Administrasjon av metadata og brukere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrasjon av metadata og brukere"

Transkript

1 e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon

2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Innledning Hovedformål Brukeroppgaver Administrasjon av rettigheter Generelt Brukere Grupper Rettighetsgrupper Synkronisering mellom Oracle Portal og iknowbase grupper og brukere Administrasjon av Innhold Administrasjonsgrensesnitt Brukere Legg til ny bruker Slette en bruker Søk på bruker Grupper Legg til ny gruppe Kopier en gruppe Slette en gruppe Rettighetsgrupper Legg til ny rettighetsgruppe Kopier en rettighetsgruppe Slette en rettighetsgruppe Informasjonstyper Legg til ny informasjonstype Kopier en informasjonstype Slette en informasjonstype Søk på informasjonstype Attributter Legg til nytt attributt Kopier et attributt Slette et attributt Søk på attributt Dimensjoner Legg til ny dimensjon Flytt dimensjon Slette en dimensjon Dimensjonstyper Legg til ny dimensjonstype Slette en dimensjonstype Søk på dimensjonstype Verdilister Legg til en ny verdiliste Copyright 2005 e-vita as Side 2 av 27

3 4.8.2 Slette en verdiliste Søk på verdiliste Søkekoder Innstillinger Endre innstillinger for en site Arbeidsflyter Legg til ny arbeidsflyt Slette en arbeidsflyt Søk på arbeidsflyt Rapporter Profil 27 Copyright 2005 e-vita as Side 3 av 27

4 2 Innledning Dokumentet beskriver oppgaver forbundet med oppsett og forvaltning av metadata i iknowbase. Alle oppgaver som er dokumentert krever administrasjonsrettigheter, og det må opprettes en administrator for hver Site. En Site er en selvstendig og komplett løsning for innholdsforvaltning. Det er mulig å kjøre flere Site er på samme installasjon og maskin, dersom man vil ha flere løsninger med ulik struktur og innhold. 2.1 Hovedformål Dokumentet skal gi en god beskrivelse av viktige oppgaver som utføres i forbindelse med administrasjon og forvaltning av iknowbase. Målgruppen for dokumentet er Systemansvarlig for løsningen for innholdsforvaltning, bygget på iknowbase. Dokumentet er bygget opp rundt: Brukeroppgaver og rutiner for administrator / systemansvarlig Dokumentasjon av funksjonalitet i administrasjonsgrensesnittet Det er også lagt opp til å gi noen eksempler og råd for hvordan løsningen best kan utnyttes. Copyright 2005 e-vita as Side 4 av 27

5 3 Brukeroppgaver 3.1 Administrasjon av rettigheter Administrasjon av rettigheter beskriver hvordan de enkelte brukere og grupper skal få tilgang til innhold og rettigheter til å utføre operasjoner og funksjonalitet. iknowbase benytter rettighetsgrupper (ACL = Access Control Lists) for å styre rettigheter til innhold og funksjonalitet Generelt iknowbase skiller på rettigheter på dokument og rettigheter til dimensjoner gjennom at det laveste nivå bestemmer. Dersom man har rettigheter til dokumentet spiller det ingen rolle hvilke rettigheter man har til dimensjonene dokumentet ligger under. Har man rettigheter til dokumentet, men ikke til dimensjonen(e) dokumentet er plassert under, betyr dette at man finner dokumentet ved søk, men ikke gjennom navigering av folderstruktur (dimensjonene). Det er videre mulig å skille på rettigheter til dimensjoner for å kunne gi tilgang til begrensede områder i løsningen. Eksempler på dette er når man har eksterne brukere som kun skal ha tilgang til begrensede områder innenfor løsningen. Ved innleggelse av innhold vil brukeren selv kunne velge rettighetsnivå på det aktuelle dokumentet basert på en liste over gyldige rettighetsgrupper i løsningen. En eier av et dokument har ALLTID fulle rettigheter til dokumentet Brukere En bruker gis normalt rettigheter basert på hvilken gruppe vedkommende plasseres inn i, men det er også mulig å gi rettigheter direkte på personnivå. Opprette; Slette; Endre: Administrasjon av brukere utføres i administrasjonsmodulen. Tips og hint: 1. Brukerdatabase: iknowbase sin brukerdatabase benyttes for å vedlikeholde brukerinformasjon. Dersom det finnes andre LDAP-baserte brukerdatabaser kan iknowbase benytte disse. Alternativt lages det en synkroniseringsjobb som flytter brukere mellom brukerdatabasen i iknowbase og andre baser. Det finnes funksjonalitet for sømløs integrasjon mellom Oracle Portal og iknowbase Grupper En bruker kan plasseres i en eller flere grupper. Opprette; Slette; Endre: Administrasjon av grupper utføres i administrasjonsmodulen. Tips og hint: Det er vanlig å benytte følgende minimumsgrupper: Administrator: Administrator av alle metadata og rettigheter Informasjonseiere: Gis rettigheter til å vedlikeholde/administrere definerte områder Ansatte: Gis rettigheter til innsyn i alt åpent innhold (Intra) Copyright 2005 e-vita as Side 5 av 27

6 Eksterne: Rettigheter for å lese dokumenter som er synlige på eksternweb (www) <Ledelse>: Alle i ledegruppen, dersom man ønsker lukkede områder for disse <Prosjekt>: Prosjektgrupper, dersom man har eksterne deltakere som skal ha tilgang Rettighetsgrupper Rettighetsgrupper benyttes for å styre rettigheter til Dimensjoner og Dokumenter (Innhold). Ved opprettelse av Grupper velger man en eller flere Rettighetsgrupper for å styre rettighetene for gitt gruppe. Opprette; Slette; Endre: Rettighetsgrupper vedlikeholdes i administrasjonsgrensesnittet. Tips og hint: Det er vanlig å benytte rettighetsgrupper som følger de definerte gruppene Synkronisering mellom Oracle Portal og iknowbase grupper og brukere I tilfeller hvor det brukes Single Sign-On mellom Oracle Portal og iknowbase, fungerer dette på følgende vis: Det opprettes et sett grupper i Oracle Portal som tilsvarer rettighetsgruppene i iknowbase Det lages en databasetrigger på tabellen WWSEC_MEMBER$. Denne triggeren følger med på om det legges brukere inn i de gruppene i Portal som tilsvarer rettighetsgruppene i iknowbase. Hvis dette gjøres, sjekkes det om brukeren finnes i iknowbase, brukeren opprettes i iknowbase hvis den ikke finnes, og brukeren gis nødvendige rettigheter i iknowbase. På samme måte følger triggeren med på om brukere fjernes fra en gruppe. Det lages en databasetrigger på tabellen WWSEC_PERSON$. Triggeren overfører eventuelt endrede navn og e-postadresser fra Oracle Portal til iknowbase. 3.2 Administrasjon av Innhold Med administrasjon av Innhold menes de oppgaver som administrator utfører i forbindelse med forvaltning og oppfølging av innhold i løsningen. Endre Dimensjoner: Benytt administrasjonsmodulen for å legge til, endre eller slette dimensjoner Endre Informasjonstyper: Benytt administrasjonsmodulen for å legge til eller endre på attributter som skal følge en gitt informasjonstype. Vær oppmerksom på at det ofte krever manuell endring av Attributter dersom man skal gjøre større endringer som å legge til nye Attributter, på Informasjonstyper som allerede er tatt i bruk. BEHOV FOR MANUELL OPPFØLGING: Innhold utgått på dato: Når innhold utløper på varighet, dvs. at gyldighetsperioden utløper vil dokumentet ikke lenger være synlig for brukerne i portalen. Administrator må etablere en rutine som lister alt innhold som er utgått på dato. Det er ønskelig med en rutine som også varsler informasjonseier om at et gitt innhold er utløpt på dato. Administrator må lage en rutine som trekker ut denne informasjonen fra metadata i løsningen, og som legges inn som en del av de normale driftsrutinene i virksomheten. Copyright 2005 e-vita as Side 6 av 27

7 Alle dokumenter vil være synlig i iknowbase uavhengig av gyldig fra/gyldig til verdiene. Overføring av eierskap til innhold: Når en person slutter er det mulig å overføre eierskap til en annen bruker. Copyright 2005 e-vita as Side 7 av 27

8 4 Administrasjonsgrensesnitt 4.1 Brukere Alle brukere som skal tildeles rettigheter i løsningen må opprettes. Note: Brukere som har aksess til iknowbase via intranettet, blir opprettet i Oracle Portal og automatisk opprettet i iknowbase via en synkroniseringsfunksjon for brukere Legg til ny bruker For å opprette en ny bruker i iknowbase, trykk Legg til ny ikonet og fyll ut feltene beskrevet i tabellen under. Brukernavn Etternavn Fornavn E-post adresse Dimensjon Språk Kortnavn for brukeren, benyttes av bruker ved pålogging. Etternavnet til brukeren. Fornavnet til brukeren. E-post adresse som benyttes av systemet ved varslinger. Brukes for å knytte en bruker til en bestemt dimensjon. Spesifiser standardspråk for brukeren (avhenger av hvilke språktyper og metadata som er Copyright 2005 e-vita as Side 8 av 27

9 definert og satt opp). Opprettelsesmyndighet Gjestebruker Administrasjonsmyndighet Ny eier Markeres dersom brukeren skal få lov til å opprette innhold. Markeres dersom dette er en gjestebruker. Markeres dersom brukeren skal få lov til å ha administratorrettigheter. Funksjonen bør brukes med varsomhet, ettersom brukeren vil få tilgang til hele administrasjonsgrensesnittet når rettigheten er gitt. Dersom man velger og slette en bruker, kan man knytte alt innhold fra denne brukeren til en ny eier. Den nye eieren velges fra en liste. Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre brukeren. Dersom man ønsker å endre en eksisterende bruker, velger man brukeren i listen til venstre, utfører endringer på eksisterende data, og trykker Lagre knappen Slette en bruker For å slette en eksisterende bruker, velg brukeren fra listen til venstre og trykk på Slett knappen Søk på bruker Et søk på bruker utføres ved å skrive en søketekst inn i feltet over listen til venstre, og deretter trykke Enter eller Søk knappen. Alle brukere som inneholder deler av søketeksten vil så listes ut. Søk på en blank søketekst vil returnere alle brukere. 4.2 Grupper Grupper er en samling av brukere. Copyright 2005 e-vita as Side 9 av 27

10 4.2.1 Legg til ny gruppe For å opprette en ny gruppe, trykk Legg til ny ikonet, og fyll deretter inn feltene beskrevet i tabellen under. Navn Beskrivelse Gruppemedlemmer Navn på gruppen. Beskrivelse av gruppen. Benyttes for å legge inn nye medlemmer i en gitt Gruppe. Medlemmer velges fra listen Legg til et gruppemedlem. Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre den nye gruppen. Dersom man ønsker å endre en eksisterende gruppe, velger man gruppen i listen til venstre, utfører endringer på eksisterende data, og trykker Lagre knappen Kopier en gruppe For å kopiere en gruppe, velg ønsket gruppe fra listen til venstre. Detaljer for denne gruppen vises nå i detaljerbildet. Trykk Kopier knappen. Ny gruppe vises nå i detaljersiden. Den kopierte gruppen vil være identisk med valgt gruppe bortsett fra navnet, som vil starte med teksten Copy of: Slette en gruppe For å slette en eksisterende gruppe, velg gruppen fra listen og trykk på Slett knappen. Copyright 2005 e-vita as Side 10 av 27

11 4.3 Rettighetsgrupper Rettighetsgruppe er begrepet som benyttes for å gi tilgang og rettigheter til Dimensjoner og Innhold i løsningen. En vanlig måte å benytte rettighetsgrupper på er å sette opp rettigheter for en gruppe av brukere som skal ha utvidede rettigheter til definerte områder, f.eks Styre som skal ha utvidet tilgang til et lukket område, eller en prosjektgruppe som kun skal ha tilgang til et lite definert område. Til hver rettighetsgruppe defineres det hvilke grupper som skal kunne utføre gitte aksjoner Legg til ny rettighetsgruppe Dersom man ønsker å opprette en ny rettighetsgruppe, trykk Legg til ny ikonet øverst i siden, og fyll inn feltene beskrevet i tabellen under. Navn Beskrivelse Tilgjengelig i publisering Navn på rettighetsgruppen. Beskrivelse av rettighetsgruppen. Angir om denne rettighetsgruppen skal være tilgjengelig i publiseringen. Merket = Rettighetsgruppen skal være tilgjengelig i publiseringen. Ikke-merket = Rettighetsgruppen skal ikke være Copyright 2005 e-vita as Side 11 av 27

12 tilgjengelig i publiseringen. Ekstern nøkkel Rettighetsgruppens medlemmer Rettighetsgrupper som hentes fra en ekstern kilde vil typisk ha en nøkkelverdi fra den eksterne løsningen som ekstern nøkkel. Dette muliggjør innlasting og oppdatering over tid. Benyttes for å legge inn nye medlemmer i en gitt rettighetsgruppe. Medlemmer kan være enten Brukere eller Grupper som velges fra listene Legg til en bruker i rettighetsgruppen og Legg til en gruppe i rettighetsgruppen. Bruker/Gruppe: Angir hvilken gruppe eller bruker rettigheten er gitt til Alle: Gir tilgang til både les, slett, endre og beskyttet S (slett), E (endre), L (les): Gir tilgang til hhv. Les, endre eller slett. Gjelder kun for dokumenter O (opprette): Gir tilgang til å opprette dokumenter med denne rettighetsgruppen B (beskyttet): Gir tilgang til å se dimensjon, og gjelder kun for dimensjoner G (godkjenner): Brukere i rettighetsgruppen er godkjenner for dokumenter merket med denne rettighetsgruppen Gyldig fra: brukeren er medlem i denne rettighetsgruppen fra denne datoen Gyldig til: brukeren er medlem i denne rettighetsgruppen fra denne datoen Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre tilgangskontrollen. Dersom man ønsker å endre en eksisterende rettighetsgruppe, velger man rettighetsgruppen i listen til venstre, utfører endringer på eksisterende data, og trykker Lagre knappen Kopier en rettighetsgruppe For å kopiere en rettighetsgruppe, velg ønsket rettighetsgruppe fra listen til venstre. Detaljer for denne rettighetsgruppen vises nå i detaljerbildet. Trykk Kopier knappen. Ny rettighetsgruppe vises nå i detaljersiden. Den kopierte rettighetsgruppen vil være identisk med valgt rettighetsgruppe bortsett fra navnet, som vil starte med teksten Copy of: Slette en rettighetsgruppe For å slette en eksisterende rettighetsgruppe, velg rettighetsgruppen fra listen, og trykk på Slett knappen. 4.4 Informasjonstyper Informasjonstyper benyttes på øverste nivå for å definere de ulike typene av innhold som skal legges inn i løsningen. Navngiving er uavhengig av fysisk form og farge på innholdet. Copyright 2005 e-vita as Side 12 av 27

13 Informasjonstyper er utgangspunktet for å kategorisere innhold, da det til en gitt informasjonstype kobles krav om tilknytning av Dimensjoner og Attributter Legg til ny informasjonstype Dersom man ønsker å opprette en ny informasjonstype, trykk ikonet Legg til ny øverst til venstre i siden, og fyll ut feltene beskrevet i tabellen under. Navn Beskrivelse Type Navn på informasjonstypen. En beskrivelse av informasjonstypen. Man kan velge mellom 2 forskjellige typer. Dokument = dette er iknowbase dokumenter Mappe = en samling av informasjon i en elektronisk mappe Godkjenning Ekstern nøkkel Aktiver sjekk Gir mulighet for å knytte en godkjenningsprosess til denne informasjonstypen. Gir mulighet til å trekke ut informasjon basert på oppslag mot en ekstern nøkkel verdi, som igjen kan bli brukt under oppretting av dokumenter. Dersom sjekkboksen er avkrysset vil det være støtte for sjekk Copyright 2005 e-vita as Side 13 av 27

14 inn/sjekk ut Aktiver lås på eksterne dokumenter inn/sjekk ut av dokumenter av denne informasjonstypen i løsningen. Dersom sjekkboksen er avkrysset vil det være støtte for lås på eksterne dokumenter av denne informasjonstypen i løsningen. Dokumentattributter Attributtene som knyttes til en informasjonstype velges fra en liste. Man kan sette krav om at et attributt skal gis verdi, eller at det kan gis verdi. Påkrevd: Krysses av dersom brukerne alltid skal gi en verdi til attributtet. Sortering: Benytt pilene for å flytte/sortere hvordan attributtene skal vises. Slette: man kan fjerne et attributt fra informasjonstypen ved å trykke ikonet for sletting til høyre for attributtnavnet. Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre informasjonstypen. Dersom man ønsker å endre en eksisterende informasjonstype, velger man informasjonstypen i listen til venstre, utfører endringer på eksisterende data, og trykker Lagre knappen Kopier en informasjonstype For å kopiere en informasjonstype, velg ønsket informasjonstype fra listen til venstre. Detaljer for denne informasjonstypen vises nå i detaljerbildet. Trykk Kopier knappen. Ny informasjonstype vises nå i detaljersiden. Den kopierte informasjonstypen vil være identisk med valgt informasjonstype bortsett fra navnet, som vil starte med teksten Copy of: Slette en informasjonstype For å slette en eksisterende informasjonstype, velg informasjonstypen i listen til venstre. Ønsket informasjonstype vises nå i detaljersiden, trykk på Slett knappen Søk på informasjonstype Et søk på informasjonstype utføres ved å skrive noe søketekst inn i feltet over listen til venstre, og deretter trykke Enter eller Søk knappen. Alle informasjonstyper som inneholder deler av søketeksten vil så listes ut. Søk på en blank søketekst vil returnere alle informasjonstyper. 4.5 Attributter Attributter benyttes for kategorisering og gjenfinning av innhold. Disse er kun synlig for brukerne i forbindelse med publisering av innhold, og ved avansert søk. Attributter er utgangspunktet for å definere knagger som skal følge en gitt informasjonstype. Copyright 2005 e-vita as Side 14 av 27

15 Feltene Systemkode og Dokument referanse kan ikke endres av bruker. Systemkode kan ha verdien JA eller NEI. Dersom verdien er lik JA, kan attributtet ikke slettes av bruker. Dokument referanse angir systemkoder som benyttes i portalløsningen for å identifisere felter for uttrekk Legg til nytt attributt For å opprette et nytt attributt, trykk Legg til ny ikonet, og fyll ut feltene beskrevet i Tabell 4-1 under. Navn Beskrivelse Datatype Navnet på attributtet. En beskrivelse av attributtet. Definerer hvilken verdi som skal benyttes for kontroll/validering ved innleggelse. Dimensjon: Velges fra verdier i en gitt Dimensjon. Legg merke til at det er mulig å lage et attributt som viser sammensatte dimensjonsverdier. Dette er aktuelt dersom brukerne skal velge mellom en av flere dimensjoner, for eksempel Kunde og Partner Numerisk: Kun numeriske verdier tillates Copyright 2005 e-vita as Side 15 av 27

16 Tekst: Tekst og bokstaver tillates Verdiliste: Se egendefinerte verdilister Dato: Datoverdi tillates Bilde: relaterte bilder Lenke: relaterte lenker Ekstern nøkkel Søkbar Innsettbar Oppdaterbar Gir mulighet til å trekke ut attributt ID basert på oppslag mot en ekstern nøkkel verdi, som igjen kan bli brukt under oppretting av dokumentet. Definerer om man fra avansert søk kan gjøre søk på dette attributtet. Merket = Attributtet kommer opp i listen i Avansert Søk over attributter som kan søkes på. Ikke-merket = Attributtet kan ikke søkes på. De fleste attributter vil ha boksen krysset av. I dialogen når man oppretter nye dokumenter, har man mulighet til å legge på nye attributter som man ikke får gjennom informasjonstypens attributter. Innsettbar forteller om attributtet skal kunne legges på eller ikke i denne dialogen. Dersom denne er merket vil attributtet være tilgjengelig i listen over attributter som kan legges på i en Form. De fleste attributter vil ha boksen krysset av. Definerer om attributtet er oppdaterbart. Dvs. om bruker kan endre verdi på attributtet. Verdien benyttes som forslagsverdi når man bygger Forms basert på denne informasjonstyper. Arvbar fra master Angi dimensjonstype Definerer om attributtet er arvbart fra hoveddokument eller ikke. Merket = Attributtet kan arves av subdokumenter. Ikke-merket = Attributtet kan ikke arves. Mulighet for å knytte attributtet til dimensjonstyper. Tabell 4-1 Egenskaper for attributt Kommentar: Det er kun attributter som er eksterne som kan være ikke-oppdaterbare. Dette betyr at dersom et attributt er markert som ikke-oppdaterbart, kan det likevel være oppdaterbart dersom det ikke er eksternt. Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre attributtet. Dersom man ønsker å endre et eksisterende attributt, velger man attributtet i listen til venstre, utfører endringer på eksisterende data, og trykker Lagre knappen Kopier et attributt For å kopiere et attributt, velg ønsket attributt fra listen til venstre. Detaljer for dette attributtet vises nå i detaljerbildet. Trykk Kopier knappen. Nytt attributt vises nå i detaljersiden. Det kopierte attributtet vil være identisk med valgt attributt bortsett fra navnet, som vil starte med teksten Copy of:. Copyright 2005 e-vita as Side 16 av 27

17 4.5.3 Slette et attributt For å slette et eksisterende attributt, velg attributtet fra listen til venstre og trykk på Slett knappen Søk på attributt Et søk på attributt utføres ved å skrive en søketekst inn i feltet over listen til venstre, og deretter trykke Enter eller Søk knappen. Alle attributter som inneholder deler av søketeksten vil så listes ut. Søk på en blank søketekst vil returnere alle attributter. 4.6 Dimensjoner Dimensjoner vises som en trestruktur. Dimensjoner benyttes for kategorisering, navigering og gjenfinning av innhold. I grensesnittet avbildet under kan man endre eksisterende dimensjoner samt opprette nye dimensjoner Legg til ny dimensjon For å legge til en ny dimensjon i trestrukturen, må man først velge en parent -dimensjon. Dette gjøres ved å trykke på ønsket parent i trestrukturen til venstre. Deretter trykker man Copyright 2005 e-vita as Side 17 av 27

18 ikonet Legg til ny dimensjon. Hvilken parent som er valgt vil vises i brødsmulen på toppen av detaljer dialogen. Fyll så inn informasjon i feltene beskrevet under og trykk Lagre knappen. Navn Beskrivelse Tilgangsrettighet Sorteringsnøkkel Ekstern nøkkel Angi dimensjonstype Navnet på dimensjonen. En beskrivelse av dimensjonen. Ved å sette en tilgangskontroll på dimensjonen kan man styre hvem som har tilgang til dokumenter under en gitt dimensjon. Feltet brukes til å sortere dimensjoner. Dimensjoner med lav nøkkelverdi (eks. 1) ligger over dimensjoner med høyere nøkkelverdi (eks. 10) på et gitt nivå i trestrukturen. Feltet gir mulighet til å trekke ut informasjon basert på oppslag mot en ekstern nøkkel verdi. Mulighet for å knytte dimensjonstyper til en gitt dimensjon. Et felt som ikke kan endres av bruker er systemkode. Dette feltet angir om en dimensjon kan slettes eller ikke Flytt dimensjon For å flytte inneværende dimensjon med tilhørende subtre til et annet sted i dimensjonstreet, klikk på symbolet og velg hvilken dimensjon som skal være ny parent. Klikk så på Flytt dimensjonen -knappen. Dimensjonen er dermed flyttet Slette en dimensjon For å slette en eksisterende dimensjon, velg dimensjonen og trykk på Slett knappen. 4.7 Dimensjonstyper Dimensjonstyper brukes til å skille mellom forskjellige typer dimensjoner. En trestruktur vil kunne ha dimensjoner som har forskjellig betydning for brukeren. Et eksemplet vil typisk være et organisasjonstre, der vi har personer, avdelinger, seksjoner m.m. Ved bruk av dimensjonstyper vil vi for eksempel kunne lage et personattributt som kun tillater verdier som faktisk er personer og ikke andre organisasjonsledd. Copyright 2005 e-vita as Side 18 av 27

19 Eksempel på bruk av dimensjonstyper: Vi har en trestruktur organisasjon: Avd1 Type: orgunit Seksjon1 Jens Per Ole Seksjon2 Hans Seksjon3 Per Ole Kari Type: orgunit, Seksjon Type: Person, Aktiv Type: Person, Sluttet Type: Person, Aktiv Type: orgunit, Seksjon Type: Person, Sluttet Type: orgunit, Seksjon Type: Person, Sluttet Type: Person, Aktiv Type: Person, Aktiv Eksempel 1: Attributtet Person. Koblet mot dimensjonen Avd1, og begrenset til typene Person og Aktiv. Resultat (De dimensjonene som ikke er valgbare er visuelt annerledes enn de valgbare): Avd1 Type: orgunit Seksjon1 Jens Ole Seksjon3 Ole Kari Type: orgunit, Seksjon Type: Person, Aktiv Type: Person, Aktiv Type: orgunit, Seksjon Type: Person, Aktiv Type: Person, Aktiv Copyright 2005 e-vita as Side 19 av 27

20 Eksempel 2: Attributtet Avdeling. Koblet mot dimensjonen Avd1, og begrenset til orgunit. Resultat (De dimensjonene som ikke er valgbare er visuelt annerledes enn de valgbare): Avd1 Type: orgunit Seksjon1 Seksjon2 Seksjon3 Type: orgunit, Seksjon Type: orgunit, Seksjon Type: orgunit, Seksjon Legg til ny dimensjonstype Dersom man ønsker å opprette en ny dimensjonstype, trykk Legg til ny ikonet, og fyll ut feltene beskrevet i tabellen under. Navn Beskrivelse Navnet på dimensjonstypen. En beskrivelse av dimensjonstypen. Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre dimensjonstypen. Dersom man ønsker å endre en eksisterende dimensjonstype, velger man dimensjonstypen i listen til venstre, utfører endringer på eksisterende data, og trykker Lagre knappen Slette en dimensjonstype For å slette en eksisterende dimensjonstype, velg dimensjonstypen du ønsker å slette i listen til venstre. Når detaljerbildet for denne dimensjonstypen vises, trykk Slett knappen Søk på dimensjonstype Et søk på dimensjonstype utføres ved å skrive en søketekst inn i feltet over listen til venstre, og deretter trykke Enter eller Søk knappen. Alle dimensjonstyper som inneholder deler av søketeksten vil så listes ut. Søk på en blank søketekst vil returnere alle dimensjonstyper. 4.8 Verdilister Verdilister benyttes for å lage lister av lovlige verdier som en bruker skal velge mellom ved kategorisering eller søk etter innhold. En verdiliste benyttes i forbindelse med definering av Attributter (Navn på verdilisten er synlig som valg i datatype feltet). Feltet Systemkode kan ikke oppdateres av bruker. Feltet kan ha to verdier: JA eller NEI. Dersom feltet har verdien JA betyr det at verdilisten ikke kan slettes. Copyright 2005 e-vita as Side 20 av 27

21 4.8.1 Legg til en ny verdiliste Dersom man ønsker å opprette en ny verdiliste, trykk Legg til ny ikonet, og fyll ut feltene beskrevet i tabellen under. Navn Beskrivelse Legg til en verdi Navnet på verdilisten. En beskrivelse av verdilisten. Benyttes for å legge inn nye verdier i listen. Navn: navn på verdien Beskrivelse: en beskrivelse av verdien Ekstern nøkkel: feltet gir mulighet til å trekke ut informasjon basert på oppslag mot en ekstern nøkkel verdi, som igjen kan bli brukt under oppretting av dokumentet. Kode for godkjenning: feltet brukes i enkel godkjenning der man på statuskoder har en nøkkel som forteller hvilken kode som er under arbeid, godkjent eller avvist. Sorteringsnøkkel: feltet brukes for å sortering visning av verdiene Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre verdilisten. Copyright 2005 e-vita as Side 21 av 27

22 Dersom man ønsker å endre en eksisterende verdiliste, velger man verdilisten i listen til venstre, utfører endringer på eksisterende data, og trykker Lagre knappen. Eksempel: For å lage et Attributt for Status opprettes det en verdiliste med lovlige verdier. Verdilisten navngis med navnet Dokumentstatus. Ved opprettelse av Informasjonstype kobles så Attributtet Dokumentstatus inn som et Attributt som alltid må gis Slette en verdiliste For å slette en eksisterende verdiliste, velg verdilisten du ønsker å slette i listen til venstre. Når detaljerbildet for denne verdilisten vises, trykk Slett knappen Søk på verdiliste Et søk på verdiliste utføres ved å skrive en søketekst inn i feltet over listen til venstre, og deretter trykke Enter eller Søk knappen. Alle verdilister som inneholder deler av søketeksten vil så listes ut. Søk på en blank søketekst vil returnere alle verdilister. 4.9 Søkekoder Søkekoder benyttes for å lage lister av lovlige verdier som en bruker skal velge mellom ved søk etter innhold. Det er kun mulig å endre på allerede eksisterende verdier fra grensesnittet vist under. For å endre en eksisterende verdi, endre på data i feltene og trykk Lagre knappen Innstillinger Innstillinger inneholder standardinformasjon om en gitt instans av iknowbase. Site er det øverste begrep i iknowbase og på samme installasjon kan man ha mange sites som logisk er helt avskilt. Eksempler kan være i en ASP modell der man har mange kunder på samme installasjon, men hvor innhold, brukere og struktur er helt forskjellig og avskilt fra en site til Copyright 2005 e-vita as Side 22 av 27

23 en annen. Et annet eksempel er at man innenfor samme selskap kan ha behov for en testinstans i tillegg til en produksjonsinstans. Da oppretter man to forskjellige sites som lever avskilt Endre innstillinger for en site Det er mulig å endre informasjonen knyttet til en site. Feltene som kan endres er beskrevet i tabellen under. Navn Beskrivelse Logo bilde Administrator e-post Standard status Informasjonstyper for maler Informasjonstyper for bilder Navn på site. Beskrivelse av site. Grafisk element som kan vises oppe i venstre hjørne i løsningen. E-post adresse til Administrator. Angir hvilken statuskode alle dokumentene som opprettes skal ha som grunnverdi. Velges fra en liste av informasjonstyper. Alle dokumenter av typen som velges vil være et alternativ som mal i publiseringsløsningen. Velges fra en liste av informasjonstyper. Alle bilder som legges inn i iknowbase bildearkivet, vil være av denne informasjonstypen. Copyright 2005 e-vita as Side 23 av 27

24 Bildearkiv Regelverk for oppdatering av sub/master dokumenter Brukere Verdien skal settes lik bildearkivet sitt rot nivå i dimensjonstreet. Oppdatere tidsmerke for master: dersom avkrysset skal hoveddokumentet sin timestamp endres når subdokumenter endres Sett gyldig til/fra lik master: dersom avkrysset skal subdokumentet sin gyldig til/fra settes lik hoveddokumentets Sett status lik master: dersom avkrysset skal subdokumentet sin status settes lik hoveddokumentets Sett acl lik master: dersom avkrysset skal subdokumentet sin tilgangskontroll settes lik hoveddokumentets Sett tidsmerke kun på innholdsendring: dersom avkrysset skal timestamp for hoveddokument oppdateres ved endring av metadata. Dersom ikke avkrysset skal timestamp endres kun ved endring av innhold Benyttes for å legge inn nye medlemmer i en gitt Site. Medlemmer velges fra listen Legg til et site medlem. Funksjonen gir mulighet til å gi tilgang til brukere som finnes fra før på andre siter. For å opprette nye brukere som ikke finnes fra før, må man gjøre dette gjennom Brukere-fliken. Når endringene er utført, trykk på Lagre knappen for å lagre de nye opplysningene Arbeidsflyter Arbeidsflyter lar bruker sette opp en godkjenningsprosess for dokumenter av en viss informasjonstype. Copyright 2005 e-vita as Side 24 av 27

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning til personkortet

Brukerveiledning til personkortet Brukerveiledning personkort-versjon 10_150612.doc Brukerveiledning til personkortet Versjon 10 Oppdatert 15.6.2012 Av Odd-Arne Olsen, Ståle Liljedal, Bent Svinnung, Bjørn-Håkon Solberg, Jan Höper og Poul

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. for administrering av skjema. Bokmål. Kvalitet gjennom engasjement. Oppdatert mars 2010 COPYRIGHT ACOS AS

Brukerdokumentasjon. for administrering av skjema. Bokmål. Kvalitet gjennom engasjement. Oppdatert mars 2010 COPYRIGHT ACOS AS Brukerdokumentasjon for administrering av skjema Bokmål Kvalitet gjennom engasjement Oppdatert mars 2010 COPYRIGHT ACOS AS Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon

Detaljer

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider

Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider Brukerveiledning for organisasjonsleddenes nettsider I oktober 2009 laget NTL en nettsidemal for organisasjonsledd som erstattet de gamle orgleddnettsidene og oppfylte landsmøtevedtaket fra 2006 om en

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 6 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 (tillegg for FAQ og brukeradministrasjon, statistikk) Versjon 1 2.1.2008 Utarbeidet av: Erik Svendsen TYPO3 Brukermanual 2 TYPO3 Brukermanual 3 Innholdsfortegnelse Generell bruk av FAQ

Detaljer

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 3.8 til 4, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe. Dette dokumentet tar for seg

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP «Min side»

Brukerdokumentasjon FrP «Min side» Brukerdokumentasjon FrP «Min side» INNHOLDSFORTEGNELSE MIN SIDE 3. Min side 2 3.1. Rediger mine opplysninger 3 3.2. Betal kontingent 4 3.3. Verv et medlem 5 3.4. Meld på arrangement 6 4. Diverse 7 5. Notater

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukerveiledning for Oppdragsgivere September 2014

DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukerveiledning for Oppdragsgivere September 2014 DOFFIN Database for offentlige innkjøp Brukerveiledning for Oppdragsgivere September 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om Doffin... 3 2. Kompabilitetsvisning... 3 3. Logg inn... 4 3.1 Logg inn...

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil...

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Innlogging... 2 3 Startsiden... 3 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5 4.1 Tilbake til startsiden... 5 4.2 Profil... 6 4.3 Kalender... 7 4.3 Forespørsler... 8

Detaljer