: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25"

Transkript

1 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl Til stede fra styret: Forfall: Ved protokollen: Anita Richardsen Thomas Nordgård (perm Ole Ragnar Leistad Hege Ryeng Ragnhild Lund (perm 14.00) Magne Reigstad Harriet Eriksen (perm til 1400) Eva Marie Storø Nina Bolle (perm Rune Bakkejord Katrine Aursand Gro Eggenheim Siw-Heidi Solbakken Jon Arvid Haugen Karin Rørnes Rita Pedersen

2 2 Utsendt saksliste: 013/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 014/12 Protokoller 015/12 Orienteringer 016/12 Nye fylkesinfo siste måned 017/12 Årsmøtesak - Årsmelding 018/12 Årsmøteplan 019/12 Arbeidstid/Tariff /12 Studieturer 021/12 Årsmøtesak - Retningslinjer 022/12 Årsmøtesak 1 - Konstituering 023/12 Høring - Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning 024/12 Høring Innføring av valgfag og forskriftsfesting av tid til elevrådsrelatert arbeid 025/12 Eventuelt a) Saker til neste fylkesstyremøte SAK 013/12 Nye saker: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 025/12 Frikjøp i forbindelse med verv. Eventuelt får nytt saksnummer 026/12. Innkalling og saksliste godkjent med merknader over. SAK 014/12 PROTOKOLLER a) Møte i fylkesstyret Det framlagte utkast til protokoll fra møte i fylkesstyret godkjennes. b) Møte i arbeidsutvalget Merknad: Gjenopptakelse av samarbeid med Gnist legges til som sak under eventuelt i dagens FST-møte. Det framlagte utkast til protokoll fra møte i arbeidsutvalget tas til etterretning.

3 3 SAK 015/12 ORIENTERINGER Diverse orienteringer: a) Orientering fra leder Arbeid med saker som løftes inn i fylkesstyremøtet. Organisering av studieturer lokallagsledere og fylkesstyret. Årsmøteforberedelser. Arbeid med å få løftet saker sentralt. Arbeidstid arbeid i forbindelse med saken. Forberedelser til tariff. Kursforberedelser kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte, dagskurs for lokallag, Modul 3-kurs. b) Orientering fra nestleder FAS-kurs Personalsaker Skolestruktur i Harstad. Oppfølging av omstillingsprosessen blir viktig. Arbeid med høringer. c) Orientering fra medlemsgruppe ledere Oversikt lederrepresentanter i lokallagene. Økende press på ledere både i grunnskole og videregående skole. Blir en viktig sak å følge opp. Sette opp som sak på neste fylkesstyremøte. d) Orientering fra HTV-fylke Fellesskolering på fylket hovedavtalen og SFS Skolestruktur Tromsø Fylkesøkonomi store utfordringer for alle sektorer. Lokalisering ny skole på Bardufoss. Opprettet egen møtearena for hovedverneombud på fylket. Prøveordning fram til sommeren. e) Orientering fra medlemsgruppe grunnskole Kvalifikasjonsrammeverk vedtatt - Felleseuropeisk læreplanoverbygning. Hospitering på skole i Bejing. Jobbsøkekurs f) Orientering fra medlemsgruppe barnehage Regelverksamling hos fylkesmannen SFS 2201 sentralt kontaktforum piloter klar til deling. Begynner arbeidet med dette fram mot 1. august g) Orientering fra FAS FAS-kurs i hovedsak deltakere fra Nordland og Troms. 17 stk. Positiv tilbakemelding. Forslag om lokale FAS-samlinger, involvere lokallagene. Orienteringene tas til etterretning.

4 4 SAK 016/12 NYE FYLKESINFO SIDEN SIST Rita Pedersen Oversikten tas til etterretning. SAK 017/12 ÅRSMØTESAK 2 - ÅRSMELDING s. 21 navn på hovedverneombud strykes. s. 24 gjentagelse må redigeres s. 29 undersøke om overskrift skal endres til profesjonsetikk. Det bør komme med noe om studieturen til København s. 30 det lages et tillegg med Manifest Analyse, ansvar Thomas. Det lages en kort oppsummering av arbeidet HTV-F har gjort i perioden, ansvar Magne Årsmeldingen for perioden vedtas med med de endringene som er framkommet i møtet. SAK 018/12 ÅRSMØTEPLAN Anne orienterte om framdriften i arbeidet fram mot årsmøtet. I neste fylkesstyremøte må politisk sak fastsettes. Forslag om at den ene dagen avsettes til årsmøtesaker/innsendte saker. Utfordring med delegatfordelingen på medlemsgruppene. Gjelder spesielt på de store lokallagene, som får problem fordi de har få plasser til medlemsgruppe grunnskole. Det blir også ei demokratisk utfordring når delegatfordelingen er som den er. I etterkant av årsmøtet bør vi se hvordan vi kan løfte problemstillingen inn til landsmøtet. Det er viktigst at man sikrer representasjon av alle medlemsgruppene. Også ei utfordring med lederaspektet må sikre at det kommer nok ledere. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. SAK 019/12 ARBEIDSTID/TARIFF 2012

5 5, Anita Richardsen, Jon A. Haugen Orienteringen tas til etterretning Saken settes opp på neste fylkesstyremøte. SAK 020/12 STUDIETURER Anne orienterte om bakgrunn for saken. Tur for lokallagslederne: Lokallagslederne ga sterke signaler på at de ønsket tur til København. Turen finansieres delvis av fylkeslaget, delvis fra 40 %-midlene og delvis av lokallagene. Billettbestilling er stort sett i boks, og informasjon sendes ut til lokallagene i løpet av uka. Tur for fylkesstyret: Billetter til Brussel er stort sett klare, noen må bestille til andre tidspunkter og med andre avgangssteder. Hotell er reservert i sentrum. Program er under utarbeidelse. Innspill i møtet Forslag om å besøke Nord-Norge-kontoret, ambassaden, Ønske om å komme i kontakt med utdanningsorganisasjoner i området. Utdanningspolitikk i EU. Verdensutstillingen i Brussel Atomium. Europeisk kvalifikasjonsrammeverk. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet med studieturene til København og Brussel. SAK 021/12 ÅRSMØTESAK 5 - RETNINGSLINJER Nina Bolle og Eva Marie Nina og Eva Marie orienterte om bakgrunn for saken. Det bør stå noe om fagforeningsbevissthet i retningslinjene. Til utdanningspolitikk: Pedagogtetthet omformuleres. Verdsettingsdiskriminering omformuleres. Motarbeide verdisettingsdiskriminering. Flere punkter inn i samfunnspolitikk. Punktet om alliansebygging omformuleres. Viktig å være tydelig på hva vi ønsker å si med retningslinjene. Eventuelle innspill sendes inn slik at de kan innarbeides i et nytt forslag som legges fram på neste fylkesstyremøte. Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. Saken settes opp på neste fylkesstyremøte. SAK 022/12 ÅRSMØTESAK 1 - KONSTITUERING

6 6 Anne orienterte om bakgrunn for saken. Tidsplanen ble gjennomgått og innspill gitt. Viktig at man ser på tidsplanen og ser om den er grei. Frist for innlevering av resolusjoner må settes, forslag om at frist settes til kl 1615.onsdag 9. mai. Pauser innimellom kaffepausene overlates til dirigentene å sette der det passer best. Til møtereglement: Pkt endres slik at det står vedtektene i stedet for loven. Pkt 2 endres slik at vi tar bort begrensning på antall ganger noen får ordet i samme sak. Taletid settes til maksimalt 3 min uansett. Øvrig begrensing på taletid settes av møteledere ved behov. Møtefunksjonærer som har sagt ja: Møteleder: Erling Bratsberg, Grete Oprann Referenter: Guro Rognli, Marit Føre Årsmøtesak 1 konstituering legges fram på årsmøtet med de endringer som er framkommet i møtet. SAK 023/12 HØRING FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING Nina Bolle Høringen har kort høringsfrist, men saken har vært behandlet grundig i ulike fora tidligere. Fylkesstyrets innspill danner grunnlaget for høringssvar til sentralleddet. SAK 024/12 HØRING INNFØRING AV VALGFAG OG FORSKRIFTSFESTING AV TID TIL ELEVRÅDSRELATERT ARBEID Thomas Nordgård Ressurstilgang må kommenteres. Organisatoriske tilrettelegginger som ikke er ferdig utredet. Bl.a. skoleskyss, vurdering, Ja til karakterer i valgfag. Ja til standpunktkarakterer hvert år. Nei til eksamen. Fylkesstyrets innspill danner grunnlaget for tilbakemeldingen til sentralleddet. SAK 025/12 FRIKJØP I FORBINDELSE MED VERV

7 7 Anne orienterte om bakgrunn for saken. Det er behov for å engasjere noen til å avlaste de på kontoret fram mot sommeren. Det er per i dag bare aktuelt med halve dager. AU får fullmakt til å frikjøpe Katrine Aursand til arbeid på kontoret i inntil 30 dager fram til 1. juli SAK 026/12 EVENTUELT a) Saker til neste fylkesstyremøte a. Godkjenning av innkalling og saksliste Rita b. Protokoller Rita c. Orienteringer Alle d. Nye fylkesinfo Rita e. Regnskap og budsjett Anne f. Årsmøtet Alle g. Studietur Anne h. Tariff Anne i. Årsmøtesak 5 - Retningslinjer Innspillene i møtet tas med i det videre arbeidet. b) Invitasjon til valgnemnda Fylkesstyret ønsker å invitere valgnemnda til å delta på et av fylkesstyremøtene fram mot årsmøtet. Ansvar: Rita

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND (1909 2014) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009. Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo J.nr. 486/09-10 ET REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009 Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning v/leder Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med Utdanningsdirektoratet 13. juni kl 12-13.45 Til stede fra U-dir:

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer