DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014"

Transkript

1 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl Fredag 4. April 2014 kl Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir Nestleder Seksjonsrådet for barnevernpedagoger Seksjonsrådet for sosionomer Seksjonsrådet for vernepleiere seksjonsråd for velferdsvitere Kristine Sylte Levin Pipilos Solvor Alvestad Monica Hauglien Anne Mari Hansen Fra FO Studentkonsulent Kyle Tsigakis

2 SAKER AU - sak 38/14 Konstituering a. Møteleder Kristine Birgitte Sylte b. Referent Kyle Tsigakis AU - sak 39/14 Godkjenninger a. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes b. Godkjenning av tidsplan for møtet Tiden tas i bruk der det er behov. FORSLAG TIL Tidsplanen godkjennes c. Godkjenning av protokoll AU-Møte Februar AU - sak 40/14 Orienteringer a. Fra seksjonsrådene I. Seksjonsrådet for Barnevernspedagoger II. III. IV. Seksjonsrådet for sosionomer Seksjonsrådet for vernepleiere Velferdsviterutvalget b. Fag/studentkonsulent Kyle Tsigakis c. Leder/Nestleder Aysel Øzdemir/Kristine Sylte

3 FORSLAG TIL Tas til orientering AU - sak 41/14 FO ANNO 2015 Høringsfristen for innspill til Kongressen i 2015 er satt til 11. April Derfor er Arbeidsutvalget nødt til å diskutere hva som er viktig for FO-Studentene og hvilke endringer som skal til for å gjøre Fellesorganisasjonen(FO) bedre for studentmedlemmene. FO-Studentene utgjør mellom 9-12 % av medlemsmassen. I tillegg representerer FO- Studentene 34% av alle studentene ved sosionom-, barnevernspedagog-, vernepleier- og velferdsviterutdanningene. Dette gjør FO-Studentene til en sentral aktør i både FO og opp mot utdanningene. Derfor er det viktig at det tilrettelegges for at FO-Studentene og deres Arbeidsutvalg har mulighet til å gjøre en best mulig jobb til enhver tid. Arbeidsutvalget har i forkant av AU-møtet skrevet sine forslag til endringer som skal behandles under denne sak. Deretter er det to muligheter for å vedta det på Landstinget. Enten kan Arbeidsutvalget legge det frem slik det står på søndagen, eller så kan Arbeidsutvalgets forslag være grunnlag for behandling under Workshop om FO anno De mest aktuelle forslagene blir delt ut til hver sin gruppe og blir behandlet etter lokallagenes behov. FORSLAG TIL Utarbeides på møtet Vedlegg til sak: - Rundskriv: FO anno Debatthefte: FO anno Høringssvar: FO anno Prinsipprogram og vedtekter for FO : https://www.fo.no/getfile.php/01%20om%20fo/hefter%20og%20publikasjoner/fo_prinsip p_hele_lav.pdf - Innkomne forslag fra AU. (Vil bli delt ut på møtet - Fortsatt under behandling) AU - sak 42/14 Handlingsplanen Vi gjennomgår raskt handlingsplanen og hva som er blitt arbeidet med siden sist. Dette utgjør også utgangspunktet for arbeidet med orienteringene i AU-sak 43/14 Styrking av praksis Skype møte i gruppa: Fokus på utenlands praksis fordi dette kan være utfordringer mht økonomisk støtte. Praksisperiodene skal være lik rundt om i landet. De skal ha felles regler og retningslinjer for praksisperiodene. Fokus på kvalitet i praksis. Relevans for studiet. Mål om å oppnå flere forskjellige praksisplasser, i forskjellige tjenester. Prøvd å ta kontakt med NSO ang. praksis.

4 Studenter med særskilt behov. (venter på anne Mari) Rettigheter i Arbeidslivet LO kommer på LLK og vil innlede om dette da Synliggjøring av FO-Studentene i LO Vi er meldt på LO Student- og Ungdomskonferanse. Aysel, Kristine og Levin. Kyle vil også reise som Studentkonsulent. Tas til orientering. AU - sak 43/14 Lokallagskonferansen Arbeidsutvalget må innstille til LT-sak 1/14 Konstituering. Det som skal innstilles er: Møteleder og ordstyrere Aysel (Solvor) // Kristine og Monica Møtesekretærer? Tellekorps Obervatørene i hvert sitt hjørne, bak i rommet. Redaksjonskomité Lovise Justad(hvis ingen andre sier seg villig) I tillegg til dette må vi planlegge orienteringene, hvor lang tid hver av oss har på å orientere og hva det skal inneholde. Aysel Arbeidsutvalget Kristine LS Levin SRB Solvor SRS Monica SRV Anne Mari VVU Uma og Ingvild Valgkomiteen Kyle Studentkonsulent Det har kommet inn forslag til Uttalelser. Arbeidsutvalget går gjennom denne/disse og gjør de endringer som trengs før den legges frem for Landstinget. Det foreslås at behandling av uttalelser gjøres på storskjerm etter hvert som endringsforslag kommer inn, så blir det kampvotering på endringene.

5 Kyle har stelt i stand innledergaver til alle innlederne. Disse er et «gavekort» hvor det står at FO-Studentene takker for innledningen og gir 300,- til vårt solidaritetsprosjekt. Dette koster selvsagt penger og må vedtas. Dere vil få sett disse kortene under møtet. I tillegg diskuteres status for gjennomføring og evt andre ting som er viktige for å gjennomføre konferansen. 3000,- innvilges til Innledergaver og fordeles ut til innledere og arrangør av Lokallagskonferansen AU - sak 44/14 Lokallagshåndboken Kyle har i løpet av de siste ukene forsøkt å oppdatere Lokallagshåndboken. Den er i skrivende stund enda ikke ferdig, men vil bli forsøkt fullført innen Lokallagskonferansens start. Den vil bli lagt frem for AU under møtet for rask gjennomgang. Denne skal også legges frem for Landstinget under egen sak. FORSLAG TIL Utarbeides på møtet. AU - sak 45/14 Solidaritetsprosjektet: Vest-Sahara Oppdatering av hvor langt vi har kommet og diskusjon rundt hvordan dette kan brukes på Workshopen om Solidaritetsprosjektet. Vi lager sammen en plan om hvordan Workshopen skal legges opp og gjennomføres. FORSLAG TIL Utarbeides på møtet AU - sak 46/14 Rekruttering FO-Studentene har p.t. en urovekkende lav organisasjonsgrad. Vi er nødt til å iverksette tiltak for å øke rekrutteringen og få FO-Studentene inn på rett kurs igjen. Vi planlegger også, under denne saken, hva innholdet i «Med fokus på rekruttering» skal være. Det diskuteres muligheten for å ha interne vervekampanjer med konkurranse mellom Lokallagene. MED FOKUS PÅ VERVING: VÅR: Fokus på 3. året HØST: 1. og 2. Hvordan stå på stand Stand: kake, noe attraktivt (med tilhørende møte i etterkant?) Skuespill om å stå på stand

6 Lokallaget i Nordland får en påkjennelse for det gode arbeidet de har gjort med verving det siste året. 100,- pr person = 600,-. Internkonkurranse mellom lokallagene etter prosentvis/enkeltmedlemsøkning nå frem til sommeren. Premien blir en sosial middag for lokallaget, dekket av FO-Studentene Sentralt: 250,- pr person i lokallagsstyret. AU - sak 47/14 Leder- og Nestledersamling - #FOLEN Det er ikke lenge til Leder- og Nestledersamlingen og vi er nødt til å starte planleggingen. Under denne saken er det lurt å ha en «brainstorming» om rammer, innhold og tidspunkt. Jo tidligere vi får satt i gang planleggingen, jo sterkere står vi under selve gjennomføringen av helgen September. Hotell eller Hytte? FORSLAG TIL Leder- og Nestledersamlingen arrangeres i år i Trøndelag(Meråker), September. Fagforbundet Ungdom og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom inviteres som gjester. Nils Karlsholm inviteres til Leder og Nestledersamlingen. Global Dignity inviteres til #FOLEN Kyle tar og kontakter disse. AU - sak 48/14 Eventuelt Manglende utbetaling til temakveldsholder Lokallaget i Namsos hadde temakveld i fjor. Innleder på denne temakvelden har enda ikke fått betalt fordi avdelingen ikke har foretatt transaksjonen. Foredragsholder har flere ganger tatt kontakt med lokallaget for å purre. Avdelingen har satt at det er et firma i Kongsberg som styrer økonomien. Dette sverter FO-Studentene som helhet at ting ikke blir betalt i tide og at foredragsholdere må purre for å motta pengene sine. Det rådes til at dette oversendes Studentkonsulenten for å ta en oppvask med avdelingen og rådgi lokallaget videre. Høgskolen i Molde Kontaktpersonen på høgskolen i Molde var ferdigutdannet. Kontaktperson nr. 2 var opptatt med bachelor. Kontaktperson nr. 3 var umulig å kontakte og Solvor sendte da spørsmål til Kyle. Wenche Hjelseth

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer