1. Generelle spørsmål om skadeforsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generelle spørsmål om skadeforsikringer"

Transkript

1 1. Generelle spørsmål om skadeforsikringer Kongsberg kommune vil til enhver tid være oppdatert med hensyn til hvilke forsikringsdekninger vi har, hvor de er plasert, hvordan forsikringen virker i praksis, når de kommer til anvendelse og hva som er dekket av hvilke forsikringer. Aon Grieg As som er Kongsberg kommunenes forsikringsmegler vil kunne være behjelpelig med alle typer spørsmål vedrørende forsikringene og kunne gi råd og veiledning i skadesaker etter at disse er meldt. Kontaktpersoner i kommunen er: Alle skade/tingforsikringene er plassert i KLP og linken til deres hjemmeside er:

2 Skader på bygning, maskiner, inventar, løsøre, varer, EDB og verdisak Den ansvarlige for bygningen, maskiner, varer m.v. melder skaden umiddelbart til KLP's skadeavdeling. Skader som kommunen ser er under avtalt egenandel, meldes ikke. Dersom skaden er erstatningsmessig vil selskapet gi retningsliner for reparasjonsarbeidet. Inntil selskapet overtar fremdriften av repapasjonsarbeidet må kommunen tilstrebe å redusere skadens omfang v.h.a.midlertidige reparasjoner etc. Dersom kommunen skal utføre deler av reparasjonen må dette avtale i forbindelse med at taksten gjøres. Spørsmål om taksten kan tas opp direkte med takstmann. Er det spørsmål/ ueneighet vedrørende skadens takst/fremdrit/reparasjon kontaktes: SKADEMELDINGSKJEMA MÅ SNAREST UTFYLLES OG SENDES TIL KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM ELLER LEVERES MARGIT.

3 Ansvarsskader 1. Samtlige ansvarskader meldes snarest til KKE ved: Skademeldingsskjema: Skademeldingsskjema skal utfylle og sendes snarest til KKE. 2. Dersom det er spørsmål hvordan kommunen skal håndtere skaden ber vi om at følgende selskap eller person kontaktes: Aon Grieg AS v/adv. Thorleif Ellestad Tlf. : Fax.: Den avdeling/etat som mottar krav om erstatning, må ikke gå i diskusjon eller drøftinger med skadelidte om ansvar foreligger eller ei. OPS: Byggherreansvar Nybygg/ombygging/vedlikehold med entreprise meldes KKE hvert enkelt tilfelle

4 Motorvognskader Følgende rutiner skal følges for bransjene person-/varebil, lastebil, motorredskap og arbeidsmaskin: 1. Skademelding fylles ut og sendes inn til: Kongsberg kommunale eiendom KF Skademedlingsskjema : 2. Motorvognen settes på verksted og her må det opplyses om at kjøretøyet er forsikret i KLP. Veihjelp har følgende telefonnummer: Dersom det er spørsmål hvordan dere skal håndtere skaden ber vi om at følgende personer kontaktes:

5 Kjøp/salg av bygninger m.m. Ved kjøp eller salg av bygninger, samt tilbygg/rehabilitering/ombygging som medfører en verdiøkning på bygget, må dette snarest meldes til:

6 Kjøp/salg av biler og arbeidsmaskiner Kjøp/salg av biler/arbeidsmaskiner meldes direkte til: Kontaktperson : Kristoffer Grette

7 TINGSKADER DERSOM SKADEN OPPSTÅR UTENOM ORDINÆR ARBEIDSTID BENYTT DA KLP'S VAKTTELEFON TLF Ved veihjelp er nr