Innhold. Takk Forord til norsk utgave Introduksjon Hvordan skal man bruke denne boken Bokens tre deler...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Takk... 17. Forord til norsk utgave... 19. Introduksjon... 23 Hvordan skal man bruke denne boken... 27 Bokens tre deler..."

Transkript

1 Innhold Takk Forord til norsk utgave Introduksjon Hvordan skal man bruke denne boken Bokens tre deler Del 1 LÆRING I KLASSEROMMET Kapittel 1 Hvorfor liker ikke elever å lære på skolen? Willingham-tesen Willingham-tesen urovekkende nær sannheten Elevene burde da like skolen bedre? Å få elevene til å tenke: Kravene i klasserommet Vansker med å bruke kunnskapen vi har Vi motiveres av kunnskapsgap, men demotiveres av store avgrunner Vi stoler på hukommelsen snarere enn på tenkningen Hvordan skolelæring skiller seg fra tidligere sosial læring Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 2 Er kunnskap en hindring for læring? Eksperter undervurderer oppgavenes vanskegrad for nybegynnere Eksperter kan være dårlige på å kommunisere og gi signaler Elevene setter pris på kunnskapsrike lærere Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser... 50

2 6 innhold Kapittel 3 Lærer elev-relasjonen Mot positive relasjoner Nærhet og konflikt Skolen som buffer Skolen som moderator for utviklingsforløp Å vippe bryteren Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 4 Din personlighet som lærer Kan elevene dine stole på deg? Det er kommunikasjon og handling, ikke personlighet Øyeblikkseffekten på skolen Kan vi oppdage når elevene bløffer? Hjelpesøkende atferd et tegn på tillit i klasserommet Elevene stoler på lærerne Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 5 Tid en indikator på læring Det konseptuelle grunnlaget for tidsanalyser Forskningsgrunnlaget Vi setter den enkle teorien i perspektiv Tid og dybdelæring Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 6 Forelesningsmetoden og læring Konflikter mellom ulike undervisningsmetoder Fordeler og ulemper med forelesningsmetoden Å forstå hvordan vi bearbeider informasjon: Flere problemer med forelesningsmetoden Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser... 91

3 innhold 7 Kapittel 7 Undervisning for automatikk i grunnleggende faglige ferdigheter Uten automatikk har man redusert kapasitet til å tenke og forstå ord i minuttet din naturlige lesehastighet Å forstå barns leseproblemer Kulturelt fremskritt: Fra muntlig evne til å lese tekst nøyaktig Å fremme det enkle synet på lesing Paralleller til matematikk: Viktigheten av å huske tallkombinasjoner Hvorfor det er vanskelig å lære tallfakta Manglende automatikk fører til stor belastning Hvordan kan man lære bort automatikk? Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 8 Tilbakemeldingenes rolle Å tilpasse tilbakemeldinger til kunnskapsnivå Å gjøre tilbakemeldingsprosessen mer effektiv Å rose eller ikke rose Når ros virker demotiverende Tilbakemeldinger i en profesjonell verden Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 9 Komplisert kunnskap, sosial modellering og tydelig undervisning Å lære sammensatte ferdigheter: Eksponering er viktig, men ikke nok De La Paz og Felton: Undervisning i dokumentanalyse på videregående nivå Undervisning i vitenskapsprinsipper på universitetsnivå (Feldon mfl.) Effektive tankeverktøy kan læres bort Individet og kunnskapsbyggingen Observasjonslæring for kunnskapsbygging Kraften i direkte kunnskapsoverføring mellom mennesker Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 10 Ekspertise Historisk bakgrunn for ekspertiseforskningen

4 8 innhold Sju grunnleggende trekk ved ekspertise Eksperter utmerker seg innenfor sitt felt Eksperter oppfatter store og meningsfylte mønstre Eksperter kan arbeide raskt og løse problemer med få feil Eksperter har forbausende godt korttidsminne innenfor sitt felt Eksperter ser og representerer problemer på et dypere eller prinsipielt nivå, mens nybegynnere retter søkelyset mot overflatiske aspekter Eksperter bruker mer tid på grundig og kvalitativ problemanalyse Eksperter er gode på selvovervåking Andre kjennetegn ved eksperter Den ubevisste informasjonsbearbeidingens rolle Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 11 Hvordan utvikles ekspertise? Bloom-rapporten Praksis må til men hva slags praksis? Praksis som en bevisst, målrettet aktivitet Hvorfor praksis ikke alltid er nok når man vil bli dyktigere Automatikk: Positive og negative sider Hva er så medfødt talent? Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 12 Undervisningsekspertise På hvilken måte er disse funnene relevante for oss? Eksperimenter og det virkelige liv Observasjoner av ekspertlærere i arbeid Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Del 2 LÆRINGSGRUNNLAGET Kapittel 13 Kunnskapstilegnelsen Seks prinsipper for å tilegne seg kunnskap

5 innhold 9 1. Læring krever tid, innsats og motivasjon Konsentrasjonsspennet er kort Fordelt praksis er mer effektivt enn komprimert praksis Effekten av tidligere kunnskap er stor Bevisstheten din responderer godt på multimediainformasjon For å lære må hjernen din være aktiv Seks prinsipper for å bevare kunnskap i hukommelsen Å gjenkjenne er lett; å huske er vanskelig Vi husker lettest den første og siste informasjonen vi får Vi glemmer over tid Hukommelse er en svært konstruktiv prosess Spareprinsippet: Det vi har glemt, kan fortsatt hjelpe Hukommelsen din blir utsatt for forstyrrelser Fem aspekter ved å håndtere informasjonsoverbelastning Læring er ikke alltid morsomt Læring legger press på mentale ressurser Det er viktig å utvikle mestringsstrategier Kilder til overbelastning kan identifiseres Overbelastning gjelder oss alle Multilagerteorien Ikonisk minne Korttidsminnet eller arbeidsminnet Langtidsminnet Behovet for å utvikle effektive læringsstrategier Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 14 Hvordan kunnskap lagres i hukommelsen Sensorisk gjenkjennelse: Sensitive diskrimineringer Kunnskapstråder: Hvordan vi håndterer enkle assosiasjoner Ideer: Kunnskap som proposisjoner Kognitive skjemaer: Kunnskapen organiseres Mentale modeller: Å ta skjemaet i bruk Prosedural kunnskap: Læringshandlinger Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser

6 10 innhold Kapittel 15 Må læring være bevisst? Kroppsbevegelsenes rolle Implisitt læring er overalt Læring som en ubevisst aktivitet Implisitt sosial læring Implikasjoner på implisitt læring Gestikulasjoner for å avdekke og bruke implisitt kunnskap Gestikulasjoner kan hjelpe tenkning og kommunikasjon Barn påvirkes av voksnes gestikulasjoner Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 16 Effektene av kognitiv belastning Bevissthetens arkitektur Å takle kompleksitet: Elementer i samspill Kilder til kognitiv belastning Å hjelpe elevene til å lære ved å redusere belastningen Problemet med problemløsning Eksemplenes kraft Er den kognitive belastningen mindre i grupper? Å forbedre undervisningsmateriell Kognitiv belastningsteori og undervisning Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 17 Hukommelsen og hvordan den utvikler seg Dine første minner: Språkets rolle Samtaler er utviklingsmessige grunnsteiner for hukommelsen Å begynne på skolen: Barnet blir elev og kognisjonen endrer seg drastisk Jill tilpasser seg elevrollen Klasseromsbasert forskning: Underviser lærerne i hukommelsesferdigheter? Gir noen lærere bedre undervisning i hukommelsesferdigheter enn andre? Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser

7 innhold 11 Kapittel 18 Hukommelsesteknikker som sportsgren, kunstform og undervisningsverktøy Det mentale treningsprogrammet Bør vi trene hukommelsen? Et balansert perspektiv Bør vi undervise i memoteknikker? Et spekter av innholdsrelaterte memoteknikker Hukommelsesteknikker i full klasse Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 19 Å analysere elevenes læringsstil En kort relevant historie: Hvorfor utviklet dette feltet seg? Preferanser og stil Indivuelle forskjeller Tilpasningsproblemet Viktige gjennomganger av den empiriske forskningslitteraturen Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 20 Multitasking: En utbredt misoppfatning Hva er multitasking? Den skjulte, men høye prisen for mentale skift Hva med bilkjøring? Multitasking og læring: Problemet med å opprettholde oppmerksomheten Kan multitasking være nyttig? Ja, for å unngå kjedsomhet Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 21 Digitalt innfødte Behovet for dataferdigheter Kan mennesket endre seg? Evaluering av datamaskinens rolle i undervisningen Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser

8 12 innhold Kapittel 22 Internett og overflatisk tenkning Kritikernes synspunkt Kan mennesket egentlig endre seg? Internett som informasjonskilde Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 23 Hvordan musikk virker inn på læring Hva er effekten av bakgrunnsmusikk? Kan visse musikkformer endre hjernen vår slik at vi presterer bedre? Er musikkundervisning fordelaktig på andre områder? Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Del 3 KJENN DEG SELV Kapittel 24 Selvtillitens tre skjulte nivåer Sprekker i teorien om selvfølelse Selvtillit som opplevd kompetanse Det tredje nivået: Selveffektivitet Å skille faktisk selveffektivitet fra overdrevne selvbekreftelser Psykologien bak selvtillit Å tilpasse innsatsen Verdien av overdreven selvtillit Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 25 Selvhevdelse og dum dummere-effekten Mennesker vet at de er gode Hvorfor hevder vi oss? Vi kan ta æren fordi vi har fortjent det Muligheten for selvvurdering Selvbildets innvirkning på selvvurderinger Dum dummere-effekten Å ta seg vann over hodet

9 innhold 13 Hukommelsen og dum dummere-effekten Er et overdrevent selvbilde bra eller dårlig? Selvbildet og sosiale relasjoner Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 26 Å oppnå selvkontroll Stanford-funnene og skiftet i selvkontrollteorien Selvkontroll et utviklingsmessig karaktertrekk Videre empiri for selvkontrollens kontinuitet Selvkontroll et karaktertrekk i voksen alder Selvkontroll som en personlig kapasitet: Egoutmattelsens rolle Hvordan utmattelseseffekter kan ødelegge livet ditt Å lære seg selvkontroll: Fra reaktiv til proaktiv modus En ny tilnærming til viljestyrke Å motstå fristelser gjennom sosial læring Å motstå fristelser: Mentale nedkjølingsstrategier og hvis så-planlegging Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 27 Nevrovitenskapen om smilet. Et grunnleggende verktøy i undervisning Forskningen om smilet Kraften i 43 små muskler Hva viser smilet? Smilet som et naturlig språk Oppfatningen av oppriktighet Ansiktssignaler som tegn på forståelse Smilet en nødvendig komponent hos profesjonelle Flere måter å lese andre mennesker på Å anerkjenne mennesker som individer betyr å omklassifisere dem Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 28 Å være en sosial kameleon Å måle mellommenneskelige reaksjoner Tidsavpasning

10 14 innhold Å samsvare kroppsholdninger Den sosiale kameleonen i oss alle Å bygge relasjoner Er kameleonliknende atferd innebygget i oss? Bevisstheten er et speil Hva kan speilnevronene gjøre for deg? Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 29 Usynlige gorillaer, uoppmerksom blindhet og oppmerksomhet En form for blindhet? Chabris og Simons klassiske undersøkelse Hva har vi lært fra forskningen på uoppmerksom blindhet? Hvorfor trening ikke kan redusere uoppmerksom blindhet Naturlig uoppmerksom blindhet og overbelastningens offer Implikasjoner for instruksjon og ledelse Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 30 Rask og langsom tenkning. Den indre roboten Kan de to bevissthetene være i konflikt? Opprinnelsen til teorier om dobbeltsystemer Empiri for de to mentale systemene Kan skrifttyper som er vanskelige å lese, hjelpe deg å tenke? Den hardtarbeidende roboten inni deg Vi må fortsatt «forklare» hva roboten gjorde System 2 det utøvende systemet Vårt nødvendige, mentale samarbeid Øyeblikkseffekten Perspektiv på et øyeblikk Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Kapittel 31 IKEA, innsats og verdi Vi verdsetter eget arbeid De eksperimentelle funnene Den underliggende psykologien bak IKEA-effekten

11 innhold 15 Eierskapseffekten Eierskap og innsats i klasserommet: Respektfulle tilbakemeldinger Følelsen av å bli (u)rettferdig behandlet To andre eksperimenter fra forskergruppen som ga oss IKEA-effekten Refleksjonsspørsmål Forsknings- og litteraturreferanser Litteratur

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet.

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Sammenhenger mellom elevene es opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Gunn Junker Masteroppgave i spesialpedagogikkk våren 2012 Universite etet i Stavavanger DET HUMANISTISKE

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 58 Høgskolen i Nesna 2003 MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Torbjørn Martinsen Pris kr. 160,- ISBN 82-7569-072-2 ISSN 0805-3154 Innhold FORORD...4 KAPITTEL 1 IKT OG

Detaljer

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn

Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn Masteroppgave i spesialpedagogikk Elisabeth Brekke Stangeland Vårsemesteret 2009 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masteroppgave

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips Er du blitt kjent med en asperger, eller plutselig funnet ut at en av (de litt mer sære)

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer