PROTOKOLL. Forfall: Ikke møtt: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Sammendrag: Innkalling og saksliste er sendt ut til utvalgets medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Forfall: Ikke møtt: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Sammendrag: Innkalling og saksliste er sendt ut til utvalgets medlemmer"

Transkript

1 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 18/17 Tilstede: Forfall: Ikke møtt: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste er sendt ut til utvalgets medlemmer Innkalling og saksliste godkjennes. Det legges til 3 saker på sakslista. Godkjent med endringer.

2 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 19/17 GODKJENNE FRA Protokoll fra møte er sendt til utvalgets medlemmer. Protokoll godkjennes. Godkjent

3 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 20/17 RUTINER Ungdomsutvalget lager rutiner for utsending av innkalling, sakspapirer, føring av protokoll, forfallsfrister og møtedeltakelse. Ungdomsutvalget lager rutiner. Innkalling blir som hovedregel sendt ut 3 uker før møte. Sakspapirer blir som hovedregel sendt ut 1 uke før møte. Forfall meldes til forfallsdato. Forfall mindre enn 3 dager før møte sendes på sms til Erik. Protokollen blir som hovedregel sendt ut senest 3 uker etter møteslutt. Innkalling blir som hovedregel sendt ut 3 uker før møte. Sakspapirer blir som hovedregel sendt ut 1 uke før møte. Forfall meldes til forfallsdato. Forfall mindre enn 3 dager før møte sendes på sms til Erik. Protokollen blir som hovedregel sendt ut senest 3 uker etter møteslutt.

4 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 21/17 MØTEPLAN 2017 Ungdomsutvalget bestemmer møtedatoer for utvalgsmøtene for Ungdomsutvalget lager en møteplan for 2017 som sendes ut til alle lokale ungdomstillitsvalgte og ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget har i sin handlingsplan at det skal gjennomføres 6 møter i løpet av Ny møteplan lages. Innspill til møteplan er tatt imot. Dato: Kl: Sted: Forfallsfrist: 7 Juni. 17:00 Fylkeskontoret 29 Mai. 23 August. 17:00 Fylkeskontoret 21 August 4 Oktober. 17:00 Fylkeskontoret 20 September 29 November. 17:00 Fylkeskontoret 15 November

5 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 22/17 UNGDOMSUTVALGSMØTENE (REGION) Ungdomsutvalget la i av sine møter ute i regionene og inviterte lokale ungdomstillitsvalgte og utvalg til å komme på et samarbeidsmøte i etterkant av ungdomsutvalgsmøte. De fleste steder møtte ikke ungdomstillitsvalgte opp. Ungdomsutvalget må vurdere om møtene fortsatt skal legges ute i regionene. Ungdomsutvalget lager en møteplan for 2017 og sender denne til alle lokale ungdomstillitsvalgte. Alle lokale ungdomstillitsvalgte gis muligheten til å delta på våre møter inne på fylkeskontoret. Ungdomsutvalget lager en møteplan for 2017 og sender denne til alle lokale ungdomstillitsvalgte. Alle lokale ungdomstillitsvalgte gis muligheten til å delta på våre møter inne på fylkeskontoret.

6 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 23/17 FORSLAG TIL KANDIDATER TIL SENTRALT UNGDOMSUTVALG Viser til e-post mottatt fra Signe Rasmussen på vegne av valgkomite for sentralt ungdomsutvalg. Se vedlegg. Det sendes ut brev/e-post til alle lokale ungdomstillitsvalgte og fagforeninger hvor vi ber om forslag til kandidater til sentralt ungdomsutvalg. Frist for innsending er 1 juni. E-post er sendt ut til alle fagforeninger. Alle innspill skal være inne sentralt 1 juni. Ungdomsutvalget behandler forslag på kandidater over e-post eller videomøte.

7 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 24/17 LO OSLO OG AKERSHUS Oppnevning av ny vara til LO Oslo og Akershus Ungdomsutvalget. Nestleder av Fagforbundet Ung Akershus oppnevnes som ny vara til LO Oslo og Akershus Ungdomsutvalget. Nestleder av Fagforbundet Ung Akershus oppnevnes som ny vara til LO Oslo og Akershus Ungdomsutvalget.

8 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 25/17 TEMA KURS UNGDOM Tema kurs ungdom arrangeres helgen mai på Olavsgaard Hotell. Saken tas til orientering. 4 påmeldte.

9 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 26/17 LOKALE UNGDOMSTILLITSVALGTE SAMLING Fagforbundet Ung Akershus avholder samling for lokale ungdomstillitsvalgte 18 april på fylkeskontoret fra 17:00. Alle er innkalt og det forventes at de som ikke kan komme melder forfall. Saken tas til orientering. Forslag til temaer på samlingen: - Valgkampen Hvorfor er det viktig at Fagforbundet engasjerer seg? - Tannhelsekampanjen - Tanker om endringene i arbeidsmiljøloven - Hvordan samarbeide bedre lokalt/fylke Tema: - Valgkampen Hvorfor er det viktig at Fagforbundet engasjerer seg? - Tannhelsekampanjen - Tanker om endringene i arbeidsmiljøloven - Hvordan samarbeide bedre lokalt/fylke

10 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 27/17 SAMLING MED FAGFORBUNDET UNG FET Fått henvendelse om å holde innledning for Fagforbundet Ung Fet på samlingen de arrangerer kl. 17:30 på Fet Rådhus. Saken tas til orientering. Tatt til orientering

11 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 28/17 REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I FAGFORBUNDET AKERSHUS Ungdomsutvalget har 3 plasser på representantskapet. Eva Prestegard Ulla Christine Pedersen Yoseyas Getachew Eva Prestegard Ulla Christine Pedersen Yoseyas Getachew

12 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 29/17 3 VARA DET SENTRALE UNGDOMSUTVALGET Liz Azlaksen fra Fagforbundet Oslo har trekt seg som medlem av det sentrale ungdomsutvalget. Derfor har 1 vara blitt fast møtende og 2 og 3 vara rykket opp til å bli 1 og 2 vara til ungdomsutvalget. Det er derfor behov for en 3 vara til ungdomsutvalget. Ungdomsutvalget i Fagforbundet Akershus har ingen kandidater så langt til ny 3 vara.

13 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 30/17 BUDSJETT OG ØKONOMI Ungdomsutvalget har god økonomi. Noen budsjettposter bør bli justert. Enkelte budsjettposter har blitt justert.

14 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Saksnr: 30/17 EVENTUELT Det som fremkommer på møte Det som fremkommer på møte - Ser et behov for å skifte ut jakkene i ungdomsutvalget da det kun er leder og 1 medlem som har jakka. Jakka har også gammel logo. Jobbe med å finne et rimeligere alternativ til jakker. - Nye flyers. K15 kan lage egne flyers for oss. Tenkt til valgkamp og rettet mot unge. - Nytt videosystem. Dette kan brukes som en reserve løsning hvis noen fra ungdomsutvalget ikke kan møte på møte, men kan delta over video.

15 Vedlegg sak 23/17 Utvalg: Fagforbundet Ung Akershus Ungdomsutvalget Leder av ungdomsutvalget i fylkeskretsen Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/ Signe Rasmussen / tlf VALG AV SENTRALT UNGDOMSUTVALG OG VALGKOMITE FOR PERIODEN Det inviteres med dette til å komme med forslag på kandidater til Fagforbundet ung sitt sentrale ungdomsutvalg og valgkomite for perioden Det er ungdomsutvalget i fylkeskretsen som foreslår kandidater til valgene, på bakgrunn av innhentede forslag fra lokale fagforeninger og saksbehandling i fylkeskretsens ungdomsutvalg. Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg består av seks faste medlemmer og tre varamedlemmer valgt i rekke. I henhold til vedtektenes 21.1 velges leder og nestleder av sentralt ungdomsutvalg på Landsmøte for fire år. Kun medlemmer på 30 år eller yngre er valgbare til leder og nestleder i sentralt ungdomsutvalg. Valgkomiteen for ungdommen er representert i valgkomiteen for Landsmøtet. Øvrige medlemmer i sentralt ungdomsutvalg med vara velges på landskonferansen, alternativt hvis det blir vedtatt vedtektsendringer på Landsmøtet, så kan hele utvalget bli valgt på Landsmøtet. Ungdomskonferansen skal også velge en valgkomite som skal bestå av minimum tre og maksimum fem personer fra forskjellige fylker. Øvrige medlemmer av sentralt ungdomsutvalg og valgkomite skal velges av og blant medlemmer på 30 år eller yngre. Der det ikke finnes medlemmer på 30 år eller yngre til å påta seg verv, åpnes det for å velge noen opp til 33 år.

16 Eventuelle henvendelser skal gå til leder av valgkomiteen Lisbeth Fremstad Morewood. Telefon eller mail Frist for innsending av forslag på medlemmer og varamedlemmer til Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg og valgkomite for perioden er 1 juni Bruk linken nedenfor til å sende inn forslag. Forslagsskjema for kandidater til Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg og valgkomité Med hilsen FAGFORBUNDET Jan Rudy Kristensen Enhetsleder Organisasjonsenheten Signe Rasmussen Rådgiver Kopi: Fylkeskretsen