskelig A d malene7 m-1 I*ik I dette avsnittet kan du hente hjelp til A styre vuluomheten W r t l imarkcds--. orientert retning. Det betyr i praksis fl stilk opp med et konkurrangekraftig tilbud der hvor kjepekraften finnes. Den viktigste ngkkelen til selvhjelp ligger i A vflge A tenke kritisk p& egen fotretninpdrift. M er nemlig slik kundene har ten for A tenke. Bare du kan justere produktet denom det er liksom baj-c&kantamenforaha planlagt riktig i ren tid. KUNSTNER? EN DEFINKION AV FOTOGRAFENS VIKTIGSTE FORRETNINGSOMRADER. TOR DU KJENNE EN KUNDE? KUNNSKAP OM BOET STASTED ER ET N0KKELORD. SANNHETENS 0YEBLIKK. OM A BEDRE SALOET GJENNOM A BEDRE SYSTEMATIKKEN.

3 elle, - blaffen KUNSTNER? i opphavsrett n& det gjelder 4 kopiere bilda. Den tekniske utviklingen kommer helt sikkert til & galloppere videre. Hvordan har du tenkt & forholde deg til dette? Nflr vi stk her slik rotfestet i egen forreming, kan det vsere greit definere forretningsidden. - Den trenger n-dvendigvis ikke vane lik din naenneste bransje-kollegas forreå ringsw Noen er *Mp-*m-kw mest vekt p4 spennende og idkb bilder. Enkelte pwver faktisk & gj-re begge deler, med godt resultat... b sak er hva du synes er motbomst. Na annet a hva du tjener penfferpfl. Er du blant de fotografene som broker mer tid og krefter p& et perfekt og  ofistiker produkt enn hva du synes du> fflr tilstickkelig betalt for? Eller h-rer du til blant dem som markedsfm et mer sofistikert produkt enn du kan prestere, og opplever & ha litt for mange cllgang&wk mm sjeldm anbefaler din virksomhet til andie? La ga, dettc er satt pfi spissen, eller sort/hvitt betraktninger, for fl holde om til faget. Men det er toffe tider vi lever i, med hard konkurranse om kundenes penger- I denne situasjonen a det tryggest 463 plau for den som posisjoneier seg og C rendyiterkundeorienterte foneiningsi-.

4 d 11e har en dr~m, handel i ~yeblikket og i drommen framfor lojalitet, og kan vi skape velger kanskje Zi bruke bilder om egen penger på helt andre posisjon i for- ting enn bilder hold til kunden, akkurat n&. - Vi er hvor alle vet om simpelthen ikke godt oss og vil bruke nok plassert på kartet, store summer på og har kanskje HVOR akkurat vår ikke en gang tilbud. et navn som Idrà mme NÆRT folk tenker på, finnes det når det er heller ikke kon- snakk om kurrenter eller MITI! t fotografer. andre truende D u -Det er for f3 VE R E forretnings- som bryr seg om å kjope konkurrerer om det vi har og våre kunders det vi har er oppmerksomhet og penger. 1 virkeligheten har forretningen vår en heller ikke konkurransekraftig nok...kanskje? Virkeligheten er helt annen plassering, kanskje ikke alltid et hvor kundene har et mareritt som i dette distansert og avslappet ordbildet, men når det forhold til vår forretningsdrift. De prioriterer ofte en god gjelder markedsforing, kan drt-mmebilder vsere skadelig. TØR DU KJENNE EN KUNDE?

5 KUNNSKAP OM EGET ~TAaiizu 06 rosisjon l MARKEDET ER ET N0KKELORD FOR VELLYKKET MARKEDSF0RING. For à skjerpe bevisstheten om hvordan forretningsbildet ser ut for markedet, kan det vã r nyttig i vurdere seg selv som kunde. Hva synes du gullsmeder eller frisorer gj0r feil i forhold til deg som kunde? Skriv her. Gj0r du de samme feilene i din forretning? I pkt kan du analysere deg selv. Fà rs hos andre forretningsdrivende (velg f-eks. en gullsmed eller en fris~r i ditt marked). Hva slags grunnholdning har du til gullsmedens eller fris0rens forretningsdrift, hvor ofte benytter du deg av disse tjenestene, hva prioriterer du eventuelt i stedet, og hva ville du ha anbefalt innehaveren 3 gj-re for & à k aktiviteten i forretningen? Er du aerlig i dine vurderinger, kan du komme til S. oppdage at kunder er bade irrasjonelle, emosjonelle og kyniske. Men at kunder ogs& setter pris p& service, offensivitet og positiv p&g&enhet. For du gjã vel aerlig talt ogs& det? Kanskje oppdager du ogs& at disse forretningenes menneskelige ressurser betyr mye for c dine prioriteringer som kunde. Da er du oppmerksom p& en av de sterkeste som et handelsforetak rår over for & beholde kundene og sikre gjenkj-p.

6 Som kunder tar vi avgj~relseraskt og effektivt, og ofte p& varierende grunnlag. De fleste av oss synes ogs& at det er greit & bli solgt til, s& sant ikke p&gsenheten g&r over til & bli "prakket på" Dessverre er det lite gjevt & vaere selger i Norge, og det nok ofte til at den jevne ekspeditã sjelden strekker seg lenger enn til & dere en informasjonsjobb. En armen side av saken er hva du som innehaver av forretningen gir dine medarbeidere av spillerom. Effekten av begrepet "det er lettere & f& tilgivelse enn & f& tillatelse" har i mange sammenhenger hjulpet usikre medarbeidere med salgsansvar til S gjore en enda bcdrc jobb: Er kunden virksomhetens viktigste person, eller synes du av og til at kunden er et forstyrrende element i hverdagen? Har du snakket med dine medarbeidere om akkurat dette? Bortsett fra motivasjonen overfor dine selgere, finnes det ogs& forbedrings-omrader innenfor systematikk i salget. Kanskje dette er litt å tenke over n&r du selger selv ogsa.

7 Her er tre eksempler på sannhetens oyeblikk for deg som fotograf. a Nà KUNDENE BESTILLER FOTOGRAFERING. bedre salaet ved å bedre systematikken. I v&r bransje er det ofte slik at 70 % ringer og 30 % kommer innom. l dette "forste sannhetens eyeblikk" gjelder det à bekrefte bestillingen/dato/klokkeslett og eventuelt pris. Prisen kan ogsa antydes ved forespersel ved S referere til mest solgte laveste pris. Det kan vaere smart i presisere mest solgte l0sning og gi klar beskjed om at pris vil bli avtalt direkte med fotografen ved fotografering. Det viktigste her og nå er imidlertid å gjore avtale om at kunden viser seg i butikken - enten for &planlegge fotografering eller for a danne seg et bedre bilde av produktet og mulighetene. Bekreftelse ber sendes eller gis til kunden og kan omfatte: timekort for fotografen/planleggine. presentasjon av fotografen, "bruksanvisning" for brudepar, familieportretter, andre portretter, ungdomkonfirmant etc. & VED FOTOGRAFERING. ili enige om lã sning/pris Avtale hentetid latoltid). c VED HENTING AV ALBUM1 VISNING AV SLIDES. Merke av motiver som egner seg spesielt godt til forstã rrelser Bruke god tid til å gjennomg å mulighetene med forst~rrelser/rammer/overflater, julekort, takkekort etc. Om mulig avtale ny dato for presentasjon av flere tilbud. ET LITE TIPS Stadig flere fotografer velger il la delbetaling ved bestilling av stprre oppdrag som f.eks. brudefotografering.

8 I del 2 kan du få hjelp til denne oppgaven. ned hvorfor du à nske i3 drive butikk som tograf, og tenk deretter p& om du er attraktiv nok for kundene med denne forretningsidken.

9 RESSURSER Det koster &justere eget produkt i mer markedsorientert retning. - Ikke sei mye i rene penger kanskje, men desto mer i vilje og evne til forandring. Det er n& engang slik at mennesker er vanedyr, og vi liker best & gjã r som vi gjorde i g&-. For da er vi trygge. Alt nytt er usikkert. Det skal du huske n&- du vil hjelpe dine medarbeidere med en forandring til det bedre i forretningsdriften. Men det starter med deg og din plan for fremtiden. For avansere, mei du kjenne stastedet. Derfor begynner dette avsnittet med en selvanalyse som du kan gjore klokt i & bruke litt tid p&. Analysen vil ogs& bli historisk viktig for videre planlegging og gjennomforing. DEL INNEHOLDER: 2.1. SELVANALYSE TIMEL0NN FOR FOTOGRAFER? 2.3. MAGISKE TALL. KALKULASJON OG DEKNINGSBIDRAG EN TENKT PRODUKTOVERSIKT HER ER KUNDENE DINE ET FORSLAG TIL MARKEDSKALENDER DIN KALENDER.

10 analyse L Sett deg i kundens sted. For St gjere det ordentlig, m& du legge vekk alle drernrnebildene, visjonene, unnskyldningene og begrensningene. Kunder kan velge fritt og kynisk, og til og med snu i deren pa et eyeblikks innskytelse. Er du ærlig nok mot deg selv, kan du komme til å kjenne kundene bedre Hvor mange ganger ringer telefonen far noen tar den? Er den som tar telefonen i stand til \..J Ã legge grunnlaget for en avtale om fotografering, eller blir det bare med en informasjon, hvor det er opp til kunden &ta kontakt igjen? Hvilke argumenter far du kunder inn i forretningen p& gjennom en telefonhenvendelse? Skriv ned de tre viktigste grunnene til at du far kunder i studio, i prioritert rekkefelge. Fortsetter neste side

11 Hva forventer du - og hva forventer kunden nar det er gjort avtale om fotografering. Pris i forhold til leveringsomfang. Tid til fotografering og kvalitet? Pris: -- Tid: Kvalitet: - Hvem leverer ut bildene når kunden kommer igjen etter fotografering? Utnyttes dette kundebeseket til A sikre mersalg og gjensalg? Skriv navnet på de(n) viktigste konkurrenten(e) i ditt nærmarked og med konkurrenter menes de som tar kunder fra deg. Hvorfor lykkes den viktigste konkurrenten? Synes du at forretningsdrivende i andre bransjer gir deg sterre konkuransemasse enn dine bransjekollegaer? Skriv i sa fall navnet ned pa disse. - Gir du kundene dine en riktig oppfatning av hva du kan og vil i markedsfering og salg? ansker du å gjere en revurdering av din forretningside?

12 F O R F O T O G R A F E R Hva tjener du i timen - for à stã bak kameraet? Har du gjort et årlig regnestykke på hva du sitter igjen med av timelønn for fotografering, etter å ha trukket fra relevante driftskostnader, film, prøvekopier, album og etterarbeid? Synes du at begrepet timelønn har noe for seg i et hele tatt for en håndverker? l så fall kan du bli med pa dette tanke-eksperimentet: HÅNDVERKET ER EN DEL AV VIRKSOMHETEN. Portrettfotografering representerer en vesentlig del av virksomheten til de fleste av oss. 0vrige virksomhetsområder vil vår handels-delen (salg av det meste fra rammer til forstørrelser, overflater osv.), for noen. reklamefotografering og for enkelte ogsa kurs- og foredragsvirksomhet. Tar virksomheten utgangspunkt i dine fortrinn som fotograf, eller er det handelsmannen i deg som serger for inntjeningen? Eller sagt på en annen måte Regner du en anstendig timepris for portrettfotografering? L T I M E P R I S E N kan danne grunnlaget for all din aktivitet, og vil representere en gift del av omsetningen som bade er lett a budsjettere og enkel a registrere. Timeprisen kan regnes som en del av en fast produktpris. Timeprisen bar ikke vår gjenstand for rabattering, men kan variere noe, avhengig av; oppdragstype (reklame, portrett, foredragsvirksomhet), tidspunkvtidspress (hverd.-lard./1 /l time - 15 min.), - handelspotensiale i produktet. P R O D U K T E N E for portrettkunder kan f. eks. deles inn i; korttidsfotografering ( min, grenne timer, à pen hus 0.1.) og timeavtaler (1/2 og 1/1 time), og omfatter et forutbestemt materiellforbruk. Fortsetter neste side

13 HANDELSVIRKSOMHETEN ER EN EGEN DEL AV BUTIKKEN. Handelsvirksomheten omfatter all evrig omsetning og kan regnes som et eget profitt-omrade. PA bakgrunn av tidligere Ars omsetning og kunderegistrering, er det relativt enkelt estimere handelsvirksomheten. Utsalgsprisen kan regnes etter min. 100 % paslag pa alle innkjop. (Forsterrelser, rammer, overflater, album og mapper etc.) Oppbygging av et produkt- og prissystem etter definasjon av timepriser og handelsvirksomhet, kan gi kundene et mer fleksibelt beslutningsgrunnlag. Grunnlagsprisen kan starte lavere enn dagens totalpriser, og kundene vil i sterre grad gis anledning til a handle etter egen okonomi og egne ensker. Systemet kan dessuten gi klarere ansvarsfordeling i bedriften og muligheter for flere oppgaver og motivasjonsfaktorer for samtlige medarbeidere. Du som fotograf kan i tillegg tvinge deg selv til en strammere arbeidsform. Denne dagseddelen kan vã r et eksempel pa styringsverktey for tiden din. For deg som har data i virksomheten kan registreringen bli riktig systematisert. d Fotoaraf Dato Kunde Kode Tid l l l Annet 1. Kundemete 2. Forberedelser 3. Studiotid portrett 4. Presentasjon 5. Salgsmote 6. Studiotid reklame 7. Uteoppdrag 8. Intern tid 9. Ledig tid 10. Avspasering 11. Nye ideer studio 12. Syk 13. Administrasjon 14. Fakturering 15. Ferie 16. Rydding 17. Utstilling internt (til vinduer) 18. Utstilling eksternt (bank etc.) 19. Kurskeminar

14 DIN deknings bidrags MODELL Her kan du fylle inn egne tall for a se hvordan regnestykket faller ut nã det gjelder beregning av timepris i din butikk. Gjer f.eks. regnestykket for forrige Ar, og vurder dette nar du budsjetterer. Eller for a si det pa en annen mate: Er du forneyd med fjorilrets timepris? Sist kjente resultat Budsjett Salg netto +Variable kostnader (innkjep av film, prevebilder, albumer, overflater, forsterrelser etc.) = Dekningsbidrag - Faste kostnader (husleie,lann, markedsfering, tlf., transport etc, = Overskudd N0KKELTALL l Dekningsbidrag arbeidstimer i studio = Effektiv timepris kr _ N0KKELTALL Il Dekningsbidrag x 100 salg (netto) = Dekningsbidrags %

15 REGNESTYKKE L~nn ,- Effektive timer 1.OOO,- Netto timelenn 350,- INDIREKTE KOSTNADER: Husleie Lyslbrensel Bil/avskrivning Inventar/avskrivning Markedsfaring Forsikring Reiselkurs Adm. kostnader Inventar/utstyr Replvedl. lokale SUM KOSTNADER Indir. kostn. % Ut lonn pr. time TIMEKALKULASJON FOTOGRAFERING BARN Type: P 912 Tid egen minutter Tid andre minutter Tid etterh. egen minutter Tid etterh. andre minutter Film Pola Fremkalling Praver/str. 9x12 cm Mappe/ UNI S Arkiv Emballasje Montering tid antall kr/enhet sum 340, ,OO 0,oo 29,70 64,80 50,OO 10,oo 0,oo 0,oo Kundekonsultasjon minutter 20 Matr.fortj. % 25 (Priseksempel pa barnefotografering 9x1 2-serie.)

16 FOTOGRAFERING BRUD Type: PS 1318 Tid egen minutter Tid andre minutter Tid etterh. egen minutter Tid etterh. andre minutter Film Pola Fremkalling Pr~ver/str. 13x18 cm Mappe1 Skinn Arkiv Emballasje Montering tid antall kr/enhet ,OO sum 1,022,26 58,42 170, ,83 84,OO 0,oo 89,lO 348,OO 560,OO 10,oo 0,oo 0,oo Kundekonsult. minutter 30 Matr.fortj. % (Priseksempel pã brudefotografering 13x1 8-serie rn/skinn album.) m2.pris antall pr. stk. sum Innkjap 1 303,- 303,- Tid egen minutter ,17 Tid andre minutter 20 77,89 Salg kunde minutter Farve papir 150 O 30 O Kjemi 40 O 8 O Slh papir 200 O 40 O Blindramme 500 O 100 O Lim ,- Laminering ,- Lerret O 471 O Kartong ,- Mappe 1 o o Emballasje 1 30,- 30,- Matr.fortj. 100% 346,- Utsalg mlmoms 1764,52 (Priseksempel p& 40x50 cm v/egen laminering.)

17 -TABELL FOR UTREGNING AV RIKTIG UTSALGSPRIS INKL. MVA.- 0nsket bruttofortjeneste Faktor

18 KALKULASJONSSKJEMA l l1.direkte materiale kr... 2.Direkte arbeidslann kr lndirekte tilvirkn.kostnader kr... Selvkost kr Fortjeneste kr.... Salgspris kr.... KALKULASJONSSKJEMA Il Lann: din lann i aret effektive timer = timelann netto INDIREKTE KOSTNADER: + faste utgifter - à husleie lydbrensel + telefon à bil/avskrivning + reklame à inventadutstyr avskrivningsum utgifter + forsikring + reiseutgifter/kurs + administrative utgifter VARIABLE KOSTNADER:, + filmutgtifter + fremkalling - + arkivering (tid + arkivkostnad) = filmutgifter montering av dia inkl. mappe Bildepris: Papir/kjemi + tid for kopiering + indirekte kostnader. 100 % x indir.kostnader Arets lann = indirekte kostnader i %.J Transport = km.pris Rekvisita: (Forbruk av bakgrunn, blomster, spes. innkjep for oppgaven) Selvkost + fortjeneste atelier Netto + 20% moms Utsalgspris

19 H E R ER EN TENKT PRODUKT OVERSIKT for portrett \'j under Prislisten bortenfor må sees på som et forslag etter en timepris- beregning. Gjà et regnestykke for din egen timepris forst, du har kanskje et annet syn p& hva dine timer er verdt, eller hva kundene dine kan være villige til & betale? I s& fall kan du justere prisene til et passende nivii og kanskje ogs& finne andre produkter som passer din virksomhet bedre. Timer det er stor ettersporsel etter kan selvf0lgelig prises hoyere enn regnestykket viser. I motsatt fall synes du sikkert det er greit & godta en minimumsbetaling pr. time, framfor & sta uten arbeid. Det vesentlige i denne prislisten er attraktive produkter til konkurransedyktige priser. Du m& ogs& ta hensyn til at prisene kan variere pã album og mapper. Al. "GAVEKORTET" - 1 time lardag i studio - Pakkepris kr 6.000,- - Matr. inkl; 3 rl., samt polaroid i mappe for gavebordet, takkekort, album og forstarrelse til 2 x svigerforeldre og brudepar. - Dette gir timepris kr 1.200,- A.2 "DEN STORE BEGIVENHETEN" - 1 time i studiollard. - Pakkepris kr 4000,- - Matr. inkl; 3 rl.+ album 20x25 Dette regnestykket gir timepris kr 1200,- A3. FREDAGSBRYLLUPET - 1 time fred. eller lord. far kl Pakkepris kr 2500,- - Matr. inkl; 2 rl. + rimeligere album 13x18 Dette regnestykket gir timepris kr 1200,- A.4. A.5. B.1. B.2. B.3. TILLEGG FOR BRUDEPIKEISVENN; KR 250,- "GR0NN AVTALE" - Fredag el. 1 time i studio lordag far kl Pakkepris kr 1800,- - Matr. inkl; 2 rl. + mappe - Dette gir timepris kr 900,- "HJERTEKNUSEREN" - 1 time - Pakkepris kr 1.400,- - Matr. inkl; 2 rl.+ mappe - Dette gir timepris kr S0SKENTILLEGG - Kr 250,- - Matr. inkl; 1 rl. "GR0NN AVTALE - 20 min./kun f.eks. onsdag. - Pakkepris kr 650,- - Matr. inkl; 112 rl.16 kop./mappe - Dette gir timepris kr 1.000,- roflsetter neste side

20 (FAMILIE, KONFIRMANT, ELDRE, UNGE, PASS ETC.) C.1. C.2. C.3. C.4. "RIKT MINNE - 1 time - Pakkepris kr 1.400,- - Matr. inkl; 2 rl. + mappe - Dette gir timepris kr 750, FAMILIETILLEGG - Kr 250,- - Matr. inkl; 1 rl. "ANLEDNINGEN" time - Pakkepris kr 975,- - Matr. inkl. 1 rl. - Dette gir timepris kr 1.000,- TILLEGG FOR SKIFT ELLER S0SKEN - Kr 250,- - Matr. inkl;. 1 rl. C.5. "DET ENKLE PORTRETTET" (F.O.M. 6 AR). VALGFRITT S/H - FARGE min. - Pakkepris kr 550,- - Matr. inkl; 112 rl. 6 kopier i mappe - Dette gir timepris kr 1.000,- C.6. TILLEGG FOR KOMBINASJON SIH-FARGE. - Kr 200,- - Matr. inkl; 112 rl. Alle priser inkl. mva. Opptak utendars, hjemme etc. etter avtalelmot tillegg i prisen.

21 - Dine medarbeiueie. ~- - Dine leverandorer. - Dine ovrige samarbeidspartnere. - Deg selv. (Hva bruker du egentlig av tid og krefter p& egenutvikling?) - Russ. - Institusjoner/ eldresentral sykehus/ fedehjem. - Idrettslag, f.eks. fotball og hånd ball for sesongprogram. - Musikkorps. - Pensjonsforeninger. L D PORTRETTKUNDERI PRIVATMARKEDET: - Barn. - Konfirmanter. - Ungdom. - Brudepar. - Forlovelser. - Samboere. - Familier. - Voksenportretter. - Passbilder med h0y kvalitet. - Repro/reparasjon av eldre og nyere bilder. &L GRUPPER: - Skolefotografering. - Forstelsiste skoledag. - Reklame. - Industri. - Portrettibedriftsmarkedet. - ID-kort. - Visittkort. - Mer salg i butikken. - Gjensalg, nåværende kunder. - Tidligere kunderrarkiv. D HANDELSVIRKSOMHETEN: - Rammer, forstørrelser, overflater, etc. og alt et amatørmarked kan bidra med, (eget forretningsomrã de.

22 Nedenfor ser du et forslag til aktivitetsplan for en markedsorientert fotograf som planlegger i god tid. Legg merke til hvordan han utnytter lavsesong og heysesong i tradisjonell portrettsammenheng. PA neste ark kan du lage din egen plan. Januar: Eksternt DMIbedriftsmarkedet (reklame1 industri) Kampanje brudepar - butikkplakater - kinoplater - annonser - radio - bryllupsverksted Internt Oppfelging skolefotografering (bes0 kltlf.) Februar: Kampanje barnebilder - butikkplakater - kinoplater - annonser - &pent hus Brev tidligere kunderlportrett. Oppdatering av arkiv Mars: Kampanje konfirmant - butikkplakater - kinoplater - annonser - radio - &pent hus Tilbudsaktiviteter (Maksimering av sesong) Brev til tidl. brudepar1 &rshilsen/etterbest. Juni: Fortsetter neste side Tilbudsaktiviteter (Maksimering av sesong) Oppdatering kundearkiv

23 Eksternt Internt R K AU~US~: DM skoler DM institusjoner/sykehus Kampanje brudepar Oppfelging i institusjoner1 sykehus September: Kampanje portrett - butikkplakater - annonser - invitasjoner - brev til tidligere kunder med tilbud om etterbestilling - julefotografering (kunder som planlegger i god tid) Oppdatering kundearkiv à rsplanytt ar Oktober: DM arkivkunder (julegaverljulekort) November: Tilbud julefotografering (impulskunder som fyller opp oppdragsboken) Desember: Tilbudsaktiviteter (Maksimering av sesong) Oppdatering1 kundearkiv

24 for: I,HALVAR Eksternt Internt Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Juli: R Fortsetter neste side

25 for: , Eksternt Internt August: September: Oktober: Novem ber: Desember:

26 NOEN FnRSLAG I TIL Et godt verktøy er halve jobben. Slik er dct ogssl i salg. SL når du n& har tanken om SL utnytte alle salgsmulighetene bedre, om forsteklasses gjennomf0ring og om SL drive en mer markedsorientert forretning, så kan du fsl hjelp av verktøyet i dette avsnittet. Forslagene er nettopp forslag, og det står deg fritt SL justere etter egne behov. Du ser sikkert at flere av viire verktoy vil hjelpe deg til å huske &t n3r du selger. Sorg derfor for SL ha det med når du treffer kunden. Og glem ikke at du har medarbeidere som ogs& har sine sannhetens oyeblikk. Du kan bestille standard verkt~y hos oss. Se avsnitt 6. DEL INNEHOLDER: 3.1. ORDRESEDDEL 3.2. TIMEKORT 3.3. RAD OG TIPS TIL BRUDEPAR 3.4. RAD OG TIPS TIL BARNE- FOTOGRAFERING 3.5. FORSLAG TIL PRISLISTE

27 - ode fotografier er en av de mest varige gavene du kan gi. Ja, kanskje en av de mest verdsatte ogse, enten det er til jul eller til fedselsdager. Her har du muligheter for en allsidig utnyttelse av motivene som n& er vel forvart på film. Vi hjelper til med utvelgelse I av motiver som kan egne seg spesielt godt til forstarrelser. La oss samtidig fa fortelle hva en passende overflate-behandling kan tilfere et bilde. Rammen skal passe bade til bildet og interieret. Vi har gode rad A gi her ogsa. Og en ting til: Bestill n&, mens inntrykkene er ferske. Motiv nr. Str. pris Overfl. pris Ramme pris Sum 0nskes ferdig Sluttsum: TAKKEKORT-JULEKORT Fotografens notater: Motiv nr.: Antall: L Type: HAR DU HUSKET ALLE? - Deg selv - Tanter - Kollegaer - Foreldre - Onkler - Gode venner - Sesken - Fettere - Andre - Besteforeldre - Kusiner - Oldeforeldre - Barn - Barnebarn Kundebekreftelse (Underskrift) Kunde: \^ Adresse: Postnr.: Sted:-- p Telefon'

28 Takk for bestillingen. Vart tilbud omfatter fotografering slik: Vi viser til hyggelig samtale og bekrefter dag for fotografering: - avtalt tid for planlegging: Med dette inkludert- kl. avtalt tid for visniflglhenting: Til avtaltpris: Med vennlig hilsen Dersom du ikke kan holde avtalen, ber vi om at du ringer snarest og senest dagen for, slik at vi kan avtale ny tid.

29 Takk for at dere valgte meg til bryllupsfotograf. Det er en glede A hjelpe dere med à bevare gode minner for denne dagen. Lang erfaring fra bryllupsfotografering betyr at jeg gjerne vil gi noen enkle tips for vi rnotes. Som fotografer flest har jeg mye A gjore. estill time straks datoen for bryllupet er rlig hvis dere skal gift& dere i heysesongen mai-august. L Forst avtaler vi en plan1 me. Et godt resultat avhen kommunikasjon. PA forhand g3r vi igjennom noen bildetyper, dere kommer med deres onsker. Jeg le r alltid frem et presentasjonsalbum med bildeeksempler a velge i, samtidig blir vi kjente. La oss bestemme ovedmotivene Dere trenger fler motiver. Nà tant akkekortet, bar paret se henne inn i aynene og vare blide og takknemlige. Bestemor vil ha helfigur med slep og ster og blomster og pynt, og det vil sikkert dere også ha, nar det kommer til et stykke. Men viktigst er et bilde som viser hvor glade dere a Den store dagen. Inne eller ute? Alle kjenner naturperler - stranden med de lange linjene eller det gjennomlyste sko interiaret - fine motiver med brudeparet som en del av et - storre sceneri. Hvis dere ansker slike bilder, kan vi avtale dette, men ingen fotografer kan garantere vaeret. de tradisjonelle n MC-fanatiker, vil anskje ha med seg brudgommen pã en glinsende i-iarley Davidson. Er dere naturmennesker, og kamikje vil stã pã hodet i hvit sn0 - blir vi sikkert enige om det ogsã Men forst tar vi de tradisjonelle brudebildene, se er du sikret dokumentasjonen. - NAr det kommer til et stykke, er e fleste ganske konservative nã det gjelder de store hoytidene i livet,-og det er vel ogsa dette som kalles tradisjon. Forlsetter neste side

30 VÃ oppmerksom l enkelte tilfeller e brilllene med glasslose innfatninger som du laner hos optikeren - eller du kan ta ut lassene selv. (Tykke og buede glass kan være vanskelige.) Be om en utleveringstime. Jeg praktiserer ogsa en egen utleveringstime. Da viser jeg frem de ca 40 bildene jeg tok - bade gode og darlige, ogsa de med skjeve blunk og rare grimaser. Jeg viser dem som prevebil g/eller o& skjerm i form av lysbilder (helst det siste), og kan z ned for gi inntrykk av hvordan bildene blir som forstarrelser. Bestilling av forstarrelser. N&r jeg fanger stemningen, tenningen og kjaarligheten, er det fristende A bestille store bilder som blir til glede og trost i hverdagen. Men hvor stort bildet bar vaere, avhenger av flere ting. Skal du ha et bilde pa pianoet, passer det med 20x25 cm (gavesterrelsen). Vil du ha den nydelige skogsstemningen med deg og ham i sentrum som veggdekor, ja, da snakker vi om bede 40x50 og sterre. Dersom dere har ensker om utefotografering i sommerm&nedene, moter dere likevel til avtalt tid utenfor vart studio. Skulle vasret sl& feil, holder jeg alltid av timen pa atelieret slik at vi kan ta bildene inne. Reportasje i kirken eller under middagen rna avtales spesielt. Velkommen til meg dag, den- (Dette brevet kan du f.eks. bruke som en ordrebekreftelse ved bestillirig. Slmyf eller legg til ting du mener er vesentlig.)

31 Takk for at dere vil la meg ta barnebildene. Jeg legger ikke skjul p& at jeg trives godt med barn i studioet. Lang erfaring fra (og gode resultater med) barnefotografering betyr at jeg gjerne vil gi noen enkle tips far vi mates. Tidspunktet. Vi forsoker A legge tidspunktet for fotograferingen til den tiden av dagen da barnet er i best form. Trette barn er alltid vanskeliae. - oa trette blir de hvis programmet & for hardt lagt opp. Barn under 2 &r er som regel i best form L om morgenen. Barn som har vært i barnehaaen hele daaen, er like slitne som voksne etter en lang arbeidsdag. Ta heller bildene tidlig pa dagen eller pa en fridag. Unnga for mye mas med harklipp, praving av klær 0.1. Vi utsetter heller fotograferingen til en annen dag dersom barnet er i darlig form. Kom ikke tidligere enn ca 5 min. før avtalt time. Barn blir gjerne utålmodig av & vente. Jeg har satt av god tid likevel. ". Et naturlig besek. Fortell gjerne barnet litt om fotografen for dere kommer, men lag ikke noe stort nummer av bes~ket. Gjor dagen sã lik andre dager som mulig. Noe av det viktigste med barnefotografering er at barnet føler seg trygt og blir fortrolig med foto rafen. Det er de gode ansiktsuttrykkene som avgjor om et bilde er verdt hedersplassen hjemme. b Klà og kosedyr. Unnga bruk av for sterke farger i klarne. Det er ansiktet som skal fram, og valg av bakgrunn og lys er avhengig av hva barnet har på seg. Noen liker at barnet er pyntet, mens andre foretrekker de dagligdagse klã rne Kanskje kunne barnet være med p a bestemme antrekket? Mindre barn fotograferer vi gjerne ogs& uten klær pa noen av bildene. Hvis du gjerne vil ha noe annet enn penkjolen eller matrosdressen, hva med noe av dette? Pysjamas, nattkjole, underkjole, sommerklar, gamle klaar, oldemorskjole, dongry, snekkerbukse, fotballdrakt, ballettkjole, idrettsdrakt, korpsuniform eller hobbyantrekk. De aller fleste barn har et kosedyr, en bamse e.1. Ta det med. Det gir barnet trygghet og deg gode bilder., Velkommen til meg-

32 FORSLAG Pris skal sta i forhold til kvalitet. VAre priser gjenspeiler det engasjement og uttrykk i billedform som blir akkurat din anledning. Dette betyr at ingen andre far et bilde likt ditt. Gode, varige minner blir stadig mer verdifulle med årene. Det er n& du investerer. L (Her er det plass for listen over dine mest aktuelle produkter og tilbud.) Priser pr... (dato)

33 KUNDENE DINE Reklame betyr & rope ut. I ditt lokale marked er det din oppgave ft rope for ii skaffe kunder til egen butikk. Husk på at jungeltelegrafen og& er en kanal når det gjelder i% snakke til kunder. Jungeltelegrafen er det dine kunder anbefaler eller frariider sine venner. I avsnitt l, 2 og 3 har vi brukt krefter pft internproduktet, som er en direkte foranledning til jungeltelegrafen. I dette avsnittet gir vi eksempler pft virkemidler som du kan benytte i din lokale markedsf0ring. Innsatsen vil du self0lgelig relatere til en definert investering (reklamebudsjettet). Stà rrelse p& denne investeringen preges av to faktorer: Hva du har r&d til og hva du må (eller bor) gjã r for å innfri mslsettinger. Graden av offensivitet er opp til deg. Vi vil bare nevne at ingen har enn& spart seg til 0kt omsetning. -Så da er markedsinnsatsen ganske sikkert en prioriteringsoppgave for deg, som for de fleste andre hiindvcrkcrc og dctaljhandelsbedrifter. INNEHOLDER: 4.1. DE VIKTIGSTE MARKEDSSEGMENTENE 4.2. SALGSBREV 4.3. ANNONSER 4.4. ANDRI? KANALER

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Å få nye kunder og beholde dem.

Å få nye kunder og beholde dem. Å få nye kunder og beholde dem. Skadereparasjon Fjerning av riper Lakkoppretting Veteranbilservice Hente- og bringetjeneste Tlf. 12345678 The Müller bodyshop Ta til høyre etter 100 m. Eksempelgata 42 2

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene

SMART FORBRUKER. Penger spart! Her er pengene dine trygge. Velg riktig forsikring. Billig mat med høy kvalitet. Mer strøm for pengene denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet SMART FORBRUKER 1.UTGAVE NOVEMBER 2008 Penger spart! Bygg ditt eget kjøkken Hele Norges rikssnekker Otto Robsahm gir deg tipsene: Nå er det utrolig mange

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE

DIN 48- TIMER SMART START GUIDE DIN 48- TIMER SMART START GUIDE Versjon 1.5 GRUPPENS VEKST ER AVHENGIG AV HASTIGHETEN TIL LEDEREN www.theroyalalliance.com Morten Andersen og Royal Alliance.Versjon 1.5, 24-nov-11, Norsk I NNHOLD KJÆRE

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer