Kretslederposten. - Februar 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretslederposten. - Februar 2007"

Transkript

1 Kretslederposten - Februar 2007 Kjære kretsleder Nå har vinteren festet grepet skikkelig her i Oslo og de fleste andre steder i vårt langstrakte land. Flott! Jeg trives godt med vinteren og denne årstiden er meget velegnet til å vise speidere i alle aldre at friluftsliv skal drives året rundt. På forbundskontoret er vi opptatt av følgende saker for tida: Å holde høyt trøkk på prosessen fram mot et godt program og en god ledertrening for alle! Forberedelsen til Landstinget i Ulsteinvik april. Der fremmes en rekke viktige saker: Ny aldersinndeling med nye betegnelser, krevende budsjetter, spennende valg. Og for første gang holdes landstinget samtidig med Norges KFUK-KFUMs landsmøte. Det gleder vi oss til! En bedre organisering av medlemsvekstarbeidet i forbundet. Nye nummer av Speiderbladet og Lederforum er rett rundt hjørnet. Landsstyret har nå vedtatt at neste landsleir skal arrangeres i 2010, i kystområdet mellom Vest- Agder og Vestfold. Karen Marie Engeseth, kretsleder i Oslo, er oppnevnt som leirsjef. Det blir altså ikke noe landsleir i Da er det bare å glede seg! Mange av oss sitter igjen med meget gode minner fra Røros Det er følgende vedlegg i denne Kretslederposten: - Informasjon og invitasjon til Landsting - Invitasjon til Patruljeførerting - Nordtangenbrosjyren - Kurskatalogen Vi sees på Landsting husk påmeldingsfristen til Gro Aamodt senest 9. mars Sakspapirene sendes ut i begynnelsen av mars. Speiderhilsen fra Per Ove Løkstad Generalsekretær

2 Smånotiser Frifondtildelinger i 2007 Husk å minne gruppene på at søknadsfrister for Frifondtildelinger er 15. mai og 1. oktober. Informasjon om tildelingskriterier, søknadsskjema og rapportskjema for Frifond 2007 blir sendt ut med førstkommende nr. av Gruppeposten i slutten av februar. Informasjon og skjemaer finnes også på forbundets hjemmesider. Søknadsskjema kan sendes inn til forbundskontoret pr. e-post: Husk at det er gruppene som kan søke om Frifondmidler, ikke krets eller enkeltpersoner. Alkokutt-undersøkelsen og presseplan I 2005 deltok ca. 320 av våre ledere på Alkokutts undersøkelse om alkoholvaner i organisasjoner. Denne skal publiseres i løpet av våren og i den forbindelse jobber vi med å få dekning i media sentralt og lokalt. Lanseringen vil antakelig skje i mars og det kan være lurt å være forberedt på at dette vil kunne få fokus også i nærmiljøet. Vi ønsker å profileres på at vanlig ungdom tar det som en selvfølge at det ikke nytes alkohol i speidersammenheng. Dette er faktisk ganske unikt, også blant landets barne- og ungdomsorganisasjoner. Det tas i utgangspunkt i caser lokalt i samarbeid med forbundet sentralt og Alkokutt. Ønsker noen å delta, eller har tips om personer som bør frontes i et slikt pressefremstøt, ta kontakt med forbundskontoret ved Svein Olav. FNF-tilslutning for kretsene Forum for natur og friluftsliv (FNF) er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å ivareta natur- og friluftslivinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) står bak. Forbundet oppfordrer kretsene lokalt å slutte seg til de regionale FNF via en tilslutningserklæring. Formålet med denne er å få til en større bevissthet om FNF og det arbeidet som gjøres, samt at en slik tilslutningserklæring klargjør hvilke minimumsforpliktelser organisasjonene har overfor FNF. Det er en oppfordring til alle medlemsorganisasjonene om å sette egne mål for sitt engasjement i FNF. For mer informasjon og kontakt med din lokale FNF, se Status på Nordtangen (vedlagt brosjyre) Det er fattet vedtak om ny permanent kjøreatkomst til Nordtangen, forutsatt at Jernbaneverket bidrar til finansieringen. Det blir bro over jernbanen, større parkeringskapasitet og tilknytning til vann- og avløpssystem. I neste fase ønskes det å utvide kapasiteten for leirer og kurs, samt planering av et større leirområde og opprusting av bygningene. Det skal etableres en driftskomité for leirstedet i tillegg til utviklingskomiteen som allerede er godt i gang. Forslag til komiteen mottas.

3 Høring om det nye programmet Forslag til prinsipper for det nye programmet vil bli sendt ut på høring til kretsstyrer og gruppeledere i slutten av februar (med Gruppeposten). Etter tilbakemeldingene som kom fra pilotgruppene i høst, er et revidert forslag til struktur og veivalg i programmet klart. Bruk tid på det når det kommer. Høringsfrist vil være i etterkant av landsting, før landsstyret fatter vedtak i saken. Når dette vedtaket er fattet, vil siste runde med skriving av det nye programmet ta til, og alt ventes å være klart i løpet av høsten. Høringen vil bli lagt ut på nettsidene og bli tilgjengelig for alle. Årsmeldinger, regnskap og referat Det er viktig at kretsens årsmelding og regnskap for 2006 sendes forbundskontoret. Det er også viktig at vi får protokollen fra årsmøtet når den foreligger. Vi setter også stor pris på at referat fra kretsstyremøtene sendes til forbundskontoret, svært gjerne pr e-post. Mange grupper har ennå ikke levert inn årsrapporter. Det hadde vært fint om forbundskontoret hadde fått hjelp fra kretsene til å purre på de gruppene dette gjelder. Hederstegn Det er utarbeidet skjema som kretsene kan fylle ut for bestilling av 10-års og 25-års hederstegn. Søknader for særlig fortjenestefull innsats behandles av Hederstegnsutvalget. Skjemaet kan lastes ned på forbundets hjemmesider under fanen ledere, arkiv, skjemaer. Hederstegn er beskrevet i 14 i Organisasjonsbestemmelsene. HEDERSTEGN FOR SÆRLIG FORTJENESTEFULL INNSATS Norges KFUK-KFUM-speideres høyeste utmerkelse deles ut til personer som har gjort en helt spesiell innsats for speiderarbeidet i forbundet. Hederstegnet henger meget høyt, da vi allerede har hederstegn for 10 og 25 års lederinnsats som deles ut etter søknad fra kretsene. Hederstegnet er for personer som har gjort noe ut over dette. De må ha gjort en lederoppgave på flere nivåer i organisasjonen, og innsatsen skal ha satt varige spor, som feks økt medlemstall, markedsføring eller markering av speidersaken utad. Videre er det et krav at de som tildeles hederstegnet fortsatt skal være aktive i speiderarbeidet. Dette er altså ikke et hederstegn som deles ut til medlemmer som har ytt en stor innsats tidligere, men som nå bare betaler sin kontingent uten lenger å være i aktiv tjeneste. Til nå er det bare delt ut fire slike hederstegn: Gunnbjørg Wisløff, Grete Mugaas, Haldis Østby og Kari S. Gundelsby. Noen flere hederstegn vil bli delt ut i løpet av 2007, og det vil skje på kretsarrangementer eller andre større arrangementer. Hederstegnet henger høyt, og deles ut til verdige personer under en høytidelig seremoni. Nå trenger vi i tildelingskomiteen hjelp fra dere ute i grupper, kretser og andre fora: Hvem fortjener denne høye utmerkelsen? Søknad sendes forbundet, og søknadsskjema finnes på forbundets hjemmesider: under fanen ledere, arkiv, skjemaer. Husk å sende med begrunnelse og kandidatens speider-cv. Tildelingskomiteen vurderer søknadene to ganger i året: Søknadsfrister er 23. april og 11. oktober.

4 Utfordringen for dere alle blir derfor nå å tenke gjennom følgende: Har vi noen i vår gruppe, krets eller andre sammenhenger som fortjener dette hederstegnet? Hvis JA, så send en søknad! Mvh Tildelingskomiteen for hederstegn Medlemsvekstarbeidet Tor Asbjørn Bjørnstad er tilsatt som sentral medlemsvekstleder. Han har tidligere jobbet som ekspansjonskonsulent i Sørøst-Norge, men skal nå koordinere og lede det nasjonale medlemsvekstarbeidet. Sentral ledelse med et ekspansjonsteam gir forhåpentlig bedre resultater. Du treffer han på tlf: eller e-post: Speiding 100 år i 2007 Programhefte med forslag til aktiviteter og et eget merke man kan ta i løpet av året er sendt til gruppene. Temaet er speiding som en verdensomspennende fredsbevegelse. Materiellet ligger også til nedlasting på forbundets hjemmesider. Posten I anledning jubileet lanserer to stk speiderfrimerker i løpet av året. Husk de viktigste datoene: Verdenstenkedagen 22. februar, St. Georgs dag 23. april, Sunrise ceremony 1. august og Verdensjamboreen 27. juli-8. august! Regnskapssystem for gruppe/krets Forbundet har en avtale med Mamut om kjøp av enkle regnskapsprogrammer til en rimelig penge. Gruppene vil få en oversikt over priser og alternativer i neste Gruppepost. Rabatten fås ved å ta kontakt med Mamut direkte (www.mamut.no) og vise til organisasjonstilhørighet. Arrangementer Globalaksjonen Pengene som samles inn i årets Globalaksjon går til KFUK-KFUM Global sitt arbeid for ungdomsdemokrati og forebygging i Russland KFUM. Globalaksjonen holdes i uke 9 og 10 og materiell blir sendt ut til gruppene i forkant av dette. Det kan også lastes ned på forbundets hjemmesider. Les mer om årets aksjon i Speiderbladet- og Lederforum nr Kurskatalogen Kurskatalogen er vedlagt. Vær med å markedsføre forbundets kurs, vis den frem, og bestill gjerne noen ekstra til utdeling. Særlig spennende og viktige i år er de nye lederkursene med vekt på program og ledertrening. Sats på Praha august 2008 kan speidere i KFUK-KFUM reise sammen til Praha og møte ungdommer fra europeisk YMCA. Forrige gang festivalen gikk av stabelen i 2003 reiste det 1850 ungdommer fra Norge. Festivalen ble en stor opplevelse for de som tok turen dit. Denne gangen kan det trolig bli opp mot deltagere fra hele Europa. Festivalen vil ha et mangfoldig program, med idrett, musikk, konkurranser og workshops. En av de mest besøkte aktivitetene i 2003 var speiderområdet. Derfor utvides det nå med enda flere

5 speider og friluftsaktiviteter. Vi håper derfor at det i 2008 blir mange speiderskjorter å se i Praha. Reise til Praha kan man allerede nå begynne å planlegge. Vi jobber nå for å få til gode avtaler for fellestransport til festivalen. Som i 2003 vil vi chartre busser og fly for å frakte ungdommene til og fra Praha. Til forskjell fra en vanlig speiderleir innkvarteres alle på hostel, så denne gangen kan teltet kan ligge hjemme. I løpet av våren vil vi åpne for påmelding til Praha Dersom en melder seg på festivalen innen 15. oktober 2007 vil en kunne få en gunstigere pris. Mer informasjon om festivalen og påmelding vil komme, men dere kan allerede nå legge inn august 2008 inn i kalenderen. Sats på Praha 2008! Vennlig hilsen Magnus Sivertsen Sørvig Norsk koordinator for Praha 2008 Foreløpige prisantydninger uten reise Betaling innen 15. okt. 2007: ca. 315 EUR Betaling innen 1. feb. 2008: ca. 355 EUR Betaling etter 1. feb. 2008: ca. 395 EUR Barn fra 2 til 12 år: ca. 75 EUR Barn under 2 år: Gratis Maur/Frivillige: ca. 135 EUR Prisene gjelder overnatting innendørs. Dersom man ikke ønsker å benytte seg av dette blir det 50 EUR i avslag. Andre kurs og arrangementer våren februar Verdenstenkedagen mars Snøhulekurs på Finse. Født i 92 el. før. Pris: 400,-. Påmeldingsfrist 5. februar Uke 9 og 10 GLOBALaksjonen mars Trenerkurs, 1. kurshelg, Nordtangen. Født i 86 el. før. Pris:1200,- (for to helger) Påmeldingsfrist 1. mars mars Vennskapstreff på Nordtangen. For de som har, og de som ønsker seg vennskapsgrupper mars Patruljeførerting, Skogtun leirsted på Nannestad mars Barnelederkonferansen. Se 30. mars-4. april Vinter-Roland, Utsikten i Odda. Født i Pris: 1200,-. Påmeldingsfrist 1. mars 31. mars-4. april Fjellederkurs, Raggsteindalen i Hol. Født i 90 el. før. Pris: 900,- Påmeldingsfrist 1. mars april Landsting, Sunnmøre folkehøyskole, Ulsteinvik april RR-inspirasjonshelg, oppmøte Gardermoen fred. kl. 19, avreise Gardermoen sønd. Kl april Lederkurs program. Rogaland. Født i 90 el. før. Pris: 600,-. Kursleder: Tone Middelthon. Påmelding til innen 26. mars. 23. april St. Georgsdag april Lederkurs program. Nordtangen. Født i 90 el. før. Pris: 600,- Påmeldingsfrist 15. april

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1

ARRANGEMENTS- INNLEDNING KATALOG. Foto: Steinar Fagerli ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 ARRANGEMENTS- KATALOG 2014 2015 INNLEDNING ARRANGEMENTSKATALOG // 2014 2015 // 1 Foto: Steinar Fagerli OPPLEVELSER Om arrangementene I denne arrangementskatalogen får du oversikt og informasjon om sentrale

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2009-7. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LANDSTING SAMMEN MOT FREMTIDEN kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 2 2009 7. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Landsting 17.-19. april. kfuk-kfum-speiderne.no. Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 1 2009-7. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Landsting 17.-19. april kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 1 2009 7. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 1 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE PROGRAMLANSERING! - ET HEMMELIG OPPDRAG kfuk-kfum-speiderne.no lederforum_1_08ny.indd 1 26-02-08 13:21:55 Svein Olav (29) er redaktør

Detaljer

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010

Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 15 Haik langs Listas strender. Foto: Audun Berdal. TOÅRSMELDING 2009-2010 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting 17.-19. april 2009, Gardermoen Forbundets tredje ordinære landsting ble avholdt

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 9 10 10 INTERNASJONALE SPEIDEROPPLEVELSER Leder NYTT SPEIDERPROGRAM Vi ser frem til lanseringen

Detaljer

Gruppeinfo nr. 2. Bare ett år igjen til det braker løs! www.stavanger2013.no. juni 2012

Gruppeinfo nr. 2. Bare ett år igjen til det braker løs! www.stavanger2013.no. juni 2012 Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Gruppeinfo nr. 2 juni 2012 Bare ett år igjen til det braker løs! Velkommen! Sommer er leirtid, og mange er i innspurten i planleggingen av årets

Detaljer

Nyhetsskriv 11.10.2009

Nyhetsskriv 11.10.2009 Nyhetsskriv 11.10.2009 www.kragerospeider.no Det er mange som har besøkt våre web-sider, og derfor er statestikken for hvilke dager vi har flest besøk veldig interessant lesning. Vi registrerer at det

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Retur: Sportegn. Sportegn. Nr. 1 årgang 1 2006. Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo. Side: 20. Side: 1

Retur: Sportegn. Sportegn. Nr. 1 årgang 1 2006. Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo. Side: 20. Side: 1 Retur: Romerike KFUK-KFUM-speidere Pb. 320 2001 LILLESTRØM B Nr. 1 årgang 1 2006 Postboks 4577 Torshov 0464 Oslo 22 37 84 80 Side: 20 Side: 1 Våg å være den du i Kristus er Våg å være den du i Kristus

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Gruppelederkonferanse. kmspeider.no. Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 4/2011-9. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Gruppelederkonferanse 2012 kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Leder Ledere og vekst Lederforum Nr. 4/2011 9. årgang Lederblad

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 3 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE FØRSTE MILJØSERTIFISERTE SPEIDERLEIR kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (30) er redaktør for Lederforum. 22 Lederforum Nr. 3 2008 6. årgang

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Sammen står vi sterkere. kmspeider.no. Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM Nr. 3-2010 - 8. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Sammen står vi sterkere kmspeider.no Foto: Helene Moe Slinning 22 Lederforum Nr. 3 2010 8. årgang Lederblad for Norges KFUK-KFUM-speidere

Detaljer

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007

Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Årsmøte i Troms Krets 17.02.2007 Innholdsliste 1. Valg og konstituering...1 Fremmøtte:...1 Elverhøy:...1 Sørreisa:...2 Tromsdalen:...2 Kaldfjorden:...2 Uten gruppetilhørighet:...2 Fraværende...2 2. Årsmelding

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LANDSLEIRBREV 2 > ASKER 2014

LANDSLEIRBREV 2 > ASKER 2014 > ASKER 2014 LANDSLEIRBREV 2 Det store høydepunktet i 2014 begynner å nærme seg. Haikekomiteen har nå gått opp haikerutene. De kan friste med over 20 spennende, vakre ruter med noe for enhver smak. Ellers

Detaljer

LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18. www.kfuk-kfum-speiderne.no

LEDER FORUM. Beredt for livet. KFUK-KFUM-speiderne: Hardhaus i våte klær Side 18. www.kfuk-kfum-speiderne.no LEDER FORUM nr. 1. 2003-1. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM-speiderne: Beredt for livet Side 4 Hardhaus i våte klær Side 18 www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (25) er redaktør for

Detaljer

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS SEPTEMBER 2007 Inneholder bla: Side 3: Flaskeaksjon Side 4: Flere nye ledere! Side 5: Portrettet Side 8-9: Rapport fra Tolmers Side 10 : Lederportrett Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer