InSite Prepress Portal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InSite Prepress Portal"

Transkript

1 InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk

2 Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere systemkonfigurasjonen...2 Endre passordet ditt...3 Logge av Prepress Portal...4 Forstå roller...4 Vise dine jobber...4 Laste opp filer til trykkeriet...7 Be brukere om å gjennomgå eller gi endelig godkjenning...8 Sette inn merknader på sider i Smart Review...10 Smart Review-verktøy Bli med i en gruppeøkt Be om korrektur for en side...14 Godkjenne eller avvise en side...14 Angi brukere og brukergrupper Administrere tilgang til jobber... 19

3 Hva er InSite Prepress Portal? Kodak InSite Prepress Portal-systemet er en webportal til fortrykkingsmiljøet som lar trykkerier og kundene deres arbeide med trykkejobber over Internett. Prepress Portal bidrar til å styre korrektur-, rettelses- og godkjenningsprosessen og gjøre den mer effektiv. Hva er nytt i versjon 5.0 InSite heter nå InSite Prepress Portal, og er enklere å bruke. Derfor har noen funksjoner byttet plass. Hvis du kjenner InSite 4.5, kan du bruke tabellen nedenfor til å finne favorittfunksjonene i Prepress Portal 5.0. Slik finner du denne funksjonen for InSite 4.5: I Prepress Portal 5.0 gjør du dette: Jobbadministrasjon I Jobber klikker du på Rediger egenskaper i kategorien Oppsummering. Jobbhistorikk I Jobber klikker du på kategorien Historie. Under Vis velger du Transaksjoner. Jobbinformasjonsark Hvis du vil opprette, vise eller redigere et jobbinformasjonsark, klikker du på kategorien Oppsummering. Hvis du vil vise revisjon av et jobbinformasjonsark i Jobber, klikker du på kategorien Historie. Under Vis velger du Informasjonsark. Administrere brukerrettigheter Hvis du vil opprette eller endre brukere, eller tildeler roller i Jobber, klikker du på Administrere tilgang i kategorien Oppsummering. Logge på Prepress Portal Forutsetning: Du må ha en Internett-forbindelse med høy hastighet (64 kilobits per sekund (kbps) eller raskere). Hvis du vil ha en komplett liste over støttede operativsystemer og nettlesere, kan du ta kontakt med trykkeriet for å få en kopi av den tekniske journalen InSite Client Configuration (InSite klientkonfigurasjon).

4 2 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Slik logger du på Prepress Portal: 1. Skriv inn adressen til trykkeriets Prepress Portal-hjemmeside. 2. På påloggingssiden skriver du inn navn og passord, og velger språk. Standardspråket er engelsk. 3. Klikk på Innlogging. Få hjelp Se den elektroniske hjelpen for mer detaljerte instruksjoner om å utføre en handling i Prepress Portal-programvaren. Slik viser du elektronisk hjelp: Klikk på? ved siden av navnet ditt i programvaren. Kontrollere systemkonfigurasjonen Du kan kontrollere at systemet er konfigurert til å kjøre alle Prepress Portalfunksjonene, som for eksempel å laste opp filer og bruke Smart Review til å vise og sette inn merknader på sider. Prepress Portal kjører en diagnosetest på systemet, og dette inkluderer å kontrollere den installerte Java-versjonen og eventuelle proxy-innstillinger. Du får en melding om resultatene. Hvis det oppstår problemer, kan du sende detaljene om dette til systemadministratoren i en e-postmelding. Første gang du logger deg på Prepress Portal må du kontrollere om datamaskinen er kompatibel.

5 3 Det er to måter å kontrollere systemkonfigurasjonen på: Klikk på Systemdiagnostikk på påloggingssiden. Hvis du allerede er pålogget, klikker du på Systemdiagnostikk på bunnteksten på sidene. Endre passordet ditt Trykkeriet kan kreve sterke passord for å logge på Prepress Portal-programvaren. Sterke passord består av minst åtte tegn, og inneholder en kombinasjon av forskjellige typer tegn. Alle brukere kan endre sitt eget passord. Se den elektroniske hjelpen for Prepress Portal for retningslinjer om hvordan du lager sterke passord. Slik endrer du passordet: 1. Klikk på navnet ditt i programvaren. 2. Klikk på Endre passord. 3. Skriv inn det nåværende passordet og det nye passordet i boksene som vises. 4. Klikk på Oppdater.

6 4 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Logge av Prepress Portal Slik logger du av Prepress Portal: Klikk på X ved siden av navnet ditt i programvaren. Forstå roller Handlingene du kan utføre i Prepress Portal-programvaren er avhengige av rollene dine. Roller er samlinger med brukerrettigheter. Review-rollen inneholder for eksempel rett til å lage merknader og laste ned PDF-prøvetrykk. Hvis du ikke kan utføre en handling som beskrives i denne brukerveiledningen, kan det være at du ikke har de nødvendige rollene eller rettighetene. Ta kontakt med trykkeriet eller systemadministrator for å få hjelp. Vise dine jobber Fra startsiden kan du se en oversikt over de siste jobbene: Slik viser du en jobb: Klikk på jobbnavnet. Klikk på Se alle for å se alle jobbene du har tilgang til for denne kunden. Hver jobb har fire kategorier: Oppsummering, Sider, Nedlastinger og Historie. Du kan se forskjellig jobbinformasjon og utføre forskjellige handlinger i de fire jobbkategoriene. Merk: Kategoriene som vises, er avhengige av jobbrollerettighetene dine. Hvis du ikke kan se kategorien Nedlastinger, har ikke jobbrollen din nedlastingsrettigheter.

7 5 Oppsummering-kategorien Jobs open by default on the Summary tab. Kategorien Oppsummering gir grunnleggende informasjon om jobben, inkludert godkjenningsoppsummering, signaturer, anmeldere, filoverføring, informasjonsark, merknader, jobbkode, prosjektkode og opprettelseskode. I kategorien Oppsummering kan du redigere jobbegenskaper, administrere tilgangsrettigheter, laste opp filer og åpne Smart Review. Tips: Klikk på disse pilene for å vise eller skjule informasjon for hvert område.

8 6 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Sider-kategorien Klikk på kategorien Sider for å se miniatyrbilder av sidene og annen sideinformasjon. Du kan endre visningen av sidene på kategorien Sider ved å filtrere sidene, endre miniatyrbildestørrelse eller velge mellom gallerivisning, listevisning eller HTML-visning. I kategorien Sider kan du laste opp filer, åpne Smart Review, administrere sidegrupper, laste ned filer, gjennomgå sider og godkjenne/avvise sider. Filtrere sidene. Skifte fra gallerivisning til listevisning, eller vise sidene raskt i HTML-format. Angi miniatyrbildestørrelse. Velg en side for å utføre handlingene, som anmodning om godkjenning eller gjennomgang. Nedlastinger-kategorien Kategorien Nedlastinger viser filene du kan laste ned. Historie-kategorien Kategorien Historie viser hvem som endret sidene, hvilke endringer som ble foretatt og dato/klokkeslett for endringene. Du kan velge å vise historien til transaksjoner, opplastinger eller endringer i informasjonsarket.

9 7 Laste opp filer til trykkeriet Når du laster opp filer eller mapper til Prepress Portal, kopieres de til en egen mappe for denne jobben på trykkeriets jobbserver. Forutsetning: Jobbrollen må ha opplastingsrettigheter. Merk: Hvis du har opplastingsrettigheter, men ikke kan laste opp filer, bør du snakke med systemadministratoren eller ta kontakt med trykkeriet. Slik laster du opp filer til trykkeriet: 1. I Jobber klikker du på navnet på jobben du vil laste filene til. 2. I kategorien Oppsummering klikker du på Last opp filer. 3. Dra filene eller mappene du vil legge til fra skrivebordet (eller nettverket) til boksen Filer som skal lastes opp, eller bla for å finne mappene og filene. Bla for å finne mappene og filene. 4. Du kan også skrive inn et navn på opplastingen, og skrive en merknad som beskriver opplastingen. Merknaden vises i jobbens oppsummeringskategori og i e-posten som sendes til brukerne som får meldingen når filene er lastet opp. 5. Klikk på Opplasting. 6. Når opplastingen er fullført, vises vinduet Opplasting pågår. Du kan lukke vinduet, og behandlingen fortsetter.

10 8 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Be brukere om å gjennomgå eller gi endelig godkjenning I kategorien Sider kan du velge bestemte brukere som skal gjennomgå eller gi endelig godkjenning for bestemte sider før de trykkes. Be om gjennomgang eller endelig godkjenning: 1. I Jobber finner du den aktuelle jobben og klikker på kategorien Sider. 2. Klikk på Velg under sidene du vil gjennomgå eller gi endelig godkjenning, eller klikk på Velg alle. 3. Klikk på Be om godkjenning.

11 9 4. Velg personen eller gruppene som skal gjennomgå sidene eller gi endelig godkjenning. Hvis du vil endre gjennomgangstype, klikker du på gjennomgangsmerket. Astrid kan bare gjennomgå sidene. Adrien må gi endelig godkjenning. Klikk på gjennomgangsmerket for åendregjennomgangstype. 5. Klikk på Be om godkjenning. Listevisningen i kategorien Sider viser nå hvem du har bedt om å gjennomgå eller gi endelig godkjenning for hver side.

12 10 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Sette inn merknader på sider i Smart Review Hvis du får en e-postmelding om å gjennomgå eller gi endelig godkjenning av sider, klikker du på koblingen i e-postmeldingen og logger deg på Prepress Portal. Jobbens Sider-kategori vises. Klikk på Smart Review eller klikk på miniatyrbildet. Velg siden du vil gjennomgå, og klikk på Smart Review, eller bare klikk på sidens miniatyrbilde.

13 11 Klikk på Lukk hvis du vil avslutte Smart Review-økten. Velg miniatyrbilde eller listevisning. Hvis det må gjøres rettelser, bruker du merkingsverktøyet til å foreta endringene. Fest eller løsne sidelisten. Hvis du gjennomgår siden og den ikke er ok eller det er behov for rettelser, klikker du på Avvis side. Hvis du vil indikere at gjennomgangen er ok, eller at siden er ok, klikker du på Godkjenn side. Hvis du vil vise en annen side, klikker du på sidens miniatyrbilde. Bruk navigasjonsverktøyene til å zoome, flytte eller rotere bildet, og til å bytte mellom sider. Klikk på miniatyrbildepanelet for å flytte raskt på siden. Merk: Dette er en individuell Smart Review-økt.

14 12 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Smart Review-verktøy De tilgjengelig merkingsverktøyene er avhengige av jobbrollerettighetene dine. Hvis et av verktøyene du trenger, ikke er tilgjengelig, må du kontrollere at jobbrollen har merknadsrettigheter. Merknadsverktøy Merknadsverktøyene vises på høyre side når du åpner SmartReview. Verktøyet som er i bruk, er grått. Flytt merknadsverktøyslinjen Flytt over siden Zoom inn på et område på siden Zoom ut av et område på siden Sett inn merknad i tekst Legg til tekststempel Tegn inn frihåndslinje Tegn en rett linje Tegn et rektangel Tegn en oval eller sirkel Mål ved hjelp av linjalen Mål et rektangelområde Sett inn en horisontal hjelpelinje Sett inn en vertikal hjelpelinje Mål fargetetthet Navigasjonsverktøy Navigasjonsverktøyene vises under Smart Review-skjermen, bortsett fra når du er i fullskjermmodus. Flytt musen for å vise navigasjonsverktøyene i fullskjermmodus. Roter bildet Versjonskontroll (bare Prinergy) Se sideopplysninger Tilpass siden til Sammenlign to sider skjermbredden Gå til forrige eller neste side Zoom til 800 % Slå separasjoner på og av Åpne Merknadsbehandling Vis en enkeltside eller spredt modus for leseren Beste tilpasning til skjerm Vis siden i faktisk størrelse Bytt mellom fullskjermmodus og vindusmodus

15 13 Bli med i en gruppeøkt Når to eller flere personer gjennomgår samme side samtidig, kalles det en gruppeøkt. Antall Smart Review-brukere som nå viser jobben, vises til høyre for Smart Reviewverktøylinjen. Du kan delta i en gruppeøkt når som helst. Merk: Boksikonet ved siden av navnet på personen som utfører gjennomgangen, indikerer om personen bruker en kalibrert skjerm: Skjermen til personen som utfører gjennomgangen, er fargekalibrert. Skjermen til personen som utfører gjennomgangen, er ikke fargekalibrert. Bli med i eller forlate en gruppeøkt: 1. Gjør ett av følgende: Øverst i høyre hjørne av Smart Review klikker du på Gruppebehandling-ikonet I Vindu-menyen velger du Gruppebehandling. 2. Klikk på Bli med i økten. 3. Hvis du vil forlate økten, klikker du på Forlat økten. Tips: Hvis du vil åpne et chat-vindu, velger du Chat fra Vindu-menyen.

16 14 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Be om korrektur for en side Hvis du mener at en side inneholder et problem som kan løses, kan du sette inn en merknad på siden i Smart Review og be om korrektur. Se side 15 hvis du vil godkjenne eller avvise en side. Forutsetning: Jobbrollen må ha godkjenningsrettigheter for å be om korrektur. Slik ber du om korrektur for en side: 1. I Smart Review klikker du på Avvis side. 2. Skriv en kommentar som forklarer rettelsene du ber om. 3. Klikk på OK. Merk: Når det blir bedt om korrektur på en side, sendes det en e-postmelding til CSR og alle andre som har bedt om å få tilsendt disse meldingene. Godkjenne eller avvise en side Når du er fornøyd med en side, kan du godkjenne den. Du kan avvise en side hvis den inneholder problemer som ikke kan løses. Se foregående del hvis du vil be om korrektur for en side. Forutsetning: Jobbrollen må inneholde retten til å gi endelig godkjenning for å godkjenne eller avvise sidene.

17 15 Slik godkjenner eller avviser du en side: 1. I kategorien Oppsummering klikker du på kategorien Sider. 2. Klikk på Velg under sidene du vil godkjenne eller avvise, eller klikk på Velg alle. 3. Klikk på Godkjenn eller Avvis. Merk: Du kan også klikke på Godkjenn side eller Avvis side fra Smart Review. 4. Gjør ett av følgende trinn: Hvis du vil godkjenne sider, velger du Gi endelig godkjenning for sider. Hvis du vil avvise sidene, velger du Avvis sider. Du kan legge til en kommentar eller endre den valgte siden etter behov. Klikk på OK. Merk: Når en side blir godkjent eller avvist, sendes det en e-postmelding til CSR og alle andre som har bedt om å få tilsendt disse meldingene.

18 16 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Angi brukere og brukergrupper Du må opprette en brukerkonto for hver person som skal bruke Prepress Portal. På denne måten blir det enkelt å holde oversikt over hvem som utførte hvilke handlinger i en bestemt jobb. Opprett grupper for å strømlinjeforme prosessen med å angi jobbtilgang og be om brukergjennomganger når det er mange mennesker med ulike roller og ansvar som arbeider med samme jobb. Hvis du har en gruppe brukere som bare skal gjennomgå sider, kan du for eksempel opprette en gruppe som bare har brukerrettigheten Bare gjennomgang. En kundebruker kan tilhøre mer enn én gruppe. Når du oppretter en bruker eller en brukergruppe, angir du rollene. Du kan legge til, endre eller fjerne brukerroller når det er behov for det. Slik oppretter du en ny bruker: 1. Klikk på Administrasjon. 2. Klikk på Opprett bruker.

19 17 3. Skriv inn brukerinformasjonen og tildel roller til brukeren. Om ønskelig kan du fastsette utløpsdato og jobbtilgang, og klikke på Opprett. Viktig: Du må alltid fylle ut boksene med røde asterisker (*). Hver bruker må ha en gyldig e-postadresse på skjemaet.

20 18 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Slik oppretter du en ny brukergruppe: 1. Klikk på Administrasjon. 2. Klikk på Opprett brukergruppe. 3. Skriv inn navnet på gruppen, velg medlemmene i gruppen og tildel passende roller. Klikk på Opprett Viktig: Du må alltid fylle ut boksene med røde asterisker (*). Hver bruker må ha en gyldig e-postadresse på skjemaet.

21 19 Administrere tilgang til jobber Du kan kontrollere hvem som kan arbeide med dine jobber. Du kan begrense tilgangen for en bestemt bruker for bestemte jobber. Du gjør dette ved å administrere tilgang. Slik legger du til brukertilgang for en bestemt jobb: 1. Klikk på den aktuelle jobben i Jobber. 2. I kategorien Oppsummering klikker du på Administrere tilgang. 3. Under brukerens Jobrolle endrer du rollen til Reviewer. 4. Klikk på Bruk. Klikk på rollenavnet for å se en liste over tilgjengelige roller.

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer