Slik selger vi annonser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik selger vi annonser."

Transkript

1 Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker millioner av kroner til støtte for idrett og annet. Du er allerede kunde hos noen av dem. Håpet er at alle dere som tross alt har et stort nettverk, vil bruke dette for å selge annonser. Det er lettere arbeid enn dugnad, og kan gi godt tilskudd til det lokale arbeidet deres: Eksempel A: Klubben selger ½ side kr Fratrekk ved salg under 2000 kr Til fordeling kr 900 Klubbens andel: 50% kr 450 Eksempel B: Klubben selger 4 helsider kr Fratrekk ved salg under 2000 kr 0 Til fordeling kr Klubbens andel: 50% kr I årets budsjett er det satt opp en netto inntekt på for regionen. Dersom en helside gir regionen kr. 1450, må vi sammen selge 104 annonser. Det er 2 på hver klubb! Det er det noen klubber som klarer allerede. Det må være lov å være optimist, siden alle parter tjener på dette. Fremgangsmåte: Det er veldig enkelt å selge annonser. Det krever ofte bare at man møter opp og har med seg litt informasjon om klubben og virksomheten. De støtter med glede oss og! Bruk tid på et klubbmøte og ha en idedugnad om hvem dere kan oppsøke. Alle har en tidligere arbeidsgiver, barnas arbeidsgivere, lokale kontakter, venner kjente eller bank, forsikring, reklamebyrå, radio, nærbutikk, leketøyshandel, klesbutikk og lignende. Av særskilt interesse er de som selger varer til ban og unge. Lag en liste og fordel oppgavene. Ta med Annonseavtale Medlemshåndboken Plakat som viser et støttebevis. Ram det gjerne inn. Et bilde av hjemmesiden. En Y s Men brosjyre Program for din klubb. Du vil som regel bli tatt godt i mot. Mange har ikke hørt om oss, og vil bli nysgjerrig. De vil vite mer! De vil like dere! De vil være på lag! Bruk det du lærer om å vekke interesse i denne boken, så vil du få gode resultater. Snakker du med 10 vil du selge til 2 minst. Kanskje til 10. Spør etter hvem som har ansvar for annonser. Si hva det gjelder (annonse, helside) for å støtte lokalt barne- og ungdomsarbeid. Spør m de kjenner til Ys men. Hvis ikke de kjenner oss, fortell kort hva dere gjør lokalt, og hva vi gjør i regionen/verden ( 1500 Y s Men gir 3 millioner kroner og jobber tusenvis av timer for barn unge. Alt er gratis arbeid! Ys Men er en global humanitær organisasjon som støtter lokalt barneog ungdomsarbeid, og dem som driver arbeidet. Vi er sprunget ut av KFUK/KFUM men Nicolay Leganger Side 1

2 Arbeidsbok for NY GIV i Y s Men støtter også andre verdige formål. i dette distriktet gjør vi følgende: (her nevner du noe av det din klubb har gjort de siste årene). Nå ber vi deg om en støtteannonse for vårt arbeid. Fortell hva din klubb tilbyr annonsøren: 1) Annonse i boken (helside 2900) halvside 1500, 1/ De kan få 2 halve eller 4 kvarte for samme pris om en hel så lenge det er like annonser. 2) Reklame på internett (med henvisning til hjemmeside) 3) Bli nevnt som sponsor på deres lokal plakater om møter (nevnes bunnen av plakaten) 4 Takk i deres lokale møteprogram 4) Støttebevis som de kan henge opp Vis boken, programmet, plakaten og hjemmesiden. Spør om de vil ha det for ett eller to år (samme pris hvert år, men kan betale for to år med en gang) Be om kontonummer og regningsadresse. Spør hva som skal stå på faktura. Vis dem eksempelannonsene med mål. Rabatter: De som tegner avtaler fra 1-5 år (faktureres årlig) får opp til 25% rabatt, og gratis internetthenvisning. Internett henvisning For bedriftene er det en fordel å være nevnt mange steder på internett det gir kredibilitet i søkemotorene. Alle som støtter oss får en henvisning med på kjøpet. De som kjøper en helside eller en to års avtale får i tillegg annonsen ut på nett, med henvisning til deres hjemmeside. STØTTEBEVIS FOR ANNONSØRER: Alle som annonserer kan også få et bevis på sin støtte. Et utkast til beviset finner du på Det heter støttebevis for annonsør.doc Et slikt støttebevis kan du også bruke overfor alle som selger varer til barn og unge i ditt område. Du vil oppleve at mange er positive til å støtte, og de synes det er hyggelig å få det på veggen. Det gir økt synlighet for oss samtidig. ANDRE STØTTEORDNINGER: Spør dem om de har andre støtteordninger for lokalt barne- og ungdomsarbeid, og om vi kan være aktuelle mottakere av dette. GAVER: Det kan hende det er mer aktuelt for dem å gi en gave, heller enn å bestille en annonse. De kan da få et støttebevis. Nicolay Leganger Side 2

3 ¼ side: Arbeidsbok for NY GIV i Y s Men 1/3 side: 1/1-side kr mm x 150 mm 1/2-side kr mm x 75 mm 1/3-side kr mm x 50 mm 1/4-side kr mm x 35 mm Omslag/m. farger Internett henvisning Etter avtale Alle annonsører og sponsorer får tekstlink gratis. Kr Gratis ved helside og ved 2 års avtaler. Materiell: Vi legger inn annonsen som skal i medlemshåndboken, eller en tilsvarende i farger. ½ side: 1/1 side: Nicolay Leganger Side 3

4 Internett henvisning For bedriftene er det en fordel å være nevnt mange steder på internett det gir kredibilitet i søkemotorene. Alle som støtter oss får en henvisning med på kjøpet. De som kjøper en helside eller en to års avtale får i tillegg annonsen ut på nett, med henvisning til deres hjemmeside. STØTTEBEVIS FOR ANNONSØRER: Alle som annonserer kan også få et bevis på sin støtte. Et utkast til beviset finner du på Det heter støttebevis for annonsør.doc Et slikt støttebevis kan du også bruke overfor alle som selger varer til barn og unge i ditt område. Du vil oppleve at mange er positive til å støtte, og de synes det er hyggelig å få det på veggen. Det gir økt synlighet for oss samtidig. ANDRE STØTTEORDNINGER: Spør dem om de har andre støtteordninger for lokalt barne- og ungdomsarbeid, og om vi kan være aktuelle mottakere av dette. GAVER: Det kan hende det er mer aktuelt for dem å gi en gave, heller enn å bestille en annonse. De kan da få et støttebevis. PERSONLIG STØTTEMEDLEMSKAP: Personer du snakker med kan tilbys personlig støttemedlemskap. Det innebærer å melde seg inn, og betale kontingenten til klubben. Det for øvrig ingen forpliktelser men de vil motta Y s Magasinet, klubbprogrammet ditt, og invitasjon fra deg til å delta i prosjekter og på dugnader. Hva de blir med på er opp til dem. Det er ikke et seremonielt opptak i klubben, men dersom de vil kan de få sitt personlig støttebevis på et klubbmøte. Du finner det på det heter bevis for støttemedlem.doc Nicolay Leganger Side 4

5 Annonseavtale mellom Y s Men International Region Norge og Annonsørens (navn) Kontaktperson e-post: Adresse / postnr. / sted: Vi bestiller herved følgende annonse for trykk i Medlemshåndboken til Y s Men International Club Region Norge: Antall år avtalen gjelder for (sett krys) 1 år 2 år (10%) 3 år (15%) 4år (20% 5år (25%) Vi gir 5% rabatt pr år avtalen inngås ved flerårige avtaler. Eksempel: Dersom man går inn på en 5 års avtale får man 25% rabatt fra første år, og prisen er fast i avtaleperioden. Størrelse på annonsen: (sett krys) 1/1-side kr mm x 150 mm 1/2-side kr mm x 75 mm 1/3-side kr mm x 50 mm 1/4-side kr mm x 35 mm Omslag/m. farger Internett henvisning - med annonsen - med tekstlenke Etter avtale Kr. 990 for annonse. Gratis ved helside og ved 2 års avtaler. Alle annonsører og sponsorer får tekstlink gratis. Håndbokens bruttoformat er 110mm x 170mm (b x h), ca. 180 sider og trykkes i eksemplarer. Annonsene trykkes i sort/hvitt. Redaksjonen avsluttes 15. mai. Håndboken blir i august/september hvert år distribuert gratis til alle medlemmer i Norge. Varighet: Annonser i håndboken vil ha en varighet på ca. 1 år. Tekstlenker legges ut på internett når avtalen er inngått. Internett versjonen av annonsen legges ut straks de mottas og kan således ha en varighet på inntil 2 år. Materiell: Annonsen oversendes i rett størrelse på e-post som pdf, tiff eller jpg. Annonsen må omsluttes av en (tynn) ramme i annonsens størrelse. All annonsetekst er basert på elektroniske dokumenter og kvaliteten på gjengivelsen er i samsvar med det mottatte materialet. Ferdigprodusert annonse (logo og tekst) i sort/hvitt (hvis ikke annet er avtalt) skal oversendes elektronisk (pdf, jpg eller tiff) til e-post: snarest, men senest 1. juni Materiell mottatt på papir eller oppsett av annonse basert på logo og brev/e-post kan også benyttes, men da vil det påløpe et tillegg på inntil kr 500 for å korrigere eller ferdigstille annonsen. Siste frist for mottak av slike annonser er 1. juni. Plassering Materiell: Vi legger inn annonsen som skal i medlemshåndboken, eller en tilsvarende, evt. i farger. Håndboken: Annonsene er i hovedsak oppført under annonsørens hjemme -distrikt, dvs. distriktet til klubben som har inngått avtalen. Internett: Tekstlenker plasseres under sponsorer. Annonser plasseres vilkårlige steder i internettversjonen av medlemshåndboken, ettersom medlemslisten ikke er lagt ut på nett. Støttebevis: Annonsøren kan om ønskelig motta et A4 støttebevis som viser at man støtter lokalt barne- og ungdomsarbeid. Skal kunden motta støttebevis? Ja Nei Fakturering Annonsen faktureres straks etter avtaleinngåelse når tekstlenken er lagt ut, eller etter avtale. Annonsen faktureres iht. reglene uten mva. Avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene (Y s Men s kopi sendes til nedenstående adresse): Adresse Annonsen sendes til (Stein Owe Owe Haugland, Øksnevad Ring 18, 4353 Klepp stasjon. Tlf Mobil: ). Annet som er avtalt: Sted: Dato: Kundens signatur: Selgers klubb: Selgers signatur:

6 S T Ø T T E B E V I S FOR Y S MEN CLUB DATO PRESIDENT Herved bevitnes at som annonsør for vår klubb STØTTER BARNE OG UNGDOMSARBEID I

7 Tiltak for å gjøre Y s Men mer synlig AKTIV REKRUTTERING! 6"78&9,&-"!"#$"%&'(&%" MER SYNLIG - MER KJENT! :"G-&99&%&('4#H&-""4"(0I+(G-&99&#"0%"J2+"24"H8K-"L"!)M)))"*N="!)"G(+I+,&-"+"!)"%&'(&%%&-"30-"!)"%K,&-"O"!)"(&9&-&"L"!)M)))""*N=" Regionens mål 2 : Gjøre Y S MEN mer synlig i media, lokalsamfunn og i omgangskrets. I tall: Telle presseomtale, telle plakater og gjester i hver klubb i år. Måle fremgang neste år. Tiltak: Gi opplæring og verktøy, måle via DG. Ha kalender med alle møter i Norge på internett- Klubbenes mål: Sende 4 pressemeldinger. 20 plakater på hvert møte. Aktiv kontakt i lokalsamfunn STØTTE FRA NÆRINGSLIVET Ethvert bedriftsbesøk er med på å gjøre Y s Men mer synlig. Kontakt næringslivet med forespørsel om støtte til barne- og ungdomsarbeidet der du bor. Ha gjerne med litt informasjon om hva dere støtter, og hvordan dere arbeider. Fortell at de kan støtte på flere måter: STØTTE TIL LOKALT BARNE OG UNGDOMSARBEID Mange bedrifter selger produkter til barn og unge. De er ofte velvillig til å støtte godt og oppbyggelig arbeid for sine kunder, og noen setter gjerne opp et bevis for dette. Du kan gjerne be om en gave på for eksempel 2500 kroner, eller spørre dem hvilket beløp de synes passer. De får da et støttebevis som kan rammes inn og henges på veggen. Støttebeviset kan du laste ned fra det heter støttebevis bedrift.doc STØTTEMEDLEMSKAP i Y s MEN Både næringslivsledere og privatpersoner kan få tilbud om personlig støttemedlemskap (vanlig medlemspris i din klubb). Støttemedlemskap er et medlemskap der personen meldes inn som medlem i din klubb, og i regionen. De får innkalling til møtene i klubben din, og kjennskap til alle dugnader og aktiviteter. De får også Y s Magasinet tilsendt. Slik vil de bli bedre kjent med klubben og arbeidet vårt, og de kan etter hvert komme til å bli vanlige medlemmer. Ved et støttemedlemskap forventes det ikke at de skal møte på hvert møte, eller delta på alle aktiviteter og dugnader. Deres bidrag er likevel viktig for både klubben og regionen. Ved et støttemedlemskap deles det ikke ut nål, og det gjennomføres ikke en vanlig seremoni for opptagelse. Det er likevel mulig å invitere til et besøk i klubben, der de får høytidelig overrakt sitt støttebevis, med takk for støtten. Støttebeviset kan du laste ned fra det heter bevis for støttemedlem.doc. Du kan fylle inn navn på din klubb og bedriftens navn i beviset.

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på:

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på: 2 3 Smart surfing Kan du tenke deg en verden uten internett? På nettet snakker vi med venner, ser på filmer, spiller spill, deler bilder, finner informasjon, leser blogger ja, det finnes nesten ikke grenser

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer