P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T 2 0 0 9 FAGERNES IDRETTSLAG (FIL)"

Transkript

1 P R O T O K O L L F R A Å R S M Ø T E F O R A R B E I D S Å R E T FAGERNES IDRETTSLAG (FIL) Årsmøte 2009 i FIL ble avholdt på Blåbærmyra den 22. mars Møtet startet kl og ble avsluttet kl Til stede på årsmøtet var 8 medlemmer (med stemmerett). Åpning Leder i FIL, Karl Hope jr., åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Konstituering a) Innkalling Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen, som ble godkjent. b) Sakliste Til behandling var følgende saker: 1) Årsmelding 2) Regnskap 3) Innkomne forslag Styret i friidrettsgruppa mener at hovedlaget bør ha hovedansvaret for innkreving av kontingenten, mens gruppene fortsatt skal kreve inn treningsavgift. Vi fremmer derfor følgende sak til årsmøtet Innkreving av kontingent til Fagernes idrettslag skal gjøres av hovedlaget, ikke gruppene, slik som i dag. 4) Fastsette kontingent, hovedlaget 5) Lagets og gruppenes budsjett 6) Lagets organisasjon, godkjenne gruppenes styrer 7) Valg Saklisten ble opplest.

2 Saklisten ble godkjent. c) Møteleder Som møteleder valgte årsmøtet Karl Hope Jr d) Forretningsorden Møteleder leste forslag til forretningsorden. Forslaget ble enstemmig godkjent. e) Underskrift av protokoll Til å underskrive protokollen valgte årsmøtet Morten Djupdal og Anne Møller. f) Møtesekretær Som møtesekretær valgte årsmøtet Britt-Lillian Ødegaard. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1: Årsmelding Styrets beretning for arbeidsåret 2009 Det valgte styret for arbeidsåret har bestått av: Leder: Karl Hope Jr Nestleder: Eivind Kvisgaard Kasserer: Karen Aure Sekretær: Britt-Lillian Ødegaard Styremedlem: Ole Sigurd Strand Styremedlem: Gunn Hagebråten Håvelsrud Styremedlem: Morten Djupdal Varamedlem: Geir Fjeld og Wenche Hermundstad Samt lederne for den enkelte gruppe, valgt på gruppenes årsmøter: Fotball: Friidrett: Håndball: Ski: Svømming: Gry Hagen Anne Strand Moen Anne Møller Lars Chr. Stensrud Eivind Akervold Styret har hatt 10 møter og behandlet totalt 88 saker.

3 Seiling er opptatt som egen gruppe, men har pr. dato ikke valgt styre. Medlemstall: Innsendt til NIF-NOK, febr Tallene er basert på innsendte opplysninger fra hver gruppe i Fagernes idrettslag (FIL), samt et anslag på ledere/trenere/medlemmer (foreldre o.l.). Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall): K V I N N M E N N Ald er Mangler lister over blomsterpriser i fridrett, årsmøtet ber om at dette legges til i hovedprotokollen. Sportslige aktiviteter 2009 har igjen vært et meget godt år for mange av FILs utøvere og for våre aktive grupper. Spesielt må nevnes, også i år, de fremragende resultatene som er oppnådd innenfor friidrett,svømming og gode reslutater i jentefotball Friidrettsgruppen har vært medarrangør på Jentebølgen, fotballgruppen har arrangert sin årlige cup i Valdreshallen. Svømmeggruppen har desverre fått lite bassengtid, da svømmehallen har vært stengt i lang tid,pga opp-pussing. Seiling har ikke hatt organisert aktivitet, men kommer. Hovedstyret gratulerer samtlige utøvere i FIL for god innsats, og takker for flotte gjennomføringer i gruppene. Hovedstyret går ikke inn på enkeltresultater, men viser til gruppenes årsmeldinger når det gjelder det sportslige. Deltagerantallet er stabilt høyt. Hovedstyret vil også benytte anledningen til å takke seniorgruppen, for en kjempeinnsats på Blåbærmyra i Tekniske anlegg Gamle Fagernes Stadion ble lite benyttet som treningsområde for lagene i fotballgruppen. Dette skyldes hovedsaklig den stand gressmatten er i. Mange Valdresfestivaler og nå i de senere årene, Rakfiskfestivalen, har tært hardt på matten. Det må jobbes med å få til en oppgradering. Toalettanlegget har også i år vært benyttet som offentlig toalett i sommermånedene. Dette betaler Nord-Aurdal kommune økonomisk kompensasjon for. Stadion ble også brukt som festivalområde for Valdresfestivalen og Norsk Rakfiskfestival. Sistnevnte har betalt leie for bruk av toalettanlegget. Toalettanlegget er, om enn langsomt, på vei tilbake til opprinnelig stand, etter at utbygger på Vertshuset fikk lekkasje i forbindelse med sin utbygging. Pr. dato gjenstår det noe arbeid. Noe av det viktigste er å få orden på vannmålere, som utbygger har flyttet fra opprinnelig plassering. El måler er nå overtatt av Sælid Alt dette har nå pågått i over ett år. Kjøkkenvognen har ikke vært utleid i 2008, men blir brukt som kiosk av Valdres FK. Blåbærmyra

4 I klubbhuset er alt i orden. Teknisk utstyr fungerer godt. Klipping av gress samt vask av møterom og garderober med toaletter er i varetatt av Fagernes Idrettspark drift AS (FID) ved daglig leder. Det har vært en del lekkasje i gard.2, dette har FID AS, tatt opp med kommunen, men det er enda ikke ordnet. Kunstgressdekket fungerer meget bra. Arbeid med å utvide tribuneanlegget er på det nærmeste ferdig. Pga FID s svake økonomi har FIL etter søknad fra FID, gitt et lån, begrenset oppad kr Beløpet tilbakebetales over 5 år. Naturgressbanen er i tålig bra stand.i og med at FID har kjøpt ny traktor, vil det bli bedre arbeidsforhold for vedlikehold av banen. Det er en del mose i kunstdekket rundt banen, og det er en del mindre sprekker i banen. Noen sprekker ble reparert sommeren FID har håndkostet og spylt løpebanen i løpet av våren Det er på høy tid å sette i gang søknadsarbeide til nytt toppdekke. Idrettspriser utdelt på Valdresfestivalen Friidrettsgruppen: Fridrettsgruppen har lagt ut en strategiplan som kan leses på idrettslagets hjemmeside. Blomsterhilsen til utøvere i FIL friidrett Følgende utøvere har fått medalje i individuelle nasjonale stevner og mesterskap i høstsesongen 08 og innendørs- og/ eller utendørssesongen Vi har tatt med noen av de beste resultatene. Synnøve Bjørgo Adam (J12) -Veidekkelekene: Gull i lengde (4,72 m) og sølv på 60 m hekk -Bamselekene: Gull på 60 m -Tyrvinglekene: Sølv 60 m hekk (10,19 sek) og lengde, bronse på 60 m -Norway Games: Gull på 60 m hekk Kristine Berger Akervold (J11) - Bamselekene: Gull i lengde -Norway Games: Gull på 60 m Hedda Utsi Onstad (J17) - Tyrvinglekene: Gull i lengde -Norway Games: Gull i lengde og tresteg Oda Utsi Onstad (J19) -Jr NM 08: Gull i lengde og bronse i tresteg -Nordisk jr-mesterskap: Bronse i lengde - Veidekkelekene: Gull i lengde -Bamselekene: Gull i lengde -Tyrvinglekene: Sølv i lengde - U23-mesterskapet i Tämpere, Finland: ølv og bronse Eivind Kleven Hagen (G13) -Tyrvinglekene: Bronse på 60 m hekk (10,02 sek) Gaute Nilsen Sebakk (G16) -Veidekkelekene: Sølv i spyd (48,34 m)

5 August Horn (G17) Tyrvinglekene: Bronse i slegge (35,49 m og kvalifiserte seg til jr NM) Arild Ro (MV40-44) -Veteran NM: Bronse i spyd Kåre Strande (MV45-49) -Veteran NM 08: Gull i lende og tresteg Best i FIL, etter innstilling fra Hovedstyret i FIL Svømmegruppen: Amalie Gjøg, Emilie Kristiansen, Sunniva Døvre Brufladt, Frida Kampen Hamre, Thora Kittelsen, Taran Lasskogen, Anja Kampen Hamre, Eivind Kleven Hagen, Juel Martin Akervold, Egil Gunderhuset, Emil Kampen Hamre og Lars Henrik Hovig. Noen av utøverne var bortreist. Fotball s årsmelding Minigutt 1 og 2 Viser seg ifølge årsberetningen å ikke følge sportsplan, som sier at lagene ikke skal deles etter alderstrinn. Årsmøte ber om att sportsplan følges i ettertiden! Internett FILs internettside har også i år vært flittig besøkt. Styrets leder har sørget for hyppige oppdateringer og nytt stoff. Gjesteboken har dessverre ligget nede en stund, da det kom mye søppelpost, men det er nå laget en ny gjestebok. Friidrettsgruppen oppdaterer selv sine sider. Arbeidet med dette bør absolutt følges opp. Det vises til følgende sider: og Valdresfestivalen SE har sagt opp avtalen for videre drift av festivalen. Styret har tatt kontakt med flere bedrifter i nærområdet for et eventuelt samarbeid, men ingen ønsket å være med. Etter bestemmelser i hovedstyret besluttet vi å kjøre i gang eget regi, med et arrangement over to dager( tivoli fikk etter eget ønske operere fra torsdag som vanlig) Dette ble bestemt i mars, vel sent skulle det vise seg. En person ble leid inn til å drive marken, og vedkommende gjorde etter forholdene en god jobb. Men det ble vanskelig å finne artister til en bra pris. Dette sammen med publikumssvikt på fredag, samt ett redusert tivolitilskudd, gjorde att vi fikk ett stort underskudd. Idrettslagets dugnadsinnsats på marken var bra! Alle grupper har fått betalt for innsatsen. For 2010 har tivoli spurt om å leie, mot en kompensasjon, og de vil i tillegg, eventuelt sørge for et enkelt underholdningstilbud, Dette er i skrivende stund ikke avklart. Økonomi Lagets økonomi er ikke tilfredsstillende sett i forhold til budsjettet for Det vises til regnskapet. FIL er A-aksjonær i Leirin Skiløyper AS (250 A-aksjer). FIL ved FIL-fotball har 51 % av aksjene i FID AS

6 Representasjon Kari Kjørnæs Masdal er innvalgt i Idrettsrådets styre Jorun Robøle er styremedlem i Fagernes Idrettspark Drift AS Anne Strand Moen er styremedlem i Fagernes Idrettspark Drift AS Kjell Hamre tar seg av økonomi og regnskap i Fagernes Idrettspark Drift AS, i største delen av året, men har nå bedt seg fritatt for dette. Karl Hope Jr er daglig leder for Fagernes Idrettspark Drift AS Karl Hope Jr er leder for Idrettsrådet Karl Hope Jr er medlem av valgkomiteen i Oppland Idrettskrets Medlemskontingent Kontingent til hovedlaget blir nå innkrevd av gruppene, sammen med aktivitetskontingent i den enkelte gruppe. Hovedlaget innkrever utover dette ca. 150 kontingenter direkte. Fagernes Idrettslag vil med dette få takke alle som har vært med og drevet laget frem og gjennomført lagets aktiviteter i Som tidligere år retter FIL en stor takk til alle firmaer som har støttet oss i 2008 til beste for idrett for barn og unge. Vi takker også Nord-Aurdal kommune for samarbeidet i Fagernes Idrettlag er registrert i Frivillighetsregistret og grasrotandel i Norsk Tipping Fagernes Idrettslag er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom sine undergrupper, og har pr. dato følgende undergrupper: Fotball, friidrett, håndball, ski, svømming og seiling Styret 2009 Sign. Karl Hope Jr Leder Vedtak : Hovedlaget og gruppens årsberetninger, enstemmig godkjent Sak 2: Regnskap

7 Revidert regnskap med revisors beretning for hovedlaget og de enkelte undergrupper fotball-, svømme-, ski-, trim- og friidrett og håndballgruppa, ble gjennomgått. Det vises til hovedlagets og de respektive gruppers regnskaper og revisjonsberetninger. Regnskapsfører redegjorde for regnskapet. Hovedlaget utbetaler fra kontonr: kr 8600,- som er feilført, det skal til fridrettskontoen nr: Skigruppen må få tilbakeført lån! Regnskapene, både for hovedlaget og gruppene, har i 2009 vært ført av Fagernes Økonomiservice. Revisjon har vært utført av Horwath Revisjon AS. Årsmøtet tar dette til etterretning. Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Årsmøtet godkjenner de reviderte regnskapene, og avdelingene innrømmes ansvarsfrihet. Vedtaket var enstemmig. Sak 3: Innkomne forslag : Ingen forslag Sak 4: Fastsette kontingent Hovedstyret fremsatte følgende forslag til kontingent for 2010: Som for 2009, kr Vedtaket var enstemmig. Sak 5: Lagets og gruppenes budsjetter Hovedlagets budsjett for 2010 ble fremlagt, gjennomgått og godkjent. Hovedlagets og gruppenes budsjett godkjennes. Regnskap godkjennes med disse bemerkningene: Fridrett kr 8600,-(feilført) G-14 kr ,- (toalettvask gamle stadion)

8 Gruppenes budsjetter ble fremlagt. For de fremlagte budsjetter gjorde årsmøtet følgende vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettene slik de er fremlagt med ovennevnte endringer. Vedtaket var enstemmig Sak 6: Lagets organisasjon, godkjenne gruppenes styrer Når det gjelder lagets organisering vises det til FILs årsberetning for Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Lagets organisasjon er tatt opp og godkjent. Å Sak 7: Valg Valgkomité: Eva Kveno, Eivind Kvisgaard og Svein Jul Bjørgo. Valgkomiteen framla følgende innstilling til nytt arbeidsutvalg: Leder: Karl Hope jr (2011) (gjenvalgt) Nestleder: Eivind Kvisgaard (2011) (gjenvalgt) Kasserer: Geir Myrvold (2012)(ny) Sekretær: Britt-Lillian Ødegaard (2011)(gjenvalgt) Styremedlem: Aud Gjevre Kroon(2012) (ny) Styremedlem: Ole Terje Aure(2012) (ny) Styremedlem: Morten Djupdal (2011) (ikke på valg) Varamedlem: Geir Fjeld (2012) (gjenvalgt) Wenche Hermundstad (2011) (ikke på valg) Det nye styret konstituerer seg selv. Ny valgkomite:

9 Svein Jul Bjørgo Gunn Hagebråten Eivind Kvisgaard Årsmøtet gjorde følgende vedtak: Valgkomiteens forslag til nytt arbeidsutvalg i FIL for 2010 vedtas. Vedtaket var enstemmig. Det ble stemt særskilt for leder og nestleder. Samtlige medlemmer ble valgt ved akklamasjon. Avslutning Årsmøtet ble deretter avsluttet og erklært hevet. Sign Signert Morten Djupdal Sign Signert Anne Møller