ADRA MATCH ACCOUNTS HURTIG- GUIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADRA MATCH ACCOUNTS HURTIG- GUIDE"

Transkript

1 ADRA MATCH ACCOUNTS HURTIG- GUIDE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKE DENNE GUIDEN...4 FORBEREDELSER...5 OPPRETTE DEN FØRSTE KONTOGRUPPEN...6 VELKOMMEN...7 REDIGERE KONTOER OG KONTOGRUPPER...8 IMPORTERE FILER... FILER OG MAPPER... REGLER FOR AUTOMATISK AVSTEMMING... NØKKELFUNKSJONER DAGLIGE OPPGAVER...6 IMPORT...7 AUTOMATISK (AVSTEMMING)...9 MANUELL (AVSTEMMING)...0 RAPPORTER...4 GJØRE OM IMPORT...5 MANUELL REGISTRERING...7 REGLER FOR MAL...8

3 OPPHAVSRETTER Opphavsrett 0 Adra Match. Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Programvaren som er beskrevet i dette dokumentet er underlagt en lisensavtale. Programvaren kan kun brukes eller kopieres i henhold til betingelsene i disse avtalene. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres i noen form, verken elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering eller registrering, til noe annet formål enn kjøperens personlige bruk, uten skriftlig tillatelse fra Adra Match. Adra Match AS Besøksadresse: Schweigaards gate 8 09 Oslo Norge Postadresse: Postboks 966 Grønland 04 Oslo Norge

4 BRUKE DENNE GUIDEN HVEM ER DENNE GUIDEN FOR? Hurtigguiden er for å gi de som bruker Adra Match Accounts en rask oversikt over de vanlige funksjonene i Adra Match Accounts. Denne guiden beskriver de funksjonene som blir brukt oftest i Adra Match Accounts. Den er hovedsakelig tilpasset vanlige brukere og superbrukere. Dokumentet dekker ikke vedlikehold av brukere og klienter eller generering av rapporter. Du finner mer detaljert informasjon i bruksanvisningen til Adra Match Accounts. DETTE DEKKES AV GUIDEN Denne guiden hjelper deg med: > > Å forstå vanlige funksjoner i Adra Match Accounts > > Å bruke Adra Match Accounts 4

5 FORBEREDELSER OPPRETTE EN KONTOUTSKRIFT FRA ERP Eksport av en utskrift fra kontosystemet (kalt «ERP») til en tekstfil som inneholder kontoene du vil avstemme. Dette gjøres vanligvis via en rapport- eller eksport-funksjon i ERP-systemet. > > Opprett en mappe på en nettverksstasjon hvor du kan lagre filer. F.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Regnskap > > Lag en sikkerhetskopi-mappe for Adra Match Accounts og flytt de importerte filene. F.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Regnskap \ Arkiv Excel-filer kan brukes hvis de lagres som tabulatordelte tekstfiler eller kommadelte tekstfiler (CSV). Du kan også bruke importveiviseren til å importere filer ra Excel. EKSPORTERE / LASTE NED FRA KONTOUTSKRIFT FRA BANKEN Ta kontakt med banken for å få informasjon om hvordan man gjør dette. Mange banker tilbyr denne tjenesten via nettbank. Filene må være i kommadelt format (CSV), tekstformat (TXT) eller et annet bankspesifikt format. > > Opprett en mappe på en nettverksstasjon hvor du kan lagre filer, f.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Bankanvn > > Lag en sikkerhetskopi-mappe for Adra Match Accounts og flytt de importerte filene. F.eks. G: \ AdraMatchAccounts \ Import \ Banknavn \ Fil 5

6 PÅLOGGING LOGGE PÅ MED ENKEL PÅLOGGING Bruk Windows-godkjenning for Enkel pålogging. Du logges automatisk på når du starter Adra Match Accounts. LOGGE PÅ UTEN ENKEL PÅLOGGING Logg på med brukernavnet og passordet du har fått tilordnet. Hvis det er første gang du logger på, anbefaler vi at du endrer passordet. 6

7 START-SKJERMEN Etter pålogging får du informasjon om statusen til kontoene og brukerinformasjon. Hjem (Start)- skjermen Importere Automatiser avstemming Manuelle avstemminger og rettelser Generer rapporter Kontogruppedetaljer for valgt klient Velg klient Brukerdetaljer Vis Konfigurer systemet, sikkerhetsko- bruksanvispier, gjenopprett og administrer lisenser Utvid visning Lisensverifisering 7

8 REDIGERE KONTOER OG KONTOGRUPPER Brukes til å legge til kontoer, opprette og redigere kontogrupper, legge til åpningsbalansene og åpne transaksjoner og slette alle transaksjoner eller kun avstemte transaksjoner frem til en bestemt dato. > > Velg Maintenance (vedlikehold) Edit Accounts / Account Groups (rediger kontoer/kontogrupper). LEGGE TIL KONTOER. Klikk på fanen Acccount Settings (Kontoinnstillinger).. Klikk på New (ny) for å legge til en ny konto.. Velg avkrysningsruten Interim (foreløpig) for å aktivere avstemming mellom debet til kredit i kontoen. 4. Velg avkrysningsruten Unique (unik) hvis kontonummeret er unikt for hele oppdraget. 5. Klikk på Save (Lagre)

9 Opprette en kontogruppe. Klikk på New (ny) for å opprette en ny kontogruppe.. I feltet Account Group (kontogruppe) skriver du navnet på den nye kontogruppen.. I feltet Description (beskrivelse) skriver du en beskrivelse av kontogruppen. 4. Velg avkrysningsruten This is a foreign currency account (dette er en konto i utenlandsk valuta) hvis kontoen er i utenlandsk valuta. 5. I listen Select currency (velg valuta) velger du valutatypen for kontoen. 6. Klikk på Save (lagre). Det opprettes en ny kontogruppe

10 Angi startbalanse Brukes til å legge til kontobalanse. Gruppekonto-balansene må være null og det bør ikke være noen åpne transaksjoner. Set Starting Balance (angi startbalanse) er aktivert når du oppretter en ny kontogruppe og tilordner kontoer til den nye kontogruppen. Klikk på knappen Set Starting Balance (angi startbalanse) for å vise vinduet New starting balance / (ny startbalanse /).. Under Ledger (hovedbok) skriver du åpningsbalansen for måneden eller perioden du vil starte avstemmingen for.. Under Bank (bank) skriver du åpningsbalansen for måneden eller perioden du vil starte avstemmingen for.. Klikk på Finish (fullfør) hvis den totale Ledger-balansen (hovedbok) og den totale Bank-balansen (bank) blir null eller klikk på Next (neste) for å åpne transaksjonene som utgjør forskjellen. Knappen Finish (fullfør) vises kun hvis balansene stemmer overens, hvis ikke vises Next-knappen (neste). Du finner mer informasjon i «Setting Starting Balance in the Adra Match Accounts User Manual» (angi startbalanse i bruksanvisningen for Adra Match Accounts). 0

11 IMPORTERE FILER Brukes til å legge til importfiler i XML-format, opprette eller endre importer og velge eksisterende importer. > > Velg Maintenance (vedlikehold) Imports (importer). MALER FOR IMPORTER. Velg Imports (importer).. Velg importfilene som du vil legge til.. Klikk på Add (legg til). Du finner mer informasjon i «Setting Starting Balance in the Adra Match Accounts User Manual» (angi startbalanse i bruksanvisningen for Adra Match Accounts).

12 FILER OG MAPPER Brukes til å angi banen til importfilmapper og sikkerhetskopi-mapper for valgte importer. > > Velg Maintenance (vedlikehold) Files and folders (filer og mapper).. Du må bare velge Engagement Mode (forpliktelsesmodus) hvis du vil angi banen til importdata for alle klienter.. Fra listen Select import (velg import) velger du importen som du vil angi en mappebane for.. Klikk i feltet Folder (mappe) for å finne mappebanen for importen. 4. Klikk i feltet Backup Folder (sikkerhetskopi-mappe) for å finne mappebanen for 5 4 sikkerhetskopi-mappen. 5. Skriv inn filterkriteriene i feltet Filter 6 (filter). F.eks. vis kun tekstfiler (*.txt). 6. Klikk på Save (lagre). Du finner mer informasjon i «Defining Folder Locations in the Adra Match Accounts User Manual» (angi mappeplasseringer i bruksanvisningen for Adra Match Accounts).

13 REGLER FOR AUTOMATISK AVSTEMMING ADMINISTRASJON AV AUTOMATISKE AVSTEMMINGER Brukes til å legge til, endre, prioritere eller slette avstemmingsregler for kontogrupper. Prioriter regler ved å velge prioritetsnivå fra listen. Disse reglene kan enten kopieres eller deles med andre kontogrupper. > > Velg Maintenance (vedlikehold) Automatic reconciliation rules (regler for automatisk avstemming). Innstillinger for automatiske avstemminger dialogboks

14 KOPIERE OG DELE REGLER. Fra listen Account Group (kontogruppe) velger du kontogruppen som du vil tilordne forhåndsdefinerte regler for.. Klikk på Add Predefined (Legg til forhåndsdefinert).. Fra listen Rule group (regelgruppe) velger du regelgruppen som du vil tilordne til valgt kontogruppe. De forhåndsdefinerte 4 reglene for valgt gruppe vises 4. Velg avkrysningsruten Select All (velg 5 alle) for å legge til alle reglene i regelgruppen eller velg den regelen du ønsker å tilordne kontogruppen. 5. Klikk på Copy selected rules (kopier valgte regler) hvis du vil at dette skal være en separat regel eller klikk på Share selected rules (del valgte regler) hvis du vil at Innstillinger for automatiske avstemminger dialogboks endringer som gjøres i den overordnede regelen, skal gjelde for denne regelen. 6. Klikk på OK. 4

15 OPPRETTE EN AVSTEMMINGSREGEL Følgende eksempel viser en avstemmingsregel som avstemmer en kontotransaksjon mot flere banktransaksjoner.. I feltet Name (navn) skriver du inn navnet på avstemmingsregelen.. I feltet Date range (datoområde) skriver du 5, som betyr at bankens dato kan avvike med maks. +5 dager, bortsett fra regnskapsføringstransaksjonen.. Velg avkrysningsruten Many items from Bank (mange elementer fra bank) for å avstemme mot flere banktransaksjoner. 4. Klikk på Save (lagre). Du finner mer informasjon om å opprette avstemmingsregler i «Setting Automatic Reconciliations in Adra Match Accounts User Manual» (angi automatiske avstemminger i bruksanvisningen for Adra Match Accounts). 4 Innstillinger for automatiske avstemminger dialogboks 5

16 NØKKELFUNKSJONER DAG- LIGE OPPGAVER Adra Match Accounts har fire hovedfunksjoner, import, automatisk (automatisk avstemming), unntak (manuell avstemming) og rapporter, som er lett tilgjengelige i et fanesystem. Det er her man vanligvis utfører daglige oppgaver. PROSEDYRER (DAG, UKE OG/ELLER MÅNED) > > Last ned tekstfilen (bankutskrift) fra ERP > > Last ned tekstfilen (bankutskrift) fra Banken > > Logg på Adra Match Account > > Importer filer forretningsbanken > > Kontroller at de importerte kontoene har den samme balansen som bokføringen og banken for den importerte perioden > > Kjør de automatiske avstemmingsreglene > > Håndter avvik ved manuell justering > > Opprett rapporter om avstemte kontoer 6

17 IMPORT. Klikk på fanen Import.. Velg et av de forhåndsimporterte formatene.. Legg til filer du vil importere. Filene som legges til vises i en liste i panelet Select files to import (velg filer som skal importeres). Du kan velge flere filer. 4. Klikk på Import for å starte importen. Veiviserfunksjonen or import brukes til midlertidige importer og for å opprette nye importmaler. Du finner mer informasjon under Importing a File (importere fil) i bruksanvisningen for Adra 4 Import-fane 7

18 VISE TRANSAKSJONSDE- TALJER Brukes til å vise opplysninger om transaksjoner og balanser etter at kontoinformasjonen er importert.. Skriv ut importresultatene ved behov.. Klikk på forstørrelsesglasset under «Details»-kolonnen (detaljer) for å vise detaljene for en importert konto.. Klikk på Accept (godkjenn) for å godkjenne etter at du har kontrollert balansen for de importerte kontoene. Gjenta trinnene for alle andre filer du ønsker å importere. Dialogboksen Adra Match New Balance (ny balanse) 8

19 AUTOMATISK (AVSTEMMING) Brukes til å kjøre de forhåndsdefinerte avstemmingsreglene for dataene du har importert. Avstemte resultater vises etter regel og total kontogruppe.. Klikk på fanen Automatic (automatisk).. Velg avkrysningsboksen til kontogruppene eller individuelle avstemmingsregler.. Klikk på Reconcile (avstem). Automatisk fane 9

20 MANUELL (AVSTEMMING) Brukes til å administrere avvik / åpne transaksjoner og avstemte transaksjoner. Du kan sortere og filtrere åpne transaksjoner og avstemme avvik. Den kraftige søkefunksjonen kan brukes til å søke etter både åpne og avstemte elementer. OPEN-FANE (ÅPEN). Klikk på fanen Exceptions (unntak).. Klikk på fanen Open (åpen). Fanen Open (åpen) vises som standard når man 4 klikker på Unntak-fanen.. Velg avkrysningsrutene for elementene som skal avstemmes. Når avviket mellom de valgte oppføringene er null eller innenfor toleranseområdet. 4. Klikk på Reconcile (avstem). Exceptions-fanen (unntak) Open (åpen) 0

21 RECONCILED-FANEN (AV- STEMT) Brukes til å vise avstemte transaksjoner. Her kan du se detaljer om hvem, når og hvordan transaksjoner har blitt avstemt.. Klikk på fanen Exceptions (unntak).. Klikk på fanen Reconciled (avstemt).. Velg en transaksjon og klikk eventuelt på Undo (angre) for å avbryte avstemmingen Exceptions-fanen (unntak) Reconciled (avstemt)

22 SEARCH-FANE (SØK) Du kan søke etter alle felt i avstemte eller åpne transaksjoner.. Klikk på fanen Exceptions (unntak).. Klikk på fanen Search (søk).. Skriv i de tilgjengelige feltene for å søke etter Amount (beløp), Date (dato), Text (tekst), Reference (referanse), Period (periode) eller etter Extra Fields (ekstrafelt). 4. Velg Open (åpen) eller Reconciled (avstemt) fra listen for å velge hvilken transaksjonstype du vil søke etter. 5. Klikk på Search (Søk) for å søke etter 5 4 angitte kriterier. Transaksjoner vises Exceptions-fanen (unntak) Search (søk) avhengig av de angitte søkekriteriene.

23 Gjøre om en avstemming. Klikk på fanen Exceptions (unntak).. Velg Reconciled (avstemt) fra listen.. Velg avkrysningsruten for den åpne transaksjonen. 4. Klikk på forstørrelsesglasset ved siden av en transaksjon or å se alle oppføringene med samme oppførings-id Klikk på Undo (angre). 5

24 RAPPORTER Brukes til å generere rapporter for visning og utskrift i én eller flere kontogrupper og klienter. Rapporten kan forhåndsvises i fem forskjellige formater: PDF, Excel, RTF, TXT og Report Viewer. VISE RAPPORTER. Klikk på fanen Reports (rapporter).. Fra listen Select Report (velg rapport) velger du den typen rapport du vil vise. Velg typen som du vil generere en 6 7 rapport for. 4. Fra listen Select an account group (velg en kontogruppe) velger du kontogruppene du vil vise i rapporten. 5. Fra listen Select Report Format (velg rapportformat) velger du rapportformatet du vil vise. 6. Fra listen Sort on (sorter etter) velger du hvordan du vil at rapporten skal sorteres. 7. Velg avkrysningsboksen View historical data (vis historikk). 9 Fanen Reports (rapporter) 8. Fra listen kan du velge tidsformatet du vil vise i rapporten. 9. Klikk på Preview (forhåndsvisning). Rapporten genereres i valgt format og vises til høyre. 4

25 GJØR OM IMPORT Brukes til å vise detaljer om importerte filer og angre på import av importerte og avstemte filer. Du kan bare gjøre om på filer for kontoer og klienter du har tilgang til. > > Velg Maintenance (vedlikehold) Undo import (angre import) Gjør om Import 5

26 IMPORTERTE FILER Bruk denne funksjonen til å gjøre om på avstemte og uavstemte filimporter. Unreconciled Imports (uavstemte importer). Velg Unreconciled Imports (uavstemte importer) for å gjøre om på import av uavstemte filer.. Klikk på Details (detaljer) for å vise Reconciled Imports (avstemte importer) Reconciled Imports (avstemte importer) viser filer som er importert og helt eller delvis avstemt. Velg en eller flere filer for å vise detaljer eller angre på avstemmingen.. Velg Reconciled imports (avstemte importer) for å angre på import av de avstemte filene.. Klikk på Undo Reconciliation (angre avstemming) for å avbryte importfilen(e). 6

27 MANUELL REGISTRERING Brukes til å legge til transaksjoner i en kontogruppe manuelt. > > Velg Maintenance (vedlikehold)-> Manual Registration (manuell registrering). Velg Account Group (kontogruppe).. Velg riktig konto. Registrer transaksjonene i det øverste panelet.. Klikk på Insert (sett inn) for å legge til transaksjonen i åpne transaksjoner. Panelet under viser hvordan registrerte transaksjoner påvirker balansen. Registrering 7

28 REGLER FOR MALER Brukes til å opprette globale mal-regler og tilordne disse reglene til bestemte regelgrupper. > > Klikk på Maintenance (vedlikehold) > Edit auto. recon. template rules (rediger malregler for automatisk avstemming). NY REGELGRUPPE. I feltet Rule group (regelgruppe) klikker du på New (ny).. I feltet Rule group name (navn på regelgruppe) skriver du navnet på regelgruppen.. Klikk på Save (lagre). Rediger malregler for automatisk avstemming Ny regelgruppe 8

29 TILORDNE MALREGLER TIL EN REGELGRUPPE. Fra listen Rule Group (regelgruppe) velger du regelgruppen som du vil tilordne malregler til.. Klikk på Add (legg til).. Angi regelinnstillingene for malen. 4. Klikk på Save (lagre). 4 Rediger malregler for automatisk avstemming 9

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Hva er nytt i 3.2? 1

Hva er nytt i 3.2? 1 Hva er nytt i 3.2? 1 Innføring... 3 Nye funksjoner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Nyttige funksjoner i editoren... 4 Meldinger... 5 Handlinger... 6 Meldingsfiltre... 7 Kladdemappe... 7 Favoritter... 8

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem.

Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Ny versjon av Tazett porteføljestyringssystem. Internett-oppgradering til versjon 3.10 Versjon 3.10 av Tazett kan nå lastes ned fra internett. Se vedlegg Oppdatering versjon 310.pdf for oppgraderingsbeskrivelse.

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer