Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014"

Transkript

1 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V

2 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon Bruker hensyn Utvalgsliste Lenke liste Forside editor Egen Logg/Lynk funksjon Forbedret import Arbeidsflyt Konvertering og gjøremål Integrert med TR trykkordresystem Automatisk sikkerhetskopi ved nye dokumenter Utvidet eksport Valg av tilgangsbaner og lagerplass Automatisk oppdatering av Dep og avdelinger Hovedvindu Metadata for en publikasjon (video) Hovedvindu verktøyknapper (video) Arbeidsflyt Funksjoner for hovedvindu Verktøylinje Dokumentutvalg Video Dokumentutvalg (video) Dokumentutvalgslista (video) Lag nye dokumentutvalg (video) Menyer i hovedvindu Import / eksport meny Importer publikasjon Eksport til regjeringen.no Eksport til regjeringen.no (video) Eksporter formater Dokument meny

3 4.2.1 Registrer nytt dokument (video) Åpne dokumentet i utforsker Rediger dokumentets forside (foreløpig utgave) Lag foreløpig utgave (video) Lagre metadata og arbeidsflyt Hent tittel fra dokumentet Hent dette dokumentets data fra lagerplassen Fjern dette dokumentet fra basen Lager meny Oppdater fra TR trykkordresystem Oppdatere lagerbasen fra reelle filer på lager Oppdater lagerbasen for dokumentutvalget Oppdater lagerbasen for dette dokumentet Oppdatere DepAvdelinger Arbeidsflyt menyen Rediger arbeidsflyt Oppdater dette dokumentet far mal Sjekk alle HTML figurer Gi nytt filnavn til Unik ID navn Editer forsidelenker Editer forsidelenker (video) Konverter til XHTML for Episerver Automatisk feilsjekk Vis HTML for test Vis menyen Vis utvalgslista Lim fast Utvalgslista Vis hendelseslogg Lim fast Hendelseslogg Teknisk merknad Administrering (admin) Brukere

4 Rediger denne bruker Logg på som annen bruker Rediger alle brukere (admin) Formater Oppdater formatlista Opphev eventuell skrivebeskyttelse Hjelp Brukerveiledning Unik Id og URL Vedlegg 1 Punkter i arbeidsflyten for hver rolle Oversikt over hele arbeidsflyten (rolleansvar står i parentes) Kopier alle filer til lager (trykkeri) (video) Gi alle filer unik id som filnavn (trykkeri) (video) Sjekk alle HTML figurer (trykkeri, publiserer) (video) Konvertering av filer (trykkeri, publiserer) (video) Se igjennom HTML for test (trykkeri, publiserer) (video) Kvalitsikre av filer (trykkeri) (video) Filer mottatt fra trykkeri (teknisk redaksjon) (video) Kvalitetsrevisjon av filer (publiserer) (video) Publisere på regjeringen.no (publiserer) Sjekk at alle filer er publisert før sperrefrist Vedlegg 3 Rediger arbeidsflytmal (kun admin)

5 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon Bruker hensyn Applikasjonen kjenner nå igjen de ulike brukerne av systemet og hvilke roller disse har (trykkeri, Teknisk redaksjon, publiserer) 1.2 Utvalgsliste Alle valg av dokument skjer fra en liste slik at man slipper å klikke både dokumenttype, sesjon og nr for å velge et dokument. Utvalget i lista kan tilpasses det bruket man ønsker ( eks. Alle med sperrefrist denne uken). Utvalgslista kan utvides med andre opplysninger om dokumentet som arbeidsflytstatus, dager til sperrefrist med mer. 1.3 Lenke liste Det er ikke lengre nødvendig men manuelle justeringer etter at dokumentet er importert til regjeringen.no. Lenker til andre dokumenter som Særskilt vedlegg og rettebrev med mer. Blir lagt til på forhånd før opplasting til regjeringen.no og man definerer dette kun en gang selv om dokumentet lastes opp på nytt. 1.4 Forside editor Det er enklere å lage foreløpig utgave og endre forsiden på andre dokumenter. Foreløpige utgaver konverteres nå på samme måte som andre dokumenter. 1.5 Egen Logg/Lynk funksjon En utvidet loggfunksjon med Lynk funksjonalitet er inkludert. Denne brukes til alt fra systemmeldinger til manuelle meldinger mellom brukere av systemet (Lynk). Det brukere gjør på systemet vil kunne ses i denne loggen automatisk. Man kan filtrere det man ønsker å se og vekk det man ikke ønsker å se i loggen, slik at det ikke kommer informasjon som oppfattes som støy. 1.6 Forbedret import Import av dokumenter fra trykkeriet skjer nå med drag and dropp til applikasjonen. Applikasjonen finner selv ut hvilket dokument det er og lagrer det på riktig lagerplass automatisk. Den melder også om feil eller mangler i dokumentpakken før import. 1.7 Arbeidsflyt Det er lagt til en arbeidsflytfunksjon som fungerer som en huskeliste over alle momenter man må igjennom for å klargjøre og publisere en publikasjon. Status for denne arbeidsflyten kan ses i utvalgslista slik at man raskt får en oversikt om alle dokumenter er publiser og lignende. 5

6 Arbeidsflyten er spesifikk for de ulike brukergruppene (trykkeri, teknisk redaksjon, publiserer) 1.8 Konvertering og gjøremål All konvertering og gjøremål kan nå velges fra en egen meny i tillegg til fra arbeidsflytlista 1.9 Integrert med TR trykkordresystem Data fra Teknisk redaksjon sitt trykkordresystem vil automatisk leses av applikasjonen og hva som forventes av publikasjoner og hvilken sperrefrist de har vil komme fram i utvalgslista hvis relevant utvalgsliste er valgt Automatisk sikkerhetskopi ved nye dokumenter. Ved import av et rettet dokument som er importert tidligere, vil systemet selv sørge for sikkerhetskopi av det gamle dokumentet. Brukeren trenger ikke å foreta seg noe her annet en å håndtere dokumentet som et helt nytt dokument som kommer fra trykkeriet Utvidet eksport En bedre eksportfunksjon er laget der man kan eksporteres samlet en eller flere dokumenter med en eller flere formater, basert på den utvalgslista man har Valg av tilgangsbaner og lagerplass Lagerplass og andre systemtilgangsbaner kan nå velges enklere fra et adminvindu. Du må være admin bruker for å kunne endre tilgangsbaner Automatisk oppdatering av Dep og avdelinger. Ved endringer i Departementsnavn eller avdelinger under et departement, så kan dette oppdateres automatisk i PMP Kvalitet ved velge å sjekke oppdatering. PMP Kvalitet er koblet opp mot regjeringen.no via en webservise som regjeringen.no tilbyr og som henter siste oppdaterte data her. 6

7 2 Hovedvindu Figur 2.1 Her vises en publikasjon med tilhørende metadata og formater. 2.2 Metadata for en publikasjon (video) Viser hvordan man setter på metadata for en publikasjon 2.3 Hovedvindu verktøyknapper (video) Viser funksjoner for alle knapper i verktøylinja. 7

8 2.4 Arbeidsflyt Figur 2.2 Her vises hovedvindu med dokumentets arbeidsflyt og status for arbeidsflytpunktene. Du vil i utgangspunktet se de punktene i arbeidsflyten som er tildelt din rolle. Du kan allikevel velge en annen rolle fra boksen Vis roller slik at andre rolles arbeidsflyt kan synliggjøres. Alle punkter i arbeidsflyten må være godkjent for at man skal importere dokumentet til regjeringen.no. Ved arbeidsflytpunkter som har automatiske prosesser knyttet til seg, vil det komme relevant tekst i kommentarvinduet som forteller hvilken prosess som startet og hva resultatet ble. Se Error! Reference source not found., som forteller i detalj de ulike punktene for hver rolle i arbeidsflyten. 8

9 2.4.2 Funksjoner for hovedvindu Verktøylinje Figur 2.3 Det er egen verktøylinje for de mest brukte funksjonen. Knapp 1: Vis publikasjonsliste. Viser eller lukker vindu for dokumentutvalg. Knapp 2: Import publikasjon. Åpner vindu for import av dokumenter fra trykkeriet. Knapp 3: Eksport av dokument for regjeringen.no. Knapp 4. Lagre de siste endringer og oppdater det visuelle grensesnittet. Knapp 5: Åpne lagerplassen for dokumentet i utforsker. Knapp 6: Vis eller lukk hendelsesliste. Knapp 7: Hjelp. Åpner mappe med brukerveiledninger i utforsker. Alle funksjonene er også tilgjengelig fra nedtrekks menyen. 9

10 3 Dokumentutvalg Her velger man det dokumentet man vil behandle eller se nærmere på Et klikk på dokumentet vil vise dette i hovedvindu. Ønsker man et annet utvalg, kan dette velges i Velg dokumentutvalg nedtrekklista. Man kan definere egne utvalg hvis de forhandsdefinerte, ikke fyller det behovet man har. Ved å øke bredden på vinduet kan man se mer informasjon om hvert dokument. 10

11 3.1 Video Dokumentutvalg (video) Dokumentutvalgslista (video) Viser utvalgslista og alle kolonner i utvalgslista Lag nye dokumentutvalg (video) Viser hvordan man lager nytt dokumentutvalg. 11

12 4 Menyer i hovedvindu 4.1 Import / eksport meny Importer publikasjon Et klikk på denne menyen eller knapp 2 i verktøylinja vil åpne følgende vindu 12

13 Ved å dra og slippe toppmappen for en publikasjon her, f eks. mappe 001GUL for gul bok, vil følgende vises: Publikasjonen kommer opp og det foretas en test av filene som vil gi en melding til bruker. Denne meldingen blir lagret i arbeidsflytpunktet for import av dokumenter slik at man i ro og mak kan se nærmere på denne etter importen. Klikk på Importer nytt dokument for å importere dokumentet. Hvis dokumentet er importert tidligere vil skjermen se slik ut etter drag and dropp: 13

14 Klikk på Lag backup og importer for å lage sikkerhetskopi av det allerede lagrede dokumentet og importere dette på nytt Eksport til regjeringen.no Velg først hvilket dokument som skal eksporteres i Dokumentutvalgslista ved å krysse av for ønskede dokumenter. Det kan velges en eller flere dokumenter. Her er Prop 26 ( ) valgt. 14

15 Et klikk på eksport til regjeringen.no vil åpne dette vinduet: Valgene i vinduet er nå forhåndsinnstilt for eksport av filene til regjeringen.no. Et forslag på tilgangsbane kommer opp der filen for eksport blir lagret. Man kan velge en annen tilgangsbane med knappen Velg eksport tilgangsbane. Browse knappen åpner utforsker med tilgangsbanen. Systemet lager tilgangsbanen hvis den ikke er laget fra før Eksport til regjeringen.no (video) Viser hvordan man eksporterer et dokument for import til regjeringen.no Eksporter formater Alle andre formater kan eksporteres samlet slik man måtte ønske. Velg først hvilke dokumenter som skal eksporteres fra dokumentutvalgsvindu og og hvilke formater for disse dokumentene fra Hovedvindu i Metadata / Formater fanen. Her er formatene PDF Trykk og PDF T-Skjerm valgt. 15

16 Velg deretter eksporter formater: Et klikk på eksporter formater vil åpne dette vinduet: 16

17 Valgene er forhåndsinnstilt for eksport av avkryssede formater. Valg: Lag ny mappe for hvert dokument vil sørge for at filene for hvert dokument kommer i egne mapper. Valg: Lag unik id mappehierarki vil lage det samme filhierarkiet som filene som eksporteres til regjeringen.no. Hvis ingen valg er avkrysset vil alle eksportfilene komme i samme mappe. 4.2 Dokument meny Registrer nytt dokument (video) Dette valget vil åpne følgende vindu: En hjelpetekst nederst forteller at dokumentet finnes frå fø. Det er fordi startdokumentet alltid er det valgte dokumentet som vises i hovedvinduet. 17

18 For å kunne lage et nytt dokument må man anngi et dokument som ikke finnes fra før ved å velge riktig publikasjon, sesjon og nr. Hvis det er et nytt dokument vil vindu se eksempelvis slik ut: Hjelpeteksten nederst sier nå at dette er et nytt dokument som ikke finnes i lageret fra før. Velg OK for å opprette en lagerplass for dokumentet. Det nye dokumentet vil vises i utvalgslista, hvis utvalget omfattes av dette dokumentet. NB: hvis lageret er delt i flere fysiske lager. F eks alle fra 1996 til 2010 og alle fra til i dag, og gjeldende lager er det seneste lageret fra 2011 og framover, vil denne ikke kjenne igjen dokumenter fra det gamle lageret fra før 2010, slik at disse vil bli oppfattet som nye dokumenter. Viser hvordan man registrerer et nytt dokument Åpne dokumentet i utforsker Dette valget er det samme som et klikk på knapp 5. Se figur 2.3. Dokumentplassen åpnes i utforsker. 18

19 4.2.3 Rediger dokumentets forside (foreløpig utgave) Dette valget åpner dette vinduet: Avhengig av dokumenttype vil de relevante valg for tekst på forsiden komme opp. I et eksisterende dokument vil man kunne endre denne tekste. I et nytt dokument skrives teksten inn på nytt. Dette må gjøres ved foreløpig utgave og andre dokumenter som kun har PDF og ikke HTML fra før slik at det lages en dokumentforside for regjeringen.no der lenker til andre formater ligger. 19

20 4.2.4 Lag foreløpig utgave (video) Viser hvordan man endrer forsiden på regjeringen.no Lagre metadata og arbeidsflyt Denne sørger for å lagre di siste endringer som er skrevet inn. Disse data blir automatisk lagret når man velger et annet dokument. Dette er den samme funksjonen som knapp 4 i figur Hent tittel fra dokumentet Denne henter tittel til visning i hovedvindu hvis denne tittelen mangler her Hent dette dokumentets data fra lagerplassen. Denne velges hvis andre har oppdatert dokumentet for å oppdatere det visuelle grensesnittet i applikasjonen Fjern dette dokumentet fra basen Dette valget lager en sikkerhetskopi av dokumentet og fjerner det fra utvalgslister. Dokumentet havner i en Versjonsmappe som vil få et mappenavn som inneholder VER + nr for versjonen. Eks. 032VER01 vil være versjon 1 av publikasjon med nr Lager meny 20

21 4.3.1 Oppdater fra TR trykkordresystem Dette valget vil oppdatere med endringer fra Teknisk redaksjon sitt trykkordresystem. Nye dokumenter blir lagt til med riktig nr. og sperrefrist. En oppdatering her vil gjelde alle som er tilknyttet samme lageret, slik at det holder at en oppdaterer Oppdater lagerbasen for dokumentutvalget Denne oppdaterer data for utvalgslista kun for de dokumentene som vises i utvalgslista Oppdater lagerbasen for dette dokumentet Oppdaterer kun data for dette dokumentet Oppdatere DepAvdelinger Denne funksjonen henter DepAvdelinger fra regjeringen.no og sørger dermed for at de siste endringer er oppdatert. PCen må være tilkoblet internett for at dette skal fungere Admin funksjon -> Oppdatere lagerbasen fra reelle filer på lager Dette valget tar normalt ganske lang tid avhengig av hvor mange dokumenter som er på lager. Det er derfor kun admin bruker som kan gjøre dette. Funksjonen sørger for at utvalgslistene er oppdatert med der som finnes på lager. 21

22 4.4 Funksjoner menyen Rediger arbeidsflyt Dette valget fungerer kun for admin brukere. Her kan arbeidsflyten endres og nye punkter kan defineres og andre kan fjernes med mer. Se Error! Reference source not found.for mer informasjon om redigering av arbeidsflyt mal Legg til og oppdater alle arbeidsflytpunkter fra mal Hvis malen er endret kan eksisterende dokumenters arbeidsflyt mal oppdateres. Nye punkter i malen vil flettes inn i dokumentets eksisterende arbeidsflyt Erstatt alle arbeidsflytpunkter fra mal og fjern gamle. Dette punktet fjerner arbeidsflytpunkter som ikke er i den oppdaterte malen. Dt er tette punktet som normalt brukes for å oppdatere fra malen. 22

23 4.4.4 Sjekk alle HTML figurer Alle valg under delestreken i nedtrekk menyen er valg som også finnes i arbeidsflyten. (Under Arbeidsflyt fanen). Dette valget åpner et vindu som viser alle html figurer for dokumentet. På venstre siden vises en liste over alle figurer i HTML/Grafikk katalogen. Øverst i ramma på vinduet vises bredde for vinduet figuren vises i slik at man kan se om bredden overstiger anbefalt bredde for figurer på regjeringen.no Rename filnavn til Unik ID navn Dette valget sørger for at alle filnavn som skal ha unik id som filnavn får dette. 23

24 4.4.6 Editer forsidelenker Alle forsidelenker for regjeringen.no kan settes opp på forhånd slik at man slipper å sette inn disse manuelt i etterkant. Dette valget åpner følgende vindu som administrerer dette. RTF ZIP, PDF T-Skjerm og EPUB lenker blir generert automatisk. Nye lenker kan legges til ved å klikke på Legg til ny lenke knappen. Gruppeoverskrift brukes i de tilfeller det er flere dokumenter i samme gruppe. F eks. flere særskilte vedlegg. Da får alle dokumenter en felles overskrift som man angir her. Ved å fjerne avkryssingen foran, vil lenken ikke bli generert i HTML dokumentet. 24

25 Editer forsidelenker (video) Viser hvordan man lager nytt dokumentutvalg Konverter til XHTML for Episerver Konverterer og klargjør for import til Episerver. Etter endring i metadata, må det konverteres på nytt for å få med de nye metadataene i importfilene Automatisk feilsjekk Dette valget sjekker automatisk en del ting i filene og viser en feilrapport Vis HTML for test Viser HTML for test i en nettleser slik at man kan sjekke filen før import til regjeringen.no 25

26 4.5 Vis menyen Vis utvalgslista Dette er samme funksjon som knapp 1 i figur 2.3. Den viser dokumentutvalgslista Lim fast Utvalgslista Dette valget sørger for at utvalgsiste sitter sammen med hovedvinduet på venstre side Vis hendelseslogg Viser hendelsesloggvinduet. Samme valg som knapp nr 6 i figur Lim fast Hendelseslogg Dette valget sørger for å hendelsesloggen sitter sammen med hovedvinduet på høyre side Teknisk merknad Viser teknisk merknad vinduet som ser slik ut: Figur 4.1 Denne kan brukes for å finne igjen dokumenter med spesielle særegenheter. Skriv inn det du vil merke deg her, så er det søkbart. 26

27 4.5.6 Administrering (admin) Man må være administrator for å få tilgang her: Dette vinduet åpnes: Her kan man markere hvilke lenker som automatisk skal lages. Oppdater Dep Avdelinger. Dette valget henter alle departementer og avdelinger direkte fra regjeringen.no. Det må være en internett tilgang for at dette skal fungere. Endre tilgangsbaner Her kan man endre hvilke tilgangsbaner som systemet bruker. F eks kan lagerplassen endres. Man kan gi et navn og en farge til de ulike lagerområder. Disse vil angi hvor lageret er og vises i toppen av Hovedvindu. 27

28 4.5.7 Brukere Rediger denne bruker Her kan info om gjeldende bruker endres Logg på som annen bruker 28

29 For å kunne logge på som en annen bruker. Dette skal normalt ikke være nødvendig, da brukere blir logget inn automatisk Rediger alle brukere (admin) Man må være logge t på som admin bruker for å kunne redigere alle brukere. En liste over alle brukere kommer opp, der man kan legge til og slette brukere. 4.6 Formater Her velges hva som skal krysses av i format lista. Dette er samme funksjon som å klikke på knappen for: Velg hva som skal vises F i knappen angir filer på lager. A i knappen angir alle filer og I i knappen angir at ingen filer er avkrysset Oppdater formatlista Dette valget sjekker hva som finnes av formater og oppdaterer lista i henhold til dette Opphev eventuell skrivebeskyttelse Dette valget sørger for at ingen filer for publikasjonen er skrivebeskyttet. 29

30 4.7 Hjelp Brukerveiledning Dette valget åpner stedet der denne brukerveiledningen er lagret, i utforsker. 30

31 4.7.2 Unik Id og URL Figur 4.2 Viser unik id og URL for dokumentet på regjeringen.no 31

32 1 Vedlegg 1 Punkter i arbeidsflyten for hver rolle 1.1 Oversikt over hele arbeidsflyten (rolleansvar står i parentes) Kopier alle filer til lager (trykkeri) (video) Sørg for at alle filer ligger i sine respektive mapper. Filer som skal med er: 1. PDF-T, PDF-TS, 2. RTF 3. Word fra forfatter, 4. Framemaker i 4 versjoner (RTF, XML og PDF trykk og PDF TS) 5. Figurer for trykk i SGML/Grafikk mappe. 6. Figurer for Web og EPUB i HTML/Grafikk mappe. 7. Omslag skal i PDF Omslag mappen. 8. Frame XML i Frame Felles-XML mappe.) Viser hvordan man setter på metadata og lager mapper for de ulike filformatene. Viser alle ulike filformater og hvor de skal lagres før konvertering. 32

33 1.1.2 Gi alle filer unik id som filnavn (trykkeri) (video) Automatisk funksjon som gir nytt navn til alle filer som trenger dette til unik id som filnavn. En rapport blir laget i kommentar feltet. Viser hvordan man gir alle filer unik ID som filnavn Sjekk alle HTML figurer (trykkeri, publiserer) (video) En knapp åpner eget vindu der alle figurene kan sjekkes. Viser hvordan man sjekker alle HTML figurer Konvertering av filer (trykkeri, publiserer) (video) Konverterer fra Frame XML til XHTML for Episerver og HTML for test. Gjøres av trykker og gjøres på nytt av publiserer for å sikre at eventuelle endrede metadata kommer med. Viser hvordan man konverterer fra Frame felles XML til XHTML for Episerver Se igjennom HTML for test (trykkeri, publiserer) (video) Åpner HTML for test i en nettleser for å kunne se igjennom denne. Viser hvordan man sjekker HTML før publisering på regjeringen.no. 33

34 1.1.6 Kvalitsikre av filer (trykkeri) (video) Sjekker at alle formater er som forventet etter at all konvertering er klar. I tillegg må man for: HTML for test: Skroll igjennom å se at filen ser grei ut og at alle lenker fungerer PDF-TS: Hvis filstørrelsen er unormalt stor (over 5-10 Mb) forsøk å redusere denne. Husk RTF: Husk å sette tilbake tabellkoder fra Framemaker og kjør stilkonvertering i Word etter eksport fra Framemaker Viser hvordan man kvalitetsikrer alle filer. Viser hvordan man kopierer ut filer for å brenne på cd til teknisk redaksjon Filer mottatt fra trykkeri (teknisk redaksjon) (video) Godkjent når filene er mottatt fra trykkeriet og importert til lager. Viser hvordan man importerer filer fra trykkeri til lager hos DSS Kvalitetsrevisjon av filer (publiserer) (video) Kjører automatisk filsjekk med egen knapp. EPUB: Se at den åpnes og vises i Firefox RTF: Sjekk at den åpnes i Word og ser riktig ut og er stilet. PDF-TS: Sjekk at den ser ok ut. Sjekk at alle filer og filformater er med. Viser hvordan man sjekker at alt er i orden før import til regjeringen.no. 34

35 1.1.9 Publisere på regjeringen.no (publiserer) Se Kap for eksport av filer. Etter publisering på regjeringen.no, skal det sjekkes at alle lenker fra forsiden fungerer. Episerver ID skal settes inn i felt Regjeringen.no ID i arbeidsflyten. Alle punkter i arbeidsflyten skal nå være godkjent. Arbeidsflyten vil kunne tilpasses og endres ved behov, slik at det kan være avvik fra denne veiledningen Sjekk at alle filer er publisert før sperrefrist Dette står ikke i arbeidsflytlista, men man kan i dokumentutvalgslista enkelt sjekke at alle file er publisert ved å velge utvalget: Alle med sperrefrist denne uken og sjekke kolonne Status. Her skal alle ha et id nr som er regjeringen.no s dokumet id. 35

36 2 Vedlegg 3 Rediger arbeidsflytmal (kun admin) Arbeidsflytmalen redigeres kun av admin. Ved gjentatte feil fra trykkeri, eller hvis noe av arbeidsflyten er uklar, bør denne redigeres slik at nødvendige oppgaver ikke blir glemt eller gjennomfør på feil møte. 36

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Flytte innhold fra Fronter til Canvas

Flytte innhold fra Fronter til Canvas Høgskolen i Innlandet Flytte innhold fra Fronter til Canvas Veiledning og informasjon om konvertering av innhold fra Fronter til Canvas. 07.05.2018 Innhold Fronter... 3 Veien videre... 3 Nedlastning av

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Import av referanser fra Web of Science

Import av referanser fra Web of Science ! Import av referanser fra Web of Science Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du gjør større endringer eller importer til EndNote! Direkte import av en enkeltreferanse:

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Den beste måten hvis du skal endre allerede eksisterende artikler

Den beste måten hvis du skal endre allerede eksisterende artikler OPPLÆRING I NETTPUBLISERING MED JOOMLA 3 Sist oppdatert: 2. October 2018 13:49 redigering fra FORSIDEN Den beste måten hvis du skal endre allerede eksisterende artikler Side 2 Innhold Forsiden - redigere

Detaljer

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Økonomisenteret, august 2017 Innhold Om dokumentarkivet... 2 Dokumentarkivets hovedvindu... 3 Dokumenttyper... 4 Dokumentmaler... 5 Opprette

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning www.f3cnorge.info

Brukerveiledning www.f3cnorge.info Brukerveiledning www.f3cnorge.info Pålogging: Etter at du har logget på ser du en Menyblokk til venstre med brukernavnet ditt. I blokken finner du det du har tilgang til å gjøre på site n. Generelt om

Detaljer

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere blogg sider i Joomla 3.x Side 1/8 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >> Artikler

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

RESULTATHÅNDTERING Guide om håndtering av resultater for klubber (eksport og import)

RESULTATHÅNDTERING Guide om håndtering av resultater for klubber (eksport og import) RESULTATHÅNDTERING Guide om håndtering av resultater for klubber (eksport og import) Her kan du lese en enkel guide til hvordan du håndterer resultater 1 1. Arrangere en konkurranse For å eksportere utøverlister

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Ta vare på innhold i Fronter

Ta vare på innhold i Fronter Ta vare på innhold i Fronter 2018 Digitale utdanningstjenester, ITA Innføring av nytt LMS - Canvas Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva gjør jeg med innholdet mitt i Fronter?... 3 Filer og arkiv... 3 3

Detaljer

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding.

Fra. 1. juni 2012 håper vi flest mulig lag benytter seg av den nye løsningen når de skal sette opp påmelding. Brukerveiledning; Versjon 1.0, oppdatert: 24.04.2012. Innhold 1. Registrere stevne... 2 2. Sette opp påmelding på stevne.... 4 Opprette påmelding på 200m.... 8 Sette opp ekstralag... 11 3. Fane 3. mer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 av 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva gjør jeg med innholdet mitt i Fronter?... 2 Filer og arkiv... 2 3 måter å laste ned en fil på... 2 Last ned flere filer samtidig... 2 Eksporter en mappe... 3 Eksportere en hel mappestruktur...

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

Import av referanser fra Web of Science

Import av referanser fra Web of Science ! Import av referanser fra Web of Science Husk å alltid ha en oppdatert backup av biblioteksfila og tilhørende datamappe før du gjør større endringer eller importer til EndNote! Direkte import av en enkeltreferanse:

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.   versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/47 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 2 2.1 Angi prosjektets plassering... 3 3 Mapper og filer...

Detaljer

Brukerveiledning DFS Grasrot hjemmesider

Brukerveiledning DFS Grasrot hjemmesider Brukerveiledning DFS Grasrot hjemmesider Innholdsfortegnelse Endringslogg... 1 Hva er Grasrot?... 2 Noen eksempler på lag som bruker Grasrot... 2 Bestilling av hjemmesider... 3 Administrer din nye side...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Brukerveiledning NHO digitale håndbøker. Veileder

Brukerveiledning NHO digitale håndbøker. Veileder Brukerveiledning NHO digitale håndbøker Veileder Innhold 1. Velg håndbok/opprett ny 2. Bestill 3. Velg pakke og faktura 4. Opprette håndbok 5. Innstillinger 6. Legge til/fjern kapitler 7. Tilpass innhold

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet.

innhold, og innleggene legger seg etter hverandre slik at det siste ligger øverst. Innlegg brukes når vi skal skrive om en sak eller en nyhet. Versjon 0.2-21. oktober 2013 Bjorndal.no er bygget opp med wordpress. Innlogging Logg inn på forsiden nederst til venstre. Da kommer wordpress innloggingsmeny. Skriv inn brukernavn og passord. Sider og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening

Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Bruk av hjemmeside for styret/utvalg Molde seilforening Hvert utvalg er ansvarlig for å legge ut sine nyheter Case 1: Legge ut nyheter Case 2: Oppdater kalender LOGIN: www.moldeseilforening.no/admin Brukernavn/passord

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold:

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Påloggingsinformasjon Skjermbilde 4-6: Redigere Første-siden (loge/leir) Skjermbilde 7-11: Redigere

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 2. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 3. Oppsett av sakskart... 4 4. Oppsett av faste saker... 4 5.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning Versjon 1.2

Brukerveiledning Versjon 1.2 Brukerd oku mentasjon Brukerveiledning Versjon 1.2 Programsystemet ISY Prosjekt er utarbeidet og eies av: Norconsult Informasjonssystemer AS Kjørboveien 29 1337 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

BAS AUTOSALES. Bruktbiladministrasjon. Brukerveiledning v1.0

BAS AUTOSALES. Bruktbiladministrasjon. Brukerveiledning v1.0 BAS AUTOSALES Bruktbiladministrasjon Brukerveiledning v1.0 Innlogging Gå til nettadressen https://intelsoft.no Du vil se et vindu hvor du angir din e-post og passord Startskjermen Du kan opprette et nytt,

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer