Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:"

Transkript

1 Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

2 Landsting april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære landsting! Vi ønsker at du skal reise inspirert og begeistret hjem fra årets landsting. Landsstyret, lokalkomité, dirigentskap, ansatte og andre har lagt til rette for det. Og så er det litt opp til deg og din egen motivasjon. Sakene skal være godt forberedt, men du trenger ikke være enig i innstillingene! Uenighet er aldri farlig. Likegyldighet derimot, det er farlig det! Etter år med fokus på fusjonen, ny struktur og nytt program, er vi nå i ferd med å bli en trygg, sikker og moden ungdom. Vi skal videre, vi skal tenke nytt samtidig som det velfungerende fra nåtid og fortid beholdes. Vi må bli en attraktiv organisasjon for barn og unge! Norges KFUK-KFUM-speidere skal i 2019 være en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere. For å få til det, trenger vi din hjelp. Velkommen til aktiv deltakelse under årets landsting, og til å være med å påvirke Norges KFUK-KFUM-speidere framtid! Oslo, 27.februar 2009 Anne Sjømæling Landssjef Per Ove Løkstad Generalsekretær 1

3 Landsting april 2007 Innholdsfortegnelse Velkommen til forbundets andre ordinære landsting!...1 Innholdsfortegnelse... 2 Rammeprogram for landsting Informasjon om landsting Delegater på landsting... 6 Forslag til forretningsorden... 7 Saksliste... 8 Sak 1 Konstituering...10 Sak 2 Landsstyrets toårsmelding Vedlegg til sak 2: Torårsplan Sak 3 Grunnfondets generalforsamling...14 Vedlegg til sak Sak 4 Regnskap...21 Sak 4.1 Regnskap Sak Regnskap for forbundet Vedlegg til sak Sak Regnskap Nordtangen Vedlegg til sak Sak 4.2 Årsregnskap Sak Regnskap forbundet Sak Regnskap Nordtangen speidersenter Vedlegg til sak Sak 5 Inger Johanne Amelns legat Vedlegg til sak 5: Sak 6 Kontrollkomiteens beretning Sak 7 Strategiplanen : Fremtiden Vedlegg til sak 7: Sak 8 Budsjett 2010 og Vedlegg til sak 8: Sak 9 Langtidsbudsjett 2012 og Vedlegg til sak 9: Sak 10 Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene Sak gangs behandling av grunnregelendringer Sak Ledererklæring Sak Speiderløftet Sak Demokratisk struktur Sak Tillitsvalgte og ledere Sak gangs behandling av grunnregelendringer Sak Speiderløftet Sak Eksklusjon av medlemmer Sak Strykning

4 Landsting april 2007 Sak 10.3 Endringer av organisasjonsbestemmelsene Sak Ny 14 - Politiattest Sak ,5, og Familiespeiding som arbeidsgren Sak Kretsstyret Sak Endring Vedlegg til sak : Sak 11 Innkomne saker Sak 11.1 Sak fra Oslo krets: Tradisjon og identitet i et nytt forbund Sak 11.2 Sak fra roverting: Rabattordning for studentspeidere Sak 11.3 Sak fra Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av organisasjonsbestemmelsene 14 - Hederstegn Sak 12 Valg Vedlegg til sak

5 Landsting april 2009 Rammeprogram for landsting 2009 Dette programmet kan endre seg fram mot landsting. Fredag 17. april : Registrering og innkvartering Kortkurs: Nye leder- og patruljeførerkurs Fremtiden i kretsen Integrert forkynnelse 18.30: Landsstyrets mottakelse for gjester : Middag : Velkommen, praktiske beskjeder og konstituering (sak 1) Taler og toårsmelding (sak 2) : Sosial kveldsavslutning og kveldsbønn ved lokalkomiteen Lørdag 18. april : Frokost : Forhandlinger (egen kjøreplan) : Lunsj og lufting : Forhandlinger (egen kjøreplan) : Middag 20.00: Avreise fra hotellet Gudstjeneste Sosialt kveldsarrangement med kaker og kaffe 23.00: Tilbake til hotellet Søndag 19. april : Frokost : Morgenord og forhandlinger (egen kjøreplan) : Lunsj og lufting : Forhandlinger og avslutning (egen kjøreplan) 4

6 Landsting april 2009 Informasjon om landsting 2009 Tid og sted Landstinget holdes på Rica Hotell Gardermoen, i tiden april Innsjekking skjer fredag fra kl 18.00, middag serveres fra kl Landstinget avsluttes søndag kl Deltakeravgift og overnatting Deltakeravgift for landstinget er ikke fastsatt pr d.d. Regning for oppholdet sendes kretsene i etterkant av tinget sammen med oppgjør for reisefordelingen. Reisefordeling Det er reisefordeling for delegater til landsting. Reisefordelingsskjema deles ut på landsting og leveres inn ferdig utfylt før hjemreise. Vi oppfordrer til å bestille flyreise i god tid for å holde reisekostnadene nede. Oppgjør for reisefordelingen skjer i etterkant av landstinget. Reisemuligheter Fly, tog og buss til Gardermoen. Det går shuttlebusser fra Gardermoen og til hotellet. Hver må betale kr. 50,- hver vei på shuttlebussene. 5

7 Landsting april 2009 Delegater på landstinget Ifølge Grunnreglene 8.2 kan følgende delta på Landsting: Landstinget er forbundets øverste myndighet. Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valg av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte. Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver påbegynte 500 medlemmer. Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter og minst 2/3 av kretsene er tilstede. Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i organisasjonsbestemmelsene. Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og Rovertinget fastsettes av landsstyret. Medlemstall i kretsene pr : Krets Medl. Delegater Krets Medl. Delegater Agder Oslo Asker og Bærum Rogaland Bjørgvin Romerike Buskerud Sogn og Fjordane Finnmark Sunnmøre Haugaland Telemark Hedmark og Troms Oppland Helgeland Trøndelag N. Nordland Vestfold Nordmøre og Romsdal Østfold Antall delegater er inkludert kretsleder. 6

8 Landsting april 2009 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Landsting, Norges KFUK-KFUM-speidere 1. Landsting velger: To dirigenter Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. Ett tellekorps med seks medlemmer To til redaksjonskomité Inntil dirigentene overtar ledelsen, ledes møtet av landssjefen. 2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 4. Debatteknikk: Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentene. Replikk: "Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigenten og holde den andre hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V." Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. Ved å vise nummerskilt og samtidig rope til forretningsorden, til dagsorden, til voteringsorden, skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentene eller delegatene, og vedtas av landsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert. 6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i innlegg og leveres skriftlig til dirigentene undertegnet forslagsstiller. Innleverte forslag kan trekkes. 7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som følger av Grunnreglene. Dirigentene fastsetter voteringsmåten etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet. 8. Alle valg skal foregå skriftlig dersom landsting ikke bestemmer noe annet. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte stemmer, anses valgt. Landssjefen og viselandssjefen velges ved særskilt valg. Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. For landsting 2009 skal benkeforslag leveres valgkomiteen innen kl. 20 fredag kveld. 9. Landstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i Organisasjonsbestemmelsene. 10. Snarest mulig etter møtet sendes protokollen i avskrift til møtets medlemmer. 11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall, etter forslag fra dirigentskapet. 7

9 Landsting april 2009 SAKER TIL LANDSTING 2009 Sak 1: Konstituering Sak 2: Landsstyrets toårsmelding inkludert rapportering på toårsplanen 2007 og 2008 Sak 3: Grunnfondets generalforsamling Sak 4: Regnskap: 4.1 Regnskap Regnskap forbund Regnskap Nordtangen Årsregnskap 2008 Sak 5: Inger Johannes Amelns legat Sak 6: Kontrollkomiteens beretning Sak 7: Strategiplanen : Fremtiden Sak 8: Budsjett 2010 og 2011 Sak 9: Langtidsbudsjett Sak 10: Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene: gangs behandling av grunnregelendringer Ledererklæringen Speiderløftet Demokratisk struktur Tillitsvalgte og ledere gangs behandling av grunnregelendringer Speiderløftet Eksklusjon av medlemmer Strykning 10.3 Endringer av organisasjonsbestemmelsene: Ny 14 Politiattest , og 9.2.2: Familiespeiding som arbeidsgren Kretsstyret Endring Sak 11 Innkomne saker: 11.1 Sak fra Oslo krets: Tradisjon og identitet i et nytt forbund 11.2 Sak fra roverkongressen: Rabattordning for studentspeidere 11.3 Sak fra Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av organisasjonsbestemmelsenes 14 Hederstegn fortsetter på neste side 8

10 Landsting april 2009 Sak 12 Valg Landssjef for Viselandssjef for Seks styremedlemmer To varamedlemmer til landsstyret Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen Forbundets representanter til representantskapet i SpF Revisor for regnskapene i 2009 og 2010 Etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen. Sak 13 Orienteringssaker Landsleir Lista 2010 Program- og ledertreningsutvalget World Scout Jamboree, Sverige 2011 Nye patruljefører- og lederkurs Nordtangen speidersenter Speidermuseet 9

11 Landsting april 2009 Sak 1 Konstituering 1. Opprop 2. Godkjenning av innkalling Innkalling ble sendt til landstingets medlemmer 15. januar Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes. 3. Godkjenning av forretningsorden Forslag til forretningsorden er vedlagt. Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigentskap Landsstyret innstiller: Berit Øydne Reiersen, Rogaland Rune Rimstad, Oslo 5. Valg av tellekorps Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 6. Valg av protokollunderskrivere Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 7. Valg av redaksjonskomité Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 10

12 Landsting april 2009 Sak 2 Landsstyrets toårsmelding Landsstyrets toårsmelding er vedlagt: KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding Rapportering på toårsplanen er integrert i toårsmeldingen. Toårsplanen er vedlagt saksdokumentet. Landsstyret innstiller: Toårsmelding for perioden godkjennes. 11

13 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen, Ragnhild Erevik Lea, Louise Pettersen, Eirik Gripp Bay og Jorid Tho Hennum.

14 2

15 Toårsmelding FORTID OG FRAMTID Etter at landsstyret har fungert i to år, er det på tide med både et tilbakeblikk og, ikke minst, et blikk framover: Hva er utfordringene for framtiden, og hvordan kan vi møte disse? Vi har kommet godt i gang med arbeidet i flere viktige saker for forbundet. Som du vil se i denne meldingen, er det mye som er gjennomført de to siste årene. Dette har vært mulig ved hjelp av mange frivillige som har gjort en stor jobb, og ved hjelp av dyktige ansatte. Det er viktig at det tenkes langsiktig og strategisk. Hva er viktig for at KFUK-KFUM-speiderne fortsatt skal utvikle seg og engasjere stadig nye speidere? Det er ikke styret som gjør denne jobben alene, vi er helt avhengige av at alle deler av organisasjonen bidrar. Her er vårt felles arbeid med Fremtiden viktig. Vi håper at mange ønsker å involvere seg i dette arbeidet. Landsleiren i 2010 er en viktig ressurs for å skape engasjement og glede blant medlemmene. I 2011 skal vi feire at speiding i Norge er 100 år. Dette noen av mange muligheter til å få god oppmerksomhet og fokus på arbeidet vårt. Landsstyret møter stadig utfordringer. Blant annet er saksmengden som vi skal jobbe med stor. Hvordan kan vi klare å bli enda flinkere til å prioritere de store sakene som skal føre forbundet vårt framover? Det er allerede tatt grep for å oppnå dette, blant annet gjennom måten styret jobber på. Det enkelte styremedlem har fått ulike ansvarsområder, og kan da konsentrere innsatsen om disse områdene. Da sikrer vi at det til en hver tid er noen i styret som har god kjennskap til den aktuelle saken. Styret vil fortsatt ha stor fokus på å prioritere riktig. Det er viktig at vi ikke gir slipp på verdiforankringen vår. Det er vår styrke at vi er tydelige på vår kristne forankring. Kontakten med kirka må holdes ved like og videreutvikles slik at KFUK-KFUMspeiding blir et naturlig element i menighetene. Økonomien i forbundet er en annen utfordring. Resultatet for 2008 er bedre enn på mange år, likevel er det viktig at det jobbes videre for å sikre forbundets økonomi. Det gjøres blant annet ved å jobbe med mulighetene for sponsing. Sponsormarkedet er som de fleste vet vanskelig for tiden, så her kreves det langsiktig jobbing. Styret legger stor vekt på å vurdere hva det er viktig å prioritere å bruke penger på. Hvordan kan vi drive forbundet med økonomisk trygghet, samtidig som vi tar de kostnadene som er nødvendige for et nasjonalt og internasjonalt speiderarbeid? Vi ønsker å øke medlemstallet i forbundet vårt. Jobben som de siste årene er gjort med nytt program og nye kurs, er en viktig grunnstein. Nå må vi jobbe for å gjøre vårt flotte program kjent i alle grupper. Landsstyret ønsker å være med på dette, blant annet gjennom tett kontakt med kretsene. Det er også viktig at den enkelte speider og speiderleder er med på denne jobben! Mange steder er det mangel på ledere, både på gruppe- og kretsplan. Hvordan kan vi bli flinkere til å utvikle ulike ledertyper og motivere til innsats? Det er også viktig å ha fokus på ungt lederskap, både i grupper, kretser og på landsplan. Det er også en utfordring å få inn reelle medlemstall fra gruppene. Utfordringene vi ser, må være viktige punkter under den langsiktige planen for framtiden. Gjennom å ha fokus framover tror vi at Norges KFUK-KFUM-speidere vil være beredt for framtiden! Landsstyret, 25.februar

16 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting april 2007, Ulsteinvik Forbundets andre ordinære landsting ble avholdt i Ulsteinvik på Sunnmøre, april For første gang avholdt Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM landsting og landsmøte samtidig og på samme sted. En komité bestående av ansatte og frivillige på Sunnmøre var utmerket vertskap for arrangementet. Det møtte totalt 87 delegater, 14 ansatte, ni observatører og åtte gjester på landstinget i Å holde landsting samtidig med landsmøte i Norges KFUK-KFUM bød på både gleder og utfordringer. Etter en samlet vurdering i landsstyret, valgte vi å avholde landsting i 2009 uten samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Viktige saker på landsting i 2007 var: - Å sikre fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år. - Debatt om speiderløftene. - Vedtak om nye arbeidsgrener og aldersinndeling i forbindelse med nytt program. - Økning av forbundskontingenten. - Ny landssjef og mange nye landsstyremedlemmer. - Samarbeidet med Norges KFUK-KFUM. Landstinget vedtok en toårsplan for der vi skulle involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en 4 Jenter tar i på kretsleir sommeren 2008 prosess frem til landsting i 2009, for å utvikle en ny langtidsplan for forbundet. Vurdering av viktige saker fra landsting: 1. gangs behandling av fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere over 15 år er nå gjennomført. Se også sak til landstinget i Vi fikk en god debatt om antall speiderløfter på landsting i 2007, og landsstyret har jobbet mye med saken i denne toårsperioden. Saken fremmes på nytt under landsting 2009, se sak og sak Nytt program med nye arbeidsgrener ble innført gjennom programlanseringen 12. april Tilbakemeldingene fra et stort flertall av lederne er meget positive, og salget av nye programbøker og lanseringen av speiderprogram.no må betraktes som en suksess. Fra august 2008 ble nye speiderskjerf introdusert, og de har solgt over all forventning. Forbundskontingenten ble økt med kr 50,- og familiespeidingskontingenten ble fastsatt til halvparten av ordinær forbundskontingent. Landsstyret: Anne Sjømæling; Tønsberg, ble valgt til ny landssjef etter mange år med Tor Marius Dahl i førersetet. Thorbjørn Geirbo, Oslo, ble valgt som ny viselandssjef

17 Toårsmelding etter Ragnhild N. Iversen fra Bergen. Nye toppledere har medført endringer i styrets arbeidsform og i forholdet til våre samarbeidsorganisasjoner. Samarbeidet med Norges KFUK-KFUM har bedret seg og blitt mer forutsigbart i denne perioden gjennom samarbeidet i KFUK-KFUM Global og gjennom egne møter mellom forbundsstyrets arbeidsutvalg og landsstyrets arbeidsutvalg. Styrking og videreutvikling av samarbeidet med NSF gjennom Spf har preget perioden. - Beredskapsplaner for sikkerhet og ved seksuelle krenkelser. - Speiderløftet. For oversikt over sentrale tillitsvalgte i perioden, se vedlegg nr. 1 og 3. Landsstyret og en arbeidsgruppe har etter vedtaket om å utvikle en ny langtidsplan fram mot landsting i 2009, arbeidet grundig med å få på plass en ny visjon og strategiske satsingsområder gjennom arbeidet med Fremtiden, en strategiplan for Se sak 7 til landsting Landsstyret har i perioden debattert hvordan organisasjonen skal ruste seg bedre for fremtiden gjennom nytenkning og utvikling. I løpet av toårsperioden har landsstyret behandlet 212 saker på til sammen 17 møter, herav tre telefonmøter. Blant disse sakene er: - Ny atkomst til Nordtangen speidersenter. - Fastsettelse av forbundskontingent. - Økonomistyring gjennom regnskapsoppfølging og budsjettering. - Fullverdige demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år. - Innføring av nytt program med nye arbeidsgrener. - Prinsipper for patruljefører- og ledertreningen i forbundet. - Utvikling og drift av Nordtangen speidersenter. - Landsleir på Lista juli 2010, herunder oppnevning av hovedkomité, mål for leiren og økonomi. - Forholdet til Norges speiderforbund, KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM. - Ledersamtalen. - Ny utvalgsstruktur, herunder oppnevning av nytt program- og ledertreningsutvalg. - En avklaring av ansvar og oppgaver mellom ansatte og frivillige i organisasjonen, bemanningsplan ved forbundskontoret. - Nytt draktreglement, herunder nye speiderskjerf. - Retningslinjer og kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte. - Strategiplanen : Fremtiden. - KFUK-KFUM-speiderne som miljøorganisasjon. - Konsekvensene av kirkens samlivsvedtak. - Forholdet til rovernemnda. - Strategi for medlemsvekst. - Forbedring av medlemsdatabasen og medlemsinnkrevingen. 5 Speiderløftet Som en konsekvens av debatten og vedtaket om speiderløftene under landstinget i 2007, har landsstyret i perioden brukt mye tid på å forberede egen sak om ett nytt speiderløfte for alle KFUK-KFUM-speidere. Fremmes under sak til landstinget i Forbundskontoret Det er styrets vurdering at administrasjonen fungerer meget godt. Dyktige og motiverte ansatte gjør en svært god jobb for forbundet. Det er administrasjonen som har det daglige ansvar for de tidkrevende driftsoppgavene, og er landsstyrets redskap for en ønsket og nødvendig utvikling av Norges KFUK-KFUM-speidere. Dette er nødvendig for å være en relevant og attraktiv organisasjon for barn og unge i fremtiden. Det har vært stor stabilitet i personalet i Forbundskontoret er plassert i egnede lokaler sentralt i Oslo i St. Olavs gate 25, og vi deler kontorlokaler med Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global. Speiderbutikken holder til i samme lokaler. Per Ove Løkstad har vært generalsekretær i hele perioden. Se eget vedlegg for oversikt over ansatte. Landsstyret vedtok høsten 2008 et budsjett som innebærer en planlagt nedbemanning innen utgangen av 2010 fra 10,2 til 8,2 stillinger ved forbundskontoret. Dette er nødvendig ut fra en ansvarlig økonomisk vurdering av fremtidige inntekter og kostnader. En oversikt over ansatte i toårsperioden finnes i vedlegg nr. 2.

18 Miljøfyrtårn Forbundskontoret ble våren 2008 sertifisert som Miljøfyrtårn. Det ble gjennomført en miljøanalyse av forbundskontoret i samarbeid med miljøorganisasjonen Grønn hverdag, med fokus på retningslinjer for arbeidsmiljø og inneklima, innkjøpsrutiner, energiforbruk, transport, avfallshåndtering og informasjonsformidling. Ved å iverksette tiltak på flere områder ble kravene for å være en Miljøfyrtårnvirksomhet oppfylt. I tillegg til sertifiseringen av forbundskontoret ble Oslo krets sin leir på Kvernmoen i Aremark Miljøfyrtårnsertifisert i juni Kretsleiren er Norges første Miljøfyrtårnsertifiserte speiderleir. Deres erfaringer skal brukes videre i arbeidet med miljømerking av arrangementer og leirsteder i organisasjonen. Utdeling av miljøfyrtårnsertifikat våren 2008 gocy- intern Forbundskontoret er vertskap for en deltaker fra KFUK- KFUM Global sitt utvekslingsprogram, gocy- intern. Neliswa Hlombe kommer fra Sør-Afrika KFUM og arbeider med informasjon - og programarbeid i organisasjonen fra 1. september mai Patruljeførerting Patruljeførerting ble avholdt på Skogtun leirsted i Nannestad mars 2007, med 33 deltakere fra 17 kretser. Fire patruljeførere ble valgt til landstingsdelegater. Ungdomsting 2008 Ungdomsting ble avholdt på Nordtangen mars. Etter et par ringerunder kom det 29 deltagere. En stab på syv sørget for et svært vellykket arrangement. Ungdomsting er ikke påkrevet i henhold til organisasjonsbestemmelsene, men det er viktig at vi som en barne- og ungdomsorganisasjon arbeider med demokrati og medbestemmelse hvert år, slik at flest mulig får inspirasjon og erfaringer de kan ta med seg hjem til gruppene. Fremtiden Arbeidet med ny langtidsplan til 2019, Fremtiden, ble påbegynt høsten Fremtidskommisjonen startet sitt arbeid våren Som rådgivere for prosessen har Heitmann PLUS og Morten Fabricius fra WOSM 6 tailored support blitt benyttet. Fremtiden var tema i en spørreundersøkelse blant alle medlemmer over 14 år høsten Utvikling av medlemsdatabasen I perioden er medlemsdatabasen betydelig videreutviklet og spesialtilpasset organisasjonens ulike behov. Databasen er tilgjengelig på flere nivåer via innlogging på internett. Administrasjonen har fått utviklet en rekke nye verktøy som muliggjør å hente ut kontaktinformasjon til spesifikke grupper, som igjen gir mulighet til å målrette informasjon på en ny og mer effektiv måte. Gruppene har tilgang til mange nye funksjoner, som webskjema for registrering av nye medlemmer og diverse lister til bruk for masseutsendelser. Fakturering kan enkelt gjøres rett fra medlemsdatabasen, og systemet tar høyde for arbeidsgrener, samlefaktura for familier og søskenmoderasjon. Innlogging på medlemsnivå via MinSide er et nytt tilbud. Her kan den enkelte melde seg på kurs direkte, se all informasjon som er lagret, se sin egen speider-cv, endre kontaktinformasjon, reservere seg mot e-post/ SMS, velge å få medlemsblad på e-post og annet. Viktig er også muligheten for dem over 15 år til å registrere sine interesser og erfaringer. Dette gjør at vi i enda større grad kan målrette informasjonen, slik at den føles mer relevant for den enkelte. KRETS Kontakt med kretsene Hvert landsstyremedlem med unntak av landssjef og viselandssjef har jevnlig kontakt med sine kontaktkretser. Ordningen innebærer at styremedlemmene følger opp noen kretser hver, spesielt gjennom samtale med kretsledere, deltakelse på årsmøter og andre arrangementer i kretsen. Dette har gitt styret viktig informasjon som grunnlag for viktige beslutninger. De muntlige kretsrapportene er sak på hvert styremøte. I denne toårsperioden har generalsekretær gjennomført virksomhetssamtale med samtlige kretser, og det er skrevet referat og handlingspunkter fra hver samtale. Disse samtalene er opplevd positivt fra kretsleddet og fra landsstyrets side, og er en oppfølging av tiltaksplanens punkt O 3 fra landstinget i 2007: Utvikle samspillet mellom kretsnivå og forbundsnivå ved årlige virksomhetssamtaler mellom krets og forbund. Landsstyret mener at det er viktig å følge opp disse samtalene også i 2009 og Virksomhetssamtalene har også hatt økonomiske og ressursmessige konsekvenser. Kretsforum Kretsforum er den viktige årlige møteplassen mellom kretsene og landsstyret. Samtidig avholdes roversamling mellom forbundets rovernemnd og

19 Toårsmelding kretsroverkontaktene. I 2007 ble kretsforum arrangert på Haraldvangen i Hurdal oktober. 14 av 20 kretser var representert, og det er ikke landsstyret tilfreds med. Viktige saker som ble drøftet med kretsene var medlemsvekst, det nye programmet, strategiplan og ny ledertrening. Vi fikk også inntrykk fra verdensjamboreen i England i Finna Sigurdardottir representerte WAGGGS Europa og snakket om medlemsvekst. Kretsforum 2008 ble arrangert på hotell Hadeland på Gran oktober. 19 av 20 kretser deltok, en hyggelig og planlagt økning fra I tillegg deltok 13 kretser på roversamlingen, samt forbundets beredskapsgruppe og hovedkomiteen for landsleir Landsstyret var meget aktive i planlegging og gjennomføring av kretsforum Viktige tema var beredskapsarbeidet rundt sikkerhet og seksuelle krenkelser, landsleir 2010, befaring på Nordtangen og strategiplanen Generalsekretær Karen Johanne Strømstad i Norges speiderforbund deltok, og foredro om mediehåndtering i kriser. Kretsutvikling (KUP) Nordland, Finmark, Agder og Trøndelag kretser har deltatt i 2007, til sammen 15 personer. Hensikten med prosjektet er å styrke kretsarbeidet, gi inspirasjon samt bidra til at kretsstyrearbeidet blir prioritert høyere. Kursene var initiert og finansiert av forbundet. Det ble gjort gode erfaringer fra prosjektet, de fleste kretsene gav inntrykk av at dette var både nyttig og relevant. For de fleste kretsene videreføres prosjektet med veiledning i etterkant. IDEOLOGI Norges KFUK-KFUM-speidere trenger en kontinuerlig bevissthet blant sine ledere om hvorfor vi er KFUK-KFUM-speidere. Landstinget i 2007 vedtok at ideologisk bevisstgjøring av ledere og øvrige medlemmer er viktig. Landsstyret har gjennom stoff i bladene, innføring av nytt program, samt innføring av ny ledertrening (2009) ønsket å fokusere på dette. I en verden der vi ønsker å stå trygt og selvstendig plassert midt mellom Norges KFUK-KFUM og Norges speiderforbund gjelder det å være bevisst og strategisk på hva vi skal samarbeide om, og hva vi best gjør alene. 7 Norges KFUK-KFUM-speideres unike utgangspunkt som medlem i fire av verdens fem største ungdomsorganisasjoner (YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM) er en stor fordel som vi i dag ikke utnytter fullt ut. Relasjonsbygging og -pleiing er også tid- og ressurskrevende, og må forankres i en fremtidig strategiplan. Ledererklæringen Landstyret har i 2007 og 2008 bevisst motivert kretsene til å ta et økt og tydelig ansvar for at alle medlemmer som fyller 17 år skal få tilbud om ledersamtalen. Ledererklæring og ledersamtale ble bredt markedsført i forbundet i 2007: Direkte mot gruppene og kretsene, på KUP og Kretsforum. Forbundet har laget et veiledningshefte for gjennomføring av ledersamtalen som er blitt godt mottatt av brukerne. Trosopplæring Program: Det har vært bred fokus på å integrere trosformidling i det ordinære speiderprogrammet og i de nye kursene i denne toårsperioden. Familiespeiding, juniorkonfirmasjon og konfirmantspeiding har vært tilbudt og markedsført spesielt mot menigheter gjennom hele perioden. Produksjoner: I 2007 gjennomførte vi prosjektet Trosopplæring i guttegrupper i samarbeid med Norges KFUK-KFUM, for midler fra trosopplæringssekretariatet. I prosjektet ble det samlet erfaringer og laget nytt materiell. I 2008 bidro vi med programstoff til Lys Våken, adventsnatt i kirken for åringer. Arrangementet ble holdt i ca 500 kirker. KFUK-utvalget deltar i utviklingen av et ledertreningsseminar Norges Kristne Råd arrangerer våren Seminaret blir en del av ressursmaterialet kirken arbeider fram om gudsbilder, stigma, kropp og møte med hiv/aids. Deltagelse: Ungdom, kultur og tro, fagseminar (2008). Trosopplæringskonferanser (2007 og 2008). Tverrkirkelig barnelederkonferanse (2007). Vi har bidratt med seminarer og presentasjoner av trosopplæringsprosjektene våre og familiespeiding på de tre konferansene. Vi har hatt undervisning om speiding og trosopplæring på Det teologiske menighetsfakultet (MF). Vi opplever en økende bevissthet om KFUK-KFUMspeiding i menigheter og i kirken sentralt. Vi har hatt en student fra Ungdom, kultur og tro-studiet på MF i praksis på forbundskontoret i 2007/8.

20 PROGRAM OG LEDERTRENING UTVIKLING Program- og ledertreningslaboratoriet Det nye programmet og speiderprogram.no ble lansert på Rådhusplassen 12. april 2008 under et større lanseringsarrangement med god deltakelse og overnatting til søndagen med friluftsgudstjeneste på Sognsvann. Roverprogrammet hadde allerede blitt sniklansert under Roverkongressen i Trondheim i februar. Inndeling i nye arbeidsgrener og navn på disse ble vedtatt på landsting 2007 etter høring i kretser og grupper. Oppdagerprogrammet På hemmelig oppdrag med Mari og Markus (2.-3. trinn). Fire semestermerker basert på hemmelige oppdrag. Oppdragene heter steinmysteriet, kartgåten, kodejakten og skjortekampen. I tillegg inneholder programmet fem spesialistmerker. Stifinnerprogrammet Tidsreisen (4.-5. trinn). Fire semestermerker basert på fire ulike reiser med tidsmaskinen. Speiderne drar på sjørøvertokt og vikingferd og besøker romerne og Ville Vesten. I tillegg inneholder programmet fire spesialistmerker. Vandrerprogrammet Patruljens merkeverksted ( trinn). Programmet er lagt opp med 12 patruljemerker om grunnleggende speiderferdigheter som patruljen tar i fellesskap. I tillegg inneholder programmet fire spesialistmerker som speiderne tar individuelt og seks førerpatruljemerker som tas i førerpatruljen. Norsk Roland 111 på Nordtangen 8

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Kretslederposten. - September 2008

Kretslederposten. - September 2008 Kretslederposten - September 2008 Kjære kretsleder Vi kan se tilbake på en flott sommer med vellykkede kretsleirer. Rapportene til forbundskontoret tyder på mye bra KFUK-KFUM-speiding og god stemning.

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019

Fremtidsundersøkelsen. KFUK-KFUM-speiderne 2019 Fremtidsundersøkelsen KFUK-KFUM-speiderne 2019 2008 Innhold: Innledning... 3 Sammendrag og tolkning av resultatene... 4 Generelt om KFUK-KFUM-speiding... 5 Verden rundt oss... 9 Arbeidet i speidergruppene...

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005

Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Protokoll fra landsstyremøtet 16.-18. september 2005 Tilstede: Tor Marius Dahl, landssjef, Ragnhild Nedrebø Iversen, viselandssjef Styremedlemmer: Kjell Einar BergsagerThorbjørn Geirbo, Mette Karlsrud

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 28.-29.mars 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009

KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting 1.1.1 Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte 1.2.1 Valg 1.2.2 Utgifter

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009

Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009 Innspill til strategiarbeidet fra grupper og kretser vinteren 2009 Landsting 2007 vedtok å Involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en prosess frem til landsting 2009, for å utvikle en ny langtidsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Olav Velde, Mette

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KRETSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 31 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11

Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 6.-7. juni 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Dag Espolin Johnson,

Detaljer

Gruppepost november. Fortsettelse neste side

Gruppepost november. Fortsettelse neste side Bryr du deg? Denne utgaven av Gruppepost inneholder mye vesentlig informasjon fra forbundet til gruppas ledere. Takk for at du formidler dette raskt videre! Vi har forbedret speiderkalenderen! Årets kalender

Detaljer

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere

Programfornyelse 2013-2016. Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Programfornyelse 2013-2016 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Bakgrunn Nytt program ble lansert høsten 2008. KFUK- og KFUMprogram ble til KFUK- KFUM-speidernes program Det er på tide

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering

KALENDER- SALG 2012. Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering KALENDER- SALG 2012 Årets hefte inneholder en presentasjon og brevmal til bruk for økt foreldreinvolvering ved kalendersalget 1 Innhold Hilsen fra generalsekretær 3 Om kalenderheftet 4 Salgstips for speiderkalenderen

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte

Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte Protokoll Landsstyremøte 26.03 kl 2100-2215, telefon-møte DELTAKERE Gunvor Meling Steinar Stornes Henrik Vagle Dalsgaard Even Stokke Hilde Opsal Eline Marie Grøholt Annlaug Halvorsen Engmark Landssjef

Detaljer

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014

Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Ledersamling Kristiansand 14.januar 2014 Info Gruppeledersamlingen Ny generalsekretær Kort referat og tips Kretsting 2014 Valg Medlemsstatistikk for Agder KMspeiderkrets Tips Kommunikasjon i gruppene «Whatsapp»

Detaljer

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING

PRINSIPPER FOR LEDERTRENING PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Prinsipper for ledertrening_hefte.indd 1 06.04.2009 10:48:49 PRINSIPPER FOR LEDERTRENING Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport LEDERMØTET 2017 Sakspapirer Thon Hotel Oslo Airport Innhold Sak L1/17 Konstituering... 2 L1/17 A Godkjenning av innkalling... 2 L1/17 B Møteledelse... 2 L1/17 C Forretningsorden... 2 L1/17 D Dagsorden...

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012 Sak nr: 01/13 Dok. nr: 54/12 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 23.-25. NOVEMBER 2012 Tilstede: Speidersjef Visespeidersjef Styremedlem Styremedlem IC WOSM IC WAGGGS Forfall: Styremedlem

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag.

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag. Sak nr: 35/14 Dok. nr: 14/14 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 7.-9. FEBRUAR 2014 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Ledersamling Grimstad 29.november 2012

Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Ledersamling Grimstad 29.november 2012 Agenda Velkommen Andakt Middag Aktiviteter Kaffemat Presentasjoner Kuppelbygging med bambus v/grimstad Utenlandsreise med speidergruppe v/lindesnes Kretsinfo Forbundsinfo

Detaljer

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD

SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER INNHOLD SPEIDER- DRAKTEN SPEIDERSKJORTA OG DISTINKSJONER Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kfuk-kfum-speiderne.no kfuk-kfum-speiderne.no

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Kommunikasjonsstrategien bygger på og understøtter strategiplanen Fremtiden 2010-2019, og overordnede mål og verdier organisasjonen.

Kommunikasjonsstrategien bygger på og understøtter strategiplanen Fremtiden 2010-2019, og overordnede mål og verdier organisasjonen. Ny kommunikasjonsstrategi 2012 Oppdatert 15.02.2013 1. Innledning Kommunikasjonsstrategien gir en oversikt over hvordan KFUK-KFUM-speidernes kommunikasjonsaktiviteter skal bidra til å bringe organisasjonen

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D.

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D. Sak nr: 63/6/15/V Dok. nr: 25/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-9. MAI 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 12.-15. APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 12.-15. APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 12.-15. APRIL 2007 ULSTEINVIK NAVN: KRETS: Kjære landstingsdelegater! Velkommen til forbundets andre ordinære landsting! Snart er fire år gått

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

Lover for Roverting og Rovernemnda

Lover for Roverting og Rovernemnda Lover for Roverting og Rovernemnda Vedtatt av Roverting 09.02.2013 Godkjent av landsstyret 15.06.13 DEL 1: Roverting 1-1 Rovertings formål og ramme Roverting er rovernes øverste organ, og arbeider innenfor

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, april

SAKSPAPIRER LANDSTING Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser

Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser GENERELT Tittel Valg Vedtakskategori Grunnregler første gang Grunnregler andre gang Organisasjonsbestemmelser Valg Annet Forslagsstiller/Saksbehandler Valgkomiteen/landsstyret Vedlegg, referanse Presentasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013 Sak nr: 30/13 Dok. nr: 16/13 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-10. FEBRUAR 2013 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Kretslederposten. - Februar 2007

Kretslederposten. - Februar 2007 Kretslederposten - Februar 2007 Kjære kretsleder Nå har vinteren festet grepet skikkelig her i Oslo og de fleste andre steder i vårt langstrakte land. Flott! Jeg trives godt med vinteren og denne årstiden

Detaljer

Gruppepost januar. Kjære gruppepostmottaker!

Gruppepost januar. Kjære gruppepostmottaker! Kjære gruppepostmottaker! Jeg håper at dere allerede har hatt glede av den nye satsingen på innsamlingsaksjonene. Med ordentlige bøsser og mer programmateriell ser vi nå frem til innrapporteringen fra

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013

Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 Protokoll Landsstyremøte 12. april 2013 DELTAKERE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Eline Marie Grøholt Dag Espolin Johnson Anders Østeby Gunvor Meling Øystein Sørgjerd FRAVÆRENDE Siri Bremdal Ingeborg Skjelmo

Detaljer

Velkommen som delegat til Speiderforum

Velkommen som delegat til Speiderforum Velkommen som delegat til Speiderforum Speiderforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Speiderforum? - Et forum hvor unge speidere skal få en mulighet til å

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009

Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Retningslinjer for politiattest Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 1. september 2009 Innledning... 1 Påbudets omfang... 1 Ansvar... 2 Prosedyre... 3 Hyppighet...4 Rapportering...4 Sanksjoner...4

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19.

Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes fellesorganisasjon 2. september 2009, sist revidert 19. Speidernes fellesorganisasjon Telefon: 22 99 15 50 E-post: post@kmspeider.no Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no Retningslinjer vedrørende politiattest (seksuelle overgrep) Vedtatt av Speidernes

Detaljer

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE

SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN GRUNNLAG OG METODE I KFUK-KFUM-SPEIDERNE SPEIDERIDEEN grunnlag og metode i KFUK-KFUM-speiderne Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 post@kmspeider.no

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2013

Innkalling til årsmøte 2013 Innkalling til årsmøte 2013 Søndag 10. mars i Biskopshavn kirke, menighetssalen Søndag 10. mars er det årsmøte for Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi tar sikte på å ha en innholdsrik dag hvor

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPSENE I NORGES SPEIDERFORBUND KORT ORIENTERING: OBS! Undersøkelsen har 30 spørsmål og må besvares i sin helhet. Dere kan ikke lagre og gå tilbake til undersøkelsen senere. Bruk

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12.

Lederundersøkelsen. Lederundersøkelsen 2013. Planlegging. Fordeling på arbeidsgrener. Hvem langtidsplanlegger? Langtidsplanlegging 12.12. 12.12.213 Lederundersøkelsen 213 Lederundersøkelsen 213 Programrådgiver Martin Enstad Norges KFUK-KFUM-speidere Undersøkelsen ble utarbeidet av Martin Enstad og Håkon Skahjem og kvalitetssikret gjennom

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets

Protokoll fra Landsting 2005. 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets Protokoll fra Landsting 2005 8. 10. april 2005 Sørmarka Oslo krets 1 Møtet behandlet følgende saker: 1 Konstituering av landstinget 2 Landsstyrets årsmelding 2003-2004 2a Årsmelding 2003-2004 2b Orientering

Detaljer