TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008"

Transkript

1 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen, Ragnhild Erevik Lea, Louise Pettersen, Eirik Gripp Bay og Jorid Tho Hennum.

2 2

3 Toårsmelding FORTID OG FRAMTID Etter at landsstyret har fungert i to år, er det på tide med både et tilbakeblikk og, ikke minst, et blikk framover: Hva er utfordringene for framtiden, og hvordan kan vi møte disse? Vi har kommet godt i gang med arbeidet i flere viktige saker for forbundet. Som du vil se i denne meldingen, er det mye som er gjennomført de to siste årene. Dette har vært mulig ved hjelp av mange frivillige som har gjort en stor jobb, og ved hjelp av dyktige ansatte. Det er viktig at det tenkes langsiktig og strategisk. Hva er viktig for at KFUK-KFUM-speiderne fortsatt skal utvikle seg og engasjere stadig nye speidere? Det er ikke styret som gjør denne jobben alene, vi er helt avhengige av at alle deler av organisasjonen bidrar. Her er vårt felles arbeid med Fremtiden viktig. Vi håper at mange ønsker å involvere seg i dette arbeidet. Landsleiren i 2010 er en viktig ressurs for å skape engasjement og glede blant medlemmene. I 2011 skal vi feire at speiding i Norge er 100 år. Dette noen av mange muligheter til å få god oppmerksomhet og fokus på arbeidet vårt. Landsstyret møter stadig utfordringer. Blant annet er saksmengden som vi skal jobbe med stor. Hvordan kan vi klare å bli enda flinkere til å prioritere de store sakene som skal føre forbundet vårt framover? Det er allerede tatt grep for å oppnå dette, blant annet gjennom måten styret jobber på. Det enkelte styremedlem har fått ulike ansvarsområder, og kan da konsentrere innsatsen om disse områdene. Da sikrer vi at det til en hver tid er noen i styret som har god kjennskap til den aktuelle saken. Styret vil fortsatt ha stor fokus på å prioritere riktig. Det er viktig at vi ikke gir slipp på verdiforankringen vår. Det er vår styrke at vi er tydelige på vår kristne forankring. Kontakten med kirka må holdes ved like og videreutvikles slik at KFUK-KFUMspeiding blir et naturlig element i menighetene. Økonomien i forbundet er en annen utfordring. Resultatet for 2008 er bedre enn på mange år, likevel er det viktig at det jobbes videre for å sikre forbundets økonomi. Det gjøres blant annet ved å jobbe med mulighetene for sponsing. Sponsormarkedet er som de fleste vet vanskelig for tiden, så her kreves det langsiktig jobbing. Styret legger stor vekt på å vurdere hva det er viktig å prioritere å bruke penger på. Hvordan kan vi drive forbundet med økonomisk trygghet, samtidig som vi tar de kostnadene som er nødvendige for et nasjonalt og internasjonalt speiderarbeid? Vi ønsker å øke medlemstallet i forbundet vårt. Jobben som de siste årene er gjort med nytt program og nye kurs, er en viktig grunnstein. Nå må vi jobbe for å gjøre vårt flotte program kjent i alle grupper. Landsstyret ønsker å være med på dette, blant annet gjennom tett kontakt med kretsene. Det er også viktig at den enkelte speider og speiderleder er med på denne jobben! Mange steder er det mangel på ledere, både på gruppe- og kretsplan. Hvordan kan vi bli flinkere til å utvikle ulike ledertyper og motivere til innsats? Det er også viktig å ha fokus på ungt lederskap, både i grupper, kretser og på landsplan. Det er også en utfordring å få inn reelle medlemstall fra gruppene. Utfordringene vi ser, må være viktige punkter under den langsiktige planen for framtiden. Gjennom å ha fokus framover tror vi at Norges KFUK-KFUM-speidere vil være beredt for framtiden! Landsstyret, 25.februar

4 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting april 2007, Ulsteinvik Forbundets andre ordinære landsting ble avholdt i Ulsteinvik på Sunnmøre, april For første gang avholdt Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM landsting og landsmøte samtidig og på samme sted. En komité bestående av ansatte og frivillige på Sunnmøre var utmerket vertskap for arrangementet. Det møtte totalt 87 delegater, 14 ansatte, ni observatører og åtte gjester på landstinget i Å holde landsting samtidig med landsmøte i Norges KFUK-KFUM bød på både gleder og utfordringer. Etter en samlet vurdering i landsstyret, valgte vi å avholde landsting i 2009 uten samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Viktige saker på landsting i 2007 var: - Å sikre fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år. - Debatt om speiderløftene. - Vedtak om nye arbeidsgrener og aldersinndeling i forbindelse med nytt program. - Økning av forbundskontingenten. - Ny landssjef og mange nye landsstyremedlemmer. - Samarbeidet med Norges KFUK-KFUM. Landstinget vedtok en toårsplan for der vi skulle involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en 4 Jenter tar i på kretsleir sommeren 2008 prosess frem til landsting i 2009, for å utvikle en ny langtidsplan for forbundet. Vurdering av viktige saker fra landsting: 1. gangs behandling av fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere over 15 år er nå gjennomført. Se også sak til landstinget i Vi fikk en god debatt om antall speiderløfter på landsting i 2007, og landsstyret har jobbet mye med saken i denne toårsperioden. Saken fremmes på nytt under landsting 2009, se sak og sak Nytt program med nye arbeidsgrener ble innført gjennom programlanseringen 12. april Tilbakemeldingene fra et stort flertall av lederne er meget positive, og salget av nye programbøker og lanseringen av speiderprogram.no må betraktes som en suksess. Fra august 2008 ble nye speiderskjerf introdusert, og de har solgt over all forventning. Forbundskontingenten ble økt med kr 50,- og familiespeidingskontingenten ble fastsatt til halvparten av ordinær forbundskontingent. Landsstyret: Anne Sjømæling; Tønsberg, ble valgt til ny landssjef etter mange år med Tor Marius Dahl i førersetet. Thorbjørn Geirbo, Oslo, ble valgt som ny viselandssjef

5 Toårsmelding etter Ragnhild N. Iversen fra Bergen. Nye toppledere har medført endringer i styrets arbeidsform og i forholdet til våre samarbeidsorganisasjoner. Samarbeidet med Norges KFUK-KFUM har bedret seg og blitt mer forutsigbart i denne perioden gjennom samarbeidet i KFUK-KFUM Global og gjennom egne møter mellom forbundsstyrets arbeidsutvalg og landsstyrets arbeidsutvalg. Styrking og videreutvikling av samarbeidet med NSF gjennom Spf har preget perioden. - Beredskapsplaner for sikkerhet og ved seksuelle krenkelser. - Speiderløftet. For oversikt over sentrale tillitsvalgte i perioden, se vedlegg nr. 1 og 3. Landsstyret og en arbeidsgruppe har etter vedtaket om å utvikle en ny langtidsplan fram mot landsting i 2009, arbeidet grundig med å få på plass en ny visjon og strategiske satsingsområder gjennom arbeidet med Fremtiden, en strategiplan for Se sak 7 til landsting Landsstyret har i perioden debattert hvordan organisasjonen skal ruste seg bedre for fremtiden gjennom nytenkning og utvikling. I løpet av toårsperioden har landsstyret behandlet 212 saker på til sammen 17 møter, herav tre telefonmøter. Blant disse sakene er: - Ny atkomst til Nordtangen speidersenter. - Fastsettelse av forbundskontingent. - Økonomistyring gjennom regnskapsoppfølging og budsjettering. - Fullverdige demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år. - Innføring av nytt program med nye arbeidsgrener. - Prinsipper for patruljefører- og ledertreningen i forbundet. - Utvikling og drift av Nordtangen speidersenter. - Landsleir på Lista juli 2010, herunder oppnevning av hovedkomité, mål for leiren og økonomi. - Forholdet til Norges speiderforbund, KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM. - Ledersamtalen. - Ny utvalgsstruktur, herunder oppnevning av nytt program- og ledertreningsutvalg. - En avklaring av ansvar og oppgaver mellom ansatte og frivillige i organisasjonen, bemanningsplan ved forbundskontoret. - Nytt draktreglement, herunder nye speiderskjerf. - Retningslinjer og kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte. - Strategiplanen : Fremtiden. - KFUK-KFUM-speiderne som miljøorganisasjon. - Konsekvensene av kirkens samlivsvedtak. - Forholdet til rovernemnda. - Strategi for medlemsvekst. - Forbedring av medlemsdatabasen og medlemsinnkrevingen. 5 Speiderløftet Som en konsekvens av debatten og vedtaket om speiderløftene under landstinget i 2007, har landsstyret i perioden brukt mye tid på å forberede egen sak om ett nytt speiderløfte for alle KFUK-KFUM-speidere. Fremmes under sak til landstinget i Forbundskontoret Det er styrets vurdering at administrasjonen fungerer meget godt. Dyktige og motiverte ansatte gjør en svært god jobb for forbundet. Det er administrasjonen som har det daglige ansvar for de tidkrevende driftsoppgavene, og er landsstyrets redskap for en ønsket og nødvendig utvikling av Norges KFUK-KFUM-speidere. Dette er nødvendig for å være en relevant og attraktiv organisasjon for barn og unge i fremtiden. Det har vært stor stabilitet i personalet i Forbundskontoret er plassert i egnede lokaler sentralt i Oslo i St. Olavs gate 25, og vi deler kontorlokaler med Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global. Speiderbutikken holder til i samme lokaler. Per Ove Løkstad har vært generalsekretær i hele perioden. Se eget vedlegg for oversikt over ansatte. Landsstyret vedtok høsten 2008 et budsjett som innebærer en planlagt nedbemanning innen utgangen av 2010 fra 10,2 til 8,2 stillinger ved forbundskontoret. Dette er nødvendig ut fra en ansvarlig økonomisk vurdering av fremtidige inntekter og kostnader. En oversikt over ansatte i toårsperioden finnes i vedlegg nr. 2.

6 Miljøfyrtårn Forbundskontoret ble våren 2008 sertifisert som Miljøfyrtårn. Det ble gjennomført en miljøanalyse av forbundskontoret i samarbeid med miljøorganisasjonen Grønn hverdag, med fokus på retningslinjer for arbeidsmiljø og inneklima, innkjøpsrutiner, energiforbruk, transport, avfallshåndtering og informasjonsformidling. Ved å iverksette tiltak på flere områder ble kravene for å være en Miljøfyrtårnvirksomhet oppfylt. I tillegg til sertifiseringen av forbundskontoret ble Oslo krets sin leir på Kvernmoen i Aremark Miljøfyrtårnsertifisert i juni Kretsleiren er Norges første Miljøfyrtårnsertifiserte speiderleir. Deres erfaringer skal brukes videre i arbeidet med miljømerking av arrangementer og leirsteder i organisasjonen. Utdeling av miljøfyrtårnsertifikat våren 2008 gocy- intern Forbundskontoret er vertskap for en deltaker fra KFUK- KFUM Global sitt utvekslingsprogram, gocy- intern. Neliswa Hlombe kommer fra Sør-Afrika KFUM og arbeider med informasjon - og programarbeid i organisasjonen fra 1. september mai Patruljeførerting Patruljeførerting ble avholdt på Skogtun leirsted i Nannestad mars 2007, med 33 deltakere fra 17 kretser. Fire patruljeførere ble valgt til landstingsdelegater. Ungdomsting 2008 Ungdomsting ble avholdt på Nordtangen mars. Etter et par ringerunder kom det 29 deltagere. En stab på syv sørget for et svært vellykket arrangement. Ungdomsting er ikke påkrevet i henhold til organisasjonsbestemmelsene, men det er viktig at vi som en barne- og ungdomsorganisasjon arbeider med demokrati og medbestemmelse hvert år, slik at flest mulig får inspirasjon og erfaringer de kan ta med seg hjem til gruppene. Fremtiden Arbeidet med ny langtidsplan til 2019, Fremtiden, ble påbegynt høsten Fremtidskommisjonen startet sitt arbeid våren Som rådgivere for prosessen har Heitmann PLUS og Morten Fabricius fra WOSM 6 tailored support blitt benyttet. Fremtiden var tema i en spørreundersøkelse blant alle medlemmer over 14 år høsten Utvikling av medlemsdatabasen I perioden er medlemsdatabasen betydelig videreutviklet og spesialtilpasset organisasjonens ulike behov. Databasen er tilgjengelig på flere nivåer via innlogging på internett. Administrasjonen har fått utviklet en rekke nye verktøy som muliggjør å hente ut kontaktinformasjon til spesifikke grupper, som igjen gir mulighet til å målrette informasjon på en ny og mer effektiv måte. Gruppene har tilgang til mange nye funksjoner, som webskjema for registrering av nye medlemmer og diverse lister til bruk for masseutsendelser. Fakturering kan enkelt gjøres rett fra medlemsdatabasen, og systemet tar høyde for arbeidsgrener, samlefaktura for familier og søskenmoderasjon. Innlogging på medlemsnivå via MinSide er et nytt tilbud. Her kan den enkelte melde seg på kurs direkte, se all informasjon som er lagret, se sin egen speider-cv, endre kontaktinformasjon, reservere seg mot e-post/ SMS, velge å få medlemsblad på e-post og annet. Viktig er også muligheten for dem over 15 år til å registrere sine interesser og erfaringer. Dette gjør at vi i enda større grad kan målrette informasjonen, slik at den føles mer relevant for den enkelte. KRETS Kontakt med kretsene Hvert landsstyremedlem med unntak av landssjef og viselandssjef har jevnlig kontakt med sine kontaktkretser. Ordningen innebærer at styremedlemmene følger opp noen kretser hver, spesielt gjennom samtale med kretsledere, deltakelse på årsmøter og andre arrangementer i kretsen. Dette har gitt styret viktig informasjon som grunnlag for viktige beslutninger. De muntlige kretsrapportene er sak på hvert styremøte. I denne toårsperioden har generalsekretær gjennomført virksomhetssamtale med samtlige kretser, og det er skrevet referat og handlingspunkter fra hver samtale. Disse samtalene er opplevd positivt fra kretsleddet og fra landsstyrets side, og er en oppfølging av tiltaksplanens punkt O 3 fra landstinget i 2007: Utvikle samspillet mellom kretsnivå og forbundsnivå ved årlige virksomhetssamtaler mellom krets og forbund. Landsstyret mener at det er viktig å følge opp disse samtalene også i 2009 og Virksomhetssamtalene har også hatt økonomiske og ressursmessige konsekvenser. Kretsforum Kretsforum er den viktige årlige møteplassen mellom kretsene og landsstyret. Samtidig avholdes roversamling mellom forbundets rovernemnd og

7 Toårsmelding kretsroverkontaktene. I 2007 ble kretsforum arrangert på Haraldvangen i Hurdal oktober. 14 av 20 kretser var representert, og det er ikke landsstyret tilfreds med. Viktige saker som ble drøftet med kretsene var medlemsvekst, det nye programmet, strategiplan og ny ledertrening. Vi fikk også inntrykk fra verdensjamboreen i England i Finna Sigurdardottir representerte WAGGGS Europa og snakket om medlemsvekst. Kretsforum 2008 ble arrangert på hotell Hadeland på Gran oktober. 19 av 20 kretser deltok, en hyggelig og planlagt økning fra I tillegg deltok 13 kretser på roversamlingen, samt forbundets beredskapsgruppe og hovedkomiteen for landsleir Landsstyret var meget aktive i planlegging og gjennomføring av kretsforum Viktige tema var beredskapsarbeidet rundt sikkerhet og seksuelle krenkelser, landsleir 2010, befaring på Nordtangen og strategiplanen Generalsekretær Karen Johanne Strømstad i Norges speiderforbund deltok, og foredro om mediehåndtering i kriser. Kretsutvikling (KUP) Nordland, Finmark, Agder og Trøndelag kretser har deltatt i 2007, til sammen 15 personer. Hensikten med prosjektet er å styrke kretsarbeidet, gi inspirasjon samt bidra til at kretsstyrearbeidet blir prioritert høyere. Kursene var initiert og finansiert av forbundet. Det ble gjort gode erfaringer fra prosjektet, de fleste kretsene gav inntrykk av at dette var både nyttig og relevant. For de fleste kretsene videreføres prosjektet med veiledning i etterkant. IDEOLOGI Norges KFUK-KFUM-speidere trenger en kontinuerlig bevissthet blant sine ledere om hvorfor vi er KFUK-KFUM-speidere. Landstinget i 2007 vedtok at ideologisk bevisstgjøring av ledere og øvrige medlemmer er viktig. Landsstyret har gjennom stoff i bladene, innføring av nytt program, samt innføring av ny ledertrening (2009) ønsket å fokusere på dette. I en verden der vi ønsker å stå trygt og selvstendig plassert midt mellom Norges KFUK-KFUM og Norges speiderforbund gjelder det å være bevisst og strategisk på hva vi skal samarbeide om, og hva vi best gjør alene. 7 Norges KFUK-KFUM-speideres unike utgangspunkt som medlem i fire av verdens fem største ungdomsorganisasjoner (YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM) er en stor fordel som vi i dag ikke utnytter fullt ut. Relasjonsbygging og -pleiing er også tid- og ressurskrevende, og må forankres i en fremtidig strategiplan. Ledererklæringen Landstyret har i 2007 og 2008 bevisst motivert kretsene til å ta et økt og tydelig ansvar for at alle medlemmer som fyller 17 år skal få tilbud om ledersamtalen. Ledererklæring og ledersamtale ble bredt markedsført i forbundet i 2007: Direkte mot gruppene og kretsene, på KUP og Kretsforum. Forbundet har laget et veiledningshefte for gjennomføring av ledersamtalen som er blitt godt mottatt av brukerne. Trosopplæring Program: Det har vært bred fokus på å integrere trosformidling i det ordinære speiderprogrammet og i de nye kursene i denne toårsperioden. Familiespeiding, juniorkonfirmasjon og konfirmantspeiding har vært tilbudt og markedsført spesielt mot menigheter gjennom hele perioden. Produksjoner: I 2007 gjennomførte vi prosjektet Trosopplæring i guttegrupper i samarbeid med Norges KFUK-KFUM, for midler fra trosopplæringssekretariatet. I prosjektet ble det samlet erfaringer og laget nytt materiell. I 2008 bidro vi med programstoff til Lys Våken, adventsnatt i kirken for åringer. Arrangementet ble holdt i ca 500 kirker. KFUK-utvalget deltar i utviklingen av et ledertreningsseminar Norges Kristne Råd arrangerer våren Seminaret blir en del av ressursmaterialet kirken arbeider fram om gudsbilder, stigma, kropp og møte med hiv/aids. Deltagelse: Ungdom, kultur og tro, fagseminar (2008). Trosopplæringskonferanser (2007 og 2008). Tverrkirkelig barnelederkonferanse (2007). Vi har bidratt med seminarer og presentasjoner av trosopplæringsprosjektene våre og familiespeiding på de tre konferansene. Vi har hatt undervisning om speiding og trosopplæring på Det teologiske menighetsfakultet (MF). Vi opplever en økende bevissthet om KFUK-KFUMspeiding i menigheter og i kirken sentralt. Vi har hatt en student fra Ungdom, kultur og tro-studiet på MF i praksis på forbundskontoret i 2007/8.

8 PROGRAM OG LEDERTRENING UTVIKLING Program- og ledertreningslaboratoriet Det nye programmet og speiderprogram.no ble lansert på Rådhusplassen 12. april 2008 under et større lanseringsarrangement med god deltakelse og overnatting til søndagen med friluftsgudstjeneste på Sognsvann. Roverprogrammet hadde allerede blitt sniklansert under Roverkongressen i Trondheim i februar. Inndeling i nye arbeidsgrener og navn på disse ble vedtatt på landsting 2007 etter høring i kretser og grupper. Oppdagerprogrammet På hemmelig oppdrag med Mari og Markus (2.-3. trinn). Fire semestermerker basert på hemmelige oppdrag. Oppdragene heter steinmysteriet, kartgåten, kodejakten og skjortekampen. I tillegg inneholder programmet fem spesialistmerker. Stifinnerprogrammet Tidsreisen (4.-5. trinn). Fire semestermerker basert på fire ulike reiser med tidsmaskinen. Speiderne drar på sjørøvertokt og vikingferd og besøker romerne og Ville Vesten. I tillegg inneholder programmet fire spesialistmerker. Vandrerprogrammet Patruljens merkeverksted ( trinn). Programmet er lagt opp med 12 patruljemerker om grunnleggende speiderferdigheter som patruljen tar i fellesskap. I tillegg inneholder programmet fire spesialistmerker som speiderne tar individuelt og seks førerpatruljemerker som tas i førerpatruljen. Norsk Roland 111 på Nordtangen 8

9 Toårsmelding Prosjektmerker som aidsmerket og Norge-Ukraina inneholder tilpassede merkekrav for alle arbeidsgrener. Roverprogrammet Fantastisk, lokkende og uforutsigbart. (Fra fullført 10. trinn). Programmet inneholder informasjon om aspiranttiden som rover og 15 jakkemerker som roverne tar i fellesskap. I tillegg inneholder programmet egne krav for å kunne oppnå status som roverekspert. All informasjon om aktiviteter legges også fortløpende ut på en kalender i speiderprogram.no, slik at dette til enhver tid vil være den mest oppdaterte kilden til informasjon om aktivitet og program. Det er også lagt til rette for en innloggingsside. Denne er blant annet tenkt til trenere, som her kan utvikle og diskutere kursinnhold på et lukket område. Programmet er blitt godt mottatt, og salget i Speiderbutikken har vært godt. En del kretser har hatt egne PL-ambassadører, og det har vært en opplæringshelg for ambassadørene i 2007, og en i Forbundskontoret har også bistått med kursing i kretsene. PL-LAB avsluttet sitt arbeid 1. juni 2008, og har levert en egen sluttrapport. Nytt program- og ledertreningsutvalg (PLU) for forbundet ble oppnevnt av landsstyrets arbeidsutvalg , og startet sitt arbeid høsten Det har så langt vært arbeidet med nytt kursinnhold til lederkurs, patruljeførerkurs, Norsk Roland, Trekløver-Gilwell og Trenerkurs. Speiderprogram.no Alt programmateriell er gjort tilgjengelig på forbundets nye programnettside. Nettsiden speiderprogram.no ble lansert til programlanseringen, og senere forbedret gjennom hele året. Ved utgangen av perioden tyder tilbakemeldinger på at sidene oppfattes som oversiktlige, helhetlige og innbydende. Det er ventet at strukturen vil videreutvikles også i kommende periode, heriblant med en mer avansert kalenderfunksjon. Innholdet har en hovedinndeling på arbeidsgrenene, og en understruktur på merker. I tillegg finnes en funksjon for avgrensede søk. Innholdsmessig er speiderprogram.no ment å være dynamisk og stadig fylles med nytt innhold. Brukerne inviteres til å komme med tillegg og nye programideer, slik at det hele tiden vil være nye aktiviteter å finne. Hver enkelt side/aktivitet kan dessuten kommenteres. Patruljeførerkurs Patruljeførerkursene Oppdrag Nord og Oppdrag Sør er blitt utprøvd og ferdigstilt i Kursmanualene vil bli produsert og lagt ut for salg i Speiderbutikken i Lederkurs I perioden har det vært jobbet aktivt med å motivere kretsene til å arrangere lederkurs. I 2008 ble programinnholdet for de nye lederkursene ferdig og brukt på kurs. Trenerkurs I 2007/8 ble ideer til nytt trenerkurs prøvd ut. Erfaringene fra utprøvingen ga viktige innspill til videre utvikling av trenerkursene. Trekløver- Gilwell En revisjonskomité sammensatt av personer fra KFUK- KFUM-speiderne og Norges speiderforbund, arbeider med ny kursmanual til Trekløver-Gilwell i Norge. Et felles kurs vil bli holdt påsken Speider-LiV (Ledere i Vekst) har det blitt jobbet med på sentralt hold sammen med Norges KFUK-KFUM. Kurset er for åringer, og går over ett-to år. KFUK-KFUMspeiderne har ett medlem i LiV-utvalget. Samarbeidet 9

10 Toårsmelding er foreløpig ikke formalisert, men landsstyret har vedtatt å jobbe for dette. Holdninger og handlinger Fulltegnet kurs med nytt fokus ble i 2008 arrangert av beredskapsgruppa. NSF ble invitert og deltok. Kurset vil holdes annethvert år. Instruktører innen friluftsliv på bre Det er i 2007 inngått avtale med to rovere om breførerutdanning. Forbundet betaler utdanningen mot at de forplikter seg til å delta i kursstaber etter fullført utdanning. Begge er godt i gang. ble det hengt opp på Nobels Fredssenter i Oslo. Speidere hadde gratis inngang i denne perioden. SunriseCeremony. Kjernen i 100-årsmarkeringen var 2. august, klokken 08. Vi hadde markering på verdensjamboree, på Kanderjam i Sveits, på roverlandsleiren samt på en rekke lokale arrangementer. Praha Til YMCA-festivalen 2008 dro den største KFUK-KFUMspeiderkontingenten noensinne. Minst 106 speidere deltok. Arrangementet ble grundig markedsført i alle bladutgivelser og gruppe/kretsutsendelser allerede fra sommeren Sammen med Norges KFUK-KFUM var Norge den største nasjonale kontingenten i Praha. Vi hadde et spesielt ansvar for speideraktiviteter. Roverlandsleir Roverlandsleiren i 2007 ble arrangert av roverlaget til Lindesnes KFUK-KFUM-speidere v/steinar Djuvik Haaland (leirsjef ). Leiren hadde 335 deltakere og med en stab på 28 var det 363 rovere samlet på Lindesnes 30. juli 5. august Roverlandsleiren har blitt det største roverarrangementet i forbundet, og ble vellykket. Det var god kontakt og godt samarbeid mellom lokalkomiteen, forbundskontoret og rovernemnda. Brevandring under Eventyrfjell sommeren 2007 AKTIVITET WOSMs 100-årsjubileum Speiding i 100. Aktivitetsheftet/merkeprogrammet Speiding i 100, ble svært godt mottatt i organisasjonen. Hver patrulje/kull/lag ble utfordret til å gjennomføre følgende oppgaver: Bidrag til fredsteppet, temamøte om et fremmed land, St. Georgsfeiring, friluftsliv til lokalmiljøet, gi sin speiderhistorie til speidermuseet og deltakelse på SunriseCeremony. Jamboree - England. For første gang ble det etablert en felles jamboreekomité for KFUK-KFUM-speiderne og NSF. 96 medlemmer reiste sammen med rundt 300 NSF-speidere på Jamboree. For begge forbund er dette gledelig og rekordstor deltakelse. NSF hadde sekretariatsansvar for dette arrangementet, mens KFUK-KFUM-speiderne hadde ansvar for øvrige prosjekter i 100-årsmarkeringen. Gifts for Peace. Speiderorganisasjoner over hele verden deltok i et gigantisk fredsprosjekt med enorm oppslutning. Alle speidere/organisasjoner over hele verden gav et lite bidrag. Norges bidrag var aktivt å søke informasjon om et fremmed land, samt at hver patrulje ble utfordret til å lage én lapp til fredsteppet, utsmykket med et ønske for framtiden. Dette ble sydd sammen til et stort fredsteppe som ble utstilt, deretter NYE ARRANGEMENTER I fyr og flamme I fyr og flamme samlet 58 ledere og trenere til en vellykket inspirasjonshelg på Nordtangen november Trenertreffet inngikk som en del av arrangementet, som ellers kunne tilby ulike seminarer innen speiderprogram, samfunnsengasjement og organisasjonskunnskap. Brannslukking på I fyr og flamme høsten 2008 Banevokterne Med støtte fra Kultur og kirkedepartementet er det i perioden lagt et grunnlag for å etablere et permanent tilbud til rovere og unge ledere i tilknytning til Nordtangen. Tiltaket er både ment å være et sosialt 10

11 Toårsmelding programtiltak i seg selv, men også en støttegruppe for Nordtangen speidersenter. Tilbudet ble markedsført i arrangementskatalogen og på roverkongressen i I august 2008 møtte 17 rovere/ledere. Jenteseminar Jenteseminar for unge kvinner (2008) hadde fokus på å være jente og leder, og å følge drømmer. Kroppen min, selvforsvar, informasjon fra organisasjonene, gruppedebatt og foredrag ved Liv Arnesen var blant temaene i programmet. Alle deltagerne var 16 år og seminaret var fulltegnet. KFUK-utvalget var arrangør av dette seminaret. Programmateriell knyttet til et tema ble distribuert gjennom Lederforum. Helhetlig profil på plakater, bøsseklistremerker og programhefter. Produksjon av prosjekt- DVD. Globalspillet et brettspill. Gratis aksjonsmerker til alle som deltar. Nye innsamlingsmetoder: sponseskort, speiderknuter, Globaltråkk. Nytt prosjekt til støtte for KFUK i Sudan. Med fokus på at barn hjelper barn, bygger vi en førskole i Sør-Sudan. Satsningen på aksjonene har ført til økt deltakelse på aksjonene og økning i innsamlede midler. ANDRE TILTAK JULEBUKKAKSJONEN Rovernemda Rovernemnda har tatt initiativ til et tettere samarbeid mellom nemnda, administrasjonen og landsstyret, og det har vært møte mellom disse høsten I løpet av 2008 har nemndsmedlemmene besøkt 11 av 20 kretser for å bedre kontakten med kretsleddet. Rovernemnda har utarbeidet og fått godkjent ny valgordning som skal føre til bedre kontinuitet i nemndsarbeidet. Julebukkaksjonen og Globalaksjonen Aksjonene våre har gjenomgått en fornyingsprosess og vært et satsningsområde i 2007 og Julebukkaksjonen gjennomføres i januar og Globalaksjonen er blitt flyttet fra mars til september. Av flere nye tiltak er dette noen: 2500 innsamlingsbøsser er sendt ut. Det har vært god deltakelse på roverarrangementene i perioden og aktivitetsnivået har vært høyt. Trenden ser ut til å fortsette. Rovernemnda har begynt arbeidet med roverprogram til Lista 2010 og har hatt kontakt med leirledelsen rundt dette. I vedlegg nr. 4 finner du en oversikt over deltakere på utvalgte møter, kurs og arrangementer. 11

12 Speidertur for Vandrere i Vestfold krets høsten INFORMASJON OG MARKEDSFØRING STRATEGI KFUK-KFUM-speidernes informasjons- og markedsføringsstrategi er under revidering, og skal fullføres som en del av den helhetlige strategiplanen Fremtiden i løpet av Informasjons- og markedsføringsarbeidet skal støtte organisasjonens formål, samt de saksområder og vedtak som framgår av toårsplan, langtidsplan og arbeidsplaner. Våren 2008 var markedsføring av det nye speiderprogrammet og program-lanseringen spesielt viktig. Markedsføring av arrangementer Det ble i 2008 laget nye rutiner for markedsføring av forbundsarrangementer. Dette skal sørge for at informasjon og kommunikasjon fremstår enhetlig og profesjonell. Informasjonen rettes mot den enkelte målgruppe gjennom bruk av riktig informasjonskanal, visuell profil og bilder. Speiderbladet Speiderbladet hadde i 2007 og 2008 fire utgivelser per år, med et relativt stabilt opplag på omtrent Speiderbladet er på 28 sider og sendes til alle våre medlemmer under 15 år. Speiderbladet blir aktivt brukt i profilering av organisasjonen. Lederforum Lederforum hadde i 2007 og 2008 fire årlige utgivelser, med et opplag som gikk fra omtrent 4500 i begynnelsen av 2007 til omtrent 3700 i slutten av Opplaget har gått gradvis ned i løpet av perioden. Lederforum har vært trykket sammen med Speiderbladet i en dobbelutgave. Det innebærer at alle mottakere får Speiderbladet som en del av Lederforum. Bladet blir sendt til alle ledere og medlemmer over 15 år. INFORMASJONSKANALER Bladene Gjennom hele perioden har Speiderbladet og Lederforum blitt sendt til registrerte medlemmer. Fra våren 2008 var det også mulig via medlemsdatabasen å registrere ønske om å få tilsendt bladene som pdf per e-post. 12

13 Toårsmelding Lederforum har hatt følgende vedlegg i perioden: Arrangementsplan i nr og nr 3 og Arrangementskatalog i nr og nr Julebukkaksjonshefte i nr Globalaksjonshefte i nr Nettsider Sammen med bladene er nettsiden den viktigste kanalen for å vise hva vi som organisasjon er og driver med. Flere tilbakemeldinger har vist at nettsidene ikke har fungert optimalt. Derfor startet vi høsten 2008 et arbeid med å omstrukturere sidene. Det ble laget nye designskisser og et testpanel var med og testet struktur og funksjonalitet. Det er nå lagt opp til en mer logisk inndeling av innholdet. Lansering av nye nettsider skjer vinteren Forhåpentlig bidrar dette til at nettsidene blir en enda viktigere informasjonskanal og møteplass. Der er fremdeles mulighet for grupper og kretser å etablere egne nettsider gjennom samme publiseringsmodul som brukes av forbundet. Interne informasjonskanaler Det er utgitt fire utgaver av Gruppeposten hvert år i perioden. Disse har inneholdt informasjon om kurs, arrangementer, organisasjonsstoff, aksjoner, kalendersalg, årsrapporter, programmateriell, støtteordninger etc. Gruppeposten går til alle gruppeledere. Den kan fås per post eller e-post og kan lastes ned fra forbundets nettsider. I løpet av perioden har stadig flere ønsket å motta Gruppepost per e-post og disse utgjør i ved slutten av perioden omtrent to tredjedeler. Det er utgitt fire utgaver årlig av Kretslederposten i perioden. Disse har inneholdt informasjon som primært angår kretsleddet og finnes også på nettsidene. Det er i perioden også utgitt informasjon til flere og mer spesifikke målgrupper enn tidligere. Blant disse er troppsledere, enhetsledere - fortrinnsvis i forbindelse med aksjoner, rovere, patruljeførere og medlemmer i aktuell alder for spesifikke forbundsarrangementer. SMS, e-post og Facebook Forbundet fikk våren 2008 et SMS-system som har vært brukt til målrettet informasjon ved flere anledninger. Først ved programlanseringen i april 2008, og siden ved markedsføring og oppfølging av enkelte forbundsarrangementer. E-post og Facebook er i perioden brukt for å nå ut med mer målrettet informasjon til spesifikke målgrupper. Økt bruk av direkte medlemskommunikasjon krever en oppdatert medlemsdatabase. Forbundet har derfor i perioden arbeidet aktivt for å få flere mobilnumre og e-postadresser registrert på våre medlemmer. PRESSE OG MEDIA Pressestrategi Arbeidet med å lage en helhetlig pressestrategi for mediehåndtering startet høsten 2008 og fullføres samtidig med strategiplanen Fremtiden i KFUK-KFUM-speiderne har størst gjennomslag lokalt. Derfor er det viktig å gi veiledning til lokale speidergrupper og kretser mht mediehåndtering. Dette arbeidet er startet i slutten av perioden og vil intensiveres våren Det største sentrale mediefremstøtet i perioden var våren 2007 da vi lanserte en pressekampanje i samarbeid med Alkokutt, ved programlanseringen i april 2008 og ved Miljøfyrtårnsertifiseringen i juni Pressekampanjen lanserte en Alkokuttundersøkelse fra 2005 der ledere i KFUK-KFUM-speiderne deltok og viste gode resultater. Programlanseringen på Rådhusplassen ble bredt markedsført og mediefremstøtene rundt programlanseringen var større og flere enn noensinne. Utdeling av Miljøfyrtårnsertfikatet i juni ble også solgt inn til flere sentrale medier. Responsen har dessverre ikke vært alt for stor, med unntak av noen bildeserier og mindre omtaler. Vi erfarer dessverre ofte at vi ikke tilfredsstiller riksmedienes nyhetskriterier. Det har også vært gjort mediefremstøt i forbindelse med Julebukk- og Globalaksjonen, hiv/aids-dagen, landsting og Nordtangen. Det har årlig vært annonsert to ganger i Vårt Land. Annonsene har primært vært knyttet til kirkens trosopplæringsreform, medlemsvekstsatsingen, miljøfyrtårnsertifiseringen og ikke minst lanseringen av det nye speiderprogrammet. Juniorkonfirmasjon ble i 2007 sendt ut på CD-ROM til 600 menigheter og til gruppene. I denne utsendelsen fulgte også et eksemplar av Speiderbladet/Lederforum. 13

14 Toårsmelding VISUELL PROFIL KFUK-KFUM-speidernes visuelle profil er godt innarbeidet i organisasjonen. Bildebruk og layout på nettsidene, i blader og i produksjoner har primært rettet seg mot hovedmålgruppen år. Etter den første tiden da det var nødvendig å innarbeide profilen, har det i 2007/2008 vært behov for å utvide profilen noe. Derfor har målgruppene og uttrykkene blitt flere i løpet av perioden. Profileringsprodukter, merker og annet rettet mot definerte målgrupper blir utarbeidet i samarbeid med Speiderbutikken. FOTO Våren 2007 ble Fotostation tatt i bruk, et program som brukes til sortering og organisering av bilder. Vi har i dag en solid bildedatabase, med bilder av høy kvalitet. Det jobbes aktivt med å holde bildedatabasen oppdatert. I 2008 ble Pixelpatruljen opprettet, en ressursgruppe bestående av dyktige frivillige fotografer. De bidrar med bilder og tar også fotooppdrag. PROFILERINGSMATERIELL I tillegg til gruppenes og kretsenes behov, er samarbeidet med medlemsvekstkonsulentene viktig med tanke på hvilke verktøy og hvilket materiell som trengs i medlemsvekstarbeidet. Dette har resultert i produksjon av roll-ups (displaybannere), ny vervebrosjyre for oppdagere/stifinnere, organisasjonsbrosjyre som forteller om hva og hvem vi er, blyanter og klistremerker mv. I forbindelse med det nye programmet ble det laget Oppdager-, stifinner-, vandrerog roverprogrambøker, medlemsbøker, informasjonsfoldere og en hel del materiell til programlanseringen 12. april Temabok om pionering ble påbegynt i Andre produksjoner i perioden er Treklang og Speid-ersangboka som var ferdig i 2007, haikehefte, reglement for speiderdrakten, seremonihefte, veiledning til ledersamtalen, kursmapper og plakater. Det har også vært produsert en rekke profilartikler for salg i Speiderbutikken. SPEIDERKALENDEREN Speiderkalenderen 2008 ble produsert i et opplag på , mens det ble produsert av Speiderkalenderen for Etter å ha vært laget som en profileringskalender i flere år, ble det til Speiderkalenderen 2008 gjort en del endringer. På bakgrunn av tilbakemeldinger ble den nye kalenderen laget som en planleggingskalender, men fortsatt med tydelig KFUK- KFUM-speiderprofil. Prisen ble også justert noe opp pga økte produksjonskostnader og behov for justering. Dette medførte en nedgang på nesten to tusen kalendere, men med totalt bedre overskudd pga bedre lønnsomhet. Kalenderen viser bilder av speidere i aktivitet og er et viktig profileringsprodukt og en inntektskilde for grupper og forbund. ANDRE MARKEDSFØRINGSTILTAK Arrangementskatalog Høsten 2007 og 2008 ble det laget en arrangementskatalog som profilerte forbundets arrangementer mot ulike målgrupper. Denne var vedlagt Lederforum nr. 4 begge år, og har vært viktig for å informere om forbundets sentrale kurs og arrangementer, samt for å motivere til deltakelse. Landsstyret er svært fornøyd med variasjon og målgruppe for våre arrangementer i 2007 og 2008, og ser det som sentralt at arrangementer ikke avlyses. Arrangementsplanen viser en god balanse mellom gode, tradisjonelle kurs og nødvendig nytenkning. Film Det ble filmet under kretsleiren til Haugaland krets og Rogaland krets (Fitjar) sommeren Materialet ble høsten 2008 brukt til å produsere en profileringsfilm av KFUK-KFUM-speiderne. Roll-ups Våren 2008 ble det produsert to roll-ups til profilering av organisasjonen. Disse brukes til verving og synliggjøring på store arrangementer og kan også lånes av grupper og kretser. Inntektsprospekt I 2008 ble det laget et prospekt med presentasjon av organisasjonen og Nordtangen. Dette blir brukt i møte med næringsliv og andre, for å prøve å skaffe nye inntektskilder. 14

15 MEDLEMSVEKST Siden fusjonen i 2003 hadde vi flest medlemmer i 2005 med medlemmer. Fra 2006 til 2007 gikk vi fra til 12212, en nedgang på 6,7 % (se vedlegg nr. 6). Bjørgvin sank mest i antall og mistet 152 medlemmer. Østfold sank mest prosentvis med en nedgang på 34 %. Finnmark steg mest både i antall og prosent. De økte med 26 medlemmer og 30 %. Når det gjelder arbeidsgrener, endret vi både navn og aldersinndeling. Det gjør at det bare er tallene for Familiespeiding (ned 19 %) og Rovere (opp 10 %!) som er direkte sammenlignbare (se vedlegg nr. 5). Det ser dog ut som at Vandrerne holder seg på omtrent samme nivå, men at vi mister Oppdagere og Stifinnere. Vi mistet også ledere (ned omtrent 10 %). Tallene for 2008 er ikke tatt med siden det ikke er sammenlignbart med de andre historiske tallene. Se vedlegg 5-8 for mer statistikk. I perioden godkjente landsstyret 144 ledere, 10 grupper og 11 enheter. Det ble lagt ned 18 grupper. Det ble i tillegg startet/gjenoppstartet to grupper til, hvorav Øksnes i Nordre Nordland var den største med 86 medlemmer. For øvrig er Stryn i Sogn og Fjordane den største gruppen med 189 medlemmer. 15 Testing av det nye programmet på Nordtangen. Medlemsvekstkonsulenter I november 2006 ble Nina Hestad ansatt som medlemsvekstkonsulent for Østlandet. I februar 2007 ble Tor Asbjørn Bjørnstad ansatt som medlemsvekstleder. I april 2007 ble Eirik Gripp Bay ansatt som medlemsvekstkonsulent for Sørøstlandet. CRM-verktøy ble tatt i bruk for å a) holde bedre kontroll på kontakter b) sørge for dokumentasjon av arbeidet og c) gjøre det enklere for andre å se hva som er blitt gjort med grupper, kretser og samarbeidspartnere. Det ble også utarbeidet nye rutiner, prioriteringer og metoder. Prosjekter I perioden ble det avsluttet 199 prosjekter. De var fordelt slik: Forsøk på nystart: 32 Forsøk på nye enheter: 6 Verve ledere(oftest samtidig med det å verve speidere.): 36 Verve speidere: 27 Holde kurs (fra to deltagere til 80 deltagere): 38 Holde samlinger: 56 Annet: 39 I 2008 ble arbeidet styrt av tre prioriteringer: - Nystart. Vi må dekke opp for de gruppene som

16 Toårsmelding legges ned. - Utviklingssamtaler. Vi må prøve å få eksisterende grupper til å bli større. - Arrangementer for speidere i ungdomsskolealder. De som er med på arrangementer, blir lengre i speideren. Når det gjelder grupper, har vi sett en utvikling som peker på at det blir stadig vanskeligere å rekruttere Oppdagere og Stifinnere. Når det gjelder kretser, ser vi at mange sliter med å arrangere peffkurs, kretskonkurranser, lederkurs og kretsleirer. Lederkvalitet og gode arrangementer er helt avgjørende for at speiderne blir i organisasjonen vår. Dersom ingen hadde sluttet siden 2003, hadde vi hatt medlemmer i dag! WOSM og WAGGGS Growth Network Landsstyret og ansatte har deltatt i vekstnettverket og ønsker å prøve ut metoder som andre land bruker, med tanke på at vårt medlemsvekstprosjekt avsluttes i Veien videre For å unngå at KFUK-KFUM-speiderne skal bli en nisjeorganisasjon, tror vi det er helt avgjørende at vi fortsatt satser på medlemsvekst. Vi må tenne gnisten slik at speiderflammen igjen kan spre seg rundt om i Norges land. Vi driver med verdens beste barne- og ungdomsarbeid. 16

17 Høy aktivitet i Speiderbutikken under kretsleiren på Kvernmoen ØKONOMI OG FORVALTNING GENERELT Forbundet har tre regnskaper: - driftsregnskap - grunnfondet - Nordtangen speidersenter Dette for bedre å synliggjøre den økonomiske situasjonen og utvikling. Regnskapene samles likevel i ett årsregnskap for revisjon. Forbundets drift Ved utgangen av 2008 hadde forbundet en egenkapital på kr ,-. Andel inntekter i perioden: Offentlig støtte 43 % 40 % Forbundskontingent 41 % 40 % Speiderkalenderen 7 % 8 % Kirkeofringer og gaver 3 % 3 % Andre 5 % 9 % De største aktivitetskostnader i perioden: Organisasjonskostnader 14 % 12 % 17 Drift av forbundskontor 10 % 10 % Programutvikling 7 % 3 % Medlemsblader 5 % 6 % Medlemsvekst 5 % 6 % Info. og markedsføring 3% 5% Tallene er justert for aksjonsinntekter/kostnader, arrangements inntekter/kostnader og midler forbundet viderefordeler til kretsene. Personal utgjør den største andelen av forbundets kostnader. Administrasjonen er involvert i det meste av forbundets sentrale aktiviteter som program, ledertrening, informasjon og økonomistyring. Offentlig støtte Frifondtildelingen i perioden var kr ,- og kr ,- i henholdsvis 2007 og Dette er penger som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Av dette ble ca 32 % tildelt gruppene etter søknad, enten til kursvirksomhet, internasjonal virksomhet, renovering av speiderhytter og hus og lokale medlemsvekstprosjekter. Ca 68 % av midlene ble delt ut til gruppene ved innsendt årsrapport og kontingent pr. 15. november 2007 og Ordningen tillater forbundet å beholde 5 % av midlene til dekning av administrasjonskostnader.

18 Driftstilskuddet fra Barne-og likestillingsdepartementet gikk gledelig opp i perioden, noe som merkes godt. Organisasjonen kan likevel ikke vente støtte på samme nivå videre. Dette på grunn av et lavere medlemstall i 2008, samt at ordningen har fått nye tildelingskriterier: I tillegg til medlemsantall skal deler av støtten blant annet beregnes etter hvor mange sentrale kurs som avholdes fra 2008, og antall styremedlemmer under 26 år fra Medlemstallet er likevel den største delen i vekstskålen ved tildeling. Arbeid med økte inntekter En 30 % stilling er satt av til å arbeide med økte inntekter. Tiltak: Det er søkt om midler fra Sparebankstiftelsen, Gjensidigefondet, Kavlifondet og Oppland Fylkeskommune. Tilrettelagt for økte inntekter ved å utvikle en presentasjon/salgsprospekt av forbundet, lagt ut informasjon om givertjenester på hjemmesiden vår, utviklet retningslinjer for sponsing, blitt medlemmer i Soria Moria-stiftelsen og drevet opplæring av ansatte. Kontakt med mange mulige samarbeidspartnere, og vi jobber nå med: Stormberg, Schibsted, Hapro, Sparebank 1 på Gran, Olav Thon og Gran kommune. Innsamlingsaksjoner KFUK-KFUM-speiderne samlet i 2007 og 2008 totalt inn kr ,- til internasjonal bistand gjennom Julebukk- og Globalaksjonen, noe som er en stor og gledelig økning fra tidligere år. Disse midlene blir i hovedsak formidlet til partnere i sør gjennom KFUK-KFUM Global. Gaver og kirkeofringer Forbundet har to givertjenester, der det spesielt fokuseres på givertjeneste til Nordtangen. I 2008 innbrakte denne kr ,- Forbundet legger til rette for å motta minnegaver, jubileumsgaver og testamentariske gaver. Størrelsen på kirkeofringer ligger i underkant av kr ,- i året. Resultatutvikling Budsjettert underskudd for 2007 var kr ,-. Dette året ble hoveddelen av det nye programmet produsert, og dette påvirket kostnadene i form av økt arbeidskraft og utviklingskostnader. I 2007 vedtok landsstyret en prinsippendring for inntektsføring av Speiderkalenderen. Konsekvensen av dette er at det i regnskapsåret 2007 ble inntekts- og kostnadsført både for Speiderkalenderen 2007 og Resultatet i 2007 ble et underskudd på kr ,-. I 2008 ble forbundets driftsunderskudd kr ,- Dette er bedre enn budsjettert, og er i hovedsak et resultat av høyere driftsstøtte enn budsjettert samt salg av nytt speiderprogram. NORDTANGEN Generelt Nordtangen er forbundets kurs- og treningssenter ved 18

19 Toårsmelding Gran på Hadeland. Stedet består av en 90 mål stor tomt med hovedhus, kapell og Gamlestua med samlet sengeplass til ca 40 personer. Stedet egner seg også godt til speiderleirer med nødvendige fasiliteter for leirliv med 600 deltakere, og det benyttes til mange kurs og møter i forbundet. Drift Nordtangen har vært driftet tilfredsstillende i 2007 og 2008 med en aktiv driftskomité og en dyktig vaktmester på timebasis. Nødvendig vedlikehold er utført på taket til hovedbygningen og kapellet. All bygningsmasse er malt og beiset. Klokketårnet på kapellet er skiftet. Nytt kjøkken til Gammelstua er montert. Ti nye kanoer, samt nye årer og vester er kjøpt inn. Ny badebrygge er bygget. Utleie- og driftsrutiner er fornyet og forbedret. Det generelle nivået på vedlikehold har bedret seg betydelig i denne perioden sammenlignet med foregående periode. Det meste av utført arbeid er gjort på dugnad eller av frivillige i samarbeid med vaktmester/ansatte. Tre barnehager Én kretsleir og ledersamling i krets Ingen samlinger med andre organisasjoner eller av private I tillegg kommer et ukjent antall dagsbesøkende, som har benyttet stedet i tilknytning til ulike arrangementer. Videreutvikling av Nordtangen Landsstyret har brukt mye tid på å drøfte hvordan speidersenteret Nordtangen skal videreutvikles. Visjon for utvikling av Nordtangen: Vi vil utvikle Nordtangen til vårt nasjonale KFUK- KFUM-speidersenter. Stedet søkes også godkjent som et internasjonalt speidersenter. Det er gjennomført fem dugnader og én banevokterhelg i perioden: mai 07, september 07, november 07, april 08, august 08 (banevokter) og september 08. Utleien av Nordtangen har hatt en positiv utvikling gjennom 2007 og 2008, og driftsregnskapet viser reduserte underskudd, noe som blant annet skyldes en prioritering av givertjenesten til Nordtangen. Givertjenesten til Nordtangen ble doblet fra 2007 til 2008, og fikk inn kr ,- i Landsstyrets målsetting er at driften av Nordtangen skal gå i balanse. Utleie i 2007: Ti forbundsarrangementer 23 eksterne leietakere herunder våre egne speidergrupper, 972 personer Fire speidergrupper Ett møte i forbundets regi To menigheter To Barnehager Én kretsleir og ledersamling i krets Én samling med andre organisasjoner eller av private Utleie i 2008: 13 forbundsarrangementer 27 eksterne leietakere, herunder egne speidergrupper, 1457 personer Fire speidergrupper Ett møte i forbundets regi Ingen menigheter Leirbål ved vannet på Nordtangen. Målsetninger: 1) Nordtangen skal bli et treningssted/ kurssenter for barn, unge og voksne fra hele landet. 2) Gjøre Nordtangen mer tilgjengelig og tilpasset dagens behov. 3) Gi forbundets medlemmer et eierforhold til Nordtangen. Den 24. september 2007 kunne vi invitere til den offisielle åpningen av ny atkomstvei og bru over Gjøvikbanen. Hedersgjester ved åpningen var ordfører Roald Bråthen i Gran kommune og prosjektleder Per Muren. Landsstyret ønsker å rette en særskilt takk til Per Muren, uten han ville det aldri blitt noen ny atkomst til Nordtangen. Samtidig ble parkeringsplassen oppe ved RV 4 betydelig utvidet, og skiltingen inn til Nordtangen er 19

20 Toårsmelding nå blitt tydelig. Landsstyret er svært tilfreds med at vårt nasjonale speidersenter nå er sikret en trafikksikker atkomst for fremtiden. Prosjektet kostet oss 4,3 millioner, hvorav vi fikk et tilskudd fra Jernbaneverket på kr. 1,7 millioner. I 2007 fikk vi også i stand en langsiktig og gunstig avtale med eier av Sørtangen om leie av grunn i sommerperioden, en avtale som muliggjør store leirer med personer på Nordtangen. I 2008 har utviklingskomiteen for Nordtangen jobbet med kommunen for å sikre Nordtangen et nytt vannog avløpssystem. GRUNNFONDET Grunnfondet ble etablert i 1991, og besto av en del av overskuddet fra KFUM-Speidernes landsleir i Mandal i Fondets formål er gjennom årlige overføringer å bidra til økte inntekter for Norges KFUK-KFUM-speidere. I perioden har fondet vært plassert på rentebærende konto. Styret for Speiderbutikken AS er Grunnfondets styre. dermed om lag 2600 av forbundets medlemmer. Om høsten kom det nye speiderskjerf. Omsetningen ble på kr ,- og kr ,- er overført Norges KFUK- KFUM-speidere for royalty og provisjon av salget. Speiderbutikkens to største utfordringer er lave produksjonstall og lagerplass, og dette henger nødvendigvis sammen. Sammenlignet med mange andre er vi en svært liten aktør, og opplever derfor ofte høye innkjøpspriser på typiske profileringsprodukter, tur og leirutstyr. På den andre siden gir samlokaliseringen av forbundskontoret og Speiderbutikken store fordeler blant annet gjennom nært samarbeid om produktutviklingen. Kostnader til produktutvikling belastes i utgangspunktet forbundet, og tilbakebetales fra Speiderbutikken gjennom årlige royalties og provisjoner. Butikken har to medarbeidere og en daglig leder i totalt 1,1 stilling, som leies inn fra KFUK-KFUM-speiderne. Grunnfondets verdi pr var kr ,-. AMELNS LEGAT Inger Johanne Amelns legat har til formål å tilgodese KFUK-KFUM-speiderne med midler til investering på eiendommen Nordtangen. Landsstyret er legatets styre. I 2007 ble det bygget betongbro over jernbanen ved Nordtangens atkomst. Dette må ses som en investering i stedets eiendom. I 2008 ble det søkt Stiftelsesregisteret om nedleggelse av legatet. På grunn av lang saksbehandlingstid her har tilbakemelding latt vente på seg. Legatets egenkapital er kr ,-. SPEIDERBUTIKKEN AS Året 2007 ble et venteår for mange av forbundets medlemmer, og for Speiderbutikken. Salget av det gamle programmet gikk trått. I tillegg la butikkens leverandør av speiderskjorter ned sin fabrikk uten forvarsel! Speiderbutikken hentet inn nye tilbud på produksjon, og startet opp med ny leverandør. Denne prosessen ble tidkrevende og mange måtte vente en stund på speiderskjorter. Resultatet i 2007 ble kr ,- av en omsetning på kr ,-. Nye, etterlengtede programbøker og merker ble produsert vinteren 2008, og dette har solgt bra. I sommermånedene deltok butikken på fem kretsleirer, og nådde 20

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009

Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009 Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009 Landsting 2007 vedtok å Involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009, for å utvikle en ny langtidsplan

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Gruppepost november. Fortsettelse neste side

Gruppepost november. Fortsettelse neste side Bryr du deg? Denne utgaven av Gruppepost inneholder mye vesentlig informasjon fra forbundet til gruppas ledere. Takk for at du formidler dette raskt videre! Vi har forbedret speiderkalenderen! Årets kalender

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D.

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D. Sak nr: 63/6/15/V Dok. nr: 25/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-9. MAI 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

Kretslederposten. - Februar 2007

Kretslederposten. - Februar 2007 Kretslederposten - Februar 2007 Kjære kretsleder Nå har vinteren festet grepet skikkelig her i Oslo og de fleste andre steder i vårt langstrakte land. Flott! Jeg trives godt med vinteren og denne årstiden

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Olav Velde, Mette

Detaljer

Kommunikasjonsstrategien bygger på og understøtter strategiplanen Fremtiden 2010-2019, og overordnede mål og verdier organisasjonen.

Kommunikasjonsstrategien bygger på og understøtter strategiplanen Fremtiden 2010-2019, og overordnede mål og verdier organisasjonen. Ny kommunikasjonsstrategi 2012 Oppdatert 15.02.2013 1. Innledning Kommunikasjonsstrategien gir en oversikt over hvordan KFUK-KFUM-speidernes kommunikasjonsaktiviteter skal bidra til å bringe organisasjonen

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 30. november 2. desember 2007 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid Aateigen, Solvor

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Gruppepost januar. Kjære gruppepostmottaker!

Gruppepost januar. Kjære gruppepostmottaker! Kjære gruppepostmottaker! Jeg håper at dere allerede har hatt glede av den nye satsingen på innsamlingsaksjonene. Med ordentlige bøsser og mer programmateriell ser vi nå frem til innrapporteringen fra

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet, samfunnsansvar og vekst. Dette har også vært bakteppet under utarbeidelsen av forslag til budsjett

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 30 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden SAK 6: Budsjett Speidertinget 2008 SAK 6 Budsjett Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden 2011 2012 0. Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet,

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.

VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Visjon Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere. VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD SPEIDER- DRAKTEN SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kfuk-kfum-speiderne.no kfuk-kfum-speiderne.no

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 7. MARS 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald (møteleder) Landssjef Anders Østeby Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Viselandssjef Gunvor Meling IC WAGGGS Tone Ødegaard

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2005-2006

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2005-2006 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2005-2006 Foto: Øystein Molander, Jon Ingemundsen, Maja Leonora Skålvold, Helene Moe Slinning, Eirin Bekk, Tollak Mikal Kaldheim, Jon Mortveit, Terje Tobiassen, Magnus

Detaljer

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag.

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag. Sak nr: 35/14 Dok. nr: 14/14 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 7.-9. FEBRUAR 2014 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte.

Sak R05/17 Referat møte mars (Hele KS; 5 min; V) Grunnet for kort tid mellom møtene vil referatet godkjennes på neste møte. REFERAT På Skype: Forfall: Dag Erling Austvik (leder), Bjørn Erik Hjellset, Roald Amundsen, Martin Olaisen, Andreas E. Bjørndalen, Cecilie F. Bjørnstad (sekretær/fk) og Ksenia Sazonova (sak 25/17 og 27/17)

Detaljer

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær) REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 12. APRIL 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Anders Myhr Nielsen, Elin Vannes, Hans Olav Hygen, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen og Jens Morsø (sekretær)

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017.

SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. KALENDER- SALG 2016 Kalenderhefte med tips og informasjon for aktivitetskalenderen 2017. 1 Innhold Om kalenderheftet 3 Salgstips for speiderkalenderen 4 Mobile betalingsløsninger 6 Viktige datoer og organisering

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013 Sak nr: 30/13 Dok. nr: 16/13 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-10. FEBRUAR 2013 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet

STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME. Stifinner. Tidsreisen. I dette heftet fi nner du merkeprogrammet STIFINNERPROGRAM TIDSTURISME Velkommen som tidsturist med den fantastiske tidsmaskinen! Tidsmaskinen tar oss med på sjørøvertokt, til cowboyer og indianere i det ville vesten, til romerriket og til vikingtiden.

Detaljer

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser GENERELT Tittel Valg Vedtakskategori Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser Valg Annet Forslagsstiller/Saksbehandler Valgkomiteen/landsstyret Vedlegg, referanse Presentasjon

Detaljer

VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere

VANDRERPROGRAM. Program for Vandrere VANDRERPROGRAM I dette heftet fi nner du merkeprogrammet for vandrere, beregnet for de som går på skolens 6.-10. trinn. Det er fi re ulike typer merker. Patruljemerkene tar vandrerne sammen i patruljene.

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte DELTAKERE Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark Landssjef

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11 Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3.juni 2007 Arkiv 131.11 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef Anne Sjømæling, viselandssjef Styremedlemmer: Thorbjørn Geirbo, Olav Velde, Snefrid Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL FRA SPF-STYREMØTE 21. AUGUST 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Landssjef Anders Østeby Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Viselandssjef Gunvor Meling Styremedlem Mats Brunsvik Styremedlem

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort Sak nr: 50/5/15/V Dok. nr: 20/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22. APRIL 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Mats Brunsvik

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Møtet ble holdt på Havbraatt med start i Tønsberg, overnatting ved Son og avslutning ved Lysaker. Skipper var

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Gruppepost februar. Kjære gruppepostmottaker!

Gruppepost februar. Kjære gruppepostmottaker! Kjære gruppepostmottaker! Helgen 8.-10. april møtes delegater fra kretsene i Norges KFUK-KFUM-speidere til landsting for å diskutere organisasjonens fremtid. Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet

Detaljer

Oslo, mars 2009. Fremtidskommisjonen v/ Gaute Brækken

Oslo, mars 2009. Fremtidskommisjonen v/ Gaute Brækken 2009 Internanalyse Innhold Sammendrag og tolkning... 3 1 KFUK-KFUM-speiderne 2003-2009... 4 2 Forbundskontoret... 6 3 Landsstyret og sentrale utvalg... 7 4 Fremtidsundersøkelsen og Laboratorieundersøkelsen...

Detaljer

Gruppepost November. Vennlig speiderhilsen. Per Ove Løkstad Generalsekretær

Gruppepost November. Vennlig speiderhilsen. Per Ove Løkstad Generalsekretær Kjære gruppepostmottaker! Nå er det bare å starte og glede seg til landsleiren Grønn Action - Lista 2010 som finner sted 3.-10. juli neste år på Lista i Farsund kommune. Da samles over 6000 miljøbevisste

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Gruppepost november. Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt!

Gruppepost november. Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt! Takk for tilliten! Jeg har nå arbeidet som generalsekretær 14 dager. Det har vært hektisk og meningsfullt! Vår fremste oppgave på forbundskontoret i Oslo er å støtte din gruppe og din krets i å drive speiderarbeidet

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12.

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12. 12.12.213 Lederundersøkelsen 213 Lederundersøkelsen 213 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Undersøkelsen ble utarbeidet av Martin Enstad og Håkon Skahjem og kvalitetssikret gjennom

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

ARRANGEMENTSKATALOG 2010/2011. Foto: Magnus Holm

ARRANGEMENTSKATALOG 2010/2011. Foto: Magnus Holm ARRANGEMENTSKATALOG 2010/2011 GRØNN ACTiON Foto: Magnus Holm Om arrangementskatalogen KFUK-KFUM-speidernes arrangementskatalog gir deg en oversikt over sentrale kurs og arrangementer og hvem det passer

Detaljer

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund

Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2014 for Vestfold Krets av Norges Speiderforbund Kretsleder har ordet Nok et aktivt speiderår er lagt bak oss, og det er spennende å se de mange forskjellige aktivitetene som foregår rundt

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Rikets tilstand. KL/KS seminaret mai 2006 Carsten Henrik Pihl Speidersjef

Rikets tilstand. KL/KS seminaret mai 2006 Carsten Henrik Pihl Speidersjef Rikets tilstand KL/KS seminaret mai 2006 Carsten Henrik Pihl Speidersjef Medlemstall 2005 20 138 reg / 19 540 bet Nedgang på ca 830 Trend: Færre begynner! 614 færre innmeldt i 05 som i 04 Flesteparten:

Detaljer

Lars Atle Andersen, Solveig Schytz, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen og Lars Flateby

Lars Atle Andersen, Solveig Schytz, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen og Lars Flateby Norges speiderforbund Dok. nr. 64/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 1. - 3. JUNI 2007 Møtet ble holdt på NSFs leirsted Tredalen på Hvaler. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Lars Atle Andersen, Solveig

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet: Norges speiderforbund Dok. nr. 13/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR 2006 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

Detaljer

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR

STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR STRATEGISK PLAN OG ARBEIDSMÅL FOR 2005 2006 A) Tropp - Opplevelser - Førerpatrulje / patruljearbeidet - Attraktivt for ledere - Medvirkning - Kvalitet Sørger for at kretsen har en stab superbrukere Holder

Detaljer

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd.

Påbudets omfang Oppgavene som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold vil variere fra organisasjonsledd til organisasjonsledd. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (narkotikaforbrytelse, dopingforbrytelse,

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL FRA SPF-SJEFENES MØTE 14. JANUAR 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald (leder) Landssjef Anders Østeby Generalsekretær Jens Morsø Generalsekretær Heidi Furustøl Referent: Generalsekretær

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

Treårsplan for utvikling av Forbundet

Treårsplan for utvikling av Forbundet Treårsplan for utvikling av Forbundet 2017-2020 1. Å styrke det eksisterende lokale arbeidet Arbeidet med å bygge de eksisterende lokalforbundene må fortsette. Rekrutteringen må økes, og lokale styrer

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005.

Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Komite speiding Norges speiderforbund Dok. nr. 68/05. Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 29. APRIL 1. MAI 2005. Til stede: Forfall: Møtested: Hanne Mette Lundberg (leder),

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 12.-15. APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 12.-15. APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 12.-15. APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS: Kjære landstingsdelegater! Velkommen til forbundets andre ordinære landsting! Snart er fire år gått

Detaljer