Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent."

Transkript

1 Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato Saksnr. Møtedato Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl (17:00 for skolering) Tilstede Ingrid Ophaug Dahl Talsperson Lage Nøst Talsperson Anders Skyrud Danielsen Generalsekretær John Slinning Jannesson Internasjonal kontakt Andrea Søgnen Tveit Anna Serafima Svendsen Kvam Cecilie Maria Ness Isa Maline Alstadius Isene Jens Hunsbeth Schreuder Kristin Viko Rasmussen Mattis Sørensen Ulvang Frafall 001 Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes med følgende merknader: Alle sakspapirene burde være i et dokument, og umiddelbart lastes opp i drive 002 Valg av ordstyrer og referent Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. 003 Talspersonenes runde Lage og Ingrid orienterer om sine aktiviteter siden sist møte (LM). Se egen liste i drive. Tanken med denne runden er å loggføre arbeidet gjort i henhold til honoraret som betales. For videre AU-møter vil talspersonene presentere en skriftlig rapport. 004 Sekretariatets arbeid 1

2 Anders orienterer om sekretariatets aktiviteter siden LM. Se egen liste i drive. Der han tidligere har hatt prosjektleder- en modell hvor vi har prosjektlederansvar for hver våre ansvarsområder. Det innebærer at vi får et ansvar og en økonomisk ramme, og selv må følge opp. 005 Internasjonalt utvalg John orienterer. Har vært i Kenya, jobbet med å rydde i økonomien. Arbeidet med å få med flere i IU-gruppa + få flere søkere til utveksling til Kenya. For Kenya er fristen foreløpig utsatt en uke. Satt i gang forprosjekt med Georgia. Utfordringer med kommunikasjon mot MDG, tatt initiativ til tetter kontakt med internasjonalt ansvarlig i MDG, Trude Blomseth Thy. Kari er valgt til stedfordtreder. 006 FLOenes runde Anders: Finnmark har hatt stiftelsesmøte, nå fem medlemmer i facebookgruppa. Vi klapper for GU Finnmark! John: Oppland har godt mediaarbeid aftenposten på søndag! Møte hver tredje uke. John har god kontakt med folkene. Jens: Møre og Romsdal finnes ikke. Sogn og Fjordane har blitt profilert gjennom Ida i hula. Jens har blitt en naturlig kontaktperson for Ida, har mye kontakt. De trenger vervehjelp Mattis: Har vært med på møte med Nordland, som har planer om å reise rundt på VGS og verve. Få og spredt. Møte med Troms i morgen, de er i gang med dumpster-stunt som verveaktivitet. Gira på kampanje om bærekraftig land- og havbruk. Kristin: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, har fått kontakt på facebook. Bedt om å få bli med på møte. Andrea: Rogaland, Vest-Agder og Akershus er alle tre kontaktet. Akershus skal legge til Andrea i fb-gruppe, litt kontakt utover det. Rogaland har jevnlige møter, skal starte to nye lokallag. Planer for sirkus-sesongen. Har også blitt med i fb-gruppa til Vest-Agder. Strever med verving. Isa: Videreført kontakt med Vestfold, Aust-Agder og Hedemark. Hatt mye kontakt med Hedemark, de har hatt appell i Hamar, mye kontakt med de. Vestfold jobber med leserinnlegg om søppel og forberedelser til MDG LM. Leder Eivind har pause til over påske, Daniel fungerende leder. Aust-Agder forbereder seg til MDG LM, demonstrerer mot sirkus. Cecilie: Oslo har vært litt vanskelig å få kontakt med. Var med på årsmøtet, planer om jevnlig medlemstilbud. Østfold vil starte nytt lokallag, vil ha blogg. Fått god kontakt. Anna: Mye kontakt med Telemark, vil ha et åpent medlemsmøte innen utgangen av mai, og få på plass et styre i juni. Gjenopptatt kontakt med Hordland, her går det bra. Buskerud er gira, men de er bare tre og nye. Trenger også hjelpe til å samle mange, må ha innspill på rutiner og verving. 2

3 Anders oppfordrer alle til å reise og møte fylkeslagene minst en gang i løpet av det neste året, primært i forbindelse med at det skjer noe. Ingrid og Lage ønsker også å besøke alle fylkene i løpet av året. 007 MDGLM-delegasjonen Isa orienterer. Det har vært litt utfordringer med kommunikasjon innad i gruppa. Vurderer å bytte hovedsak til lobbing. Ellers er folk flinke til å gjøre sine oppgaver. 008 Sommerleir Isa orienterer. Sommerleirgruppa har hatt møte, kommet god i gang og fordelt alle oppgaver. Bra gruppe, gira og spredt utover hele landet. 009 Bytte av medlemssystem Anders orienterer i henhold til sakspapirer. Grønn Ungdom bytter medlemssystem fra RegWeb til Hypersys. F2: Innstilling Grønn Ungdom søker MDG om støtte for medlemssystemet. F3: Innstilling En i Grønn Ungdoms sekretariat skal til enhver tid være ansvarlig for medlemspleie. F4: Endring, F2. Legge til «økonomisk» før støtte Signert Kristin F Vedtatt F1: Grønn Ungdom bytter medlemssystem fra RegWeb til Hypersys. F2: Grønn Ungdom søker MDG om økonomisk støtte for medlemssystemet 3

4 F3: En i Grønn Ungdoms sekretariat skal til enhver tid være ansvarlig for medlemspleie. 010 Barne- og ungdomstinget Jens orienterer i henhold til sakspapirer Vi spør fylkesrepresentantene i landsstyret om de har mulighet til a dra på BUT. Om flere enn to melder seg velger AU hvem som får reise. F2: Tillegg FLO for de som drar skal, i samråd med gen.sek, sørge for at våre delegater er tilstrekkelig forberedt og at deltakelsen bringer noe tilbake til GU Signert Ingrid F3: Tillegg Bjørg Helene Andorsen velges til delegat til BUT Signert Jens F1: Vi spør fylkesrepresentantene i landsstyret om de har mulighet til a dra på BUT. Om flere enn to melder seg velger AU hvem som får reise. F2: FLO for de som drar skal, i samråd med gen.sek, sørge for at våre delegater er tilstrekkelig forberedt og at deltakelsen bringer noe tilbake til GU F3: Bjørg Helene Andorsen velges til delegat til BUT 011 Retningslinjer for FLO Lage orienterer i henhold til saksfremlegg 4

5 Fylkeslagsoppfølgeransvar fordeles som følger mellom følgende AU-medlemmer i perioden : Anders S. Danielsen: Finnmark;; Mattis Ulvang: Troms, Nordland;; Kristin V. Rasmussen: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag;; Jens H. Schreuder: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane;; Anna S. S. Kvam: Hordaland, Telemark, Buskerud;; Andrea S. Tveit: Rogaland, Vest-Agder, Akershus;; Isa M. A. Isene: Aust- Agder, Hedmark, Vestfold;; Cecilie Ness: Oslo, Østfold;; John S. Jannesson: Oppland. F2: Innstilling Retningslinjer for fylkeslagsoppfølgere i Ungdoms fylkesstyrer. F3: Innstilling FLO-koordinator har ansvar for å stimulere til at fylkeslagsoppfølgere i arbeidsutvalget skjøtter sitt ansvar i tråd med gjeldende retningslinjer for FLO, og skal koordinere og samkjøre FLO-arbeidet i AU. F4: Innstilling Cecilie velges til FLO-koordinator for perioden F Vedtatt F1: Fylkeslagsoppfølgeransvar fordeles som følger mellom følgende AU-medlemmer i perioden : Anders S. Danielsen: Finnmark;; Mattis Ulvang: Troms, Nordland;; Kristin V. Rasmussen: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag;; Jens H. Schreuder: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane;; Anna S. S. Kvam: Hordaland, Telemark, Buskerud;; Andrea S. Tveit: Rogaland, Vest- Agder, Akershus;; Isa M. A. Isene: Aust-Agder, Hedmark, Vestfold;; Cecilie Ness: Oslo, Østfold;; John S. Jannesson: Oppland. F2: Retningslinjer for fylkeslagsoppfølgere i eligger. Dokumentet gjøres tilgjengelig for Grønn Ungdoms fylkesstyrer. F3: FLO-koordinator har ansvar for å stimulere til at fylkeslagsoppfølgere i arbeidsutvalget skjøtter sitt ansvar i tråd med gjeldende retningslinjer for FLO, og skal koordinere og samkjøre FLO-arbeidet i AU. F4: Cecilie velges til FLO-koordinator for perioden Høringssvar på reservasjonsmuligheten 5

6 Mattis orienterer i henhold til sakspapirer Arbeidsutvalget velger en som skriver en høringsuttalelse på møtet F2: endring, F1 F1: Anna velges til å skrive en høringsuttalelse Signert Anders F1: Anna velges til å skrive en høringsuttalelse 013 Presentasjon av Drive Kristin orienterer og tar tilbakemeldinger med til videre arbeid med Drive 014 Stillingsbeskrivelser for Arbeidsutvalget Andrea har samlet alle stillingsbeskrivelser (med noen endringer) i et dokument F1: Innstiling F2: Tillegg Vedta stillingsinstruksene slik de foreligger. Oppdatere stillingsbeskrivelsen når halve valgperioden har gått Signert Ingrid F3: Tillegg Gjøre endringer i enkelte stillingsbeskrivelser dersom mandat eller oppgaver endrer seg Signert Ingrid F4: Endring, F1 6

7 «Vedta stillingsinstruksene med de endringer som er vedtatt under møtet.» Signert Anders F Vedtatt F1: Vedta stillingsinstruksene med de endringer som er vedtatt under møtet. F2: Oppdatere stillingsbeskrivelsen når halve valgperioden har gått F3: Gjøre endringer i enkelte stillingsbeskrivelser dersom mandat eller oppgaver endrer seg 015 Tid, sted og antall observatører for LS Anna informerer i henhold til sakspapirene LS avvikles juni 2014 på Maridalen skole. F2: Innstilling Hvert av fylkene får én observatørplass til LS F Vedtatt F1: LS avvikles juni 2014 på Maridalen skole. F2: Hvert av fylkene får én observatørplass til LS Stillingsbeskrivelse for Maëlle Thorheim Anders informerer i henhold til sakspapirene. 7

8 Stillingsbeskrivelsen til Maëlle vedtas slik den foreligger i vedlegget. F2: Innstilling Stillingsbeskrivelsen revideres senest i september. F1: Stillingsbeskrivelsen til Maëlle vedtas slik den foreligger i vedlegget. F2: Stillingsbeskrivelsen revideres senest i september. 017 Zambia-turen Ingrid ønsker innspill på planen for Zambia-turen foreslår å flytte saken til etter møtet. Det vedtas F1: Forslag Saken flyttes til etter møtet Signert Ingrid F1: Saken flyttes til etter møtet Møtet heves kl 20:50 8

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Møtedato: 19.-21. juni 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19 Tilstede: Vegard Berget Buskerud Delegat

Detaljer

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Til Internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten, Christine Bangum Kopi til Fra Christine Bangum Dato 20.06.2014 Saksnr. MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Møtedato 19.06.2014 Møtetid

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 20. september 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Møtedato Møtetid Møtested 20. september 2012 kl. 16.30 Grønn Ungdoms

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter. for Norges Bygdekvinnelag Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag INNHOLD 1. Vedtekter for Norges Bygdekvinnelag...3 2. Normalvedtekter for fylkeslagene...7 3. Normalvedtekter for lokallagene...10 4. Regler og instruks for valgnemnda

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer