Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015"

Transkript

1 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, TIDSRAMME Lørdag 11. april kl Søndag 12. april kl Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak Send mail Nestleder Seksjonsrådet for Barnevernspedagoger Olivia Salles Send mail Seksjonsrådet for Sosionomer Ingrid Rabbe Larsen Send mail Seksjonsrådet for Vernepleiere Line Bekkelund Send mail Velferdsviterutvalget Marthe Sofie Kjellin Send mail Forfall lørdag: Anel, Marthe, Olivia Forfall søndag: Olivia

2 SAKER AU - sak 25/15 Konstituering a. Møteleder Anel b. Referent Sunniva Roumimper AU - sak 26/15 Godkjenninger a. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes b. Godkjenning av tidsplan for møtet Utarbeides på møtet. Tidsplanen godkjent AU - sak 27/15 Orienteringer a. Fra seksjonsrådene Seksjonsråd for barnevernpedagoger (SRB) Seksjonsrådet for sosionomer (SRS) Seksjonsrådet for vernepleiere (SRV) Fra Velferdsarbeiderutvalget b. Informasjons - og rekrutteringsansvarlig c. Fag/studentkonsulent Studentkonsulenten orienterte om at Jonas begynner i mai og kommer til å jobbe med studentrelaterte saker. Utenlandsturen utsatt til AU er fulltallige. d. Leder (skriv fra Marcus) Orienteringer noe amputert grunnet kongress og leders avskjed. Line og Ingrid orienterte om deltakelse på årsmøtet til solidaritetsungdom i går. De ble godt

3 mottatt. Møtte også Christina Beck Jørgensen fra Fagforbundet og tipset om kontakt med Liz Yvonne Aslaksen fra dem som også sitter i praksispatruljeprosjektet. Anel orienterte om rekruttering. Han har hatt kontakt med fylkessekretær i FO Troms. Ble enig om at Anel skal ta kontakt med en student der som har bistått avdelingen der. Studenten skulle flytte, men Mona hadde enda tre nye navn. Anel kontakter disse. Tas til orientering AU - sak 28/15 Konstituering i AU og supplering Marcus har trukket seg som leder i FO-studentenes AU av helsemessige årsaker og i samråd med lege. Det blir nødvendig å ta en diskusjon om dette og finne en løsning som AU kan enes om. Det naturlige er at nestleder rykker opp i leders sted, men det står ikke noe om dette i vedtektene. Derfor må AU diskutere hvordan saken skal løses. I tillegg må AU supplere seg selv med en ny representant. Dette må gjøres i henhold til vedtektene hvor det står at AU skal annonsere ledige verv i minst tre uker på nettside og facebook, samt informere lokallagsledere. Utarbeides på møtet Tone og Margrethe orienterte om grunnen til at hun er til stede. Tone redegjorde for ulike løsninger for supplering og konstituering. Ikke vedtektsfestet hvordan det skal løses. Hvis nestleder skal rykke opp forutsetter det: 1. At nestleder er motivert og ønsker dette 2. At AU for øvrig støtter dette Ny nestleder kan da hentes fra AU, eller utenfra. Dersom en i AU ønsker nestleder vervet er det samme forutsetninger som over (ønsker dette og det støttes av AU). Vervet som blir stående tomt må suppleres. Det skal ifølge vedtektene annonseres ledig verv i tre uker før det tas avgjørelser. Et annet alternativ er et ekstraordinært årsmøte som er praktisk mulig. Valgkomiteens rolle i dette? Diskutere dette. Må ha en grundig redegjørelse for valgene som tas i denne prosessen. Gjennomgang av beslutningsprosesser, kjøreregler og skille mellom politikk og administrasjon. Fullmakter innad i AU; Hvem kan snakke med hvem, media, møter, intern og ekstern kommunikasjon. Kjøreregler for kommunikasjon: telefon, facebook, chat, osv. Lørdag: Anel ønsker å være leder og forteller at han er motivert. Line: Usikker på sin rolle. Vil beholde sitt verv og støtter at Anel blir leder.

4 Marthe: Vil beholde sitt verv. Mener det er naturlig at Anel blir leder og støtter dette. Ingrid: Trives også i sitt verv og vil beholde dette. Støtter at Anel Blir leder. Vedtak: Anel konstitueres som leder og vervet som nestleder annonseres i alle kanaler. Valgkomiteen informeres og bes om å gjøre arbeidet med å innhente og informere potensielle nye kandidater, samt levere en innstilling til AU etter fristen for annonsering er utgått. Leder av VK bes delta på neste mulige AU møte. Vervet som nestleder annonseres på nettsider og FB 15. april, og tidligste frist for å innstille er 6. mai. Sunniva sender e-post til Ida S med kopi til AU med de foreslåtte navnene. AU - sak 29/15 Lokallagskonferansen Det har kommet henvendelser fra studenter som ikke kan komme på konferansen grunnet eksamener og bacheloroppgaver. I tillegg har det ikke kommet noen påmeldinger. Lokallaget er komfortable med å flytte konferansen til juni. I så tilfelle må ny innkalling sendes ut og innledere bookes om. Studentkonsulenten tar seg av alt det praktiske rundt dette. Utarbeides på møtet Vi avventer til fristen for påmelding 15. april. Dersom det er få påmeldinger og det er mulig for hotellet å flytte konferansen til juni. Dersom det er nok påmeldinger (min 30) vurderer vi å holde konferansen som planlagt. AU - sak 30/15 Global Dignity Se orientering fra Marcus FORSLAG VEDTAK Anel setter seg inn i orienteringen til Marcus og tar kontakt med de nødvendige personene.

5 AU - sak 31/15 Møterepresentasjon hvem deltar på hva Møter/representasjon Tidspunkt Hvem deltar Landsstyremøte, FO januar, Sørmarka Marcus og Anel Møte i FO-Studentenes AU januar i Mariboesgate 13 Alle og 2015 (overlapping) i Oslo LOs studentpolitiske konferanse MAI? Marcus, Ingrid Trondheimskonferansen januar/februar Marcus og Olivia Februar Olivia Barnevernspedagoger Februar Ingrid Sosionomer Velferdsviterutvalget 13. februar, MB13 Marthe Møte i FO-Studentenes AU 13. februar Alle Studentdelegasjonsmøte, februar Alle Kongressen FYKO februar/mars Marthe og Kyle(innleder) Manifest Årskonferanse 3. Mars Marcus og Anel + 3 fra Oslo LL Landsstyremøte, FO 17. Mars, Gardermoen Marcus og Anel 17. Mars, Gardermoen Olivia Barnevernspedagoger 17. Mars, Gardermoen Ingrid Sosionomer Møte i FO-Studentenes 17. Mars, Gardermoen (kveld) Alle Arbeidsutvalg Kongressen Mars, Gardermoen Alle Møte i FO-Studentenes AU April Alle Norsk Folkehjelp April Ingrid Line Solidaritetsungdom Landsmøte LOs student- og ungdomskonferanse April Sunniva, Anel, Line (Ingrid) Møte i FO-Studentenes AU April Alle Lokallagskonferanse FO Mai Alle Studentene Møte i FO-Studentenes AU UTENLANDS Alle Landsstyremøte, FO Juni, MB13 Anel og nestleder Fagforbundet Juni? Anel sommerkonferanse Møte i FO-Studentenes AU August? Alle Leder og nestledersamling/kickoff September? Alle Innstillingsmøte til Årsmøte i FO Oktober? Alle Studentenes AU Landsstyremøte, FO Oktober, MB13 Anel og nestleder FO-Studentenes AU November? Alle FO-Studentenes Årsmøte November? Alle Landsstyremøte, FO Desember, MB13 Anel og nestleder Årskonferanse for faggruppa for Våren ansatte i kriminalomsorgen Kriminalpolitisk konferanse Våren (Marthe, Anel) IE Ungdomskonferanse? November? Anel, Sunniva,?

6 AU - sak 32/15 Oppfølging høringssvar Ingrid orienterer. Litt kommunikasjonsproblemer rundt kommentarer til høring om skikkethetsvurdering. Må avklare hvem som til enhver tid har ansvar for høringer. Forslag til vedtak Ingrid sender epost til Inger Karseth om strukturendringene. Sunniva sender oversikt over høringer etter hvert som de kommer. AU - sak 33/15 Rekruttering og lokallag Telemark Harstad Oppfølgning av lokallag: FO-Troms ønsker hjelp til verving av studenter og hjelp til å bevare medlemmene, FO-Oslo oppfølgning Forslag til vedtak Anel videresender e-poster han har fått om rekruttering fra fylker han har vært i kontakt med. Fordeling av fylkene blir som følger: Line: Oppland, Trøndelag Anel: Troms, Oslo/Akershus, Nordland, Sogn og Fjordane Marthe: Østfold (dersom de tar kontakt), Finmark, Møre og Romsdal Ingrid: Rogaland, Hordaland, Telemark Sunniva: Finmark, Nordland, Troms Olivia: Agderfylkene Studentkonsulenten har i utgangspunktet ansvar for alle og reiser på FOs regning, og blir derfor med på de reisene som skal gjøres om mulig. Alle ringer sine fylker før neste møte (både avdeling og lokallag) for å høre hvordan det går, får oppdaterte lister på lokallagene og om de har noen aktivitetsplaner, og minner dem om at de kan søke midler. Marthe lager google docs og sender til alle på mail. Sunniva sjekker mailen til fostudentenesau2015 om den kan fungere fra eksterne e-poster.

7 AU - sak 34/15 Kongressen Evaluering og gjennomgang Vedtak Alle skriver ned sine tanker og refleksjoner til et erfaringsdokument som AU om 4 år kan bruke. Punktene samles og forfattes videre ved neste møte. Sunniva undersøker QB. AU - sak 35/15 Eventuelt Alle kommuniserer med alle Rolleavklaring Kjøreregler Admin/politikk Ansvarsfordeling

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen.

Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Styremøte 09.05.2012 Tilstede. Line Orlund, Aud Perly Undheim, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Følgende saker tilføyes den fremlagte sakslisten: Endring

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene.

REFERAT. Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene. REFERAT Fra møte i Gjetarhundrådet mandag 29. januar 2007, kl 10.00. Disse var med på møtet: Andreas Groseth (leder) Oddbjørn Kaasa Egil Syversbråten Arne Flatebø (sekretær) Følgende saker var oppe til

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer